Výzkumný asistent: Životopis, který nejlépe prezentuje akademické i profesní kvalifikace

Rádi se učíte nové věci a akademické prostředí je vám blízké? Rádi byste nastoupili na dokrorandské studium či jste jej právě dokončili, ale ze školy se vám ještě nechce? Zvažte práci výzkumného asistenta!

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Budete analyzovat data, pracovat v laboratoři, knihovně, archivu... Také vám musí být vlastní organizace, preciznost, spolupráce...Jak tyto dovednosti prokázat v životopise výzkumného asistenta? Nebojte se! Poradíme vám, co tvoří dobrý životopis výzkumného asistenta a jak vyniknout mezi ostatními kandidáty.

Vzhledem k rostoucí poptávce po schopných výzkumných asistentech nebyla nikdy lepší doba pro podání žádosti o zaměstnání. Tento průvodce obsahuje vše, co potřebujete k získání správné pozice, včetně detailního popisu a vzorových šablon životopisů , které můžete použít.


Výzkumný asistent životopis

Kolik si můžete vydělat jako výzkumný pracovník či odborný asistent?

Většina pracovních míst výzkumných asistentů je na základě smlouvy na dobu určitou, a to ať už vás zaměstnává univerzita, akademie věd nebo jiná organizace. To sice znamená, že je méně stálých pozic pro ty, kteří hledají další jistotu zaměstnání, nicméně na druhou stranu vám to poskytne vysokou míru flexibility, protože mnoho pracovních míst je k dispozici na částečný úvazek. Kromě toho Český statistický úřad v oblasti vědy a výzkumu očekává růst zaměstnanosti o 5 %, což je nad celostátním průměrem.

A jak je to s platem? Jako výzkumný pracovník si v České republice můžete přijít na v průměru 33 268 Kč (zdroj: cz.indeed.com ).

💡 Poznámka : Konečná částka, která vám každý měsíc přistane na účtu, se bude odvíjet od míry vašich zkušeností, dovedností, další kvalifikace a typu výzkumné organizace. V neposlední řadě bude hodně záležet na místě výkonu práce. V regionálních městech si přijdete na méně než třeba v Praze nebo Brně.

Psaní životopisu na pozici výzkumný asistent krok za krokem

Chcete-li získat pozici výzkumného asistenta, musíte napsat životopis, který přesvědčivě odráží vaše silné stránky, dovednosti a odborné znalosti a akademické úspěchy. Kromě přesvědčivosti se rovněž musíte zaměřit na přehlednost dokumentu. Tu vám zajistí vhodně zvolené formátování, tedy formát, rozvržení a struktura CVčka.

Formát a rozvržení

V každé části uveďte své zkušenosti v obráceném chronologickém formátu, tedy počínaje současnými nebo posledními aktivitami. Můžete si také zvolit funkční formát, a to pokud nemáte pracovní zkušenosti, nebo naopak hybridní formát, pokud máte více než 10 let zkušeností z různých pozic, ze kterých si odnášíte přenositelné dovednosti.

Další informace o tom, jak vybrat vhodný formát životopisu výzkumného asistenta, najdete v článku: Typy životopisů .

Nadpisy oddílů napište tučně a o něco větší než zbytek textu. Buďte důslední ve formátu nadpisů a v uspořádání jednotlivých oddílů.

Používejte jasné a čitelné písmo. Životopis výzkumného asistenta musí vypadat profesionálně! Nepřeplňujte ho efektní grafikou.

Dokument uložte jako soubor PDF. Neodesílejte otevřené soubory, jejichž formátování se může samo změnit.

📌 Tip : Nejste si jisti, jak dlouhý napsat životopis? Jednostránkový životopis výzkumného asistenta výzkumu je nejlepší volbou, pokud nemáte mnoho zkušeností. Pokud máte mnoho relevantních kvalifikací, životopis je delší dokument, který obsahuje například publikace a výsledky kurzů.

Struktura

Svoje CV rozčleňte následujícím způsobem:

 • Kontaktní informace
 • Profesní shrnutí životopisu
 • Pracovní zkušenosti s výzkumnou činností
 • Dosažené vzdělání
 • Dovednosti
 • Ocenění a vyznamenání
 • Další oddíly (publikace, účast na konferencích, osvědčení, jazyky, počítačové dovednosti apod.)
📌 Tip : Jestliže se při formátování CVčka zaseknete, vyberte si vzor životopisu doplněný o vzorové sekce a vytvořte svůj dosud nejlepší životopis!


Výzkumný asistent životopis

Telefon, e-mail a další kontakty do záhlaví životopisu

V záhlaví je uvedeno vaše celé jméno, akademický titul, kontaktní informace (telefonní číslo, emailová adresa, místo bydliště) a odkaz na váš profil na LinkedIn nebo kariérní blog.

Příklady
Správně
Mgr. Klára Sabinová
Výzkumná asistentka
987 654 321
klara.sabinova@platforma.com
Hradec Králové
LinkedIn.com/in/klarasabinova

Chybně
Klára Sabinová
Výzkumná asistentka
Rodinný stav: Svobodná
Věk: 29 let
987 654 321
klara.sabinova@platforma.com
Fialová 18/234, 120 09 Hradec Králové
LinkedIn.com/in/klarasabinova

⚠️ Varování : Nevkládejte mezi kontaktní údaje i osobní informace, které by pro zaměstnavatele neměly být nijak rozhodující, a tudíž je nepotřebuje vědět.

Profesní zkušenosti, pracovní stáže a největší kariérní úspěchy

V části o pracovních zkušenostech můžete potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, co umíte na základě svých předchozích zkušeností s prací v oblasti výzkumu a vědy.

Při uvádění profesní historie začněte názvem pracoviště, pokračujte názvem pozice a dobou působení na jednotlivých pracovištích. Je nezbytné doplnit relevantní zkušenosti a vynechat všechny ostatní zkušenosti, které neodpovídají pozici výzkumného asistenta.

Pokud však relevantní zkušenosti nemáte, můžete přidat zkušenosti s dobrovolnickou činností a jakékoli jiné zkušenosti, které vám umožní hovořit o přenositelných dovednostech relevantních pro danou pracovní pozici.

Příklad

Akademie věd ČR, Praha

Výzkumný pracovník (Program v oblasti biomediciální aplikace)

Leden 2015 až prosinec 2020

 • Spolupráce na vývoji ultratenkých biokompatibilních povlaků povrchů biomateriálů
 • Zkoumání tvorby polyelektrolytických multivrstev metodou postupné depozice
 • Vyhodnocování výsledků, psaní reportů postupu práce, přispívání do vědeckých časopisů

Jak napsat CV začínajícího výzkumného asistenta bez předchozích zkušeností s výzkumem?

Výzkumný asistent na juniorní úrovni je osoba, která pomáhá připravovat studie, provádět je, zaznamenávat výsledky a syntetizovat informace. Můžete spolupracovat se studenty bakalářského a magisterského studia, kteří vám budou pomáhat při provádění studií a učit se z vaší oblasti.

Chcete-li získat místo začínajícího výzkumného asistenta, budete potřebovat silné vzdělání v přírodovědném nebo jiném technickém oboru. Budete také potřebovat odbornou praxi s asistencí při provádění výzkumu ze studií, velký smysl pro detail a dobré dovednosti v oblasti technického psaní.

Zvolte si funkční formát a soustřeďte se na specifické dovednosti a nejvyšší dosažené vzdělání.

Nejvyšší dosažené vzdělání, studijní stáže a největší akademické úspěchy

V části životopisu výzkumného asistenta věnované vzdělání můžete uvést své dosažené akademické úspěchy.

Je důležité si uvědomit, že různí zaměstnavatelé budou vyžadovat různé vzdělání. Proto byste se měli podívat na popis práce výzkumného asistenta a doplnit do svého životopisu potřebnou kvalifikaci.

Při uvádění vzdělání byste měli dbát na to, abyste začínali názvem školy, získaným titulem a dobou potřebnou k jeho získání. Pokud máte doktorandský titul, můžete vynechat základní a střední školu.

Připojte i několik největších akademických úspěchů, hlavní náplň studia a získané dovednosti, a to zvláště pokud v prostření vědy a výzkumu teprve začínáte.

Příklad

Masarykova univerzita v Brně, Fyzikální fakulta, Katedra nanotechnologií

Magisterský obor Fyzika - nanotechnologie

2012 až 2014

 • Výroba mikro a makrostruktur
 • Fyzikální principy technologie výroby polovodičů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti polovodičů

Rešerše, akademické psaní a další tvrdé i měkké dovednosti výzkumného asistenta


Výzkumný asistent životopis

Ideální kandidáti na tuto pozici budou mít vynikající dovednosti v oblasti výzkumu a sběru dat, rozvinuté dovednosti v oblasti řízení času a schopnost vytvářet přesné zprávy.

Přestože nemůžete ovlivnit, jak zaměstnavatelé filtrují životopisy, můžete podniknout kroky, abyste splnili jejich kritéria filtrování. Sekce dovedností vám umožní uvést klíčová slova, která jsou relevantní pro dané zaměstnání.

Projděte si požadavky na kandidáta z pracovní nabídky, identifikujte klíčové dovednosti, a pokud je máte, zahrňte je do této sekce. Vaše CV tak nezůstane bez povšimnutí.

Dále se můžete inspirovat příklady uvedenými níže:

Tvrdé dovednosti
 • Dohled nad experimenty
 • Strategické plánování
 • Psaní zpráv a odborných článků
 • Shromažďování a analýza dat
 • Asistence v laboratoři
 • Vedení výuky pro studenty na bakalářské úrovni
Měkké dovednosti
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Komunikační dovednosti
 • Organizační dovednosti
 • Kritické a analytické myšlení
 • Vedoucí schopnosti
 • Time management
 • Multitasking

Cizí jazyky a další doplňkové sekce do životopisu výzkumného asistenta

Už máte všechny výše uvedené povinné části životopisu výzkumného asistenta? Skvěle. Už jste skoro na konci. Chcete zastínit ostatní kandidáty?

Přidejte do svého životopisu výzkumného asistenta další sekce. Ukažte potenciálním zaměstnavatelům, že vaše dovednosti a zkušenosti převyšují standard. Doporučujeme uvést následující sekce:

 • Studijní a pracovní stipendia, stáže
 • Vyznamenání a ocenění související s daným oborem
 • Publikace ve studentských a vědeckých časopisech
 • Účast na konferencích, seminářích, odborných kurzech a školeních
 • Počítačové a jazykové dovednosti

Výzkumný asistent životopis

Profesní shrnutí s vyzdvihnutím nejdůležitějších bodů z životopisu

Doporučujeme na začátek životopisu pod záhlaví s kontaktem přidat krátký odstavec, ve kterém zdůrazníte své nejpůsobivější úspěchy. Tomu se říká shrnutí životopisu.

Shrnutí životopisu je zcela nepovinná část a ve většině případů je lepší ji v životopise nevynechat. Vytvořte ji však na závěr v momentě, kdy budete mít hotový zbytek životopisu. Tímto způsobem budete vědět, jaké informace z životopisu v profesním shrnutí vyzdvihnout.

Uveďte roky praxe, stěžejní výzkum, program, projekt nebo jiný typ práce, které jste byli součástí, přidejte měřitelné úspěchy a silné dovednosti.

Příklady

Zde jsou příklady shrnutí, ze kterých se můžete poučit:

Správně
Jsem samostatný výzkumný pracovník s více než osmi lety praxe s řešením projektů technického rozvoje z oblasti výroby polymerů. Mohu nabídnout bohaté zkušenosti v oboru polymerů nebo organické chemie, nechybí mi schopnost vést dokumentaci přidělených projektů, podávat reporty vedení a kreativně řešit výrobní problémy. Mám smysl pro systematický druh práce, jsem týmový hráč s ochotou rozšiřovat si znalosti studiem a sledování vývoje i norem v oboru.

Zde je uvedeno vše podstatné. Potenciální zaměstnavatel se dozví jednak dobu praxe, jednak silné tvrdé i měkké dovednosti a přidanou hodnotu, kterou může kandidát společnosti nabídnout.

Chybně
Od roku 2014 mě zaměstnávala katedra polychemie, na které jsem působil na pozici výzkumného pracovníka. Dále od roku 2018 jsem působil na Akademii věd ČR a také získal grant na University of Vancouver v Kanadě. Tam jsem působil jako odborný asistent od roku 2019 v délce trvání 12 měsíců. Poté jsem v roce 2020 přešel na Biochemický ústav, kde působím doteď.

Profesní shrnutí není deníček! Buďte struční a k věci! Tento kandidát jen převyprávěl část své nedávné pracovní historie, ale neuvedl příliš hmatatelných úspěchů či silných stránek.

Rady a tipy, jak životopis na pozici výzkumného asistenta dovést k dokonalosti

Chcete-li mít skutečně vynikající životopis výzkumného asistenta, postupujte při jeho tvorbě podle níže uvedených rad a tipů:

 • Přizpůsobte CV dle požadavků na ideálního kandidáta z pracovní nabídky. Tímto způsobem mnohonásobně zvýšíte šanci, že si na personálním oddělení vašeho životopisu všimnou. Obecně napsaný životopis nezpůsobí velký rozruch.
 • Měli byste také prověřit univerzitu nebo firmu, do které se hlásíte. Projděte si její webové stránky nebo prolistujte její nejnovější zpravodaj, abyste se dozvěděli více o tom, čím se organizace zabývá, a rozhodli se, na které ze svých kvalifikací budete klást důraz.
 • Nakonec začněte svůj životopis výzkumného asistenta těmi nejrelevantnějšími informacemi pro danou pozici. Například pokud máte zkušenosti s výzkumem, které souvisejí s cílovou pozicí, uveďte je na začátek první stránky, abyste upoutali pozornost personalisty.
 • Proveďte korekturu životopisu, abyste se ujistili, že v něm nejsou překlepy nebo jiné pravopisné chyby či stylistické nedostatky.

Shrnutí zásadních informací z tohoto průvodce psaním životopisu

Zde jsou hlavní poznatky, které jsme probrali v tomto článku a které je třeba vzít v úvahu při psaní životopisu výzkumného asistenta.

 • Uveďte svůj životopis výzkumného asistenta shrnutím životopisu. Řekněte, co z vás dělá skvělého kandidáta, a předložte příklady, čísla a fakta.
 • Vyzdvihněte své dobré studijní výsledky, mimoškolní aktivity a oblíbené obory, pokud nemáte žádné profesionální zkušenosti s výzkumem.
 • V části věnované zkušenostem ve výzkumu se zaměřte na své úspěchy, nejen na povinnosti. Používejte fakta a kvantifikujte, kdykoli je to možné.
 • Seznam dovedností slaďte s dovednostmi požadovanými v nabídce práce.
 • Zahrňte další části, jako jsou vyznamenání a ocenění, které dokládají vaši přidanou hodnotu.
 • Každý zaslaný životopis i motivační dopis přizpůsobte na míru pozici. Používejte název výzkumné instituce, do které se hlásíte, a obsah životopisu přizpůsobte požadavkům v popisu práce.

Už to máte? Tak tedy –⁠ hodně štěstí na pracovním pohovoru!

K získání nejprestižnějších pozic přiložte motivační dopis!


Výzkumný asistent životopis

Skutečnost, že jste v pracovním inzerátu nenašli požadavek na motivační dopis ještě neznamaná, že nemusíte motivační dopis připojit.

Motivační dopisy totiž dokážou to, co nedokážou ani ty nejlepší životopisy. Vyprávějí příběh. A i výzkumníci mají mnohem raději příběhy než tabulky s údaji.

V motivačním dopise můžete vysvětlit své nadšení pro vědeckou oblast, které se věnujete, více se rozpovídat o svých dovednostech a podpořit je pádnými příklady ze své praxe.

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo je to výzkumný asistent?

Výzkumný asistent poskytuje podporu jednotlivcům nebo výzkumným týmům při provádění experimentů, analýze dat a shromažďování informací. Mnoho výzkumných asistentů pracuje na vysokých školách a univerzitách, ale poptávají je také výzkumná centra, think-tanky, skupiny veřejného zájmu a soukromé poradenské firmy a rovněž společnosti zabývající se průzkumem trhu.

Jaké požadavky musí splnit výzkumný asistent?

Pro práci výzkumného asistenta je obecně vyžadován alespoň bakalářský titul v příbuzném oboru, některé pozice však vyžadují postgraduální kvalifikaci, tedy titul ph.d. Tato pozice je ideální pro čerstvé univerzitní absolventy a doktorandy, protože poskytuje praktické zkušenosti s aplikovaným výzkumem, včetně možnosti publikovat články. Ať už máte jakékoli akademické vzdělání, na všech pozicích se vyžadují technické dovednosti, zkušenosti v oboru a schopnost analýzy dat, řešení problémů, komunikace a řízení času.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá