Životopis dozorce - jak na to

Dozorce je, jak už název pozice naznačuje, někdo, kdo vykonává dozor. Dohlížet může nad lidmi, činnostmi nebo třeba zařízením. Nejčastěji se toto označení spojuje s prací ve vězeňské službě, může se ale jednat také například o dozor ve stavebnictví, v průmyslovém sektoru nebo i ve školství.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V každém případě je dozorce velmi odpovědnou pozicí. Zajišťuje dohled, plnění stanovených pravidel a - podle konkrétního zařazení - může mít na starosti i evidenci, řešení problémů, zajištění bezpečnosti, komunikaci s různými subjekty nebo specifické činnosti, jako jsou například v případě vězeňského dozorce prohlídky osob a prostor.

Životopis dozorce musí prokázat, že je nejen dostatečně kvalifikovaný pro práci, o kterou se uchází, ale disponuje také osobními vlastnostmi a dovednostmi, potřebnými pro její výkon. Prvním krokem k získání práce dozorce je vytvoření profesionální životopisu. V tomto článku si společně projedeme, jak má takové profesní CV vypadat, co v něm nesmí chybět, jaká jsou specifika pro práci dozorce a mnoho dalšího.


dozorce zivotopis

Struktura životopisu

Stejně jako dozorce musí být schopen v práci ohlídat, aby věci probíhaly tak, jak mají, je důležité, aby věděl, jaké formální náležitosti musí splňovat profesní resumé. A aby žádný z významných prvků neunikl jeho pozornosti.

Životopis má ustálenou strukturu, která slouží tomu, aby potenciální zaměstnavatel nebo náborový pracovník snadno našli všechny potřebné informace. Základními sekcemi CV jsou Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. Životopis dozorce není samozřejmě výjimkou.

V tomto článku si projdeme hlavní sekce CV jednu po druhé, probereme si je obecně i ve vztahu k práci dozorce a v neposlední řadě si uvedeme také konkrétní příklady jejich obsahu. Chybět nebudou ani tipy a rady, které přispějí k tomu, abyste byli schopni připravit si přesně takový životopis, jaký potřebujete, abyste byli o krok blíže své vysněné práci.

Záhlaví

Co na vašem životopise padne čtenáři do oka jako první, je jeho záhlaví. Jedná se o atraktivně navrženou horní část, která má jak informativní, tak právě i designový účel. Mělo by upoutat pozornost, ale současně musí působit profesionálně a seriózně.

Co se týče obsahu, do záhlaví patří základní informace. Tedy vaše jméno, pozice a samozřejmě také kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), pomocí kterých vás náborový pracovník může kontaktovat. Přidat sem můžete také například odkaz na váš profil na profesní sociální síti LinkedIn. Pokud je dostatečně reprezentativní a jeho obsah relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

📌 Super tip

Pokud si nejste jistí, jak co nejlépe navrhnout záhlaví svého životopisu, existuje naštěstí způsob, jak si to usnadnit. Vezměte si na pomoc online dostupné profesionální šablony . Ty vám pomohou snadno vytvořit nejen dokonalé záhlaví, ale také sestavit celé CV. Profesionální, se kterým uděláte skvělý dojem na potenciálního zaměstnavatele či, v prvním kroku, náborového specialistu.Dozorce životopis

Profil

První, co si náborář z vašeho CV přečte, bude v naprosté většině případů právě tato sekce. Z ní by měl být schopen rychle zjistit, zda můžete být vhodným adeptem. Jedná se o výstižné a stručné (obvykle do jednoho odstavce o 3-5 větách) shrnutí vašeho profesního resumé.

Je velmi vhodné vždy tuto sekci uzpůsobit konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Každopádně zde podtrhněte své největší plusy. Například rozsah zkušeností, nejsilnější stránky či největší úspěchy. Můžete zde také popsat, proč je daná příležitost pro vás právě tím pravým kariérním krokem.

Příklad:
Zodpovědný dozorce s více než 5 lety praxe ve vězeňské službě. Mám zkušenosti z vazebních věznic i věznic pro výkon trestu s různými stupni ostrahy (včetně věznic se zvýšenou ostrahou). Při své práci vždy kladu významný důraz na nápravný účel výkonu trestu. Velmi se zajímám o problematiku resocializace a rád bych své zkušenosti a znalosti uplatnil a rozšířil v zařízení s bohatým resocializačním programem.

Pracovní zkušenosti

Každého potenciálního nového zaměstnavatele samozřejmě zajímá, co už máte po pracovní stránce za sebou. Většinou patří praxe, její podoba i délka, k rozhodujícím aspektům. Mnohdy ale může sebelepší historie předchozích zaměstnání zanechat slabý dojem, pokud s ní v příslušné sekci životopisu nedokážete dobře pracovat. A naopak.


dozorce zivotopis

Je důležité umět své pracovní zkušenosti "prodat". Neomezujte se tedy pouze na základní informace (jako zaměstnavatel, název a stručný popis pozice, místo výkonu a doba, kdy jste zde pracovali), ale pojměte svou pracovní historii jako jistou pouť, která vás pomohla připravit právě na tu pozici, o kterou se zajímáte. Zdůrazněte nejrelevantnější činnosti, které jste vykonávali. Zmiňte své největší úspěchy.

Co se týče formální podoby, své pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí. Nejprve tedy uvedete ty nejnovější a pak budete postupovat k těm nejstarším.

Příklad:
Dozorce, Vězeňská služba České republiky, Věznice Příbram
Duben 2022 - doposud
 • Výkon dozorčí služby na stanovišti v souvislosti se zajišťováním práv a povinností vězněných osob
 • Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
 • Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
 • Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
 • Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
 • Ovládání střelných zbraní
 • Převádění osob
Dozorce, Vězeňská služba České republiky, Věznice Nové Sedlo
Leden 2020 - březen 2022
 • Výkon dozorčí služby na stanovišti a při převodu osob
 • Kontrolní činnosti vězněných osob v objektech věznice
 • Zajišťování dodržování časového režimu dne vězňů
 • V průběhu zaměstnání absolvován tříměsíční kurz v Akademii Vězeňské služby (zaměření mimo jiné na právo, sebeobranu, psychologii a užívání střelných zbraní)

Vzdělání

Nároky na vzdělání se samozřejmě velmi liší podle toho, jakým typem dozorce jste. Vždy si zjistěte, jaké jsou podmínky a očekávání na konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. A ujistěte se, že je splňujete. Pokud ne, zvažte, do jaké míry se jedná o podmínku, kterou nelze nahradit ničím jiným.

Své vzdělání uvádějte opět v obráceném chronologickém pořadí, uveďte vzdělávací instituci, popis studia, dosažený titul (či certifikát nebo jiný doklad o úspěšném absolvování studia) a dobu studia. Nezapomeňte uvést všechna relevantní školení, kurzy či výcvik, který jste absolvovali.

Na mnoha pozicích ve vězeňské službě je možné si doplnit potřebné vzdělání také až po přijetí. Stačí splnit základní předpoklady, jako je dosažená zletilost, střední škola s maturitou, zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost a samozřejmě trestní bezúhonnost.


dozorce zivotopis

Příklad:
Absolvent kurzu ZOP B/2, Akademie Vězeňské služby České republiky
2019
 • Kurz pro občanské zaměstnance oddělení výkonu trestu, výkonu vazby a zabezpečovací detence podílející se na tvorbě a realizaci programů zacházení
 • Nabytí orientace v základních otázkách systému vězenství v ČR a nejnovějších metodách zacházení s obviněnými, odsouzenými a chovanci
 • Získání přehledu v organizaci, řízení a úkolech Vězeňské služby ČR
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou, obor Bezpečnostně právní činnost, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
2015 - 2018
 • Středoškolské vzdělání v oboru
 • Studijní program rozvíjející psychickou a fyzickou odolnost, zaměřený také na komunikační dovednosti
 • Příprava na pracovní činnosti vázáné na znalost a správnou aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

Dovednosti

Tato sekce životopisu slouží k přehlednému a velmi stručnému výpisu vašich hlavních dovedností, relevantních pro pozici, o kterou se ucházíte. Patří sem jak specifické odborné dovednosti, tak také tzv. "soft skills", tedy takové dovednosti, které vám umožňují úspěšnou interakci s druhými lidmi.

Podle toho, o jakou pozici dozorce se konkrétně zajímáte, si představte ideálního kandidáta a pak ze svých dovedností vyberte ty, které tomu nejlépe odpovídají. Buďte autentičtí a držte se pravdy.

Mezi nejčastější obecné dovednosti, které potřebuje každý dozorce, patří zodpovědnost, spolehlivost, pozornost či úcta k pravidlům a jejich dodržování. Vězeňskému dozorci pak například jistě nesmí chybět přirozená autorita, odvaha a úcta k zákonům. Specifičtějšími dovednostmi mohou být třeba sebeobrana, ovládání zbraní nebo krizový management.


dozorce zivotopis

Příklad:
 • Detailní znalost právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
 • Zodpovědnost, spolehlivost
 • Schopnost dodržování a obnovení pořádku
 • Schopnost autoritativní a současně empatické komunikace
 • Krav Maga - úroveň expert
 • Zbrojní průkaz - skupina D
 • Trestní bezúhonnost
 • Výborná fyzická kondice
 • Schopnost týmové práce

Praktické závěrečné rady a tipy

Uplatnění dozorce je velmi rozmanité. Ať už ale chcete provádět dozor na stavbách, starat se o dodržování školního řádu a bezpečnostních pravidel nebo být vězeňským dozorcem, vždy budete potřebovat znát příslušné předpisy a normy, být vybaveni odpovídajícími teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi a také se vyznačovat vhodnou sadou osobnostních i technických dovedností. A to vše v prvním kroku k vaší vysněné práci vhodně zakomponovat do svého životopisu.

V tomto článku jsme si popsali, jak na to. A na závěr vám přinášíme několik užitečných rad a tipů. Na co si dát pozor, abyste zbytečně nepřicházeli o cenné body. A co dodat navíc, abyste zvýšili svou šanci na úspěch.

Uzpůsobte své CV "na míru" příležitosti

Prvním krokem je vždy vědět, o co se vlastně ucházíte. Pokud budete rozesílat své CV takříkajíc jak na běžícím pásu, snadno se vám může například stát, že se budete ucházet o práci jako stavební dozor, když ve skutečnosti chcete dělat vězeňského dozorce (a máte pro to předpoklady). Tato "kvantitativní metoda" v sobě nese také to riziko, že se vám z nějaké pozice ozvou a vy se okamžitě diskvalifikujete z výběru, protože ani nebudete pořádně vědět, s kým mluvíte.

📌 Tip: Zvolte opačný postup. Pečlivě vybírejte místa, o která se chcete ucházet, podrobně se seznamte nejen s vypsanou pozicí, povinnostmi a předpoklady s ní spojenými, ale také s potenciálním zaměstnavatelem. A svůj životopis tomu uzpůsobte. Zdůrazněte ty prvky svého resumé, které jsou nejrelevantnější, nebo rovnou v profilové sekci uveďte, že hledáte právě takovou příležitost. A také jakou máte motivaci a proč jste vhodným adeptem.

⚠️ - častá zbytečná chyba:

Nezapomeňte na závěrečnou kontrolu

I když si chcete najít práci rychle, nebuďte zbrklí. Věnujte vždy před odesláním CV dostatek času důkladné kontrole. Nechybí v něm něco? Když například z nepozornosti vynecháte něco tak důležitého, jako je váš e-mail, může celé vaše úsilí o dokonalé pracovní resumé zbytečně vyjít vniveč.

Pozornost věnujte také pravopisné stránce. CV, které obsahuje hrubky, okamžitě ztrácí mnoho z celkového dojmu. A úplně zbytečně. Pokud si nejste jisti svými pravopisnými dovednostmi, vždy můžete požádat o kontrolu někoho, kdo je na tom lépe. Další pár očí koneckonců neuškodí si přizvat na pomoc nikdy.


dozorce zivotopis

Nahraďte prázdná místa

Pokud je vaše resumé v některých sekcích trochu chudé, například jste se rozhodli pro větší změnu v kariéře nebo stojíte teprve na jejím počátku, buďte kreativní. Chybějící historii zaměstnání můžete nahradit třeba praxí při studiu nebo brigádami. Samozřejmě se zaměřte na takové zkušenosti, ve kterých dokážete nalézt (a vhodně formulovat) nějaké spojení k příležitosti, o kterou se ucházíte.

Je-li vaším vysněným pracovním místem třeba věznice, protože rádi udržujete řád a pořádek, vhodnou brigádou ke zmínce může být třeba bezpečnostní dozor na různých veřejných akcích. Nebo pokud jste se nedostali příliš daleko ve formálním vzdělávacím systému, zaměřte se na jakékoli doložitelné vzdělávací aktivity, do kterých jste se zapojili. A stačí, když budou relevantní dané pozici alespoň nějakou složkou. Například člen příslušníků vězeňského dozoru jistě může využít dobrovolný právní seminář, do kterého se zapojil na střední škole.

Napište motivační dopis

Skvělým způsobem, jak získat více prostoru, abyste se mohli rozepsat o své motivaci a důvodech, proč jste tou nejlepší volbou pro potenciálního nového zaměstnavatele, je motivační dopis. Zejména pokud vaše kvalifikace neodpovídá pozici úplně tak dokonale, jak byste si představovali, můžete zkusit náboráře oslovit svým zápalem a hlubokým zájmem o tuto profesní příležitost.

Motivační dopis vám také umožní vtisknout do oslovení potenciálního zaměstnavatele více ze své osobnosti. Pamatujte ale na to, že by měl rozhodně působit profesionálně a seriózně. A samozřejmě i pro motivační dopis platí pravidlo důkladné korektury.

Připravte se na pohovor

Nezapomeňte, že zasláním životopisu vaše úsilí o získání pracovního místa nekončí. Skvělé CV vám může otevřít cestu k dalšímu kolu výběrového řízení, kterým je obvykle osobní pohovor. Připravte se na něj dobře, protože tentokrát nebudete mít prostor pro kontrolu a opravu od někoho jiného.

Připravte si odpovědi na otázky, které mohou padnout. Budou se týkat pravděpodobně upřesnění různých informací z vašeho životopisu, takže promyslete, jak byste jednotlivé zkušenosti a kvalifikace nejlépe uplatnili v dané pozici. Dotazováni můžete být také na to, jak byste práci pojali, pokud ji získáte, čím byste začali nebo třeba v čem se domníváte, že budete největším přínosem.

Připravte si také vy otázky na potenciálního zaměstnavatele. Často jste na pohovoru dotazování, na co byste se chtěli zeptat, a pokud žádné otázky nemáte, nepůsobí to dobře. Ptejte se ale na věci, které ukazují, že chcete vykonávat svou práci co nejlépe. Třeba na možnosti dalšího vzdělávání.

A v neposlední řadě dodržte základní pravidla pro úspěšný pohovor: Přijďte včas, vystupujte důvěryhodně, vhodně se oblečte a nezapomeňte doma úsměv.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis