Táborový poradce: Životopis, se kterým získáte práci na nejlepším táboře

Zvládnout velkou skupinu dětí, často na neznámém místě a s nepřetržitými povinnostmi, je náročný úkol. Při najímání táborového vedoucího se musí zaměstnavatel ujistit, že našel kandidáta, který je nejen vyzrálý a zodpovědný, ale také který ví, jak pracovat s mladými lidmi a zajistit dobrou zábavu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Máte všechny potřebné požadavky na skvělého táborového vedoucího? Pak už jen zbývá hodit je všechny na papír! Váháte? Nebojte! V tomto článku se zabýváme tím, co je to táborový vedoucí, zkoumáme, jak vytvořit životopis táborového vedoucího , určíme si, co do něj zahrnout, a poskytneme tipy, šablony a příklady, které vám pomohou napsat vlastní CV.

Skvělý táborový vedoucí může mladému táborníkovi zpříjemnit léto! Jediným problémem je, že v těchto rolích může být velká konkurence. Pokud tedy rádi přinášíte radost a podporu dětem na táboře, musíte tvrdě pracovat na vytvoření životopisu, který vás odliší od ostatních.

📌 Tip : Uspějte při přijímacím řízení díky profesionálně vypadajícím životopisu, ve kterém nechybí žádné informace. Ten vytvoříte hravě s našimi přehlednými šablonami . Stačí do nich vyplnit potřebné informace a máte hotovo!

Hledáte další inspiraci? Vyzkoušejte náš podrobný průvodce psaním životopisu učitele obecně , nebo zkuste přímo životopis učitele pro mateřské či základní školy . Další příklady pedagogů na různých úrovních vzdělávacího systému jsme si pro vás připravili zde .


táborového poradce

Kolik si můžete vydělat na pozici táborového vedoucího?

Osoby, které jedou na tábor buď jako vedoucí, nebo třeba jako zdravotník či kuchař, mají nárok na týden pracovního volna s náhradou mzdy. Nejvyšší částka, kterou lze jako náhradu mzdy takto čerpat dosahuje hodnoty 37 047 Kč (dle Sdělení MPSV č. 495/2021 Sb.).

Jinak se plat vedoucího liší od délky turnusu, míry praxe a podle svěřených úkolů a zastávaných funkcí. Při procházení nabídek jsme zjistili, že peněžní odměna na pozici vedoucího často se často pohybuje od 2500 do 4000 Kč za turnus.

💡 Poznámka : Vedoucí však nemusí platit stravu, ubytování nebo vstupné na atrakce. Odměna za práci také bude záležet na lokalitě a zaměření tábora.

Tvorba životopisu se musí přizpůsobit požadavkům z nabídky práce!

Rodiče, majitelé táborů a vedoucí táborů důvěřují táborovým vedoucím, že zajistí každodenní zapojení a bezpečnost dětí během tábora. Chcete-li se stát táborovým vedoucím, potřebujete efektivní životopis, který vyzdvihne vaši kvalifikaci. Porozumění tomu, jak vytvořit životopis táborového poradce, vám může pomoci získat zaměstnání na této pozici.

Dobrý životopis musí být konkrétně zaměřen na zamýšlenou pozici táborového poradce. Proto se pozorně podívejte na popis pozice táborového vedoucího, na kterou se chystáte, a podle toho přizpůsobte svůj životopis. Dále si dejte záležet na formátování CVčka tak, aby byl dokument co nejpřehlednější.

Formát

Životopisy táborových vedoucích lze vytvářet v různých formátech. Měli byste použít ten, který odpovídá vašim zkušenostem a co nejlépe prezentuje vaše dovednosti. Zde je přehled formátů životopisů táborových vedoucích a situací, kdy je použít.

Funkční životopis

Funkční životopis je stručný a zaměřuje se na vaše dovednosti. Sděluje zaměstnavateli informace o vašem vzdělání a kurzech souvisejících s pedagogikou nebo péčí o děti, a také o lidských dovednostech potřebných pro danou pozici.

Tento formát je nejvhodnější pro nováčky v oblasti táborového vedení. Použijte jej, pokud jste právě dokončili studium a chcete začít hledat práci, nebo pokud přecházíte z jiné profese.

Chronologický životopis

Navzdory svému názvu jsou tyto životopisy táborových vedoucích ve skutečnosti uspořádány v obráceném chronologickém pořadí. Zkušenosti jsou rozděleny do konkrétních rolí nebo pozic. Jsou seřazeny od nejnovějšího po nejméně aktuální.

Předpokládejme tedy, že jste získali maturitu, 3 roky jste pracovali jako asistent pedagoga na základní škole. Poté jste tuto práci opustili a v současné době pracujete jako vedoucí letního tábora. Ve svém životopise byste měli na prvním místě uvést školu a až na druhém místě organizátora tábora.

Tento životopis je jednoznačně přínosný pro táborové vedoucí, kteří ve své profesi získali určité zkušenosti. Zajistí, že si personalisté všimnou vašich nejdůležitějších úspěchů jako první.

Kombinovaný formát

Vyzdvihuje vaše úspěchy ve správném pořadí a obsahuje také seznam vašich nejlepších dovedností a standardů vzdělání. Tento formát zajistí, že váš potenciální zaměstnavatel získá kompletní představu o vašich nasbíraných zkušenostech a hodnotě, kterou byste jeho týmu přinesli.

Rozvržení

Životopis táborového vedoucího by měl být stručný a čtivý. Upřednostněte jednoduchost a informativní obsah před efektností nebo atraktivní grafikou. S přehledným rozvržením vám snadno pomůže některá z předpřipravených šablon CV .

Zachovejte v životopise táborového vedoucího jednoduché černobílé barvy. Pokud chcete, můžete použít několik neutrálních barevných tónů pro nadpisy. Náborový manažer by se však měl zaměřit na vaši kvalifikaci, nikoli na vaše grafické dovednosti. Používejte běžná a jednoduchá písma, jako jsou Arial, Calibri a Times New Roman. Udržujte velikost písma přibližně 11-12 bodů. Dbejte na to, aby všechny části životopisu byly správně zarovnané a nepůsobily chaoticky.


táborového poradce

Struktura

Celkově byste měli do svého životopisu táborového vedoucího zahrnout následující části:

 • Záhlaví životopisu
 • Profesní shrnutí
 • Zkušenosti s táborovým vedením (Můžete také zmínit podobné role, kdy jste učili děti předškolního věku nebo měli na starosti táborové akce či vedení kroužků)
 • Vaše vzdělání (nejvyšší dosažený titul, příslušné kurzy atd.)
 • Relevantní dovednosti
 • Další sekce: certifikace, zájmy a záliby, jazyky apod.

E-mail, telefon a další kontaktní údaje vložte do záhlaví CVčka

Do záhlaví vložte svůj kontakt, a to konkrétně:

 • Jméno a příjmení
 • Název pozice
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Místo bydliště
 • Odkaz na LinkedIn nebo profesní stránky, máte-li

Příklady

Správně

Mgr. Lenka Kováčová

Táborová vedoucí

123 456 789

lenka.kovacova@platforma.com

Brandýs nad Labem

LinkedIn.com/in/lenkakovacova


Chybně

Mgr. Lenka Kováčová

Táborová vedoucí

Rodinný stav: Vdaná, 3 děti

123 456 789

lenicka@platforma.com

Brandýs nad Labem


⚠️ Varování : Pozor na e-mail a jeho formát! Musí být profesionální! Součástí záhlaví uchazeče by měly být především kontaktní informace, nikoliv osobní nebo citlivé údaje. Vyhněte se uvádění příliš osobních informací!

Praxe jako vedoucí a jak ji nejlépe prezentovat

Ve svém životopise popište své zkušenosti táborového vedoucího stejným způsobem, jakým byste popsali jakoukoliv jinou pracovní zkušenost. Jaká byla vaše role na táboře? Zaměřte se na své úspěchy. Vyberte dovednosti, které jsou přenositelné a prokažte kvalifikaci požadovanou pro požadovanou pozici, organizaci nebo zaměření tábora.

Připojte několik krátkých odrážek, které vyzdvihnou vaše úspěchy a popíší, co jste v roli vedoucího dokázali. Vaše zkušenosti táborového poradce by měly demonstrovat vaše:

 • Komunikační, poradenské a vůdčí schopnosti
 • Pracovní morálku, která vás může odlišit od ostatních kandidátů
 • Dovednosti v oblasti spolupráce, budování týmu a řešení konfliktů
 • Empatie, humor a přesvědčování, které vám pomohou získat si respekt táborníků
 • Plánování aktivit a dohled nad nimi
 • Organizace a správa programu

Níže uvádíme příklad, jak do životopisu uvést zkušenosti táborového vedoucího:

Příklad

EDUFun s.r.o., Olomouc

Hlavní táborový vedoucí na letním táboře

Červen 2022 – srpen 2022

 • Vedení týmu 5 vedoucích při plánování a realizaci každodenních aktivit pro 60 táborníků ve věku 6-12 let během 6 letních turnusů
 • Vymýšlení kreativních způsobů, jak zapojit táborníky a podpořit mezi nimi pozitivní sociální interakce
 • Sledování pohody jednotlivých táborníků a okamžité řešení veškerých vzniklých problémů
 • Povzbuzování táborníků, aby zkoušeli nové věci, vystupovali ze své komfortní zóny a bavili se
 • Obdržení pozitivní zpětné vazby od rodičů na konci tábora

Jak napsat životopis bez předchozí praxe?

Jak již bylo zmíněno výše, zvolte funkční formát životopisu, ve kterém budou uvedeny vaše nejlepší schopnosti a vzdělání. Zahrňte do něj dobrovolnickou práci nebo stáže, které ukazují důležité dovednosti nebo zkušenosti, například dobrovolnictví v domě dětí a mládeže apod. Zaměřte se také na dovednosti, které ukazují, že si dokážete osvojit nová školení a rychle je použít (např. "rychle se učí", "zodpovědný", "přizpůsobivý").


táborového poradce

Vzdělání: Zaměstnavatel ocení pedagogické zaměření studia

Táboroví poradci obvykle potřebují minimálně středoškolské vzdělání. Mohou také potřebovat specializované certifikáty a/nebo školení v oblastech, jako je první pomoc, resuscitace a plavčík. Táboroví vedoucí musí mít také dobré komunikační a organizační schopnosti a schopnosti řešit problémy.

Uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání (např. maturitu nebo vysokoškolský titul) a také případné další vzdělání v oblastech, jako je vzdělávání, rekreace nebo management. Velké plus získáte za vzdělání v oblasti pedagogiky, sociální péče nebo ošetřovatelství apod.

Dokažte, že se na pozici táborového vedoucího hodíte! Pomocí trefně vybraných dovedností!

Klíčem k úspěchu je uvědomit si, jaké dovednosti máte, a přizpůsobit je pozici, organizaci nebo zaměření tábora, ve kterém chcete pracovat a zároveň je popsat profesionálním způsobem. Pokud uvedete dovednosti, které používáte k řízení svých zkušenosti poradce, uvidíte, že je lze přenést i do jiných prostředí. Ve skutečnosti zjistíte, že jsou v pracovním prostředí poměrně cenné, což znamená, že pokud je správně prodáte, budete velmi atraktivní pro potenciálního zaměstnavatele.

Tvrdé dovednosti

 • Plánování vnitřních i venkovních aktivit
 • Management a planning
 • Vedení, mentoring, koučing
 • Fyzická zdatnost
 • Výdrž
 • Poskytnutí první pomoci

Měkké dovednosti

 • Kladný vztah k dětem
 • Pohotovost
 • Komunikační schopnosti
 • Trpělivost
 • Schopnost řešit problémy
 • Starostlivá osobnost
 • Organizační schopnosti
 • Kreativita
 • Přátelská povaha
 • Týmový hráč

Doplňkové sekce, které byste jako vedoucí táboru měli do CV přidat

Doporučujeme životopis doplnit o další sekce, které dokáží vaši kvalifikaci a dovednosti. Může se jednat například o:

 • Relevantní kurzy: Abnormální psychologie, vývojová psychologie, kognitivní psychologie
 • Certifikáty: V tomto oddíle uveďte všechna příslušná osvědčení a certifikáty, které můžete mít, např. osvědčení o poskytnutí první pomoci a resuscitaci.
 • Školení v oblasti bezpečnosti dětí apod.
 • Jazyky (zejména angličtina)
 • Zájmy a záliby

táborového poradce

Máte zkušenosti s vedením tábora? Vytvořte profesní shrnutí

I poté, co použijete všechny výše uvedené body k vytvoření dokonalého životopisu, rozhodne o jeho konečném osudu profesní shrnutí. Tuto část si zaměstnavatelé přečtou u každého jednotlivého uchazeče a rozhodnou se, kdo jim stojí za jejich čas. Proto je to vaše šance, jak vyniknout a zajistit, aby pokračovali ve čtení zbytku vašeho životopisu.

Váš profesní souhrn by měl být stručným shrnutím vašich zkušeností spolu s vašimi dovednostmi a referencemi. Nebojte se zde opakovat věci, které jste již zmínili v jiné části. Nezapomeňte, že to může být vaše jediná šance, jak se předvést.

Profesní shrnutí umístěte pod záhlaví s kontaktními údaji. Nepřežeňte to však s jeho délkou. Dvě až tři věty úplně stačí!

Příklad profesního vedoucího tábora

Mám více než tříroční praxi jako vedoucí letního tábora. Jsem zodpovědná za bezpečnost a pohodu dětí, o které se starám. Mám osvědčení o poskytnutí první pomoci a provádění resuscitace. Dovedu efektivně pracovat s dětmi všech věkových kategorií, od dětí předškolního věku až po teenagery.

Příklad profesního shrnutí uchazeče z jiné oblasti

Jsem nadšený a motivovaný učitel pro 1. stupeň ZŠ s pětiletou praxí s výukou žáků ve věku ve věku 6 až 12 let. Jako dítě jsem sám jezdil na letní tábory, dobře se tedy vyznám v různých táborových aktivitách, včetně aktivit v přírodě, slaňování a horolezectví. Jsem týmový hráč a přirozený vůdce, který umí vyvíjet a vést poutavé, vzdělávací a bezpečné aktivity pro děti.

💡 Poznámka : Pokud nemáte zkušenosti. Napište kariérní cíl, ve kterém se zaměříte na své dovednosti a aspirace. Mluvte o své motivaci a předpokladech, které z vás udělají skvělého vedoucího. Také zmiňte jakékoliv zkušenosti s prací s dětmi.

Rady & tipy, jak životopis doladit

Řiďte se níže uvedenými tipy, díky kterým vaše CVčko vynikne v záplavě dalších uchazečů o stejnou pozici táborového vedoucího.

 • Zdůrazněte své zkušenosti s prací s dětmi. Zahrňte všechna předchozí zaměstnání nebo dobrovolnickou práci, kterou jste vykonávali.
 • Uveďte všechny certifikáty nebo kvalifikace, které máte a které z vás dělají skvělého táborového vedoucího.
 • Podělte se o své speciální dovednosti, které by mohly být přínosem pro táborové prostředí, například v oblasti umění a řemesel, hudby nebo sportu.
 • Uveďte jakoukoli pozitivní zpětnou vazbu nebo hodnocení, které jste obdrželi od předchozích zaměstnavatelů nebo klientů.
 • Zmiňte se o všech oceněních nebo uznáních, která jste za svou práci obdrželi.

Časté chyby, kterých se vyvarujte při psaní životopisu táborového vedoucího

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé na každou volnou pozici hned několik žádostí. Váš životopis tak musí zapůsobit na náboráře nebo personalistu, přičemž oni obvykle zkoumáním životopisu stráví jen 5 sekund svého času, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vyvarujte se proto raději níže uvedeným chybám:

 • Nepřiložení motivačního dopisu. Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste pro danou pozici nejlepším kandidátem a proč o ni stojíte.
 • Vynechání důležitých detailů. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, vzdělání, pracovní historii a všechny důležité dovednosti a zkušenosti.
 • Použití obecné šablony. Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby. Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a gramatické chyby.
 • Přílišné zaměření na povinnosti. Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.

táborového poradce

Rekapitulujeme! Základní poznatky v kostce!

Vytvořte životopis táborového vedoucího pro konkrétní pozici. Obecně vypadající dokument totiž nikdy nikoho nezaujme. A rozhodně vám nezajistí práci.

Chcete-li napsat dokonalý životopis táborového vedoucího, pak:

 • Ujistěte se, že všechny informace jsou přesné a aktuální
 • Napište poutavé profesní shrnutí.
 • Zdůrazněte všechny předchozí zkušenosti s prací s dětmi. Také uveďte veškeré zkušenosti s vedením
 • Uveďte jakékoli relevantní vzdělání nebo školení v oboru.
 • Zdůrazněte všechny dovednosti, které mohou být pro danou pozici přínosné, například osvědčení o poskytnutí první pomoci nebo resuscitaci. Prokažte svou schopnost pracovat v týmu a zvládat více úkolů.
 • Přidejte další části CV: Uveďte zejména všechna ocenění nebo uznání, která jste obdrželi. Přidat můžete i zájmy a záliby.

Motivační dopis pro vás znamená konkurenční výhodu!

A je to! Ale počkat! Než kliknete na tlačítko "Odeslat", nezapomeňte napsat motivační dopis, který bude třešničkou na dortu vašeho životopisu!

Na komunikačních dovednostech při ucházení se o místo letního táborového poradce hodně záleží. Prokažte je písemně! Na motivačních dopisech stále záleží, i když vám většina lidí tvrdí, že ne.

Při psaní motivačního dopisu se snažte o princip rovnováhy - motivák by neměl být ani příliš dlouhý, ani příliš krátký. Měl by být tak akorát.

Řekněte zaměstnavateli vše, co chcete, v co nejmenším počtu slov. Ukažte, že jste organizovaní. Vyprávějte příběh, abyste vyplnili prázdná místa, která jste možná nechali v životopise táborového vedoucího.

Jste trochu zmatení? Nedělejte si starosti! Zde je náš kompletní návod, jak napsat dokonalý motivační dopis v několika jednoduchých krocích.

Čato kladené otázky (FAQ)

Co dělá táborový vedoucí?

Táborový vedoucí je zodpovědný za zajištění bezpečného a příjemného prostředí pro táborníky. Vede táborové aktivity, dohlíží na táborníky a pomáhá jim s každodenními potřebami. Mohou také poskytovat táborníkům vedení a podporu, vést vzdělávací lekce a lekce zaměřené na rozvoj dovedností a pomáhat s údržbou tábořiště.

Jaká je náplň práce táborového vedoucího?

Správný táborový vedoucí provádí následující pracovní úkoly:

 • Plánuje, vede a realizuje táborové programy pro děti
 • Poskytuje účastníkům tábora kvalitní vzdělávací a rekreační příležitosti a příjemné zážitky
 • Dohlíží na táborníky a zajišťuje jejich bezpečnost, rozvoj, růst, dosahování dovedností a celkovou pohodu
 • Udržuje rozvrh pro účastníky tábora
 • Usnadňuje a vytváří plány lekcí pro každodenní činnosti
 • Organizuje a vede různé aktivity malých a velkých skupin
 • Zajišťuje čistotu tábořiště
 • Pomáhá při vedení přesných záznamů o programu, včetně hlášení o incidentech, dokumentace v deníku a denní docházky
 • Zná a rozumí všem nouzovým postupům souvisejícím s táborovým programem
 • Zaznamenává a sleduje dietní omezení/alergie táborníků a zajišťuje, aby jim byla jídla/svačiny distribuovány
 • Zprostředkovává případné spory táborníků
 • Zná, prosazuje a dodržuje všechny bezpečnostní pokyny spojené s táborovým programem, včetně toho, že vždy ví, kde se jeho svěřenci nacházejí
 • Udržuje stálý dohled nad bazénem/vodní plochou

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis