Jak napsat motivační dopis pro vedoucího redakce krok za krokem

Abyste získali vysněné zaměstnání v extrémně konkurenčním prostředí, budete kromě životopisu rovněž muset napsat motivační dopis vedoucího redakce, kterým zaujmete a vysloužíte si pozvání na pohovor!

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový příklad průvodního dopisu šéfredaktora pro inspiraci

Grada Publishing, s.r.o.

K rukám vedoucí HR, Ing. Ivy Fiesingerové

Bruselská 11/122, Praha 2

V Praze dne 26. ledna 2023


Šéfredaktorka zdravotnické redakce

Vážená paní Inženýrko,

tímto dopisem vyjadřuji zájem o pracovní nabídku šéfredaktora / šéfredaktorky zdravotnické redakce zveřejněné na pracovním portálu Indeed.com.


Vždy mne lákala nakladatelská a redaktorská činnost a různorodá tvůrčí práce spojená s publikační činností. Zaujala mě možnost spolupráce s odbornými pracovišti a předními odborníky z různých lékařských oborů, kterou tato práce nabízí. Tvůrčí manažerská práce v příjemném pracovním prostředí plném knih je pro mne splnění pracovního snu.


Navíc jako absolventka lékařské fakulty znám odborné prostředí na fakultách i v medicínské praxi a věřím, že bych tyto znalosti při práci pro vaše nakladatelství dokázala zúročit. Dokážu jednat s druhými lidmi a pracovat v týmu, jsem komunikačně zdatná, mám dobré organizační dovednosti, jsem spolehlivá, vstřícná a pracovitá. Kromě toho mám dobrou znalost angličtiny a francouzštiny, dovedu uvažovat ekonomicky a analyticky, což jsem využila na předchozí manažerské pozici v nakladatelství Fraus. V neposlední řadě disponuji řidičským průkazem skupiny B a jsem aktivní řidička.


Podrobnější informace ohledně mé pracovní historie, dosaženého vzdělání a specifických dovedností naleznete v přiloženém životopisu. Jestliže Vás výše uvedené informace zaujaly, uvítám možnost osobního setkání. Neváhejte mne v případě potřeby kontaktovat, a to buď telefonicky na +420 728 553 832, nebo prostřednictvím emailu.


S pozdravem

MUDr. Lucie Látová

Jako vedoucí redakce jste zodpovědní za každodenní provoz redakce. Spolupracujete s autory, redaktory a designéry na tvorbě vysoce kvalitního obsahu v podobě novin, časopisů, webového magazínu apod. K tomu abyste se stali úspěšnými vedoucími redakce, musíte být schopni zvládat více úkolů současně, mít vynikající komunikační schopnosti a umět pracovat pod tlakem.

Chcete-li potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, že jste pro tuto práci vhodnou osobou, použijte naše užitečné příklady a profesionální tipy k napsání motivačního dopisu, který vyzdvihne vaše pracovní zkušenosti a relevantní dovednosti.

V následujícím podrobném průvodce psaním motivačního dopisu vedoucího redakce si konkrétně ukážeme:

 • Vzorový příklad motivačního dopisu vedoucího redakce pro inspiraci
 • Vhodný formát a přehlednou strukturu motivačního dopisu
 • Detailně popsané jednotlivé části motivačního dopisu s praktickými příklady
 • Profesionální tipy, jak motivační dopis vedoucího redakce dovést k dokonalosti
📌 Tip : Jestliže ještě nemáte hotový životopis, použijte jednu z našich profesionálních šablon CV , díky které budete mít životopis vedoucího redakce hotový za pár minut!

Níže začínáme kompletním příkladem motivačního dopisu vedoucího redakce, kterým se můžete inspirovat při vytváření vlastního motiváku.


motivační dopis pro vedoucího redakce

Jak napsat motivační dopis vedoucího redakce, který upoutá pozornost?

Váš motivační dopis vedoucího redakce musí být dobře uspořádaný motivační dopis vedoucího redaktora zdůrazňovat:

 • hlavní kvalifikaci,
 • relevantní pracovní historii,
 • nejdůležitější dovednosti.

Znalost toho, jak efektivně napsat motivační dopis redaktora, může zapůsobit na potenciální zaměstnavatele a může zvýšit vaše šance na postup v přijímacím řízení .

V následujících odstavcích si vysvětlíme, jak životopis vhodně naformátovat a strukturovat tak, aby byl maximálně přehledný a snadno čitelný .

Formát motivačního dopisu

Špatně naformátovaný motivační dopis nebude chtít nikdo číst. Tečka. Jako šéfredaktor víte lépe než kdokoli jiný, že správné formátování usnadňuje a zpříjemňuje čtení , takže...

Držte se následujících formálních pravidel, jak naformátovat motivační dopis , aby byl maximálně čtivý:

 • Motivační dopis se musí vejít na jednu stranu velikosti A4. Vytvoření delšího motivačního dopisu je profesní faux-pas, kterému se vyvarujte. Tři až pět odstavců je zcela dostačujících!
 • Zvolte si jednoduché a snadno čitelné písmo, jako je Arial, Times New Roman, Calibri, Cambria, Garamond, Verdana či Georgia.
 • Velikost písma nastavte 11 až 12 bodů.
 • Text musí být provzdušněn dostatečně velkým řádkováním, ideálně 1,15 nebo 1,5.
 • Okraje nastavte na 2,5 cm po všech stranách dokumentu.
 • Uveďte dostatek bílého místa. Pokud budete mít v motivačním dopise dostatečné mezery mezi odstavci, bude se dokument číst mnohem lépe.
 • Výsledný motivační dopis uložte ve formátu PDF.
📌 Tip : Použijte elegantní šablonu průvodního dopisu, abyste si ušetřili čas. Pro inspiraci neváhejte využít naše šablony a příklady motivačních dopisů, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu Word i PDF.

Struktura motivačního dopisu

Obsah motivačního dopisu vždy na míru přizpůsobte konkrétní pracovní nabídce. Jen tak máte šanci na úspěch. Obecně psané motivační dopisy na potenciální zaměstnavatele nezapůsobí.

Personalizovaný obsah motivačního dopisu vedoucího redakce strukturujte do následujících částí:

 • Záhlaví motivačního dopisu s adresou společnosti
 • Oslovení konkrétní osoby, které je dopis adresován
 • Profesionální představení
 • Hlavní stať průvodního dopisu s pracovními zkušenostmi, úspěchy a silnými stránkami
 • Závěrečný odstavec s výzvou k akci
 • Zdvořilé rozloučení
 • Profesionální podpis

Začněte záhlavím s adresou společnosti

Stejně jako by žádná publikace nebyla kompletní bez titulku, musí i váš průvodní dopis obsahovat titulek s příslušnými kontaktními údaji společnosti. Do záhlaví dokumentu proto umístěte následující informace:

 • Název společnosti
 • Jméno a název pozice osoby pověřené náborem nových zaměstnanců, nejlépe ve spojení “K rukám”, “Do rukou” apod.
 • Adresa společnosti
 • Místo a datum podání žádosti
 • Název pracovní pozice, reference na pracovní inzerát
💡 Poznámka : Máte problém najít jméno vedoucího náboru? Udělejte něco navíc a prozkoumejte informace o společnosti na internetu. Oficiální webové stránky společnosti a LinkedIn jsou skvělým zdrojem informací. Pokud vše ostatní selže, vždy můžete do společnosti zavolat a zeptat se, kdo posuzuje žádosti o zaměstnání na tuto pozici.

Příklad

CZECHCRUNCH s.r.o.,

K rukám ředitele personálního oddělení, Mgr. Petra Černého

U Průhonu 19, Brno 4

V Brně dne 23. ledna 2023

Šéfredaktor kulturní redakce, ref. 237


💡 Poznámka : Po uvedení místa a data sepsání motivačního dopisu nezapomeňte rovněž uvést řádek s referencí na pracovní inzerát. Napište název pozice, o kterou se ucházíte, a má-li inzerát i referenční číslo, také jej uveďte.


motivační dopis pro vedoucího redakce

Dopis adresujte konkrétní osobě, kterou zdvořile oslovíte

Motivační dopis vedoucího redakce uveďte zdvořilým oslovením konkrétní osoby, která má na starosti nábor nových zaměstnanců. Pokud neznáte jméno osoby, můžete použít obecné “Vážený vedoucí náboru” apod.

Příklady

Správně

Vážená paní magistro

Vážený pane inženýre

Vážená paní Gleknerová

Vážený pane Bílku


Chybně

Milý Vašku

Drahá Moniko

Nejmilejší přátelé

Dobrý den


💡 Poznámka : V případě, že znáte vysokoškolský titul osoby, oslovujte jeho pomocí: například “Vážený pane magistře”. Jedná se o zdvořilou formu oslovení. K titulu však již nepřipojujte jméno ani příjmení.

Profesionálně se představte

Po pozdravu napište úvodní odstavec, ve kterém uvedete, o jakou pozici se v dané organizaci ucházíte a jak jste se o této pozici dozvěděli. Dále vysvětlete, proč máte o tuto pozici zájem, a nezapomeňte vyjádřit své nadšení z pozice a společnosti.

Příklady

Správně

Reaguji na pracovní nabídku na pozici šéfredaktora ve společnosti Vltava Labe Media, na kterou jsem narazil na pracovním portálu práce.cz, a která mě velmi zaujala. Zajímám se o aktuální dění, rád sbírám informace, píši poutavě, mám smysl pro kreativitu a chci to všechno předat vašim čtenářům.


Chybně

Tímto reaguji na vaši pracovní nabídku, která mě velmi zaujala, protože splňuji všechny uvedené požadavky.


Nepište jen o sobě! Zaměřte se na společnost!

Nezaměřujte se jen na sebe a přidejte odstavec o tom, co se vám na společnosti líbí, s čím souzníte. Uveďte konkrétní příklady věcí, které na společnosti obdivujete, a také vaši přidanou hodnotu, kterou můžete společnosti nabídnout.

📌Tip : Doporučujeme vám si nastudovat firemní kulturu společnosti a v motivačním dopise uvést, jak s vizí a hodnotami společnosti souzníte.

Příklad

Na vaší společnosti obdivuji propracovaný systém adaptace pro nově příchozí zaměstnance a následný proces vzdělávání, který stále zdokonalujete. Jako nový člen týmu bych si užíval i firemní akce a pravidelné office výzvy, při kterých bych měl možnost nejen si zasoutěžit, ale i poznat své kolegy ze všech koutů České republiky.


motivační dopis pro vedoucího redakce

Popište své pracovní úspěchy a silné stránky

V dalším odstavci zdůrazněte své pracovní zkušenosti a praxi v redakci. Uveďte pouze nedávné zkušenosti, které se vztahují k otevřené pozici. Popište své klíčové úspěchy a dovednosti, díky kterým jste vhodným kandidátem na danou pozici. Zvažte všechny měřitelné úspěchy, kterých jste dosáhli u svých předchozích zaměstnavatelů, a uveďte všechny, které prokazují vaši schopnost dobře pracovat jako vedoucí redakce.

📌 Tip : Při psaní těchto odstavců se vraťte k popisu pracovního inzerátu, abyste se ujistili, že splňujete kvalifikační požadavky na danou pozici.

Příklad

Vaší redakci mohu nabídnout více než sedm let praxe s prací v redakcích regionálních deníků, kde mezi mé hlavní povinnosti patřilo sledování aktuálního dění v příslušném regionu a sbírání námětů z okolí, ze kterých jsem následně pohotově vytvářel články. Mám zájem o mediální svět, pozitivní přístup a vynikám samostatností a spolehlivostí. Také mi nechybí přirozená autorita a vůdčí dovednosti, díky kterým jsem schopný efektivně vést redakční tým.

Vyzvěte k akci: Řekněte si o pohovor!

Blížíme se do finiše! Na závěr uveďte odstavec, ve kterém zopakujete své nadšení pro danou pozici a společnost a vyzvete k akci. Co to znamená? Zdvořile požádejte o osobní setkání, na kterém byste mohli prodiskutovat vaši kandidaturu. Také se zmiňte se o tom, že se těšíte na další kroky ohledně procesu podávání žádosti.

Příklad

V příloze naleznete můj životopis s bližšími informacemi ohledně mé pracovní historie, dosaženého vzdělání a specifických dovedností. Rád s vámi svou kandidaturu proberu při osobním setkání. Neváhejte mne proto v případě zájmu kontaktovat.

Na závěr se zdvořile rozlučte

Na úplný závěr přijde zdvořilé rozloučení. Níže naleznete příklady, jakými se rozloučit a naopak formulky, kterým je lepší se vyhnout.

Příklady

Správně

S pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přátelským pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přáním hezkého dne (+ vaše jméno a příjmení)


Chybně

Těším se na vaši odpověď

Mějte se moc krásně

Mám další pracovní nabídky, odepište proto brzy.


Popište své pracovní úspěchy a silné stránky

V dalším odstavci zdůrazněte své pracovní zkušenosti a praxi v redakci. Uveďte pouze nedávné zkušenosti, které se vztahují k otevřené pozici. Popište své klíčové úspěchy a dovednosti, díky kterým jste vhodným kandidátem na danou pozici. Zvažte všechny měřitelné úspěchy, kterých jste dosáhli u svých předchozích zaměstnavatelů, a uveďte všechny, které prokazují vaši schopnost dobře pracovat jako vedoucí redakce.

📌 Tip : Při psaní těchto odstavců se vraťte k popisu pracovního inzerátu, abyste se ujistili, že splňujete kvalifikační požadavky na danou pozici.

Příklad

Vaší redakci mohu nabídnout více než sedm let praxe s prací v redakcích regionálních deníků, kde mezi mé hlavní povinnosti patřilo sledování aktuálního dění v příslušném regionu a sbírání námětů z okolí, ze kterých jsem následně pohotově vytvářel články. Mám zájem o mediální svět, pozitivní přístup a vynikám samostatností a spolehlivostí. Také mi nechybí přirozená autorita a vůdčí dovednosti, díky kterým jsem schopný efektivně vést redakční tým.

Vyzvěte k akci: Řekněte si o pohovor!

Blížíme se do finiše! Na závěr uveďte odstavec, ve kterém zopakujete své nadšení pro danou pozici a společnost a vyzvete k akci. Co to znamená? Zdvořile požádejte o osobní setkání, na kterém byste mohli prodiskutovat vaši kandidaturu. Také se zmiňte se o tom, že se těšíte na další kroky ohledně procesu podávání žádosti.

Příklad

V příloze naleznete můj životopis s bližšími informacemi ohledně mé pracovní historie, dosaženého vzdělání a specifických dovedností. Rád s vámi svou kandidaturu proberu při osobním setkání. Neváhejte mne proto v případě zájmu kontaktovat.

Na závěr se zdvořile rozlučte

Na úplný závěr přijde zdvořilé rozloučení. Níže naleznete příklady, jakými se rozloučit a naopak formulky, kterým je lepší se vyhnout.

Příklady

Správně

S pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přátelským pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přáním hezkého dne (+ vaše jméno a příjmení)


Chybně

Těším se na vaši odpověď

Mějte se moc krásně

Mám další pracovní nabídky, odepište proto brzy.motivační dopis pro vedoucího redakce

Popište své pracovní úspěchy a silné stránky

V dalším odstavci zdůrazněte své pracovní zkušenosti a praxi v redakci. Uveďte pouze nedávné zkušenosti, které se vztahují k otevřené pozici. Popište své klíčové úspěchy a dovednosti, díky kterým jste vhodným kandidátem na danou pozici. Zvažte všechny měřitelné úspěchy, kterých jste dosáhli u svých předchozích zaměstnavatelů, a uveďte všechny, které prokazují vaši schopnost dobře pracovat jako vedoucí redakce.

📌 Tip : Při psaní těchto odstavců se vraťte k popisu pracovního inzerátu, abyste se ujistili, že splňujete kvalifikační požadavky na danou pozici.

Příklad

Vaší redakci mohu nabídnout více než sedm let praxe s prací v redakcích regionálních deníků, kde mezi mé hlavní povinnosti patřilo sledování aktuálního dění v příslušném regionu a sbírání námětů z okolí, ze kterých jsem následně pohotově vytvářel články. Mám zájem o mediální svět, pozitivní přístup a vynikám samostatností a spolehlivostí. Také mi nechybí přirozená autorita a vůdčí dovednosti, díky kterým jsem schopný efektivně vést redakční tým.

Vyzvěte k akci: Řekněte si o pohovor!

Blížíme se do finiše! Na závěr uveďte odstavec, ve kterém zopakujete své nadšení pro danou pozici a společnost a vyzvete k akci. Co to znamená? Zdvořile požádejte o osobní setkání, na kterém byste mohli prodiskutovat vaši kandidaturu. Také se zmiňte se o tom, že se těšíte na další kroky ohledně procesu podávání žádosti.

Příklad

V příloze naleznete můj životopis s bližšími informacemi ohledně mé pracovní historie, dosaženého vzdělání a specifických dovedností. Rád s vámi svou kandidaturu proberu při osobním setkání. Neváhejte mne proto v případě zájmu kontaktovat.

Na závěr se zdvořile rozlučte

Na úplný závěr přijde zdvořilé rozloučení. Níže naleznete příklady, jakými se rozloučit a naopak formulky, kterým je lepší se vyhnout.

Příklady

Správně

S pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přátelským pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přáním hezkého dne (+ vaše jméno a příjmení)


Chybně

Těším se na vaši odpověď

Mějte se moc krásně

Mám další pracovní nabídky, odepište proto brzy.motivační dopis pro vedoucího redakce

Profesionální tipy, jak napsat nejlepší motivační dopis vedoucího redakce

Při psaní motivačního dopisu šéfredaktora hledejte způsoby, jak lépe prezentovat svou kvalifikaci a praxi. Před odesláním motivačního dopisu jej co nejvíce zdokonalte. Jak? Použijte naše profesionální tipy, které vám pomohou napsat působivý motivační dopis vedoucího redaktora:

Přizpůsobte svůj dopis na míru pracovní nabídce

Každá pozice má jiné kvalifikační požadavky. Z tohoto důvodu je důležité přizpůsobit motivační dopis každé z vašich žádostí o zaměstnání. Přečtěte si požadavky na jednotlivé pracovní pozice a přizpůsobte jim motivační dopis.

Použijte cílová klíčová slova

Při psaní motivačního dopisu se podívejte na pracovní nabídku a hledejte jakékoli zmínky o klíčových dovednostech nebo zkušenostech. Pokud máte dovednosti nebo zkušenosti uvedené v nabídce práce, zmiňte je v motivačním dopise.

Ukažte své tvůrčí dovednosti

Jako vedoucí redaktor budete mít na starosti dohled nad celým redakčním procesem publikace. To znamená, že musíte dokázat vynikající schopnosti psaní a editace. V motivačním dopise zdůrazněte, jak jste své dovednosti využili ke zlepšení kvality obsahu publikace. Můžete například popsat, jak jste upravovali a revidovali články, aby odpovídaly standardům, nebo jak jste přišli s novými nápady na obsah, který zvýšil čtenost.

Prokažte své znalosti z oblasti vydavatelství

Abyste byli úspěšní jako vedoucí redaktor, je důležité mít dobré znalosti z oblasti vydavatelského průmyslu. Ukažte potenciálnímu zaměstnavateli, že se v oboru vyznáte, tím, že budete diskutovat o aktuálních trendech a změnách, které se na trhu dějí. Můžete také hovořit o všech zkušenostech, které máte s prací s různými typy publikací (např. časopisy, noviny, online publikace). Díky tomu zaměstnavatelé uvidí, že jste všestranní a dokážete pracovat s různými typy publikací.

Zkontrolujte motivační dopis

Před odesláním motivačního dopisu si jej několikrát přečtěte, abyste se vyhnuli pravopisným a stylistickým chybám a překlepům. Stejně jako u každé jiné redakční pozice je důležité předložit motivační dopis zcela bez chyb. Podle potřeby proveďte případné opravy, abyste ukázali, že věnujete pozornost detailům a jste zběhlí ve svém oboru.

Shrnutí na závěr aneb jak na skvělý motivační dopis

Na závěr si pojďme shrnout klíčové poznatky z tohoto průvodce psaním motivačního dopisu vedoucího redakce:

 • Motivační dopis začněte adresou společnosti s uvedením jména osoby, které dopis adresujete
 • Pokračujte zdvořilým oslovením osoby, ať už se jedná o personalistu, manažera lidských zdrojů apod. Je-li to možné, vždy uvádějte konkrétní jméno.
 • Následuje stručný, přesvědčivý úvod, který upoutá pozornost.
 • Nepište jen o sobě! Připojte jeden nebo dva komplimenty, kterými ukážete, že se díky své osobnosti hodíte k hodnotám a kultuře společnosti.
 • Vyzdvihněte své nejdůležitější pracovní zkušenosti, stěžejní profesní úspěchy, relevantní dovednosti a další silné stránky.
 • Nezapomeňte na závěr uvést výzvu k akci a zdvořile se pozvěte na osobní pohovor.
 • Na závěr se nezapomeňte podepsat. Profesionální look vykouzlíte digitálním podpisem obsahujícím vaše kontaktní údaje.
📌 Tip : Motivační dopis slouží jako doplněk k životopisu. Jestliže ještě nemáte CV hotové, použijte jednu z našich profesionálních šablon , se kterou budete mít životopis hotový za několik minut.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá