Zdravotní sestra na pohotovosti: Životopis, se kterým získáte práci na pohotovosti levou zadní!

Sestra na pohotovosti pracuje v rychlém a stresujícím prostředí, které vyžaduje silnou mentalitu a flexibilitu při řešení složitých a naléhavých situací. Pokud se ucházíte o místo zdravotní sestry na pohotovosti, je důležité ukázat svou osobnost, dovednosti a zkušenosti zdravotní sestry, abyste dokázali, že jste pro tuto práci nejvhodnější.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Přečtěte si níže uvedené rady a tipy, jak napsat životopis zdravotní sestry na pohotovosti , abyste vytvořili silné CV a zvýšili své šance na získání ideální práce!

📌 Tip : Životopis zdravotní sestry hotový za pět minut? To není utopie! Vyberte si jednu z našich předpřipravených šablon a CV budete mít během chvilky.

Zajímal by vás spíše životopis obecné zdravotní sestry? I to pro vás máme, naleznete jej zde , a to společně s dalšími příklady životopisů zdravotníků. Třeba lékařů , nebo ošetřovatelů a dalších. Všechny další příklady životopisů společně s podrobnými průvodci, jak je napsat, naleznete na našich stránkách .

Kolik si vydělá zdravotní sestra na pohotovosti?

Jako zdravotní sestra na pohotovosti si můžete v průměru vydělat 33 990 Kč hrubého měsíčně, což by odpovídalo hodinové mzdě ve výši 190 Kč na hodinu (zdroj: prumerneplaty.cz ). Výše uvedené hodnoty odpovídají plnému úvazku při práci 40 hodin týdne. Nejsou v něm započítány přesčasy ani benefity.

💡 Poznámka : V závislosti na vašich zkušenostech, lokalitě, typu smlouvy a organizaci, pro kterou pracujete, však může práce zdravotní sestry na pohotovosti vynést více.

Zdravotní sestra na pohotovosti životopis

Jak by měla napsat životopis všeobecná sestra, která usiluje o práci na pohotovosti?

Práce zdravotní sestry na pohotovosti může být velmi prospěšná, ale nejprve potřebujete životopis, který pomůže vyniknout vašim dovednostem, zkušenostem a osobnosti.

Dobrá sestra na pohotovosti je důvěryhodná, reprezentativní a kvalifikovaná. Vzhledem k tomu, že má co do činění s nemocnými a vystrašenými pacienty, musí být sestra na pohotovosti klidná a uklidňující, ale také velmi příjemná.

Váš životopis je prvním dojmem, který si o vás většina personalistů udělá. Abyste získali práci zdravotní sestry na pohotovosti, která vám vyhovuje, musí váš životopis udělat velký dojem a my vám můžeme pomoci se efektivně prodat.

Obsah není všechno, informace o sobě musíte správně naformátovat!

Třebaže si můžete sestavit vlastní šablonu, můžete také použít náš vzor pro sestavení životopisu. Tento nástroj pro tvorbu životopisu vám pomůže sestavit profesionální životopis během několika minut.

Postupujte podle níže uvedených pokynů a vyhnete se zbytečným chybám:

 • Začněte profesionálním záhlavím životopisu, které správně obsahuje vaše telefonní číslo a kontaktní údaje.
 • Ujistěte se, že je váš životopis rozdělen do snadno přehledných částí.
 • Rozhodněte se pro ideální formát svého životopisu. Chronologické uspořádání životopisu obvykle funguje nejlépe, protože se zaměřuje na vaše úspěchy a profesní zkušenosti.
 • Vyberte pro svůj životopis nejlepší písmo. Nevybírejte nic příliš efektního.
 • Využijte bílý prostor. Vtěsnat do něj příliš mnoho informací je nezdravé.
 • Pokud váháte, zda zvolit životopis ve formátu PDF nebo Word, držte se formátu PDF. Pokud vás zaměstnavatel nepožádá výslovně o soubor MS Word.

Svůj životopis byste měli strukturovat podle základní šablony životopisu a zároveň do něj zahrnout několik standardních oddílů, jako je:

 • profesní shrnutí,
 • oddíl s pracovními zkušenostmi,
 • oddíl se vzděláním,
 • oddíl s dovednostmi,
 • doplňkové oddíly, například jazyky, počítačová gramotnost nebo kurzy a certifikace.

Tyto jednotlivé části byste měli uvést v pořadí podle důležitosti. Pokud jste například nedávno ukončili studium, je dobré uvést vzdělání blízko začátku životopisu, místo abyste rovnou přešli k pracovním zkušenostem.


Zdravotní sestra na pohotovosti životopis

E-mail, telefonní číslo a další informace o tom, jak vás kontaktovat

Pojďme začít nejjednodušší částí, jedná se o záhlaví, do kterého vložíte své aktuálně platné kontaktní informace, omezte se však pouze na omezení takových údajů, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

Naopak neuvádějte citlivé a příliš osobní informace, které by mohly hrát proti vám. Nedoporučujeme vypisovat váš rodinný stav nebo počet dětí.

Příklady

Správně
Bc. Lucie Horáková
Zdravotní sestra na pohotovosti
234 567 890
lucie.horakova@platforma.cz
Hradec Králové

Chybně
Bc. Lucie Horáková
Zdravotní sestra na pohotovosti
Věk: 25 let
Rodinný stav: Svobodná
234 567 890
lucinka@platforma.cz
Hradec Králové

⚠️ Varování : E-mailová adresa musí mít profesionální formát! Založte si novou, pokud vaše stávající obsahuje nevhodná slova, jako jsou přezdívky či zdrobněliny!

Zkušenosti s péčí o pacienty nejen na pohotovosti a jak je nejlépe popsat

Dostáváme se ke stěžejní části vašeho životopisu zdravotní sestry na pohotovosti. Měli byste si naplánovat výběr nejvýznamnějších pracovních zkušeností, které do svého životopisu přidáte, zejména těch, které přímo souvisejí s prací v prostředí s vysokým tlakem, jako je například právě pohotovost.

V této části uveďte své pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí, přičemž na prvním místě bude vaše poslední pozice. Každá položka by měla obsahovat konkrétní název vaší práce, organizaci, pro kterou jste pracovali, a data zaměstnání. Pod těmito položkami byste měli uvést tři až pět odpovědností popisujících vaši roli na každé pozici.

Příklad

Nemocnice na Bulovce, Pohotovostní oddělení, Praha
Zdravotní sestra na pohotovosti
Leden 2018 až květen 2023
 • Práce se širokou škálou pacientů včetně úrazů, ortopedických poranění, léčby bolesti, mozkové mrtvice/aneuryzmatu mozku, traumatu/traumatického poranění mozku, sepse/septického šoku, krvácení do zažívacího traktu, selhání ledvin/jater, infarktu myokardu, respiračního selhání atd.
 • Péče o pacienty ve velmi vytížené pohotovostní službě, souběžné ošetřování až 13 pacientů
 • Asistence lékaři při procedurách, jako jsou intubace, výplachy břicha, zavádění ventrikulostomie apod.
 • Spolupráce s lékaři na stanovení plánů péče o pacienty

Vzdělání zdravotní sestry: Zdravotnická škola je nutností!

Část životopisu týkající se vzdělání je stejně důležitá jako všechny ostatní. Koneckonců vy sami nejlépe víte, kolik času jste museli investovat, abyste se stali zdravotní sestrou na pohotovosti. Nenechte to bez povšimnutí.

Uchazeči s více než pětiletou odbornou praxí mohou zůstat u uvedení titulu, názvu a místa školy a roku ukončení studia. To je vše.

Méně zkušení uchazeči mohou zvážit uvedení hlavní náplně studia, mimoškolních aktivit, studijních úspěchů a relevantních kurzů.

💡 Poznámka : Vaše profesní osvědčení a licence by měly být uvedeny v samostatné části, aby se zvýšila jejich viditelnost.

Příklad

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května, Praha 2
Obor Diplomovaná všeobecná sestra ukončený absolutoriem
2013 až 2016


Zdravotní sestra na pohotovosti životopis

Dovednosti zdravotní sestry, které ocení každá nemocnice

Vzhledem k tomu, že má zdravotní sestra v rukou život pacienta, musí být zkušená v posuzování potřeb pacienta, testování v místě péče, koordinaci péče a dohledu nad léčebnými plány pacienta. To jsou všechny tvrdé dovednosti, které by měli v životopise zaznít. Stejně tak je však vhodné začlenit i měkké dovednosti, jako je schopnost zachovat si chladnou hlavu, řešení problémů nebo empatie.

Při sestavování svého životopisu nezahrnujte více než 8 až 10 různých dovedností. Uvedení většího počtu dovedností, než je toto množství, může být příliš, zatímco uvedení méně než osmi různých dovedností nemusí zaměstnavateli stačit k tomu, aby získal představu o vašich schopnostech.

Ujistěte se, že jste uvedli také kombinaci tvrdých a měkkých dovedností. Tímto způsobem zaměstnavatelům ukážete, že máte technické dovednosti i osobnostní předpoklady potřebné pro volnou pozici.

Tvrdé dovednosti

 • Odběr biologického materiálu
 • Zavádění infuzí, podávání injekcí
 • Dezinfekce a obvázání ran
 • Vyhodnocení zdravotního stavu pacienta a prioritizace
 • Školení a vedení ostatních sester na směně

Měkké dovednosti

 • Komunikace
 • Organizace
 • Time management
 • Flexibilita
 • Trpělivost a empatie
 • Řešení problémů
 • Vyjednávání
 • Týmový duch

Další sekce životopisu, díky kterým budete posila každého zdravotnického týmu

 • Kurzy, školení, certifikace a akreditace : Při psaní životopisu zdravotní sestry na pohotovosti nezapomeňte uvést všechny licence nebo akreditace, které jste získali, a také své zkušenosti. Vzhledem k tomu, že zdravotní sestra na pohotovosti pracuje s lidmi individuálně, zaměstnavatelé budou určitě chtít vědět, že jste příjemní, citliví a orientovaní na pacienty. Tyto informace uveďte v životopise na viditelném místě, aby zaměstnavatelé viděli, že máte vlastnosti, které dělají úspěšnou sestru na pohotovosti. Podívejte se na naši šablonu životopisu zdravotní sestry na pohotovosti a inspirujte se při psaní vlastního životopisu.
 • Jazyky : Ovládáte-li i jiný jazyk, než je čeština, nezapomeňte to do životopisu uvést!
 • Počítačové dovednosti : Znalost práce na PC alespoň na uživatelské úrovni je vždy velké plus.
 • Zájmy a záliby : Je-li to relevantní, uveďte i své volnočasové aktivity. Například kolektivní sporty ukazují na vaši schopnost pracovat v týmu.

Profesní shrnutí dodá každému životopisu váhu

Shrnutí popisuje nejpůsobivější části vašeho životopisu, které si potenciální zaměstnavatel snadno zapamatuje, a zároveň slouží k doplnění osobních vlastností, které se jinde na stránce nemusí objevit. Nezapomeňte, že shrnutí jsou krátká a skládají se z výstižných útržků vět!

Profesní shrnutí je první částí vašeho životopisu, se kterou se setkávají personalisté a náboroví manažeři. Proto musí ihned upoutat jejich pozornost. Pokud jste zkušený kandidát, využijte shrnutí kariéry k tomu, abyste v několika jednoduchých, ale účinných větách zdůraznili své nejdůležitější zkušenosti, oblasti odborných znalostí a klíčové úspěchy.

Jste-li naopak začínajícím uchazečem, doporučujeme vám zvolit raději kariérní cíl životopisu. Místo rozsáhlých pracovních zkušeností zdůrazněte své vzdělání, klinické stáže a relevantní dovednosti, díky kterým se skvěle hodíte pro kariéru v oboru ošetřovatelství na pohotovosti.

Příklady

Jsem všeobecná zdravotní sestra s více než sedmi lety praxe na pohotovosti, která vyniká rychlým a pohotovým rozhodováním v rychlém tempu péče o pacienty. Umím posoudit potřeby pacientů, provádět vyšetření v místě péče, koordinovat péči a dohlížet na léčebné plány pacientů. Mám zkušenosti se všemi aspekty třídění a péče o pacienty na pohotovosti, včetně kontroly infekčních onemocnění.

Profesionální tipy, jak napsat ten nejlepší životopis zdravotní sestry

Hledáte tipy, jak vytvořit nebo aktualizovat životopis zdravotní sestry na pohotovosti a získat novou prestižní práci? Jako zdravotní sestra na pohotovosti je vaše schopnost rychle vyhodnotit stav pacienta klíčová pro poskytnutí odpovídající pohotovostní péče. Stejně tak byste měli usilovat o to, aby váš životopis zapůsobil na personalisty stejně efektivně.

 • Přizpůsobte životopis sestry na pohotovosti konkrétnímu zaměstnání. Existuje mnoho různých typů zdravotních sester na pohotovosti. Je proto velmi důležité přizpůsobit svůj životopis a uvést své dovednosti, profese a zkušenosti, které odpovídají potřebám daného pracovního místa.
 • Zaměřte se i na formu CVčka. Dokument, kterým se prezentujete, musí být přehledný a dobře uspořádaný.
 • Uvádějte konkrétní příklady ze své praxe, a to pomocí přehledných odrážek.
 • Nezapomeňte si po sobě celý text pečlivě zkontrolovat!

zdravotní sestry na pohotovosti

Rekapitulujeme!

 • Ze všeho nejprve si CV správně naformátujte. Dokument musí působit organizovaným dojmem, být přehledný a snadno čitelný!
 • Naši odborníci doporučují začít životopis shrnutím. Dalšími běžnými částmi jsou pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti nebo klíčové kompetence.
 • Některé životopisy obsahují i další sekce, například jazyky, dobrovolnické zkušenosti nebo technické dovednosti. Pokud jde o to, jaké sekce je třeba do životopisu zahrnout, to budete vědět nejlépe vy sami!
 • Dalšími sekcemi, jejichž zařazení byste měli zvážit, jsou znalost cizích jazyků, ocenění a vyznamenání, certifikáty a řečnické závazky. To vše mohou být relevantní sekce vašeho životopisu.

Motivační dopis skvěle doplní vaši žádost o zaměstnání

Nakonec zdůrazněte svůj zájem o pozici zdravotní sestry na pohotovostním oddělení pomocí motivačního dopisu šitého na míru nabídce práce. Při psaní nezapomeňte, že životopis a motivační dopis by se měly vzájemně podporovat. Další rady naleznete v našich tipech a příkladech motivačních dopisů zde .

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká je pracovní náplň zdravotní sestry na pohotovostním oddělení nemocnice?

Zdravotní sestra na pohotovosti pomáhá lékařům a zdravotnickým technikům při pomoci pacientům, kteří utrpěli zranění, úraz nebo jsou v závažném zdravotním stavu z jiného důvodu.

Zdravotní sestry na pohotovosti pracují na rychlém posouzení stavu a stabilizaci pacientů v případě život ohrožujících mimořádných událostí, jako jsou úrazy, zranění, nebo třeba mrtvice či infarkt. Sestry na pohotovosti se mohou věnovat i méně naléhavým zdravotním problémům, jako jsou výrony kostí nebo virózy, v závislosti na tom, zda mají naléhavější případy. Rovněž třídí případy podle naléhavosti a potřeby. Při své práci se sestry na pohotovosti setkávají s různými případy a situacemi, které jsou pro ně výzvou v rychle se měnícím prostředí.

Jak dlouhý by měl být životopis zdravotní sestry na pohotovosti?

Váš životopis zdravotní sestry na pohotovosti by měl mít přibližně jednu stranu. Tato délka se však může lišit v závislosti na množství zkušeností, které máte v oboru ošetřovatelství. Například pokud jste zastávali více než deset let několik ošetřovatelských pozic, může mít váš životopis až dvě strany.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis