Jak napsat životopis pro kanadský trh a úspěšně se ucházet o práci v Kanadě

Při psaní životopisu pro kanadský trh práce je důležité vzít v úvahu několik charakteristik, které tento trh odlišují. Kanadský pracovní trh je velmi konkurenční, hodnotí diverzitu a očekává vysoce profesionální přístup. Jak tedy napsat životopis, který tyto aspekty zohledňuje a zároveň vystihuje vaše schopnosti a zkušenosti?

Níže naleznete vzorový životopis pro trh práce v Kanadě, kde se v profesním kontextu používají angličtina a francouzština. Životopisy budou uvedeny v obou těchto jazycích a můžete si je přizpůsobit podle svých potřeb.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový Životopis pro Pracovní Trh v Kanadě

Angličtina:

John Doe
123 Maple Street, Toronto, Ontario, M5T 1A1
Phone: (416) 123-4567
Email: johndoe@example.com

Objective:

To obtain a challenging position as a Software Developer which will allow me to further utilize my existing skills and enable to acquire new abilities.

Skills:

 • Proficient in Java, C++, Python and SQL.
 • Excellent problem-solving abilities.
 • Strong communication skills.
 • Detail-oriented and highly organized.

Education:

University of Toronto, Ontario
Bachelor of Science in Computer Science, 2015-2019

Work Experience:

Software Developer | XYZ Company, Toronto | June 2019 – Present

 • Developed and tested software applications.
 • Collaborated with cross-functional teams to define, design and deliver new features.

Junior Software Developer | ABC Company, Toronto | May 2015 - May 2019

 • Assisted in the design, development, and testing of software solutions.
 • Provided technical support to clients.

References:

Available upon request

Francouzština:

Jean Dupont

123 Rue Maple, Toronto, Ontario, M5T 1A1

Téléphone: (416) 123-4567 | Courriel: jeandupont@example.com


Objectif:

Obtenir un poste stimulant de Développeur Logiciel qui me permettra d'utiliser davantage mes compétences existantes et d'acquérir de nouvelles compétences.

Compétences:

 • Compétent en Java, C++, Python et SQL.
 • Excellentes capacités de résolution de problèmes.
 • Fortes compétences en communication.
 • Orienté vers les détails et très organisé.

Formation:

Université de Toronto, Ontario

Licence en Informatique, 2015-2019


Expérience professionnelle:

Développeur Logiciel | XYZ Company, Toronto | Juin 2019 – à ce jour

 • Développé et testé des applications logicielles.
 • Collaboré avec des équipes multidisciplinaires pour définir, concevoir et livrer de nouvelles fonctionnalités.

Développeur Logiciel Junior | ABC Company, Toronto | Mai 2015 - Mai 2019

 • Aide à la conception, au développement et aux tests de solutions logicielles.
 • Fourni un support technique aux clients.

Références:

Disponibles sur demande


V následujícím textu se zaměříme na to, jak efektivně napsat životopis specificky pro trh Kanady. Nejenže se podíváme na nezbytné prvky, které by měl obsahovat každý dokonalý životopis, ale také nabídneme tipy a rady, jak úspěšně hledat práci v Kanadě a jak se o ni ucházet. Účelem napsání kvalitního životopisu je představit se potenciálnímu zaměstnavateli co nejlépe a vyzdvihnout své dovednosti a zkušenosti. Ať už hledáte práci v anglicky či francouzsky mluvící části Kanady, je důležité vědět, že životopis můžete napsat buď v angličtině, nebo ve francouzštině, což jsou oficiální jazyky země.

kanada zivotopis zeme

Průvodce hledáním a ucházením se o práci v Kanadě


Práce v Kanadě může být skvělou příležitostí pro mnoho lidí, ale nalezení té správné může být náročné. Zde jsou některé rady, jak efektivně hledat práci v Kanadě:

 • Využijte online pracovních portálů: Mnoho společností v Kanadě využívá online portály pro nábor nových zaměstnanců. Pracovní portály jako Indeed, Workopolis nebo Canadian Job Bank mohou být dobrým místem pro začátek.
 • Sledujte sociální sítě: Mnoho společností v Kanadě využívá sociální sítě k propagaci volných pracovních míst. Sledování stránek společností na platformách jako LinkedIn může být užitečné.
 • Buďte flexibilní: Kanada je velká země a šance na nalezení práce se mohou lišit v závislosti na místě. Pokud jste ochotni se přestěhovat, může se to výrazně zvýšit vaše šance na nalezení práce.
 • Využijte síťování: Mnoho pracovních příležitostí je dosaženo prostřednictvím sítění. Účast na různých akcích a setkáních může pomoci navázat kontakty, které mohou vést k pracovním příležitostem.

Po úspěšném nalezení potenciálního zaměstnavatele je důležité vědět, jak správně podat žádost o práci. Zde jsou některé rady, jak se ucházet o práci v Kanadě:

 • Připravte si životopis: Kanadský životopis se může lišit od toho, na co jste zvyklí. Důležité je zaměřit se na konkrétní dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 • Napište motivační dopis: Motivační dopis by měl být stručný, jasný a měl by vysvětlit, proč jste ideální kandidát pro danou pozici.
 • Přeložte dokumenty: Pokud není čeština obchodním jazykem v Kanadě, je velmi pravděpodobné, že životopisy v češtině nebudou běžně přijímány. Je důležité přeložit všechny dokumenty do angličtiny nebo francouzštiny, které jsou oficiálními jazyky v Kanadě.
 • Připravte se na pohovor: Pohovory v Kanadě mohou zahrnovat různé formáty, včetně osobních, telefonických nebo video pohovorů. Je důležité se na ně dobře připravit.
 • Prověřte svá práva: Je důležité znát svá práva jako pracovník v Kanadě. To zahrnuje minimální mzdu, pracovní hodiny, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Důležitost profesionálního e-mailu při žádosti o zaměstnání v Kanadě

Ucházení o práci v Kanadě vyžaduje pečlivou přípravu a správný přístup. Důležitým prvkem je napsání profesionálního e-mailu, který bude sloužit jako doprovodný dopis pro váš životopis. Tento e-mail by měl být stručný, přesto však musí obsahovat všechny klíčové informace o vašich dovednostech, zkušenostech a důvodech, proč jste ideálním kandidátem pro danou pozici. Velmi důležité je také důkladné pochopení trhu práce v Kanadě, abyste mohl(a) svůj e-mail a životopis přizpůsobit konkrétním požadavkům a očekáváním zaměstnavatelů. Není vhodné odesílat stejný e-mail na různé pozice, je třeba ho vždy individualizovat podle pracovní nabídky. Abychom vám pomohli s přípravou, níže najdete vzorový e-mail na ucházení o práci v Kanadě.

Angličtina

Subject: Application for the Position of Software Engineer

Dear Hiring Manager,

I am writing to apply for the Software Engineer position advertised on your company website. Attached is my resume for your review.

I believe that my skills and passion for technology make me a good fit for this position. I am confident that my experience and in-depth knowledge of programming languages will prove to be an asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to further discuss the possibility of working with your team.

Best regards,

[Your Name]

[Your Phone number]

[Your Email address]


Francouzština

Sujet: Candidature au poste d'ingénieur logiciel

Cher Responsable de recrutement,

Je vous écris pour postuler au poste d'ingénieur logiciel annoncé sur le site web de votre entreprise. Vous trouverez ci-joint mon CV pour votre examen.

Je crois que mes compétences et ma passion pour la technologie font de moi un bon candidat pour ce poste. Je suis convaincu que mon expérience et ma connaissance approfondie des langages de programmation seront un atout pour votre équipe.

Merci de prendre en considération ma candidature. J'attends avec impatience l'opportunité de discuter davantage de la possibilité de travailler avec votre équipe.

Cordialement,

[Votre nom]

[Votre numéro de téléphone]

[Votre adresse e-mail]


Hledání základních pracovních míst v Kanadě


 1. Začněte s přípravou životopisu: Pokud nemáte žádné pracovní zkušenosti, můžete do svého životopisu uvést dovednosti a schopnosti, které jste získali během studia, dobrovolnictví nebo jakékoli jiné činnosti. Uveďte dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se chystáte ucházet.
 2. Vzdělání: Pokud máte vysokoškolské vzdělání nebo jste absolvovali nějaké kurzy, rozhodně je uveďte do svého životopisu. To může potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, že jste schopni se učit a adaptovat na nové situace.
 3. Zlepšujte své jazykové dovednosti: Oficiálními jazyky v Kanadě jsou angličtina a francouzština. Pokud neovládáte dobře ani jeden z těchto jazyků, měli byste se zaměřit na zlepšení svých jazykových dovedností. Existuje mnoho online kurzů a aplikací, které vám mohou pomoci.
 4. Síťování: Networking je důležitým aspektem hledání práce. Můžete se připojit k různým skupinám na sociálních sítích nebo navštěvovat akce pro expaty a cizince.
 5. Práce na dobrovolnické bázi: Dobrovolnická práce je skvělý způsob, jak získat zkušenosti a dovednosti, které můžete později uvést do svého životopisu.
 6. Pracovní portály: Využijte online pracovních portálů a webů, které jsou určeny pro hledání práce v Kanadě.
 7. Pracovní agentury: Existují agentury, které se specializují na pomoc lidem při hledání práce v Kanadě.
 8. Pracujte na své prezentaci: Připravte se na pohovory tak, abyste dokázali přesvědčit potenciálního zaměstnavatele o svých schopnostech a ochotě učit se nové věci.
 9. Učte se o kanadské pracovní kultuře: Pochopte, co se od vás očekává na pracovišti v Kanadě.
 10. Přizpůsobte svůj životopis: Přizpůsobte svůj životopis pro každou pracovní pozici, o kterou se ucházíte, aby jste zdůraznili relevantní dovednosti a zkušenosti.

Dokumenty potřebné pro žádost o zaměstnání v Kanadě


Při žádosti o zaměstnání v Kanadě jsou potřeba některé specifické dokumenty. Především budete potřebovat platný pas. Tento dokument by měl být platný po celou dobu vašeho pobytu v Kanadě. Pokud jste nerezidentem, budete také potřebovat pracovní povolení, které vám umožní pracovat v Kanadě.

Pracovní povolení se obvykle požaduje od cizinců, kteří nejsou stálými obyvateli Kanady. Toto povolení vám umožní pracovat v Kanadě na dočasné bázi. Žádost o pracovní povolení musí být podána v předstihu, nejlépe ještě před příjezdem do Kanady.

Dalším dokumentem, který budete potřebovat, je životopis nebo resumé. Tento dokument by měl obsahovat podrobné informace o vašem dosavadním pracovním životě, vzdělání a dovednostech. Kanadské životopisy se mohou mírně lišit od těch, na které jste zvyklí, takže je důležité se ujistit, že váš životopis splňuje kanadské normy.

Pokud se ucházíte o určité pozice, může být také požadován dopis s motivací. V něm byste měli vysvětlit, proč máte zájem o danou pozici a proč byste byli pro tuto práci ideální kandidát.

V některých případech, například pokud se ucházíte o práci v oblasti zdravotnictví nebo vzdělávání, mohou být požadovány další dokumenty jako například trestní rejstřík, certifikáty o očkování, atd.

Je důležité si uvědomit, že proces žádosti o zaměstnání může být v Kanadě odlišný a může vyžadovat další kroky, jako je například uznání zahraničních kvalifikací. Proto je důležité provést důkladný průzkum a připravit se na tento proces.

Užitečné fráze pro psaní životopisu pro kanadský trh práce a jejich překlad


V tomto článku naleznete seznam užitečných termínů týkajících se psaní životopisu pro trh práce v Kanadě, přeložený do všech jazyků oficiálně používaných v této zemi. Toto je důležitý zdroj pro každého, kdo se chystá hledat práci v Kanadě a potřebuje seznámit se s příslušnou terminologií. Při uvádění příkladů v cizích jazycích nepoužijeme češtinu.

 • Struktura životopisu / anglicky: resume structure / francouzsky: structure de CV
 • Formátování životopisu / anglicky: resume formatting / francouzsky: formatage de CV
 • Vzdělání / anglicky: education / francouzsky: éducation
 • Dovednosti / anglicky: skills / francouzsky: compétences
 • Praxe / anglicky: internship / francouzsky: stage
 • Pracovní zkušenosti / anglicky: work experience / francouzsky: expérience professionnelle

Další vhodné termíny mohou zahrnovat:

 • Osobní údaje / anglicky: personal information / francouzsky: informations personnelles
 • Jazykové znalosti / anglicky: language proficiency / francouzsky: maîtrise des langues
 • Certifikáty a licence / anglicky: certificates and licenses / francouzsky: certificats et licences
Je důležité zdůraznit, že Kanada je mnohojazyčná země a proto je důležité provést překlady do všech jazyků používaných v profesním kontextu.

Struktura, formátování a používání fotografií při tvorbě životopisu pro kanadský trh


Správně strukturovaný a naformátovaný životopis je klíčovým prvkem při žádosti o zaměstnání v Kanadě. Významně přispívá k prvnímu dojmu, který o sobě uchazeč o práci vytvoří. Přehledný a profesionální životopis může být rozhodujícím faktorem, který odliší úspěšného kandidáta od ostatních.

Kariérní cíle a výzvy by měly být uvedeny na samém začátku životopisu, aby bylo jasné, co očekáváte od budoucího zaměstnání a jaké výzvy jste připraveni přijmout.

Stylistické nastavení životopisu pro kanadský trh práce by mělo zahrnovat:

 • Písmo: Preferováno je bezpatkové písmo, jako je Arial nebo Verdana, které je snadno čitelné.
 • Formát: Nejčastěji se používá formát PDF, který zachovává původní uspořádání a design životopisu.
 • Okraje: Doporučuje se nastavit okraje na 1 palcový odsazení z každé strany, pro optimální využití prostoru a zachování přehlednosti.
 • Odrážky: Použití odrážek pomáhá zvýraznit klíčové informace a zlepšuje čitelnost životopisu.
 • Oddělovače: Sekce životopisu by měly být jasně odděleny, aby bylo snadné najít požadované informace.

Podle kanadského zvyku není obvyklé přidávat do životopisu fotografii. Místo toho se důraz klade na profesionální zkušenosti a dovednosti uchazeče. Správně strukturovaný a naformátovaný životopis tak může být cenným nástrojem pro dosažení vašich kariérních cílů v Kanadě.

Kromě Šablony životopisu pro Kanada nabízíme i další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Klíčové prvky životopisu pro úspěch na kanadském trhu práce


kanada zivotopis zeme

Jak správně napsat záhlaví životopisu pro kanadský pracovní trh?

Záhlaví je klíčovou částí životopisu, která by měla být jasně viditelná a obsahovat všechny důležité kontaktní informace, zejména pokud se ucházíte o práci na kanadském trhu.

Jak tedy vytvořit záhlaví pro kanadský životopis? Nejprve by mělo být uvedeno jméno a příjmení. Jméno a příjmení by mělo být napsáno velkými písmeny a umístěno na vrcholu dokumentu, aby bylo jasně viditelné.

Potom by měl následovat popis profese a oboru. Tento údaj by měl být stručný, ale přesný, a měl by popisovat, v jakém oboru máte zkušenosti nebo jaké jsou vaše specializace.

Třetí řádek by měl obsahovat poštovní adresu. Měl by obsahovat ulici, číslo domu, město a poštovní směrovací číslo. Nezapomeňte, že formát adresy se může v různých zemích lišit, takže se ujistěte, že je v souladu s kanadskými normami.

Čtvrtý řádek by měl obsahovat telefonní číslo. Měli byste uvést takové telefonní číslo, na kterém jste nejlépe k dosažení, a nezapomeňte uvést i mezinárodní předvolbu.

Poslední řádek by měl obsahovat vaši e-mailovou adresu. Tato adresa by měla být profesionální a měla by obsahovat vaše jméno nebo příjmení, pokud je to možné.

Pokud budete následovat tyto pokyny, vytvoříte účinné a profesionální záhlaví pro svůj životopis, které usnadní potenciálním zaměstnavatelům v Kanadě kontaktování vás.

Angličtina

Smith, John

Software Developer

123 Maple Street, Toronto, Ontario, M5T 1W2

(416) 123-4567

johnsmith@email.com


Francouzština

Dupont, Pierre

Chef cuisinier

456 Rue Laurier, Montréal, Québec, H2T 2N8

(514) 123-4567

pierredupont@email.com


Význam zkušeností v životopise pro kanadský pracovní trh

Sekce o zkušenostech v životopise hraje klíčovou roli při žádosti o práci na kanadském trhu práce. Tato část představuje potenciálnímu zaměstnavateli vaše předchozí pracovní zkušenosti a dovednosti, které jste během své kariéry získal.

 1. Chronologické řazení: Zkušenosti by měly být uvedeny v opačném chronologickém pořadí, tj. nejnovější zkušenosti by měly být uvedeny jako první. To usnadňuje zaměstnavatelům sledování vašeho kariérního vývoje a aktuálnosti vašich dovedností.
 2. Data uzavření smlouvy: Přesně uveďte, kdy vaše role v dané společnosti začala a skončila. To pomáhá zaměstnavatelům získat jasný přehled o délce vašich předchozích pracovních zkušeností a potenciálních přerušeních ve vaší kariéře.
 3. Název práce: Uveďte přesný název vaší role v dané společnosti. To pomáhá zaměstnavatelům rychle pochopit povahu vaší práce a zda se vaše zkušenosti shodují s požadavky dané role.
 4. Seznam odrážek: Použijte odrážky k výčtu vašich klíčových povinností a úspěchů v každé roli. To usnadňuje rychlé skenování a zvýrazňuje vaše nejvýznamnější příspěvky.
 5. Popis práce: Podrobně popište povahu vaší práce, včetně konkrétních projektů, na kterých jste pracoval, a technologií, které jste používal. To pomáhá zaměstnavatelům lépe pochopit váš rozsah dovedností a jak můžete přispět k jejich organizaci.
 6. Použití klíčových slov: Použijte klíčová slova a fráze z popisu práce ve svých odrážkách o zkušenostech. To zvyšuje šance, že váš životopis bude vybrán automatickými systémy sledování životopisů a zároveň ukazuje, že jste pečlivě přečetl a porozuměl požadavkům dané role.

Angličtina

Position: Sales Manager

Employer: Bell Canada, Toronto, ON

Dates: January 2015 - December 2019


 • Managed a team of 10 sales representatives.
 • Increased regional sales by 15% in 2018.
 • Implemented new sales strategies and training programs.
 • Led quarterly sales meetings and presentations.
 • Maintained key client relationships and negotiated contracts.

Francouzština

Poste: Gestionnaire de ventes

Employeur: Bell Canada, Toronto, ON

Dates: janvier 2015 - décembre 2019


 • Géré une équipe de 10 représentants commerciaux.
 • Augmentation des ventes régionales de 15% en 2018.
 • Mise en œuvre de nouvelles stratégies de vente et de programmes de formation.
 • Dirigé des réunions de vente trimestrielles et des présentations.
 • Entretenu des relations clés avec les clients et négocié des contrats.

kanada zivotopis zeme

Důležitost vzdělání v životopise pro kanadský trh práce

Část o vzdělání v životopisu pro trh práce v Kanadě je mimořádně důležitá, jelikož vysvětluje, jaké formální studium a školení kandidát absolvoval. V Kanadě je velký důraz kladen na kvalifikaci a specializaci jednotlivce, takže vzdělání může být klíčovým faktorem při rozhodování o nabídkách práce. Vzdělání by mělo zahrnovat nejen titul nebo stupeň, který byl získán, ale také jeho obor, univerzitu, kde bylo získáno, a roky studia. Pokud má kandidát jakékoli další certifikáty, licence nebo dovednosti získané prostřednictvím dalšího vzdělávání, měly by být také uvedeny v této části.

Umístění části o vzdělání v životopisu závisí na kandidátově kariérním stádiu a specifické pozici, na kterou se uchází. Obecně platí, že pro nedávné absolventy nebo ty, kteří se hlásí na akademickou nebo vysoce specializovanou pozici, by měla být část o vzdělání uvedena na prvním místě, protože je to nejrelevantnější informace pro zaměstnavatele. Například, pokud se kandidát uchází o pozici výzkumného asistenta na univerzitě, jeho vysokoškolské vzdělání a dosažené výsledky jsou klíčové pro jeho potenciálního zaměstnavatele. Na druhou stranu, pokud má kandidát mnoho let pracovních zkušeností v daném oboru a vzdělání již neodráží jeho aktuální dovednosti a schopnosti, měly by být pracovní zkušenosti uvedeny na prvním místě. Například, pokud se zkušený inženýr s více než deseti lety praxe uchází o pozici projektového manažera, jeho pracovní zkušenosti jsou pro potenciálního zaměstnavatele důležitější než jeho vzdělání.

Angličtina

Education

2017 - 2021: Bachelor of Science in Software Engineering, University of Toronto, Toronto, ON. Graduated with Honours.

2015 - 2017: Diploma in Computer Programming, Seneca College, Toronto, ON. Dean's List for academic achievement.


Francouzština

Éducation

2017 - 2021 : Baccalauréat en Science de l'Ingénierie Logicielle, Université de Toronto, Toronto, ON. Diplômé avec honneurs.

2015 - 2017 : Diplôme en Programmation Informatique, Collège Seneca, Toronto, ON. Liste du doyen pour les réalisations académiques.


Význam dovedností v životopise pro kanadský trh práce

kanada zivotopis zeme


Dovednosti jsou klíčovou součástí životopisu, který je psán pro trh v Kanadě. Kanadský trh práce oceňuje kandidáty, kteří jsou schopni prokázat širokou škálu dovedností, které jsou přímo relevantní pro danou pozici. Kromě toho, že musí být schopni prokázat svou odbornou způsobilost, kandidáti musí také ukázat, že mají silné měkké dovednosti, jako je schopnost komunikovat efektivně, schopnost pracovat v týmu a schopnost efektivně řešit problémy. Strukturovaný a dobře napsaný životopis, který jasně vyzdvihuje tyto dovednosti, může značně zvýšit šance kandidáta na úspěch.

Náboráři na kanadském trhu práce hledají kandidáty, kteří nejen splňují požadavky na dovednosti, ale kteří také ukazují potenciál pro další růst a rozvoj. Cení si kandidátů, kteří jsou flexibilní, adaptabilní a ochotní se učit. Důležité je také pochopení kanadské pracovní kultury a očekávání, což zahrnuje respekt k diverzitě, schopnost efektivně spolupracovat s ostatními a silné komunikační dovednosti. Tyto aspekty by měly být také zvýrazněny v životopise pro kanadský trh práce.

V následující části vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které by mohly být užitečné při sestavování vašeho životopisu pro kanadský trh práce.

Měkké dovednosti:

 • Komunikační schopnosti / Communication skills / Compétences en communication
 • Řešení problémů / Problem solving / Résolution de problèmes
 • Týmová práce / Teamwork / Travail d'équipe
 • Adaptabilita / Adaptability / Adaptabilité
 • Organizační dovednosti / Organizational skills / Compétences organisationnelles
 • Leadership / Leadership / Leadership
 • Kreativita / Creativity / Créativité
 • Pracovní etika / Work ethic / Éthique de travail
 • Časový management / Time management / Gestion du temps
 • Emoční inteligence / The emotional intelligence / Intelligence émotionnelle

Tvrdé dovednosti:

 • Dovednosti v Microsoft Office / Proficiency in Microsoft Office / Compétences en Microsoft Office
 • Ovládání strojů a zařízení / Control of machines and equipment / Opération de machines et d'équipements
 • Schopnost programování / Programming ability / Compétences en programmation
 • Znalost účetnictví / Knowledge of accounting / Connaissance de la comptabilité
 • Ovládání jazyků (angličtina, francouzština) / Language skills (English, French) / Maîtrise des langues (anglais, français)
 • Řidičské dovednosti / Driving skills / Compétences de conduite
 • První pomoc / First aid / Connaissance des lois
 • Znalost právních předpisů / Knowledge of legal regulations / Connaissance des lois
 • Znalost technických návodů / Knowledge of technical instructions / Connaissance des manuels techniques
 • Schopnost vedení projektu / Project management ability / Gestion de projet

Další sekce potřebné pro kanadský životopis


Přidání dalších kategorií do životopisu může poskytnout potenciálnímu zaměstnavateli podrobnější obraz o vašich dovednostech, zkušenostech a zájmech. Kategorie jako Jazyky nebo IT nástroje mohou naznačit vaši adaptabilitu a schopnost pracovat v různých prostředích. Koníčky nebo zájmy mohou ukázat vaši osobnost a jak můžete zapadnout do firemní kultury. Certifikáty a Řidičské průkazy mohou být důkazem specifických dovedností nebo schopností, které můžou být pro danou pozici užitečné. Reference mohou poskytnout důvěryhodný zdroj informací o vaší pracovní etice a výkonnosti.

Vybral jsem kategorie "Jazyky" a "IT nástroje". Jazyky jsou klíčové pro komunikaci a mohou být rozhodující pro pracovní pozice, které vyžadují interakci s klienty nebo týmy z různých zemí. Ukázat, že ovládáte více než jeden jazyk, může zvýšit vaši hodnotu pro potenciálního zaměstnavatele, zejména v multikulturním prostředí jako je Kanada.

IT nástroje jsou důležité v dnešní digitální době, kdy je většina práce prováděna prostřednictvím různých softwarových aplikací a systémů. Znát a být schopný efektivně používat různé IT nástroje může být kritické pro mnoho pracovních pozic. Tato kategorie může zahrnovat vše od běžných kancelářských nástrojů, jako je Microsoft Office, po specializovaný software, jako je Adobe Creative Suite nebo programovací jazyky.

Body zlepšení životopisu pro kanadský trh práce


Kanadský pracovní trh se může lišit od toho, na který jste zvyklí. Zde jsou některé konkrétní rady, jak přizpůsobit váš životopis kanadskému pracovnímu trhu:

 1. V Kanadě je důležité dodržovat formální styl psaní. Vyhněte se zkratkám, slangovým výrazům a neformálnímu jazyku.
 2. Kanadské životopisy by měly být maximálně dvě strany dlouhé. Pokud máte mnoho zkušeností, můžete rozšířit svůj životopis na tři strany, ale to by měla být absolutní maximum.
 3. Zaměřte se na konkrétní dovednosti a zkušenosti, které jsou přímo relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Místo abyste se snažili zahrnout všechno, co jste kdy dělali, se zaměřte na to, co je pro danou práci nejdůležitější.
 4. Kanadský životopis by měl obsahovat konkrétní příklady vašich úspěchů a úspěšně splněných úkolů. Uveďte, jak jste přispěli k dosažení cílů společnosti, a pokud je to možné, uveďte konkrétní čísla a statistiky.
 5. V Kanadě se očekává, že uvedete referenci. Pokud nemáte kanadské reference, uveďte reference z vaší země původu.
 6. Pokud jste cizinec, uveďte svůj imigrační status. Zaměstnavatelé budou chtít vědět, zda máte právo pracovat v Kanadě.
 7. Pokud máte k dispozici profesní certifikace nebo licence, ujistěte se, že je uvedete na svém životopise. V Kanadě jsou tyto dokumenty často klíčové pro mnoho oborů.
 8. Kanadský životopis by měl být napsán v angličtině nebo francouzštině, v závislosti na tom, v které provincii hledáte práci. Pokud nejste rodilý mluvčí, zvažte kontrolu svého životopisu rodilým mluvčím.
kanada zivotopis zeme

Motivační dopisy pro kanadský pracovní trh


Motivační dopis je klíčový prvek při žádosti o práci v Kanadě. Tento dopis umožňuje zaměstnavatelům nahlédnout do vašich profesních cílů a ambicí a poskytuje jim hlubší pochopení vašich kvalifikací a dovedností. Je to také příležitost, jak vysvětlit, proč byste byli ideální kandidát pro danou pozici a jak by vaše přítomnost přinesla přidanou hodnotu jejich týmu. Motivační dopis má v procesu hledání práce v Kanadě velký význam, protože vyjadřuje váš zájem o danou pozici a společnost. Bez něj by mohl být váš životopis snadno přehlédnut mezi ostatními.

Příprava na pracovní pohovor při žádosti o práci v Kanadě


Příprava na pracovní pohovor je klíčovým krokem v procesu hledání práce, zejména pokud jde o práci v zahraničí, jako je Kanada. Každá země má své specifické kulturní normy a očekávání, které je důležité pochopit a respektovat, aby byl pohovor úspěšný. Kromě toho, že budete potřebovat základní informace o dané společnosti a pozici, na kterou se ucházíte, je také důležité pochopit kanadské pracovní prostředí a očekávání.

Co DĚLAT při přípravě na pracovní pohovor v Kanadě:
 1. Důkladně si prostudujte společnost, na jejíž pozici se ucházíte. Znát její hodnoty, misi a produkty nebo služby je nezbytné.

 2. Připravte se na tradiční pohovorové otázky. Kanadské firmy často kladou otázky zaměřené na situace (tzv. behaviorální otázky), kde se vás zeptají na konkrétní situace z minulosti a jak jste je řešili.

 3. Oblečte se profesionálně a přiměřeně kulturou dané společnosti.

 4. Zkuste procvičit pohovor s přítelem nebo členem rodiny.

 5. Zjistěte, jaký je pracovní styl a hodnoty v Kanadě – například Kanada oceňuje týmovou práci, efektivitu, respekt ke všem pracovníkům bez ohledu na jejich pozici a kulturní rozmanitost.

 6. Mějte připravené otázky na zaměstnavatele - ukazuje to váš zájem o pozici a společnost.

Co NEDĚLAT při přípravě na pracovní pohovor v Kanadě:
 1. Nepřicházejte na pohovor pozdě - v Kanadě je důležitá přesnost a dochvilnost.
 2. Nenoste neformální oblečení, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 3. Nezatajujte informace - kanadští zaměstnavatelé oceňují upřímnost a transparentnost.
 4. Nebuďte příliš agresivní nebo příliš pasivní během pohovoru - je důležité najít rovnováhu.
 5. Nezapomeňte se poděkovat za pohovor - zdvořilost je v kanadské kultuře velmi ceněna.
 6. Nezmiňujte se o náboženství, sexuální orientaci nebo politických názorech, pokud to není relevantní pro pracovní pozici. Ve většině případů se to považuje za nevhodné.

Osvědčené postupy při žádosti o pracovní pohovor v Kanadě


V Kanadě je klíčové předložit kvalitní životopis a motivační dopis, které jsou přizpůsobeny konkrétnímu zaměstnavateli a pozici, o kterou se ucházíte. Životopis by měl být stručný, zpravidla ne delší než dvě strany, a měl by zdůraznit vaše dovednosti, zkušenosti a úspěchy, které jsou relevantní pro pozici. Důležitým faktorem je také přizpůsobení životopisu kanadskému formátu, který může být odlišný od formátu ve vaší domovské zemi. Motivační dopis by měl být také stručný a zaměřený, měl by vysvětlit, proč máte zájem o danou pozici a proč byste byli pro tuto roli ideálními.

Pohovor je další klíčovou součástí procesu žádosti o zaměstnání v Kanadě. Připravte se na běžné otázky týkající se vašich předchozích zkušeností, dovedností a motivace. Pokud je to možné, zkuste předvést své schopnosti pomocí konkrétních příkladů z vašeho předchozího zaměstnání. Během pohovoru je také důležité ukázat svůj zájem o společnost a roli, na kterou se ucházíte, a položit několik promyšlených otázek.

Všechny tyto kroky jsou důležité pro úspěšnou žádost o zaměstnání v Kanadě. Je třeba pečlivě připravit životopis a motivační dopis a dobře se připravit na pohovor. Tímto způsobem můžete maximalizovat své šance na získání nabídky na zaměstnání.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Časté dotazy o žádosti o zaměstnání a psaní životopisu pro kanadský pracovní trh

Jaký je nejčastější formát životopisu používaný v Kanadě?

V Kanadě je nejčastějším formátem životopisu tzv. "Chronological Resume", kde jsou zkušenosti a dovednosti uvedeny chronologicky. Životopis by měl být stručný a jasný, obvykle na jedné až dvou stránkách. Osobní informace, jako je věk, národnost, náboženství nebo rodinný stav, se v Kanadě obvykle neuvádějí.

Jaké jsou některé kanadské konvence, které bych měl dodržovat při psaní životopisu?

Kromě formátu a stručnosti byste měli dodržovat i některé další kanadské konvence. Například, neuvádějte svou fotografii, pokud to není vyžadováno. Kanadské zákony o ochraně osobních údajů a diskriminaci na pracovišti to považují za nevhodné. Zahrňte také kontaktní informace, jako je vaše adresa, telefon a e-mail. Vzdělání a zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí, s nejnovějšími na vrcholu.

Jaký je proces ucházení se o práci v Kanadě pro cizince?

Proces ucházení se o práci v Kanadě může být složitější pro cizince. Nejdříve budete potřebovat pracovní povolení, které můžete získat prostřednictvím federálních imigračních programů, jako je Express Entry. V mnoha případech budete také potřebovat nabídku práce od kanadského zaměstnavatele, který pro vás může získat Labour Market Impact Assessment (LMIA). Po získání pracovního povolení a případné nabídky práce můžete začít hledat práci a posílat životopisy. Ujistěte se, že váš životopis je v souladu s kanadskými standardy a očekáváními.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis