Vytvoření životopisu v Korejštině: Průvodce krok za krokem

Při psaní životopisu v Korejština pro Korejština trh práce je třeba zohlednit určité charakteristiky tohoto trhu. Korejština trh práce je dynamický a konkurenceschopný, kde je důraz kladen na formálnost, detaily a především na respektování hierarchie. Jaké techniky psaní životopisu jsou nejúčinnější pro tento trh? Jakým způsobem lze nejlépe prezentovat své dovednosti a zkušenosti? A jaké jsou nejčastější chyby, kterých se uchazeči o práci v Korejština často dopouštějí?

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Ukázka životopisu v korejštině

개인 정보:

이름: 김현수
생년월일: 1990년 12월 12일
주소: 서울시 강남구
전화번호: 010-1234-5678
이메일: hyunsoo@example.com

학력:

 • 2009년 ~ 2013년: 서울대학교 컴퓨터 공학과 (학사)
 • 2013년 ~ 2015년: 서울대학교 컴퓨터 공학과 (석사)

경력:

2015년 ~ 2017년: 삼성전자 소프트웨어 엔지니어

 • 직무: 소프트웨어 개발, 테스트, 유지 보수
 • 성과: 프로젝트 팀의 주요 개발자로서 팀의 주요 프로젝트 성공적 완료

2017년 ~ 현재: 네이버 주니어 소프트웨어 엔지니어

 • 직무: 웹 애플리케이션 개발 및 유지 보수
 • 성과: 회사 웹사이트의 성능 향상, 사용자 경험 개선

기술:

 • 프로그래밍 언어: Java, Python, C++, JavaScript
 • 웹 개발: HTML, CSS, JavaScript, React.js
 • 데이터베이스: MySQL, Oracle
 • 운영체제: Windows, Linux
 • 기타 도구: Git, Jira, Jenkins

자격증:

 • 정보처리기사
 • SQLD

언어 능력:

 • 한국어: 모국어
 • 영어: 비즈니스 수준

추천인:

 • 이재용 삼성전자 이사: jae.yong@example.com
 • 김성훈 네이버 이사: sung.hoon@example.com

본인은 이력서에 기재된 내용이 사실임을 확인합니다.

김현수

V následujících částech tohoto článku se podrobně zaměříme na to, jak napsat úspěšný životopis v jazyce korejština, který je speciálně navržen pro korejský trh práce. Korejština životopis, známý také jako "이력서", je nezbytným nástrojem pro ty, kteří hledají práci v Koreji. Tento dokument je prvním krokem k získání příležitosti k pohovoru a umožňuje zaměstnavatelům pochopit vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikace. V Koreji má životopis velký význam, jelikož je považován za způsob, jak ukázat svou profesionální identitu a odlišit se od ostatních kandidátů.

korejstina jazyk

Užitečné fráze pro psaní životopisu v korejštině


V následujících řádcích naleznete seznam užitečných výrazů a termínů, které se týkají psaní životopisu v Korejštině. Tyto termíny jsou přeloženy přímo do Korejštiny, aby jste měli jasnou představu o tom, jak se jednotlivé pojmy vyjadřují v tomto jazyce. Tento seznam vám pomůže lépe porozumět struktuře a formátování životopisu v Korejštině.

 • Struktura životopisu: 이력서 구조 (Ilyeogseo Gujo)
 • Formátování životopisu: 이력서 포맷팅 (Ilyeogseo Pomaesing)
 • Vzdělání: 교육 (Gyo-yug)
 • Dovednosti: 기술 (Gisul)
 • Praxe: 실습 (Silseub)
 • Pracovní zkušenosti: 직무 경험 (Jigmugyeongheom)
 • Kontaktní informace: 연락처 정보 (Yeonragche Jeongbo)
 • Osobní údaje: 개인 정보 (Gaeinjeongbo)
 • Reference: 참조 (Chamjo)
 • Jazykové dovednosti: 언어 능력 (Eoneo Neungryeog)

Tyto termíny by měly pokrýt základní oblasti, které jsou součástí životopisu. V případě potřeby se nebojte tento seznam dále rozšiřovat o další relevantní termíny.

Užitečná gramatika pro psaní životopisu v korejštině


Korejština je aglutinační jazyk, což znamí, že slova se mohou skládat z více oddělených částí, které mají každá svůj význam. Tento jazyk nepoužívá skloňování, ale pomocí částic udává gramatické vztahy mezi slovy. Například částice 을/를 používáme pro označení přímého objektu, částice 이/가 označuje podmět a 천/은 dává informaci o tématu. Korejština také nerozlišuje časy sloves tak, jak je známe z češtiny. Místo toho používá slovesné koncovky, které naznačují, zda se jedná o minulost, přítomnost nebo budoucnost.

Při psaní životopisu v korejštině se obvykle používá třetí osoba jednotného čísla a přítomný čas. Výjimkou jsou některé konkrétní údaje, jako je například datum narození, kde se používá minulý čas. Životopis by měl být stručný a jasný, bez zbytečných slov. Například: "그는 서울대학교에서 경제학을 공부했습니다." (Studoval ekonomii na Soulské univerzitě.) nebo "그녀는 다양한 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다." (Úspěšně dokončila několik projektů.).

Struktura a formátování životopisu v Korejštině


Strukturovaný životopis je klíčovým nástrojem pro dosažení kariérních cílů a překonání výzev v konkurenčním trhu, jako je Korejština. Představuje první dojem potenciálního zaměstnavatele a je zásadní pro získání pozvání na pohovor. Dobře rozvržený životopis může zvýraznit relevantní dovednosti a zkušenosti, což usnadňuje rychlé a efektivní hodnocení kandidáta. Navíc, struktura životopisu může odrážet profesionálnost a pozornost k detailu, což jsou vlastnosti, které zaměstnavatelé v Korejština velmi oceňují. Proto je důkladné přemýšlení o rozvržení a struktuře životopisu nezbytné pro úspěch na trhu práce v Korejština.

Kromě Korejštiny máme i další šablony životopisů, které by vás mohly zajímat.

Hrajte si s formáty: Jak napsat úspěšný životopis v Korejštině

Stylistické nastavení životopisu v korejštině se může mírně lišit od toho, na co jsme zvyklí v západní kultuře. Tady je několik bodů, na které byste měli dbát:

 • Písmo: Korejština má vlastní abecedu nazývanou Hangul. Když píšete životopis v korejštině, je důležité použít písmo, které je čitelné a profesionální. Doporučené písma jsou "Batang" pro serifové a "Malgun Gothic" pro bezpatkové. Jsou to písma, která jsou v Koreji běžně používána a jsou snadno čitelná.
 • Formát: Korejské životopisy obecně preferují konzervativnější a formálnější formáty. Často zahrnují fotografii a osobní informace, jako je věk a rodinný stav, což se v západních zemích často nepovažuje za vhodné.
 • Okraje: Okraje by měly být standardně nastaveny na 1 palcový okraj na všech stranách. To vytváří čistý a profesionální vzhled, který neodvádí pozornost od obsahu.
 • Odrážky: Při použití odrážek v korejském životopisu byste měli dodržovat jednoduchost a konzistenci. Doporučuje se používat standardní černé tečky nebo jednoduché čáry.
 • Oddělovače: Korejština používá většinou svislé čáry (|) jako oddělovače mezi jednotlivými částmi informací. Je důležité je používat konzistentně po celý dokument.

Důvodem pro tyto specifické rady je, že korejský trh práce má své vlastní konvence a očekávání, které se mohou lišit od zvyklostí v západních zemích. Dodržení těchto bodů vám pomůže vytvořit životopis, který je přizpůsobený korejskému trhu a který bude působit profesionálně a respektovat místní zvyklosti.

Struktura je klíčem: Jak napsat skvělý životopis v Korejštině

korejstina jazyk


Při psaní životopisu pro hledání práce v Koreji je důležité mít na paměti několik specifických aspektů, které jsou pro tento trh práce charakteristické. Mezi hlavní části životopisu, které by měly být zahrnuty, patří:

 • Osobní údaje: Tyto zahrnují jméno, datum narození, kontaktní informace a fotografií. Ve svém životopise byste měli uvést také svůj věk, což je v Koreji běžné, ale může se lišit v závislosti na zájmech zaměstnavatele.
 • Profesní profil: To je stručný popis vašich dovedností a zkušeností, které jsou pro zaměstnavatele nejvíce relevantní. V Koreji je často důležité zdůraznit schopnost práce v týmu a respektu k hierarchii, což jsou hodnoty, které jsou v korejské pracovní kultuře ceněny.
 • Profesní zkušenosti: V této části uveďte své předchozí pracovní pozice, úkoly a odpovědnosti. Zaměřte se na to, jaké dovednosti jste během těchto zkušeností získali.
 • Vzdělání: Zde je důležité uvést nejen tituly a školy, které jste navštěvovali, ale také jaké jazyky ovládáte. Korejština je samozřejmě klíčová, ale znalost angličtiny je také velmi ceněna.
 • Dovednosti: Tato část by měla zahrnovat jak tvrdé dovednosti, jako jsou technické dovednosti a znalost jazyků, tak měkké dovednosti, jako jsou komunikační schopnosti a schopnost pracovat v týmu.
 • Další oddíly: Tento oddíl může obsahovat informace o vašich koníčcích, zájmech nebo dobrovolnické práci. V Koreji může být také vhodné uvést informace o vaší rodinné situaci, jako je manželský stav nebo počet dětí, i když to závisí na konkrétním zaměstnavateli.

Každá část životopisu by měla být přizpůsobena specifickým potřebám a očekáváním korejského trhu práce a zaměstnavatelů.

Jak vytvořit účinné záhlaví životopisu v korejštině: klíč k úspěchu

korejstina jazyk


Záhlaví životopisu v korejštině je klíčovou součástí, která musí být jasně viditelná a obsahovat všechny potřebné kontaktní informace, aby potenciálního zaměstnavatele nic nezastavilo od dalšího čtení a případného kontaktování.

Jméno a příjmení: V korejštině se jméno vypisuje naopak než v češtině, tedy nejprve příjmení a poté křestní jméno.

Profese a obor: Přidejte svou aktuální nebo nejrelevantnější profesi a obor, ve kterém jste se specializovali nebo ve kterém máte nejvíce zkušeností.

Poštovní adresa: Napište svou aktuální poštovní adresu, včetně PSČ. Pokud jste ochotni se pro práci přestěhovat, můžete toto informovat v doprovodném dopise.

Telefon: Uveďte své kontaktní telefonní číslo, na kterém jste nejlépe dostupní. Pokud máte více než jedno číslo, zvažte, které je pro vás nejvhodnější uvést.

E-mailová adresa: Vložte svou profesionální e-mailovou adresu. Vyhněte se použití neformálních nebo neseriózních e-mailových adres. E-mail by měl být jednoduchý a obsahovat vaše jméno nebo iniciály.

Kompletní záhlaví životopisu by mělo být jasně uspořádáno a snadno čitelné, aby zaměstnavatel mohl rychle najít všechny potřebné informace.

성, 이름

전문직 및 전공

우편 주소

전화 번호

이메일 주소


Hrají fotografie důležitou roli v korejském životopise? Zjistěte více!

V Koreji je běžné a často i očekávané přiložit k životopisu fotografii. To je způsobeno kulturou, kde je důležitý první dojem a vnější vzhled. Samozřejmě, že je to také záležitost konkrétní firmy nebo odvětví, do kterého se ucházíte.

Fotografie by měla být profesionální, tedy podobná tomu, co byste použili na firemní webové stránce nebo na LinkedIn. Nesmí to být selfie nebo neformální snímek.

Velikost fotografie by měla být standardní pasová fotografie, tedy 3,5 x 4,5 cm, a měla by být vložena do horního pravého rohu životopisu.

Pokud se však ucházíte o pozici v zahraniční společnosti nebo v odvětví, kde je důraz kladen na mezinárodní standardy, mohou preferovat životopisy bez fotografií. To je způsobeno snahou o eliminaci předsudků týkajících se věku, pohlaví, rasy atd.

Pokud životopis odevzdáváte elektronicky, měli byste se ujistit, že fotografie je dostatečně kvalitní, aby byla čitelná i po tisku. Je důležité, aby byla fotografie aktuální a odpovídala vašemu současnému vzhledu.

Přestože přidání fotografie do životopisu může v Koreji zvýšit vaše šance na získání pozice, je důležité si uvědomit, že kvalita a relevanci vašich dovedností a zkušeností hodnotí zaměstnavatelé nejvíce.

Jak napsat životopis v korejštině s důrazem na zkušenosti pro korejský trh práce


Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro korejský trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopise týkající se Korejštiny má nezastupitelný význam pro potenciálního zaměstnavatele, který je závislý na jazykových dovednostech a znalostech daného regionu. Tato část životopisu může obsahovat zkušenosti s překladem, vyučováním, obchodními jednáními nebo jakoukoliv prací, která vyžadovala hluboké porozumění korejské kultury, jazyka a obchodních zvyklostí.

Při psaní této části doporučujeme:

 • Chronologické řazení: Začněte s nejnovější pracovní zkušeností a postupujte zpět. Tímto způsobem může zaměstnavatel snadno sledovat vaši profesní dráhu a vývoj.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte, kdy jste začali a skončili v dané práci. Toto poskytuje jasný přehled o délce vašich pracovních zkušeností.
 • Název práce: Jasně uveďte, jaká byla vaše role v dané organizaci. Například "Překladatel korejštiny" nebo "Obchodní zástupce pro korejský trh".
 • Seznam odrážek: Každou jednotlivou pracovní zkušenost rozdělte do několika odrážek, aby byly vaše úkoly a odpovědnosti jasně definovány.
 • Popis práce: Podrobně popište, jaké byly vaše úkoly a odpovědnosti. Zaměřte se na úspěchy a výsledky, nikoli jen na popis vašich povinností.
 • Použití klíčových slov: Zaměstnavatelé často prohledávají životopisy pomocí klíčových slov. Zahrnujte slova, která jsou specifická pro vaše dovednosti a zkušenosti v oblasti Korejštiny, jako je "překlad", "tutoring", "obchodní jednání", "korejská kultura" atd.
Pamatujte, že každý z těchto bodů by měl být uveden jen jednou a měl by poskytovat konkrétní a podrobné informace o vašich zkušenostech a dovednostech v oblasti Korejštiny.

포지션: 마케팅 팀 리더

회사: 삼성전자 (2015년 1월 - 2020년 12월)


 • 새로운 마케팅 전략 개발 및 실행을 위한 팀을 이끌었습니다.
 • 고객 관계 관리 (CRM) 시스템을 성공적으로 도입하고 운영하였습니다.
 • 광고 캠페인을 통해 매출을 20% 증가시켰습니다.
 • 다양한 디지털 마케팅 채널을 활용하여 브랜드 인지도를 높였습니다.
 • 팀원들의 업무 효율성을 높이기 위한 교육 프로그램을 개발하고 실행하였습니다.

korejstina jazyk

Jak vyplnit korejský životopis bez pracovních zkušeností

Připravili jsme pro vás průvodce, který vás provede procesem vyplňování životopisu v korejštině, i když nemáte žádné předchozí zkušenosti. Následující tipy jsou jednoduché a snadno aplikovatelné. Čtěte dále a objevte, jak efektivně a bez zbytečných komplikací sestavit váš životopis v tomto jazyce.

 1. Začněte se základními informacemi: Váš životopis by měl začít se základními informacemi, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa. Tyto informace by měly být umístěny na vrchu stránky, aby byly snadno viditelné pro zaměstnavatele.
 2. Vytvořte silný profesní cíl: Profesní cíl je krátké prohlášení, které shrnuje váš kariérní cíl a dovednosti, které máte k jeho dosažení. Toto je důležitá část životopisu, která může zaměstnavatele zaujmout.
 3. Zdůrazněte své dovednosti a znalosti: I když nemáte pracovní zkušenosti, můžete stále zdůraznit dovednosti a znalosti, které jste získali během studia nebo dobrovolnické práce. Může to zahrnovat jazykové dovednosti, počítačové dovednosti nebo jiné technické dovednosti.
 4. Uveďte své vzdělání: Detailně popište své vzdělání, včetně názvu školy, oboru studia a data ukončení studia. Pokud jste získali nějaké ceny nebo ocenění během studia, můžete je také uvést.
 5. Uveďte dobrovolnickou práci nebo stáže: Dobrovolnická práce nebo stáže mohou být považovány za cenné zkušenosti a mohou ukázat vaši iniciativu a odhodlání.
 6. Uveďte reference: Pokud máte někoho, kdo může potvrdit vaše dovednosti a charakter, uveďte jej jako referenci. To může být učitel, poradce nebo někdo, s kým jste pracovali během dobrovolnické práce.
 7. Dodržujte formální a profesionální tón: V Koreji je důležité dodržovat formální a profesionální tón v životopise. Vyhněte se používání slangových výrazů nebo neformálního jazyka.
 8. Korektnost a přesnost: Před odesláním svého životopisu si jej pečlivě přečtěte a zkontrolujte, zda neobsahuje žádné chyby.
 9. Použijte profesionální formát: V Koreji existují určité normy pro formát životopisu. Ujistěte se, že váš životopis je uspořádán a formátován profesionálně.
 10. Personalizujte svůj životopis pro každou práci: Každý zaměstnavatel má různé požadavky a očekávání, takže je důležité personalizovat svůj životopis pro každou práci, na kterou se hlásíte.

Význam vzdělání v životopise napsaném v korejštině


Část o vzdělání v životopise je v Koreji velmi důležitá, neboť se korejská společnost řadí mezi ty, které kladou velký důraz na akademické vzdělání a kvalifikaci. Vzdělání je vnímáno jako jeden z hlavních indikátorů kompetencí, schopností a potenciálu jedince. Proto je důležité uvést všechny relevantní informace o vzdělání, včetně typu studia, instituce, oboru a dosažených výsledků.

Navíc, v Koreji je běžné, že zaměstnavatelé vyžadují detailní informace o akademickém výkonu, jako jsou známky a ocenění. Často je také důležité uvést úroveň angličtiny nebo jiného cizího jazyka, kterým se žadatel ovládá, protože mnoho korejských společností působí na globální úrovni. Proto by měl životopis v Koreji obsahovat kompletní a podrobné informace o vzdělání žadatele.

Jak uvést vzdělání v životopise v Korejštině

Umístění vzdělání v životopise záleží na konkrétní situaci a kontextu uchazeče. V Koreji, stejně jako v mnoha dalších zemích, platí obecně, že pokud je uchazeč na začátku své kariéry a nemá mnoho pracovních zkušeností, je důležité uvést informace o vzdělání na prvním místě. Korejští zaměstnavatelé často hodnotí kandidáty na základě jejich akademických úspěchů, zejména pokud se jedná o pozice, které vyžadují specializované vzdělání nebo dovednosti. Například uchazeč o pozici ve výzkumu a vývoji v technologické společnosti by měl uvést svůj doktorát z inženýrství na prvním místě, aby upoutal pozornost personalisty.

Na druhou stranu, pokud má uchazeč bohaté pracovní zkušenosti relevantní pro pozici, kterou se uchází, měl by tyto zkušenosti uvést na prvním místě a vzdělání uvést až poté. Například, pokud se zkušený finanční manažer s deseti lety praxe v oboru uchází o pozici finančního ředitele, bylo by pro něj vhodnější uvést jeho pracovní zkušenosti na prvním místě. Pracovní zkušenosti jsou v tomto případě relevantnější a významnější pro potenciálního zaměstnavatele než vzdělání. Korejští personalisté v těchto případech často dávají přednost praktickým zkušenostem před akademickými úspěchy.

교육

서울대학교, 서울, 대한민국

컴퓨터 공학 학사 (2014 - 2018)

전공 성적: 4.2 / 4.5


서울과학기술대학교, 서울, 대한민국

소프트웨어 공학 석사 (2018 - 2020)

논문 주제: 인공지능을 활용한 데이터 분석


추가 자격증 및 교육

 • 정보처리기사 자격증 (2017)
 • ORACLE SQL 전문가 자격증 (2019)

언어 능력

 • 한국어: 모국어
 • 영어: 비즈니스 능통
 • 일본어: 기본 회화 가능


⚠️ Poznámka: Informace obsažené v životopisu se mohou lišit v závislosti na zkušenostech a získané kvalifikaci jednotlivce. Tento příklad má poskytnout obecný rámec.

Důležitost dovedností pro životopis v korejštině


korejstina jazyk


Dovednosti v korejštině v životopise mohou být velmi cenné, zejména pokud se ucházíte o pozici v mezinárodní společnosti nebo v oblasti, která má silné obchodní vztahy s Koreou. Korejština je jazyk, kterým mluví více než 75 milionů lidí po celém světě a je oficiálním jazykem jedné z nejdynamickyjších ekonomik světa - Jižní Koreje. Dovednosti v korejštině mohou znamenat lepší porozumění korejské kultuře a obchodním zvyklostem, což může být pro zaměstnavatele velmi atraktivní.

Na trhu práce v Jižní Koreji náboráři hledají nejen znalost korejštiny, ale také další dovednosti, které jsou specifické pro dané odvětví nebo pozici. Kromě odborných dovedností a zkušeností hrají v Koreji velkou roli také měkké dovednosti, jako je schopnost týmové práce, komunikace a řešení problémů. Korejští náboráři také často hledají kandidáty s mezinárodními zkušenostmi a schopností adaptovat se na rychle se měnící pracovní prostředí. Uchazeči schopni prokázat tyto dovednosti v životopise a při pohovoru mají často větší šanci uspět na konkurenčním korejském trhu práce.

Níže se seznámíte s vzorovým seznamem měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být nápomocné při psaní životopisu v korejštině.

Měkké dovednosti (소프트 스킬)

 • Komunikační dovednosti - 커뮤니케이션 스킬
 • Týmová spolupráce - 팀워크
 • Schopnost řešit problémy - 문제 해결 능력
 • Flexibilita - 유연성
 • Kreativita - 창의성
 • Zodpovědnost - 책임감
 • Organizační schopnosti - 조직력
 • Schopnost pracovat pod tlakem - 압박감 아래에서 일하는 능력
 • Empatie - 공감능력
 • Časový management - 시간 관리

Tvrdé dovednosti (하드 스킬)

 • Ovládání počítačových programů - 컴퓨터 프로그램 조작
 • Jazykové dovednosti - 언어 능력
 • Analytické dovednosti - 분석적 기술
 • Řízení projektů - 프로젝트 관리
 • Marketingové dovednosti - 마케팅 기술
 • Programování - 프로그래밍
 • Grafický design - 그래픽 디자인
 • Ovládání technických zařízení - 기술 장비 조작
 • Finanční plánování - 재무 계획
 • SEO/SEM marketing - SEO/SEM 마케팅

Další důležité části životopisu v Korejštině


Další rubriky v životopisu mohou poskytnout uchazeči příležitost vyzdvihnout své další schopnosti, zkušenosti a výhody, které by mu mohly pomoci vyniknout mezi ostatními kandidáty. Tyto další kategorie mohou také poskytnout zaměstnavateli lepší pochopení o celkových dovednostech a zájmech uchazeče, což může vést k lepším rozhodnutím při výběru práce. Ze všech možných dalších kategorií jsem si vybral Jazyky a IT nástroje.

Jazyky jsou důležitou součástí našeho globalizovaného světa. Uchazeč, který ovládá více jazyků, může být přínosem pro společnosti, které mají pobočky nebo klienty v různých zemích. Tato sekce životopisu by měla uvádět, jaké jazyky uchazeč ovládá a na jaké úrovni. To může zahrnovat mateřský jazyk, druhý (nebo třetí) jazyk a jakékoli další jazyky, které uchazeč ovládá.

IT nástroje jsou klíčové v dnešním technologicky orientovaném světě. Znalost různých IT nástrojů může být velmi atraktivní pro zaměstnavatele, protože technologie hrají stále důležitější roli v mnoha oborech. Tato sekce by měla uvádět jakékoli specifické IT nástroje nebo programy, které uchazeč ovládá. Může také uvést, jak dlouho je uchazeč používá a jakou má s nimi úroveň dovedností.

Jak vylepšit svůj životopis v korejštině


Zde je několik konkrétních rad, které by vám mohly pomoci zlepšit váš Korejštinu životopis a zvýšit vaše šance na to, získat práci na korejském trhu:

 1. Použijte formální a respektfulní jazyk: Korejština má různé úrovně formality a respektu, takže se ujistěte, že váš životopis reflektuje vhodnou úroveň zdvořilosti.
 2. Dodržujte strukturu a formát: Korejské životopisy obvykle obsahují určité sekce v určeném pořadí - osobní informace, vzdělání, zkušenosti, dovednosti a reference. Dodržujte tuto strukturu, aby byl váš životopis snadno čitelný a pochopitelný.
 3. Přidejte fotografií: Na rozdíl od mnoha západních zemí, v Koreji je běžné přiložit k životopisu profesionální fotografii.
 4. Zdůrazněte jazykové dovednosti: Pokud mluvíte korejsky nebo jinými jazyky, uveďte to v životopise. To může být velkou výhodou na konkurenčním trhu.
 5. Zahrněte certifikáty a ocenění: Korejské firmy si velmi cení vzdělání a odborné přípravy, takže se nebojte zahrnout jakékoliv relevantní certifikáty nebo ocenění.
 6. Buďte konkrétní a struční: Korejština je jazyk, který hodně využívá kontextu, takže se snažte být co nejvíce konkrétní a struční.
 7. Uveďte referenci: Pokud máte někoho, kdo vás může doporučit nebo kdo má vliv na trhu, neváhejte to uvést v životopise.
 8. Přizpůsobte svůj životopis: Korejské firmy si cení individuality a originality, takže se nebojte přizpůsobit svůj životopis konkrétnímu pracovnímu místu nebo firmy.

Klíčové prvky životopisu v korejštině


korejstina jazyk


Při psaní životopisu v Korejština je důležité dodržet několik klíčových principů. Tyto tipy vám pomohou vytvořit profesionální a efektivní životopis, který upoutá pozornost potenciálních zaměstnavatelů. Následujte tyto praktické rady pro psaní životopisu v Korejštině.

 • Představte se pomocí svého celého jména a titulu. V Koreji je běžné uvést titul a plné jméno na začátku životopisu.
 • Uveďte své kontaktní údaje. Nezapomeňte uvést svůj telefonní číslo, e-mail a bydliště.
 • Popište své vzdělání a pracovní zkušenosti. Zahrňte názvy škol, obory studia, pracovní pozice, názvy firem a dobu působení.
 • Uveďte své dovednosti a schopnosti. Zaměřte se na ty, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 • Používejte formální a profesionální jazyk. Vyhněte se používání slangových výrazů nebo neformálního jazyka.
 • Dodržujte strukturu a formát životopisu. Korejština se píše zleva doprava a shora dolů, takže se ujistěte, že váš životopis dodržuje tento formát.
 • Zkontrolujte gramatiku a pravopis. Chyby v gramatice nebo pravopisu mohou působit neprofesionálně a mohou snížit vaše šance na úspěch.
 • Uveďte referenci, pokud ji máte. To může posílit vaši důvěryhodnost a přesvědčit zaměstnavatele, že jste vhodný kandidát.

Napsání motivačního dopisu v korejštině


Při hledání zaměstnání v Koreji je důležité přiložit k životopisu i motivační dopis. Tento dopis je vaší příležitostí představit se jako jedinečný kandidát a představit své dovednosti a zkušenosti v nejlepším světle. V Koreji je velký důraz kladen na souhlas a harmonii, takže je důležité ukázat, jak můžete přispět k týmové práci a firemní kultuře. Motivační dopis vám také umožní vysvětlit, proč máte zájem o dané pracovní místo a proč byste byli ideálním kandidátem. Pamatujte, že korejské firmy často hledají zaměstnance, kteří jsou ochotni se zavázat na dlouhodobé pracovní vztahy, takže je důležité ukázat svůj závazek vůči potenciálnímu zaměstnavateli.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Jak napsat životopis v korejštině: odpovědi na nejčastější dotazy

1. Jaký je standardní formát životopisu v Koreji?

V Koreji je běžné využívat standardizovaný formát životopisu, který je často dostupný online. Tento formát je velmi podrobný a obsahuje sekce pro osobní informace, vzdělání, pracovní zkušenosti a dovednosti. Je také běžné uvést fotografii a osobní údaje, jako je rodinný stav a náboženství, což je v západních zemích neobvyklé.

2. Jaké jsou specifika psaní životopisu v Korejštině?

Při psaní životopisu v Korejštině je důležité dbát na správné využití formálního jazyka a zdvořilých formulací. Je také běžné uvést detaily, které by mohly být v západních zemích považovány za příliš osobní, jako je věk, pohlaví, výška, váha a často i fotografie. Kromě toho, někteří zaměstnavatelé očekávají, že životopis bude obsahovat také informace o rodinném stavu a náboženském vyznání.

3. Jaký je proces žádosti o zaměstnání v Koreji?

Proces žádosti o zaměstnání v Koreji se může lišit podle firmy, ale obecně zahrnuje několik kol pohovorů a testů. První kolo je obvykle písemná žádost nebo online přihláška, která zahrnuje životopis a motivační dopis. Další kola mohou zahrnovat skupinové diskuse, testy dovedností, a jedna nebo více osobních pohovorů. Během celého procesu je důležité projevit úctu a zdvořilost, což je v Koreji velmi ceněno.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá