Personální účetní: Životopis s inspirativními příklady a ukázkovými šablonami

Máte všechny předpoklady pro to, abyste se stali personálním účetním, ale narážíte na velkou otázku: jak firmě ukázat, že jste ti praví? Životopis personálního účetního ukazuje společnosti vaše schopnosti. Znalost správných kroků k vytvoření profesionálního životopisu personálního účetního vás může nasměrovat dále v rámci vaší kariéry a dostat vás na vysněnou pracovní pozici.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano
📌 Tip : Jak napsat profesionálně vypadající životopis za několik málo minut? Použijte přehlednou šablonu CV s moderním designem , která zanechá skvělý dojem!

Na našich stránkách naleznete další příklady životopisů podle oboru, přičemž nechybí ani CVčka v oblasti účetnictví a zpracování mezd. Podívejte se například na náš obecný životopis účetní a životopis účetního ředitele . Jestliže vás láká spíše finanční sektor, máme pro vás životopis finančního poradce a spolu s ním stovky dalších.


Personální účetní

Jak napsat životopis na pozici personální účetní?

Kromě znalosti potřebných informací, které je třeba uvést v životopise personálního účetního, je také důležité naučit se, jak napsat životopis, který by vyhrál výběrové řízení. Zde je několik tipů, které byste měli vzít v úvahu.

Ideální formátování a rozvržení životopisu

Pro svůj životopis účetního můžete zvolit nejméně 3 různé formáty:

 • Chronologický
 • Funkční
 • Hybridní/kombinovaný
💡 Poznámka : Přečtěte si, v čem dané formáty spočívají a vyberte si ten nejvhodnější! Celý článek na toto téma naleznete zde .

Design a rozvržení životopisu může rozhodnout o vaší žádosti o zaměstnání. Proto namísto používání příliš mnoha vzorů a módních stylů písma, které váš životopis znepřehlední, můžete mít jednoduchý, ale přesvědčivý a snadno čitelný životopis, který zvýší šance, že se váš životopis dostane mezi hromadu přijatých žádostí.

Jaké všechny sekce by měl obsahovat vzor životopisu?

 • Záhlaví, do kterého vložíte kontaktní informace
 • Profesní shrnutí nebo kariérní cíl
 • Pracovní historii
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Relevantní doplňkové sekce

Začněte tvorbu životopisu v záhlaví

Záhlaví životopisu je část obsahující vaše kontaktní údaje pro případ budoucích příležitostí. Základní informace, které je třeba uvést:

 • Vaše celé jméno
 • Profesní titul
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště

Seznam dalších údajů (nepovinné):

 • Adresa URL profilu na LinkedIn
 • Odkaz na profesní webové stránky
 • Kompletní adresa
⚠️ Varování : Vyhněte se uvádění osobních údajů, jako je váš věk, rodinný stav apod.


Personální účetní

Pokračujte relevantními pracovními zkušenostmi

Své pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném pořadí, nejprve uveďte své poslední zaměstnání a poté své první zaměstnání. Uveďte názvy společností a jejich sídla, pracovní pozice a data zaměstnání. Mezitím pomocí odrážek vyjmenujte své pracovní náplně, významné přínosy a úspěchy. Takový postup umožní personalistům projít a prohlédnout si vaši pracovní historii, aniž by vynechali důležité detaily.

Příklad

FikTech Sotution a.s., Brno
Personální účetní
Leden 2016 až prosinec 2021

 • Zavedení nové finanční kontroly a postupů, což vedlo ke snížení chybovosti o 25 % a zvýšení efektivity o 15 %
 • Analýza a prezentace finančních údajů vrcholovému vedení, což vedlo ke snížení výdajů o 10 % a zvýšení příjmů o 5 %
 • Řízení procesu měsíční uzávěrky, čímž bylo zajištěno včasné a přesné finanční výkaznictví a zkrátil dobu uzávěrky o 20 %

Jak napsat životopis bez zkušeností s prací personálního účetního?

Psaní životopisu s malými nebo žádnými zkušenostmi na pozici personálního účetního může být náročné, ale existují způsoby, jak váš životopis zaujmout personalisty a náboráře. Zde je několik tipů, které vám pomohou vytvořit efektivní životopis:

 • Zdůrazněte přenositelné dovednosti: I když nemáte přímé zkušenosti s účetnictvím, pravděpodobně máte přenositelné dovednosti, které jsou v oboru cenné. Mezi ně může patřit smysl pro detail, organizace, řízení času, řešení problémů a komunikace. Nezapomeňte tyto dovednosti zdůraznit ve svém životopise.
 • Uveďte relevantní projekty: Pokud jste pracovali na nějakých projektech, ať už ve škole, nebo v rámci svých předchozích funkcí, které souvisejí s účetnictvím, nezapomeňte je uvést ve svém životopise. Může se jednat o sestavování rozpočtu, finanční analýzy, vedení účetnictví nebo přípravu daní. Vysvětlete, jakou roli jste v těchto projektech hráli a jaký vliv měl váš příspěvek na konečný výsledek.
 • Zdůrazněte vzdělání a certifikace: Pokud jste získali titul v oboru účetnictví nebo v příbuzném oboru, nezapomeňte se o něm zmínit. Kromě toho uveďte všechny účetní certifikáty nebo kurzy, které jste absolvovali.
 • Prokažte své nadšení pro účetnictví: Pokud vás účetnictví baví, nezapomeňte to v životopise vyjádřit. Toho lze dosáhnout prostřednictvím shrnujícího prohlášení nebo cíle, který zdůrazňuje vaše nadšení pro obor, nebo zahrnutím relevantních mimoškolních aktivit nebo dobrovolnické práce, kterou jste vykonávali v souvislosti s účetnictvím.

Dodržováním těchto tipů můžete vytvořit životopis, který ukáže vaše dovednosti, zkušenosti a nadšení pro účetnictví, i když máte jen malé nebo žádné přímé zkušenosti v oboru.

Ekonomická škola a nejvyšší vzdělání personální účetní

Akademické vzdělání hraje klíčovou roli při vylepšování dokumentu uchazeče o zaměstnání. Proto se ujistěte, že část o vzdělání v životopise personálního účetního je dobře prezentována. Uveďte kompletní titul a název kurzu, název školy a její umístění a data absolvování. Kromě toho můžete tuto část okořenit uvedením svých ocenění, vyznamenání, uznání a stipendií, které jste získali během akademických let.


Personální účetní

Personální účetní a nejlepší dovednosti do životopisu

Pečlivě si přečtěte popis pracovní pozice a zdůrazněte dovednosti, které odpovídají požadavkům na pracovní pozici. Mezi příklady, které se vztahují k práci v účetnictví, patří znalost účetnických systémů nebo hluboká znalost daňových zákonů.

Přidejte měkké dovednosti, které zaměstnavateli umožní pochopit, jak budete práci zvládat, například schopnost pracovat samostatně i jako týmový hráč, organizační schopnosti, důkladné analytické dovednosti a dodržování přísné důvěrnosti.

Zpracování mezd a další tvrdé dovednosti

 • Finanční analýza
 • Finanční výkaznictví
 • Sestavování rozpočtu a prognóz
 • Uzávěrka na konci měsíce
 • Příprava a podání daňových přiznání
 • Odsouhlasení účtů
 • Finanční kontroly a postupy
 • Řízení vztahů s dodavateli a dodavateli
 • Podpora externího auditu
 • Prezentace a komunikace dat
 • Zlepšování procesů
 • Znalosti v oblasti dodržování předpisů a regulace
 • Znalost technologií a softwaru

Efektivní komunikace a další měkké dovednosti

 • Řízení času a efektivita
 • Pozornost věnovaná detailům a přesnosti
 • Komunikace s vedením, organizace
 • Time management
 • Časová flexibilita
 • Obchodní duhy
 • Týmový hráč
 • Spolehlivost a samostatnost
 • Dodržování termínů
 • Služby zákazníkům a vztahy s klienty
 • Průběžné vzdělávání a profesní rozvoj

Doplňkové sekce, kterými svůj životopis povýšíte!

Školení, certifikace a licence : Jste certifikovaným účetním nebo držitelem jiných certifikátů a licencí relevantních pro toto odvětví? Nezapomeňte je uvést. Zdůraznění těchto pověření v životopise personálního účetního - školení, seminářů a workshopů, kterých jste se zúčastnili - může zapůsobit na personalisty a náboráře. Další možné informace, které můžete uvést v životopise personálního účetního

: Uvedení vašich profesních vazeb, aktivit, technických dovedností a zvládnutých projektů, pokud nějaké máte, vám poskytne výhodu a umožní vám vyniknout mezi ostatními uchazeči o zaměstnání.


Personální účetní

Profesní shrnutí s prezentací nejsilnějších stránek životopisu

Zdůraznění vaší kvalifikace, dovedností, zkušeností a odborných znalostí prostřednictvím profesního shrnutí životopisu vám pomůže zvýšit vaše šance na přijetí do zaměstnání. Mějte na paměti, že personalisté věnují prohlídce životopisu uchazeče v průměru pouze pět až sedm sekund. Proto se ujistěte, že obsahuje všechny informace, které naznačují, proč jste pro danou pozici ideální.

Příklad

Jsem motivovaná a detailně orientovaná účetní s prokazatelnými výsledky při zavádění finančních kontrol a postupů, které snížily počet chyb o 25 % a zvýšily efektivitu o 15 %. Dokážu analyzovat finanční údaje a prezentovat poznatky vrcholovému vedení, což vedlo ke snížení výdajů o 10 % a zvýšení příjmů o 5 %. Mám více než pětileté zkušenosti s řízením procesů měsíční uzávěrky, zajištění včasného a přesného finančního výkaznictví a zkrácení doby uzávěrky o 20 %.

Profesionální tipy, jak napsat bezkonkurenční životopis

Přizpůsobte si životopis účetního : Náborovým pracovníkům trvá jen několik minut, než si prohlédnou hromady životopisů personálních účetních na danou pozici. Pokud se například ucházíte o pozici v hotelnictví, přizpůsobte svůj životopis personální účetní v hotelu. Upravte svůj životopis personálního účetního tak, aby odpovídal dané pozici a aby ten váš vynikl mezi ostatními.

Uveďte konkrétní údaje a příklady : Při popisu svých dovedností, pracovních náplní a úspěchů je lepší místo prostého výčtu informací používat silná slova a uvádět příklady. Takový postup vám pomůže vyniknout mezi řadou uchazečů o zaměstnání.

Svůj životopis personálního účetního opakovaně zkontrolujte : Před odesláním životopisu cílové společnosti nebo před jeho zveřejněním na různých pracovních portálech si ho nezapomeňte znovu a znovu přečíst. Korektury vašeho životopisu vám pomohou odhalit a opravit chyby, jako jsou gramatické, pravopisné a interpunkční chyby. Kromě toho, když budete mít životopis s klíčovými slovy a bez chyb, zvýšíte tím své šance na získání pozvánek na pracovní pohovor.

Závěrečná rekapitulace

Netřeba dodávat, že napsat životopis není tak snadné, jak si možná myslíte. Vyžaduje nejen dovednosti v psaní, ale také znalost standardů pro psaní životopisů. Proto, abyste si zajistili pracovní pohovory na dnešním konkurenčním trhu práce, budete muset vytvořit žívotopis, který bude dobře prezentovaný, bez chyb a bohatý na klíčová slova, aby zaujal personalisty a porazil ostatní kandidáty.


Personální účetní

Motivační dopis nevynechejte!

Kdo potřebuje motivační dopis? Vy ano! Ale nesmí být obecný. Musí je přimět, aby si vás všimli.

Tyto tipy vás s tím pomohou:

 • Vyberte si nejlepší formát motivačního dopisu pro vaše potřeby
 • Začněte svůj motivační dopis důrazně
 • Ukažte vášeň, nadšení a motivaci
 • Zakončete motivační dopis nabídkou na pracovní pohovor

Často kladené otázky (FAQ)

Co přesně dělá personální účetní?

Personální účetní se zaměřuje na pomoc účetním, kontrolorům a ředitelům s různými finančními úkoly. Jako personální účetní budete zodpovědní za finanční výkazy, obecné rozpočty a vedení účetnictví.

Kontroluje finance organizace a pomáhá s rozšířením rozpočtu a finančním poradenstvím. Personální účetní je často externím poradcem, ale může pracovat i uvnitř organizace. Odpovídá za správnost ročních čísel vydáváním účetních výkazů.

Jaký je rozdíl mezi účetním a personálním účetním?

Personální účetní a účetní jsou podobné pozice, hlavní rozdíl je v úrovni zkušeností. Účetní v průměru častěji pracuje s rozvahami a daňovými přiznáními, zatímco personální účetní je zodpovědný za kancelářské úkoly, jako je plánování rozpočtu.

Jaké předpoklady je třeba splnit na pracovní pozici personálního účetního?

Chcete-li získat pozici účetního, musíte mít následující požadavky a kvalifikaci, kterou zaměstnavatelé u uchazečů o zaměstnání hledají:

 • Alespoň bakalářský titul v oboru účetnictví nebo financí
 • Zkušenosti na pozici personálního účetního nebo na příslušné pozici v účetnictví
 • Znalost účetního informačního systému a programů Microsoft Office Word a Excel
 • Silné matematické a analytické schopnosti a kritické myšlení
 • Vynikající ústní a písemné komunikační dovednosti
 • Schopnost číst a analyzovat finanční výkazy
 • Dobrá znalost daňových předpisů ČR

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis