Jak sehnat skvělou práci jako realitní makléř

Jako realitní makléři působíte v dynamickém prostředí, kde je silná konkurence a schopnost přesvědčit potenciální klienty je klíčová. První dojem, který zanecháte na potenciálním zaměstnavateli či klientovi, utváří životopis. Profesní portfolio je klíčovým faktorem při hledání práce v realitním sektoru a může se stát rozhodujícím prvkem při zajišťování příležitostí pro vaši kariéru.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V tomto článku prozkoumáme základní součásti, které by váš životopis měl obsahovat. Dozvíte se, jak vyzdvihnout dovednosti a zkušenosti, které jsou pro profesi realitního makléře klíčové, a také jak efektivně prezentovat svou osobnost a vášeň pro real estate. Ať už jste v oboru začátečník, nebo již máte nějaké zkušenosti, tento článek vám pomůže vytvořit životopis, jaký vás odliší od konkurence a zvýší vaše šance na úspěch v realitní kariéře.


realitní kancelář životopis

Kariérní příležitosti pro realitní makléře

Realitní makléři mají široké možnosti uplatnění zejména v rámci realitních kanceláří. Tento obor nabízí dynamické a vzrušující pracovní prostředí. Kromě práce v realitních kancelářích mohou pracovat také jako nezávislí osobní realitní makléři, spolupracovat s developery při prodeji nových nemovitostí a nabídce developerských projektů nebo se specializovat na investice do nemovitostí a spolupracovat s investičními firmami při identifikaci a zajištění investičních příležitostí v realitách. Další možností je poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti nemovitostí, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s finančními institucemi.

Práce v realitní kanceláři je atraktivní z několika důvodů. Za prvé, nabízí příležitost pracovat ve vzrušujícím a neustále se měnícím prostředí s různými lidmi a realitami. Za druhé, realitní makléři zde mají šanci rozvíjet své dovednosti v oblasti prodeje, vyjednávání a komunikace, což jsou všeobecně ceněné schopnosti. Realitní kanceláře navíc poskytují příležitosti pro kariérní růst a postup s potenciálem vyšších příjmů a profesního rozvoje.

Význam kvalitního životopisu

Real estate makléři musí být schopni efektivně komunikovat o své kariéře a úspěších prostřednictvím dobře navrženého životopisu. Kvalitní životopis je nejen vynikajícím marketingovým nástrojem, ale také účinným dokumentem, který může ovlivnit rozhodnutí zaměstnavatelů a potenciálních zákazníků. Poskytuje komplexní přehled o vaší kariéře, vašich klíčových kompetencích, strategické vizi a vaší schopnosti dosahovat výsledků.

Vzhledem k velké konkurenci na trhu s nemovitostmi a velkému počtu kvalifikovaných uchazečů o nejlepší pozice je nezbytné mít skutečně vynikající životopis, který vás oddělí od konkurence a zajistí vám požadovanou práci. V následujících částech tohoto článku se zaměříme na klíčové prvky, jako je zdůrazňování relevantních zkušeností či efektivní uvádění měřitelných výsledků. Pokud začleníte tyto základní prvky do svého životopisu, zvýšíte své šance na to, abyste získali přesně to, co hledáte.


realitní kancelář životopis

Struktura životopisu

Pokud hledáte nejlepší pracovní příležitosti v oblasti realit, je důležité mít dobře strukturovaný a správně naformátovaný životopis. Kvalitní životopis vytváří nejen pozitivní první dojem, ale také ukazuje vaši profesionalitu, organizovanost a smysl pro detail. Zaměstnavatelé a klienti ocení jasný, profesionální životopis, který podtrhne vaše odborné znalosti a předchozí zkušenosti v oboru nemovitostí.

Dobře strukturovaný životopis pro realitní makléře obsahuje několik klíčových sekcí, které předvádějí vaše profesionální zázemí a úspěchy. Hlavní části by měly obsahovat záhlaví, profil, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti. V dalších částech tohoto článku se podrobně podíváme na každou z těchto sekcí a poskytneme cenné poznatky o efektivní prezentaci informací, zdůraznění příslušných dovedností a upoutání pozornosti potenciálních zaměstnavatelů (jako je například realitní kancelář) nebo klientů.

Záhlaví

Záhlaví životopisu je součástí, která hraje důležitou roli. Obsahuje informace o vaší identitě a vaše kontaktní údaje. Záhlaví je první věcí, které si potenciální zaměstnavatelé všimnou, a může mít významný vliv na vstupní dojem, který o vás získají. Dobře navržená hlavička by měla obsahovat následující informace: vaše jméno, pracovní pozici nebo cíl (např. „realitní makléř“), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu a příslušné město/region) a případně odkazy na vaše profesní profily (např. LinkedIn).

Smyslem atraktivního záhlaví je také upoutat pozornost čtenáře. Dokáže působit dojmem profesionality a smyslu pro detail, což vám může pomoci konkurovat ostatním uchazečům o stejnou pozici. Při návrhu záhlaví je důležité vyvarovat se určitých chyb: Příliš složitý design nebo nepřehlednost mohou čtenáře snadno odradit od dalšího čtení. Je také důležité udržovat konzistentní a profesionální vzhled a dojem, který odráží váš obor. Vyhněte se používání nevhodných nebo neformálních e-mailových adres, které mohou působit dojmem nedbalosti.

📌 - Tip:

Pokud si nejste jisti, jak vytvořit optimální záhlaví pro váš životopis, měli byste zvážit náš užitečný tip: Online jsou k dispozici profesionální šablony , které vám pomohou vytvořit vhodnou hlavičku (a dokonce i kompletní životopis). Tyto šablony vám usnadní vytvoření velmi profesionálního životopisu, který udělá skvělý dojem.


Profil

Sekce Profil je pro realitní makléře nezbytnou součástí životopisu. Nabízí stručný a přesný přehled o vašich profesních dovednostech, zkušenostech a cílech. Tato část slouží jako první referenční bod pro potenciální zaměstnavatele nebo klienty, kteří hledají relevantní informace k posouzení vaší vhodnosti pro danou příležitost. Váš profil by měl být stručný a výstižný, obvykle 3-5 vět.


realitní kancelář životopis

V této sekci jasně a srozumitelně prezentujte své dovednosti, pracovní přístup a cíle jako realitní makléř. Zdůrazněte oblasti, ve kterých vynikáte a které jsou relevantní pro realitní průmysl a související služby. Vyzdvihněte své specializované znalosti s různými typy nemovitostí nebo zkušenosti ve specifických oblastech realitního trhu, kde vynikáte.

Můžete také krátce zmínit své úspěchy, jako jsou vysoké prodeje, získávání nových zákazníků nebo budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Vyvarujte se vágních prohlášení nebo prázdných frází, které neposkytují konkrétní informace o vašich schopnostech a přidané hodnotě, kterou jako realitní makléř přinášíte. Vyhněte se také příliš podrobným popisům, které by mohly čtenáře zahltit.

Váš profil by měl být jasný, čtivý a měl by odrážet vaši jedinečnou hodnotu jako realitního makléře. Dejte si dostatek času na vytvoření profilu, který efektivně předvede vaše dovednosti v oblasti real estate, a přizpůsobte jej konkrétním požadavkům pozice, o kterou se ucházíte.

Příklad:

Zkušený realitní makléř s rozsáhlými znalostmi a vášní pro obor real estate. Své odborné dovednosti jsem si zdokonalil během 10 let zkušeností v realitním sektoru se specializací na prodej a nákup rezidenčních nemovitostí. Mám silné vyjednávací dovednosti a schopnost budovat dlouhodobé vztahy s klienty, což mi umožňuje úspěšně procházet transakcemi a dosahovat vynikajících výsledků. Díky svému dobrému povědomí o aktuálních trendech na trhu dokážu identifikovat investiční příležitosti a poskytnout klientům výjimečné strategické poradenství. O mých úspěších svědčí mé vynikající prodejní výsledky a dlouhý seznam spokojených zákazníků. Jsem sebevědomý, komunikativní a odhodlaný vždy poskytovat špičkové služby a pomáhat klientům dosahovat optimálních výsledků.

Pracovní zkušenosti

Sekce „Pracovní zkušenosti“ v životopisu realitního makléře by měla být navržena tak, aby předvedla a popsala vaše předchozí zaměstnání a další relevantní pracovní zkušenosti v oblasti nemovitostí. Tato sekce poskytuje potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům přehled o vaší kariéře a představuje vaši kvalifikaci, dovednosti a úspěchy v oblasti nemovitostí. Při popisu pracovních zkušeností je důležité uvést konkrétní informace, které čtenáře přesvědčí. To zahrnuje název realitní kanceláře (nebo jiné společnosti), pro kterou jste pracovali, pozici, kterou jste zastávali, dobu trvání zaměstnání a popis konkrétní odpovědnosti a povinností spojených s vaší pracovní rolí.

Zdůrazněte své výsledky a úspěchy dosažené během vašeho působení na každé pozici. Vyhněte se přílišným podrobnostem nebo dlouhým popisům. Místo toho se zaměřte na klíčové faktory, jako jsou znalosti různých aspektů trhu s nemovitostmi, schopnost poskytovat klientům personalizované poradenství či dosavadní výsledky při dosahování cílů.


realitní kancelář životopis

Kdykoli je to možné, používejte měřitelné výsledky a konkrétní příklady, které lépe ilustrují vaše dovednosti a přínos jako realitní makléř. Při psaní této části vašeho životopisu se ujistěte, že váš styl psaní je jasný, stručný a upoutá čtenářovu pozornost. Efektivně prezentujte své profesní úspěchy a schopnosti jako realitní makléř a prokažte, proč jste vhodným kandidátem na konkrétní pozici, o kterou máte zájem.

Příklad:

Realitní makléř, Maxim Reality, Praha
leden 2018 - doposud
 • Organizace a provedení více než 200 prohlídek nemovitostí s vysokým počtem zájemců, kteří byli ochotni pokračovat v jednání.
 • Úspěšné uzavření více než 50 prodejů nemovitostí, s dosažením cen, které byly v průměru o 10 % vyšší než původní očekávání.
 • Zařizování profesionálního nafocení nemovitostí a homestagingu, což výrazně zvýšilo atraktivitu a prodejní potenciál.
 • Zajišťování smluv, jednání o hypotékách, prověřování zájemců, aby celý proces proběhl v pořádku.
 • Získání ocenění Realitní agent roku 2020 za vynikající profesionalitu, kvalitní služby a výjimečné obchodní výsledky.
 • Koordinace efektivního marketingového plánu pro nabídky nemovitostí s využitím online a tiskových kanálů

Vzdělání

Sekce Vzdělání v životopise realitního makléře slouží k prezentaci vašeho formálního vzdělání a doplňkové kvalifikace v oboru realit. Uveďte název školy, instituce nebo kurzu, který jste v oblasti nemovitostí navštěvovali, spolu s místem a délkou trvání programu. Uveďte také všechny certifikáty, diplomy nebo kvalifikace, které jste získali.

V České republice se v oboru realit typicky očekává minimálně středoškolské vzdělání s diplomem. Vyšší vzdělání však může být výhodou a přispět k vašemu profesnímu profilu. Významné je jakékoli školení, které vám poskytne základní teoretické znalosti a praktické dovednosti pro realitní profesi. Je důležité si uvědomit, že zaměstnavatelé nebo klienti mohou mít různé požadavky a preference týkající se konkrétního vzdělání nebo certifikace. Proto nezapomeňte zahrnout případné kurzy, které jste absolvovali, abyste si rozšířili znalosti a dovednosti v realitní branži.

To může zahrnovat kurzy o různých aspektech nemovitostí, jako je prodej a marketing nemovitostí, právní aspekty v oblasti nemovitostí, komunikační dovednosti a obchodní strategie. Zmiňte také kurzy zaměřené na specifické oblasti realit, jako je správa nemovitostí nebo investice do nemovitostí. Zahrnutí těchto informací do sekce Vzdělání pomůže prokázat vaši úroveň vzdělání a váš závazek k trvalému profesnímu rozvoji v oblasti nemovitostí. Vždy však pamatujte na konkrétní požadavky zaměstnavatele či klienta a přizpůsobte tomu obsah této části.

Příklad:

Mgr. titul z oboru Správa a ekonomika v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti
2017
 • Ekonomicko-správní studijní obor se zaměřením na problematiku realit
 • Cíl studijního oboru: vychovávat řídící a odborné pracovníky v oblasti realit, s hlavním důrazem na řídící a odborné činnosti makléřů a obchodníků s realitami
 • Osvojení znalostí a dovedností v oblasti zakládání, řízení a zániku podniku, v oblasti strategického managementu, krizového managementu, personálního managementu, managementu kvality, finančního managementu, v oblasti právního kompendia řídícího pracovníka, v oblasti komunikace a sociálních interakcí, v oblasti veřejných politik a projektového managementu
 • Diplomová práce na téma "teoreticko-metodologické přístupy v problematice real estate v mezinárodních souvislostech" (obhájena s výborným hodnocením)
Další vzdělání:
 • Realitní makléř třetího stupně (složení písemné a ústní zkoušky před komisí Certifikačního úřadu a absolvování rekvalifikačních kurzů), Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), Praha, 2019

Dovednosti

Sekce Dovedností v životopisu realitního makléře je důležitou součástí, kde můžete předvést až 10 pečlivě vybraných relevantních dovedností a znalostí specifických pro tuto profesi. Při přípravě této sekce je klíčové zaměřit se na dovednosti přímo související s nemovitostmi a poskytováním realitních služeb. Dovednosti realitního agenta mohou zahrnovat různé oblasti, jako je analýza pojistných potřeb, poradenství zákazníkům, prodejní techniky a smlouvy.

Kromě toho můžete zdůraznit své schopnosti v komunikaci se zákazníky, včetně aktivního naslouchání, porozumění potřebám zákazníků a reagování na jejich preference. Můžete také zdůraznit své dovednosti v analýze pojistných potřeb, hodnocení rizik a vytváření přizpůsobených pojistných řešení. Kromě toho je důležitá znalost pojistných produktů a služeb, právních rámců a dodržování předpisů.


realitní kancelář životopis

Pamatujte, že každý realitní agent může mít specifické dovednosti a odborné znalosti, které byste měli zahrnout do této části na základě svých schopností a profesního profilu. Vyzdvihněte dovednosti, které nejlépe odpovídají požadavkům zaměstnavatele nebo zákazníka, abyste se efektivně odlišili od konkurence.

Příklad:


 • Silné komunikační schopnosti :
  Schopnost efektivně komunikovat s klienty a získat jejich důvěru

 • Proaktivní vyhledávání a hodnocení nemovitostí :
  Schopnost aktivně vyhledávat a analyzovat trh a identifikovat atraktivní investiční příležitosti

 • Prodejní dovednosti:
  Schopnost přesvědčivě prezentovat a prodávat nemovitosti a vyjednávat výhodné nabídky pro klienty

 • Znalost trhu :
  Hluboké znalosti místního trhu s nemovitostmi, včetně trendů, cenové dynamiky a dostupnosti nemovitostí

 • Organizační dovednosti :
  Schopnost efektivně plánovat a řídit čas a administrativní úkoly spojené s prodejem nemovitostí

 • Marketingové dovednosti :
  Zkušenosti s využitím moderních marketingových nástrojů a strategií pro propagaci a prezentaci nemovitostí

 • Výkonné vyjednávací schopnosti :
  Silné vyjednávací a obchodní schopnosti s kupujícími, prodávajícími a dalšími stranami v realitních transakcích

 • Zákaznický servis :
  Schopnost poskytovat vynikající zákaznický servis, naslouchat potřebám klientů a najít optimální řešení

 • Právní znalosti :
  Znalost základních právních aspektů týkajících se transakcí s nemovitostmi a schopnost dodržovat příslušné zákony a předpisy

 • Týmový hráč :
  Schopnost efektivně pracovat v týmu a spolupracovat s ostatními realitními profesionály na dosažení společných cílů

Doufáme, že byl pro vás náš článek a užitečný a pomůže vám najít přesně takové pracovní uplatnění, po kterém toužíte. Přejeme hodně štěstí v budování vaší kariéry ve vzrušujícím oboru real estate!

Přečtěte si další články o tom, jak napsat skvělý životopis:

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis