Výukový designér: Životopis, se kterým se na pozici tvůrce výukových programů dostanete levou zadní!

Jste připraveni uvolnit potenciál učení? Jako vývojář výukových programů a materiálů máte mimořádnou schopnost vytvářet poutavé a efektivní vzdělávací zážitky.Návrháři výukových materiálů jsou odborníci na vytváření poutavých výukových materiálů, které jsou přizpůsobeny potřebám studentů. Váš životopis návrháře výukových materiálů by měl mít hodně společného s procesem navrhování.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Měl by být přizpůsoben potřebám, přáním a touhám publika, které oslovujete. V tomto průvodci se ponoříme do hned několika přesvědčivých příkladů životopisů, které vám pomohou získat pozici pro úspěch.

📌 Tip : Netrapte se s formátováním CVčka. Vaši snahu vměstnat veškerou vaši praxi na jednu stránku vám ulehčíme naší profesionální šablonou. Stáhněte si ji v různých formátech tady .

Že jste hledali jinou pozici. Na našich webovkách naleznete příklady dalších životopisů na všechny možné pozice napříč obory. Načerpejte inspiraci například z příkladového životopisu učitele , asistenta učitele . Jestliže jste se zatím do tohoto oboru nevrhnuli, protože stále studujete na vysoké škole, pak si prohlédněte vzorové příklady CV studenta .


výukový designér

Jak napsat váš životopis tak, aby vynikl?

Váš životopis je příležitostí představit se potenciálním zaměstnavatelům, ukázat, v čem se vaše profesní zkušenosti liší od ostatních uchazečů o zaměstnání, a dát personalistům jistotu, že můžete být na požadované pozici úspěšní.

Vhodně naformátovat, přehledně rozvrhnout a uložit ve formátu PDF!

Zde je několik postřehů k formátování životopisu. Zaprvé je důležité zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti v oblasti designu výuky. Toho lze dosáhnout vytvořením profesního shrnutí kariérního v horní části životopisu, které jasně uvede vaše odborné znalosti v této oblasti.

Dále životopis uspořádejte přehledně a stručně a pomocí odrážek zdůrazněte své úspěchy a povinnosti v předchozích funkcích. K popisu svých úspěchů používejte klíčová slova z pracovní nabídky a zaměřte se na výsledky, kterých jste dosáhli.

Při uvádění pracovních zkušeností a akademických titulů používejte obrácený chronologický formát.

Důležité je také uvést všechny příslušné certifikáty nebo školení, které jste absolvovali v oblasti výukového designu, a také software nebo nástroje, které ovládáte. V neposlední řadě se ujistěte, že je váš životopis vizuálně přitažlivý a snadno čitelný.

Používejte čisté a jednoduché písmo a vyhněte se zahlcení životopisu příliš mnoha informacemi nebo zbytečnou grafikou.

Logicky strukturovat

Zde jsou uvedeny základní části, které by měly být obsaženy v životopise Instruktážního designéra:

 • Kontaktní informace
 • Shrnutí nebo cíl životopisu
 • Pracovní zkušenosti a úspěchy
 • Vzdělání
 • Dovednosti a kompetence

Jestliže chcete získat potřebný náskok před konkurencí, pak vřele doporučujeme zahrnout následující doplňkové sekce:

 • Certifikace/školení
 • Ocenění
 • Projekty
 • Programovací jazyky
 • Cizí jazyky
 • Zájmy a záliby

Svůj životopis začněte v záhlaví!

Vytvořte záhlaví životopisu, ve kterém bude uvedeno vaše jméno a příjmení, název požadované pozice a snadno dostupné kontaktní údaje, jako je váš e-mail, telefonní číslo, odkaz na LinkedIn apod.

📌 Tip : V záhlaví životopisu uveďte odkaz na své portfolio. Většina firem bude vyžadovat, abyste ho do životopisu zahrnuli, a i když ne, je to skvělá příležitost, jak jim přímo ukázat své nejpyšnější projekty.

Připojit můžete i fotografii. Vyberte si ale profesionální portrét . Selfíčka ani momentky se do CVčka nehodí! Svůj životopis byste tím akorát shodili a neudělali dobrý první dojem. Naopak v případě skvěle vypadajícího portrétu budete mít plusové body k dobru!

⚠️ Varování : Nepřidávejte do životopisu citlivé údaje nebo osobní informace ohledně vašeho rodinného stavu či přesného data narození.


výukový designér

Pracovní zkušenosti a jak je nejlépe popsat

Životopis návrháře výukových materiálů by měl v této části věnované pracovním zkušenostem zdůrazňovat vaši schopnost vyvíjet a zavádět inovativní výukové platformy a strategie, které vedou k výraznému zlepšení zapojení studentů, porozumění a míry dokončení kurzu.

Zásadní je ukázat spolupráci s odborníky na danou problematiku a zúčastněnými stranami při navrhování interaktivních simulací, multimediálních zdrojů a komplexních školicích programů.

Kromě toho vyzdvihování úspěšné implementace nových strategií hodnocení a rámců pro tvorbu výuky, stejně jako udržování aktuálního stavu nových technologií a trendů, prokazuje všestranného a efektivního tvůrce výuky.

Příklad

EduTech Solutions s.r.o., Praha
Návrhář výukových modelů pro e-learning
03/2022 – současnost
 • Vyvinutí a implementace nové online vzdělávací platformy, která vedla k 25% nárůstu zapojení studentů a 20% nárůstu počtu dokončených kurzů
 • Spolupráce s odborníky na danou problematiku při navrhování a vývoji interaktivních simulací, což vedlo k 30% nárůstu porozumění a udržení znalostí studentů
 • Provedení důkladné analýzy stávajících výukových materiálů a provedl jejich revizi, což vedlo k 15% zvýšení celkové efektivity kurzu

Jak napsat CVčko bez potřebné praxe v oboru?

Životopis začínajícího návrháře by měl zdůrazňovat schopnost vyvíjet poutavé a interaktivní výukové aktivity a účinně spolupracovat s odborníky na danou problematiku, aby byla zajištěna správnost obsahu kurzu.

Měl by zdůrazňovat zkušenosti s tvorbou a údržbou různých studijních materiálů, včetně online a prezenčních, a prokázat schopnost implementovat nové systémy pro zlepšení výuky. Tyto zkušenosti je možné získat při studiu vysoké školy. Životopis by měl také ukázat schopnost kandidáta sladit cíle vzdělávání s cíli organizace a jeho podíl na vývoji a zavádění nových kurzů.

Pokud nemáte žádné zkušenosti s prací designéra, stále existují způsoby, jak vytvořit silný životopis, který ukáže vaše dovednosti a potenciál.

 • Zdůrazněte přenositelné dovednosti: I když jste dosud nepracovali jako návrhář, můžete mít dovednosti, které jsou pro tento obor relevantní. Máte-li například zkušenosti s řízením projektů, grafickým designem nebo výukou, mohou být tyto dovednosti cenné v oblasti designu výukového materiálu. Nezapomeňte tyto dovednosti zdůraznit ve svém životopise.
 • Uveďte relevantní výsledky kurzů: Pokud jste absolvovali kurzy v oblasti designu výukových materiálů nebo v příbuzných oborech, nezapomeňte je uvést ve svém životopise. Ukážete tak, že máte určité znalosti v oboru a aktivně pracujete na rozvoji svých dovedností.
 • Zdůrazněte své nadšení pro učení: Navrhování výukového materiálu je především o vytváření efektivních vzdělávacích zážitků, proto je důležité ukázat, že jste sami zapálení pro učení. Vyzdvihněte všechny zkušenosti, které jste jako studující získali, například absolvování online kurzů nebo účast na seminářích.

Vzdělání - dokažte, že jste studovali v oboru!

Jde o tohle: Abyste získali práci v oblasti výukového designu, potřebujete magisterský titul. Ale... Do životopisu designéra si nestačí jen vložit honosný titul a jít dál. Dobře zpracovaná část o vzdělání vám pomůže vyniknout a vyřadit konkurenci.

Zde je neprůstřelný recept:

 • Pokud máte za sebou více než 5 let praxe, uveďte magisterský titul, název a místo školy a rok absolvování.
 • Uveďte svůj průměrný studijní průměr, mimoškolní aktivity, akademické úspěchy a příslušné kurzy.
📌 Tip : Pokud píšete svůj vůbec první pracovní životopis, umístěte část o vzdělání nad svou pracovní historii, abyste dosáhli co největšího účinku.


výukový designér

Dovednosti, které jste se naučili na škole, při práci nebo vám byly dány do vínku

Přemýšlíte, co uvést ve svém životopise, abyste ukázali své odborné znalosti, dovednosti a vlastnosti? Prokažte své zkušenosti s vývojem dynamických e-learningových modulů, které kombinují poutavé vizuální prvky, interaktivní aktivity a multimediální prvky. Zdůrazněte své dovednosti v softwaru pro tvorbu výukových materiálů, jako je Adobe Captivate nebo Articulate Storyline, a ukažte svou schopnost analyzovat vzdělávací potřeby a navrhovat cílená řešení. Díky životopisu, který o vás vypovídá, budou zaměstnavatelé zvědaví a budou chtít využít vašeho tvůrčího génia.

Tvrdé dovednosti

 • Articulate Storyline
 • Adobe Captivate
 • Camtasia
 • Kancelářský balík Microsoft Office
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Metodiky návrhu výuky
 • Implementace a správa systému pro řízení výuky (LMS)
 • Vývoj online vzdělávací platformy
 • Tvorba multimediálního obsahu (video, audio, grafika)
 • Spolupráce s odborníky na danou problematiku
 • Vývoj školicích programů
 • Návrh strategie hodnocení
 • Analýza a zlepšování efektivity kurzů
 • Analýza nových technologií a trendů
 • Návrh interaktivních simulací
 • Řízení projektů
 • Nástup a školení zaměstnanců
 • Strategie zapojení a udržení studentů
 • Rozhodování založené na datech

Měkké dovednosti

 • Komunikace
 • Organizace
 • Spolupráce
 • Vedení týmu
 • Řešení problémů
 • Analytické myšlení
 • Kreativita
 • Přizpůsobivost
 • Flexibilita
 • Pečlivost a orientace na detaily

Doplňkové sekce, díky kterým vyniknete!

Při tvorbě životopisu pro návrháře výukových materiálů zdůrazněte své odborné znalosti v oblasti tvorby učebních osnov, výukových strategií a nástrojů elektronického vzdělávání. Uveďte své dosavadní projekty, certifikace a dosažené výsledky a zdůrazněte svou schopnost navrhovat poutavé a efektivní výukové materiály.

Profesní shrnutí, máte-li více než dva roky zkušeností

Další částí životopisu je profesní shrnutí, což je malý odstavec, který přesvědčí personalistu, že můžete být úspěšným designérem výukových materiálů. Shrnutí vyzdvihuje vaše profesní úspěchy a dovednosti do dvou až tří vět. Jeho umístění v horní části stránky vybízí čtenáře, aby věnoval pozornost zbytku vašeho životopisu. Vyčíslete počet let, po které vytváříte školicí dokumenty, a uveďte své nejsilnější stránky i přidanou hodnotu, kterou můžete nabídnout.

Příklad

Správně
Jsem inovativní a na výsledky zaměřený návrhář výukových modulů se čtyřmi lety zkušeností s vývojem a implementací efektivních vzdělávacích řešení. Při práci se mi prokazatelně daří zvyšovat zapojení studentů a míru dokončení kurzů až o 25 % a zlepšovat celkovou efektivitu kurzů až o 35 %. Mohu nabídnout výjimečné dovednosti ve spolupráci s odborníky na danou problematiku, analýzu výukových materiálů a zavádění nových strategií a nástrojů pro zlepšení výsledků vzdělávání studentů.

Chcete-li zaujmout i bez zkušeností, vytvořte kariérní cíl

Pokud jste ve hře nováčkem, držte se cíle životopisu. Cílové prohlášení informuje personalistu o vašich kariérních cílech jako návrháře výukových materiálů. Stručně vysvětlete, čeho chcete dosáhnout, pokud si vás společnost na danou pozici vybere.

Příklad

Chybně
Jsem motivovaný návrhář e-learningových studijních modulů a čerstvým absolventem Fakulty aplikovaných věd, UK, obor Informační technologie v edukačním prostředí. Mám veliký zájem o pozici návrháře, kterou jste uveřejnili. Nechybí mi nadšení, technický cit a hluboká znalost programovacích jazyků HTML, CSS, JavaScript. Rychle se učím, chtěl bych se v oboru dále vzdělávat a rozvíjet, což je přesně to, co by mi tato pozice umožnila.

📌 Tip : Profesní shrnutí nebo kariérní cíl napište jako poslední, protože ho budete při dokončování zbytku životopisu znovu a znovu měnit.

Zaručené tipy, jak napsat životopis tak, abyste se na pozici nejlépe hodili!

Zvažte očekávání zaměstnavatele : Společnost, do které se hlásíte, může v popisu práce vysvětlit svá očekávání od designéra výuky, včetně vlastností, které by měl ideální kandidát mít. Využijte popis k naplánování toho, jak chcete v životopise pojednat o své profesní minulosti. Pokud například daná pozice vyžaduje, abyste spolupracovali s ostatními zaměstnanci, pak váš životopis může zdůraznit vaše schopnosti spolupráce a vedení. Na jedné stránce nemusí být dostatek prostoru pro rozebrání všech aspektů vaší kariéry, takže upřednostnění kvalifikací, které se nejvíce týkají designu výuky, vám pomůže udržet životopis stručný a přehledný.

Prokažte hodnotu své práce : Každý životopis uvádí relevantní pracovní zkušenosti, ale pouhý výčet vašich předchozích pracovních pozic a odpovědností není příliš informativní. Zaměstnavatelé a náboráři čtou mnoho souhrnů a vy se musíte ujistit, že ten váš je nejpůsobivější.

Vytvořte doprovodné portfolio : Už nestačí mít jen vítězný životopis. Abyste skutečně upoutali pozornost personalisty, budete potřebovat vizuálně atraktivní portfolio výukového designu, které ukáže vaše dovednosti.


výukový designér

Rekapitulace stěžejních bodů!

Když usilujete o pozici designéra výukových materiálů, můžete ve svém životopise zdůraznit všechny vlastnosti, které vás kvalifikují pro tvorbu výukových materiálů. Když se naučíte, jak na jedné stránce dokumentu popsat své pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti, zvýšíte tím své šance na získání pracovní nabídky.

Motivační dopis rozhodně ano!

Potřebujete motivák? Někteří říkají, že ano, a jiní, že ne.

Tady je pravda:

49 % náborářů očekává průvodní dopis od designéra výukových materiélů, i když to v inzerátu není uvedeno.

Takže-

Pokud nechcete sabotovat úspěšnost své žádosti, raději průvodní dopis napište.

Zde je návod, jak na to:

 • Přečtěte si o pravidlech formátování motivačního dopisu .
 • Začněte motivační dopis svými úspěchy na předchozích pozicích.
 • Ukažte, jak se vaše zkušenosti s výukovým designem promítnou do jejich úspěchu.
 • V závěru motivačního dopisu zasaďte výzvu k akci

Často kladené otázky (FAQ)

Co přesně dělá designér výukových programů?

Instruktážní designér je profesionál, který vytváří výukové materiály a vzdělávací zkušenosti pro vzdělávací instituce, organizace nebo společnosti. Navrhuje a vyvíjí školicí programy, kurzy a online moduly.

Jako návrhář výukových materiálů budete například:

 • Vyvíjet a navrhovat výukové materiály, jako jsou osnovy kurzů, plány lekcí, příručky pro instruktory a příručky pro studenty.
 • Vytvářet a udržovat obsah kurzů pomocí autorských nástrojů, jako jsou Articulate Storyline, Adobe Captivate a Adobe Creative Suite.
 • Vyvíjet a zavádět strategie pro hodnocení výsledků učení studentů
 • Navrhovat a vyvíjet interaktivní výukové aktivity a simulace
 • Vytvářet a udržovat online výukové prostředí, například systémy pro správu výuky (LMS).
 • zkoumat a vyhodnocovat nové technologie a trendy v oblasti výukového designu
 • Spolupracovat s odborníky na danou problematiku s cílem zajistit přesnost obsahu
 • Vyvíjet a zavádět strategie pro integraci technologií do výukového prostředí.
 • Vytvářet a udržovat multimediální obsah, například videa, zvuky a grafiku.
 • Vyvíjet a zavádět strategie pro poskytování zpětné vazby účastníkům vzdělávání
 • Analyzovat a hodnotit stávající výukové materiály z hlediska jejich účinnosti a relevance.
 • Vyvíjet a zavádět strategie pro poskytování technické podpory studentům.

Jaké vzdělání je obvykle vyžadováno pro tuto pozici?

Pozice obvykle vyžaduje alespoň bakalářský titul v oblasti designu výuky, vzdělávacích technologií, výukových systémů nebo v příbuzném oboru. Některé pozice mohou vyžadovat magisterský titul nebo další certifikace v oblasti designu výuky.

Jaké dovednosti by měly být zdůrazněny v životopise?

V životopise by měly být zdůrazněny dovednosti, jako je tvorba učebních osnov, návrh výuky, technologie eLearningu, multimediální design, řízení projektů a silné komunikační dovednosti. Důležité je uvést znalosti příslušného softwaru a případné zkušenosti se systémy pro řízení výuky.

Měl/a bych do svého životopisu zahrnout portfolio?

Ano, zahrnutí portfolia do životopisu na tuto pozici se velmi doporučuje. Potenciální zaměstnavatelé si díky němu mohou prohlédnout ukázky vaší práce a posoudit vaše návrhářské a instruktážní dovednosti. Uveďte odkaz na své portfolio nebo poskytněte ukázky spolu se svým životopisem.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis