Zkušený stavbyvedoucí | Životopis a jeho tvorba krok za krokem

Jste připraveni prosadit se jako vedoucí pracovník ve stavebnictví na pozici senior stavbyvedoucího? Představte si, že vedete významné stavební projekty, zajišťujete jejich bezchybnou realizaci a překonáváte všechna očekávání zadavatelů. Čím se však odlišíte od konkurence? Váš životopis senior stavbyvedoucího musí vypovídat o vašich zkušenostech, odborných znalostech a dovednostech.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Úspěšně jste řídili projekty v hodnotě desítek milionů korun? Ovládáte umění komunikace se zainteresovanými stranami a vyjednávání? Ukažte zaměstnavatelům, jak jste řídili složité operace, dodržovali přísné rozpočty a časové plány a dosahovali bezvadných výsledků. Díky vašemu strategickému myšlení, technickým dovednostem a schopnostem vedení jsou vaše možnosti neomezené.

Dohled nad konstrukcí staveb by vám šel, ale s tvorbou životopisu je to horší? Použijte našeho průvodce psaním CV pro zkušeného odborníka z oblasti plánování a konstrukce staveb. Ukážeme vám, jak CV vytvořit po obsahové i formální stránce.

📌 Tip : Ulehčete si práci na tvorbě CVčka - použijte předpřipravenou šablonu s moderním designem a přehledným rozvržením.

Připravili jsme si pro vás další zdroje inspirace, podívejte se na příklady životopisů dalších profesí z oblasti stavebnictví a konstrukce staveb. Máme pro vás životopis stavebního inženýra nebo třeba architekta .

Stavbyvedoucí životopis

Kolik si může vydělat zkušený stavbyvedoucí a jak to vypadá s platy v oboru?

Zatímco začínající stavbyvedoucí si během prvních měsíců a let vydělá v průměru 46 620 Kč hrubého, seniorní stavbyvedoucí už může očekávat průměrný plat ve výši 52 660 Kč hrubého měsíčně (zdroj: personalka.cz ). Národní soustava povolání pak uvádí platové rozmezí mezi 36 000 Kč - 56 000 Kč hrubého měsíčně.

💡 Poznámka : Platové ohodnocení za práci záleží na míře zkušeností, úrovní vzdělání a dalších proměnných, jako je třeba lokalita, typ zaměstnavatele či druh stavebních projektů.

Jak napsat životopis v souladu s formálními pravidly?

Životopis manažera stavebních projektů by měl účinně prokázat vaše odborné znalosti v oblasti řízení stavebních projektů od počátku až po jejich dokončení, včetně plánování, sestavování rozpočtu, koordinace a realizace. Manažeři stavebních projektů jsou zodpovědní za celkové řízení stavebního projektu. Dohlížejí na práce a zajišťují, aby byly dokončeny včas, v rámci rozpočtu a podle specifikací.

Tato práce zahrnuje plánování, koordinaci, monitorování a kontrolu všech aspektů stavebního projektu. Stavební manažeři musí také zajistit, aby jejich tým dodržoval všechny bezpečnostní protokoly, aby byla zajištěna bezpečnost všech zúčastněných. Většinu času stráví manažer stavebního projektu koordinací s dalšími odděleními, jako jsou inženýrské, právní a finanční oddělení.

Ufff. Informací, které musíte za svou dlouholetou kariéru v oboru uvést, je spoustu. Vám by se však měly vejít na jednu stránku, maximálně dvě strany! Jak vše potřebné uvést přehledně, aby se v tom zaměstnavatel vyznal? Osvojte si náležitosti CV, které jsou v souladu s formálními požadavky.

Při tvorbě životopisu na pozici senior stavbyvedoucí je třeba mít na paměti několik důležitých faktorů. Délka, vzhled a formát životopisu mohou výrazně ovlivnit vaše šance na získání pohovoru. Zde je několik klíčových aspektů:

Formát

Pokud jde o formátování životopisu, obecně se doporučuje obráceně chronologické řazení . To znamená, že nejprve uvedete své nejnovější zkušenosti a poté předchozí pozice. Použití nadpisů a podnadpisů pomůže životopis uspořádat a usnadní zaměstnavatelům orientaci.

Rozvržení

Váš životopis by měl být stručný a výstižný. V závislosti na rozsahu vašich zkušeností se zaměřte na délku jedné až dvou stran. Vyvarujte se uvádění přílišných podrobností nebo nepodstatných informací.

Vizuálně přitažlivý životopis může upoutat pozornost, je však nutné najít správnou rovnováhu mezi estetikou a profesionalitou. Rozhodněte se pro čistý a snadno čitelný design s použitím čitelného písma a správného formátování.

Struktura

Při tvorbě životopisu vedoucího pracovníka ve stavebnictví byste měli zahrnout určité části, které představí vaši kvalifikaci a zkušenosti. Tyto části jsou mezi zaměstnavateli oblíbené:

 • Záhlaví s kontaktními informacemi
 • Profesní shrnutí
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Tvrdé a měkké dovednosti
 • Další sekce (jazyky, počítačové dovednosti a softwary, certifikace, kurzy, zájmy a záliby apod.)

Začněte v záhlaví. Vložte do něj kontaktní informace

Ujistěte se, že jsou vaše kontaktní údaje viditelně uvedeny v horní části životopisu. Uveďte své jméno, telefonní číslo, e-mail a případně profesní profily na sociálních sítích, jako je LinkedIn.

⚠️ Varování : Uvedení neprofesionální emailové adresy je VELKÉ faux-pas! E-mail nesmí obsahovat přezdívky, zdrobněliny a další nevhodná slova.

Příklady

Správně

Ing. Otakar Slabý

Senior stavbyvedoucí

234 987 556

otakar.slaby@platforma.com

LinkedIn.com/in/otakatslaby


Chybně

Ing. Otakar Slabý

Senior stavbyvedoucí

Rodinný stav: Ženatý

Věk: 44 let

234 987 556

otakarek@platforma.com

LinkedIn.com/in/otakatslaby


💡 Poznámka : Své osobní informace (přesné datum narození, věk, rodinný stav) ze záhlaví vynechejte.


Stavbyvedoucí životopis

Praxe a jak ji nejlépe uvést

Část životopisu seniorního stavbyvedoucího věnovaná zkušenostem by měla obsahovat vaši relevantní pracovní historii. Pokud pracujete ve stejném oboru již řadu let, zdůrazněte své úspěchy v tomto oboru. Předveďte své technické schopnosti tím, že nastíníte divize, ve kterých jste se vypracovali. Pokud máte zkušenosti s řízením multifunkčních týmů, uveďte své předchozí pracovní zkušenosti a zdůrazněte své vůdčí schopnosti.

Zdůrazněte zkušenosti, které jsou pro pozici, o kterou se ucházíte, nejdůležitější. Zde je příklad části zkušeností pro životopis zkušeného stavbyvedoucího:

Příklad

Construct Pro a.s., Praha Senior stavbyvedoucí Leden 2017 až současnost
 • Denní monitoring 10 pracovišť a kontrola jejich staveb
 • Denní delegování odpovědnosti na 34 zaměstnanců
 • Udržení všech projektů v rámci rozpočtu, připravenost na neplánované náklady
 • Udržování zdravých vztahů mezi klíčovými zúčastněnými stranami a klienty

Vzdělání s maturitou nemusí stačit. Uveďte nejvyšší získaný titul

Část životopisu vedoucího stavebních projektů věnovaná vzdělání by měla zdůraznit vaše vzdělání v oboru. Třebaže na některé místa stačí studium stavební průmyslovky s maturitou, většina zaměstnavatelů na seniorské pozice vyžaduje vysokoškolský titul.

Akademické úspěchy, můžete je uvést v odrážkách, ale jen v případě, že máte v životopise dostatek místa. Jinak podrobnosti o studium vynechte a věnujte místo raději pracovním zkušenostem. Níže se podívejte na vzorovou sekci o vzdělání pro životopis senior stavbyvedoucího:

Příklad

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Magisterský obor Stavební inženýrství 2002 až 2005

Dovednosti zkušeného stavbyvedoucího, které v CV nesmí chybět!

Náboroví pracovníci se dívají na životopis zkušeného stavbyvedoucího, aby zjistili, jak dobře vyzdvihuje dovednosti a úspěchy kandidáta. Chtějí vidět, že jste kandidát, který je schopen zvládnout jakýkoli stavební projekt bez ohledu na jeho velikost. Proto se snažte, aby váš životopis vyčníval z davu.

Zaměřte se na ty nejdůležitější dovednosti pro konkrétní pracovní místo, o které se ucházíte. Projděte si popis pracovní pozice, abyste zjistili požadované a žádané dovednosti, a ty ve svém seznamu upřednostněte. Omezte počet uvedených dovedností na ty nejdůležitější a nejpodstatnější, protože to pomůže udržet sekci dovedností soustředěnou a přehlednou. Zaměřte se na celkem 10-15 dovedností v závislosti na počtu let praxe.

Uveďte technické a měkké dovednosti, které jsou relevantní pro roli senior stavbyvedoucího. Nezapomeňte uvést dovednosti, jako je řízení projektů, sestavování rozpočtu, vyjednávání a vedení. Pokud chcete zvýšit své šance na pohovor, nezapomeňte do svého životopisu pro oblast stavebnictví uvést i další níže uvedené dovednosti.

Stavbyvedoucí životopis

Tvrdé dovednosti
 • Plánování a rozvrhování projektů (Microsoft Project, Primavera P6)
 • Software pro řízení výstavby (Procore, PlanGrid, Buildertrend)
 • Dodržování stavebních předpisů a nařízení
 • Čtení a interpretace plánů
 • Odhad nákladů a sestavování rozpočtu
 • Znalost stavebních materiálů a technik
 • Bezpečnost na staveništi
 • LEED a udržitelné stavební postupy
 • BIM (Building Information Modeling) a software CAD
 • Hodnotové inženýrství a optimalizace nákladů
 • Povolovací a kontrolní procesy
 • Stavební smluvní právo
 • Metodiky kontroly a zajištění kvality
 • Znalost zásad pozemního stavitelství
 • Znalost mechanických, elektrických a instalatérských systémů (MEP)
 • Geotechnické inženýrství a analýza půdy
 • Logistika a plánování uspořádání staveniště
 • Posuzování a zmírňování dopadů na životní prostředí
 • Znalost stavebních zařízení a strojů
 • Znalost zásad stavebního inženýrství
 • Geodetické práce a analýza staveniště
 • Akustika a techniky zvukové izolace
 • Systémy a předpisy požární ochrany
 • Systémy HVAC a energetická účinnost
 • Obvodové pláště budov a hydroizolace
 • Vedení a řízení projektů
 • Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
Měkké dovednosti
 • Dobrá komunikace (písemná i ústní)
 • Organizační schopnosti
 • Řešení problémů a rozhodování
 • řízení času a organizace
 • přizpůsobivost a odolnost
 • Řešení konfliktů
 • Vyjednávání a přesvědčování
 • Orientace na služby zákazníkům
 • Aktivní naslouchání a empatie
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Kritické myšlení a analýza
 • Sebemotivace a iniciativa
 • Zvládání stresu a schopnost pracovat pod tlakem
 • Kreativita a inovace
 • interpersonální dovednosti a schopnost navazovat kontakty
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • Trpělivost a vytrvalost
 • Orientace na výsledky
 • Proaktivní a perspektivní myšlení
 • Neustálé vzdělávání a profesní rozvoj
 • Analytické rozhodování založené na datech

Vložte doplňkové sekce, kterými se odlišíte od ostatních uchazečů

Všechny sekce, které jsme doposud popsali výše, bude mít ve svém životopise každý kandidát. Blýskněte se přidáním doplňkových částí, kterými se odlišíte od konkurenčních uchazečů. Zvážit můžete přidání následujících částí:

 • Počítačová gramotnost a znalost kancelářského softwaru
 • Jazykové dovednosti, kromě angličtiny uveďte jakýkoliv další cizí jazyk, který ovládáte
 • Odborné kurzy, školení, semináře a workshopy
 • Osobní projekty
 • Zájmy a záliby

Neuvádějte dodatečné oddíly za každou cenu. Připojte pouze takové, které jsou pro danou pozici nějak relevantní. Jinak si je raději odpusťte.

Dokažte, že na to máte v profesním shrnutí!

Napište stručné profesní shrnutí, ve kterém zdůrazníte své relevantní dovednosti a zkušenosti. Tuto část přizpůsobte požadavkům pozice vedoucího pracovníka ve stavebnictví, o kterou se ucházíte. Buďte struční, obvykle stačí 2 až 4 věty, které umístíte pod záhlaví dokumentu.

Zde je několik tipů, které vám pomohou napsat efektivní profesní shrnutí senior stavbyvedoucího:

 • Používejte silná, aktivní slovesa: Používejte slova jako "řídil", "dohlížel", "koordinoval" a "vedl", abyste prokázali své zkušenosti a dovednosti.
 • Uveďte konkrétní čísla a ukazatele: Uveďte čísla a metriky, které dokládají vaše úspěchy, například velikost a rozsah projektů, které jste řídili, rozpočty, s nimiž jste pracovali, a počet členů týmu, na které jste dohlíželi.
 • Zdůrazněte své relevantní zkušenosti: Zdůrazněte zkušenosti a dovednosti, které jsou pro pozici, o kterou se ucházíte, nejdůležitější.
 • Používejte klíčová slova: Uveďte relevantní klíčová slova související s oborem řízení stavebních projektů, například "plánování", "rozpočtování", "řízení nákladů", "řízení týmu", "stavební techniky", "stavební předpisy", "software pro řízení projektů" a "bezpečnost".
 • Přizpůsobte profesní shrnutí zadání: Ujistěte se, že vaše shrnutí odpovídá pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a jejím požadavkům.

Stavbyvedoucí životopis

Příklady

Správně
Jsem vysoce kvalifikovaný stavbyvedoucí s více než 10 lety zkušeností s řízením rozsáhlých projektů bytové a komerční výstavby. Všech sedm svěřených projektů jsem vždy dokončil včas a v rámci rozpočtu, mám silné odborné znalosti v oblasti vyjednávání o smlouvách, odhadu nákladů, řízení rizik a vedení týmu o až 75 členech. Jsem zběhlý ve využívání moderních nástrojů projektového řízení pro zvýšení efektivity a úspěšnosti projektu.

Tento kandidát se na úvod báječně představil, vyčíslil počet let své praxe, uvedl silné dovednosti a připojil přidanou hodnotu, kterou může jako odborník ve stavebnictví nabídnout.

Chybně
Jsem zkušený stavbyvedoucí, který se vyzná. Se mnou budou všechny vaše stavební práce na stavbě dokončeny včas a při dodržení standardní kvality. Mám veškerou potřebnou znalost a technické dovednosti a další přednosti, které dovedu umně využít.

Tento kandidát se hodně chlubí, ale neuvádí žádné konkrétní příklady z praxe. Jako vedoucího stavby jej ani jen stěží zaměstnají, protože jej předběhnou jiní kandidáti.

Tipy, jak CV postavit do výšin a dotknout se hvězd

Vytvoření silného životopisu pro pozici senior stavbyvedoucí vyžaduje pečlivou pozornost věnovanou formátování, zařazení sekcí a efektivnímu sdělení vašich zkušeností. Zde je několik klíčových bodů, které je třeba si zapamatovat:

 • Obecným životopisem nikoho neokouzlíte. Vytvořte CVčko na míru pracovní pozici.
 • Vzhled je důležitý. Použijte profesionálně naformátovanou šablonu , se kterou se budete prezentovat jako ostřílený profík.
 • Pozor na překlepy, gramatické chyby nebo hrubky ve stylistice. Jestliže si v češtině nevěříte, nechte si text zkontrolovat někým dalším.
 • Přiložte motivační dopis. Vaše žádost tím bude vyčnívat.

Pojďme si to shrnout!

 • Životopis by měl být stručný a přehledný a jeho délka by měla být jedna až dvě strany.
 • Zahrňte základní oddíly, jako jsou kontaktní údaje, profesní shrnutí, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti.
 • Uvádějte jen aktuální a pravdivé informace a u starších zaměstnání nebo studií nezabíhejte do přílišných podrobností.
 • Využijte čísla a příklady z praxe zdůraznění svých úspěchů a přínosu na předchozích pozicích.

Motivační dopis je nutností!

Pokud se chcete stát vedoucím stavbyvedoucím na seniorské pozici, je důležité vědět, jak napsat poutavý motivační dopis. Vytvoření motivačního dopisu, který zdůrazní, proč se na danou pozici ideálně hodíte, může pomoci zvýšit pravděpodobnost, že tuto pozici ve společnosti získáte.

📌 Tip : Inspirujte se s námi. A to buď v obecném průvodci psaním motivačního dopisu , nebo v konkrétním příkladu motivačního dopisu na pozici inženýra . Informace o tom, co uvést a jak napsat motivační dopis, vám pomohou vytvořit stručný a přesvědčivý dopis.


Stavbyvedoucí životopis

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo je to senior stavbyvedoucí?

Zkušený stavbyvedoucí na seniorské pozici dohlíží na stavební projekty od začátku až do konce. Vede týmy a zajišťuje dokončení projektu včas, v rámci rozpočtu a podle norem. Senior stavbyvedoucí mají dobré komunikační schopnosti, protože spolupracují s klienty, architekty, inženýry a dodavateli. Musí mít také rozsáhlé znalosti stavebních metod a materiálů a zkušenosti se softwarem pro řízení projektů. Celkově lze říci, že senior stavbyvedoucí podporuje úspěšné dokončení stavebních projektů.

Jaké je to být vedoucím zkušeným stavbyvedoucím?

Zkušení stavbyvedoucí čelí jedinečným výzvám, protože se při stárnutí vyrovnávají s fyzickými nároky práce. Patří sem lezení po žebřících nebo chůze na dlouhé vzdálenosti na staveništích, což vyžaduje udržování určité úrovně fyzické kondice. Rovněž balancují mezi praktickým zapojením a delegováním úkolů na členy týmu, čímž zajišťují efektivní průběh projektů bez mikromanagementu.

Práce senior stavbyvedoucího poskytuje obohacující příležitost mentorovat a vést mladší členy týmu. Kromě toho zpracovávají složité projekty s dlouhodobým dopadem na společnost a životní prostředí, čímž prokazují své odborné znalosti a odhodlání směřovat k udržitelné budoucnosti v oboru.

Jaké jsou výhody a nevýhody seniorních stavbyvedoucích?

Výhody:
 • Vysoký plat
 • Možnost kariérního postupu
 • Jistota zaměstnání
 • Neustálé možnosti vzdělávání a rozvoje
 • Možnost získat mezinárodní pracovní zkušenosti
 • 5 týdnů dovolené
Nevýhody:
 • Odpovědnost za úspěch či neúspěch projektu
 • Riziko zranění nebo nehod na pracovištích
 • Závislost na počasí a dalších vnějších faktorech, které nemůžete ovlivnit
 • Možnost konfliktů s dodavateli, klienty nebo jinými zúčastněnými stranami
 • Obtížné udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Jaké jsou odpovědnosti senior stavbyvedoucího?

 • Vedení bezpečnostních schůzek, inspekcí a správa kontrolních systémů bezpečnosti
 • Řízení kompletního návrhu a koordinace výstavby nemovitostí
 • Přezkoumávat bezpečnosti, žádosti o platbu, změnové příkazy a provádět analýzu rozpočtu a nákladů
 • Zajišťovat bezpečnostní školení pro všechny pracovníky stavby, kteří dodržují bezpečnostní protokoly pro staveniště

Jaké bývají na senior stavbyvedoucího kladeny požadavky?

Zaprvé bývá kladen důraz na relevantní vzdělání stavebního směru, a to buď středoškolské, nebo vysokoškolské. Dále je na seniorní pozici vyžadována praxe ve stavebním oboru, a to alespoň 5 let.

Mezi požadované tvrdé znalosti patří zejména práce na počítači, a to nejen základní MS Office, jako je Excel, Word a MS Project, ale také znalost práce ve speciálních softwarech.

Také je nutná znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů, dobrá jazyková vybavenost, tedy znalost cizích jazyků, a to zejména angličtiny či němčiny. V neposlední řadě bude požadován řidičský průkaz sk. B a aktivní řidičská dovednost.

Z měkkých dovedností bývá kladen důraz na komunikační a organizační schopnosti, časovou flexibilitu, aktivní přístup k práci, ochotu za prací cestovat, důslednost, zodpovědnost, týmovost a férové jednání.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá