Začínající studentská sestra: životopis, se kterým získáte svou první práci!

Práce zdravotní sestry může být velmi uspokojující povolání, které nabízí možnost pečovat o nemocné, postižené nebo jinak nemohoucí pacienty. Zdravotní školu již máte za sebou, nyní je načase najít si první zaměstnání...

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Studentská sestra: Životopis začínající sestry pro vaši inspiraci

DiS. Barbora
Nová Diplomovaná všeobecná sestra
721 345 678  
bara.nova@seznam.cz
Praha 4

O mně
Jsem čerstvou absolventkou Vyšší odborné zdravotnické školy, obor Diplomovaná všeobecná sestra, která se v současné době hledá práci v nemocničním zařízení, kde by mohla uplatnit své teoretické znalosti i praktické dovednosti získané při studiu a během praxe. Dovedu umně odebírat krevní vzorky i další biologický materiál, převazovat rány nebo poskytovat urgentní péči. Jsem starostlivá, trpělivá, komunikativní a vynikám schopností organizace a řízení času.

Vzdělání
Vyšší odborná škola zdravotnická 5. května, Praha 4
Obor Diplomovaná všeobecná sestra zakončený absolutoriem
2020 až 2023

 •  Poskytování preventivní, urgentní a léčebné péče
 •  Příprava pacientů, klientů k diagnostickým a léčebným postupům
 •  Průběžná a závěrečná praxe na různých odděleních nemocnice Motol a v Porodnici U Apolináře

Střední zdravotnická škola 5. května, Praha 4
Obor Praktická sestra zakončený maturitní zkouškou
2016 až 2020

 •  Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry
 •  Průběžná praxe na lůžkovém oddělení chirurgie, nemocnice Na Františku, Praha

Praxe

 •  Nemocnice Motol, lůžkové oddělení chirurgie, 2021 až 2023
 •  Porodnice U Apolináře, oddělení poporodní péče, 2020 až 2021
 •  Nemocnice Na Františku, ambulantní oddělení a dětské lůžkové oddělení, 2018 až 2020

Dovednosti

 •  Poskytování péče
 •  Poskytování první pomoci
 •  Odběry biologických vzorků
 •  Převazování ran
 •  Zavádění infuzí
 •  Uživatelská práce na PC
 •  Komunikace a organizace
 •  Trpělivost
 •  Práce v týmu

Odborné kurzy, školení

Kurz poskytování péče novorozencům, VOŠ 5. května, červen až září 2022

Jazyky

Anglický jazyk: B2

Zájmy a záliby

 •  Přespolní běh
 •  Plavání
 •  Deskové hry

Právě jste dokončili střední nebo vyšší odbornou zdravotnickou školu a hledáte si své první zaměstnání ve zdravotnictví jako zdravotní sestra či bratr? Abyste však mohli začít uplatňovat získané znalosti v praxi, budete muset nejprve vytvořit životopis začínající zdravotní sestry , který vám zajistí pozvání na pohovor.

Pomůžeme vám napsat perfektní životopis začínající sestry bez dostatečné praxe a nastartovat tím vaši hvězdnou kariéru. Ukážeme vám vzor CV začínající zdravotní sestry, poskytneme vám informace, jak by měl váš životopis vypadat po formální stránce, na konkrétních příkladech si vysvětlíme jednotlivé sekce CV, a podělíme se s vámi o dodatečné tipy, díky kterým vaši žádost o zaměstnání neodmítne žádná nemocnice!

📌 Tip : Nejjednodušší způsobem, jak si psaní CVčka začínající sestry ulehčit, je použití profesionálního vzoru CV , do kterého stačí vyplnit vaše údaje.

Podívejte se na náš kompletní příklad životopisu, abyste mohli vytvořit přesvědčivý životopis začínající zdravotní sestry i bez dlouhé profesní historie. Na našich webových stránkách naleznete řadu dalších příkladů CVček podle oboru , přičemž nechybí ani zdravotnický obor!

Jaký je průměrný plat na pozici začínající sestry těsně po škole?

Musíte vzít na vědomí, že jako začínající sestra bez profesní historie, bude váš nástupní plat nižší v porovnání se zkušenějšími kolegy. V průměru si v České republice na pozici zdravotní sestry můžete přijít na 34 179 Kč , což při práci na plný úvazek odpovídá hodinové mzdě v hodnotě 191 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ). Jiný zdroj uvádí aktuální průměrný plat vypočítaný na základě právě otevřených pracovních pozic v lokalitě Česko. Jedná se o 37 693 Kč měsíčně (zdroj: cz.indeed.com ).

💡 Poznámka : Uvádíme zde pouze základní platy. Čím vyšší bude vaše kvalifikace, tím vyšší bude i váš plat. Ve velkých městech, jako je Praha, nebo v soukromých zdravotnických zařízeních si navíc můžete přijít na výrazně výše, než je tomu v regionálních veřejných nemocnicích.

Jak napsat CV začínají sestry krok za krokem (i bez zkušeností)?

Tvorba CVčka začínající sestry se může jevit jako těžký úkol, neboť máte jen málo zkušeností. Ve zdravotnictví však existuje mnoho způsobů, které vám mohou pomoci prosadit se, doporučujeme se zaměřit na praxi získanou během studia, specifické dovednosti nebo absolvované odborné kurzy.


Studentská sestra životopis

Pracovní místa se budou lišit, proto se ujistěte, že pro každou pozici vytvoříte nové CVčko na míru přizpůsobené nabídce práce. Budete také muset shrnout svou kvalifikaci na omezeném prostoru jedné stránky, protože většina zaměstnavatelů nebude číst nic delšího.

Nepodceňte formální úpravu dokumentu!

Kromě uvedených informací je také zásadní formální stránka CVčka, tedy formát, rozvržení a struktura CV. Podívejme se na každou z těchto formálních náležitostí psaní CV.

Zvolte si ideální formát

Výběr formátu životopisu je klíčem k zajištění správného uvedení vaší kvalifikace. Existují tři základní formáty životopisu , které můžete zvážit. Patří mezi ně následující typy:

Jako začínající zdravotní sestře doporučujeme obráceně chronologický formát , který se zaměřuje na vaše profesní zkušenosti. Můžete si jej zvolit, třebaže nemáte přílišnou praxi. V takovém případě doporučujeme začít vzděláním, uvést jej od nejposlednější absolvované školy a poté uvádět ty předchozí. Následně uveďte pracovní zkušenosti, které jste získali při škole, uvádějte je rovněž od té nejnovější po nejstarší.

Další možností je funkční formát CV . Ten se soustředí na vaše dovednosti a dosažené vzdělání. Pokud jste ještě student nebo čerstvý absolvent s nulovou profesní historií, je tento formát určen právě vám.

Ještě je tu tzv. hybridní/kombinovaný životopis , který kombinuje nejlepší vlastnosti obou dalších formátů. Je vhodný pro kandidáty s dokonalou kombinací dovedností a zkušeností. Začínajícím zdravotním sestrám jej však příliš nedoporučujeme.

CVčko si přehledně rozvrhněte

Text CVčka je nutné si vhodně rozvrhnout na jednostránkový dokument tak, abyste vytvořili přehledný a snadno čitelný dokument. Rozvržení se týká vhodné volby písma, velikosti nejen písma, ale také řádkování, okrajů a celkového designu životopisu.

 • Nepřekročte jednostránkovovu délku CV. Veškeré informace se vám musí přehledně vejít na omezený prostor jednoho listu papíru. K tomu vám pomůže naše skvěle rozvržená šablona CV .
 • Zvolte jednoduchý design, který je snadno čitelný a srozumitelný. Vyhněte se křiklavým barvám, obrázkům nebo špatně čitelným písmům.
 • Písma jako je Arial, Georgia, Helvetica, Times New Roman a Calibri jsou nejlepší, protože jsou snadno čitelná. Co se týká běžného textu, používejte písmo o velikosti 10-12 bodů. V případě nadpisů používejte písmo o jeden až dva body větší (12 až 14 bodů).
 • Velikost mezi řádky si nastavte na 1,15 nebo 1,5 bodu. Provzdušněte celý dokument pomocí efektivně použitého bílého místa, které vložíte mezi jednotlivé sekce CV.
 • Cvčko uložte jako typ souboru PDF. Jiným typům souborů se často změní formátování, pokud je zaměstnavatel otevře v jiném zařízení. To by byla škoda. Veškerá vaše snaha a práce s formátováním by byla marná.
📌 Tip : Použijte náš vzor CVčka, který je již perfektně naformátovaný a jediné co musíte udělat vy, je vyplnit potřebné informace. Šablony jsou ke stažení zde .


Studentská sestra životopis

Cvčko správně strukturujte

Životopis začínající zdravotní sestry by měl obsahovat jednak váš kontaktní, a pak také informace o vaší kvalifikaci, jako je dokončené vzdělání v oboru, příslušné ošetřovatelské dovednosti, zkušenosti z klinické praxe, praxe v nemocnici nebo stáže a všechny certifikace, které v současné době vlastníte.

Všechny tyto informace přehledně strukturujte do následujících částí:

 • Sekce záhlaví s kontaktními údaji
 • Kariérní cíl (část nazvaná "O mně")
 • Sekce věnovaná vzdělání
 • Pracovní zkušenosti či praxe
 • Sekce dovedností
 • Další části s následujícími informacemi: zájmy a záliby, počítačové dovednosti a certifikace, jazyky a ocenění/vyznamenání atd.

Do záhlaví patří kontaktní údaje

První část životopisu, tzv. záhlaví, obsahuje vaše kontaktní údaje, jako je celé jméno a příjmení společně s akademickým titulem (máte-li), název profese, telefonní číslo, e-mailové adresa v profesionálním formátu, místo bydliště (název města), odkaz na online profil (máte-li, nepovinné).

Při vypisování kontaktu se raději dvakrát ujistěte, že jsou všechny vámi uváděné informace aktuální a neobsahují překlepy.

Vaše jméno a příjmení doporučujeme použít jako nadpis celého dokumentu. Nepište je proto větším písmem o velikosti ideálně 14 bodů a celý nadpis vytučněte.

Příklady

Správně

Karel Novák

Certifikovaný zdravotní bratr

606 678 890

karel.novak@seznam.cz

Bohušovice nad Ohří


Chybně

Karel Novák

Zdravotní bratr čerstvě po škole

Rodinný stav: Svobodný

Věk: 20 let

606 678 890

karlicek03@seznam.cz

Bohušovice nad Ohří


Pamatujte, že nejste povinni uvádět osobní informace, jako je třeba rodinný stav. Zaměstnavatel nemá právo po vás tyto osobní údaje požadovat. Zvažte tedy, zda je do CV uvedete, či nikoliv.

⚠️ Varování : Dejte si hodně záležet na tom, aby vaše CVčko působilo profesionálně! A-mailová adresa s přezdívkami nebo zdrobnělinami vám příliš nepomůže.

Není na škodu připojit fotografii!

V českém kontextu je zcela normální a běžné přikládat k CVčku fotografii. Pokud tedy máte profesionální portrét, který vás prezentuje jako sympatického zdravotníka, určitě jej do CV vložte. Neřešte však absenci profesionální fotky selfíčkem. Nevhodně zvolená fotka vám body ubere, a nikoliv přidá!

📌 Tip : Přečtěte si tento článek , který obsahuje příklady jak vhodných, tak zcela nevhodných fotek do CV! Naleznete jej na našem kariérním blogu, kde jsou pro vás k dispozici i další užitečné články.

Střední zdravotnická škola nebo vyšší odborná škola aneb jak popsat sekci s dosaženým vzděláním?

Vaše nejsilnější eso v rukávu? Sekce, kde popisujete dosažené vzdělání! Uveďte ji proto jako první ještě před profesní historii.

K výkonu profese zdravotní sestry je nutné splnit požadavek na ukončené vzdělání v oboru Všeobecná nebo praktická zdravotní sestra (Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních). V opačném případě nebudete moci práci zdravotní sestry vykonávat.


Studentská sestra životopis

Vzhledem k tomu jste čerstvou absolventkou/absolventem zdravotnické školy, zaměstnavatelé budou chtít při prohlížení vašeho životopisu začínající zdravotní sestry okamžitě vidět dosažené vzdělání. Sekce o vzdělání by proto měla být co nejpodrobnější a obsahovat detailně rozepsané studium.

Jako zdravotní sestra také můžete mít mnoho specializací, které je vždy výhodné do CV uvést a podrobněji popsat. Jak? Vždy uvádějte oficiální název zdravotnické školy, název vystudovaného oboru, dobu studia a hlavní náplň studia včetně absolvované praxe.

Příklad

Střední zdravotnická škola Máchova, Příbram

Maturitní obor Praktická sestra

2018 až 2022

 • Studium končeno získáním odborné kvalifikace k výkonu profese praktické sestry se zaměřením na péči o dětské pacienty (s výjimkou novorozeňat)
 • Průběžná praxe na dětském lůžkovém oddělení Fakultní nemocnice v Brně

Jak nejlépe popsat pracovní historii?

Nemějte strach. Zaměstnavatelé dobře vědí, že jako začínající zdravotní sestra nebo bratr nemáte příliš dlouhou profesní dráhu. To však neznamená, že do CVčka nemáte, co napsat! Detailně rozepište absolvovanou praxi, studentské brigády ve zdravotnictví nebo jakoukoliv další zkušenost, díky které jste získali či rozvíjeli přenositelné dovednosti. Také zde uveďte jakékoliv studentské a pracovní stáže v nemocnicích či dalších zdravotnických zařízeních.

⚠️ Varování : Nepište zkratky, pokud nelze se stoprocentní jistotou předpokládat, že bude čtenář znát jejich význam.

Příklad

Fakultní nemocnice Ústí nad Labem, urgentní příjem

Červen 2021 až září 2021

Zdravotnický asistent (brigádní výpomoc během pandemie)

 • Práce na urgentním příjmu pacientů, diagnostika stavu
 • Pomoc pacientům při vyplňování zdravotních formulářů o jejich současném stavu
 • Odběr biologického materiálu, provádění PCR testů

Jak napsat CV bez pracovních zkušeností ve zdravotnictví?

Jako začínající zdravotní sestra máte při sestavování svého prvního životopisu výhodu, protože před ukončením studia musí absolvovat rozsáhlou praxi a stáž. Při psaní CV se proto zaměřte na ni!

Třebaže jsou vaše zkušenosti v oblasti ošetřovatelství omezené, stále máte příslušnou praxi, kterou můžete uvést na místo pracovních zkušeností. Také si můžete zvolit funkční formát CV a upřednostnit tak své dovednosti a vzdělání.

📌 Tip : Jestliže jste navíc zastávali pozici, která vyžadovala využití přenositelných dovedností, zvažte jejich doplnění do CV. Zaměstnavatelé vždy ocení zdravotní sestry s pracovními návyky a univerzálními vlastnostmi, jako jsou komunikační, organizační dovednosti atd.

Vyberte do životopisu nejvhodnější dovednosti

Jako začínající zdravotní sestra či bratr musíte mít nejen potřebné vzdělání, ale také celu škálu tvrdých i měkkých dovedností. Jak nejlépe dokázat, že se na pozici hodíte a zvládnete všechny výzvy tohoto povolání?

Vytvořte sekci dovedností, kde v přehledných odrážkách uvedete jak tvrdé, tak měkké dovednosti zdravotní sestry. Tyto dovednosti přizpůsobte na míru pracovní nabídce. Projděte si požadavky na kandidáta, vyzobejte z nich klíčová slova a ty následně přetavte do svých dovedností.

Abyste si mohli udělat lepší představu, uvádíme pro vás konkrétní příklady.


Studentská sestra životopis

Tvrdé dovednosti

Seznam dovedností začněte tvrdými dovednostmi. Jedná se o dovednosti technického ražení, které jste se naučili při studiu, nebo na praxi. Níže uvádíme příklad tvrdých dovedností potřebných k tomu, abyste se stali úspěšnou zdravotní sestrou:

 • Odborná způsobilost
 • Zajišťování zdravotní péče v kritických situacích
 • První pomoc
 • Měření a záznam životních funkcí
 • Zavádění infuzí, injekcí
 • Péče o rány, převazy, dezinfekce
 • Podávání léků

Měkké dovednosti

Vzhledem k množství a různorodosti pacientů i lékařů, se kterými budete jako zdravotní sestra či bratr denně přicházet do styku, musíte oplývat určitými měkkými dovednosti, jako je komunikace, práce v týmu, time management, multitasking nebo organizační schopnosti. Také byste měli mít specifické osobní vlastnosti, jako je trpělivost, empatie, spolehlivost a přizpůsobivost.

 • Organizační dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Empatie a trpělivost
 • Zodpovědný přístup
 • Práce v týmu
 • Samostatnost
 • Svědomitost
 • Časová flexibilita
 • Ochota pracovat na směny

Na konec životopisu vložte doplňkové části

Ve zbylém prostoru jednostránkového dokumentu se věnujte dalším informacím, které svědčí o vašem zájmu o obor, zvídavosti a ochotě učit se nové věci a neustále se vzdělávat v oboru. Doporučujeme zahrnout následující doplňkové části:

 • Licence a certifikace : Uveďte jakékoliv odborné způsobilosti, specializace a certifikáte, které jste nasbírali. Neuvedení správných licencí nebo certifikací vás může automaticky diskvalifikovat, proto nezapomeňte vždy uvést organizaci, která certifikát či licenci vydala.
 • Odborné kurzy, školení : Dále uveďte absolvované kurzy a jakékoliv další nástavby studia, které značí váš zájem o obor.
 • Jazyky : Ve větších nemocnicích a soukromých zařízeních se můžete setkat s pacienty, kteří nemluví česky. Vyplatí se vám tedy uvést i znalost cizích jazyků, a to zejména angličtiny.
 • Počítačové dovednosti : Na některých pozicích, zejména v ordinacích praktických a specializovaných lékařů, bude vaší agendou také práce na PC. Budete vést elektronické záznamy, spravovat kalendář návštěv nebo objednávat pacienty pomocí interních systémů. Dokažte tedy, že tuto práci zvládnete.
 • Zájmy a záliby : Nebojte se ukázat vaší osobní stránku tím, že vypíšete několik koníčků, které dokazují vaši povahu trpělivé, přátelské, společenské, komunikativní či empatické zdravotní sestry.

Vytvořte kariérní cíl, kterým zaujmete!

Zaujměte pozornost pomocí poutavého kariérního cíle! Jak? Začněte svoje CVčko přesvědčivým úvodem, ve kterém představíte svou kvalifikaci, silné dovednosti a osobní vlastnosti, díky kterým se stanete posilou zdravotnického týmu.


Studentská sestra životopis

Vytvořte krátký odstavec o dvou až pěti větách, ve kterém ve stručnosti shrnete své vzdělání, praxi, dovednosti i další kladné stránky a přidanou hodnotu, kterou můžete zaměstnavateli nabídnout.

Tento odstaveček následně umístěte na úvod svého CV, a to pod část záhlaví s kontaktními údaji. Doporučujeme kariérní cíl vytvořit až jako poslední krok tvorby CV, jen tak budete vědět, jaké body z životopisu v něm zdůraznit.

Příklady

Správně
Jsem empatická diplomovaná sestra, která právě dokončila studium Vyšší odborné zdravotnické školy. Při studiu jsem absolvovala praxi ve fakultní nemocnici v Českých Budějovicích, a to na poporodním oddělení. Na střední zdravotnické škole jsem se soustředila na poskytování ošetřovatelské péče dětským pacientům, následně jsem absolvovala specializační kurz zaměřený na poskytování ošetřovatelské péče novorozencům. Nyní bych své teoretické znalosti z oblasti péče o dětské pacienty a novorozeňata ráda uplatnila v praxi.

Tato uchazečka o pozici začínající zdravotní sestry jasně uvádí, jaké studium ukončila, jaké je její specializace a kde absolvovala praxi.

Chybně
Jsem zdravotní sestra, která právě dokončila školu. Absolvovala jsem praxi a odborné kurzy a nyní hledám uplatnění v oboru, kde bych mohla použít teorerické znalosti i praktické dovednosti.

Z kariérního cíle této uchazečky se nedozvídáme příliš relevantních informací. Její CV pravděpodobně zapadne mezi ostatními uchazeči a kandidátka bude na pozvání na pohovor čekat marně.

Užitečné tipy, díky kterým vaše CVčko nikdo nepřehlédne!

Abychom vám pomohli napsat skvělý životopis začínající zdravotní sestry a nastartovat vaši kariéru ve zdravotnictví, přikládáme níže několik zaručených tipů:

 • CV musí být personalizované! Pište každý životopis podle požadavků z pracovní nabídky! Proč? Na obecný životopis se vám nevrátí příliš nabídek s pozváním na pohovor! Náboráři ihned identifikují, že jste si s psaním životopisu nedali příliš práce a dají přednost kandidátům, kteří se na pozici lépe hodí, neboť svůj životopis přizpůsobili požadavkům.
 • Prezentujte se jako profesionál pomocí vhodně volených jazykových prostředků a bezchybné češtiny bez hrubek a překlepů. Na závěr si po sobě text třikrát zkontrolujte.
 • Nepodceňte celkový vzhled dokumentu. Měl by být jednoduchý, přehledný a snadno skenovatelný tak, aby v něm bylo možné snadno a rychle nalézt potřebné informace.
 • Připojte k životopisu motivační dopis! I ten by podobně jako CV měl být přizpůsobený na míru pracovnímu inzerátu. Dovysvětlete v něm informace z CV a dále je rozveďte. Buďte osobní a dokažte svůj zájem o pozici.

Shrnutí na závěr aneb jak na nejlepší CV začínající zdravotní sestry

Na závěr si stručně shrneme zásadní informace z tohoto průvodce psaním CV začínající zdravotní sestry:

 • Stručnost a věcnost, to je to, oč tu běží! Vaše Cv nesmí přesáhnout délku jedné stránky.
 • Kontaktní údaje vložte do záhlaví dokumentu. Jako nadpis použijte své jméno. Pozor na překlepy a aktuálnost údajů.
 • Pod kontakt uveďte kariérní cíl, který by měl obsahovat vaše profesní aspirace, vzdělání a klíčové dovednosti.
 • Jako první detailně rozepište dosažené vzdělání. Sekci věnovanou praxi nebo pracovním zkušenostem uvádějte až poté.
 • Do přehledného seznamu v odrážkách uveďte pět až deset tvrdých i měkkých dovedností, které odpovídají popisu práce.
 • Vložte do CV doplňkové části, jako jsou certifikace, kurzy, jazyky nebo koníčky.
 • Uložte CV ve formátu PDF a připojte k němu i motivační dopis.
📌 Tip : Stáhněte si vzor životopisu, se kterým uděláte skvělý první dojem. Navíc si ušetříte hodně práce s formálními náležitostmi psaní CVčka. K dispozici jej naleznete zde .


Studentská sestra životopis

Demonstrujte svůj zájem o pozici a vytvořte motivační dopis!

Jak lépe ukázat váš zájem o pozici zdravotní sestry, než pomocí personalizovaného motivačního dopisu? Sepište jednostránkový stručný (tři až pět odstavců) motivák, ve kterém se budete prezentovat jako ideální uchazeč na danou pozici. Tímto jednoduchým způsobem předběhnete kandidáty, kteří si řeknou, že je motivační dopis zbytečný a pošlou žádost bez něj.

📌 Tip : Zde vám detailně ukážeme, jak takový motivační dopis správně napsat!

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká je pracovní náplň studentské zdravotní sestry?

Mezi hlavní pracovní povinnosti studentské sestry patří zejména poskytování ošetřovatelské péče. Zdravotní sestra se dále ve spolupráci s ošetřujícím lékařem podílí na poskytování preventivní či léčebné péče. Zdravotní sestry mohou pracovat ve specializovaných oborech, ať už v nemocnici nebo v soukromém zdravotním zařízení, nebo dokonce poskytovat péči v domácím prostředí pacienta.

Jak CV na míru přizpůsobit textu pracovní nabídky?

Vyhněte se strategii rozesílání stejného životopisu na všechny otevřené pozice. Třebaže si možná myslíte, že tím ušetříte čas. Není tomu tak. Ve výsledku strávíte mnohem více času hledáním práce. Pozvání na pracovní pohovor získáte téměř okamžitě, pokud svoje CVčko na míru přizpůsobíte pracovní pozici.

Před samotnou tvorbou životopisu si detailně přečtěte text pracovní nabídky, identifikujte v něm klíčová slova, která následně začleňte do svého životopisu.

📌 Tip : Podrobný návod, jak přizpůsobit CV na míru konkrétní pozici, naleznete na našem kariérním blogu .

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis