Životopis vývojáře softwaru - jak na to

Vývojář softwaru (často se i v našem prostředí setkáte s touto pozicí také pod anglickým názvem "software developer") patří v dnešní počítačové době mezi nejžádanější povolání. Na této pracovní pozici můžete mít na starosti nejen vývoj softwaru, ale také analýzy a hodnocení požadavků na něj. Dále můžete provádět testování a údržbu a mnoho dalších pracích souvisejících s návrhem, vývojem a udržováním softwarových aplikací, systémů a programů.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Software developer není úplně to samé jako programátor, i když se obě profese do značné míry překrývají. Povinnosti vývojáře softwaru bývají širší než samotné programování. Programátor realizuje návrhy počítačových programů psaním kódu. Vývojářova práce, zjednodušeně řečeno, začíná dříve a končí později. Nebo spíše nikdy nekončí. Pracuje na návrzích od samého počátku, dávno předtím než dojde k samotnému programování. A stará se o software také dlouho poté, co je naprogramován.


Vývojář softwaru životopis

Je důležité vědět, na jakou pozici se přesně hlásíte, aby na vás na pohovoru nečekalo žádné nepříjemné překvapení. A koneckonců abyste se na něj vůbec dostali. Prvním krokem v hledání práce je totiž příprava životopisu. Takového, jaký vám zajistí postup do dalšího kola výběrového řízení.

Vývojář softwaru – struktura životopisu

Než se pustíte do psaní životopisu, je nutné znát jeho formální náležitosti. Možná si říkáte, že stačí, když bude obsahovat důležité informace o vašich zkušenostech jako vývojář SW. Ale nezapomínejte, že na každou pracovní pozici (a na místa tak atraktivní, jako je programátor nebo software developer, obzvláště) se vždy hlásí více lidí. Zaměstnavatel nebo jeho náborový specialista dostane do rukou desítky, někdy i stovky životopisů. A potřebuje se v nich rychle zorientovat, vybrat ty, kterým bude věnovat více pozornosti, a ty, které naopak půjdou rovnou ze stolu. K tomu potřebuje, aby měla všechna resumé stejnou strukturu.

V tomto článku si projdeme základní sekce struktury životopisu. Probereme si jejich obsah obecně i ve vztahu k pozici software developer a uvedeme si také příklady, jak může vývojář softwaru napsat obsah těchto sekcí konkrétně.

Záhlaví

Záhlaví je to první, na co padne čtenáři životopisu zrak. Jedná se o horní sekci dokumentu, u které je důležitý jak její obsah, tak také podoba. A v našem případě je grafický návrh obzvláště důležitý. Vývojář softwaru by měl být schopen předložit životopis, ze kterého je zjevný cit pro design. I ten je totiž významnou součástí procesu vývoje SW.

Co se týče obsahu, do záhlaví vašeho životopisu patří jméno, pozice a kontaktní údaje (e-mail, telefon). Můžete sem připojit také odkaz na vaši prezentaci online, buď profil na profesní síti LinkedIn nebo třeba vaše vlastní webové stránky, kde prezentujete to nejlepší ze své práce. Samozřejmě toto zahrnujte jen v případě, že na druhém konci odkazu čeká na čtenáře dostatečně reprezentativní obsah. Grafické zpracování záhlaví musí upoutat pozornost, ale při tom působit dostatečně seriózně. Můžete tedy například použít barvy, ale s citem.

Profil

Profil je výstižné (a stručné shrnutí) vašeho profesního resumé. Myslete na to, že váš životopis v prvním kole výběrového řízení možná bude číst HR specialista, tedy někdo, kdo se ve vašem oboru nevyzná zdaleka tak dobře jako vy. Pište proto profil svého CV způsobem, ze kterého i laik porozumí, jaký jste odborník.


Vývojář softwaru životopis

Můžete zde uvést délku vašich zkušeností, zmínit svůj přístup k práci nebo vaše nejsilnější stránky a největší úspěchy. Jinými slovy, profil je takovým shrnutím vaší dosavadní kariéry (a případně ambic do budoucnosti), které vás ukáže v tom nejlepším možném světle. Ideálně i se zohledněním konkrétní pozice, o kterou se právě ucházíte.

Příklad:
Mnohostranný vývojář softwaru s 5 lety zkušeností v programování, software developmentu a vývoji výpočetních technologií. Ovládám programovací jazyky Java, C++, Python, Object Pascal a Rust. Podílel jsem se na kompletním procesu vývoje XYZ, inovativní aplikace pro aktualizaci nabídky technické společnosti ABC. Neustále rozvíjím své znalosti v oblasti programování a vývoje, rád používám nové technologie a osvojuji si bez problému nové styly programování. Jsem komunikativní a naprosto spolehlivý (včetně důsledného dodržování termínů).

Pracovní zkušenosti

Vašeho potenciálního nového zaměstnavatele bude samozřejmě zajímat, co máte jako vývojář software už za sebou. Rozsah a konkrétní podoba praxe bývá ve výběrovém řízení na pozici software developer velmi často naprosto rozhodující. Uveďte svá předchozí zaměstnání v obráceném chronologickém pořadí (nejprve tedy napíšete ta nejnovější). Zmiňte zaměstnavatele, dobu, kdy jste pro něj pracovali, a popište své pracovní zařazení.

I když máte za sebou jako software developer úžasnou praxi, nemusí být váš životopis úspěšný, pokud ji v něm nedokážete dobře "prodat". Zdůrazněte aspekty svých předchozích zaměstnání, které jsou relevantní pro příležitost, o kterou usilujete. Podtrhněte zejména to, co považujete za své největší konkurenční výhody. Nestyďte se zmínit své největší pracovní úspěchy a tam, kde je to možné, použijte k jejich popisu konkrétní čísla.


Vývojář softwaru životopis

Pokud jako developer teprve začínáte, nezoufejte, všichni jsme si někdy museli hledat první práci. Neztrácejte čas přihlašováním se na pozice, které zcela jasně vyžadují rozsáhlé předchozí pracovní zkušenosti. Vývojářů je potřeba stále více a je mnoho velmi zajímavých juniorských pozic, o které se můžete ucházet. V sekci pracovních zkušeností vašeho životopisu zatím můžete uvést třeba praxi, kterou jste absolvovali při studiu. Nebo brigády, které mohou být alespoň trochu relevantní pro pozici, na kterou se chcete hlásit.

Příklad:
Software Developer, ABC s.r.o, Praha
Leden 2020 - duben 2023
 • Ústřední člen vývojářského týmu, zodpovědný za směřování vývoje produktu
 • Analýzy a hodnocení vývojových potřeb na základě poptávky uživatelů
 • Testování SW v procesu vývoje a pravidelný reporting vedoucímu projektu a programovému řediteli
 • Vedoucí týmu, který úspěšně dokončil vývoj více než dvou desítek nových SW produktů
 • Opakovaně oceněn jako Zaměstnanec měsíce
C# programátor, Smart Comp s.r.o (člen Smart Group), Otrokovice
Listopad 2017 - prosinec 2019
 • Aktivní zapojení do vývoje systémů, následně používaných ve více než 20 zemích
 • Práce s nejmodernějšími technologiemi (mimo jiné C# , micro-services, docker, Edge computing)
 • Programování mimo jiné v v C#, .NET, Blazor, Angular.JS
 • Návrh a úspěšná implementace několika zlepšení architektury systému
 • Práce v mezinárodním týmu (komunikace v anglickém jazyce - slovem i písmem)

Vzdělání

Vývojář SW a programátor potřebuje ke své práci samozřejmě obrovské množství teoretických znalostí, aplikovaných v praxi. Podle konkrétní pozice, o kterou se budete ucházet, se mohou požadavky na vzdělání značně lišit, ale obecně lze říci, že jako programátor budete potřebovat alespoň bakalářský titul z oboru informatika. (I když se mnoho programátorů naučilo programovat bez formálního vzdělání a dosáhli velkých úspěchů, dnes je konkurence tak velká, že bez titulu budete hledat dobrou práci jako programátor jen obtížně).


Vývojář softwaru životopis

Software developer pak musí obvykle očekávat ještě o něco vyšší nároky na své vzdělání. Kromě programování totiž musí ovládat ještě celou škálu dalších dovedností. Své vzdělání uvádějte v životopise opět v obráceném chronologickém pořadí. A kromě svých vysokoškolských titulů nezapomeňte uvést i další doložitelné vzdělání. Programátor a SW developer musí držet krok s novými trendy. A vývoj v oboru jde kupředu obrovským tempem. Proto ve svém životopise uveďte všechny vzdělávací aktivity, které dokládají váš zájem o profesní růst, rozšiřování pracovní kvalifikace a zdokonalování vaší dovednosti jako programátor a developer.

Příklad:
Magisterský titul v oboru Informatika - specializace Návrh a programování vestavných systémů, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
2019 - 2020
 • Studium navrhování vestavných systémů a mobilních zařízení
 • Profilace odborníka na diskrétní práci s informacemi prostřednictvím navrhování číslicových obvodů a systémů s hardwarovou i softwarovou složkou
 • Hlavní předměty specializace: Bezpečnost vestavných systémů, Vestavný software, Simulace a verifikace číslicových obvodů
 • V rámci studia aktivní zapojení do výzkumné skupiny Číslicový návrh a spolehlivost
 • Diplomová práce na téma "Inteligentní vestavné systémy, spolehlivost a bezpečnost v éře kybernetického zločinu" (obhájena s výborným hodnocením)
Bakalářský titul ze studijního programu Informatika, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
2017 - 2019
 • Komplexní příprava v oboru informatiky, zahrnující mimo jiné oblasti: Softwarové inženýrství, Počítačové systémy a virtualizace, Manažerská informatika, Informační bezpečnost
 • Studium kladlo důraz na prax i, zapojení do reálných projektů IT firem a realizaci výzkumných projektů
 • Bakalářská práce na téma "Metodiky a nástroje v různých fázích života SW systémů v kontextu projektového řízení vývoje technologie" (obhájena s výborným hodnocením)
Další vzdělání:
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2022)
 • Certifikovaný kurz Data Science (pokročilé techniky strojové učení v práci s obrovskými datovými soubory), Software Development Academy, Praha, 2021
 • Webinář Konzumace REST API (osvědčené metody komunikace se vzdálenými systémy), 2020

Dovednosti

Pracovní uplatnění pro vývojáře softwaru je velmi rozmanité. Ať jste především programátor nebo se specializujete hlavně na komplexní vývoj, požadavky na vaši kvalifikaci se budou značně lišit příležitost od příležitosti. A také dovednosti, které od vás bude budoucí zaměstnavatel očekávat, mohou být velmi různé. Tuto sekci životopisu je proto nutné vždy dobře promyslet a upravit na míru konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.


Vývojář softwaru životopis

Uvedete zde přehledně a stručně vaše hlavní dovednosti. Ty, které náborového pracovníka přesvědčí, že jste skvělým kandidátem na konkrétní vypsanou pozici. Kromě technických dovedností nezapomeňte zmínit i své další charakteristiky, pokud jsou relevantní pro dané místo. Pokud například budete muset pracovat v týmu nebo ho dokonce řídit, budou hrát velkou roli také vaše soft skills, tedy dovednosti, které vám umožňují efektivně interagovat s lidmi.

Technické dovednosti také uvádějte podle konkrétní pozice. Jako zkušený programátor a vývojář podle nabídky práce dokážete poznat, jaká pracovní specifika budou rozhodující. Vyberte podle toho ze svých dovedností ty, které se nejlépe hodí.

Příklad:
 • Programování v programovacích jazycích: Python, Java, C++, PHP, Objektive-C
 • Pokročilá metodika vývoje softwaru
 • Testování funkčnosti (JUnit, MSTest)
 • Anglický jazyk (úroveň C1)
 • Výborné komunikační schopnosti a schopnost práce v týmu
 • Schopnost rychlého osvojení ovládání nové technologie

Tipy na závěr

Ať jste vývojář nebo programátor, práce je aktuálně pro vás relativně dost. Pokud ale chcete budovat kariéru a ucházet se o ty nejlepší pozice, čeká na vás i tak velká konkurence. V tomto článku jsme si prošli strukturu životopisu a probrali jsme ta nejdůležitější pravidla, jak si sestavit konkurenceschopný životopis. Na závěr vám přinášíme ještě několik užitečných tipů a upozornění, na co si dát pozor.

Nepodceňte korekturu

Možná si myslíte, že jako programátor, software developer nemusíte ovládat špičkově gramatiku. Ale životopis s pravopisnými chybami výrazně snižuje celkový dojem z celého dokumentu. Před odevzdáním proto své CV důkladně zkontrolujte a pokud si nejste jistí, požádejte o kontrolu ještě někoho dalšího. Ideálně si pravopis nechte zkontrolovat profesionálním korektorem.

Zkontrolujte také formátování, celkový vzhled a ověřte si raději dvakrát, jestli vám ve vašem životopise něco nechybí. Chyby z nepozornosti by zbytečně snižovaly vaše šance na úspěch ve výběrovém řízení.

Uzpůsobte CV na míru konkrétní příležitosti

Životopis není statický dokument. Měli byste si ho pravidelně procházet, aktualizovat a pro každou pracovní příležitost ho upravit tak, aby vám dával co největší šanci na úspěch. Podívejte se na popis pracovní pozice, seznamte se se zaměstnavatelem (například na jeho webových stránkách nebo v sociálních médiích) a s představou o tom, co hledají a očekávají, upravte ve svém životopise dovednosti, pracovní zkušenosti a další body. Tak, abyste náborářům ukázali, že jste ten správný člověk na tuto pozici. Ale pozor, vždy zůstaňte autentičtí a držte se pravdy!


Vývojář softwaru životopis

Přiložte motivační dopis

Někdy je motivační dopis přímo podmínkou účasti ve výběrovém řízení, jindy ne a můžete ho přiložit dobrovolně. Dává vám příležitost více se rozepsat o tom, co můžete přinést organizaci, v níž se ucházíte o práci. A ještě více zdůraznit váš zájem o práci právě tam.

Popište, co vás baví na práci jako programátor, vývojář softwaru, zmiňte své silné stránky, představte svou vizi. Buďte výstižní a struční, nikdo nechce číst motivační dopis o deseti stranách. U pohovoru se budete moci ještě dále vyjádřit. I u motivačního dopisu nezapomeňte provést důkladnou korekturu.

Připojte reference

Reference byste měli každopádně mít zpracované a připravené pro případ, že by se vás na ně v průběhu výběrového řízení někdo ptal. Jedná se o doporučení od dřívějších zaměstnavatelů či klientů. Uvést v CV můžete buď seznam (jméno, pozice, firma, kontaktní údaje) nebo jen informaci o tom, že vaše reference jsou na vyžádání.

Rozhodně si vždy vyžádejte souhlas svých referencích a ujistěte se, že vám poskytnou taková doporučení, jaká potřebujete.

Připravte se na pohovor

Skvělým životopisem hledání nové práce samozřejmě nekončí. Pokud postoupíte do dalšího kola a čeká vás pracovní pohovor, nepodceňte přípravu na něj. Promyslete předem, na co by se vás potenciální zaměstnavatel mohl ptát a připravte si odpovědi. Hodně štěstí v hledání vaší práce snů!

🎁 Bonusový tip:

Požijte profesionální šablony:Dokonale vypadající životopis si snadno můžete vytvořit s použitím profesionálních šablon.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis