Vytváříme Životopis v Portugalském Jazyce (Brazílie): Průvodce a Šablona

Psaní životopisu pro brazilský trh práce je základním krokem pro úspěch v profesním životě v této zemi. Brazílie je charakterizována svým dynamickým a konkurenčním trhem práce, kde se oceňuje kreativita, flexibilita a schopnost přizpůsobit se rychle měnícím se situacím. Jaké jsou nejlepší techniky pro psaní životopisu pro brazilský trh? Jaké informace by měl životopis určený pro Brazílii obsahovat? Jaký formát je v Brazílii nejčastěji preferován?

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis v portugalštině (Brazílie)

CURRÍCULO

Informações Pessoais

Nome: João Silva
Endereço: Rua das Flores, 123, São Paulo, SP
Telefone: (11) 98765-4321
Email: joaosilva@gmail.com

Objetivo Profissional

Buscando oportunidade como Gerente de Projetos onde posso aplicar minhas habilidades de liderança, gestão de tempo e comunicação eficaz, adquiridas durante minha experiência de 5 anos na indústria de tecnologia.

Formação Acadêmica

 • MBA em Gerenciamento de Projetos, Fundação Getúlio Vargas (FGV) - 2018
 • Graduação em Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo (USP) - 2015

Experiência Profissional

Gerente de Projetos, TECNOLOGIA XYZ, São Paulo, SP - 2018 até o presente

 • Liderou uma equipe de 10 pessoas em projetos de desenvolvimento de software, garantindo a entrega no prazo e dentro do orçamento.
 • Implementou uma nova metodologia ágil que aumentou a eficiência do projeto em 30%.
 • Coordenou com várias partes interessadas para garantir que os requisitos do projeto sejam atendidos.

Analista de Projetos, INOVAÇÃO ABC, São Paulo, SP - 2015 a 2018

 • Assistiu na coordenação e gestão de projetos de software de médio porte.
 • Trabalhou em estreita colaboração com a equipe de desenvolvimento para monitorar o progresso do projeto.
 • Preparou e apresentou relatórios de status do projeto para a gerência.

Habilidades

 • Proficiente no uso de software de gerenciamento de projetos como MS Project e JIRA.
 • Excelentes habilidades de liderança e gestão de equipe.
 • Forte compreensão das metodologias ágeis e cascata.
 • Excelente habilidade de resolução de problemas e tomada de decisões.

Idiomas

 • Português - Nativo
 • Inglês - Fluente
 • Espanhol - Intermediário

Referências

Disponível mediante solicitação.

(Esse currículo é fictício e foi criado apenas para fins de demonstração.)

V následujících pasážích tohoto článku se zaměříme na to, jak napsat dokonalý životopis v portugalštině (Brazílie) pro brazilský pracovní trh. Životopis v jazyce cílové země je klíčový pro úspěšné získání zaměstnání, protože to ukazuje potenciálním zaměstnavatelům, že jste schopni se efektivně komunikovat v jejich rodném jazyce. Brazilský trh práce je konkurenceschopný a tento článek vám poskytne návod, jak se na něm úspěšně prezentovat.

Užitečné fráze pro psaní životopisu v brazilské portugalštině


V následujícím textu naleznete seznam užitečných výrazů a termínů souvisejících s psaním životopisu v portugalštině (Brazílie). Tyto výrazy byly přeloženy do portugalštiny (Brazílie), aby vám pomohly vytvořit profesionální a účinný životopis. Termíny jsou následující:

 • struktura životopisu - estrutura do currículo
 • formátování životopisu - formatação do currículo
 • vzdělání - educação
 • dovednosti - habilidades
 • praxe - prática
 • pracovní zkušenosti - experiência de trabalho
 • kontaktní informace - informações de contato
 • osobní profil - perfil pessoal
 • jazykové dovednosti - habilidades linguísticas
 • profesní cíle - objetivos profissionais
 • reference - referências

Tyto termíny by měly být klíčové při psaní vašeho životopisu v portugalštině (Brazílie).

Gramatika potřebná pro psaní životopisu v brazilské portugalštině


Portugalština (Brazílie) je romantický jazyk a stejně jako ostatní jazyky této skupiny má komplexní gramatiku a skloňování. U sloves je potřeba rozlišovat mezi přítomným, minulým a budoucím časem, a také mezi první, druhou a třetí osobou. Například, sloveso "trabalhar" (pracovat) se ve třetí osobě jednotného čísla přítomného času skloňuje jako "trabalha", zatímco ve třetí osobě množného čísla jako "trabalham". Ve druhé osobě jednotného čísla minulého času (předminulého) by se skloňovalo jako "trabalhaste" a ve druhé osobě množného čísla budoucího času jako "trabalhareis".

Životopis by měl být napsán ve třetí osobě jednotného čísla, aby byl formální a profesionální. Měl by se také zaměřit na minulý čas, protože popisuje dosažené úspěchy a zkušenosti. Například, místo "eu trabalhei como gerente" (já jsem pracoval jako manažer), mělo by být "trabalhou como gerente" (pracoval jako manažer). Při popisu dovedností je možné použít přítomný čas, například "fala fluentemente português" (mluví plynule portugalsky). Konečně, při uvádění budoucích cílů by měl být použit budoucí čas, například "pretende desenvolver ainda mais suas habilidades de liderança" (plánuje dále rozvíjet své vůdcovské dovednosti).

Důležitost struktury a formátování životopisu v portugalštině (Brazílie)


Ter um currículo bem estruturado é crucial para quem visa alcançar seus objetivos de carreira no mercado brasileiro. Uma apresentação clara e organizada de suas habilidades e experiências pode destacar um candidato na concorrência. A organização de um currículo pode ser a porta de entrada para conquistar as oportunidades e enfrentar os desafios do mercado de trabalho no Brasil. A estrutura correta de um currículo pode transmitir uma imagem profissional e competente, aumentando as chances de sucesso na procura por emprego. Portanto, a importância de um currículo bem estruturado não deve ser negligenciada na busca por uma carreira promissora.

Kromě šablony životopisu v portugalštině (Brazílie) máme k dispozici i další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Jak správně formátovat životopis v brazilské portugalštině: klíč k úspěchu na pracovním trhu

Stylistické nastavení životopisu v portugalštině (Brazílie) by mělo dodržovat následující pravidla:

 • Formát: Preferovaným formátem je A4, který je široce používán v Brazílii. Je důležité, aby životopis nepřesáhl délku dvou stran.
 • Písmo: Doporučené písmo je Arial nebo Times New Roman o velikosti 12 bodů. Tato písma jsou považována za profesionální a snadno čitelná.
 • Okraje: Okraje by měly být nastaveny na 1 palcovou šířku na všech stranách dokumentu. To je standardní nastavení a umožňuje snadné čtení textu.
 • Odrážky: Použití odrážek je povzbuzováno pro výčet dovedností, zkušeností nebo dosažených úspěchů. Odrážky by měly být jednoduché, nejlépe černé kruhy nebo čtverečky.
 • Oddělovače: Oddělovače mohou být užitečné pro rozdělení různých sekcí životopisu. Měly by být subtilní a nenápadné, aby neodváděly pozornost od obsahu.

Tyto pokyny jsou založeny na obecných konvencích a očekáváních na brazilském trhu práce. Dodržování těchto pravidel zvyšuje šanci, že váš životopis bude profesionální a snadno čitelný pro potenciální zaměstnavatele.

Jak správně strukturovat životopis v brazilské portugalštině: klíč k úspěchu


Životopis, nebo také currículo v portugalštině, je základní dokument pro hledání práce v Brazílii. Tento dokument by měl být strukturován a přehledný, aby potenciální zaměstnavatel mohl rychle a snadno získat představu o kvalifikaci a zkušenostech uchazeče. Mezi hlavní části životopisu patří:

 • Osobní údaje: Tento úsek by měl obsahovat základní informace o uchazeči, jako je jméno, datum narození, kontaktní údaje a adresa. V Brazílii je také běžné uvést sociální identifikační číslo (CPF).
 • Profesní profil: Zde by měl uchazeč stručně popsat své profesní cíle a motivaci. Tato část by měla být přizpůsobena konkrétní nabídce práce a odvětví.
 • Profesní zkušenosti: V tomto úseku by měl uchazeč uvést své předchozí pracovní zkušenosti, začínaje nejnovější. Je důležité uvést název pozice, název firmy, dobu působení a hlavní úkoly a odpovědnosti.
 • Vzdělání: Vzdělání je velmi důležitou částí životopisu, zejména pro uchazeče bez pracovních zkušeností. Mělo by být uvedeno nejvyšší dosažené vzdělání, název studijního programu a název vzdělávací instituce.
 • Dovednosti: V Brazílii je velmi ceněna znalost jazyků, zejména angličtiny a španělštiny. Dále je vhodné uvést dovednosti související s daným odvětvím, například znalost konkrétních programů nebo technologií.
 • Další oddíly: V závislosti na preferencích uchazeče mohou být do životopisu zařazeny další oddíly, jako jsou kurzy a školení, certifikáty, zájmy a koníčky, nebo doporučení. Například v Brazílii je běžné uvést účast na kurzech a školeních souvisejících s konkrétním odvětvím.

Jak vytvořit účinné záhlaví životopisu v portugalštině: Klíč k úspěchu v Brazílii


Záhlaví životopisu v portugalštině (Brazílie) má velkou důležitost, neboť obsahuje klíčové kontaktní informace, které musí být snadno a rychle identifikovatelné.

Aby bylo záhlaví správně vytvořeno, je třeba postupovat následovně. Začněte uvedením svého příjmení a jména. Toto by mělo být nejvýraznější, aby bylo jasné, kdo je žadatel. Následovat by měla informace o vaší profesi a oboru. Tím dáte potenciálnímu zaměstnavateli vědět, jaké je vaše zaměření a v jakém oboru máte zkušenosti.

Další důležitou informací je poštovní adresa. Ta by měla být uvedena kompletně, včetně města, poštovního směrovacího čísla a státu. Tato informace je důležitá pro zaměstnavatele, kteří mohou preferovat místní kandidáty, nebo naopak hledají někoho, kdo je ochoten se přestěhovat.

Telefonní číslo je dalším nezbytným údajem, který by měl být uveden v záhlaví. Ujistěte se, že uvádíte číslo, na které jste nejlépe dostupní, ať už se jedná o pevnou linku nebo mobil.

Poslední, ale neméně důležitou položkou je e-mailová adresa. Zvolte profesionálně vypadající e-mail, který obsahuje vaše jméno nebo inicia. E-mailová adresa je často primárním způsobem komunikace mezi zaměstnavatelem a uchazečem, takže by měla být snadno identifikovatelná a profesionální.

Dodržením těchto pokynů vytvoříte jasné a efektivní záhlaví pro svůj životopis v portugalštině (Brazílie).

Sobrenome, Nome
Profissão e área de atuação
Endereço postal
Telefone
Endereço de e-mail

Hrajte na první dojem: Jak správně vložit fotografii do životopisu v portugalštině

V praxi při psaní životopisu v portugalštině v Brazílii se doporučuje nepřikládat fotografii, pokud to zaměstnavatel konkrétně nevyžaduje. Toto pravidlo je založeno na zákoně o rovných příležitostech a nediskriminaci, který má za cíl zabránit předsudkům na základě vzhledu kandidáta. Nicméně, pokud zaměstnavatel explicitně požaduje fotografii, měla by být co nejvíce profesionální. Velikost fotografie by měla být malá (pasová velikost je ideální) a měla by zobrazovat jen hlavu a ramena. Kandidát by měl být na fotografii oblečený profesionálně a měl by mít neutrální výraz. Pokud je to možné, je lepší fotografii nechat pořídit profesionálním fotografem. V žádném případě by fotografií neměly být selfie, rodinné fotografie nebo fotky z dovolené. Je důležité si uvědomit, že kvalitní, profesionální fotografie může pomoci vytvořit pozitivní první dojem, ale nakonec rozhodující bude kvalita a relevancia životopisu.

Důležitost zkušeností v životopise pro trh práce v Portugalsku (Brazílie): Jak napsat účinný životopis


Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro brazilský trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopise je klíčový pro potenciálního zaměstnavatele, protože mu poskytuje přehled o vašich předchozích pracovních zkušenostech a úspěších. Konkrétně pro pozici v oblasti portugalštiny (Brazílie) je důležité zmiňovat specifické zkušenosti s touto jazykovou oblastí, včetně zvládnutí jazyka, kulturních znalostí a případných profesních zkušeností v Brazílii nebo s brazilskými společnostmi.

 • Chronologické řazení: Začněte nejnovější pracovní zkušeností v oblasti portugalštiny (Brazílie) a pokračujte zpět v čase. Tento přístup dává zaměstnavateli jasný přehled o vašem profesním vývoji.
 • Data uzavření smlouvy: U každé pracovní pozice uvádějte období, kdy jste v dané roli působili. To pomáhá zaměstnavateli pochopit délku vaší zkušenosti v dané oblasti.
 • Název práce: Uveďte přesný název vaší pozice v každé práci související s portugalštinou (Brazílie). To pomáhá zaměstnavateli lépe pochopit povahu vaší role a odpovědnosti.
 • Seznam odrážek: Každou pracovní pozici popisujte formou odrážek, kde každá odrážka reprezentuje jednu konkrétní úlohu nebo úspěch.
 • Popis práce: V každé odrážce poskytněte konkrétní detaily o tom, co vaše práce zahrnovala a jaké jste dosáhli výsledky. To pomáhá zaměstnavateli pochopit, jaké dovednosti a zkušenosti přinášíte.
 • Použití klíčových slov: Používejte klíčová slova související s portugalštinou (Brazílie), která mohou být relevantní pro vaši žádost o práci. To může zahrnovat např. "portugalština jako cizí jazyk", "brazilská kultura", "mezinárodní obchod" atd.

Posição: Gerente de Projetos

Empresa: Tecnologia Inovadora Ltda.

Data: Janeiro 2015 - Presente


 • Liderança de uma equipe de 10 profissionais em projetos de software.
 • Responsável pela gestão de projetos, incluindo cronograma, orçamento e escopo.
 • Implementação de processos de gerenciamento de projetos eficientes e eficazes.
 • Coordenação de comunicações internas e externas e gerenciamento de expectativas dos stakeholders.
 • Supervisão do desenvolvimento e entrega de produtos de alta qualidade no prazo e no orçamento.


Jak napsat portugalský životopis bez pracovních zkušeností

V následujícím textu naleznete užitečné a snadno použitelné tipy pro vyplnění životopisu v portugalštině (Brazílie), a to i pokud nemáte žádné předchozí zkušenosti. Tato příručka vám poskytne praktické rady a návody, jak sestavit strukturovaný a profesionální životopis, který upoutá pozornost potenciálních zaměstnavatelů. Přinášíme vám jednoduché kroky, které vám pomohou vytvořit efektivní životopis.

 1. Osobní údaje: Začněte svůj životopis uváděním svých osobních údajů, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail. To umožní zaměstnavatelům snadno vás kontaktovat.
 2. Cíl: Napište jasný a stručný cíl, který vysvětluje, jakou práci hledáte a jaké jsou vaše dlouhodobé kariérní cíle.
 3. Vzdělání: Zahrnujte všechny relevantní informace o svém vzdělání, včetně názvu školy, data ukončení studia a oboru studia. Pokud jste nedávno ukončili studia, můžete zahrnout i svůj průměrný prospěch.
 4. Dovednosti: Zaměřte se na své dovednosti, které jsou relevantní pro práci, o kterou se ucházíte. To mohou zahrnovat jak tvrdé dovednosti, jako je ovládání určitého softwaru, tak měkké dovednosti, jako je komunikace nebo týmová práce.
 5. Aktivity a zájmy: Pokud nemáte pracovní zkušenosti, můžete zahrnout i své aktivity mimo školu nebo zájmy, které ukazují vaše dovednosti nebo zájem o daný obor.
 6. Dobrovolnictví a stáže: Pokud máte jakékoliv zkušenosti s dobrovolnictvím nebo stážemi, můžete je také zahrnout. Tyto zkušenosti mohou ukázat vaši schopnost pracovat v týmu, vést projekty nebo se naučit nové dovednosti.
 7. Jazykové dovednosti: Pokud mluvíte více než jedním jazykem, uveďte to v životopise. Toto může být obzvláště užitečné pro zaměstnavatele, kteří hledají multilingvní zaměstnance.
 8. Referencí: Pokud máte k dispozici reference, můžete je uvést v životopise. To může být učitel, trenér nebo jiná osoba, která vás zná dobře a může hovořit o vašich dovednostech a schopnostech.
 9. Formát a gramatika: Ujistěte se, že váš životopis je dobře formátován a bez chyb. To ukáže zaměstnavateli, že jste detailně orientovaný a profesionální.
 10. Personalizace: Vždy si přizpůsobte svůj životopis pro každou práci, o kterou se ucházíte. To ukáže, že jste si vynaložil čas a úsilí na pochopení role a jak se do ní hodíte.

Význam vzdělání v životopise psaném v portugalštině (Brazílie)


Část o vzdělání v životopise hraje klíčovou roli, a to nejen v Portugalsku, ale i v Brazílii. To, jaké vzdělání má uchazeč, je pro zaměstnavatele jedním z hlavních ukazatelů jeho schopností a dovedností. Vzdělání odráží nejen to, jaké znalosti a dovednosti má jedinec v určitém oboru, ale také jeho schopnost učit se, přizpůsobovat se a dokončovat úkoly.

Pokud má uchazeč vysokoškolské vzdělání nebo dokonce postgraduální titul, může to naznačovat, že je specialista v určitém oboru, že je schopen se systematicky učit a že je schopen dokončit dlouhodobé projekty. Pro zaměstnavatele jsou to důležité signály, které mohou ovlivnit rozhodování o tom, zda pozvat uchazeče k pohovoru či mu nabídnout pracovní pozici.

Jak správně uvádět vzdělání v životopise v portugalštině (Brazílie)

Umístění vzdělání v životopisu v portugalštině (Brazílie) záleží na konkrétní situaci uchazeče. Obecně platí, že pokud je uchazeč na začátku své kariéry a má málo pracovních zkušeností, mělo by být vzdělání uvedeno na prvním místě. Důvodem je, že vzdělání je v tuto chvíli nejsilnější stránkou uchazeče a nejrelevantnější informací pro personalistu. Například, pokud se absolvent práv uchází o právní pozici, potenciální zaměstnavatel bude pravděpodobně především zajímat, jakou má právní vzdělání a jaké právní kurzy absolvoval.

Pokud má uchazeč již rozsáhlé pracovní zkušenosti, pak by měly být tyto zkušenosti uvedeny na prvním místě, protože jsou pro personalistu nejdůležitější. Vzdělání by mělo být uvedeno až po pracovních zkušenostech. Například, pokud má senior software inženýr s 10 lety zkušeností vývoje softwarových aplikací, měly by být tyto zkušenosti uvedeny před jeho vzděláním. Personalista bude pravděpodobně především zajímat, jaké projekty uchazeč v minulosti realizoval, než kolik let strávil na univerzitě.

Existují však výjimky z těchto pravidel. Například uchazeč, který nedávno dokončil vysokoškolské studium v oboru, který se liší od jeho předchozí kariéry, by měl uvést své nové vzdělání na prvním místě. To by signalizovalo změnu kariéry a zdůraznilo by, že uchazeč má nyní relevantní kvalifikaci pro nový obor.

Educação

2016 - 2020: Bacharelado em Administração de Empresas, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil

Durante minha graduação, me concentrei em estudos de gestão estratégica e financeira. Participei ativamente de muitos projetos de pesquisa e fui nomeado para a lista de honra do reitor no último ano.

2012 - 2016: Ensino Médio, Colégio Bandeirantes, São Paulo, Brasil

No ensino médio, me destaquei em matemática e ciências econômicas, o que me levou a escolher a administração como minha futura carreira. Participei de vários clubes acadêmicos e fui eleito presidente do clube de economia no meu último ano.

Cursos Adicionais:

2019: Curso de Liderança e Gestão, Fundação Getulio Vargas
2018: Curso de Finanças Aplicadas, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa


Důležitost dovedností pro životopis v portugalštině (Brazílie)Dovednosti v životopise hrají v Brazílii klíčovou roli, jelikož náboráři hledají kandidáty, kteří jsou schopni přinést do firmy nové nápady a zkušenosti. To zahrnuje nejen technické dovednosti a znalosti, ale také soft skills, jako je komunikace, týmová práce a schopnost řešit problémy. Pro zahraniční uchazeče o práci je také nezbytné ovládnout portugalštinu, protože i když mnoho Brazilek hovoří anglicky, většina obchodních transakcí a komunikace na pracovišti probíhá v portugalštině.

Na trhu práce v Brazílii náboráři hledají kandidáty s vysokou úrovní odborných znalostí a dovedností relevantních pro dané odvětví. Velmi žádané jsou také dovednosti v oblasti digitálních technologií a informačních systémů. Dalším důležitým faktorem, který náboráři berou v úvahu, je adaptabilita a schopnost rychle se učit, protože trh práce se rychle mění a vyvíjí. Proto je důležité, aby kandidáti dokázali ukázat, že jsou motivovaní a připravení se dále vzdělávat a rozvíjet své dovednosti.

Následující text představuje vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu v portugalštině pro brazílský trh práce.

Habilidades interpessoais:

 • Habilidades de comunicação - Habilidades de comunicação
 • Trabalho em equipe - Trabalho em equipe
 • Resolução de problemas - Solução de problemas
 • Adaptabilidade - Adaptabilidade
 • Criatividade - Criatividade
 • Habilidades organizacionais - Habilidades organizacionais
 • Capacidade de trabalhar sob pressão - Capacidade de trabalhar sob pressão
 • Inteligência emocional - Inteligência emocional

Habilidades difíceis:

 • Controle de programas de computador - Domínio de programas de computador
 • Conhecimento de línguas estrangeiras - Conhecimento de línguas estrangeiras
 • Capacidade de trabalhar com dados - Habilidade para trabalhar com dados
 • Conhecimento de ferramentas técnicas - Conhecimento de ferramentas técnicas
 • Certificações e qualificações - Certificações e qualificações
 • Gerenciamento de projetos - Gerenciamento de projetos
 • Análise e pesquisa - Análise e pesquisa
 • Conhecimento da legislação - Conhecimento da legislação

Další důležité části životopisu v brazilské portugalštině


Přidání dalších kategorií do životopisu může pomoci zaměstnavateli lépe pochopit vaše schopnosti a zkušenosti. Tyto kategorie mohou představovat širší obraz o vašem profilu, který překračuje tradiční rámec vzdělání a pracovních zkušeností. Mohou také ukázat vaše soft skills, jako je schopnost učit se novým jazykům, nebo vaše schopnost zvládnout různé IT nástroje, které jsou v dnešní digitální době nezbytné.

Vybral jsem si rubriky "Jazyky" a "IT nástroje".

Rubrika "Jazyky" je v životopise nezbytná, protože ukazuje vaši schopnost komunikovat s lidmi z různých kultur a národností. To je obzvláště důležité v globalizovaném světě, kde mohou být zaměstnanci často požádáni, aby komunikovali s partnery nebo klienty z různých částí světa. Tato rubrika by měla zahrnovat jazyky, kterými mluvíte, a úroveň vaší dovednosti v každém z nich.

Rubrika "IT nástroje" je také důležitá, protože ukazuje vaši technickou zručnost. Ve světě, kde je technologie neoddělitelnou součástí téměř každého pracovního místa, je důležité ukázat, že jste schopni pracovat s různými IT nástroji. Tato rubrika by měla zahrnovat všechny programy, aplikace nebo systémy, s nimiž máte zkušenosti, a také úroveň vaší zručnosti v každém z nich.

Tipy pro vylepšení životopisu v portugalštině (Brazílie)


Při přípravě životopisu pro Brazílii je důležité vzít v úvahu několik specifických aspektů místního pracovního trhu. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci:

 1. Uveďte osobní údaje: V Brazílii je běžné uvést v životopisu osobní údaje jako datum narození, státní příslušnost a stav civilního stavu. Měli byste uvést také kontaktní informace, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.
 2. Foto: Přestože to není povinné, mnoho brazilských zaměstnavatelů očekává, že uvidí vaši fotku na životopise. Ujistěte se, že fotografie je profesionální a odpovídá normám pro životopisy.
 3. Detaily o vzdělání: Uveďte detaily o svém vzdělání, včetně názvů kurzů, které jste absolvovali. Měli byste také uvést datum absolvování a hodnocení, pokud je to relevantní.
 4. Zkušenosti: Při popisu vašich předchozích zkušeností se zaměřte na dovednosti a úspěchy, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Nezapomeňte uvést datumy zaměstnání.
 5. Jazykové schopnosti: Portugalský jazyk je v Brazílii klíčový, takže uveďte svůj jazykový stupeň v tomto jazyce. Pokud mluvíte dalšími jazyky, včetně angličtiny, je to také velké plus.
 6. Profesionální cíle: Mnoho brazilských životopisů zahrnuje sekci o profesních cílech. Tato sekce by měla být krátká a jasně vyjádřit, co hledáte v nové pozici a jaké jsou vaše kariérní cíle.
 7. Reference: Na rozdíl od některých zemí můžete v Brazílii uvést reference přímo do životopisu. Pokud máte někoho, kdo může potvrdit vaše dovednosti a zkušenosti, neváhejte ho uvést.
 8. Délka: Brazílie nemá striktní pravidla pro délku životopisu, ale snažte se ho udržet na jedné až dvou stranách. Je důležité, aby byl životopis stručný a přehledný.

Klíčové prvky životopisu v brazilské portugalštiněV průběhu tvorby životopisu je důležité pamatovat na několik klíčových aspektů, které mohou zvýšit vaše šance na získání zaměstnání. Zde jsou některé nezbytné tipy pro psaní účinného životopisu v brazilské portugalštině.

 1. Použijte profesionální jazyk: Vyhněte se slangům a udržujte tón vašeho životopisu profesionální. Využijte správné gramatiky a pravopisu.
 2. Jasné a stručné informace: Zaměstnavatelé obvykle procházejí velkým množstvím životopisů, takže je důležité udržet jej stručný a jasný. Nepoužívejte zbytečně složité věty a zbytečné detaily.
 3. Personalizujte životopis: Každý životopis by měl být přizpůsoben konkrétní pozici, na kterou se ucházíte. Zahrnujte pouze relevantní zkušenosti a dovednosti, které se týkají dané role.
 4. Chronologické uspořádání: Je doporučeno uspořádat vaše zkušenosti a vzdělání chronologicky, počínaje nejnovějšími.
 5. Kontaktní informace: Ujistěte se, že vaše kontaktní informace jsou aktuální a snadno viditelné. Zahrněte telefonní číslo, e-mailovou adresu a profesionální sociální sítě, pokud je máte.
 6. Zahrnutí dovedností: Uveďte všechny relevantní dovednosti, které máte a které jsou relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte. Může to zahrnovat jazykové dovednosti, technické dovednosti nebo soft skills.
 7. Korektní překlad: Pokud píšete životopis v portugalštině jako cizím jazyce, ujistěte se, že jste vše správně přeložili a použili správné termíny.

Dodržováním těchto tipů se můžete ucházet o práci v Brazílii s větší sebedůvěrou a připraveností.

Jak napsat motivační dopis v portugalštině (Brazílie)


Přiložení motivačního dopisu k životopisu je v Brazílii velmi důležité a může významně zvýšit vaše šance na úspěch při hledání práce. Motivační dopis umožňuje uchazeči podrobněji se prezentovat a vysvětlit, proč je pro danou pozici nejvhodnější kandidát. Kromě toho, že se v něm můžete zmínit o svých dovednostech a zkušenostech, které nejsou zřejmé z vašeho životopisu, můžete také vyjádřit svůj zájem o danou společnost a pozici. V kontextu brazilského trhu práce, kde je konkurence obvykle vysoká, může být motivační dopis rozhodujícím faktorem při výběru kandidátů.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Jak napsat životopis v portugalštině (Brazílie): odpovědi na nejčastější otázky

Jaké jsou hlavní části životopisu v Brazilii?

Stejně jako v mnoha jiných zemích se životopis v Brazilii skládá z několika hlavních částí, včetně osobních údajů, pracovních zkušeností, vzdělání a dovedností. V Brazilii je však také běžné uvést národnost a stav civilního stavu, což v některých jiných zemích není obvyklé. Také je zde velmi důležité uvést znalost cizích jazyků.

Jaký formát by měl mít životopis pro brazilské zaměstnavatele?

Životopis by měl být strukturován a jednoduchý, aby byl snadno čitelný pro zaměstnavatele. V Brazílii je obvyklé, že životopis je napsán v chronologickém pořadí s nejnovějšími zkušenostmi uvedenými na začátku. Tento dokument by měl být stručný a jasný, obvykle ne delší než dvě strany. Je také důležité uvést kontaktní informace, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Jaký je brazilský postup při podání žádosti o zaměstnání?

V Brazílii je běžné poslat životopis a motivační dopis e-mailem nebo je předložit přímo na webu společnosti. Motivační dopis by měl být stručný a jasný, s důrazem na to, proč je žadatel vhodný pro danou pozici. Po odeslání životopisu a motivačního dopisu je běžné čekat na odpověď od zaměstnavatele. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pozvat žadatele k pohovoru, může se toto setkání uskutečnit osobně, telefonicky nebo přes video hovor.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis