Učitel předškolního věku: Životopis začínajícího učitele v mateřské škole krok za krokem

Kariéra učitele dětí předškolního věku je zajímavá a naplňující. Máte-li však čerstvě po škole, může být obtížné získat práci v mateřské škole či dětské skupině bez relevantních pracovních zkušeností. Ukážeme vám, jak napsat životopis učitele pro děti předškolního věku na základní úrovni i bez dlouhé praxe.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Tento průvodce životopisem vám poskytne tipy, které potřebujete k vytvoření svého prvního životopisu na pozici učitele dětí v předškolním věku. Zde jsou některá z témat, kterými se budeme zabývat:

 • Správný formát, struktura a rozvržení vašeho životopisu
 • Jak do životopisu zahrnout své vzdělání v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky
 • Jak nedostatek zkušeností vykompenzovat dovednostmi a doplňkovými sekcemi
📌 Tip : Od nejlepšího životopisu začínajícího učitele či učitelky mateřské školy na světě vás dělí jen pár malých krůčků. Použijte naši profesionální šablonu CV a oslňte ředitele mateřské školy i bez dlouhé pracovní historie.

Hledejte inspiraci v našich příkladech životopisů , mezi kterými nechybí řada z oblasti vzdělávání dětí a školní i mimoškolní pedagogiky.


Učitel předškolního věku životopis

Jaké je platové ohodnocení učitelů mateřských škol?

Na základní úrovni bez pracovních zkušeností si může začínající učitel nebo učitelka v mateřské škole přijít na cca 35 707 Kč hrubého měsíčně (zdroj: personalka.cz ).

Jako učitel dětí v předškolním věku však můžete hledat práci i jinde. Nabízí se například dětské skupiny, soukromé jesličky, domy dětí a mládeže apod.

💡 Poznámka : Výše platu se bude lišit v závislosti na mnoha okolnostech, jako je místo výkonu práce s dětmi, specifické dovednosti nebo typ úvazku.

Psaní životopisu učitele či učitelky v mateřské škole krok za krokem (i bez zkušeností)!

Když začínáte svou kariéru učitele pro děti předškolního věku, může být napsání dokonalého životopisu náročné.

Maximalizujte svou kvalifikaci a ukažte ředitelovi mateřské školy, jak bude užitečná na pozici, o kterou stojíte. Každý životopis také přizpůsobte a slaďte s požadavky náborového manažera nebo ředitele školy. Podívejte se na naše příklady životopisů , které vám poskytnou několik skvělých nápadů při tvorbě vašeho životopisu.

Zvolte správný formát, rozvržení a strukturu životopisu.

Nejlepší formát životopisu

Správný formát by měl v životopise nejprve představovat vaši nejvyšší kvalifikaci. Podívejme se na tyto tři formáty, ze kterých si můžete vybrat.

Obráceně-chronologický formát - Tento formát je pro vás ideální, pokud máte nějaké zkušenosti s výukou dětí. Zaměřuje se na vaše odborné zkušenosti a snadno se v něm vyhledávají vaše nejnovější pracovní úspěchy.

Funkční životopis - Tento formát je ideální pro studenty předškolního učitelství či čerstvé absolventy pedagogiky, kteří nemají zkušenosti. Zaměřuje se na vaše dovednosti a vzdělání.

Hybridní/kombinovaný životopis - Tento formát se hodí pro uchazeče s praxí a dovednostmi. Kombinuje nejlepší vlastnosti obou ostatních formátů.

Ideální rozvržení životopisu

Vytvořte čistý dokument, který bude přehledný a ředitel školy v něm rychle nalezne požadované informace, které ho zajímají.

 • Nejlepší je jednoduché písmo. Nám se osvědčilo písmo Arial nebo Times New Roman. Použít také můžete třeba Calibri či Georgia. Naopak se vyhněte ozdobným písmům typu Comic Sans apod.
 • Nepoužívejte příliš velké ani malé písmo. Nejideálnější velikost je cca 11 bodů.
 • Výsledný dokument byste měli uložit jako uzamčený soubor. Doporučujeme tedy CV odeslat ve formátu PDF.
📌 Tip : Máte-li problém s vlastním formátováním dokumentu, pak vsaďte na některou z našich přehledných šablon CV . Jsou předpřipravené a stačí do nich vyplnit informace.


Učitel předškolního věku životopis

Doporučená struktura životopisu

Struktura životopisu studenta učitelství by měla mít následující části:
 • Sekce záhlaví
 • Shrnutí/cíl životopisu
 • Sekce věnovaná dosaženému vzdělání
 • Pracovní zkušenosti
 • Sekce dovedností
 • Další sekce (jazyky, počítačové dovednosti, odborné kurzy a školení nebo zájmy a záliby)

Pravděpodobně již víte, jaké informace byste měli zahrnout do životopisu učitele, který vám pomůže získat práci, ale větším problémem je vymyslet, jak je prezentovat, aby nebyly příliš dlouhé nebo přeplněné.

Pamatujte na následující zlatá pravidla. Víte, že je třeba, abyste se:
 • Využívejte co nejvíce odrážek.
 • Udržovali text stručný a výstižný.
 • Neuváděli žádné informace, které se nevztahují k pracovnímu místu.
 • Použijte jednoduchý nadpis životopisu, který obsahuje vaše jméno tučně, titul, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Vše začíná v záhlaví dokumentu! Uveďte telefonní číslo a další kontaktní údaje

Váš životopis by měl začínat záhlavím, které obsahuje následující údaje:

 • Vaše celé jméno a příjmení
 • Název pracovní pozice
 • Telefonní číslo
 • Profesní e-mailovou adresu
 • Místo bydliště
 • Odkaz na váš profil na síti LinkedIn.
⚠️ Varování : Před odesláním životopisu náborovému pracovníkovi si tyto údaje zkontrolujte a ujistěte se, že jsou správné, aby vás mohl v případě potřeby kontaktovat.

Příklady

Správně
Bc. Veronika Holýšová
Učitelka v mateřské škole
234 567 890
veronika.holysova@platforma.com
Beroun
LinkedIn.com/in/veronikaholysova

Chybně
Bc. Veronika Holýšová
Učitelka v mateřské škole
Rodinný stav: Vdaná
234 567 890
veronicka.kopretinka@platforma.com
Beroun
LinkedIn.com/in/veronikaholysova

Je zbytečné uvádět osobní a jiné nepodstatné informace. Omezte se na uvedení pouze kontaktních údajů, a to v profesionálním formátu!

Jak nejlépe doložit vzdělání potřebné pro učitelství pro mateřské školy?

Sekce vzdělávání je pro každého učitele bez pracovních zkušeností klíčová. Pokud nemáte mnoho zkušeností, využijete tuto sekci k tomu, abyste náborovému pracovníkovi ukázali, které osvojené znalosti vám umožní vyniknout.

Zdůrazněte své vzdělání, počínaje nejnovější kvalifikací, a ukažte příslušné kurzy, které vás připravily na danou pozici. Pokud máte vysokoškolský titul, začněte jím. Přidejte název titulu, název školy a rok absolvování/očekávané datum ukončení studia.

Každé pracovní místo pro studenty učitelství je jiné, proto se podívejte na popis práce a do životopisu uveďte všechny kvalifikace, které personalista hledá. Pokud máte magisterský titul, je v pořádku vynechat základní vzdělání.


Učitel předškolního věku životopis

Příklad

PED Evropská, Praha
Bakalářský studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
2020 až 2023
 • Předškolní psychologie a didaktika
 • Specializace na oblast výtvarné a hudební výchovy pro mateřské školy
 • Pedagogická odborná praxe v mateřské škole Bělásek v celkovém počtu 180 h, Praha 3

Namísto pracovních zkušeností uveďte povinnou praxi ze školy

Část týkající se pracovních zkušeností je pro začínající učitele vždy obtížná, protože je možné, že jste dosud v mateřské škole nepracovali. Možná budete dokonce v pokušení ji ze svého životopisu vynechat, ale neměli byste, protože hraje klíčovou roli. Je to skvělý způsob, jak se odlišit od ostatních kandidátů, kteří mají pravděpodobně stejnou kvalifikaci jako vy.

I když nemáte mnoho předchozích zkušeností jako učitelka v mateřské škole, můžete zdůraznit všechny relevantní stáže, dobrovolnické zkušenosti, zájmové činnosti s dětmi, nebo pracovní zkušenosti, které by mohly vyžadovat stejné znalosti nebo dovednosti jako u odborníka v oblasti předškolního vzdělávání.

Máte třeba praxi jako odborný asistent pedagoga ze základních škol? Jedná se o skvělý příklad zkušeností ze školního prostředí, které vám usnadní získání práce v mateřské škole.

Životopis také pomáhá zaměstnavatelům posoudit vaši vyspělost, motivaci a pracovní morálku, takže nezapomeňte zdůraznit všechny konkrétní ukazatele nebo zkušenosti, které jsou hmatatelným důkazem vašeho úspěchu jako učitele v mateřské škole.

Vyjmenujte své zkušenosti s dobrovolnickou činností a stážemi počínaje tou nejnovější. Pod každou z nich uveďte tři až pět pracovních povinností a pokud možno je kvantifikujte čísly a fakty. V popisu práce budou uvedena klíčová slova, která můžete začlenit, abyste optimalizovali svůj životopis.

📌 Tip : Pokud nemáte žádné relevantní zkušenosti, přidejte další zkušenosti a zdůrazněte přenositelné dovednosti, které budou v nové práci užitečné.

Příklad

Ledňáček, Zájmový klub pro děti ve věku 4 až 12 let, Brno-Západ
Odborná praxe v rámci pedagogické přípravy na výkon profese v učitelství pro mateřské školy
Leden 2023 až květen 2023
 • Kurzy výtvarných činností pro děti ve věku 4 až 6 let
 • Vedení zájmových kurzů (keramika, malování) pro děti ve věku 6 až 12 let
 • Zajištění komunikace s rodiči, organizační činnost, plánování rozvrhů kroužků a kurzů

Nakombinujte nejvhodnější dovednosti, které využijete při práci v mateřské škole

Vaše dovednosti hrají významnou roli při zajišťování vašeho postupu v náborovém procesu. Je možné mít mnoho jedinečných schopností, ale upřednostněte ty, které jsou relevantní pro vaši požadovanou pozici.

Správná kombinace tvrdých a měkkých dovedností je důležitá. Tvrdé dovednosti jsou specifické schopnosti, které vyžadují určitý čas na naučení ve škole nebo prostřednictvím školení. Měkké dovednosti jsou interpersonální vlastnosti, které vám umožní dobře komunikovat s kolegy a dětmi nebo jejich rodiči.

Při výčtu těchto dovedností používejte odrážky, abyste je zviditelnili. Zde jsou některé z dovedností, které potřebujete ve svém životopise studenta učitelství.

Tvrdé dovednosti učitele v mateřské škole

 • Kreativní plánování výuky a navrhování jednotek
 • Vedení hudební či výtvarné výchovy
 • Tvorba učebních osnov
 • Kooperativní a zážitkové učení
 • Zapojení žáků, vedení k vzájemné spolupráci a hodnocení dětí
 • Strategie řízení třídy
 • Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vzdělávací program děti předškolního věku

Učitel předškolního věku životopis

Měkké dovednosti učitele v mateřské škole

 • Organizační dovednosti
 • Komunikace
 • Spolupráce
 • Kreativita
 • Přirozená autorita
 • Empatie a trpělivost
 • Kreativní řešení problémů
 • Řízení času
 • Vyjednávací schopnosti
 • Veřejné vystupování
 • Orientace na detaily
 • Rozhodování
 • Vůdčí schopnosti

Doplňkové sekce, kterými dokážete, že jste nejlepšími kandidáty na základní pozici učitele či učitelky v mateřské škole

Při psaní životopisu na základní pozici jsou další sekce nezbytností. Zdůrazňuje dovednosti a další kvalifikace, které z vás dělají výjimečného kandidáta.

Většina absolventů předškolního učitelství, kteří se ucházejí o stejnou práci, bude mít pravděpodobně podobnou kvalifikaci. Doplňující sekce jsou vynikající způsob, jak se odlišit.

Podívejme se na některé z částí, které zde můžete přidat.
 • Odborné kurzy, školení a certifikáty: Absolvovali jste kurzy efektivní komunikace s rodiči dětí nebo kurz poskytnutí první pomoci? Uveďte veškeré dodatečné kvalifikace!
 • Počítačové dovednosti: Možná budete muset do výuky zapojit technologie, abyste zapojili děti a plnili další úkoly, takže počítačové dovednosti jsou nezbytné. Přidejte je do této sekce, aby je personalista snadno a rychle viděl.
 • Zájmy a záliby: Mnoho uchazečů o zaměstnání si klade otázku, zda by tuto část měli v životopise uvést, nebo ne. Je to důležitá část životopisu, která vám umožní ukázat náborovému pracovníkovi, kdo jste mimo práci. Zájmy, které doplňují vaše dovednosti, například turistika, CrossFit, blogování nebo podcasting, budou v životopise učitele učitelství vypadat dobře. Vyhněte se zájmům, jako je sledování televize, poslech rádia nebo hraní videoher, které nepřispívají k žádným dovednostem, které jako učitel potřebujete.
 • Jazyky: Učitelé pracují s dětmi z různých prostředí. Vyniknete, pokud jste jazykově vybavený kandidát, proto se ujistěte, že personalista v životopise nepřehlédne vaše jazykové znalosti.

Profesní shrnutí či kariérní cíl: Prezentujte se v nejlepším možném světle

Profesní shrnutí je krátký odstavec o dvou až třech větách hned za záhlavím, který představuje váš životopis. Tato část zdůrazňuje vaše hlavní úspěchy, zkušenosti a dovednosti.

Když si ředitel školy přečte tuto část vašeho životopisu, měla by mu dát nahlédnout do toho, co umíte, a přimět ho, aby si přečetl zbytek vašeho životopisu. V této části také používejte klíčová slova, když popisujete své úspěchy.

Správně
Jsem nadšený absolvent předškolní pedagogiky s roční praxí z mateřské školy a vynikající schopností řídit třídu, hodnotit pokroky dětí a připravovat je na nástup na základní školu. Vynikám skvělými komunikační a vůdčími schopnostmi, s dětmi a jejich rodiči se domluvím jak v českém, tak v anglickém jazyce.

💡Výše uvedený příklad popisuje zkušenosti a dovednosti uchazeče a zmiňuje úspěchy.

Chybně
Jsem čerstvý učitel mateřské školy bez dlouhé praxe. Tu bych chtěl získat právě ve vaší mateřské škole.

💡Výše uvedený příklad neuvádí informace o jedinečných dovednostech a zkušenostech kandidáta, které ho odlišují od ostatních uchazečů.

Kariérní cíl a jak jej správně vytvořit

Pokud jste ještě ve škole nebo jste nedávno absolvovali jako student učitelství, pravděpodobně máte jen málo nebo žádné zkušenosti. Při psaní životopisu použijete profesní cíl, kterým svůj životopis uvedete. Shrnuje vaše profesní cíle a jejich soulad s cíli školy a vyjadřuje váš zájem o místo učitele. Uveďte hlavní dovednosti, které vám pomohou vyniknout jako jedinečnému kandidátovi.


Učitel předškolního věku životopis

Příklady

Správně
Jsem motivovaný studentský učitel s rozsáhlými dovednostmi v oblasti plánování a vedení inovativních plánů výuky, které zvyšují zapojení dětí a rozvíjejí jejich dovednost spolupráce. Jsem vysoce kvalifikovaný v ústní a písemné komunikaci, veřejném vystupování a řešení problémů. V současné době hledám novou příležitost ve škole Bělásek.

💡Výše uvedený příklad ukazuje dovednosti uchazeče, které mu umožní vyniknout v této práci, a vyjadřuje jeho zájem o danou pozici.

Rady a tipy, jak životopis povýšit na vyšší stupeň

Ukažte správcům škol, že máte všechny potřebné kvalifikace, pomocí životopisu šitého na míru! Využijte náš vzor ke stažení a odborné tipy pro psaní níže, které vám pomohou vytvořit silný životopis.

Vyzdvihněte své úspěchy. V části životopisu věnované shrnutí a pracovním zkušenostem máte možnost vyzdvihnout své úspěchy a ukázat zaměstnavateli, čím se odlišujete od ostatních kandidátů. Pokud je to možné, snažte se poskytnout hmatatelné důkazy o výsledcích prostřednictvím výkonnostních ukazatelů.

Zkontrolujte formátování. Ujistěte se, že je váš životopis správně naformátován a obsahuje všechny potřebné části v logickém pořadí. Neexistuje jediný správný způsob formátování životopisu, ale měl by být přehledný, snadno čitelný a konzistentní.

Proveďte korekturu svého životopisu. Životopis bez chyb ukazuje zaměstnavateli, že to s pozicí myslíte vážně a že jste své práci věnovali čas a péči. Při korektuře si jednotlivé části životopisu přečtěte nahlas a požádejte přítele nebo kolegu, aby je zkontroloval a poskytl vám zpětnou vazbu, než je zaměstnavateli odešlete.

Shrnutí na závěr: Rekapitulujeme základní body

 • Váš životopis by měl mít jednu stránku.
 • Použijte profesionální šablonu životopisu s jednoduchým designem a snadno čitelným písmem.
 • Použijte silné profesní shrnutí nebo kariérní cíl životopisu.
 • Před sekcí pracovních zkušeností uveďte sekci věnovanou vzdělání. Detailně popište své nejvyšší dosažené vzdělání.
 • Vše uvádějte v obráceném chronologickém pořadí, aby si ředitel školy mohl nejdříve prohlédnout vaše nejnovější úspěchy. Díky tomu bude životopis také vypadat profesionálněji.
 • Vložte kombinaci tvrdých a měkkých dovedností učitele či učitelky v mateřské škole.
 • Doplňte životopis dalšími sekcemi, které zvýší vaši kvalifikaci.
 • Před odesláním životopisu řediteli školy si jej zkontrolujte.
 • Doplňte životopis o motivační dopis!

Motivační dopis je pro základní pozici extrémně důležitý!


Učitel předškolního věku životopis

Motivační dopis je v podstatě nezbytný. Proč? Protože pokud k životopisu nepřiložíte motivační dopis, téměř polovina ředitelů mateřských škol ho přeskočí. Ano. Ano, čtete správně. Dobře napsaný motivační dopis může být přínosem i pro vás.

Nemáte příliš dlouhou pracovní historii? Na pomoc přichází motivační dopis. Můžete v něm předvést svou invenci a vysvětlit, proč chcete pracovat jako učitel v mateřské škole. Ředitelé škol mohou na základě motivačního dopisu poznat, zda jste dychtiví a myslíte svou kariéru vážně.

⚠️ Varování : Motivační dopis je vyžadován od všech uchazečů, nejen od čerstvých absolventů.

Dobře napsaný motivační dopis, který odpovídá vašemu životopisu, vás navíc posune před konkurenci. K tomu můžete využít našeho podrobného průvodce psaním motivačního dopisu. Naleznete jej zde .

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou hlavní požadavky kladené na učitele mateřské školy?

Učitelé v mateřských školách musí mít příslušné pedagogické vzdělání, a to alespoň na bakalářské úrovni v oblasti učitelství pro mateřské školy, či předškolní pedagogika. Magisterský titul z oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky bude velké plus.

Dále jsou požadovány solidní dovednosti v oblasti vedení mateřské třídy a odpovídající měkké dovednosti, a to zejména trpělivost. Z tvrdých dovedností je vyžadována:

 • Schopnost učit děti základním pojmům, jako jsou barvy, písmena, čísla a tvary.
 • Schopnost podporovat sociální interakce mezi dětmi a zlepšovat jejich sebevědomí.
 • Schopnost zapojit se do kreativních metod učení, jako jsou výtvarné a řemeslné činnosti, hra pod dohledem a vyprávění příběhů.

Jaká je náplň práce s dětmi v mateřské škole na pozici učitele?

Učitel v mateřské škole je zodpovědný za začlenění malých dětí do světa učení tím, že je učí sociálním dovednostem, osobní hygieně, základům čtení, výtvarné a hudební výchově. Učitelé mateřských škol připravují děti na nástup do základní školy a také na některé aspekty života mimo vzdělávací systém.

Učitelé v mateřských školách mají mnoho stejných povinností jako ostatní učitelé, ale také musí brát v úvahu, že většina jejich žáků se setkává se školou poprvé. Učí žáky základním dovednostem ve čtení a psaní a kromě toho jim ukazují, jak se chovat ve třídě a jak si hezky hrát s ostatními, ať už ve skupině, nebo když se sami v klidu věnují výtvarné činnosti. Vzdělávací metody učitele se mohou měnit podle potřeb každého jednotlivého žáka.

Učitel v mateřské škole je zodpovědný za plánování učebních osnov na každý den a na celý kolektivní školní rok. Umožňuje dětem pozorovat činnost a zároveň jim dává možnost klást otázky a hledat odpovědi.

Učitelé v mateřských školách pomocí praktického vyučování a tvořivé hry pokládají základy pro budoucí učení. Učí se různé tvary a barvy a také rozpoznávat různá písmena abecedy a základní čísla. Tím se třída připravuje na první stupeň základní školy a další ročníky školní docházky, kde se v rámci těchto oblastí učí pokročilé pojmy.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis