Konzultant pro management: Životopis, který vám zajistí práci konzultanta v oblasti managementu

Poradci pro řízení poskytují pomoc různým organizacím a pomáhají jim zlepšit jejich výkonnost. Mezi typické pracovní povinnosti uvedené v životopise konzultanta managementu patří provádění průzkumů, posuzování potřeb organizace, provádění obchodních analýz, organizování seminářů a příprava obchodních prezentací.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V životopisech konzultantů v oblasti řízení se často objevují kvalifikace, jako je komunikace, odborné znalosti v oblasti řízení, vedení, analytické myšlení, orientace na řešení problémů a počítačové kompetence. Úspěšní kandidáti mají magisterský titul v oboru obchodní analýzy nebo managementu a různé certifikace v oboru. Máto konkrétně toto? Pak to vše uveďte do životopisu konzultanta pro management . Poradíme vám, jak na to!

📌 Tip : Nechce se vám každý životopis přizpůsobovat na míru? Nestrachujte se! Díky naší šabloně můžete svoje CVčko obměnit během minutky! Vyplňte informace a stáhněte si profesionálně vypadající dokument ve vámi zvoleném formátu.

Tápete, jak nejlépe váš životopis formulovat? Inspirujte se našimi příklady CVček! Naleznete je na našem webu společně s detailními průvodce, rady a tipy, jak napsat nejlepší životopis. Zajímat by vás mohlo například CV správce nemovitosti , poradce či likvidátora pohledávek .


Konzultant pro management

Jak životopis nejlépe naformátovat tak, aby byl maximálně přehledný?

V ideálním případě byste měli životopis napsat v programu Microsoft Word, protože má nejlepší funkce pro psaní životopisů a většina zaměstnavatelů otevře váš životopis ve Wordu, když ho obdrží. Nicméně jestliže není výslovně uvedeno jinak, pak se vyplatí odeslat CV jako soubor PDF. Tento formát se totiž nezmění, ani pokud je otevřený na jiném zařízení. Jaké jsou další formální pravidla tvorby CVčka?

Formát: Volte ten vhodný pro svou kariéru

I když byste měli vyniknout, nesnažte se o to prostřednictvím formátu životopisu. Na pracovníky, kteří provádějí kontrolu, zapůsobte obsahem, nikoliv efektní prezentací.

Jiná odvětví, jako je reklama a marketing, by ocenila netradiční životopis, ale poradenství nikoli. Měli byste uplatňovat stejné pravidlo jako při oblékání na pohovor: co nejkonzervativnější. Konzervativní v tomto oboru znamená profesionální. My doporučujeme obráceně chronologický formát CVčka. V případě životopisu se držte tradiční šablony formátu.

Rozvržení: Přehledně a čitelně!

Každá mezera, každá tečka a čárka, každé slovo musí být perfektní. Máte pouze jednu stránku A4 na to, abyste je přesvědčili, že máte potenciál stát se konzultantem, takže je přirozené, že jakoukoli chybu odhalí a váš životopis jde do háje.

Použijte jednotné písmo , nejlépe Arial či Times New Roman. Ty jsou základem každého profesionálního dokumentu, zejména v obchodním prostředí. Vypadají čistě a snadno se čtou. Nepoužívejte zábavná písma, abyste zapůsobili na náboráře, neocení to.

A pokud máte pochybnosti, používejte písmo Times New Roman. Samozřejmě můžete použít i jiná písma, pokud chcete, ale důrazně vám to nedoporučuji. S písmem Times New Roman nikdy neuděláte chybu, takže pokud opravdu chcete změnit písmo, ujistěte se, že je to serifové písmo a vypadá profesionálně.

Využívejte bílé místo, abyste si usnadnili čtení . Nezapomeňte, že personalisté musí denně projít stovky, ne-li tisíce nevýjimečných životopisů, takže každému z nich mohou věnovat jen malé množství času. Proto rozhodně ocení životopis, který je snadný na pohled, tedy takový, který se dá přečíst. Upravte řádkování a mezery mezi odstavci, aby se vám odrážky netísnily. Postačí vám rozestupy 1,15 nebo 1,5.

Vždy si životopis překontrolujte dvakrát, nebo dokonce třikrát. Dobrým nápadem je také nechat si ho od někoho zkontrolovat.

Struktura: Přehledně rozdělte části životopisu

Aby byl váš životopis přehledný a působil profesionálním dojmem, měli byste mít jasně nadepsané jednotlivé sekce.

Pokud se náborovým pracovníkům bude váš životopis snadno číst, budete se jim více líbit – ano, je to tak jednoduché.

S největší pravděpodobností budete mít na začátku profilovou část s kontaktními údaji, po které bude následovat historie zaměstnání a poté část věnovaná vzdělání/kvalifikaci. Ujistěte se, že každá část má odpovídající nadpis a že text nadpisu je tučný a o několik velikostí větší než text odstavce.

 • Kontaktní údaje
 • Profesní shrnutí
 • Pracovní historie
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Další sekce, jako jsou jazyky, počítačové dovednosti nebo třeba kurzy a školení

konzultanta pro management

Minimalizace kontaktních údajů do záhlaví CVčka

Často se setkávám s tím, že uchazeči plýtvají místem v životopisech tím, že na začátek napíší příliš mnoho nepodstatných osobních údajů. Dlouhé kontaktní údaje odsouvají obsah životopisu dolů na stránku a při prvním otevření skrývají důležitý obsah.

Stačí, když uvedete své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a přibližnou lokalitu – aby vás náboráři mohli kontaktovat a měli představu, kam můžete dojíždět. Tyto údaje uveďte v horní části životopisu malou velikostí písma, abyste ušetřili co nejvíce místa.

⚠️ Varování : Personalisté nepotřebují v životopise vidět váš rodinný stav ani datum narození – pro počáteční fáze žádosti o zaměstnání je to příliš mnoho podrobností.

Pracovní zkušenosti a jak je nejlépe uvést

V popisech rolí v životopise používejte odrážky. Díky tomu, že v popisu pracovních pozic uvedete odrážky, bude pro zájemce mnohem snazší přečíst si váš životopis a vybrat si z něj potřebné informace. Personalisté a náboroví manažeři jsou často velmi zaneprázdnění lidé, takže se nebudou chtít prokousávat velkými nepřehlednými odstavci. Rozdělte své role do logických jednořádkových odrážek, abyste snadno a rychle vybrali vaše důležité dovednosti.

Příklad

IP Consulting s.r.o., Praha
Konzultant pro management
Říjen 2016 až březen 2020
 • Vytvoření nového standardu přijatého jako nová firemní politika se zjednodušenými šablonami a rychlejším procesem díky vývoji a implementaci nástrojů a činností řízení změn
 • Zavedení agilní metodiky tím, že jsem sloužil jako scrum master při vytváření více než 2,5 tisíce kusů školení a procesní dokumentace, což zkrátilo časovou náročnost vývoje o 25 %
 • Tvorba plánu změn a zapojení zúčastněných stran a síť změn pro projekt upstream distribučních center, vytvoření inovativního komunikačního modelu s využitím infografiky pro lepší zapojení zúčastněných stran a vedoucích pracovníků, což zlepšilo podporu a zapojení

Jak napsat životopis bez potřebných zkušeností a kvalifikace? Jak zvýšit své šance u špičkových poradenských firem?

Kariéra je běh na dlouhou trať. Po ukončení studia budete pracovat nejméně 40 let, takže pokud jste zanedbali budování svého profilu pro práci v poradenství, máte dostatek času svou chybu napravit. A i když práci nezískáte, není to konec světa! Stále můžete najít jiná povolání, která vás finančně i emocionálně uspokojí stejně jako poradenství.

Předpokládejme nyní, že se chcete o práci v poradenství ucházet okamžitě a chcete co nejlépe využít skromných zkušeností, které máte - přesto vám mohu nabídnout několik rad:

 • Zdůrazněte poradenské dovednosti a kvalifikaci i v těch nejmenších úkolech, které jste dělali. Neříkejte jen, že jste jako stážista "prováděli průzkumy mezi zákazníky", ale řekněte, že jste v této práci předčili všechny ostatní stážisty tím, že jste ji dokončili do 60 % přiděleného času.
 • Změňte formulace, aby malé úkoly vyzněly větší, než ve skutečnosti jsou: místo "zaregistroval 200 sociálních účtů pro webové stránky společnosti" zvolte "zvýšil online prezentaci společnosti o 200 % a zefektivnil proces pro budoucí úkoly optimalizace SEO pro sociální média".
 • Zdokonalte svou prezentaci - dbejte na to, aby váš životopis vypadal přehledně a snadno se četl, odstraňte každou pravopisnou/slovní/gramatickou chybu, buďte konzistentní a vysoce strukturovaný jak po stránce formátu, tak jazyka.
 • Využijte networking, které vám pomůže projít kontrolou životopisu - je to naprosto legitimní. Pokud se za vás zaručí konzultant/bývalý konzultant v požadované kanceláři, výrazně to zvýší vaše šance.

konzultanta pro management

Vzdělání týkající se poskytování konzultací pro management přidá body navíc

Většina podniků vyžaduje, aby manažerští poradci měli alespoň bakalářský titul v oboru řízení podniku nebo v příbuzném oboru. Zaměstnavatelé, kteří najímají poradce pro řízení, hledají také odborníky s předchozími zkušenostmi v podnikání nebo s předchozím úspěšným vlastnictvím podniku. Vzhledem k povaze práce, kterou konzultanti v oblasti řízení vykonávají, zaměstnavatelé také hledají odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s řízením.

Hledání řešení, vedení týmu a další potřebné dovednosti

Poradenské firmy u svých kandidátů hledají následující zejména 3 vlastnosti:

 • Vůdčí schopnosti : Vůdčí schopnosti: schopnost ovlivňovat ostatní lidi, sdělovat své myšlenky a efektivně spolupracovat s členy týmu.
 • Schopnost řešit problémy : Schopnost efektivně řešit problémy strukturovaným přístupem shora dolů.
 • Mysl pro dosahování cílů : Ochota jít nad rámec svých povinností, učit se ze zkušeností a usilovat o co nejlepší výsledky.

Proč se na pozici hodíte? Vysvětlete to v profesním shrnutí

Profesní shrnutí je v podstatě váš výtah na pozici poradce pro řízení. Tento úvodní odstavec je dlouhý 3-4 řádky a personalistům dává nahlédnout do vašich zkušeností a schopností v oblasti konzultací. Zdůrazňuje vaše působivé zkušenosti z minulosti a dovednosti v oblasti manažerského poradenství. Obsahuje také očíslovaná vítězství, která dokazují, že máte v ruce klíč k jejich úspěchu.

Příklad

Jsem poradce v oblasti řízení zaměřený na výsledky s více než čtyřletými zkušenostmi s diagnostikou různých problémů, od malých podniků až po multimilionové korporace, a s navrhováním řešení. Mám titul MBA a certifikát IMC-Certified Management Consultant. Konzultoval jsem s vedením více než 35 společností s 98% pozitivní zpětnou vazbou. Chci se dále rozvíjet jako manažerský konzultant ve společnosti IPK Consulting.


konzultanta pro management

Rady a tipy, jak napsat nejlepší životopis

Přizpůsobte vizuální podobu životopisu : Poradenství je obor, ve kterém se nesmírně cení kreativita, protože bez ní nelze doufat, že člověk bude den co den řešit neznámé problémy. Přesto si tuto kreativitu nechte až na chvíli, kdy získáte práci, neukazujte ji v životopise. V této části se držte konzervativního vzhledu, stejně jako byste se oblékli první den v práci. Kromě toho také potřebujete, aby váš životopis měl profesionální písmo a byl dobře čitelný.

Zkraťte životopis na jednu stranu A4 : Dejte si záležet, aby se vše vešlo na jednu stránku A4. Můžete buď vynechat obsah nebo napsat více, nebo upravit formát životopisu, např. upravit okraje stránky nebo velikost písma. Ať už uděláte cokoli, ujistěte se, že se vše vejde na jednu stránku. Je to náročné, ale jen na jednu stránku! Pokud váš životopis musí dosáhnout druhé strany, je příliš dlouhý; a pokud má jen 0,7 strany, je příliš krátký. Vše se musí vejít zhruba na jednu stránku.

Zkontrolujte si jej sami a požádejte ostatní o pomoc : Neexistuje žádný limit, kolikrát byste měli svůj životopis zkontrolovat. Udělejte to co nejvícekrát a udělejte to včas. Protože produkt, který předkládáte vybrané poradenské firmě, musí být dokonalý, musíte dokument před podáním žádosti důkladně zkontrolovat. A poptejte se po zpětné vazbě, budete potřebovat alespoň objektivní názor. A nejen to, možná budete chtít, aby vám životopis zkontroloval někdo zkušený. Opatrnosti není nikdy dost.

Opravte chyby a proveďte vylepšení : Poté, co jste si životopis prohlédli a nechali si ho od někoho zkontrolovat, je čas provést poslední úpravy. Než se budete ucházet o volná pracovní místa, ujistěte se, že je vše perfektní. Je to tak jednoduché.

Motivační dopis: Proč je to nutné?

Váš životopis je strohý list papíru, zatímco motivační dopis je spíše lidský. Vypráví příběhy zdůrazňující vaši osobnost a to, jak budete působit jako člověk. V obrovském množství žádostí byste měli vyniknout svým vlastním příběhem tím, že spolu se životopisem přiložíte i motivační dopis. Zapůsobte na personalistu svým jedinečným prodejním argumentem, který v motivačním dopise podrobně rozvedete. Pokud nemáte o motivačním dopisu žádné představy, podívejte se na Kompletního průvodce motivačním dopisem !

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis