Životopis editora videa - jak na to

Editor videa, pozice nazývaná také "videoeditor" nebo "střihač", je odborník, který pracuje s videomateriálem. Z natočeného materiálu připravuje hotový produkt - video. Stříhá, upravuje a skládá pořízené záznamy. Ke své práci používá specifické technologické nástroje, umožňující manipulovat s časovou osou, provádět korekce barev, pracovat s efekty, hudbou a jinými zvukovými stopami a mnoho dalšího.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Uplatnit se může editor videa v různých oblastech, nejčastěji se jedná o filmový nebo reklamní průmysl, ale videoeditoři pracují také třeba ve vzdělávacím sektoru nebo se věnují nezávislé tvůrčí činnosti. V dnešní době mnoho lidí dokáže do určité míry pracovat se střihem videí, ale profesionální videoeditor musí být vybaven pokročilými technologiemi, rozsáhlými odbornými znalostmi a širokou škálou specifických dovedností.

Při hledání zaměstnání potřebuje editor videa, stejně jako je tomu u jiných profesí, kvalitní životopis. Takový, který ukáže potenciálnímu zaměstnavateli, že je pro něj tím správným člověkem. A udělá to očekávanou formou. Každý životopis by totiž měl splňovat jisté formální náležitosti. Jaké? To si projdeme v tomto článku.


Editor videa životopis

Struktura životopisu video editora

Stejně jako má v dobrém finálním sestřihu každá videosekvence či zvuková stopa své místo, také životopis má strukturu, kterou je nutno zachovat. Usnadňuje to náborovému pracovníkovi nalézt všechny informace, které potřebuje, a ukazuje, že je autor životopisu profesionál, který se orientuje ve formálních náležitostech profesního resumé.

Základními sekcemi životopisu jsou následující: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. Projdeme si je jednu po druhé, vysvětlíme si jejich význam a co do nich patří, probereme specifika v případě životopisu editora videa a v neposlední řadě si uvedeme příklady, jak to může vypadat v praxi.

Záhlaví jako titulní obraz

Úvodní obraz hotového videoproduktu vytváří první dojem na diváka. Podobně působí záhlaví životopisu. Mělo by upoutat pozornost a naznačit svou podobou, že se jedná o kvalitní životopis. Musí tedy být dostatečně atraktivní a současně působit profesionálně.

Co se týče obsahu, patří do něj základní informace - tedy jméno, pozice a kontaktní údaje (telefon, e-mail). Můžete sem přidat také odkaz na nějakou vaši online prezentaci. Třeba profil na LinkedIn nebo z jiné sociální sítě (pokud je reprezentativní a jeho obsah relevantní) nebo vlastní web (kde prezentujete svou práci).

📌 Super tip

Pokud si nejste vytvořením záhlaví životopisu jistí, přinášíme vám velmi praktický tip: Vezměte si na pomoc profesionální šablony , dostupné online. Snadno si s s jejich pomocí vytvoříte nejen dokonalé záhlaví, ale i celé CV. Naprosto profesionální a vytvářející ten nejlepší dojem.


Profil jako upoutávka

U delších videí se často pracuje s upoutávkami. Ty jsou navrženy tak, aby (jak už z názvu vyplývá) upoutaly pozornost diváka. Současně by měly vhodně představit, nastínit obsah. Podobně funguje profilová sekce životopisu. Je výstižným a stručným shrnutím profesního resumé a slouží k tomu, aby ve čtenáři vzbudil zájem přečíst si i zbytek CV.

Rozsah profilu by měl být přibližně jeden odstavec o 3 - 5 větách. Při jeho psaní mějte na mysli, o jakou příležitost se právě ucházíte. Vyberte ze svého resumé to, čím odhadujete, že potenciálního zaměstnavatele (nebo klienta) nejvíce zaujmete. Zmiňte třeba rozsah svých zkušeností, speciální dovednosti, prostě to nejlepší - relevantní pro danou příležitost.

Profil není místem pro přehnanou skromnost. Rozhoduje o tom, jestli se vaším životopisem čtenář bude vůbec dále zabývat. Vždy se ale striktně držte pravdy. To ostatně platí pro celý životopis. Vymýšlet si se nevyplatí - obvykle se na to přijde a čeká vás vyřazení z výběrového řízení a dost možná i dlouhodobé poškození vaší kariéry.

Příklad:

Profesionální video editor s více než 10 lety zkušeností ve filmovém a reklamním průmyslu. Pracuji s nejpokročilejším editačním softwarem a specializuji se na 3D a vizuální efekty. Vždy kladu důraz na dokonalé vyjádření vize scénáristy a režiséra a na splnění zadání klienta. Skvěle spolupracuji s celým produkčním týmem. Rád bych plně využil a rozvinul své zkušenosti při spolupráci na celovečerním filmu.

Pracovní zkušenosti jako hlavní dějová linie

Pracovní historie videoeditora jsou pro životopis podobně důležité, jako hlavní dějová linie pro film. Nemá-li snímek kvalitní dějovou linku, celá výstavba příběhu se rozpadá. Podobně jsou pracovní zkušenosti stavebními kameny vaší profesní kvalifikace. A je také vhodné je v životopise prezentovat co nejvíce jako systematický kariérní růst. A vaše pracovní resumé by, podobně jako film, nemělo obsahovat nevysvětlená prázdná/hluchá místa.

Své předchozí pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí (tedy od těch nejnovějších). A kromě základních informací (jako je zaměstnavatel, doba a místo výkonu práce a stručný popis její náplně) uveďte také své největší úspěchy, speciální dovednosti, které jste využili, a podobně. Jde o to prezentovat své zkušenosti tak, aby vám přidaly jako odborníkovi na ceně.

Příklad:

Seriálový střihač, editor, HBO Europe s.r.o, Praha
Leden 2019 - doposud
 • Editování nezpracovaných videí v plynulém stylu, zvyšujícím dopad příběhu.
 • Sestavování videa s logickým řazením na základě návrhů scénářů od producentů.
 • Zajištění přípravy všech prvků ve shrnutí k vysílání.
 • Poskytování profesionálních návrhů na zlepšení každého videa k zajištění nejvyšších standardů kvality.
 • TV seriál, na jehož střihu jsem se podílel (Naše rodinka), získal v roce 2020 ocenění Český lev v kategorii Nejlepší střih.
Editor videa, ABC reklamní, Praha
Leden 2016 - prosinec 2018
 • Postprodukce reklamních spotů
 • Animace a vizuální efekty
 • Tým, ve kterém jsem pracoval, získal cenu Nejlepší reklamní spot (v roce 2017 za reklamní spot Nestlé)


Editor videa životopis

Vzdělání jako vizuální efekty

Podobně jako náročné vizuální efekty ve videu ukazují úroveň profesionality tvůrců, sekce vzdělání ve vašem životopise podtrhuje vaši odbornost. K práci video editora nepotřebujete nutně vysokoškolské vzdělání, potřebné znalosti a dovednosti si můžete osvojit také speciálními kurzy a workshopy. A samozřejmě také praxí a samostudiem.

Různí zaměstnavatelé mohou přikládat formálnímu vzdělání různou váhu. Každopádně ve svém životopise uveďte veškeré relevantní vzdělání, kterého jste dosáhli. A to opět v obráceném chronologickém pořadí a s detaily, které přispějí celkovému dojmu z vašeho resumé.

Příklad:

Mgr. titul v oboru Vizuální tvorba, Vysoká škola kreativní komunikace, Praha
2017 - 2018
 • Studium zaměřené na spojení teoretického vhledu a praktických dovedností
 • Zaměření na získání dovedností samostatného a nezávislého tvůrce nebo uznávaného vedoucího týmu reklamní agentury
 • Úzké propojení studia s praxí, práce v moderních ateliérech, samostatná tvorba
Bc. titul v oboru Vizuální tvorba (specializace Animace a vizuální efekty)
 • Získání dovedností pro práci v trikových, 3D animačních a herních studiích, ve firmách zaměřených na výrobu reklamních spotů a virtuální realitu
 • V průběhu studia uplatnění získávaných schopností v partnerských animačních a postprodukčních studiích
 • Aplikace osvojených znalostí v praxi při stážích (tvorba videa a střih na míru různým zadáním)
 • Absolventská práce na téma "Reklama, web a videa - aplikace na sociální síti" (obhájená s výborným hodnocením)
Další vzdělání:
 • Kurz práce s editačním SW Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, Avid Media Composer a DaVinci Resolve
 • Seminář práce s vizuálními efekty s využitím nástrojů Adobe After Effects, Autodesk Maya a Cinema 4D
 • Stáž jako seriálový střihač asistent v FTV Prima


Editor videa životopis

Dovednosti jako závěrečné titulky

Podobně jako závěrečné titulky filmu shrnují informace o tvůrcích filmu, sekce dovedností v životopise poskytují rychlý přehled klíčových schopností a dovedností uchazeče o zaměstnání. Na titulky filmu se možná diváci často nedívají, ale sekci dovedností náborový pracovník obvykle nepřehlíží. Získá díky ní základní představu, jestli má adept to, co je potřeba.

Dovedností byste neměli uvádět více než 10 a je důležité je stručně a výstižně popsat. Vybírejte tedy pečlivě. A vždy u toho mějte na mysli, o jakou příležitost se právě ucházíte. Které z vašich dovedností jsou pro ni nejrelevantnější? A nezapomínejte kromě odborných, technických dovedností, uvést i další. Takové, které vám umožňují vykonávat práci, o kterou usilujete. A ideálně zmiňte také něco, co nemusí mít každý adept. Je důležité vyčlenit se z davu. I zde ale platí pravidlo: Buďte vždy naprosto autentičtí!

Můžete uvést i dovednosti, které nejsou úplně typické pro editora videa, pokud je to relevantní dané pozici. Například pokud se ucházíte o práci v reklamní agentuře, můžete uvést schopnost pracovat pod časovým tlakem bez vlivu na kvalitu práce. Protože to se v reklamních agenturách mnohdy může stávat. Nebo pokud se ucházíte o pozici, kde se dá očekávat nutnost komunikace s lidmi hovořícími cizím jazykem, uveďte také své příslušné jazykové dovednosti - pokud se jimi můžete pochlubit.

Příklad:

 • Dokonalé ovládání nejmodernějšího střihového softwaru (mimo jiné Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Avid Media Composer a Davinci Resolve)
 • Pokročilá znalost různých střihových technik (řez na akci, základní řez, přechody, montážní osa, timing, rytmus a další)
 • Schopnost manipulace se zvukem a synchronizace s videem
 • Schopnost provádění barevných korekcí
 • Pokročilá práce s 3D a vizuálními efekty
 • Kreativita, schopnost vizualizace příběhu, vytváření esteticky atraktivních kompozic
 • Schopnost efektivní spolupráce s multioborovými týmy
 • Schopnost inkorporace vize klienta do finálního produktu
 • Schopnost time managementu, včasné dodání práce, práce pod časovým tlakem bez vlivu na kvalitu
 • Neustálý rozvoj, sledování nejnovějších trendů, osvojování nových dovedností

Editor videa životopis

Závěrečné praktické tipy

Video hýbe dnešním světem. Sociální sítě jsou plné tvorby amatérských video editorů. Pokud chcete v oboru editování videa prorazit a získat opravdu lukrativní zakázky a/nebo pracovní pozice, nemusí vám životopis splňující všechny formální náležitosti stačit. I když jste skvěle kvalifikovaní. Konkurence je velká.

V závěru tohoto článku vám proto přinášíme několik praktických tipů, jak můžete vyniknout. V čem mnozí uchazeči o zaměstnání často chybují? Na co si dát pozor? A co můžete udělat navíc?

Pracujte se svým portfoliem

Ukázaná platí a ve vašem oboru byste na to neměli zapomínat. Co může potenciálního nového zaměstnavatele nebo klienta přesvědčit o vašich schopnostech lépe než vaše již odvedená práce?

Udržujte proto své portfolio stále aktuální a dbejte na jeho přehlednost. Vždy ho mějte připravené k ukázání, ideálně pomocí zaslání online odkazu. Je také vhodné pro každou příležitost, o kterou se zrovna ucházíte, vybrat ze svého portfolia to nejvhodnější a začlenit to do samostatné prezentace.

Připojte své reference

Podobně jako portfolio, také reference zvyšují autenticitu vaší prezentace. Svědectví vašich dřívějších nadřízených či klientů o vaší profesionalitě a odborných kvalitách má velkou váhu. Volte dostatečně reprezentativní reference a vždy dobře zvažte, jestli vám poskytnou skutečně takové doporučení, jaké potřebujete.

Reference uvádějte v podobě jméno, pozice, kontaktní údaje (buď přímo přílohou životopisu nebo se zmínkou, že jsou k vyžádání). Vždy si vyžádejte souhlas svých referencí a pravidelně kontrolujte, že jsou kontaktní informace aktuální.

Napište motivační dopis

Vhodně formulovaný motivační dopis jako příloha životopisu vám může získat cenné body ve výběrovém řízení. Můžete se zde rozepsat o tom, proč usilujete právě o tuto příležitosti, a nastínit, jakým byste byli přínosem.

Motivační dopis by neměl svým rozsahem přesáhnout délku jedné strany. Napište ho stručně a výstižně a vtiskněte do něj co nejautentičtěji svou osobnost. Rozhodně si před jeho přípravou zjistěte co nejvíce informací o vypsané příležitosti a potenciálním zaměstnavateli či klientovi. Motivační dopis musí být zcela "na míru" konkrétní situaci, aby mohl být efektivní.

Nepodceňte závěrečnou kontrolu

Možná si myslíte, že není tak důležité, jakým způsobem se editor videa vyjadřuje písemně. Ale pro váš životopis to rozhodně neplatí. Než ho odešlete, důkladně si ho zkontrolujte (i všechny případné přílohy). Nechybí v něm něco? Jsou všechny údaje aktuální? A v neposlední řadě: neobsahuje pravopisné chyby?

Pokud jsou vaše jazykové dovednosti ne zcela dokonalé, požádejte o korekturu někoho, kdo ovládá český jazyk lépe. Nebo tento úkol rovnou zadejte profesionálnímu korektorovi. Tak budete mít naprostou jistotu, že je vaše CV zcela bez chybičky. Chyby zbytečně snižují celkový dojem a dokonalá kontrola vám může zajistit výhodu ve výběrovém řízení.

Připravte se na pohovor

Pokud váš životopis zaujme, v mnoha případech vás v dalším kole výběrového řízení čeká osobní schůzka s potenciálním zaměstnavatelem, klientem či specialistou náboru. Nepodceňte přípravu na ni. Můžete být dotazováni na detaily vašeho profesního resumé, na vaše očekávání nebo třeba bude nutné, abyste svými slovy objasnili, proč si myslíte, že jste ideálním kandidátem.

Promyslete si předem odpovědi na takové a podobné dotazy. Samozřejmostí je být důkladně obeznámený s vypsanou pozicí či zakázkou i potenciálním zaměstnavatelem nebo klientem. Pročtěte si jeho web, podívejte se na sociální sítě. Dobré je mít připraveny také nějaké vlastní dotazy, často k nim budete vyzvání. Ptejte se v takovém případě na věci související s výkonem práce a ukažte se jako skutečný odborník. Není naopak vhodné hned se ptát na platové podmínky. Nechte druhou stranu, aby toto téma otevřela.

A v neposlední řadě nezapomeňte na to nejdůležitější: Přijít na pohovor včas a s tím správným přístupem. Měli byste působit sebevědomě, ale ne arogantně, profesionálně a přitom přátelsky.

Držíme vám palce v úsilí o získání nové skvělé práce či zakázky jako editor videa. Doufáme, že vám náš článek pomůže k úspěchu!


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis