Vytvoření šablony životopisu v portugalštině: Kompletní průvodce

Portugalský trh práce je charakterizován svou dynamikou a konkurencí, kde se od uchazečů o práci vyžaduje jasně a přesvědčivě prezentovat své dovednosti a kvalifikaci. V tomto kontextu je klíčovým nástrojem efektivní životopis, který je přizpůsobený místním požadavkům a očekáváním. Jaké techniky a strategie je tedy možné využít při psaní životopisu pro portugalský trh práce? Jaké jsou charakteristické rysy portugalského trhu, které je třeba zohlednit? A jak se odráží tyto rysy v životopise, který je určen pro portugalské zaměstnavatele?

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu v portugalštině

Nome: João Silva
Endereço: Rua das Flores, 123, Lisboa, Portugal
Telefone: +351 123456789
Email: joaosilva@example.com

Perfil Profissional:

Profissional altamente qualificado e motivado com mais de 10 anos de experiência na indústria de TI. Especialista em desenvolvimento de software, com um histórico comprovado de gestão de projetos de grande escala e liderança de equipas. Excelentes habilidades de resolução de problemas e forte atenção aos detalhes.

Experiência Profissional:

Engenheiro de Software Sênior, Empresa ABC, Lisboa, Portugal — 2015-Presente

 • Liderança de uma equipa de 10 engenheiros de software na criação de soluções inovadoras para clientes de grande porte.
 • Gestão de projetos de desenvolvimento de software de grande escala, assegurando a entrega no prazo e dentro do orçamento.
 • Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhoria contínua dos produtos existentes.

Analista de Sistemas, Empresa XYZ, Porto, Portugal — 2010-2015

 • Análise e resolução de problemas técnicos complexos.
 • Colaboração com equipas multifuncionais para desenvolver soluções de software personalizadas.
 • Assistência na formação de novos membros da equipa.

Formação:

Mestrado em Engenharia Informática, Universidade de Coimbra, Portugal — 2008-2010
Licenciatura em Engenharia Informática, Universidade de Lisboa, Portugal — 2005-2008

Habilidades:

 • Domínio de linguagens de programação, incluindo Java, C++, Python e JavaScript.
 • Experiência com sistemas de gestão de bases de dados, como MySQL e Oracle.
 • Competências de liderança e gestão de equipas.
 • Capacidade de resolver problemas técnicos complexos.

Idiomas:

 • Português - Nativo
 • Inglês - Fluente
 • Espanhol - Intermediário

Referências disponíveis a pedido.

V následujícím textu se dozvíte, jak napsat dokonalý životopis v portugalštině pro portugalský trh práce. Psaní životopisu v portugalštině je klíčové pro úspěch při hledání zaměstnání v Portugalsku nebo u portugalských společností. Životopis je první kontakt, který má potenciální zaměstnavatel s uchazečem o práci, a proto je důležité, aby byl přesně a profesionálně napsán v jazyce, který zaměstnavatel ovládá. Cílem tohoto článku je poskytnout vám podrobný návod, jak vytvořit efektivní a přitažlivý životopis v portugalštině, který zvýší vaše šance na úspěch na konkurenčním portugalském trhu práce.

portugalstina jazyk

Užitečné fráze pro psaní životopisu v portugalštině


V následujícím textu najdete seznam důležitých frází a výrazů, které se týkají psaní životopisu v portugalštině. Tyto fráze byly přeloženy do portugalštiny, aby vám pomohly lépe porozumět tomu, jak vytvořit profesionální životopis v tomto jazyce.

 • Struktura životopisu - Estrutura do currículo
 • Formátování životopisu - Formatação do currículo
 • Vzdělání - Educação
 • Dovednosti - Habilidades
 • Praxe - Estágio
 • Pracovní zkušenosti - Experiência de trabalho
 • Jazykové schopnosti - Competências linguísticas
 • Reference - Referências
 • Osobní informace - Informações pessoais
 • Profesní cíle - Objetivos profissionais

Tyto termíny by vám měly pomoci při sestavování vašeho životopisu v portugalštině. Ujistěte se, že každá sekce je dobře napsaná a obsahuje všechny potřebné informace pro potenciálního zaměstnavatele.

Gramatika potřebná pro psaní životopisu v portugalštině


Portugalština, stejně jako ostatní románské jazyky, má složitou gramatiku, která zahrnující skloňování podstatných jmen a přídavných jmen, časování sloves, a další aspekty. Skloňování v portugalštině je založené na dvou genusech (mužském a ženském) a na dvou číslech (jednotném a množném). Slovesa se časují podle tří slovesných tvarů (minulý, přítomný a budoucí), kde každý tvar má několik dalších podtvarů, a také podle šesti osob. Například sloveso "trabalhar" (pracovat) se v přítomném čase časuje takto: eu trabalho (já pracuji), tu trabalhas (ty pracuješ), ele/ela trabalha (on/ona pracuje), nós trabalhamos (my pracujeme), vós trabalhais (vy pracujete), eles/elas trabalham (oni/ony pracují).

Pokud jde o psaní životopisu v portugalštině, je důležité vědět, že by měl být napsán v první osobě jednotného čísla, ale bez použití osobních zájmen. To znamená, že místo "eu trabalho" (já pracuji) byste měli psát jen "trabalho" (pracuji). Taktéž, životopis by měl být většinou napsán v přítomném čase, pokud popisujete současnou práci nebo role, a v minulém čase, pokud popisujete něco, co se již skončilo. Například: "Trabalho na empresa X desde 2015" (Pracuji ve společnosti X od roku 2015), "Trabalhei na empresa Y de 2010 a 2015" (Pracoval jsem ve společnosti Y od roku 2010 do roku 2015).

Jak správně sestavit a formátovat životopis v portugalštině


Um currículo bem estruturado é fundamental para se destacar no competitivo mercado de trabalho português. Ele não apenas reflete as habilidades e experiências do candidato, mas também demonstra a capacidade de organizar informações de maneira clara e eficaz. Além disso, um layout bem planejado pode captar a atenção de um recrutador, facilitando a leitura e compreensão do conteúdo. É, portanto, um elemento crucial na busca de objetivos e desafios profissionais. Independentemente do setor ou nível de experiência, um currículo bem estruturado é uma ferramenta vital para qualquer candidato que deseja se destacar e ter sucesso no mercado de trabalho português. Assim, a importância de investir tempo e esforço na criação de um currículo bem estruturado não pode ser subestimada.

Kromě Portugalštiny šablony životopisu nabízíme také další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Hrajte na první ligu: Naučte se psát životopis v portugalštině se správným formátováním!

Stylistické nastavení životopisu v portugalštině:

 • Písmo: V portugalštině je často používané písmo Times New Roman nebo Arial. Tyto typy písma jsou považovány za profesionální a snadno čitelné. Pro významné informace můžete použít tučné nebo kurzívu.
 • Formát: Preferovaný formát životopisu je chronologický, kde je nejnovější pracovní zkušenost uvedena jako první. Tento formát je oblíbený, protože dává jasný přehled o kariérním vývoji uchazeče.
 • Okraje: Doporučená velikost okrajů je 2,5 cm. Tato velikost okrajů je standardní a vytváří přehledný a čistý vzhled dokumentu.
 • Odrážky: Použití odrážek je velmi doporučováno pro výčet dovedností nebo úspěchů. Odrážky pomáhají zvýraznit důležité informace a usnadňují rychlé čtení životopisu.
 • Oddělovače: Oddělovače mohou být užitečné pro oddělení různých sekcí životopisu, jako jsou dovednosti, zkušenosti a vzdělání. Mohou být jednoduché, jako je čára, nebo mohou obsahovat designové prvky, jako jsou květiny nebo ornamenty. Důležité je, aby byly oddělovače jednoduché a nenarušovaly čitelnost dokumentu.
 • Barvy: V portugalském prostředí je preferována konzervativní škála barev. Nejčastěji používané barvy jsou černá pro text a bílá pro pozadí. Použití barev je obecně omezené, aby se zabránilo rušení čtenáře.

Jak napsat strukturovaný životopis v portugalštině: klíčové rady a tipy

portugalstina jazyk


Životopis, nebo také Curriculum Vitae, je základní dokument, který představuje uchazeče o práci. Jeho struktura a obsah se mohou lišit v závislosti na konkrétní zemi. Následující odrážky se zaměřují na jeho strukturu a hlavní části v Portugalština:

 • Osobní údaje: Tyto informace by měly být uvedeny na začátku životopisu a měly by zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail uchazeče. V Portugalsku je také běžné uvést datum narození a občanský stav.
 • Profesní cíl: Tato část by měla stručně popsat, jakého profesního cíle chce uchazeč dosáhnout. Například, uchazeč může uvést, že chce pracovat jako marketingový manažer v mezinárodní společnosti.
 • Vzdělání: Tato část by měla obsahovat seznam všech dosažených titulů, škol a dat absolvování. V Portugalsku je důležité uvést i úroveň zvládnutí portugalštiny.
 • Pracovní zkušenosti: V tomto oddíle by měl uchazeč uvést své předchozí pracovní pozice, daty zaměstnání, názvy firem a krátký popis vykonané práce. V Portugalsku je důležité uvést i zkušenosti získané během stáží nebo dobrovolnické práce.
 • Dovednosti a schopnosti: V této části by měl uchazeč uvést své klíčové dovednosti a schopnosti. Například, pokud se uchází o pozici v oblasti IT, měl by uvést své programovací dovednosti.
 • Jazykové znalosti: Jazykové dovednosti jsou velmi důležité, zejména pokud se uchází o práci v mezinárodní společnosti. V Portugalsku by měl uchazeč uvést svou úroveň zvládnutí portugalštiny, angličtiny a dalších jazyků.
 • Reference: V Portugalsku je také běžné uvést reference na konci životopisu. Uchazeč by měl uvést kontaktní informace na lidi, kteří mohou poskytnout doporučení.
Důležité je, aby životopis byl přehledný, stručný a pravdivý. Uchazeč by měl také přizpůsobit svůj životopis konkrétní pozici, o kterou se uchází.

Jak napsat účinné záhlaví životopisu v portugalštině: Klíč k úspěchu při hledání práce

portugalstina jazyk


Záhlaví životopisu v portugalštině je klíčové, neboť by mělo být jasně viditelné a obsahovat všechny kontaktní informace.

K vytvoření záhlaví životopisu postupujte následovně:

 • Na prvním řádku uvádíme příjmení a jméno. Mělo by být napsáno velkými písmeny, aby bylo dobře viditelné.
 • Druhý řádek je určen pro profesi a obor. Je důležité uvést konkrétní obor, v němž máte zkušenosti, nebo který byste chtěli v budoucnu rozvíjet.
 • Třetí řádek je určen pro poštovní adresu. Zahrnuje ulici, číslo domu, město a PSČ. Pokud žijete v zahraničí, nezapomeňte uvést i název země.
 • Čtvrtý řádek je určen pro telefonní číslo. Doporučujeme uvést mobilní telefon, aby bylo možné vás snadno kontaktovat.
 • Pátý a poslední řádek by měl obsahovat e-mailovou adresu. Je důležité, aby byla vaše e-mailová adresa profesionální, tedy nejlépe ve formátu příjmení.jméno@email.cz.
 • Dobře strukturované záhlaví životopisu tak umožní potenciálním zaměstnavatelům rychlou a snadnou orientaci.

Sobrenome, Nome

Profissão e Área

Endereço Postal

Telefone

Endereço de E-mail


Jak napsat životopis v portugalštině: Klíčový význam fotografie

Ve většině případů v Portugalsku je přidání fotografie do životopisu volitelné, nicméně některé firmy mohou požadovat fotografii. V takovém případě by měla být fotografie profesionální, s neutrálním pozadím a zaměřená na obličej. Velikost fotografie by neměla překročit velikost pasové fotografie, tedy 3,5 x 4,5 cm.

Pokud fotografie není vyžadována, je to obvykle z důvodu dodržování antidiskriminačních zákonů. Firmy se snaží vyhnout potenciálnímu obvinění z diskriminace na základě věku, pohlaví, rasy nebo jakékoliv jiné charakteristiky, kterou by bylo možné rozpoznat na fotografii. Proto je obecně doporučováno, aby kandidáti nepřikládali fotografii do životopisu, pokud to není výslovně požadováno.

Jak napsat životopis v portugalštině: Důležitost zkušeností pro portugalský trh práce


Jak správně uvést pracovní zkušenosti v životopise pro portugalský trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopisu je mimořádně důležitý pro potenciálního zaměstnavatele, jelikož poskytuje přehled o praktických dovednostech a znalostech kandidáta. Pokud se jedná o pozici spojenou s portugalštinou, je důležité uvést konkrétní zkušenosti a dovednosti v oblasti jazykové výuky, překladatelství či jiných oborech, kde je tento jazyk klíčový.

 • Chronologické řazení: Začněte nejnovější pracovní zkušeností a postupujte směrem k těm starším. Tímto způsobem představíte nejrelevantnější zkušenosti jako první.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte přesný časový úsek, po který jste na dané pozici pracovali. Nezapomeňte uvést měsíc a rok nástupu a ukončení práce.
 • Název práce: Buďte konkrétní a uveďte přesný název pozice, na které jste pracovali. Například „Překladatel portugalštiny“ nebo „Lektor portugalštiny“.
 • Seznam odrážek: Každou zkušenost nebo dovednost uveďte jako samostatnou odrážku. Tím zvýšíte přehlednost a usnadníte orientaci v textu.
 • Popis práce: U každé pozice podrobně popište vaše pracovní povinnosti a úspěchy. Nebojte se zmínit konkrétní projekty nebo úkoly, na kterých jste pracovali.
 • Použití klíčových slov: Zaměstnavatelé často vyhledávají konkrétní klíčová slova, která odpovídají požadavkům na danou pozici. Uveďte například specifické jazykové certifikáty, znalost jazykových technologií či zkušenosti s konkrétními typy překladů.

Při sestavování tohoto oddílu se snažte být co nejkonkrétnější a neváhejte uvést všechny relevantní detaily. Každá zkušenost může být pro potenciálního zaměstnavatele cenná.

Pozice: Ředitel marketingu

Zaměstnavatel: Grupo Boticário, Lisabon

Data: Leden 2016 - současnost


 • Vypracování a realizace marketingových strategií v souladu s cíli společnosti.
 • Řízení a koordinace týmu 15 profesionálů v marketingovém oddělení.
 • Spolupráce s týmy prodeje a výzkumu a vývoje při tvorbě nových produktů.
 • Zodpovědnost za všechny marketingové kampaně, včetně digitálního marketingu.
 • Úspěšná realizace kampaní vedla k 30% nárůstu prodeje.

portugalstina jazyk

Jak napsat portugalský životopis bez pracovních zkušeností

Při hledání práce v Portugalsku je životopis prvním krokem k úspěchu, i když nemáte žádné předchozí zkušenosti. Následující tipy jsou určeny k tomu, aby vám pomohly sestavit účinný a profesionální životopis v portugalštině. Tyto jednoduché a snadno použitelné rady vám pomohou vyniknout a získat vysněnou práci.

 1. Základní informace: Začněte tím, že uvedete své základní informace jako jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto informace by měly být uvedeny na vrcholu životopisu.
 2. Profilový odstavec: Napište krátký, ale výstižný odstavec, který popisuje, kdo jste jako profesionál, i když nemáte zkušenosti. Zkuste se zaměřit na své silné stránky, motivaci a ambice.
 3. Vzdělání: Detailně popište své vzdělání. Uveďte školu, kterou jste navštěvovali, obor studia a datum ukončení. Pokud máte nějaké speciální dovednosti nebo certifikáty, které jste získali během svých studií, nezapomeňte je také uvést.
 4. Dovednosti: I když nemáte pracovní zkušenosti, můžete mít dovednosti, které jsou pro zaměstnavatele přitažlivé. Uveďte dovednosti, které jste získali během svých studií, dobrovolnické práce, stáží nebo osobních projektů.
 5. Dobrovolnická práce a stáže: Pokud jste kdy dělali dobrovolnickou práci nebo stáže, uveďte je ve svém životopise. Tyto zkušenosti mohou být pro zaměstnavatele stejně cenné jako placené zaměstnání.
 6. Osobní projekty: Pokud jste se účastnili nějakých osobních nebo školních projektů, které jsou relevantní pro práci, kterou hledáte, určitě je zahrňte do svého životopisu.
 7. Reference: Pokud máte někoho, kdo může poskytnout doporučení nebo potvrdit vaše dovednosti a schopnosti, uveďte to do svého životopisu. Může to být učitel, vedoucí dobrovolnického projektu nebo někdo, kdo vás dobře zná.
 8. Jazykové dovednosti: Pokud hovoříte více než jedním jazykem, uveďte to ve svém životopise. Jazykové dovednosti mohou být pro zaměstnavatele velmi přitažlivé.
 9. Formát a gramatika: Ujistěte se, že váš životopis je dobře strukturovaný a bez chyb. Použijte jednoduchý a profesionální jazyk. Nezapomeňte na kontrolu pravopisu a gramatiky.
 10. Upravený životopis: Přizpůsobte svůj životopis pro každou pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti, které jsou pro danou pozici nejdůležitější.

Význam vzdělání pro životopis v portugalštině


Sekce o vzdělání v životopise je klíčová, protože poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli podrobné informace o dosaženém vzdělání a kvalifikacích kandidáta. V Portugalsku, stejně jako v mnoha jiných zemích, je vzdělání často jedním z rozhodujících faktorů při výběru kandidáta na pracovní pozici. Zaměstnavatelé zde tradičně hodnotí úroveň vzdělání, obor, ve kterém bylo vzdělání získáno, a také univerzitu nebo školu, kterou kandidát navštěvoval.

Vzhledem k tomu, že portugalský trh práce je velmi konkurenční, je důležité, aby kandidáti své vzdělání a kvalifikace prezentovali co nejlépe. Sekce o vzdělání by měla být jasně strukturovaná a měla by obsahovat chronologický přehled všech vzdělávacích institucí, které kandidát navštěvoval, včetně data ukončení studia. Dále by měla zahrnovat informace o získaných titulech, certifikátech nebo specializacích. Pokud je kandidát stále ve studiu, je důležité uvést očekávané datum ukončení.

Jak správně uvést vzdělání v životopise v portugalštině

Umístění vzdělání v životopisu je často závislé na konkrétní situaci a zkušenostech uchazeče o práci. V případě životopisu psaného v portugalštině to platí obdobně. Pokud je uchazeč čerstvým absolventem, jeho vzdělání by mělo být uvedeno na prvním místě, neboť je to jeho nejsilnější stránka. To se týká zejména těch, kteří mají titul z prestižních univerzit, jako je například Universidade de Lisboa či Universidade do Porto.

Naopak, pokud má uchazeč bohatou pracovní zkušenost v oboru, do kterého se hlásí, měl by tuto zkušenost uvést jako první. Například, pokud má uchazeč desetiletou zkušenost jako finanční ředitel, měl by tuto informaci uvést před svým vzděláním. V tomto případě, i když byl vzdělán na renomované univerzitě, je jeho pracovní zkušenost relevantnější.

V některých případech je však vhodné upřednostnit jiné informace než vzdělání i pracovní zkušenosti. Pokud se například uchazeč hlásí na pozici, která vyžaduje specifické dovednosti nebo certifikáty (jako je například jazykový certifikát, certifikát z programování atd.), měl by tyto dovednosti a certifikáty uvést na prvním místě v životopise. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, jestli je životopis psaný v portugalštině či v jakémkoli jiném jazyce.

Formação Académica

Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores, 2016 - 2018


 • Focado em programação avançada, arquitetura de sistemas, redes e segurança de TI.
 • Desenvolvimento de um projeto final de mestrado em segurança de dados, que recebeu nota máxima.

Universidade do Porto, Porto, Portugal

Bacharelato em Ciências da Computação, 2013 - 2016


 • Especialização em sistemas de informação e programação.
 • Participação ativa no clube de programação da universidade.

Formação Complementar

 • Curso de Certificação Cisco CCNA, 2019
 • Curso de Programação Python, 2017

Competências Linguísticas

 • Português: Língua materna
 • Inglês: Fluente
 • Espanhol: Avançado

Competências Técnicas

 • Programação: Java, C++, Python
 • Sistemas Operativos: Linux, Windows
 • Ferramentas: Git, Docker, Jenkins
 • Bases de dados: SQL, NoSQL

Referências

Disponíveis sob pedido


Důležitost dovedností pro životopis v portugalštině


portugalstina jazyk


Dovednosti v životopise jsou klíčové pro získání zaměstnání v Portugalsku a měly by být pečlivě vybrány a prezentovány. Protože trh práce v Portugalsku je velmi konkurenceschopný, zaměstnavatelé vyhledávají kandidáty s konkrétními dovednostmi a zkušenostmi v daném oboru. Znalost portugalštiny je samozřejmě základním předpokladem, ale pokud se ucházíte o pozici, která vyžaduje komunikaci s mezinárodními partnery, může být rovněž důležitá znalost angličtiny nebo jiných jazyků.

Kromě jazykových dovedností náboráři v Portugalsku často hledají kandidáty s silnými mezilidskými dovednostmi, schopností pracovat samostatně i v týmu a s flexibilitou a přizpůsobivostí v rychle se měnícím prostředí. Důraz je také kladen na digitální dovednosti, protože technologie hrají stále větší roli v mnoha odvětvích. Také jsou vysoce ceněny dovednosti v oblasti řízení projektů a schopnost efektivně řešit problémy. Proto by vaše životopis měl jasně ukazovat, jaké dovednosti a zkušenosti máte, a jak mohou přispět k úspěchu společnosti.

V následujícím textu představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu v portugalštině.

Měkké dovednosti (Habilidades interpessoais):

 • Komunikace (Comunicação)
 • Týmová práce (Trabalho em equipe)
 • Řešení problémů (Resolução de problemas)
 • Flexibilita (Flexibilidade)
 • Organizace (Organização)
 • Empatie (Empatia)
 • Kreativita (Criatividade)
 • Vedení lidí (Liderança)
 • Schopnost přizpůsobení (Capacidade de adaptação)
 • Časový management (Gerenciamento de tempo)

Tvrdé dovednosti (Habilidades difíceis):

 • Ovládání technologie (Domínio da tecnologia)
 • Jazykové dovednosti (Habilidades linguísticas)
 • Projektový management (Gerenciamento de projetos)
 • Analýza dat (Análise de dados)
 • Grafický design (Design gráfico)
 • Programování (Programação)
 • Finance a účetnictví (Finanças e contabilidade)
 • Marketingové strategie (Estratégias de marketing)
 • SEO / SEM marketing (Marketing SEO / SEM)
 • Práce s MS Office (Conhecimento do MS Office)

Další důležité části životopisu v portugalštině


Další rubriky v životopisu mohou poskytnout potenciálnímu zaměstnavateli více informací o kandidátovi a jeho dovednostech, které nejsou zřejmé pouze z jeho předchozích pracovních zkušeností a vzdělání. Mohou také ukázat, jaký je kandidát jako člověk - jaké má zájmy, jaké jazyky mluví, jaké má IT dovednosti atd. To může být rozhodující faktor při výběru mezi dvěma kandidáty s podobnými kvalifikacemi.

Z následujících kategorií bych si vybral Jazyky a IT nástroje. Domnívám se, že tyto dvě kategorie jsou v dnešním globalizovaném a technologicky orientovaném světě mimořádně důležité.

Sekce "Jazyky" v životopisu ukazuje, které jazyky kandidát ovládá a na jaké úrovni. To je důležité, protože mnoho firem má pobočky v různých zemích nebo spolupracuje s partnery z jiných zemí. Znalost více jazyků může být také užitečná při komunikaci s kolegy z různých kultur nebo při cestování za prací.

Sekce "IT nástroje" ukazuje, jaké počítačové dovednosti a programy kandidát ovládá. V dnešní době je téměř každá práce na nějaké úrovni spojena s technologií, ať už se jedná o používání kancelářských programů, programování nebo práci s databázemi. Tato sekce může potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, jak rychle se kandidát dokáže naučit nové technologie a jak dobře se dokáže přizpůsobit novým systémům.

Tipy a rady pro vylepšení vašeho životopisu v portugalštině


Zde je několik konkrétních rad, které vám mohou pomoci vylepšit váš portugalský životopis a zvýšit vaše šance na úspěch na portugalském trhu práce:

 1. Použijte profesionální jazyk: Ve svém životopisu používejte formální a profesionální jazyk. To zahrnuje použití správné gramatiky a slovní zásoby v portugalštině.
 2. Dodržujte strukturu: Portugalské životopisy obvykle obsahují následující sekce: osobní údaje, profesní zkušenosti, vzdělání a dovednosti. Přesně dodržujte tuto strukturu, aby byl váš životopis snadno čitelný.
 3. Uveďte relevantní zkušenosti: Zaměřte se na zkušenosti, které jsou přímo relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. To zahrnuje jak pracovní zkušenosti, tak dovednosti a certifikace.
 4. Přizpůsobte svůj životopis: Každá pozice je jiná, takže byste měli svůj životopis přizpůsobit konkrétnímu zaměstnavateli a pozici. To může zahrnovat změnu pořadí zkušeností nebo dovedností, aby ty nejrelevantnější byly nahoře.
 5. Zdůrazněte své jazykové dovednosti: Pokud mluvíte portugalsky nebo jinými jazyky, uveďte to ve svém životopise. Jazykové dovednosti mohou být velkou výhodou na portugalském trhu práce.
 6. Buďte struční: Portugalské životopisy by měly být stručné a jasné. Zaměřte se na to, co je důležité, a vyhněte se zbytečným detailům.
 7. Uveďte reference: Pokud máte reference od předchozích zaměstnavatelů nebo profesorů, uveďte je ve svém životopise. To může zvýšit vaši důvěryhodnost.
 8. Důkladně si přečtěte a opravte svůj životopis: Před odesláním svého životopisu si ho důkladně přečtěte a opravte všechny chyby. Můžete také požádat někoho, kdo mluví portugalsky jako mateřský jazyk, aby si váš životopis přečetl a poskytl zpětnou vazbu.

Klíčové prvky životopisu v portugalštině


portugalstina jazyk


Psaní životopisu může být náročný proces, zvláště pokud jej píšete v jazyce, který není vaším rodným. Zde je několik praktických tipů, které by mohly pomoci při psaní životopisu v portugalštině.

 1. Použijte formální jazyk: I když může být lákavé používat neformální jazyk nebo slang, udržujte svůj životopis profesionální a formální.
 2. Správně formátujte svůj životopis: Portugalci preferují standardní evropský formát životopisu. Zahrnujte osobní údaje, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a reference.
 3. Přeložte svůj životopis do portugalštiny: Pokud píšete životopis v jiném jazyce, ujistěte se, že je přeložený správně. Nebojte se požádat o pomoc rodilého mluvčího.
 4. Jasně uveďte své dovednosti a zkušenosti: Zaměstnavatelé chtějí vidět, co umíte a co jste dosáhli. Buďte konkrétní a jasní.
 5. Dodržujte stručnost: Váš životopis by neměl být delší než dvě strany. Zaměstnavatelé obvykle nemají čas číst dlouhé životopisy.
 6. Použijte čísla a statistiky: Kdykoli je to možné, uveďte konkrétní čísla a statistiky, které ukazují, jak jste přispěli k úspěchu svých předchozích zaměstnavatelů.
 7. Zkontrolujte pravopis a gramatiku: I drobné chyby mohou zanechat negativní dojem. Zkontrolujte svůj životopis několikrát a nechte ho přečíst někoho jiného.
 8. Přizpůsobte svůj životopis pro každou pracovní pozici: Zaměstnavatelé chtějí vidět, že jste svůj životopis přizpůsobili konkrétní pozici, na kterou se ucházíte. Ujistěte se, že zdůrazňujete relevantní dovednosti a zkušenosti.

Napsání motivačního dopisu v portugalštině


Při hledání práce v Portugalsku je důležité přiložit k životopisu také motivační dopis. Tento dokument je často první věcí, kterou potenciální zaměstnavatel v Portugalsku přečte, a proto může ovlivnit jeho první dojem o uchazeči. Motivační dopis představuje příležitost pro uchazeče vyzdvihnout své schopnosti a zkušenosti, které by mohly být pro danou pozici vhodné, a vysvětlit, proč má zájem o práci v konkrétním podniku. Je to také příležitost ukázat, že uchazeč rozumí kulturním a jazykovým zvyklostem v Portugalsku, což může být pro zaměstnavatele atraktivní. Bez motivačního dopisu by mohl životopis působit nekompletně a méně přesvědčivě.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Jak napsat životopis v portugalštině: odpovědi na nejčastější otázky

1. Jaký formát by měl mít můj životopis, pokud se ucházím o pracovní pozici v Portugalsku?

V Portugalsku se často používá evropský formát životopisu, známý také jako Europass. Tento formát je strukturovaný a snadno srozumitelný, což usnadňuje zaměstnavatelům porozumění vašim kvalifikacím a zkušenostem. Měli byste také zahrnout osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail. Vzdělání a pracovní zkušenosti by měly být uvedeny chronologicky s nejnovějšími zkušenostmi nebo vzděláním nahoře.

2. Jaké informace bych měl zahrnout do žádosti o zaměstnání v Portugalsku?

Žádost o zaměstnání by měla obsahovat stručný přehled vašich kvalifikací a zkušeností, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Měli byste také uvést, proč máte zájem o danou pozici a jak můžete přispět k úspěchu společnosti. V Portugalsku je také běžné zahrnout do žádosti o zaměstnání osobní dopis (carta de apresentação), kde uvedete své motivace a ambice vztahující se k dané pozici.

3. Jak mohu upravit svůj životopis a žádost o zaměstnání pro portugalský trh práce?

Při přípravě životopisu a žádosti o zaměstnání pro portugalský trh práce byste měli uvážit několik specifických aspektů. Portugalský trh práce si vysoce cení formálního vzdělání, takže nezapomeňte uvést všechny úrovně vzdělání, které jste dosáhli. Zároveň je důležité, aby byl váš dokument napsán v portugalštině, pokud se ucházíte o pozici v portugalsky mluvící společnosti. Dále se doporučuje přiložit i profesionální fotografii.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá