Prodejní profesionál: Životopis, který vám zajistí práci v oblasti prodeje

Napsat skvělý životopis prodejního profesionála či manažera prodeje je extrémně důležité, protože je to jedna z prvních věcí, kterou potenciální zaměstnavatel uvidí, když bude uvažovat o vaší pozici. Je to vaše příležitost udělat dobrý první dojem a prodat se jako nejlepší kandidát pro danou práci.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano
📌Tip: Tvorba životopisu je také o formě. Pokud jste trošku líní, nemotorní nebo se prostě nechcete stresovat s vlastním formátováním CVčka, použijte pro svůj životopis některou z již naformátovaných šablon. O práci pak nebude nouze!

Pokud hledáte inspiraci při sestavování vlastního profesního životopisu prodejce, nehledejte nic jiného než níže uvedené vzory. Tyto příklady ze životopisů profesionálních prodejců vám pomohou co nejefektivněji vyzdvihnout vaše zkušenosti a kvalifikaci, čímž získáte nejlepší šanci získat práci obchodního profesionála, o kterou usilujete.

Hledáte jiný příklad životopisu? Podívejte se na další vzorové životopisy, abyste věděli, co by měl takový životopis obsahovat. Inspirujte se například v životopise provozního manažera, poradce či konzultanta pro manažera prodeje.

Prodejní profesionál životopis

Jaký je průměrný plat manažera prodeje a dalších profesí v oboru?


Průměrný plat na pozici manažera prodeje v ČR dosahuje 55 406 Kč hrubého měsíčně, což při práci na plný úvazek odpovídá hodinové mzda v hodnotě 310 Kč (zdroj: Průměrné platy).

💡 Poznámka: Vaše šance na vyšší plat budou ve větších městech, jako je Praha, Brno či Ostrava.

Jak při psaní životopisu nejlépe zvládnout formální úpravu?


Formát

Držte se chronologického uspořádání na jedné stránce. Toto pravidlo platí prakticky pro každého uchazeče o zaměstnání (i když superzkušeným vedoucím pracovníkům se mohou hodit delší životopisy a lidé, kteří mění kariéru, mohou zvážit jiný formát). Přizpůsobení životopisu jednotlivým pracovním pozicím a vyškrtnutí zkušeností starších než 10 let by vám mělo pomoci zkrátit délku. Další podrobnosti najdete v tomto praktickém průvodci psaním chronologického životopisu.

Rozvržení

 • Zvolte profesionální písmo v čitelné velikosti.
 • Zvolte 2,5 cm široké okraje a v celém dokumentu použijte bílé místo.
 • Nadpisy sekcí označte tučně a používejte odrážky, abyste životopis snadno přečetli.
 • Pokud nemáte více než 10 let zkušeností v oblasti prodeje, omezte svůj životopis na jednu stránku.

Struktura

Vytvořte sekce, které se dají skenovat. Uspořádání životopisu do přehledných a snadno identifikovatelných sekcí (jako jsou zkušenosti s prodejem, vzdělání a technické dovednosti) náborovým pracovníkům výrazně usnadní jeho čtení. Jsou zaneprázdněni, takže skenovatelnost je klíčová. A co víc, pomůže to vyniknout vašim oslnivým úspěchům. Zahrňte:

 • Kontaktní informace
 • Profesní shrnutí či kariérní cíl
 • Pracovní historii
 • Vzdělání
 • Dovednosti a kompetence
💡 Poznámka: Součástí životopisu mohou být i další doplňkové sekce, pokud jsou informace o vašich dalších aktivitách relevantní!

Kontaktní informace, jako je e-mail a telefonní číslo, zahrňte do záhlaví


Kontaktní údaje v životopise jsou mimořádně důležité, pokud jste prodejní profesionál. Je to první věc, kterou šéfové hledají, když vám chtějí zavolat nebo poslat e-mail. Musí být tedy správné, aktuální a snadno viditelné v horní části vašeho životopisu.

Tyto informace by měly obsahovat vaše:

 • celé jméno,
 • telefonní číslo
 • a pracovní e-mailovou adresu.
 • Pokud máte stránku na síti LinkedIn nebo webové stránky, které prezentují vaši práci nebo výhry, přidejte i tyto odkazy.

Dbejte na to, aby vaše e-mailová adresa zněla profesionálně; mělo by to být jen vaše jméno a příjmení dohromady. Nepoužívejte e-maily s přezdívkami nebo čísly - mohou působit neseriózně.

Pokud jste otevřeni stěhování za prací do jiných měst nebo států, uveďte to v této části. Vyjasníte tak případné nejasnosti ohledně toho, kde byste chtěli pro šéfa pracovat.

⚠️Varování: Osobní údaje ze záhlaví vynechejte! Zaměřte se na aktuálně platné kontaktní údaje. Nezapomeňte, že takto vás budou šéfové kontaktovat kvůli pohovorům nebo dalším jednáním. Proto dvakrát zkontrolujte, zda jsou všechny údaje správné a na stránce snadno rozpoznatelné.

Prodejní profesionál životopis

Pracovní zkušenosti s prodejem, které na danou pozici potřebujete nejvíce


Část "Pracovní zkušenosti" v životopise prodejce představuje solidní důkaz vašich dovedností a talentu, který ukazuje, jak jste je využili v reálných situacích. Tato část musí být důkladná a podrobná a musí zdůrazňovat vaše zkušenosti a výhry v oblasti prodeje.

 • Časové pořadí: Napište svou pracovní historii v opačném pořadí, počínaje nejnovějším zaměstnáním. Uveďte název společnosti, název své pozice a data zaměstnání.
 • Shrnutí rolí: U každého zaměstnání, které jste zastávali, uveďte krátké shrnutí toho, co jste dělali. Zaměřte se na úkoly a povinnosti související s prodejem, jako je získávání nových klientů, správa účtů, prezentace produktů, vyjednávání o obchodech atd.
 • Měřitelné úspěchy: V této části je proto důležité uvést měřitelné výsledky nebo metriky. Mohou to být splněné cíle, podepsané smlouvy, dosažené příjmy nebo procenta růstu atd., které ukazují vaši schopnost dosahovat výsledků.
 • Použité dovednosti: Zdůrazněte konkrétní prodejní dovednosti používané v každé práci, jako je dobrá znalost softwaru CRM nebo určitých prodejních metod atd.
 • Rozsah pracovních pozic v oblasti prodeje: Pokud jste pracovali na různých typech prodejních pozic (např. prodej uvnitř firmy, prodej venku nebo přímý prodej), nezapomeňte tyto údaje uvést, protože ukazují, že se dokážete přizpůsobit.
💡 Poznámka: Nezapomeňte, že část "Pracovní zkušenosti" není jen o uvedení starých zaměstnání; jde o to, abyste uvedením důkazů ze své předchozí práce ukázali, že máte předpoklady k tomu, abyste si vedli dobře v budoucím zaměstnání v oblasti prodeje.

Příklad

PK Sales s.r.o., Praha
Profesionální prodejce
Leden 2013 až květen 2018
 • Překročení čtvrtletních prodejních cílů o 20 %
 • Rozšíření zákaznické základny o 10 % během jednoho roku
 • Vejednávání a uzavření obchodů s 5 významnými zákazníky
 • Dosažení nejvyššího hodnocení spokojenosti zákazníků v historii společnosti
 • Zisk ocenění "Nejlepší prodejce" 3 roky po sobě

Alespoň bakalářský titul v oboru prodeje, marketingu nebo financí se bude hodit!


Tato část ukazuje vaše školní znalosti, školení a případné certifikáty, které jste získali. Tyto věci mohou skutečně změnit pohled šéfa na vaše schopnosti, znalosti a nadání.

Nejprve je třeba sepsat vaše oficiální školní vzdělání. Uveďte názvy škol, které jste navštěvovali, kdy jste na nich studovali nebo kdy jste je absolvovali, a jaký titul (tituly) jste získali. Pokud jste měli opravdu dobré známky nebo jste získali vyznamenání, uveďte to! Ukáže to, že jste odhodlaní a tvrdě pracujete.

Zejména pro lidi v oblasti prodeje může být užitečné mít titul v oborech, jako je obchodní administrativa nebo marketing. Ale nebojte se, pokud se váš titul netýká přesně prodeje - spousta úspěšných prodejců má různé druhy titulů.

Kromě školních věcí by do této části měly patřit také všechny relevantní certifikáty, které ukazují, že to se zlepšováním prodeje myslíte vážně. Také pokud jste absolvovali nějaké krátkodobé kurzy nebo školení o prodejních technikách, jak lépe vyjednávat, o softwaru pro řízení vztahů se zákazníky atd., uveďte je v této části nebo je vyčleňte zvlášť do speciální sekce.

💡 Poznámka: v rychlém světě prodeje se opravdu cení stále se učit novým věcem. Ukázat, že se chcete vzdělávat, vám pomůže odlišit se od ostatních uchazečů o práci.

Styk se zákazníky, prodejní schopnosti a dosahování prodejních cílů aneb jaké jsou nejlepší dovednosti?


Část "Dovednosti" je v životopise obchodníka velmi důležitá. Budoucí šéfové díky ní zjistí, zda má uchazeč o zaměstnání ty správné předpoklady pro prodej.

Prodejní profesionálové potřebují ke své práci spoustu dovedností. Musí umět dobře mluvit, uzavírat obchody, přesvědčovat lidi a pomáhat zákazníkům. Klíčové je srozumitelně mluvit o produktech, cenách a výhodách. Umět dobře uzavírat dohody a přesvědčovat lidi pomáhá uzavřít obchod.

Skutečně dobrý zákaznický servis může také zajistit spokojenost a loajalitu zákazníků. To může znamenat, že se k vám budou opakovaně vracet. Dalšími užitečnými dovednostmi mohou být řešení problémů, řízení času, flexibilita, schopnost zachovat chladnou hlavu pod tlakem a znalost používání softwaru CRM nebo jiných technických věcí.

📌 Tip: Tuto část životopisu je třeba upravit pro každou práci, o kterou se ucházíte, protože různé společnosti mohou u stejného druhu práce oceňovat různé dovednosti. Je tedy opravdu důležité, abyste před napsáním této části životopisu věděli, co šéf požaduje.

Tvrdé dovednosti

Kromě těchto základních prodejních dovedností je také dobré, aby se uchazeči o zaměstnání pochlubili speciálními znalostmi nebo dovednostmi ze svého oboru. Pokud se například ucházíte o práci v oblasti prodeje léků, pomůže vám znalost lékařských slov nebo porozumění pravidlům ve zdravotnictví.

 • Školení prodejního týmu
 • Poskytování poradenství a služeb zákazníkům
 • Marketing a branding
 • Znalost produktů
 • Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Vyjednávání o smlouvách
 • Techniky uzavírání obchodů
 • Systémy prodejních míst
 • Prospecting

Měkké dovednosti

Měkké dovednosti, jako je schopnost být lídrem nebo dobře spolupracovat s ostatními, jsou také důležité, pokud se uplatní, protože ukazují, že dokážete vycházet s týmem nebo ho dokonce vést.

 • Organizační schopnosti
 • Řešení problémů
 • Vyjednávání
 • Přesvědčovací dovednosti
 • Komunikace
 • Veřejné vystupování
 • Týmová práce
 • Profesionální vystupování

Prodejní profesionál životopis

Doplňkové sekce, kterými dokážete, že jste se pro dosahování prodejních cílů narodili


Počítačové dovednosti a technické povědomí

 • MS Office, Windows XP vista nebo další programy, softwary a technologie, které jste se naučili ovládat

Jazykové dovednosti a certifikáty

 • Ovládáte angličtinu, či jiný cizí jazyk jako rodilý mluvčí? Uveďte to!

Odborné kurzy, školení, semináře apod.

 • Uveďte jakékoliv dlouhodobé odborné kurzy, ale také krátkodobá školení či semináře, které souvisejí s danou pracovní pozicí

Zájmy a záliby

Profesní shrnutí: V případě, že máte zkušenosti s prodejem


Profesní shrnutí je klíčovou součástí životopisu prodejce. Je to první příležitost ukázat potenciálním šéfům, co umíte a čeho chcete ve své kariéře dosáhnout. Buďte struční a výstižní - ne více než tři nebo čtyři věty.

Pokud pracujete v oblasti prodeje, měla by tato část osvětlit vaše nejlepší dovednosti. Může to být vyjednávání o obchodech, budování vztahů, poskytování špičkových služeb zákazníkům nebo dosahování prodejních cílů. Pokuste se uvést fakta a čísla, která dokazují, jak jste byli úspěšní. Například můžete hovořit o tom, o kolik jste překonali své prodejní cíle, nebo o velkém obchodu, který jste uzavřeli.

Zmiňte například:

 • Vyjednávání o obchodech
 • Budování vztahů
 • Poskytování špičkových služeb zákazníkům
 • Dosažení prodejních cílů

Příklad

Jsem profesionální prodejce s více než tříletou praxí v oboru. Mám prokazatelné úspěchy při plnění a překračování prodejních cílů. Jsem vynikající komunikátor se silnými interpersonálními dovednostmi, což mi umožňuje snadno budovat vztahy se zákazníky i kolegy. Mám vynikající organizační schopnosti, které mi umožňují efektivně hospodařit s časem a zvládat více úkolů současně. Jsem proaktivní a vždy iniciativně hledám nové způsoby, jak zvýšit efektivitu v týmu. Celkově jsem spolehlivý a pracovitý člověk, který s nadšením dosahuje výsledků v každé situaci.

Kariérní cíl: Pokud jste v oboru noví


Nemáte zkušenosti? Pokud v jedné až třech větách definujete své kariérní cíle, umožníte personalistovi lépe pochopit, kdo jste jako začínající prodejce a jaké jsou vaše kariérní cíle. To mu může pomoci rozhodnout, zda se pro něj hodíte.

Pokud jde o kariérní cíl, ujistěte se, že odpovídají cílům společnosti. Mluvte o tom, jak plánujete přispět k růstu společnosti a jak tato práce zapadá do vašich kariérních plánů. Nezapomeňte, že nejde o to, co pro vás může společnost udělat. Jde o to, co vy můžete udělat pro ni.

Dobře napsané profesní shrnutí nebo kariérní cíl může připravit půdu pro zbytek vašeho životopisu. Měl by zaměstnavatele zaujmout a přimět ho, aby si o vašich dovednostech a zkušenostech přečetl dál. A hlavně by ho měl přesvědčit, že budete skvělou posilou jeho obchodního týmu.

Řada cenných tipů pro životopis, se kterým uděláte dojem!


Nebojte se pochlubit:
Prodej je hra, ve které je třeba, aby si vás někdo všiml. Může to být obtížné, zejména pokud jste příliš skromní. Jako profesionální prodejce se musíte chlubit sami sebou a svými úspěchy, i když to zpočátku působí trochu směšně. Nesnižujte své schopnosti ani nepodceňujte svou kvalifikaci. Dobře je formulujte a dejte vyniknout těm nejpůsobivějším.

Používejte co nejvíce tvrdých statistických údajů, které můžete najít: Jak bylo uvedeno výše, prodej je často hrou čísel. Potenciálnímu zaměstnavateli pomůže pochopit, jak úspěšní jste byli v minulosti, pokud můžete poskytnout konkrétní důkazy o tom, jak jste pomohli předchozím společnostem. Použití tvrdých dat, ať už v dolarech nebo procentech, mu pomůže snadno vyčíslit váš úspěch.

Nezapomeňte uvést, jak často jste dosahovali svých prodejních cílů, protože to je důležité měřítko, podle kterého se mnoho zaměstnavatelů orientuje při výběru kandidátů. Pokud je to možné, uveďte i částku, kterou jste si prodejem vydělali, a přidejte tak vašemu životopisu další působivou vrstvu.

Nepřidávejte do každého odstavce o pracovních zkušenostech příliš mnoho podrobností: Když píšete o svých pracovních zkušenostech, ujistěte se, že uvádíte spíše své úspěchy než pracovní povinnosti. Za tímto účelem nezahlcujte své úspěchy každým detailem o tom, jak jste se k nim dostali. Místo toho jim dejte základní informace a naplánujte si, že se podrobnostmi budete zabývat během osobního pohovoru.

Příliš mnoho detailů může způsobit, že životopis bude působit nepřehledně. Obecným pravidlem je, že životopis by měl mít maximálně jednu nebo dvě strany. Když odstraníte některé nepotřebné detaily, které můžete popsat při pozdějších pohovorech, bude váš životopis působit čistěji a personalistovi nebo náborovému manažerovi poskytnete jen působivé zajímavosti.

Zahrňte zkušenosti s prodejem, marketingem a maloobchodem: Pokud jste v oblasti prodeje nováčkem nebo ještě nemáte mnoho zkušeností, zvažte přidání předchozích zaměstnání, která navazují na vaše zkušenosti v oblasti prodeje, marketingu a maloobchodu. Marketing se přímo promítá do dobrých prodejních dovedností. Zkušenosti z maloobchodu ukazují, že jste úspěšní v obsluze zákazníků, a proto můžete být úspěšní v budování vztahů s klienty.

Nezapomeňte, že váš životopis je prvním dojmem o vašich prodejních schopnostech: Váš životopis je často jednou z prvních věcí, které o vás potenciální zaměstnavatel uvidí. Získá tak první dojem o tom, kdo jste a co můžete pro jeho společnost udělat. Pokud zajistíte, že váš životopis bude čistý a stručný a zároveň zdůrazníte své nejpůsobivější úspěchy, společnost uvidí přínos ve vašich prodejních dovednostech.

V neposlední řadě: V životopise vždy uvádějte pravdivé údaje o svém vzdělání a certifikátech! Lhaní by mohlo zničit vaši pověst a poškodit vaše pozdější šance na získání zaměstnání.

Proveďte korekturu! I když jste si jisti, že je váš životopis zcela bez chyb. Nebo požádejte spolehlivého přítele, člena rodiny či kolegu, aby se na něj podíval. Možná budete překvapeni, co jste přehlédli.

Motivační dopis ukáže váš zájem o pozici, o kterou se ucházíte


Bez motivačního dopisu se spoléháte pouze na svůj životopis, který vás zaujme natolik, že vás personalista pozve na pohovor. A to už je hodně. Motivační dopis může posílit vaši kandidaturu a zvýšit vaše šance na získání pohovoru - od prokázání vašich komunikačních schopností až po udržení míčku na vaší straně.

Zde je několik hlavních důvodů, proč je motivační dopis naprosto nezbytný:

 • Říká zaměstnavateli, kdo jste a proč vás chce: Ano, cíl nebo profesní shrnutí ve vašem životopise to také dělá, ale jen tolika slovy. V těle dopisu máte prostor rozvést své zkušenosti a zájem o danou pozici.
 • Představí vaše schopnosti psaní: Životopisy mají striktní formulace s odrážkami a krátkými, osekanými výroky. Motivační dopis vám umožní psát plynuleji. Protože zaměstnavatelé rádi vidí, že umíte dobře písemně komunikovat, správný motivační dopis vás hned od začátku postaví před správnou volbu.
 • Umožní vám vyzdvihnout vaše silné stránky: V životopise jsou uvedeny role, které jste zastávali, a významné úspěchy, kterých jste dosáhli na posledních pozicích. Pokud jste však omezeni na jednu stránku (nebo dvě, pokud máte tolik relevantních zkušeností), můžete být nuceni obětovat některé detaily ve prospěch délky. V motivačním dopise můžete vysvětlit a upozornit na několik pozoruhodných zkušeností z vašeho životopisu. Pomůže také začít demonstrovat vaši osobnost, která je často ještě důležitější než vaše kvalifikace.
 • Ukazuje, že to s danou příležitostí myslíte vážně: Jednou z největších výtek personalistů a manažerů při aktivním hledání nového zaměstnance je, že uchazeči nedodají motivační dopis. Když se ucházíte o práci tak, že pouze předložíte svůj životopis a nic víc, může si to náborový manažer vyložit jako váš liknavý krok. Pokud se přihlásí dva stejně kvalifikovaní uchazeči, chcete být tím, kdo si dal práci s napsáním motivačního dopisu, nebo tím, kdo ho nenapsal?
 • Vynahradí vám životopis, který nemůže obstát sám o sobě: Je pravda, že životopis by měl být účinný i bez průvodního dopisu, ale v případě, že životopis prostě není tak přesvědčivý, jak jste si mysleli, průvodní dopis vám to může vynahradit. Existuje mnoho případů, kdy silný motivační dopis - nikoli životopis - podnítí zpětné volání.
 • Připravuje následné kroky: Místo toho, abyste nechali další krok v rukou zaměstnavatele, použijte svůj motivační dopis k tomu, abyste převzali kontrolu nad procesem následných opatření. V závěru uveďte konkrétní datum a čas, kdy mu zavoláte. Následné kroky v motivačním dopise eliminují hru na čekání, takže můžete pokračovat v pohovoru nebo přejít k jinému pracovnímu místu.
📌 Tip: Nejste si jisti, co napsat do motivačního dopisu, nebo jak napsat motivační dopis, který se dobře hodí k vašemu životopisu? Náš průvodce psaním motivačního dopisu tyto detaily podrobně vysvětluje a ukáže vám, jak napsat dobrý motivační dopis k žádosti o zaměstnání, který vám zajistí pohovor.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá