Domácí zdravotní asistent: Životopis, se kterým získáte práci v oblasti domácí péče o pacienty

Domácí zdravotní asistent poskytuje v domácnostech pacientů služby osobní péče, které mohou zahrnovat dohled, domácí práce a péči o domácnost, plánování a přípravu výživných jídel podle zdravotních požadavků a vedení záznamů o péči o pacienta.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Pacienti vám důvěřují, že jim jako zdravotnický asistent budete pomáhat při každodenních činnostech. Než však získáte práci, věřte, že my vám naopak pomůžeme napsat ten nejlepší životopis domácího zdravotního asistenta .

📌 Tip : Životopis hotový do 10 minut! S našimi předpřipravenými šablonami CV je to snadné! Prohlédněte si také naše příklady životopisů. Naleznete je zde .


domácího zdravotního asistenta

Až 35 000 Kč! I tolik si může vydělat zdravotní asistent nebo zdravotní sestra při práci v domácím ošetřovatelství na plný úvazek

V případě práce na plný úvazek můžete jako domácí zdravotní sestra nebo zdravotní asistent počítat s průměrným platem v hodnotě 29 931 Kč hrubého měsíčně.

Zatímco platové rozmezí začínajícího zdravotnického asistenta v domácím prostředí se pohybuje od 17 410 Kč do 36 041 Kč, po pěti letech zkušeností už je to od 19 102 Kč do 39 786 Kč měsíčně (zdroj: mujplat.cz ).

💡 Poznámka : Výše platu zdravotnického asistenta se bude odvíjet od zákonitostí, jako je míra vzdělání (doplňující a vyšší odborné vzdělání = vyšší plat), míra zkušeností, pracovní doba a směnný provoz, úvazek a jeho délka, vhodné dovednosti, místo výkonu práce apod.

Jak napsat životopis pro oblast domácí ošetřovatelské péče o pacienty po obsahové i formální stránce?

Když se setkáte s novým pacientem a jeho rodinou, chcete, aby viděli, že jste pečující a obětavá domácí zdravotní asistentka či asistent. Stejně jako u většiny prvních dojmů je klíčová přibližně první minuta. Stejné je to, když se ucházíte o novou práci asistenta. Od prvních slov až po poslední musí celkový sken vašeho životopisu sdělovat vaši starostlivost, obětavost a nadšení pro práci.

Důležité je také mít čistý a dobře naformátovaný životopis. Životopis bez ozdob, jako je kurzíva, tučné písmo a podtržení, se snadno čte. Odráží pozornost věnovanou detailům a organizační schopnosti, které jsou pro pomocníka v domácnosti tak důležité.

Formát

Pokud máte za sebou několik let praxe, zvolte obráceně chronologický formát životopisu , který věnuje pozornost jak vašim relevantním pracovním zkušenostem, tak dovednostem.

Jste-li čerstvým absolventem školy nebo uchazečem o zaměstnání bez praxe, který hledá práci poprvé, použijte funkční formát a předložte rozsáhlý přehled všech svých různých dovedností rozdělených do důležitých kategorií, jako jsou "tvrdé dovednosti" a "měkké dovednosti". Další informace o formátování životopisu naleznete v našem článku o typech formátů životopisu .

Rozvržení

Použijte pro svůj životopis rozvržení, které usnadňuje čtení dokumentu. Ideální životopis domácí zdravotní asistentky či asistenta bude přehledný, používat jednoduché písmo a rozlišující nadpisy a také bude uložen ve formátu souboru PDF.

📌 Tip : Podívejte se na online šablony a vzory , abyste získali nápady pro svůj vlastní životopis. S pomocí několika příkladů životopisů zdravotních asistentů v domácnosti možná získáte více nápadů, jaké funkce a oddíly zahrnout do svého vlastního životopisu.

Struktura

Efektivní prezentace informací spočívá v rozvržení obsahu do jednotlivých sekcí, jako je záhlaví obsahující kontaktní údaje, profesní shrnutí životopisu, pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti a další doplňkové sekce, jako jsou kurzy, certifikáty, dobrovolnická činnost apod.

E-mail, telefonní číslo a další kontaktní údaje patří do záhlaví CV

V horní části životopisu se bude nacházet záhlaví, do kterého doplníte své jméno a kontaktní údaje pro případ, že by vás klienti či zaměstnavatelé chtěli kontaktovat kvůli otázkám, pohovorům apod. Své jméno byste měli napsat o něco větším písmem než zbytek obsahu.

📌 Tip : Vedle svého jména můžete přidat svou profesionální fotografii hlavy , na které máte na sobě formální oblečení. Přidání vaší fotografie však není povinné.

Dále musíte přidat číslo svého mobilního telefonu a také e-mail. Po e-mailové adrese můžete přidat odkaz na svůj profil na síti LinkedIn, pokud jste na této síti aktivní a váš profil je pečlivě upraven a aktualizován.

Nakonec můžete připojit svou adresu bydliště, není povinná, takže záleží na vás, zda ji chcete uvést, nebo ne. Úplně postačí název města, ve kterém bydlíte.

Příklady

Správně
Šimon Hložek
Domácí zdravotnický asistent pro seniory
234 567 890
simon.hlozek@platforma.com
LinkedIn.com/in/simonlhozek
České Budějovice

Chybně
Šimon Hložek
Zdravotnický asistent
Rodinný stav: Ženatý
234 567 890
simunek@platforma.com
LinkedIn.com/in/simonlhozek
České Budějovice

⚠️ Varování : Pozor na profesionálně uvedený e-mail! Neuvádějte emailovou adresu s pubertálními přezdívkami, zdrobnělinami vašeho křestního jména a jinými nevhodnými výrazy.

Nikdo vás nemůže nutit, abyste uváděli osobní informace, jako je váš přesný věk, rodinný stav nebo datum narození! Pokud tyto informace nechcete uvádět, nečiňte tak!


domácího zdravotního asistenta

Praxe je k výkonu práce jako domácí zdravotnický asistent nejdůležitější

Jak popsat pracovní zkušenosti v životopise zdravotní asistence v domácím prostředí? Není to vůbec těžké.

Zde je naše strategie, jak se trefit do popisu práce:

 • Nejdříve popište nejnovější zaměstnání a až poté ta předchozí (v tzv. obráceně chronologickém formátu)
 • Na začátek uveďte název a sídlo organizace, název pozice, poté data, kdy jste byli zaměstnáni,
 • Uveďte asi 5 nebo 6 bodů, ve kterých podrobně popíšete své dosavadní pracovní zkušenosti.
 • Přidejte jeden nebo dva kvantifikovatelné úspěchy, abyste jim ukázali, že jste tak dobří, jak říkáte.
 • Přizpůsobte svůj životopis této jedné konkrétní práci, protože zaměstnavatelé nesnášejí obecné životopisy.

Příklad

HealthPro+ s.r.o., zdravotnické zařízení domácí péče
Zdravotnický asistent v domácí péči
Leden 2017 až prosinec 2021
 • Asistence pacientům při přesunu z lůžka, vany a invalidního vozíku
 • Péče o pacienty a pomoc s osobní péčí a domácími pracemi
 • Plánování, nakupování, příprava nebo podávání pacientům jídla podle předepsaných diet
 • Kontrola pulzu, teploty a dýchání a pomoc při sledování hladiny cukru v krvi
 • Vedení záznamů o péči o pacienty, jejich stavu, pokroku nebo problémech

📌 Tip : Jak napsat životopis bez zkušeností? Stále dodržujte všechny osvědčené postupy, které vidíte v tomto průvodci. Při vyprávění o minulých zaměstnáních však uvádějte povinnosti, které se nejvíce podobají práci zdravotního asistenta v domácnosti.

Podcenit byste neměli ani uvedení zdravotnického vzdělání

Abyste mohli zaměstnat domácí zdravotní asistenty či asistenta, musí být starší 18 let a mít maturitu nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti poskytování zdravotní péče.

Většina zaměstnavatelů rovněž vyžaduje, aby zdravotní asistenti v domácnosti prošli prověrkou. Zaměstnavatelé školí domácí zdravotní asistenty v provádění základních vyšetření pacientů a úkonů domácí péče. Délka tohoto školení se u jednotlivých zaměstnavatelů liší. Během školení jsou domácí zdravotní asistenti pod přísným dohledem staršího domácího zdravotního asistenta nebo manažera.

Příklad

Střední zdravotnická škola v Mariánských Lázních
Maturitní obor zdravotní asistent
2012 až 2016
 • Poskytování základní zdravotní a ošetřovatelské péče
 • Podávání léků a odběry biologického materiálu bez odborného dohledu lékaře
 • Průběžná praxe v pečovatelském době pro seniory a nemocnici v Mariánských Lázních


domácího zdravotního asistenta

Jaké dovednosti jsou na pozici vyžadovány? Vyberte jak tvrdé, tak měkké

Ptáte se, jaké jsou nejlepší dovednosti zdravotního asistenta v domácnosti? Jedním z nejlepších způsobů, jak to zjistit, je pečlivě si přečíst inzerát práce, o které uvažujete. Zaměstnavatel v něm uvede dovednosti, které hledá - ty, které jsou uvedeny směrem k vrcholu seznamu, jsou obvykle ty nejzásadnější. Zahrňte tato cenná klíčová slova do svého životopisu pomocníka v domácnosti.

Tvrdé dovednosti

 • Obecné ošetřovatelské dovednosti
 • Podávání léků, zavádění infuzí a odběry krve
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Automatické externí defibrilátory
 • Základní podpora životních funkcí
 • Software pro informační technologie ve zdravotnictví
 • Činnosti denního života
 • Instrumentální činnosti denního života
 • Pojistná dokumentace / papírování
 • Fyzická zdatnost a síla
💡 Poznámka : Vzhledem k velkému množství cest, které jsou s touto prací spojeny, by měli mít domácí zdravotní asistenti platný řidičský průkaz a umět spolehlivě pacienty dopravit do nemocnice, na kliniku apod.

Měkké dovednosti

 • Organizační dovednosti
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Zodpovědnost, svědomitost a pracovitost
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Interpersonální dovednosti
 • Rozhodování
 • Kritického myšlení
 • Řešení problémů
 • Dovednosti řízení času
 • Trpělivost

Doplňkové sekce, které při domácí péči o pacienty využijete

Jste připraveni vyniknout jako nejlepší uchazeč o tuto pozici zdravotnického asistenta? Pak je čas přidat několik dalších sekcí, abyste ukázali, že máte náskok před konkurencí. Zde je několik příkladů skvělých doplňkových částí pro životopis pomocníka v osobní péči:

 • Zájmy a záliby
 • Dobrovolnická práce
 • Jazykové dovednosti
 • Úspěchy související s prací
 • Certifikáty, kurzy a školení
 • Zdravotnické licence
 • Členství ve zdravotnických sdruženích

Profesní shrnutí musí uvést vaše nejsilnější stránky

Profesní shrnutí je ideální pro zkušené uchazeče, kteří píší životopis zdravotnického asistenta v domácnosti. Shrnutí životopisu nabídne zaměstnavateli ve zdravotnictví obrázek o vašich silných stránkách a o tom, jak se hodí pro práci zdravotnického pracovníka v domácnosti.

Rady a tipy, jak vytvořit profesní shrnutí:

 • Ačkoli můžete mít mnoho silných stránek a zkušeností, které můžete zahrnout do shrnutí životopisu, buďte vybíraví, aby bylo vaše shrnutí stručné.
 • Shrnutí svého životopisu začněte výrazným přídavným jménem nebo poutavou vlastností související se zdravotní péčí.
 • Zkontrolujte si shrnutí životopisu zdravotnického asistenta v domácnosti, abyste si ověřili, že je bez překlepů a hrubek.

Příklad

Jsem zodpovědná domácí zdravotní asistentka s více než čtyřletou praxí v domácí péči o starší pacienty a pacienty v hospici. U předešlého zaměstnavatele jsem poskytovala nepřetržitou pomoc na zavolání pro 15 pacientů týdně. Mám platný řidičský průkaz, kromě péče v domácím prostředí tedy rovněž zajistím odvoz pacientů, nákup potravin apod. Jsem trpělivá, ochotná pracovat na směny, o víkendech apod.


domácího zdravotního asistenta

Nemáte prozatím mnoho zkušeností? Vytvořte kariérní cíl!

Kariérní cíl se dobře hodí pro studenty nebo čerstvé absolventy, kteří píší životopis zdravotnického asistenta v domácím prostředí při hledání vůbec první práce. Kariérní cíl ukazuje zaměstnavateli ve zdravotnictví, jak se váš cíl shoduje s cílem společnosti.

Rady a tipy, jak vytvořit kariérní cíl:

 • Při plánování kariérního cíle pro domácí péči uveďte vlastnosti, které máte a které mohou být pro zdravotnickou společnost nebo pozici přínosem.
 • Vytvořte si v životopise kariérní cíl, který se dobře hodí k popisu práce.
 • Přizpůsobte cíl v životopise zdravotnického asistenta v domácnosti tak, že uvedete název zdravotnické společnosti a název pracovní pozice.

Příklad

Jsem zdravotnický asistent zaměřený na poskytování domácí zdravotní péče, a to včetně přípravy potravin a jídla, péče o domácnost a podpory hygieny a komunikace se zraněnými či nemocnými pacienty. Rod bych si rozšířil své dovednosti při poskytování ošetřovatelské péče pro seniory v jejich domácím prostředí, kde jim poskytnu komfort a potřebnou péči i společnost.

Rady & tipy, jak životopis ještě vylepšit

 • Obohaťte svůj životopis zdravotnického asistenta v domácnosti o kvantifikovatelné údaje : Čísla zvýší důvěryhodnost vašeho životopisu pracovníka pro pomoc v domácnosti. Uveďte je v příkladech svých pracovních zkušeností a úspěchů.
 • Certifikáty, licence nebo ocenění mohou také doplnit váš životopis: Ukažte, že jste více než kvalifikovaní pro pozici zdravotnického pracovníka v domácnosti tím, že tyto schválené úspěchy uvedete ve svém životopise pomocného pracovníka v domácnosti.
 • Důležitá je i forma: Neodbijte CV po formální stránce. Vizuální aspekt je neméně důležitý! S formou vám pomůže některá z našich profesionálních šablon CV .
 • Na závěr si vše zkontrolujte: Pozor na překlepy, hrubky a stylistické nedostatky. Na úplný závěr proveďte podrobnou korekturu.

Shrnutí na závěr aneb jak na nejlepší CV

 • Zvolte si vhodný formát životopisu pro zdravotnického asistenta v domácnosti : Na výběr máte z chronologického, funkčního, kombinovaného formátu životopisu.
 • Napište si do profesní shrnutí či kariérní cíl : Rozhodněte se do svého životopisu pomocníka v domácnosti uvést cíl, abyste zaměstnavateli ukázali své odhodlání pracovat jako pomocník v domácnosti a své cíle v oblasti zdravotnictví.
 • Zobrazte ve svém životopise své zkušenosti s domácí péčí pomocí relevantní praxe a pracovní historie.
 • Zdůrazněte v životopise své dosažené vzdělání : Ačkoli role domácí zdravotní asistentky obvykle nevyžaduje vysokoškolské vzdělání, většina z nich bude vyžadovat dokončení střední školy a upřednostní další vzdělávání, abyste ukázali své odhodlání a rozsáhlé znalosti pro tuto roli.
 • Napište originální motivační dopis, který doplní váš životopis zdravotnického asistenta v domácnosti : Motivační dopis je dalším prvkem, který můžete přidat k žádosti o zaměstnání zdravotnického asistenta. Motivační dopis, pokud je napsán správně, pomáhá posílit reference uvedené ve vašem životopise pomocníka v domácnosti.

domácího zdravotního asistenta

Dokažte svůj zájem o pozici sepsáním motivačního dopisu

Potřebujete průvodní dopis k životopisu domácího zdravotnického asistenta? Určitě Ano! Statistiky mluví za vše! Podle poloviny zaměstnavatelů je absence průvodního dopisu pro uchazeče o zaměstnání velkým prohřeškem.

Takže...

Zde se dozvíte, jak vytvořit motivační dopis pro práci domácí zdravotní asistentky či zdravotního asistenta, který zaměstnavateli poskytne potřebné informace a vás ukáže jako vhodného kandidáta:

 • Než začnete psát motivační dopis, uspořádejte si jeho formát.
 • Začněte první odstavec motivačního dopisu přesvědčivě.
 • Povězte jim o své minulosti a schopnostech domácí zdravotní asistentky či asistenta.
 • Připojte pracovní úspěchy, abyste dokázali, že jste tak dobří, jak tvrdíte.
 • Zakončete motivační dopis závěrečným odstavcem, kterým se pozvete na pracovní pohovor.

Existuje více skvělých tipů na motivační dopis, které si můžete přečíst, včetně našich doporučení o ideální délce motivačního dopisu a o tom, co do motivačního dopisu zahrnout. Všechny rady a tipy jsme pro vás sepsali do tohoto článku .

Často kladené otázky (FAQ)

Co dělá domácí zdravotní asistent či zdravotní sestra?

Domácí zdravotní asistenti poskytují služby zdravotně postiženým nebo starším klientům v jejich domovech, tedy v domácím prostředí a to bez odborného dohledu lékaře. Typické příklady pracovních povinností pro tuto práci jsou třeba podávání léků, zaznamenávání změn zdravotního stavu, pomoc při osobní péči, vyřizování pochůzek a úklid.

Domácí zdravotní asistenti vykonávají mnoho různých úkolů v závislosti na pacientech, o které se starají, a na místě, kde poskytují péči. Tyto základní povinnosti jsou však ve většině prostředí stejné:

Poskytování ošetřovatelské péče v domácím prostředí: Domácí zdravotní asistenti pomáhají pacientům s každodenními úkony péče o vlastní osobu, jako je koupání, oblékání, stravování a osobní hygiena. Často sem patří i příprava jídla, které odpovídá speciálním dietním požadavkům, a provádění běžných úklidových a čisticích prací, jako je mytí nádobí a praní prádla.

Domácí zdravotní asistenti říkají zákazníkům, jak obsluhovat jejich zdravotní pomůcky, a předvádějí jim používání různých funkcí. Vzdělávají také pacienty a nejbližší rodinné příslušníky v tom, jak se pacienti mohou sami o sebe starat a jak mohou přijímat péči od ostatních.

Pozorování a hodnocení pacientů: Domácí zdravotní asistenti měří životní funkce, pozorují chování a stav a provádějí lékařská hodnocení, přičemž veškerá pozorování a hodnocení zaznamenávají do karet pacientů.

Ošetřování ran: Domácí zdravotní asistenti převazují a upravují rány po operacích a jiných lékařských zákrocích.

Podávání léků: Domácí zdravotní asistenti podávají pacientům předepsané léky.

Zajišťování přepravy: Domácí zdravotní asistenti vozí či doprovází pacienty k lékařům a zpět.

Spolupráce s ošetřujícími lékaři: Pokud se u pacientů vyskytne zdravotní krize nebo komplikace, domácí zdravotní asistenti okamžitě upozorní lékaře primární péče.

Jaké jsou kladeny požadavky na domácího zdravotní asistenta?

Tak zaprvé je to alespoň středoškolské vzdělání zdravotnického typu, například v oboru ošetřovatelské péče. Ideální kvalifikací je vystudovaný obor všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent. Dále je často vyžadována praxe, a to nejméně dva roky. Naleznou se však i klienti nebo agentury, které praxi nevyžadují.

A jaké jsou požadovány dovednosti? Nejúspěšnější životopisy ukazují profesionální vystupování, podporující osobnost, trpělivost a dobré komunikační a mezilidské dovednosti. Vyžaduje se také dobrá fyzická kondice. V neposlední řadě vám bude k užitku časová flexibilita, řidičský průkaz a ochota za pacienty cestovat nebo pracovat na 12hodinnové směny. Pracovní doba může být dlouhá, s čímž je nutné počítat.

Je vhodné do životopisu uvést reference?

Uvádění referencí v životopise je již minulostí. Zaměstnavatelé vás obvykle kontaktují přímo, pokud potřebují seznam referencí, proto věnujte v životopise prostor schopnostem, zkušenostem a vzdělání, které se hodí pro danou pracovní pozici.

Co by se do životopisu NEMĚLO uvádět?

Vše, co do životopisu uvedete, by mělo odpovídat na jedinou otázku: Odpovídají tyto informace potřebám, které jsou uvedeny v popisu pracovní nabídky? Zaměřte své části profesního shrnutí, dovedností a pracovní historie tak, abyste splnili co nejvíce požadavků z nabídky práce. Vše ostatní je irelevantní a nemělo by být zahrnuto. Dbejte také na to, abyste neuváděli osobní údaje, jako je například váš rodinný stav, datum narození nebo vaše přesná adresa. Kontaktní údaje omezte na profesionální e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis