Marketingový stážista: Životopis, se kterým získáte svou první práci v marketingu

Jste marketingový maniak s neukojitelnou touhou posouvat hranice a vymykat se konvencím? Jako marketingový stážista se vrhnete po hlavě do světa strategického plánování, analýzy dat a kreativního řešení problémů. Zapůsobte na potenciální zaměstnavatele tím, že předvedete své zkušenosti s průzkumem trhu, správou sociálních médií a optimalizací kampaní.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Jste odborníkem na budování silné identity značky? Umíte se snadno orientovat ve stále se vyvíjejícím prostředí digitálního marketingu? Prokažte své odborné znalosti a předveďte své dovednosti na konkrétních příkladech, které vás odliší od ostatních.

Váš životopis marketingového stážisty je vstupenkou na vzrušující cestu v dynamické sféře marketingu. Chyťte se příležitosti, ukažte, co ve vás je, a zanechte trvalý dojem.

📌 Tip : Jako někdo, kdo chce udělat kariéru v marketingu, se musíte umět prodat! S naší moderní šablonou CV se skvělým designem se vám po podaří!

Přečtěte si také obecný životopis pro oblast marketingu – naleznete jej zde . Už máte po stáži a hledáte si první reálné zaměstnání? Podívejte se na příklad životopisu marketingového asistenta ? Jestliže se už v marketingu nějaký ten pátek pohybujete, pak by vás mohl zajímat životopis marketingového manažera .


Marketingový stážista

Jaké jsou platy v oboru marketingu?

Podle předního českého portálu Platy.cz jsou platy v oblasti online marketingu, marketingu, reklamy a PR následující:

 • Manažer digitálního marketingu: 33 846 - 99 803 Kč
 • Specialista na digitální marketing: 35 425 - 65 227 Kč
 • Copywriter: 29 593 - 52 095 Kč
💡 Poznámka : Můžete narazit na placené i neplacené stáže v oblasti marketingu. Dobře se předem informujte, o jaký typ stáže se jedná a zda bude práce finančně ohodnocena.

Jak byste měli životopis správně formátovat?

Pokud jde o tvorbu životopisu na pozici marketingového stážisty, je třeba si uvědomit několik věcí týkajících se délky, vzhledu a formátu. Tyto faktory hrají zásadní roli při upoutání pozornosti náborového pracovníka a účinném představení vašich dovedností.

Jak vybrat správný formát životopisu?

 • Obráceně-chronologický: ten zvolte, pokud máte za sebou tři a více stáží a nasbírali jste dostatek zkušeností.
 • Hybridní: jedná se o ideální životopis, který kombinuje zkušenosti z praxe s vaším repertoárem měkkých a tvrdých dovedností.
 • Funkční: začínající marketéři ho používají poměrně často, ale je krátký na vysvětlení o vašich skutečných zkušenostech - a ty máte, jak se dozvíme později.

Rozvržení

 • V záhlaví životopisu uveďte své kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo v horní části stránky.
 • Nezapomeňte také uvést přesný název pozice, o kterou se ucházíte.
 • Držte se elegantního písma životopisu, velkého množství bílého místa a výrazných nadpisů sekcí pro snadné čtení. Snažíte se o prvotřídní UX, které vede oko po celé stránce.
 • Napište svůj životopis s použitím obráceně chronologického uspořádání životopisu, abyste zdůraznili své relevantní marketingové přednosti.
 • Omezte svůj životopis pouze na jednu stránku. Na druhou stranu můžete přejít, jakmile máte za sebou více než 10 let v oboru. Máte se na co těšit, že?
 • Jakmile budete hotovi, uložte soubor se životopisem jako PDF. Dokument ve Wordu používejte pouze v případě, že jste o něj výslovně požádáni.

Struktura

Uveďte své kontaktní údaje, kariérní cíl, vzdělání, příslušné kurzy, pracovní zkušenosti nebo stáže, dovednosti a další části týkající se marketingových stáží, jako jsou certifikace nebo příslušné projekty. Nezapomeňte svůj životopis přizpůsobit konkrétní stáži nebo společnosti, do které se hlásíte.

 • Záhlaví s kontaktními informacemi
 • Kariérní cíl, který jasně vyjadřuje váš zájem a cíle
 • Vzdělání s uvedením všech relevantních kurzů nebo třídních projektů
 • Část věnovaná zkušenostem
 • Část věnovaná dovednostem
 • Certifikace (nepovinné), třeba jazykové, počítačové apod.

Marketingový stážista

Začněte svými kontaktními údaji

Záhlaví životopisu marketingového stážisty se může zdát jednoduché. Ale věřte nebo ne, existuje správný a špatný způsob, jak ji strukturovat. Pokud vynecháte důležité informace, může být životopis vyhozen do koše.

Záhlaví životopisu by mělo obsahovat přinejmenším následující údaje:

 • Vaše jméno
 • Vaše telefonní číslo
 • E-mail
 • LinkedIn a další profesní profily nebo odkaz na online portfolio

Nepodceňujte ani důležitost formátování. Vaše jméno by mělo být v životopise uvedeno tím největším písmem.

⚠️ Varování : Měli byste také uvést všechny další informace, které by mohly být užitečné. Může to být váš titul, místo působení a odkaz na online portfolio, pokud nějaké máte.

Vzdělání v oboru marketingu, mediálních studií a dalších přidružených oborů

V části životopisu marketingového stážisty věnované vzdělání můžete prezentovat své studijní úspěchy a všechny relevantní kurzy a projekty, které prokazují vaše znalosti marketingových konceptů a postupů.

Tato část je užitečná zejména v případě, že máte více znalostí a zkušeností z akademického prostředí než z profesního a potřebujete v životopise zaplnit více místa. Uvedením konkrétních příkladů příslušných kurzů a projektů a dosažených výsledků můžete prokázat své znalosti a dovednosti a vyniknout tak před potenciálními zaměstnavateli.

Pracovní zkušenosti a co si počít v případě, že je nemáte

Následuje část životopisu, kde jsou uvedeny vaše pracovní povinnosti, úspěchy a projekty. Je to vaše příležitost představit personalistům své dovednosti, zkušenosti a potenciál. Musíte jej přizpůsobit pozici, o kterou se ucházíte, a zdůraznit svou relevantní kvalifikaci tím, že svůj životopis nejprve optimalizujete pro SEO. To znamená, že do celého životopisu stážisty v marketingu, včetně pracovních zkušeností, zahrňte relevantní klíčová slova převzatá z popisu pracovní pozice.

Při tvorbě životopisu stážisty v marketingu zdůrazněte relevantní znalosti, dovednosti a projekty v oblasti marketingu. Dále uveďte zkušenosti se správou sociálních médií, průzkumem trhu nebo tvorbou obsahu, abyste ukázali svou schopnost přispět k práci marketingového týmu.

Příklad

MediaMart s.r.o., Praha
Stážista marketingu
Září 2021 až prosinec 2021
 • Pomoc při čištění dat více než 200 000 historických souborů s tržbami ze staršího systému ERP, které se použijí pro klasifikaci a mapování účtů
 • Vytvoření seznamu veletrhů, kterých se účastní jednotlivé divize společnosti MM, což pomohlo koordinovat příležitosti napříč divizemi
 • Sestavení seznamu vydavatelů využívaných jednotlivými divizemi, na jehož základě byly nalezeny příležitosti, kde by mohly využít svou kupní sílu u klíčových vydavatelů

Předchozí zkušenosti v marketingu mohou být užitečné, ale ne vždy jsou pro životopis stážisty v marketingu nezbytné. Mnoho stáží je navrženo tak, aby poskytovaly praktické zkušenosti a školení pro osoby, které chtějí získat praktické marketingové dovednosti. Zaměřte se na zdůraznění přenositelných dovedností, absolvovaných kurzů, relevantních projektů a jakýchkoli dalších zkušeností, které prokazují vaše nadšení a schopnost přispět v marketingové roli.

Pokud se hlásíte na svou první stáž a nemáte žádné relevantní pracovní zkušenosti, můžete část o dovednostech umístit až za svůj kariérní cíl. Na druhou stranu, pokud máte relevantní pracovní zkušenosti plynoucí z jiných stáží, brigád, osobních projektů nebo dobrovolnické práce, nezapomeňte sekci pracovní zkušenosti v životopise umístit na první místo.

Díky tomu personalisté okamžitě pochopí, že jste již dříve pracovali v profesionálním prostředí, a získají vám tak body oproti kandidátům, kteří takovou zkušenost nemají.


Marketingový stážista

Znalost online marketingu a další tvrdé i měkké dovednosti do životopisu

Při tvorbě životopisu stážisty v marketingu zdůrazněte dovednosti, které jsou relevantní pro daný obor. Může jít o dovednosti, jako je správa sociálních médií, tvorba obsahu, průzkum trhu, analýza dat, grafický design a znalost příslušných softwarových nástrojů. Kromě toho zdůrazněte všechny dovednosti týkající se komunikace, týmové práce, řízení času a řešení problémů.

Tvrdé dovednosti

 • Správa sociálních médií
 • Google Analytics
 • Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • Tvorba obsahu
 • Průzkum trhu
 • E-mailový marketing
 • Adobe Photoshop
 • Tvorba online marketingových kampaní
 • Copywriting

Měkké dovednosti

 • Komunikace
 • Týmová práce
 • Kreativita
 • Analytické myšlení
 • Time management
 • Řešení problémů
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Flexibilita
📌 Tip : Ačkoli mnoho zaměstnavatelů chápe důležitost cenných měkkých dovedností, je lepší je prokázat v motivačním dopise a věnovat více cenného prostoru v životopise svým tvrdým dovednostem.

Doplňkové sekce, které nesmí chybět!

V závislosti na společnosti, úrovni pracovního zařazení a místě, kde pracujete, můžete do svého životopisu stážisty v marketingu zahrnout další části:

 • Jazykové znalosti
 • Záliby a zájmy
 • Projekty
 • Dobrovolnická činnost
 • Nejvýznamnější akce
 • Reference

Kariérní cíl musí ukázat vaše profesní aspirace

Cíl vašeho životopisu by měl být specifický pro pozici stážisty, o kterou se ucházíte. Měl by zdůrazňovat vaše dovednosti, případné relevantní zkušenosti nebo absolvované kurzy a to, co si od stáže slibujete v dlouhodobém horizontu.

Zde je příklad poutavého kariérního cíle životopisu pro stážistu v marketingu:

Příklad

Jsem komunikativní studentka marketingu, která bude promovat v lednu 2024. Mám zkušenosti s marketingem na sociálních sítích, jsem zběhlá v grafickém designu. Ráda bych využila své dovednosti a zkušenosti jako stážistka ve společnosti ProHelp, abych posílila postavení organizace a získala zkušenosti v neziskovém sektoru.

Rady a tipy, jak životopis vyšperkovat!

 • Chcete-li v životopise stážisty v marketingu prezentovat své úspěchy, zaměřte se na kvantifikovatelné úspěchy. Zmiňte například konkrétní kampaně, na kterých jste pracovali, uveďte zlepšení, která jste provedli v oblasti zapojení do sociálních médií nebo návštěvnosti webových stránek společnosti, nebo zdůrazněte zkušenosti se správou a analýzou dat, které vedly k užitečným poznatkům. Používejte čísla, procenta nebo konkrétní metriky, abyste ukázali, jaký dopad jste měli v předchozích rolích.
 • V části věnované dovednostem můžete uvést své schopnosti a přesvědčit personalisty, že jste pro danou pozici tím nejlepším kandidátem. Ujistěte se, že jste uvedli jak tvrdé dovednosti nezbytné pro danou práci, tak přenositelné dovednosti, jako jsou kritické komunikační dovednosti a interpersonální dovednosti, které odpovídají požadavkům stáže. Nezapomeňte upřednostnit své tvrdé a technické dovednosti a uvést konkrétní údaje, například typy kódovacích jazyků, které ovládáte, nebo marketingové nástroje a software, které znáte.
 • Po dokončení psaní životopisu jej před odesláním spolu s ostatními materiály k žádosti o zaměstnání zkontrolujte a upravte. Zkontrolujte dokument a ujistěte se, že v něm nejsou žádné existující gramatické, pravopisné nebo strukturální chyby. Odtud může být také užitečné požádat důvěryhodného přítele nebo mentora, aby si životopis přečetl a poskytl vám zpětnou vazbu.

Marketingový stážista

Pojďme si to shrnout!

 • Potřebujete správně naformátované záhlaví se jménem a kontaktními údaji, na které lze kliknout.
 • Váš kariérní cíl by měl být specifický pro vaše zájmy a cíle
 • Sekce o vzdělání by měla obsahovat všechny relevantní kurzy nebo třídní projekty.
 • Část o zkušenostech by se měla zaměřit na vaše pracovní úspěchy a hodnotu, kterou přinášíte organizaci.
 • Do životopisu zahrňte jak technické, tak měkké dovednosti.
 • Certifikáty nejsou nezbytné, ale mohou být skvělým způsobem, jak se odlišit od ostatních kandidátů

Motivační dopis vám získá body navíc! Navíc ukáže zájem o pozici

Měli byste napsat motivační dopis pro stážisty? Ano, měli byste, a to bezpodmínečně. Pokud spolu se svým životopisem zašlete i motivační dopis pro stážisty v marketingu, máte mnohem větší šanci, že vám někdo zavolá zpět. Motivační dopis je vaší šancí vnést do své žádosti více osobnosti a přesvědčit personalistu, že jste ten nejlepší kandidát.

Co si chtějí náboroví pracovníci ve vašem motivačním dopise přečíst? Zahrňte následující informace:

 • Proč máte zájem o pozici stážisty v marketingu?
 • Na jakou oblast marketingu se specializujete: digitální, obsahový, sociální atd.
 • Jakékoli relevantní zkušenosti, které máte
 • V jakých technologiích, které jsou v daném oboru standardem, se vyznáte
 • Ochotu učit se a pracovat v týmu
 • Schopnost kreativního i analytického myšlení

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká je náplň práce stážisty v oblasti marketingu?

Marketingoví stážisté poskytují podporu marketingovým a reklamním týmům a zároveň zlepšují své znalosti a dovednosti v oboru. Typické příklady životopisů pro tuto pozici uvádějí následující povinnosti: pomoc při tvorbě marketingových materiálů, účast na oborových akcích, sběr dat, analýza tržních trendů, sledování konkurence a příprava prezentací. K základním požadavkům na tuto práci patří odborné znalosti v oblasti marketingu a komunikace, ochota učit se, počítačové znalosti, znalost online marketingu a týmová práce. Ideální kandidáti uvádějí ve svém životopise vzdělání v jedné z následujících oblastí: marketing, reklama, prodej, vztahy s veřejností, jazyky nebo informatika.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá