Cestovní sestra: Životopis & návod, jak jej vytvořit

Jako cestovní zdravotní sestra budete pracovat v nemocnici, na klinice či jiném zdravotnickém zařízení a dočasně zaplňovat místo tam, kde nemusí být dostatek sester. Díky tomu budete jako cestovní sestra nesmírně cenná, protože nemocnice by jinak nebyly schopny poskytnout dostatečnou péči všem pacientům, kteří přijdou na ošetření.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Inspirativní příklad životopisu cestovní zdravotní sestry

Bc. Karolína Bauxisová
Cestovní všeobecná zdravotní sestra
123 456 789
karolina.bauxisova@platforma.com
Česká Lípa
LinkedIn.com/in/karolinabauxisova

O mně
Jsem spolehlivá a efektivní všeobecná zdravotní sestra s dvouletými zkušenostmi jako cestovní sestra ve Fakultní nemocnici Liberec během kovidové pandemie, během které jsem doplňovala nedostatečné množství zdravotnického personálu na plicním oddělení. Vždy poskytuji nejkvalitnější možnou péči pacientům, dobře vycházím s ostatními kolegy zdravotního týmu, jsem časově flexibilní a ochotná pracovat na 12hodinové směny.

Pracovní zkušenosti
Fakultní nemocnice Liberec, plicní oddělení se 70 lůžky
Cestovní všeobecná zdravotní sestra
Březen 2020 až prosinec 2022

 •  Vykrytí za nemocné zdravotní sestry během pandemie
 •  Zajištění základní ošetřovatelské péče pacientům, včetně pacientů po operaci plic
 •  Práce na 12hodinové směny, včetně nocí a víkendů


Pečovatelský dům Lipová, Česká Lípa
Všeobecná zdravotní sestra
Září 2018 až současnost

 •  Zajištění základní péče o seniory, podpora jejich soběstačnosti
 •  Podávání medikamentů, monitoring zdravotního stavu
 •  Spolupráce s vrchní zdravotní sestrou a týmem pečujících lékařů


Vzdělání
Vysoká škola zdravotnická, Liberec
Bakalářský studijní obor Všeobecné ošetřovatelství
2015 až 2018

Střední zdravotnická škola, Liberec
Maturitní obor Zdravotní pracovník
2011 až 2015

Dovednosti

 •  Zdravotnická dokumentace
 •  Spolupráce zdravotnického týmu
 •  Monitorování životních funkcí
 •  Podávání léků, infuzí
 •  Vztahy s pacienty a rodinou
 •  Hodnocení zdravotního stavu pacienta
 •  Bezpečnost a zabezpečení pacientů
 •  Stanovení priorit úkolů
 •  Řízení času a časová flexibilita


Certifikace

 •  Odborná způsobilost k výkonu profese všeobecné zdravotní sestry dle zákona č.96/2004 Sb., 2015


Jazyky

 •  Anglický jazyk: Komunikativní úroveň, B1

V tomto článku prozkoumáme kroky, které je třeba učinit při psaní životopisu cestovní zdravotní sestry , podělíme se o tipy pro jeho napsání a poskytneme příklad a šablonu jako návod.

📌 Tip : Důležité je naformátovat životopis tak, aby vypadal profesionálně a atraktivně. K tomu vám poslouží váš vzor životopisu dostupný ke stažení v PDF či Word.

Pokud uvažujete o tom, že byste se o tuto pozici ucházely, zde je příklad životopisu cestovní zdravotní sestry, který můžete použít jako inspiraci k sestavení svého vlastního. Mnoho dalších příkladů CV z oboru zdravotnictví naleznete na našem webu.


Cestovní sestra životopis

Kolik si může vydělat cestovní zdravotní sestra?

Mnoho cestovních sester pracuje podobně jako běžné sestry v tradičních nemocnicích a na klinikách, nicméně na základě dočasných smluv. Vaše finanční odměna se může pohybovat okolo 350 Kč za hodinu (zdroj: cz.indeed.com ).

Jako cestovní zdravotní sestra můžete mít nárok na další výhody, včetně vyššího platu a bezplatného ubytování nebo nezdaněného příspěvku na bydlení. Nicméně abyste na této pozici uspěly, budete potřebovat vysokou míru flexibility.

💡 Poznámka : Výše platu se bude odvíjet od počtu odpracovaných hodin, délky směn, či skutečnosti, zda byla práce odvedena o víkendech anebo státních svátcích apod.

Cestovní zdravotní sestra: Psaní CV krok za krokem

Jako cestovní zdravotní sestra musíte být profesionální, a takový by měl být i váš životopis. Začněte proto jeho tvorbu tím, že si ujasníte formální náležitosti dokumentu.


Cestovní sestra životopis

Nejvhodnější formát

Formát životopisu, který zvolíte, bude mít vliv na jeho strukturu. Vzhledem k množství ošetřovatelských zkušeností, které jsou nutné pro získání práce cestovní zdravotní sestry, pravděpodobně použijete obráceně chronologický životopis , který nejvýrazněji prezentuje vaši pracovní historii.

Na výběr však také máte z funkčního nebo hybridního životopisu . Přečtěte si o typech formátu více a vyberte si ten nejvhodnější!

Přehledné rozvržení

 • Neexistuje jedno nejlepší písmo pro životopisy, ale Arial je běžně používané písmo, stejně jako Times New Roman a Cambria. Vyberte si takové, které se snadno čte, protože je jednoduché a bez příkras.
 • Neobtěžujte se s efektními záhlavími nebo zápatími. Také nevkládejte obrázky, videa, grafy ani jiné vizuální prvky. Zachovejte jednoduchost (žádné křiklavé barvy písma nebo pozadí).
 • Chcete-li soubor se životopisem pojmenovat, dodržujte tento formát: "Jméno - Název práce - Životopis.pdf". Proč je nejlepší formát životopisu PDF? Protože životopisy ve formátu MS Word mění formátování, jakmile je přenesete do jiného zařízení. U souborů PDF tomu tak není.

Ideální struktura

Zde jsou uvedeny části, které obvykle obsahuje životopis cestovní zdravotní sestry:

 • Hlavička s kontaktem
 • Profesní shrnutí
 • Zkušenosti
 • Vzdělání
 • Relevantní dovednosti
 • Certifikace
 • Doplňkové části (jazyky, počítačové dovednosti, zájmy a záliby apod.)

Cestovní sestra životopis

Hlavička s kontaktními údaji zdravotní sestry

Přehledná hlavička životopisu usnadňuje nalezení vašeho telefonního čísla, e-mailu a dalších klíčových kontaktních údajů v životopise podobně jako na profilu LinkedIn.

Hlavičku vložte do záhlaví, nadepište ji svým jménem a pod něj vložte název pozice. Dále pokračujete uvedením následujícího:

 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Bydliště
 • Odkaz na profil na LinkedIn (máte-li jej)

Připojit můžete i fotografii, ale pouze pokud máte k dispozici svůj profesionální portrét !

Příklady

Správně
Mgr. Hedvika Vítová
Cestovní zdravotní sestra
234 567 890
hedvika.vitova@platforma.cz
Olomouc
LinkedIn.com/in/hedvikavitova

Chybně
Hedvika Vítová
Zdravotní sestra
Rodinný stav: Vdaná
Věk: 34 let
234 567 890
hedvika.vitova@platforma.cz
U Rybníka 11, 230 00 Olomouc
LinkedIn.com/in/hedvikavitova

Neuvádějte v kontaktech osobní informace, jako je váš věk či rodinný stav. Zaměstnavatel by vás měl zaměstnat na základě praxe a nikoliv nepodstatných osobních záležitostí, do kterých mu nic není!

Pracovní zkušenosti na pozici cestovní zdravotní sestry

Nejdůležitější částí každého životopisu je část věnovaná zkušenostem. Náboroví pracovníci a personalisté očekávají, že vaše zkušenosti budou uvedeny v obráceném chronologickém pořadí, což znamená, že byste měli začít svými posledními zkušenostmi a pak postupovat zpět.

Doporučujeme kromě názvu zaměstnavatele, ofocoálního názvu pozice a doby pracovního poměru uvést i působivé úspěchy z předešlých míst doložené čísly a fakty. Tyto informace uvádějte pomocí přehledných odrážek. Jejich ideální množství je 3 až 6.

Uvádějte pouze relevantní pracovní zkušenosti z oblasti zdravotnictví a pečovatelství, které odpovídají popisu práce.

Příklad

Zdravotnické centrum HeathPro s.r.o., Říčany
Cestující zdravotní sestra
Leden 2005 až prosinec 2005
 • Plnění role vrchní sestry se zodpovědností za dohled nad personálem a pracovním procesem na jednotce s 36 lůžky
 • Spolupráce s vedením na identifikaci vzdělávacích potřeb zaměstnanců a plánování rozvojových aktivit personálu
 • Poskytování péče pacientům po operaci srdce, kraniotomii, torakotomii, neurochirurgii a ortopedii

Střední zdravotnická škola aneb jak správně uvést dosažené vzdělání


Cestovní sestra životopis

V části o vzdělání uveďte veškeré formální ošetřovatelské vzdělání, které máte, a všechny související zdravotnické kurzy, které jste absolvovaly. Zjistěte, zda pracovní místo, o které se ucházíte, má nějaké další požadavky na vzdělání nebo certifikaci.

Pod názvem vzdělávací instituce, názvem oboru a dobou trvání studia můžete a nemusíte připojit několik bodů s náplní studia. Doporučujeme podrobněji uvádět dosažené vzdělání zejména v případě, že nemáte dlouhou pracovní historii.

Příklad

Střední zdravotnická škola, Brno-Královo pole
Obor Všeobecné ošetřovatelství zakončený maturitní zkouškou
2005 až 2009
 • Průběžná praxe ve Fakultní nemocnici v Brně, na interním oddělení

Jaké dovednosti byste jako cestovní zdravotní sestra měly uvést?

Část životopisu věnovaná dovednostem by měla obsahovat nejdůležitější klíčová slova z popisu práce, pokud tyto dovednosti skutečně máte. Pokud jste ještě nezačaly hledat práci, můžete si prohlédnout pracovní nabídky, abyste získaly představu o tom, které dovednosti jsou nejdůležitější.

 • Tvrdé dovednosti jsou pro personalisty obecně důležitější, protože se vztahují ke znalostem na pracovišti a konkrétním zkušenostem s určitou technologií nebo procesem.
 • Měkké dovednosti jsou také cenné, protože jsou velmi dobře přenositelné a dělají z vás skvělého člověka, který bude pracovat vedle vás, ale nelze je prokázat v životopise.

Zde je několik tipů, které byste měli mít na paměti při psaní části životopisu věnované dovednostem:

 • Uveďte 6-12 dovedností pomocí přehledných odrážek
 • Uveďte převážně tvrdé dovednosti, neboť měkké dovednosti se těžko testují
 • Zdůrazněte dovednosti, které jsou pro danou práci nejdůležitější

Tvrdé dovednosti

 • Hodnocení stavu pacienta
 • Práce na jednotce intenzivní a akutní péče
 • Elektronický zdravotnický systém (EMR)
 • Přístup ke zdravotnické dokumentaci
 • Monitorování životních funkcí
 • Vedení zdravotnických pracovníků
 • Řidičský průkaz

Cestovní sestra životopis

Měkké dovednosti

Cestovní zdravotní sestry musí být schopné samostatně myslet a velmi dobře se začlenit do zdravotnického týmu. Protože tito zdravotníci jezdí stále někam jinam, musí být schopni pracovat v novém prostředí. To znamená, že dovednosti, jako je komunikace , flexibilita a spolupráce , budou ve vašem životopise klíčové. Kromě toho, stejně jako u jiných ošetřovatelských profesí, musíte zdůraznit své další měkké dovednosti, jako je:

 • Samostatnost
 • Zodpovědnost
 • Svědomitost
 • Empatie
 • Trpělivost
 • Organizace
 • Týmový duch

Doplněním životopisu o další sekce zvýšíte jeho hodnotu

Podějte se s potenciálním zaměstnavatelem o své úspěchy mimo nemocnici, a přidejte další sekce pro doplnění vašeho životopisu.

Přestože "věci navíc" lze považovat za nepovinné, pokud máte další zkušenosti a dovednosti v některé z těchto oblastí, měli byste je uvést. Může vám to právě pomoci odlišit se od jiného podobně kvalifikovaného kandidáta.

 • Licence a certifikace
 • Dobrovolnictví
 • Jazyky
 • Počítačové dovednosti
 • Zájmy a záliby
💡 Poznámka : V životopise cestovní zdravotní sestry byste měly uvést všechny platné ošetřovatelské licence a osvědčení, i když si myslíte, že je pro danou práci nebudete potřebovat. Někdy nebude hned zřejmé, že určitá specializace nebo certifikace je pro danou pozici preferována, ale nikdy nevíte, zda vám určité dodatečné certifikace nezajistí výhodu!

Profesní shrnutí: Prezentujte se jako nejlepší cestovní zdravotní sestra

Následuje shrnutí životopisu, což jsou 2-3 věty, které popisují vaše hlavní kvalifikační předpoklady. Vzhledem k tomu, že má cestovní zdravotní sestra obvykle rozsáhlé zkušenosti, napíšete obvykle shrnutí životopisu, které vyzdvihuje vaše nejvýznamnější úspěchy. Přidejte informace o počtu let praxe a také své nejsilnější dovednosti.

Příklady

Správně
Jsem motivovaná zdravotní sestra s více než 13letou praxí ve zdravotnictví se specializací na chirurgické pacienty a pacienty v intenzivní péči. Nabízím časovou flexibilitu a možnost pečovat o pacienty jak ve zdravotnickém zařízení, tak v domácí péči.

Chybně
Jsem zdravotní sestra s praxí i odbornými znalostmi a dovednostmi. V současné době nemám jiné zaměstnání, takže mohu nastoupit ihned.


Cestovní sestra životopis

Obě dvě shrnutí sice obsahují shodné množství vět, zatímco však první kandidátka jasně uvádí své přednosti, druhá se popisuje jen vágně a její prohlášení nepřinášejí žádné stěžejní informace.

Jak životopis vyladit k dokonalosti? Pomocí našich tipů!

Při psaní životopisu cestovní zdravotní sestry je důležité zaměřit se na určité aspekty zdravotnického oboru, abyste ukázaly, že jste kvalifikované a ochotné vykonávat povinnosti dané pozice. Při psaní životopisu cestovní zdravotní sestry zvažte tyto tipy:

 • Projděte si životopisy jiných zdravotních sester : Abyste získaly představu o tom, jak formátovat životopis cestující zdravotní sestry a co v něm uvést, vyhledejte si příklady na internetu.
 • Používejte terminologii související s oborem a klíčová slova z pracovní nabídky: Používejte lékařský jazyk a klíčová slova podobná popisu práce, abyste upoutali pozornost zaměstnavatele.
 • Zdůrazněte svou flexibilitu: Vzhledem k tomu, že cestovní zdravotní sestry nikdy nepůsobí na jednom místě příliš dlouho, zachovávají si flexibilní pohled na svou kariéru a jsou ochotny vyjíždět do nových lokalit. Nezapomeňte uvést, že máte řidičský průkaz!
 • Proveďte jazykovou kontrolu: Jakmile napíšete svůj životopis cestovní zdravotní sestry, řádně si jej po sobě zkontrolujte.

Rekapitulejeme: Životopis na pozici cestovní sestry v několika stručných bodech

 • Použijte chronologický formát životopisu, abyste jako první uvedli své nejnovější zkušenosti. Náborovým manažerům to pomůže udělat si jasnou představu o tom, kdo jste právě teď.
 • Hlavičku s kontaktními údaji umístěte do záhlaví dokumentu.
 • Své pracovní zkušenosti dopodrobna rozepište. Uvádějte i měřitelné úspěchy.
 • Přesně popište dosažené vzdělání, aby bylo ihned patrné, že máte potřebnou kvalifikaci.
 • Vyberte relevantní tvrdé a měkké dovednosti, které využijete ve zdravotnictví.
 • Připojte další sekce, zejména certifikace, jazyky nebo počítačové dovednosti.
 • Životopis doplňte motivačním dopisem!

Přiložte motivační dopis a práce bude vaše!


Cestovní sestra životopis

Motivační dopis je vždy důležitý, ať už se ucházíte o práci zdravotní sestry, nebo o pozici generálního ředitele. Motivační dopis vám umožní promluvit přímo s personalistou, požádat o pracovní pohovor a poskytnout další podrobnosti o vaší minulosti, které ukazují, že jste vhodným kandidátem na danou pozici. Při sestavování motivačního dopisu můžete využít našeho průvodce psaním motiváku .

Často kladené otázky (FAQ)

Co přesně dělá cestovní zdravotní sestra?

Cestovní zdravotní sestra je zdravotnický pracovník, který krátkodobě pracuje v nemocnici, na klinice, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Poskytuje služby v oblastech, kde je nedostatek zdravotní péče, a to nikoliv jako zaměstnankyně, ale většinou formou dohody o pracovní činnosti. Cestovní zdravotní sestra tedy pracuje na "volné noze".

Mezi pracovní povinnosti cestovní zdravotní sestry může patřit například:
 • Pomoc nemocným nebo zraněným pacientům
 • Poučování pacientů a jejich rodinných příslušníků o zdravotním stavu a nezbytné léčbě
 • Podávání léků, zavádění infuzí
 • Odběr biologických vzorků
 • Provádění a analýza zdravotních testů

Cestovní sestra životopis

Jaké požadavky musí splňovat cestovní zdravotní sestra?

Cestovní zdravotní sestra musí splňovat stejné požadavky jako běžná všeobecná zdravotní sestra, to znamená, že k výkonu svého povolní musí mít odbornou způsobilost, tedy konkrétně:

 • odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra, dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Vzdělání zdravotnického typu v oboru Všeobecná zdravotní sestra je tedy naprostou samozřejmostí. Dále bývá často požadován řidičský průkaz, cestovní zdravotní sestra totiž musí být mobilní.

Z tvrdých dovedností také bývá požadována uživatelská znalost práce na PC, zejména práce v textových editorech, jako je Word apod.

Z měkkých dovedností je pak požadována časová flexibilita, trpělivost, sociální empatie nebo samostatnost a zodpovědnost.

Potřebuje cestovní zdravotní sestra hodně zkušeností?

Ano, cestovní sestra obvykle potřebuje více zkušeností než běžná všeobecná sestra, která necestuje, protože cestovní sestra musí být schopna využít své zkušenosti jedinečnějšími způsoby. Nezapomeňte, že relevantní zkušenosti ve vašem životopise mohou pocházet z různých míst a předchozí pozice zdravotní sestry v jiném než cestovním kontextu jsou považovány za naprosto adekvátní zkušenosti.

Je práce cestovní zdravotní sestry určena pouze ženám?

Určitě ne. Třebaže je oficiální název profese poněkud nešťastný, protože implikuje ženu, samozřejmě existují i cestovní zdravotní bratři. Máte-li jako muž vystudovaný příslušný zdravotnický obor a odbodnou způsobilost k výkonu profese všeobecného zdravotního bratra, můžete se o pozici bez obav ucházet.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá