Praktická zdravotní sestra: Životopis, se kterým získáte práci v ordinaci praktického lékaře

Jste zdravotní sestra nebo zdravotní bratr a láká vás práce v ordinaci praktického lékaře? Jako praktická sestra budete pracovat v ordinaci praktického lékaře, kde budete zodpovídat za ošetřovatelskou péči pacientů. Přestože nemůžete vykonávat stejné povinnosti jako praktický lékař, hrajete ve zdravotnictví - ať už na soukromých klinikách nebo běžných ordinacích - zásadní roli. Poskytujete konzultace, poradenství a vykonáváte řadu léčebných postupů.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Dobře napsaný životopis praktické zdravotní sestry vám pomůže udělat dobrý dojem na zaměstnavatele, který přijímá praktické sestry do ordinací praktických lékařů. Zajistíte si tak pozvání na pracovní pohovor.

V tomto článku vysvětlíme, kdo je to praktická sestra, nastíníme, jak napsat životopis pro tuto pozici pomocí průvodce krok za krokem, podělíme se o šablonu životopisu , uvedeme příklady jednotlivých částí životopisu a nabídneme několik užitečných tipů.

📌 Tip : Podívejte se i na další příklady životopisů podle oboru. Kompletní vzor životopisu z oblasti zdravotnictví jsme pro vás přichystali na našich stránkách, tak naleznete například CV zdravotního asistenta .


Zdravotní sestra životopis

Jaký je plat zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře?

Jako praktická zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře si můžete přijít na cca 25 000 až 35 000 korun měsíčně. Podle serveru Průměrné platy se průměrný plat na pozici praktické zdravotní sestry pohybuje na hodnotě 34 185 Kč hrubého měsíčně.

💡 Poznámka : Výše platu se odvíjí od míry praxe. Čím více máte pracovních zkušeností, tím více si můžete vydělat. Dále bude hodně záležet na typu zaměstnavatele. V soukromých ordinacích si praktické zdravotní sestry obecně vydělají více, než ve veřejných zdravotních zařízeních.

Jak napsat životopis zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře?

Bez ohledu na to, na jaký typ pacientů se specializujete (děti, dospělí pacienti), je získání práce zdravotní sestry v dobré ordinaci praktického lékaře náročné. Musíte přesvědčit zaměstnavatele, že máte víc než jen správnou kvalifikaci. Proto je nezbytné vědět, jak napsat silný životopis zdravotní sestry, který propaguje vaše dovednosti, zkušenosti a certifikáty.

Začněte tím, že si vyberete vhodný formát životopisu - na výběr máte z obráceně chronologického, funkčního a hybridního formátu. Přečtěte si o nich více zde .

Zatímco uvádění vašich předchozích zaměstnání v obráceném chronologickém pořadí podporuje vaše nejnovější a relevantní role, funkční životopis upřednostňuje dosažené vzdělání a dovednosti. Hybridní životopis je kombinací obou výše uvedených typů životopisu.

Dále se snažte celý obsah vměstnat do jedné stránky ve formátu Wordu nebo PDF. K uspořádání informací používejte nadpisy a podnadpisy. Zvolte si písmo, které není obtížné přečíst. My doporučujeme Arial nebo Times New Roman či Cambria.

Zachovejte klasický přístup ke struktuře životopisu s hlavními sekcemi, jako je:

 • Záhlaví
 • Profesní shrnutí
 • Kariérní postup
 • Dosažené vzdělání studium
 • Dovednosti
 • Doplňkové sekce, jako jsou certifikace, školení, semináře, jazyky, počítačové dovednosti, zájmy a záliby (nepovinné)
📌 Tip : Vzory životopisů vám poskytnou dokonalé vodítko, které potřebujete k vytvoření čitelného a relevantního životopisu.


zdravotni sestra zivotopis

Hlavička životopisu s kontaktními příklady

V horní části životopisu uveďte své celé jméno a nejvyšší dosažený titul nebo osvědčení a pod ním své kontaktní údaje.

Můžete uvést číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu a místo, kde se nacházíte (název města je dostačující).

Některé kliniky dávají přednost zaměstnávání místních praktických sester, protože mohou snadno přijímat směny navíc v době vytíženosti a v případě nepřítomnosti jiných sester.

Příklad
Správně
Bc. Alena Gleknerová
Praktická zdravotní sestra
987 654 321
alena.gleknerova@platforma.cz
Stodůlky u Prahy

Chybně
Alena Gleknerová
Praktická zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře pro dospělé
Rodinný stav: Vdaná, 2 děti
Věk: 36 let
987 654 321
alena.gleknerova@platforma.cz
Světelná 23, 120 01 Stodůlky u Prahy

⚠️ Varování : Váš životopis by neměl obsahovat diskriminující informace, jako je váš rodinný stav nebo přesný věk. Radíme tyto osobní údaje raději neuvádět. Raději se zaměřte na správně uvedený kontakt v podobě profesionální e-mailové adresy a aktuálního telefonního čísla.

Péče o pacienty a další pracovní zkušenosti zdravotní sestry do ordinace praktického lékaře

Napsat část životopisu týkající se zkušeností v ošetřovatelství není tak jednoduché jako v jiných oborech. Zaměstnavatelé se totiž potřebují ujistit, že vaše zkušenosti přímo souvisejí s jejich zdravotnickým zařízením, a nejlépe to zjistí, když si prohlédnou vaši část o pracovních zkušenostech.

U každého zaměstnavatele uveďte:

 • jeho název, místo výkonu práce,
 • název pozice,
 • dobu výkonu práce.
 • Pomocí odrážek můžete shrnout své klíčové úspěchy a povinnosti na jednotlivých pozicích.

Zaměřte se na své nejvýznamnější role, například na další pozice praktických sester a na pozice ve zdravotnictví.

📌 Tip : Aby byla vaše kvalifikace co nejjasnější, uveďte v odrážkách životopisu informace týkající se konkrétního zařízení a oddělení, například celkový počet pacientů v ordinaci apod.

Příklad
Pro Medic Plus s.r.o., Soukromá ordinace pro dospělé, Praha 2
Praktická sestra v ordinaci praktického lékaře
Leden 2016 až květen 2021
 • Objednávání pacientů pomocí interní online aplikace E-sestřička
 • Poskytování komplexní zdravotní péče na vysoké úrovni
 • Moderní přístup s důrazem na prevenci a vysvětlení všech léčebných postupů

Jak napsat životopis zdravotní sestry bez zkušeností?

Pokud jste v oblasti ošetřovatelství nováčkem, můžete zmínit zaměstnání s přenositelnými dovednostmi, včetně dobrovolnických pozic, jako je dobrovolničení v domově pro seniory nebo dětském domově apod. Také uveďte povinnou praxi ze školy a odborný výcvik.

Střední zdravotnická škola a další vzdělání do životopisu zdravotní sestry


Zdravotní sestra životopis

Po napsání části věnované pracovním zkušenostem je načase přejít k rozepsání vašeho vzdělání. Zdravotní sestry mají ve srovnání s jinými profesemi velké množství školení a osvědčení. Může být matoucí rozhodovat se, jak všechny tyto dodatečné informace do životopisu zahrnout nebo jak je uspořádat.

Doporučujeme začít nejvyšším dosaženým vzděláním, přičemž kromě názvu školy uveďte i oficiální název oboru a donu studia. Jestliže nemáte dlouhou pracovní historii, zahrňte i hlavní náplň studia a informace o školní praxi i výcviku.

Dále můžete uvést dlouhodobější kurzy, krátkodobá školení a semináře však doporučujeme uvést zvlášť.

Příklad
Střední zdravotnická škola v Nymburku
Maturitní obor Praktická zdravotní sestra
2012 až 2016
 • Ošetřovatelská péče o dětské a dospělé pacienty
 • Odborný výcvik v Obecní nemocnici Nymburk a v Domě seniorů Slunečná

Proč je důležité vybrat nejrelevantnější dovednosti?

Jednou z nejdůležitějších částí životopisu praktické zdravotní sestry je silná a aktuální část věnovaná dovednostem. Abyste se vůbec mohli ucházet o práci zdravotní sestry, musíte mít určité tvrdé neboli technické dovednosti.

Úspěšný vzor životopisu praktické sestry by se měl zaměřit na následující tvrdé pracovní dovednosti:

Tvrdé dovednosti
 • Poskytnutí první pomoci
 • Znalost strategií preventivní péče o dětské nebo dospělé pacienty
 • Odběr biologického materiálu
 • Práce na PC, včetně obsluhy online objednávacího systému

A zde je několik dalších tvrdých ošetřovatelských dovedností a certifikátů, které můžete uvést do svého životopisu registrované zdravotní sestry, v závislosti na vaší specializaci a potřebách vašeho potenciálního zaměstnavatele:

 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Podávání infuzí
 • Podání injekce nitrožilně a intramuskulárně
 • Převazy ran
Měkké dovednosti

Přestože zdravotní sestry potřebují k výkonu své práce specifické technické dovednosti, nejsou to jediné potřebné dovednosti. Jako zdravotní sestra také každý den jednáte s pacienty a kolegy, což vyžaduje silný soubor měkkých dovedností.

Měkké dovednosti jsou dovednosti, které získáte při práci s ostatními a při učení se, jak zvládat pracovní zátěž. Životopisy zdravotních sester by měly zahrnovat měkké dovednosti do shrnutí, sekce dovedností a sekce pracovních zkušeností, aby bylo personalistům jasné, že jimi disponujete.

Zde je seznam měkkých dovedností, které je třeba zdůraznit v životopise pro jakoukoli pozici zdravotní sestry:

 • Kritické myšlení
 • Komunikace a organizace
 • Interpersonální dovednosti
 • Zákaznický servis
 • Týmová práce
 • Spolehlivost a zodpovědnost
 • Řešení problémů
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Schopnost vykonávat více úkolů najednou
 • Empatie a trpělivost

Další užitečné části životopisu

Vypíchněte své úspěchy a kvalifikace v oddělených sekcích. Jako praktická zdravotní sestra životopis zvažte začlenění zejména následujících částí:

 • Jazykové dovednosti: Zejména v soukromých zařízeních ve zdravotnictví se vám bude hodit minimálně znalost angličtiny. Další cizí jazyk bude však velké plus.
 • Počítačové dovednosti: Praktická zdravotní sestra v ordinaci se neobejde bez alespoň uživatelské znalosti práce na PC.
 • Kurzy, certifikace, školení: Uveďte jakékoliv krátkodobější kvalifikační kurzy a školení, popřípadě obdržené certifikáty z jejich úspěšného absolvování.
 • Dobrovolnická činnost: Pracovali jste ve zdravotnictví nebo sociálních službách jako dobrovolník? Nezapomeňte tuto informaci uvést!
 • Zájmy a záliby: Prezentujte se jako pečlivá a starostlivá sestra, a to díky vhodně zvoleným zájmům a zálibám nebo jiným volnočasovým aktivitám. Může se jednat například o venčení pejsků z místního útulku nebo vedení kroužku zdravotního plavání pro děti apod.

Profesní shrnutí: Jak se nejlépe prezentovat?

Napište dvě až tři věty, ve kterých shrnete, kdo jste a jakou hodnotu můžete přinést ordinaci všeobecné praxe.

Můžete například uvést počet let, které jste strávili ošetřovatelskou praxí, svou ošetřovatelskou úroveň a jakékoli specializované nebo přenositelné dovednosti důležité pro všeobecnou praxi.

Mohli byste také uvést, proč vás baví praktické ošetřovatelství. Pokuste se zaměstnavatele přesvědčit, že jste vhodným kandidátem na volné pracovní místo všeobecné praktické sestry.

Příklad
Správně
Jsem všeobecná zdravotní sestra s více než 6 lety zkušeností s poskytováním kvalitní péče širokému spektru pacientů v ordinacích praktických lékařů pro dospělé. Mám bakalářskou kvalifikaci v oboru ošetřovatelství a v současné době se zaměřuji na získání magisterského titulu v tomto oboru. Nabízím pokročilou znalost práce na PC, a to včetně obsluhy online objednávacích systémů pacientů, a perfektní komunikační i organizační dovednosti.

Tato uchazečka o sobě v profesním shrnutí prozradila mnoho užitečného, a to v několika málo stručných větách.

Chybně
Jsem zdravotní sestra, která si hledá práci v ordinaci praktického lékaře, kde bych mohla využít všechny mé znalosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelství. Momentálně jsem nezaměstnaná, takže můžu do práce nastoupit ihned.

Tato uchazečka nesdělila mnoho užitečných informací. Potenciální zaměstnavatel se z tohoto profesního shrnutí dozví pouze obecné informace bez přidané hodnoty.

Tipy, díky kterým bude životopis nepřehlédnutelný!

Poradíme vám, jak váš životopis praktické zdravotní sestry dovést k dokonalosti!

Dejte důraz na jedinečné dovednosti a školení : V ordinacích praktického lékaře jsou velmi žádoucí jedinečné dovednosti, jako je provádění očkování a zvládání chronických zdravotních potíží. V životopise uveďte své jedinečné dovednosti a školení, které je potvrzuje. Zmínka o specifických dovednostech, jako je například řízení studeného řetězce vakcín, může váš životopis dále odlišit.

Zdůrazněte administrativní dovednosti: Zahrnutím administrativních dovedností do životopisu můžete zaměstnavateli ukázat, že jste schopni zvládat povinnosti, jako je aktualizace elektronických zdravotních záznamů, připomínání pacientům termínů a správa zdravotnického materiálu. Můžete uvést konkrétní počítačové programy, jejichž používáním jste si jisti, zejména pokud je zaměstnavatel také používá. Pokud jsou v popisu práce uvedeny administrativní dovednosti jako nezbytné, uveďte tyto schopnosti na začátku svého profesního shrnutí.

Napište stručný životopis: Pro životopis praktické sestry stačí jedna strana. Omezení životopisu na jednu stránku zajistí, že zaměstnavateli předložíte pouze relevantní a důležité informace. Tento přístup pomůže zaměstnavateli pochopit, že jste kvalitním kandidátem na pozici praktické sestry. Délku životopisu můžete zkrátit tím, že se zaměříte na své pracovní zkušenosti z pracovních pozic, které jste zastávali v posledních 10 letech.

Vše si po sobě důkladně zkontrolujte : Neexistuje nic horšího, než odeslání životopisu s hrubkami! Celý text si po sobě několikrát projděte a odstraňte jakékoliv jazykové i formální nedostatky!

Doplňte svou žádost o motivační dopis a zajistěte si pozvání na pohovor : Pamatujte, že CV není ucelené bez průvodního dopisu, ve kterém můžete jednotlivé informace z životopisu dopodrobna rozvést!

Zdravotní sestra životopis

Shrnutí na závěr aneb jak napsat nejlepší životopis

Níže rekapitulujeme hlavní body z tohoto průvodce psaním CV praktické zdravotní sestry:

 • Vyberte si vzory s formáty životopisů vhodné pro konkrétní zaměstnání nebo zdravotní instituci.
 • Do záhlaví dokumentu vložte svůj kontakt. Ujistěte se, že jsou vámi uvedené informace aktuální.
 • Pod záhlaví vložte sekci s profesním shrnutím. Uveďte v něm nejdůležitější body z životopisu.
 • V sekci pracovních zkušeností uveďte praktické znalosti a dovednosti, které jste si osvojili v rámci praxe na pozici praktické zdravotní sestry.
 • Uveďte své dosažené vzdělání a použijte strukturu uvedenou v příkladu.
 • Věnujte se relevantním měkkým a tvrdých dovednostem.
 • Vložte další sekce, díky kterým stoupne hodnota vašeho životopisu.
 • Ujistěte se, že jste si životopis zkontrolovali a ověřili si, zda se shoduje s použitým vzorem.

Po provedení těchto úkonů si můžete být jisti, že jste vytvořili profesionální životopis.

📌 Tip : Nyní, když víte, jak vytvořit životopis praktické zdravotní sestry, jste připraveni začít se ucházet o práci. Vytvoření životopisu však stále vyžaduje spoustu času a úsilí. Pokud si chcete celý proces usnadnit, zkuste použít profesionální šablonu životopisu , kterou veškerou práci s formátováním a návrhem značně urychlíte. Na konci procesu budete mít atraktivní životopis připravený k použití pro pozici praktické zdravotní sestry do ordinace praktického lékaře.

Motivační dopis ukáže váš zájem o pozici zdravotní sestry v ordinaci u praktického lékaře

Nezapomeňte přiložit motivační dopis zdravotní sestry ve formátu Word nebo PDF o rozsahu přibližně 700 slov. Veškerý obsah se vám musí vejít na jednu stránku velikosti A4.

Motivační dopis zaměstnavateli poskytne více informací o vaší osobnosti a umožní vám zmínit další školení, ošetřovatelské metody, splněné úkoly a znalosti, které vám pomohou získat vysněnou práci!

📌 Tip : Pomůžeme vám s prací na motivačním dopise! Postupujte krok za krokem podle tohoto podrobného průvodce psaním motivačního dopisu.


Zdravotní sestra životopis

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká je náplň práce zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře?

Praktické sestry poskytují ošetřovatelské služby a zdravotní výchovu v ordinaci praktického lékaře. Mezi typické pracovní povinnosti praktické sestry v ordinaci praktického lékaře patří asistence při konzultacích s pacienty, převazy ran, podávání léků, spolupráce s dalšími zdravotnickými pracovníky a vedení dokumentace pacientů.

Jaké předpoklady je nutné splnit pro práci zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře?

Zdravotní sestra, která chce pracovat v ordinaci praktického lékaře, bude muset ve svém životopise prokázat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné nebo praktické sestry. Ideální kandidát na tuto pozici by měl ve svém životopise uvést středoškolský, vyšší odborný bakalářský nebo vysokoškolský titul v oboru ošetřovatelství.

Zatímco na některých pozicích je požadována praxe, na jiných berou i sestry po škole bez praxe, které jsou následně zaškoleny na pracovišti.

Co se požadavků na tvrdé dovednosti týče, je požadována alespoň uživatelská znalost práce na PC a odborné znalosti v oblasti ošetřovatelství. Z měkkých dovedností je to pak flexibilita, vynikající komunikační a mezilidské dovednosti, vytrvalost, vlastní iniciativa, organizovanost a týmová spolupráce.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá