Vytváříme životopis v japonském stylu: Kompletní průvodce

Úspěch na japonském trhu práce vyžaduje speciálně přizpůsobený životopis, který odráží jedinečné charakteristiky a očekávání tohoto konkrétního prostředí. Japonský trh práce je charakterizován silnou konkurencí, vysokými nároky na kvalifikaci a důrazem na dlouhodobé závazky. Jak ale vytvořit životopis, který se těmto požadavkům dokonale přizpůsobí? Jaké jsou klíčové prvky, které by měl obsahovat? A jaký tón a styl by měl mít, aby vyhovoval japonskému trhu?

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis v japonském jazyce

履歴書

個人情報
名前: 田中 太郎
生年月日: 1985年4月15日
現住所: 東京都渋谷区
電子メール: tanaka.tarou@example.com
電話番号: 090-1234-5678

職業経歴

2018年-現在: ソフトウェアエンジニア, テックカンパニー株式会社, 東京都

 • 製品開発チームの一員として、JavaとPythonを用いてソフトウェアの設計と開発を担当
 • バグの修正とコードの最適化を実施、システムのパフォーマンスを20%向上
 • 新しい機能の開発を担当し、製品のユーザビリティを改善

2013年-2018年: ジュニアソフトウェアエンジニア, ITソリューションズ株式会社, 東京都

 • 開発チームを支える形で、ソフトウェアの設計とコーディングを担当
 • テストの実施とバグの修正を行い、製品の品質を維持
 • チームと共に新規プロジェクトの計画と実行を行った

教育履歴

2007年-2011年: 東京大学 工学部 情報工学科 卒業

スキル

 • プログラミング言語: Java, Python, C++, JavaScript
 • データベース: MySQL, PostgreSQL
 • ツール: Git, Docker, Jenkins
 • 言語: 日本語 (ネイティブ), 英語 (ビジネスレベル)

資格・認定

 • Oracle認定Javaプログラマー
 • Python認定プロフェッショナル

参考人

提出が必要な場合、適切な情報を提供します。

V následujících odstavcích se podrobně věnujeme tomu, jak napsat dokonalý životopis v japonštině pro japonský trh práce. Ačkoli může být tento úkol náročný pro ty, kdo jsou zvyklí na západní formáty životopisů, je důležité pochopit, že japonský životopis je klíčovým nástrojem při hledání zaměstnání v Japonsku. V Japonsku je životopis nejen přehledem vašich schopností a zkušeností, ale také zrcadlem vaší osobnosti a profesionality. Tento dokument dává zaměstnavatelům představu, zda jste disciplinovaní, důkladní a zda se umíte přizpůsobit japonské pracovní kultuře. Proto je napsání dokonalého životopisu v japonštině nezbytné pro úspěch na japonském trhu práce.

japonsky jazyk

Užitečné fráze pro psaní životopisu v japonštině


V následující části tohoto textu se nachází seznam užitečných výrazů, které se týkají psaní životopisu a byly přeloženy do japonského jazyka. Tento seznam by měl být nápomocný pro všechny, kteří chtějí svůj životopis napsat v japonštině a potřebují porozumět základním termínům a výrazům, které se v této souvislosti používají.

 • Struktura životopisu - 履歴書の構造 (Rirekisho no kōzō)
 • Formátování životopisu - 履歴書のフォーマット (Rirekisho no fōmatto)
 • Vzdělání - 教育 (Kyōiku)
 • Dovednosti - スキル (Sukiru)
 • Praxe - 実務経験 (Jitsumu keiken)
 • Pracovní zkušenosti - 職歴 (Shokureki)
 • Pracovní pozice - 職務内容 (Shoku-mu naiyō)
 • Jméno a příjmení - 名前と苗字 (Namae to myōji)
 • Kontakt - 連絡先 (Renrakusaki)
 • Reference - 参考 (Sankō)

Tyto termíny by měly být základem pro každý životopis napsaný v japonštině.

Užitečná gramatika pro psaní životopisu v japonštině


Japonská gramatika se značně liší od češtiny. Užití slov a jejich pořadí ve větě je odlišné a také neexistuje klasické skloňování podstatných jmen a časování sloves. Japonská slovesa nezohledňují osobu ani číslo, takže například sloveso "tabemasu" znamená "jím", "jíš", "jíme" atd. Zároveň japonská slovesa mají jen dva časy - přítomný a minulý. Budoucí čas je vyjádřen pomocí přítomného času. Takže pokud píšete životopis v japonštině, budete pravděpodobně používat přítomný a minulý čas.

Pokud jde o osobu, v japonštině se obecně používá třetí osoba, pokud mluvíte o sobě. V životopise byste měli používat třetí osobu nebo bezosobný tvar, který je v japonštině běžný. Například místo "Jmenuji se Novák a pracoval jsem pro společnost X" byste v japonštině řekli "Novák to iu mono de, X kigyō de hataraki mashita", což doslova znamená "Jsem ten, kdo se nazývá Novák a pracoval pro společnost X". Důležité je také uvědomit si, že v japonštině je zdvořilost a úcta velmi důležitá, takže byste měli používat zdvořilý jazyk (keigo) a správné formy oslovení.

Struktura a formátování životopisu v japonském jazyce


Dobrá struktura životopisu je klíčem k úspěchu na japonském trhu. Je to důležitý nástroj pro jasné sdělování profesních cílů a výzev a zvýraznění individuálních schopností a talentů. Jeho uspořádání a struktura může zlepšit přehlednost a čitelnost informací a udělat dobrý dojem na zaměstnavatele. Proto byste měli věnovat velkou pozornost designu svého životopisu. Správně sestavený životopis je prvním krokem k prokázání vaší profesionality a obětavosti. To je důležitý krok k úspěchu na trhu práce.

Kromě japonské šablony životopisu nabízíme také další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Jak správně formátovat životopis v japonštině: klíč k úspěchu na pracovním trhu v Japonsku

 • Formát: V Japonsku je běžné používat formát A4 pro životopisy. Je to standardní formát papíru, který je dobře přijímán a očekáván od zaměstnavatelů.
 • Písmo: Pro životopis v japonském jazyce je vhodné používat jednoduché a čitelné písmo. Nejlepší volbou je Meiryo nebo MS Gothic, které jsou speciálně navrženy pro japonský text a jsou předinstalovány na většině japonských počítačů. Tyto fonty jsou dobře čitelné a profesionální.
 • Okraje: Okraje by měly být nastaveny na standardní velikosti 2,5 cm na všech stranách. Toto je běžná praxe v Japonsku a umožňuje snadné čtení a skenování dokumentu.
 • Odrážky: Odrážky by měly být jednoduché a konzistentní po celém dokumentu. V japonském jazyce je často používán typ odrážky zvaný kuro-maru, což je černý kruh. Je to jednoduchý a elegantní styl, který se dobře hodí pro profesionální dokumenty.
 • Oddělovače: Oddělovače by měly být použity k rozdělení různých částí životopisu, jako jsou pracovní zkušenosti, vzdělání atd. V Japonsku je běžné používat svislé čáry nebo tečky k oddělení jednotlivých částí.
 • Barvy: Japonská kultura oceňuje jednoduchost a minimalismus, takže je vhodné držet se neutrálních a profesionálních barev, jako je černá, šedá nebo modrá. Tyto barvy jsou považovány za seriózní a profesionální a neodvádějí pozornost od obsahu životopisu.

Jak správně strukturovat životopis v japonštině: Klíč k úspěchu

japonsky jazyk


Životopis v japonštině se od našeho západního stylu mírně odlišuje, a proto je důležité vzít v úvahu následující hlavní části:

 • Osobní informace: Tyto údaje jsou na prvním místě a zahrnují jméno, datum narození, adresu a kontaktní informace. V Japonsku je také obvyklé přiložit k životopisu fotografii.
 • Vzdělání a kvalifikace: Zde uchazeč popíše své vzdělání, začínaje střední školou. Japonské firmy často kladou velký důraz na akademické vzdělání a úspěchy.
 • Pracovní zkušenosti: Tato sekce se řadí chronologicky, od nejnovějšího zaměstnání. Je důležité uvést, jaké povinnosti a úkoly uchazeč v minulých pracích vykonával.
 • Dovednosti: Zde uchazeč uvádí své dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro danou pozici. Například schopnost komunikace v angličtině je v Japonsku velmi ceněna.
 • Osobní zájmy a aktivity: Tato sekce není povinná, ale může pomoci vytvořit lepší obraz o osobnosti uchazeče.
 • Doporučení: V Japonsku je běžné, že uchazeči předkládají doporučení od předchozích zaměstnavatelů. To může hrát důležitou roli při rozhodování o přijetí do práce.

Všechny tyto části by měly být uspořádány tak, aby co nejlépe prezentovaly uchazečovy schopnosti a zkušenosti.

Jak správně vytvořit záhlaví životopisu v japonštině: klíč k úspěchu

japonsky jazyk


Záhlaví životopisu v japonském jazyce je klíčové pro první dojem a mělo by být jasně viditelné a obsahovat všechny kontaktní informace. Vytvoření záhlaví je poměrně jednoduché. Začnete svým příjmením a jménem. Pod tímto základním údajem uveďte svou profesi a obor, v němž máte praxi nebo odborné znalosti. Následuje poštovní adresa, která by měla být uvedena co nejpodrobněji, protože v Japonsku je systém adresování jiný než v Evropě. Po adrese následuje telefonní číslo. Je důležité uvést číslo, kde budete vždy dostupní. Nakonec uveďte svou e-mailovou adresu. Tento údaj je nezbytný pro komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem. Ve zkratce tedy: příjmení, jméno, profese a obor, poštovní adresa, telefon a e-mailová adresa.

苗字、名前:田中太郎

職業と業界:ITエンジニア、ソフトウェア開発

郵便住所:東京都渋谷区1-1-1

電話番号:090-1234-5678

電子メール:tanaka-taro@example.com


Hrající role fotografie v japonském životopise: Zvládněte umění prvního dojmu

Na japonském trhu práce je běžnou praxí přiložit k životopisu fotografii. Tato tradice je zakořeněna v japonské kultuře, která klade velký důraz na vzhled a první dojem. Fotografie na životopisu umožňuje potenciálním zaměstnavatelům vytvořit si první dojem o kandidátovi ještě před osobním setkáním.

Pokud jde o specifika, fotografie by měla být formální a profesionální. Doporučená velikost je 4,5 x 3,5 cm, ačkoli některé společnosti mohou požadovat jiné rozměry. Kandidát by měl být oblečen v profesionálním oblečení, s neutrálním výrazem a čistým pozadím. Rámeček na fotografii není potřebný.

Nicméně je důležité poznamenat, že některé společnosti a průmyslové odvětví v Japonsku se od této praxe začínají odklánět, aby se zabránilo diskriminaci na základě vzhledu. Proto je vždy nejlepší se předem informovat o konkrétních požadavcích dané společnosti.

Důležitost zkušeností v životopise pro japonský pracovní trh


Jak správně uvést pracovní zkušenosti v životopise pro japonský trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopise je klíčový pro potenciálního zaměstnavatele, neboť z něj vyčte, jaké pracovní dovednosti a schopnosti jste nabral/a během své kariéry. V kontextu japonského prostředí je důležité zmínit také schopnost komunikovat v japonském jazyce a porozumění japonské kultuře a společenských normám, protože tyto aspekty mohou být pro práci v Japonsku klíčové.

 • Chronologické řazení: Začněte nejnovější pracovní pozicí a postupujte k nejstarší. To umožní zaměstnavateli vidět vaši nejnovější a nejrelevantnější zkušenost jako první.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte měsíc a rok nástupu a ukončení pracovního poměru. Pokud jste stále v dané pozici, uveďte "současnost" místo data ukončení.
 • Název práce: Běžný název pozice je důležitý pro zaměstnavatele, aby pochopil povahu vaší role. Pokud jste pracoval/a v Japonsku, uveďte také japonský název pozice.
 • Seznam odrážek: Pod názvem práce napište seznam odrážek s hlavními povinnostmi a úspěchy. Snažte se odrážky formulovat tak, aby odrážely vaše dovednosti a schopnosti, nikoli jen vaše povinnosti.
 • Popis práce: Popište, co jste dělal/a v každé pozici, jaké jste měl/a povinnosti a jaké jste dosáhl/a úspěchy. Zaměřte se na to, co jste přinesl/a do firmy, ne jen na to, co bylo vaší povinností.
 • Použití klíčových slov: Pokud je to možné, použijte klíčová slova z inzerátu na práci. To ukáže, že jste pozorně četl/a inzerát a že vaše zkušenosti odpovídají tomu, co zaměstnavatel hledá.

Při psaní tohoto oddílu se snažte být konkrétní a jasný/á. Místo toho, abyste napsal/a "Pracoval/a jsem v týmu", zkuste něco jako "Řídil/a jsem tým pěti lidí a společně jsme dosáhli zvýšení prodeje o 20%".

職位: ソフトウェアエンジニア

雇用者: 株式会社ソニー

日付: 2015年4月 - 2020年3月


 • ソフトウェアの設計と実装に従事。
 • プロジェクトチームのリーダーとして、スケジュール管理と進行管理を担当。
 • 高品質なコードを保証するためのコードレビューを行いました。
 • 新人の教育と指導を担当しました。
 • 新しいテクノロジーとプログラミング言語の研究と採用を推進しました。

japonsky jazyk

Jak napsat životopis v japonštině: Co dělat, když nemáte žádné zkušenosti

Pokud se chystáte vyplnit životopis v japonštině a nevíte, jak na to, nebojte se. Následující řádky obsahují několik snadno použitelných tipů, které vám pomohou překonat tento úkol bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Bez ohledu na vaše znalosti jazyka vám tyto rady pomohou sestavit strukturovaný a přehledný životopis.

 1. Osobní informace: Na začátek životopisu uveďte základní osobní informace, jako je jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mail.
 2. Profesní cíl: Napište krátký odstavec o tom, co chcete dosáhnout v příslušné oblasti. Toto poskytuje zaměstnavatelům přehled o tom, čeho chcete dosáhnout a jaké jsou vaše ambice.
 3. Vzdělání: Uveďte údaje o svém vzdělání, včetně názvu školy, oboru a data ukončení studia. Pokud jste absolvovali nějaké další vzdělávací programy nebo kurzy, uveďte je také.
 4. Dovednosti: Pokud nemáte žádné pracovní zkušenosti, zaměřte se na své dovednosti. Tyto mohou zahrnovat technické dovednosti, jako je ovládání počítače, jazykové dovednosti, organizační dovednosti nebo jiné kompetence, které mohou být pro zaměstnavatele užitečné.
 5. Činnosti a zájmy: Uveďte své zájmy a koníčky, které mohou být pro zaměstnavatele zajímavé. Mohou to být například dobrovolnické aktivity, sport, umělecké koníčky atd. Toto může poskytnout přehled o vaší osobnosti a zájmech mimo pracovní prostředí.
 6. Reference: Pokud máte někoho, kdo by o vás mohl podat dobré svědectví, uveďte jeho jméno a kontakt. To může být učitel, trenér, vedoucí dobrovolnického projektu atd.
 7. Fotografie: V Japonsku je běžné přiložit k životopisu i aktuální fotografii. Vyberte profesionální a formální fotografii, na které jste sami.
 8. Formalita: Japonští zaměstnavatelé dávají velký důraz na respekt a formalitu, takže se ujistěte, že váš životopis je formální a profesionálně napsaný.
 9. Jazyk: Pokud píšete životopis v japonštině, ujistěte se, že ho necháte zkontrolovat od rodilého mluvčího, aby byl bez chyb.
 10. Průvodní dopis: K životopisu přiložte také průvodní dopis, kde vysvětlíte, proč máte zájem o danou pozici a proč byste byli pro tuto pozici vhodní.

Význam vzdělání při psaní životopisu v japonštině


Část o vzdělání v životopise napříč různými kulturami hraje velmi důležitou roli, a v japonské kultuře to platí dvojnásob. Vzdělání v Japonsku je velmi ceněno a často se považuje za hlavní indikátor schopností a potenciálu jedince. Proto je detailní popis vzdělání v životopise nezbytný pro přesvědčení potenciálního zaměstnavatele o kvalitě a hodnotě kandidáta.

Vzdělávací sekce životopisu by měla obsahovat informace o dosažených titulech, absolvovaných kurzech, ale také o akademických úspěších a oceněních. Japonské firmy často vyžadují, aby kandidáti uváděli své vzdělání v chronologickém pořadí, počínaje nejnovějším. Toto pořadí odráží japonskou preferenci pro aktuální a relevantní informace. Význam vzdělání v životopise v japonské kultuře je tedy nejen otázkou formality, ale také zrcadlí hodnoty a očekávání japonské společnosti.

Jak uvést vzdělání v životopise v japonštině na prvním místě

Umístění vzdělání v životopise v japonském kontextu závisí na několika faktorech a není to vždy na prvním místě. V Japonsku je životopis (履歴書, rirekisho) obecně uspořádán chronologicky od nejnovějších zkušeností. Je to proto, že personalisté chtějí vidět, jaké aktuální dovednosti a zkušenosti má uchazeč. Pokud je tedy uchazeč nedávno dokončil své studium, informace o vzdělání by měly být uvedeny na prvním místě.

Nicméně, pokud uchazeč má bohaté pracovní zkušenosti nebo je v průběhu kariéry dosáhl významných úspěchů, měly by být tyto informace uvedeny na prvním místě. V Japonsku je totiž důležitá nejen formální vzdělání, ale také praktické dovednosti a zkušenosti získané v praxi. Například, pokud uchazeč pracoval v prestižní japonské korporaci nebo dosáhl významného postavení ve své oblasti, tyto údaje by měly být uvedeny na prvním místě, aby upoutaly pozornost personalisty.

Jako protipříklad může sloužit situace, kdy uchazeč hledá práci v akademickém sektoru nebo ve výzkumu. V těchto případech se často klade důraz na akademické vzdělání a výzkumné zkušenosti, a proto by měly být tyto informace uvedeny na prvním místě.

教育

2005年 - 2009年:

東京大学、経済学部

専門分野:マクロ経済学、金融学

学位:経済学士


2010年 - 2012年:

京都大学、経営管理大学院

専門分野:会計学、財務管理

学位:経営管理修士


2013年:

日本語教育能力試験合格

語学能力:

 • 英語:ビジネスレベル(TOEIC 950点)
 • スペイン語:初級レベル

資格:

 • 日本証券アナリスト協会:証券アナリスト
 • 日本経済学会:経済学士

セミナー・研修:

 • 2014年:リーダーシップとチームワークのトレーニング(東京)
 • 2016年:金融市場の進展と規制(大阪)

Důležitost dovedností pro životopis v japonštině


japonsky jazyk


V životopise pro japonský trh práce je klíčové uvést nejen tradiční dovednosti, jako jsou vzdělání a pracovní zkušenosti, ale také specifické dovednosti a schopnosti, které jsou v Japonsku velmi ceněné. Tyto mohou zahrnovat jazykové znalosti, zvláště pokročilou úroveň japonského jazyka, dovednosti v oblasti IT, schopnost spolupráce v týmu, adaptabilitu a respekt k japonské kultuře a zvyklostem.

Japonský trh práce je velmi konkurenční a náboráři zde hledají kandidáty, kteří jsou schopni přizpůsobit se rychle měnícímu se pracovnímu prostředí. Důraz je kladen na vysokou úroveň profesionality, loajalitu k firmě, schopnost učit se a rozvíjet se, ale také na vytrvalost a odolnost vůči stresu. Velmi důležitá je také schopnost efektivní komunikace jak v rámci týmu, tak s klienty firmy. V neposlední řadě je pro náboráře významná také schopnost kandidáta integrovat se do japonské společnosti a respektovat její hodnoty a normy.

Následuje vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné pro psaní životopisu v japonštině.

Měkké dovednosti (ソフトスキル):

 • Komunikace (コミュニケーション)
 • Týmová spolupráce (チームワーク)
 • Řešení problémů (問題解決)
 • Kritické myšlení (クリティカル思考)
 • Flexibilita (柔軟性)
 • Vedení (リーダーシップ)
 • Časový management (タイムマネジメント)
 • Organizační schopnosti (組織能力)
 • Empatie (共感力)
 • Stresová odolnost (ストレス耐性)

Tvrdé dovednosti (ハードスキル):

 • Ovládání počítačových programů (コンピュータープログラムの操作)
 • Znalosti cizích jazyků (外国語の知識)
 • Technické dovednosti (技術スキル)
 • Projektový management (プロジェクトマネジメント)
 • Analytické schopnosti (分析スキル)
 • IT dovednosti (ITスキル)
 • Odborné znalosti (専門知識)
 • Certifikace a licence (認定とライセンス)
 • Grafický design (グラフィックデザイン)
 • Programování (プログラミング)

Další důležité části životopisu v japonštině


Další rubriky, které mohou být součástí životopisu, mohou pomoci potenciálním zaměstnavatelům lépe pochopit kandidátovu kompetenci, zkušenosti a zájmy. Například rubriky jako jazyky, koníčky nebo zájmy, certifikáty, řidičské průkazy, reference a IT nástroje poskytují ucelenější představu o kandidátových dovednostech a zkušenostech.

Z těchto kategorií bychom mohli vybrat "Jazyky" a "IT nástroje". Jazyky jsou klíčové, protože ukazují, jak dobře může kandidát komunikovat v různých prostředích a zda je schopen pracovat v mezinárodním týmu. Rubrika "IT nástroje" je důležitá, protože v dnešní digitální době jsou dovednosti v oblasti IT vysoce ceněny a často nezbytné pro mnoho pracovních pozic.

Rubrika "Jazyky" v životopisu může zahrnovat jazyky, kterými kandidát mluví, a úroveň jeho dovedností v těchto jazycích. To může být zvláště důležité pro pozice, které vyžadují komunikaci s klienty nebo kolegy z různých zemí. V této rubrice může kandidát také uvést, zda absolvoval nějaké jazykové kurzy nebo zda získal certifikáty potvrzující jeho jazykové schopnosti.

Rubrika "IT nástroje" by měla zahrnovat software a technologie, s nimiž má kandidát zkušenosti. Tyto informace mohou zaměstnavatelům ukázat, jak dobře je kandidát připraven na práci v digitálním prostředí. Kandidát může uvést zkušenosti s různými operačními systémy, softwarem pro zpracování textu, tabulkovým softwarem, programy pro prezentace, databázovým softwarem nebo programovacími jazyky.

Tipy pro zlepšení životopisu v japonštině


Zde je několik konkrétních tipů, jak vylepšit váš japonský životopis, aby lépe vyhovoval trhu v Japonsku:

 1. Použijte standardizovaný formát: Japonské firmy preferují standardizovaný formát životopisu, známý jako "rirekisho". Tento formát je dostupný online a obsahuje specifické sekce, jako je například vzdělání, pracovní zkušenosti a dovednosti.
 2. Vložte svoji fotografii: V Japonsku je běžné přiložit k životopisu profesionální fotografii. Měla by být aktuální, formální a ve velikosti pasové fotografie.
 3. Jazykové dovednosti: Pokud ovládáte japonský jazyk, uveďte svoji úroveň podle standardu JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Pokud japonsky neumíte, je důležité uvést, jaké jiné jazyky ovládáte.
 4. Uveďte důvod, proč chcete pracovat v Japonsku: Mnoho japonských zaměstnavatelů ocení, když uchazeči uvedou důvod, proč se chtějí přestěhovat do Japonska, nebo proč chtějí pracovat pro japonskou firmu.
 5. Zahrňte referenci: Pokud máte nějaké kontakt na osobu v Japonsku, která vás může doporučit, nezapomeňte ji uvést.
 6. Buďte přesní a konkrétní: Japonské firmy oceňují detaily a konkrétnost. Uveďte konkrétní dovednosti, zkušenosti a úspěchy, které vás odlišují od ostatních uchazečů.
 7. Přiložte dopis zájmu: V Japonsku je běžné přiložit k životopisu také dopis zájmu, který je známý jako "shokumu keirekisho". V něm byste měli popsat své dovednosti a zkušenosti relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 8. Příprava na fyzické odevzdání: Některé firmy v Japonsku stále preferují fyzické kopie životopisů. Ujistěte se, že váš životopis je vytisknutý na kvalitním papíře a je pečlivě složený.

Klíčové prvky životopisu v japonštině


japonsky jazyk


Závěrem bych chtěla shrnout několik klíčových bodů, které byste měli mít na paměti při psaní životopisu v japonštině. Japonský trh práce má své specifika a očekávání, která je třeba respektovat, pokud chcete uspět. Následující tipy vám pomohou sestavit životopis, který bude odpovídat tamním standardům.

 • Použijte standardní japonskou formu životopisu, zvanou Rirekisho. Tato forma obsahuje specifické sekce, které mohou být odlišné od západních standardů.
 • Napište své jméno v kanji, pokud ho máte, nebo v katakaně. Jména cizinců se obvykle píší v katakaně.
 • V sekci o vzdělání a pracovních zkušenostech postupujte chronologicky od nejnovějších k nejstarším.
 • Uveďte svoji adresu v Japonsku, pokud ji máte. Pokud ne, uveďte kontaktní adresu v zemi, kde aktuálně žijete.
 • Pokud ovládáte japonský jazyk, uveďte svůj jazykový certifikát (např. JLPT) a jeho úroveň.
 • Přiložte svou fotografiu, pokud je to možné. V Japonsku je zvykem přikládat fotografii k životopisu.
 • Buďte struční a přímočarí. V Japonsku se oceňuje jednoduchost a přímočarost.

Příprava motivačních dopisů v japonštině


Když se ucházíte o práci v Japonsku, motivační dopis je stejně důležitý jako váš životopis. Tento dopis poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli hlubší pohled na vaše dovednosti, zkušenosti a především na vaši motivaci pro danou práci. Je to příležitost ukázat, proč si myslíte, že byste byli ideálním kandidátem pro danou pozici a jaké hodnoty a dovednosti můžete přinést do firmy. Japonské firmy často vyžadují tento dopis, protože hledají zaměstnance, kteří jsou nejen schopní, ale také vášniví a motivovaní pro svou práci. Bez motivačního dopisu by vaše přihláška mohla být neúplná a méně konkurenceschopná.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky o psaní životopisu v japonštině

Jaký je tradiční formát životopisu v Japonsku?

Tradiční japonský životopis, známý jako Rirekisho, je formální, dvoustránkový formulář, který je obvykle k dispozici v papírnictvích. První strana se zaměřuje na osobní informace, vzdělání a historii zaměstnání, zatímco druhá strana je určena pro detailnější popis dovedností a zkušeností. Rirekisho se obvykle píše ručně, aby potenciální zaměstnavatel mohl posoudit vaši pečlivost a úsilí.

Jaké jsou specifika psaní životopisu v Japonsku?

Kromě toho, že je ručně psaný, je japonský životopis také specifický v tom, že vyžaduje vaši fotografii. Také je důležité uvést všechny informace chronologicky, počínaje nejnovějšími zkušenostmi a dovednostmi. V Japonsku je také obvyklé uvádět rodinný stav a někdy i informace o rodinných příslušnících.

Jak probíhá proces žádosti o zaměstnání v Japonsku?

Proces žádosti o zaměstnání v Japonsku je obecně formální a konzervativní. Přestože se stále více společností přesouvá k digitálnímu náboru, mnoho japonských firem stále preferuje tradiční metody, jako jsou osobní pohovory a doručení životopisu ručně nebo poštou. První kolo pohovorů je často skupinové, kde zaměstnavatelé sledují schopnosti týmové práce a komunikace žadatelů. U formálních příležitostí se očekává, že uchazeči budou v konzervativním oblečení, typicky v tmavém obleku a bílé košili.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis