Vytváření profesionálního životopisu v Němčině: Praktický průvodce

Tvorba životopisu pro německý trh práce představuje ojedinělou výzvu. Německý trh je charakterizován vysokou úrovní profesionalismu, preciznosti a důrazem na detail. Jaké techniky psaní životopisu jsou pro tento trh nejvhodnější? Jaké informace by měl životopis obsahovat a jakou strukturu by měl mít? Jak lze přizpůsobit životopis očekáváním německých zaměstnavatelů?
Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Ukázkový životopis v němčině

Persönliche Informationen

Name: Max Mustermann
Geburtsdatum: 01. Januar 1985
Adresse: Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
Telefonnummer: 01234 56789
E-Mail: max.mustermann@example.com

Berufliche Erfahrung

2018 - heute: Senior Softwareentwickler, ABC GmbH, Berlin

 • Planung, Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen
 • Verbesserung bestehender Anwendungen und Prozesse
 • Führung eines Teams von Junior-Entwicklern

2012 - 2018: Softwareentwickler, XYZ AG, Hamburg

 • Entwicklung und Wartung verschiedener Webanwendungen
 • Durchführung von Softwaretests und Fehlerbehebung
 • Zusammenarbeit mit anderen Teams, um den Entwicklungsprozess zu optimieren

2008 - 2012: Junior Softwareentwickler, DEF Ltd., Köln

 • Unterstützung bei der Entwicklung und Wartung von Softwareprojekten
 • Durchführung von Code-Reviews und Tests
 • Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen und Schulungen

Ausbildung

2004 - 2008: Bachelor in Informatik, Technische Universität München
Schwerpunkte: Softwareentwicklung, Programmiersprachen, Datenbanken

2002 - 2004: Abitur, Gymnasium Musterstadt
Leistungskurse: Mathematik, Informatik

Weiterbildungen

 • 2019: Zertifizierter Scrum Master
 • 2016: Fortbildung zum Java-Entwickler

Sprachkenntnisse

 • Deutsch: Muttersprache
 • Englisch: verhandlungssicher (C1)
 • Französisch: Grundkenntnisse (A2)

IT-Kenntnisse

 • Sehr gute Kenntnisse in Java, C++, Python
 • Gute Kenntnisse in HTML, CSS, JavaScript
 • Erfahrung mit Datenbanken (SQL, NoSQL)
 • Kenntnisse in Scrum und agiler Softwareentwicklung

Interessen

 • Technologie und Softwareentwicklung
 • Musik und Gitarre spielen
 • Reisen und Wandern

Referenzen

 • Auf Anfrage

Ich versichere, dass alle Angaben in diesem Lebenslauf wahrheitsgemäß und vollständig sind.

Musterstadt, den 01. Januar 2022

Max Mustermann

V následující části článku se budeme podrobně zabývat tím, jak napsat dokonalý životopis v němčině pro německý trh práce. Není tajemstvím, že napsání profesionálního a účinného životopisu je klíčovým krokem při hledání práce. Pokud se chcete ucházet o pozici v německy mluvící zemi, je nezbytné, aby váš životopis byl napsán v němčině a odpovídal specifickým požadavkům a očekáváním německých zaměstnavatelů. S námi se dozvíte, jak na to.

nemcina jazyk

Užitečné fráze pro psaní životopisu v němčině


V následující části najdete seznam užitečných výrazů a termínů, které se týkají psaní životopisu. Tyto termíny jsou přeloženy do německého jazyka, což vám může pomoci při sestavování vlastního životopisu v tomto jazyce. Pokud se chystáte psát životopis v němčině, určitě se vám tento seznam bude hodit.

 • Struktura životopisu - Lebenslauf Struktur
 • Formátování životopisu - Formatierung des Lebenslaufs
 • Vzdělání - Bildung
 • Dovednosti - Fähigkeiten
 • Praxe - Praktikum
 • Pracovní zkušenosti - Berufserfahrung
 • Jazykové znalosti - Sprachkenntnisse
 • Osobní údaje - Persönliche Daten
 • Kontaktní informace - Kontaktinformationen
 • Profesní cíl - Berufsziel
 • Osobní profil - Persönliches Profil
 • Ocenění a úspěchy - Auszeichnungen und Erfolge
 • Odborné znalosti - Fachkenntnisse
 • Reference - Referenzen
 • Volnočasové aktivity - Freizeitaktivitäten

Gramatika potřebná pro psaní životopisu v němčině


Při psaní životopisu v němčině je důležité správně využít gramatiku tohoto jazyka. Je třeba se zaměřit na správné skloňování jmen, profesí a dalších podstatných jmen, přičemž je třeba věnovat pozornost rodům (der, die, das), které ovlivňují koncovky podstatných jmen. Například: "Ich bin Lehrer" (Jsem učitel) pro muže a "Ich bin Lehrerin" (Jsem učitelka) pro ženu. Němčina také využívá přídavná jména, která se musí skloňovat v závislosti na rodu, čísle a pádu, například "ein guter Lehrer" (dobrý učitel) nebo "eine gute Lehrerin" (dobrá učitelka).

Co se týče časování, v životopisu je nejčastěji využívaný přítomný čas (Präsens) a minulý čas (Präteritum) pro popis dřívějších zkušeností a dosažení. Například: "Ich arbeite bei..." (Pracuji v...) nebo "Ich arbeitete bei..." (Pracoval jsem v...). Životopis by měl být napsán v první osobě jednotného čísla, tedy "ich" (já). Důležité je také správné použití sloves, která mohou být slabá (regularní) nebo silná (irregularní) a jejich tvar se mění v závislosti na čase a osobě. Například: "Ich habe studiert" (Studoval jsem).

Jak správně strukturovat a formátovat životopis v němčině


Kariérní cíle a výzvy jsou pro každého jedince jedinečné a k jejich dosažení je nezbytné představit své schopnosti a dovednosti v nejlepším světle. V tomto procesu hraje klíčovou roli dobře strukturovaný životopis. Při hledání práce na německém trhu práce může správně rozvržený životopis výrazně posílit pozici uchazeče. Jde o to, jak efektivně a přehledně prezentujeme své schopnosti, dovednosti a zkušenosti. Dobře strukturovaný životopis je tak nástrojem, který potenciálnímu zaměstnavateli usnadňuje orientaci a umožňuje mu rychle pochopit hodnotu, kterou může uchazeč přinést. Význam správného rozvržení životopisu by tedy neměl být podceňován.

Kromě šablony životopisu v němčině nabízíme také další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Jak napsat skvělý životopis v němčině: klíčový význam správného formátování

Stylistické nastavení životopisu v němčině se může lišit v závislosti na konkrétních průmyslových odvětvích a pracovních pozicích. Nicméně, zde jsou některé obecné pokyny:

 • Formát: Preferovaný formát pro životopisy v Německu je PDF. Tento formát je univerzální a zachovává původní formátování dokumentu bez ohledu na to, jaký software se používá k jeho otevření.
 • Písmo: Doporučuje se používat jednoduché a snadno čitelné písma, jako je Arial nebo Calibri. Velikost písma by měla být mezi 10 a 12 body pro hlavní text a mezi 14 a 16 body pro nadpisy.
 • Okraje: Standardně by měly být okraje nastaveny na 1 palec (2,54 cm) na všech stranách stránky. To vytváří čistý a profesionální vzhled a zajišťuje, že text není příliš stlačený.
 • Odrážky: Pro přehlednost a snadnou orientaci v textu je vhodné používat odrážky. Ty by měly být použity pro výčet konkrétních dovedností, zkušeností nebo úspěchů.
 • Oddělovače: Oddělovače mohou být užitečné pro oddělení různých částí životopisu, jako jsou pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti atd. Tyto oddělovače by měly být jednoduché a diskrétní, aby nepřitahovaly přílišnou pozornost.

Tyto pokyny vycházejí z očekávání německých zaměstnavatelů a obecných norem pro profesionální dokumenty. Dodržování těchto pravidel pomůže vytvořit životopis, který je snadno čitelný a působí profesionálně.

Jak sestavit strukturovaný životopis v němčině: klíč k úspěchu

nemcina jazyk


Životopis je klíčovým dokumentem, který vám může otevřít dveře k novým kariérním příležitostem, a to platí dvojnásob, pokud hledáte práci v zahraničí, například v Německu. Zde je několik hlavních částí, které by měl obsahovat životopis zaměřený na německý trh práce:

 • Kontaktní informace: Stejně jako v každém životopise, i zde byste měli uvést své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail. V Německu je běžné uvést i datum narození a státní příslušnost.
 • Profesní profil: Tato část by měla obsahovat stručný popis vašich profesních zkušeností a dovedností. Pro německý trh práce je důležité, abyste se zaměřili na konkrétní dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 • Pracovní zkušenosti: Zde byste měli uvést své předchozí zaměstnavatele, pozice, které jste zastávali, a dobu působení na daných pozicích. V Německu je běžné uvést i konkrétní úkoly a projekty, na kterých jste pracovali.
 • Vzdělání: V této části je třeba uvést veškeré formální vzdělání, které jste získali, včetně univerzitních titulů a dalších odborných kurzů a certifikátů. V Německu je zvlášť ceněno technické vzdělání.
 • Jazykové dovednosti: Německý trh práce vysoce oceňuje jazykové dovednosti. Kromě úrovně němčiny byste měli uvést i další jazyky, kterými ovládáte.
 • Další oddíly: Zde můžete uvést například své zájmy, dobrovolnickou činnost nebo reference. V Německu je také běžné uvést fotografii ve svém životopise.

Jak správně vytvořit záhlaví životopisu v němčině: nezbytný průvodce

nemcina jazyk


Záhlaví životopisu v německém jazyce je klíčové pro první dojem, je proto nezbytné, aby bylo jasně viditelné a obsahovalo všechny důležité kontaktní informace.

Vytvoření záhlaví je poměrně jednoduché, stačí postupovat podle následujících kroků.

Na začátku by mělo být uvedeno příjmení a jméno, toto je základní identifikace každého jedince.

Následovat by měla profesní název a obor, ve kterém se pohybujete. Tím dáváte potenciálnímu zaměstnavateli jasně najevo, v jaké oblasti máte zkušenosti a co očekáváte od práce.

Poštovní adresa je další důležitou součástí záhlaví. Zaměstnavatel tak bude vědět, kde vás může kontaktovat klasickou poštou nebo kde se nacházíte geograficky.

Telefonní číslo je jedním z nejrychlejších způsobů, jak vás může zaměstnavatel kontaktovat. Je důležité uvést číslo, na kterém jste nejlépe dostupní.

Poslední, ale neméně důležitou informací je e-mailová adresa. V dnešní době je e-mail jedním z nejpoužívanějších komunikačních kanálů, je proto nutné uvést e-mail, který pravidelně sledujete.

Toto jsou základní kroky, jak vytvořit záhlaví životopisu v německém jazyce. Pravidelná aktualizace těchto informací je stejně důležitá jako jejich správné uvedení.

Müller, Thomas

Ingenieur für Maschinenbau

Hauptstraße 123

12345 Berlin

Telefon: 01234 567890

E-Mail: thomas.mueller@gmail.com


Jak správně připravit fotografii pro váš životopis v němčině: Krok za krokem

V Německu je vložení fotografie do životopisu obvyklou praxí. Nicméně, vždy je dobré se ucházet o konkrétní pozici a zkontrolovat, zda je fotografie požadována. Pokud je tak, doporučuje se použít profesionální headshot, většinou ve velikosti 4,5 x 6 cm. Fotografie by měla být aktuální a reprezentovat žadatele jako profesionála.

Pokud je rámeček na fotografii, měl by být jednoduchý a nenápadný. Cílem je, aby se pozornost soustředila na osobu, nikoli na rámeček. Fotografie by měla být umístěna v pravém horním rohu životopisu.

Pokud fotografie není vyžadována, může to být kvůli antidiskriminačním zákonům a politikám firmy, které se snaží zabránit diskriminaci na základě vzhledu. V takovém případě bude zaměstnavatel hodnotit žadatele pouze na základě jeho dovedností, zkušeností a kvalifikací, nikoli na základě jeho fyzického vzhledu.

Význam zkušeností v životopise pro německý pracovní trh


Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro německý trh práce

Oddíl o zkušenostech v Němčině v životopise je klíčovým prvkem při posuzování vaší kandidatury potenciálními zaměstnavateli. Tato sekce poskytuje ucelený obraz o vašem dosavadním vývoji, schopnostech a dovednostech v oblasti německého jazyka a může hrát rozhodující roli při výběru kandidátů pro pozice, kde je němčina nezbytnou součástí.

Při psaní této části životopisu byste měli dodržovat následující rady:

 • Chronologické řazení: Začněte nejnovější pracovní zkušeností a pokračujte směrem zpět. Tímto způsobem lze nejlépe demonstrovat váš poslední pracovní vývoj a dosažené úspěchy.
 • Data uzavření smlouvy: U každé pracovní pozice uvádějte data, kdy jste danou práci vykonávali. To pomáhá zaměstnavateli lépe pochopit délku a kontinuitu vaší zkušenosti.
 • Název práce: Uveďte konkrétní název pozice, kterou jste zastávali. Toto pomáhá poskytnout rychlý přehled o vašem profesním postavení v dané roli.
 • Seznam odrážek: Pro každou pozici vytvořte seznam odrážek, který podrobně popisuje vaše úkoly, odpovědnosti a úspěchy. Tímto způsobem můžete efektivně představit své dovednosti a schopnosti.
 • Popis práce: Ve svých odrážkách vždy uvádějte konkrétní a měřitelné informace o vaší roli a úspěších. Vyhýbejte se obecným frázím a snažte se být co nejvíce specifičtí.
 • Použití klíčových slov: Zaměřte se na klíčová slova, která jsou relevantní pro danou pozici a německý jazyk. To může zahrnovat konkrétní dovednosti, programy, nebo nástroje, které jste používali. Klíčová slova mohou také pomoci vašemu životopisu projít automatizovanými systémy sledování aplikací.

Position: Marketing Manager

Unternehmen: Siemens AG

Zeitraum: Januar 2016 - Dezember 2020


 • Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien zur Steigerung der Unternehmensbekanntheit.
 • Planung und Durchführung von Werbekampagnen und Promotion-Aktionen.
 • Erstellung von Marktanalysen und Wettbewerbsbeobachtungen zur strategischen Ausrichtung.
 • Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.
 • Verantwortung für das Budget und die Kontrolle aller Marketingaktivitäten.

nemcina jazyk

Jak napsat německý životopis bez předešlých pracovních zkušeností

V následujícím textu se dozvíte, jak efektivně vyplnit životopis v němčině, i když nemáte žádné předchozí zkušenosti. Tyto praktické a snadno použitelné tipy vám pomohou vytvořit profesionální a přesvědčivý dokument. Zvládnout tento úkol není tak složité, jak by se mohlo zdát.

 1. Osobní údaje: Začněte životopis svými osobními údaji - jménem, narozením, kontaktními údaji. V německém životopise byste měli také uvést svůj stav (svobodný/ženatý) a počet dětí, pokud je máte.
 2. Profesní cíl: Definujte svůj profesní cíl jasně a stručně. Zamyslete se nad tím, co byste chtěli v práci dosáhnout, a uveďte to v životopise.
 3. Vzdělání: Uveďte všechny školy, které jste navštěvoval(a) a všechny získané tituly nebo certifikáty. Zdůrazněte všechny relevantní kurzy nebo dovednosti, které jste získali během svého studia.
 4. Dovednosti: Pokud nemáte žádnou pracovní zkušenost, můžete zde uvést dovednosti, které jste získali během studia nebo ve svém volném čase. To může zahrnovat jazykové dovednosti, počítačové dovednosti nebo jiné dovednosti, které jsou relevantní pro práci, o kterou se ucházíte.
 5. Praktické zkušenosti: Pokud jste absolvovali stáže, dobrovolnickou práci nebo jiné projekty, které byly součástí vašeho vzdělání, uveďte je v této části.
 6. Zájmy a koníčky: Zde můžete uvést své zájmy a koníčky, které mohou ukázat vaše schopnosti a dovednosti. Například, pokud jste členem sportovního týmu, to ukazuje, že jste týmový hráč a máte dovednosti v oblasti leadershipu.
 7. Doporučení: Pokud máte doporučení od učitelů, trenérů nebo jiných profesionálů, můžete je zde uvést.
 8. Formát: Ujistěte se, že je váš životopis dobře strukturovaný, přehledný a snadno čitelný. Použijte jasné nadpisy, odrážky a dostatečné mezery pro oddělení jednotlivých částí.
 9. Jazyk: Pokud píšete životopis v němčině, ujistěte se, že je gramaticky správný a bez chyb. Můžete požádat rodilého mluvčího, aby váš životopis přečetl a zkontroloval.
 10. Pravdivost: Buďte vždy upřímní. Nikdy nelžete nebo nepřehánějte své dovednosti nebo zkušenosti. To by mohlo vést k problémům v budoucnu.

Význam vzdělání při psaní životopisu v němčině


Část o vzdělání v životopise je klíčová, protože německý trh práce klade velký důraz na formální vzdělání a odborné kvalifikace. Kandidáti, kteří dokážou poskytnout přesné a podrobné informace o svém vzdělání, mají větší šance na úspěch při hledání práce v Německu. Zároveň je důležité uvést všechny relevantní certifikáty, diplomy a další formy odborné přípravy, které mohou podpořit kandidátovu způsobilost pro danou pozici.

Vzdělání je jedním z hlavních kritérií, na které se zaměstnavatelé v Německu zaměřují. V Německu je velmi ceněno řádné dokončení studia nebo odborného vzdělání, a to i v případě, že dané vzdělání není přímo spojeno s pracovní pozicí, o kterou se ucházíte. Část o vzdělání v životopise by tedy měla být podrobná a precizní, aby potenciální zaměstnavatel mohl snadno posoudit, zda jste pro danou pozici kvalifikovaný.

Jak správně uvádět vzdělání v německém životopise: co by mělo být na prvním místě?

Zda se vzdělání uvádí na prvním místě v životopise v němčině závisí na konkrétní situaci a na tom, jakou roli hraje vzdělání v kontextu dané pracovní pozice. Například pokud je daná pozice vysoce specializovaná a vyžaduje konkrétní vzdělání, je vhodné uvést vzdělání na prvním místě. To je důležité zejména v případě, kdy je uchazeč čerstvý absolvent a nemá ještě mnoho pracovních zkušeností. V německém prostředí se takový životopis nazývá "chronologischer Lebenslauf", kde se informace uvádějí chronologicky od nejnovějších po nejstarší.

Na druhou stranu, pokud má uchazeč bohaté pracovní zkušenosti a ty jsou pro danou pozici relevantnější než dosažené vzdělání, je lepší uvést zkušenosti na prvním místě. Toto se typicky týká pozic, kde praktické zkušenosti hrají větší roli než teoretické vzdělání. V takovém případě je vhodnější použít formát životopisu zvaný "funktioneller Lebenslauf", kde se informace řadí podle relevancie, nikoliv chronologie.

Přesto je důležité mít na paměti, že každý životopis je individuální a měl by být přizpůsobený konkrétnímu uchazeči a pozici, o kterou se uchází. Vždy je tedy nezbytné zvážit, jaké informace jsou pro danou pozici nejrelevantnější a podle toho je uspořádat v životopise.

Bildung:

2015-2019: Universität Hamburg, Deutschland

Bachelor in Betriebswirtschaftslehre

Schwerpunkte: Marketing, Projektmanagement


2019-2021: Freie Universität Berlin, Deutschland

Master in Internationaler Geschäftsführung

Schwerpunkte: Strategisches Management, Finanzanalyse


Sprachkenntnisse:

 • Deutsch - Muttersprache
 • Englisch - Fließend
 • Französisch - Konversationssicher

Weiterbildung:

2020: Zertifikat in Digital Marketing, Google

2021: Zertifikat in Projektmanagement, PMI


Praktika:

2018: Praktikum in der Marketingabteilung bei Siemens AG, Berlin

2019: Praktikum in der Finanzabteilung bei Volkswagen AG, Wolfsburg


Důležitost dovedností pro životopis v němčině


nemcina jazyk


Dovednosti v němčině jsou na německém trhu práce velmi ceněné a v mnoha případech nezbytné. Německo je jednou z největších ekonomik na světě a mnoho mezinárodních společností má svá hlavní sídla právě zde. Znalost němčiny je tedy často klíčová pro komunikaci se zákazníky, partnery nebo kolegy. Kromě toho je němčina také úředním jazykem Evropské unie a řada institucí vyžaduje, aby uchazeči o práci ovládali tento jazyk. V životopise by tedy měly být dovednosti v němčině jasně uvedeny a doloženy příslušnými certifikáty či praxí.

Náboráři v Německu kromě jazykových dovedností často hledají také konkrétní odborné dovednosti v závislosti na oboru. Vysoká je poptávka po odbornících v oblasti IT, inženýrství, zdravotnictví nebo vědy a výzkumu. Důležité jsou také mezioborové dovednosti, jako je týmová práce, komunikace, schopnost řešit problémy nebo flexibilita. V životopise by měly být tyto dovednosti konkrétně popsány a podloženy příklady z praxe. V neposlední řadě náboráři oceňují také mezinárodní zkušenosti, což může znamenat zkušenosti s prací v zahraničí, zkušenosti s mezinárodními projekty nebo třeba zkušenosti s prací v multikulturním týmu. Tyto zkušenosti mohou být také uvedeny v životopise a podloženy konkrétními příklady.

Následující odstaveček představí vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu v Němčině.

Měkké dovednosti (Soft Skills):

 • Komunikace (Kommunikationsfähigkeit)
 • Týmová práce (Teamfähigkeit)
 • Schopnost řešit problémy (Problemlösungsfähigkeit)
 • Organizační dovednosti (Organisationsfähigkeit)
 • Schopnost pracovat pod tlakem (Stressresistenz)
 • Flexibilita (Flexibilität)
 • Kreativita (Kreativität)
 • Schopnost se učit (Lernbereitschaft)
 • Lidské dovednosti (Menschenkenntnis)
 • Schopnost práce s časem (Zeitmanagement)

Tvrdé dovednosti (Hard Skills):

 • Znalost jazyků (Sprachkenntnisse)
 • Technické dovednosti (technische Fähigkeiten)
 • Znalost práce na počítači (Computerkenntnisse)
 • Certifikáty a licence (Zertifikate und Lizenzen)
 • Specifické odborné znalosti (spezifisches Fachwissen)
 • Znalost právních předpisů (Kenntnisse der Rechtsvorschriften)
 • Znalost softwaru (Softwarekenntnisse)
 • Analytické dovednosti (Analysefähigkeiten)
 • Znalost projektového managementu (Kenntnisse im Projektmanagement)
 • Znalost datové analýzy (Kenntnisse in der Datenanalyse)

Další důležité části životopisu v němčině


Další rubriky v životopisu mohou být pro potenciálního zaměstnavatele velmi užitečné, protože mu poskytují širší pohled na kandidátovu kvalifikaci, zkušenosti a schopnosti. Kromě základních informací o vzdělání a pracovních zkušenostech mohou tyto dodatečné kategorie poskytnout důkaz o konkrétních dovednostech, zájmech nebo certifikacích, které mohou být pro danou pozici relevantní.

Zvolil jsem rubriky Jazyky a IT nástroje.

Rubrika Jazyky je v dnešní globální ekonomice klíčová. Známost více jazyků je často výhodou, která může pomoci otevřít dveře k novým příležitostem. Tato rubrika by měla zahrnovat seznam jazyků, kterými kandidát mluví, a úroveň jeho dovednosti v každém z nich. Úroveň jazykových dovedností může být popsána pomocí Evropského referenčního rámce pro jazyky, který poskytuje standardizovanou metodu pro měření a popis jazykových dovedností.

Rubrika IT nástroje je důležitá zejména v dnešní digitální době, kdy se od mnoha pracovních pozic vyžaduje znalost různých softwarových nástrojů a technologií. Tato rubrika by měla zahrnovat seznam všech IT nástrojů, programů nebo technologií, které kandidát ovládá, a úroveň jeho dovednosti v každém z nich. Znalost konkrétních IT nástrojů může být pro některé pozice klíčová, zatímco pro jiné může být považována za bonus.

Body pro zlepšení životopisu v němčině


Zde jsou konkrétní rady pro zlepšení vašeho německého životopisu, které vám pomohou lépe se prezentovat na německém pracovním trhu:

 1. Dodržujte formát: Německé životopisy obvykle začínají osobními informacemi, následují pracovní zkušenosti a vzdělání, dovednosti a jazyky a končí zájmy a koníčky. Také se očekává, že budou v chronologickém pořadí, začínaje nejnovějšími zkušenostmi.
 2. Uveďte všechny relevantní certifikáty a kvalifikace: Němci kladou velký důraz na formální vzdělání a kvalifikace. Uveďte všechny relevantní certifikáty a diplomy, které máte.
 3. Detaily jsou důležité: Německý životopis by měl být detailní a konkrétní. Nepište obecné fráze, ale konkrétně popište své dovednosti a zkušenosti.
 4. Uveďte profesionální fotografii: V Německu je běžné, že životopis obsahuje profesionální fotografii.
 5. Jazykové dovednosti: Uveďte své jazykové dovednosti a ujistěte se, že vaše znalost němčiny je na dostatečné úrovni. Pokud máte certifikáty o jazykových zkouškách, nezapomeňte je zmínit.
 6. Kontrola pravopisu a gramatiky: Přesvědčte se, že váš životopis je bez chyb. Můžete požádat rodilého mluvčího nebo profesionálního překladatele, aby ho pro vás přečetl.
 7. Uveďte své kontaktní informace: Ujistěte se, že vaše kontaktní informace jsou aktuální a správné. Němci jsou velmi konkrétní, takže uveďte svůj e-mail, telefonní číslo a bydliště.
 8. Průvodní dopis: Většina německých zaměstnavatelů očekává, že k životopisu přiložíte také průvodní dopis. Měl by být stručný, přesný a jasne vysvětlit, proč jste vhodný kandidát na danou pozici.

Klíčové prvky životopisu v němčině


nemcina jazyk


V následujícím seznamu se dozvíte, jak sestavit životopis v němčině, který vás dostane na vrchol hromady žádostí. Tyto tipy jsou konkrétní, praktické a přímo použitelné. Přečtěte si je a vytvořte si životopis, který zaujme potenciální zaměstnavatele v německy mluvících zemích.

 1. Použijte správný formát: V Německu je obvyklé používat chronologický formát životopisu, kde je vaše nejnovější pracovní zkušenost uvedena jako první.
 2. Vložte osobní údaje: Německé životopisy často zahrnují osobní údaje, jako je datum narození, národnost a rodinný stav. Také se očekává, že uvedete svou adresu a kontaktní údaje.
 3. Uveďte odborné kvalifikace: V Německu je velký důraz kladen na vzdělání a odbornou kvalifikaci. Uveďte všechny své tituly, certifikáty a další relevantní kvalifikace.
 4. Jazykové dovednosti: Pokud se ucházíte o práci v Německu, je velmi pravděpodobné, že budete muset mluvit německy. Uveďte svou úroveň ovládání němčiny a dalších jazyků.
 5. Uveďte pracovní zkušenosti: Podrobně popište své předchozí pracovní zkušenosti, uveďte názvy pozic, data, názvy společností a stručný popis vašich odpovědností a úspěchů.
 6. Zahrněte doporučení: Doporučení od předchozích zaměstnavatelů mohou být velmi užitečná. Pokud máte taková doporučení, uveďte je do svého životopisu.
 7. Fotografie: Na rozdíl od některých zemí, v Německu se očekává, že na životopis přiložíte profesionální fotografii.
 8. Pravopis a gramatika: Ujistěte se, že váš životopis je bez chyb. Pokud němčinu ovládáte méně než dokonale, požádejte rodilého mluvčího, aby váš životopis přečetl a opravil.

Tyto tipy vám pomohou vytvořit efektivní životopis v němčině. Držíme vám palce při hledání práce!

Jak napsat motivační dopis v němčině


Připojení motivačního dopisu k životopisu je kritickým krokem při hledání práce v Německu. Je to příležitost ukázat potenciálnímu zaměstnavateli, jaké jsou vaše dovednosti, zkušenosti a především motivace pro danou práci. Představuje také šanci prokázat svou znalost a ovládání německého jazyka, což je v těchto pozicích často klíčové. V motivačním dopise můžete také vysvětlit, proč máte zájem o německý trh práce a jaké jsou vaše dlouhodobé profesní cíle. Bez motivačního dopisu byste mohli přijít o možnost plně prezentovat svůj potenciál a zaujmout tak potenciálního zaměstnavatele.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Jak správně napsat životopis v němčině: Nejčastější dotazy a odpovědi

Otázka: Jaký formát by měl mít životopis v Německu?

Odpověď: Německý životopis, známý jako "Lebenslauf", je obvykle strukturovaný chronologicky a zaměřuje se na profesní zkušenosti a dovednosti kandidáta. Je důležité uvést kontaktní údaje, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a jazyky. Fotografie je také běžnou součástí německého životopisu, což je oproti mnoha jiným zemím odlišné.

Otázka: Jaké jsou specifika německé pracovní žádosti?

Odpověď: Německé pracovní žádosti, známé jako "Bewerbung", se obvykle skládají z motivačního dopisu, životopisu a příloh, jako jsou osvědčení o vzdělání a doporučení od předchozích zaměstnavatelů. Motivační dopis by měl být stručný, maximálně na jednu stranu a měl by zdůraznit, proč je kandidát vhodný pro danou pozici.

Otázka: Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí při psaní životopisu a žádosti o práci v Němčině?

Odpověď: Jednou z nejčastějších chyb je nedostatečné zohlednění německého formátu a stylu. Například, německý životopis by měl být stručný a jasný, bez zbytečných detailů. Dále je důležité používat formální jazyk a správnou gramatiku. Fotografie by měla být profesionální a aktuální. Při psaní žádosti o práci je také důležité pečlivě prozkoumat společnost a pozici, na kterou se ucházíte, a v dopise jasně vysvětlit, proč jste pro danou roli vhodný.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis