Front End Developer: Životopis, se kterým získáte jakoukoliv pozici

Front end vývojáři webových stránek chápou důležitost uživatelského prostředí a ať už se jedná o webovou nebo mobilní aplikaci, nejlépe jim jde vytváření čistých a uživatelsky přívětivých rozhraní.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Váš životopis front end developera by měl mít mnoho společného s vaším kódem. Strukturovaný, dobře uspořádaný a přizpůsobený potřebám a přáním publika, pro které jej vytváříte. Abychom vám pomohli maximalizovat váš potenciál na trhu práce, prozkoumáme spolu zákonitosti tvorby životopisu na pozici front end developera tak, aby pro vás bylo nalezení vysněné práce hračkou!

V tomto průvodci najdete řadu vzorových částí životopisů pro frontendové vývojáře různých úrovní a vzdělání, spolu s tipy a osvědčenými postupy pro vytvoření vynikajícího životopisu ve vysoce konkurenčním světě frontendového vývoje.

📌 Tip: Použijte některou z našich profesionálních šablon CV, které udělají skvělý dojem na vašeho budoucího zaměstnavatele! Pozvání na pracovní pohovor na sebe nenechá dlouho čekat!

How to write a front end developer resume in English? Start your career as a front end developer abroad!


Front End Developer životopis

Looking for the job of the front end developer in a foreign company or abroad? Write the best front end developer resume thanks to our writing tips. No matter if you have have little experience or if you are a senior front end developer, we will provide with everything you need to know to succeed! Describe your work, skills and education section as a pro event if you're a junior at entry level!

📌 Tip: Do you need to help with your front end developer resume? Make sure to check our guide: How to write a resume in English!

Jak napsat životopis na pozici front end developer po obsahové a formální stránce?

Psaní životopisu frontendového vývojáře může být náročné, protože se trochu liší od psaní jiných životopisů v oblasti IT. V životopise byste měli ve správném poměru spojit své technické dovednosti a kreativitu.

Psaní jakéhokoli životopisu od nuly by bylo obtížné, a proto jsme vytvořili tyto hotové šablony životopisů , které vám pomohou napsat životopis rychleji, aniž byste jej museli začínat na prázdném dokumentu Wordu.

Správné rozvržení a formát životopisu ukáže vaše organizační schopnosti. Pojďme se stručně seznámit s tím, jak rozvržení a formát ovlivňují váš životopis.


Front End Developer životopis

Formát životopisu

Formát životopisu vám zejména pomůže zjistit, jak napsat část o zkušenostech. Použití správného formátu životopisu usnadní personalistovi pochopit váš kariérní postup a úroveň zkušeností.

Tři standardní používané formáty životopisu:

 • Obrácený chronologický formát : Sekci o zkušenostech začněte svými posledními zkušenostmi a postupujte v čase směrem zpět. Jedná se o nejčastěji používaný formát pro většinu životopisů v oblasti IT.
 • Funkční formát (založený na dovednostech) : Tento formát životopisu je oblíbený mezi pracovníky na volné noze, protože zdůrazňuje spíše související dovednosti v rámci vašich pracovních zkušeností než časovou osu kariéry. Také je vhodné pro čerstvé absolventy bez dlouhé pracovní historie.
 • Hybridní formát : Zde se jedná o kombinaci chronologického a funkčního způsobu řazení informací. Vhodné pro extrémně zkušené kandidáty.
📌 Tip: V přépadě, že máte relevantní profesní zkušenosti, doporučujeme pro životopis frontendového vývojáře použít obrácený chronologický formát. Jste-li začínající vývojář, který se uchází o své první zaměstnání, nebo uchazeč, který mění kariéru, můžete zvážit použití funkčního uspořádání informací.

Rozvržení životopisu

 • Volte si jednoduchý design životopisu a běžně používané písmo, jako je Arial či Times New Roman.
 • Mezi jednotlivé sekce vkládejte bílé místo tak, abyste od sebe jednotlivé informace tematicky i vizuálně oddělili.
 • Následně životopis uložte ve formátu PDF (pokud není v pracovní nabídce uvedeno jinak).

Struktura životopisu

Povinné informace pro životopis frontendového vývojáře by měly být rozděleny do separátních sekcí. Zde jsou uvedeny základní části, které by měl životopis frontendového vývojáře obsahovat:

 • Kontaktní informace
 • Shrnutí nebo cíl životopisu
 • Pracovní zkušenosti a úspěchy
 • Vzdělání
 • Dovednosti a kompetence

Pokud navíc toužíte udělat dojem a získat náskok před ostatními kandidáty na pozici front end developera, můžete zvážit doplnění těchto částí:

 • Certifikace/školení
 • Jazykové dovednosti
 • Ocenění
 • Projekty
 • Zájmy a záliby

Tvorba životopisu začíná v záhlaví dokumentu

Nadpis životopisu by měl obsahovat vaše jméno a název profese

Na neuvěřitelně konkurenčním trhu práce pro front end vývojáře může vynikající nadpis životopisu udělat silný první dojem ve velmi omezeném čase. Zaměstnavatelé a náboráři často procházejí desítky životopisů na každé volné pracovní místo, takže váš nadpis může pomoci, aby váš životopis vynikl mezi ostatními.

Efektivní nadpis životopisu navíc pomáhá okamžitě zapůsobit a udává tón zbytku vašeho životopisu. Výstižný nadpis, který stručně a přesně odráží obsah vašeho životopisu, může být klíčem k tomu, abyste se prosadili a získali pozornost.

Použití nadpisu životopisu je pro vývojáře Front End skvělý způsob, jak vyniknout a udělat silný první dojem. Doporučujeme použít jako nadpis vaše celé jméno a příjmení a na řádek pod ním uvést název pozice, o kterou se ucházíte jako podnadpis životopisu.

Pod nadpisem uveďte kontakní informace

 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na profil na síti LinkedIn a na osobní portfolio
⚠️ Varování: Do záhlaví patří kontaktní, a nikoliv osobní informace, proto se vyvarujte uvádění citlivých údajů, jako je váš přesný věk či rodinný stav!

Pracovní zkušenosti jsou nejdůležitější!

V části o pracovních zkušenostech frontendového vývojáře by měly být zdůrazněny vaše znalosti a úspěchy při vývoji webových aplikací. Tato část by měla odrážet vaše dovednosti, technické znalosti a schopnost řešit složité problémy.

Zaměstnavatele zaujmou kandidáti, kteří mají zkušenosti s návrhem UX/UI, kódováním v jazycích HTML/CSS/JavaScript a znalostmi frameworků a knihoven, jako jsou React, Angular a Vue.js. Část o pracovních zkušenostech by měla rovněž prokázat vaši schopnost vytvářet dynamické a poutavé uživatelské prostředí.

Osvědčené postupy pro část o pracovních zkušenostech:
 • Zaměřte se spíše na základní pracovní povinnosti a související úspěchy, než abyste rozebírali pracovní náplň.
 • Uveďte klíčové technické dovednosti, včetně kódovacích jazyků, frameworků a knihoven souvisejících s vývojem front-endu.
 • Zdůrazněte oblasti odborných znalostí, jako je vytváření intuitivních rozhraní a animací pomocí HTML, CSS a JavaScriptu.
 • Prokažte zkušenosti s vývojem uživatelsky přívětivé navigace a interaktivních prvků pro zlepšení celkového uživatelského zážitku
 • Prokažte dovednosti v oblasti ladění, odstraňování chyb při změně velikosti prvků stránky a řešení problémů s kompatibilitou napříč prohlížeči.
 • Prokažte schopnost rychle se učit, chápat a pracovat s novými i stávajícími technologiemi
 • Prokažte zkušenosti se spoluprací s designéry, vývojáři back-endu a externími zúčastněnými stranami s cílem zajistit technickou proveditelnost návrhů
 • Prokažte schopnost aktivně se podílet na vývoji funkčních specifikací, testování použitelnosti a přezkoumávání návrhů.
 • Zmiňte odpovědnost za optimalizaci front-end kódu napříč prohlížeči, platformami a zařízeními při zachování standardů kvality kódu

Příklad

TechMech Innovations s.r.o., Praha
Frontend Developer
3/2022 - Současnost
 • Implementace a údržba front-endové webové aplikace, což vedlo ke snížení rychlosti načítání stránek a míry konverze o 20 % díky využití moderních webových technologií, jako je React.js, a osvědčených postupů pro uživatelské prostředí a přístupnost
 • Vývoj a realizace strategie vývoje front-endu, což vedlo k 15% zvýšení výkonu webových stránek zavedením optimalizačních technik, jako je miniaturizace kódu a řešení problémů pomocí nástrojů pro vývojáře prohlížečů
 • Spolupráce s multifunkčními týmy na vývoji a realizaci včasných a rozpočtově úsporných projektů a iniciativ tím, že efektivně komunikoval o časovém harmonogramu, postupu a cílech projektu pomocí nástrojů, jako jsou Slack a Zoom

Jak napsat životopis na pozici front end developer bez dlouhé pracovní historie?

Junior Frontend Developer vyžaduje zkušenosti s návrhem, vývojem a údržbou frontendových webových aplikací. Při psaní životopisu na tuto pozici nezapomeňte uvést konkrétní technické dovednosti, jako jsou HTML, CSS a další knihovny třetích stran, například Angular a React.

Kromě toho zdůrazněte úspěšné projekty, které jste dokončili a které prokazují vaše schopnosti v oblasti ladění, integrace, skriptování a správy verzí. Důležité je prokázat zkušenosti s vývojem a údržbou strukturované architektury frontendu, která umožňuje efektivní vývoj a testování webu.

Nemáte-li reálné pracovní zkušenosti, zaměřte se na své dovednosti, k čemuž vám poslouží funkční formát životopisu, nebo v sekci pracovních zkušeností popište vysokoškolskou praxi a účast na osobních/profesních projektech při škole.

Namísto profesního shrnutí sepište profesní cíl životopisu a své vzdělání umístěte nad sekci věnované zkušenostem.

Vzdělání nepodceňte!


Front End Developer životopis

V další sekci uveďte své vzdělání, instituce, které jste navštěvovali, dosažené známky, další certifikáty atd.. To pomůže náborovému pracovníkovi rychle projít vaši historii vzdělání a lépe vás pochopit.

Některé inzeráty mohou zdůrazňovat formální požadavky na vzdělání front end delevoperů. Může se jednat o diplom, bakalářský titul nebo magisterský titul v oblasti IT nebo v příslušném oboru.

Normy v oboru se však posunuly natolik, že většina společností se nyní zaměřuje spíše na dovednosti a zkušenosti než na formální kvalifikaci vzdělání. To neznamená, že váš magisterský titul není platný - znamená to, že i když jste samouk, můžete dostat šanci.

V části o vzdělání používejte jednotný formát pro prezentaci informací. Pokud jste zkušený kandidát, uveďte je stručně. Prostor navíc využijte k tomu, abyste ukázali více svých úspěchů a projektů, na kterých záleží.

Navolte nejrelevantnější dovednosti na pozici front end developer

Jako frontendový vývojář budete vytvářet a implementovat uživatelská webová rozhraní. Při tvorbě životopisu najdete několik tipů, které vám pomohou zaměřit se na to nejdůležitější z vašich dovedností:

Zdůrazněte své technické znalosti:

Tato role vyžaduje vysokou úroveň technických znalostí technologií pro vývoj front-endu, jako jsou HTML, CSS, JavaScript a jQuery. Nezapomeňte uvést své znalosti těchto technologií a také příslušných frameworků a nástrojů.

Předveďte své schopnosti v oblasti designu:

Kromě technických znalostí musí mít vývojáři front-endu také dobré designové dovednosti, aby mohli vytvářet vizuálně přitažlivá a uživatelsky přívětivá rozhraní. Zdůrazněte své zkušenosti s návrhářskými nástroji a softwarem, jako je Photoshop, Sketch nebo Figma.

Předveďte své schopnosti řešit problémy:

Vývoj front endů často zahrnuje identifikaci a řešení složitých problémů souvisejících s uživatelským prostředím a návrhem rozhraní. Zdůrazněte své zkušenosti s řešením problémů a schopnost kreativního myšlení při hledání řešení.


zivotopis front end developer

Tvrdé dovednosti

 • HTML5 a CSS3
 • JavaScript
 • React.js
 • Node.js
 • Angular.js
 • Vue.js
 • Bootstrap
 • jQuery
 • AJAX
 • Responzivní design
 • Kompatibilita napříč prohlížeči
 • Standardy přístupnosti
 • Vývojové postupy pro mobilní zařízení
 • Návrh uživatelského rozhraní
 • Optimalizace výkonu webu
 • Git
 • Nástroje příkazového řádku
 • Databázové dotazy

Měkké dovednosti

 • Organizace a komunikace
 • Časová flexibilita
 • Týmový spolupráce
 • Samostatnost
 • Proaktivní přístup
 • Kritické a analytické myšlení
 • Kreativita
 • Řešení problémů
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Řízení času
 • Interpersonální dovednosti
 • Sebemotivace a pracovní morálka

Doplňkové sekce, které jako front end developer oceníte. A zaměstnavatelé také!

Špičkové životopisy frontendových vývojářů mají kromě základních sekcí, které jsme probrali, ještě několik dalších sekcí, kterým říkáme doplňkové sekce.

Neexistuje žádné pevné pravidlo, které informace by měly patřit do doplňkových sekcí. Platí pravidlo, že vše, co přidává vašemu profilu přidanou hodnotu a co nelze zahrnout do hlavních sekcí, by mělo být v životopise uvedeno jako samostatná krátká sekce.

Doplňkové sekce sice pěkně vyplní prostor v životopise, ale zároveň dokonale překvapí personalistu.

Zde je několik dalších sekcí, které mohou zahrnout front end vývojáři:
 • Počítačové dovednosti
 • Jazykové dovednosti
 • Projekty
 • Ocenění a uznání
 • Zájmy a záliby

Profesní shrnutí vás musí prezentovat jako nejlepšího kandidáta na pozici front end developer

Shrnutí životopisu je důležitou součástí životopisu vývojáře frontendových aplikací, protože poskytuje stručný, ale působivý přehled jeho technických dovedností, zkušeností a úspěchů. Shrnutí by mělo prezentovat vaše odborné znalosti v oblasti vývoje a implementace uživatelsky přívětivých a vizuálně atraktivních webových stránek a aplikací.

Tipy pro napsání efektivního shrnutí pro Frontend Developera:
 • Zdůrazněte své znalosti frontendových technologií, jako jsou HTML, CSS, JavaScript a React nebo Angular.
 • Zmiňte konkrétní projekty nebo webové stránky, které jste vytvořili, včetně jedinečných funkcí nebo výzev, které jste překonali.
 • Použijte klíčová slova související s odvětvím frontendového vývoje a konkrétními požadavky na pracovní pozici, aby váš životopis vynikl.
 • Stručný a výstižný souhrn, maximálně 4 věty
 • Vyhněte se obecným prohlášením a klišé a dbejte na to, abyste neopakovali informace, které jsou již obsaženy v jiných částech životopisu.

Příklady profesního shrnutí

Správně
Jsem zkušený front-end developer se čtyřletou praxí v navrhování, vývoji a údržbě front-end webových stránek a mobilních aplikací. Dosáhl jsem měřitelných úspěchů při zvyšování rychlosti načítání stránek o 20 %, což vedlo ke zvýšení míry konverze webových stránek. Řídil jsem implementaci nového systému pro vývoj front-endu, který vedl ke zkrácení doby vývoje o 15 % a zvýšení výkonu webových stránek o 20 %. Spolupracoval jsem s týmy napříč obory a realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu.

Chybně
Jsem front end developer se zkušenostmi, který může vaší společnosti nabídnout všechny potřebné dovednosti a vlastnosti, které jistě oceníte. Do práce mohu nastoupit ihned, jsem časově flexibilní a nadšený do práce!

Nemáte-li pracovní zkušenosti na pozici front end developer, pak napište namísto profesního shrnutí raději kariérní cíl. Jedná se o podobné sdělení, jen namísto pracovní historie popíšete své kariérní aspirace. Může to vypadat například následovně:

Příklad kariérního cíle

Správně
Jsem nadšený a detailně orientovaný juniorní frontendový vývojář se znalostí HTML a CSS a knihoven třetích stran, jako jsou jQuery, Angular a React. Snažím se využít své technické dovednosti a odborné znalosti, abych zaměstnavateli poskytl přidanou hodnotu a přispěl k úspěšným projektům dnes i v budoucnu. Vždy rád přijímám nové výzvy s využitím svých dovedností v oblasti kódování a ladění pro vývoj nových funkcí a zlepšení celkového uživatelského zážitku.

Rady & tipy, jak životopis front end developera dovést k dokonalosti

 • K žádosti o zaměstnání přiložte motivační dopis a portfolio : Uveďte několik relevantních projektů, odkazů a snímků obrazovky, které se vztahují k typu práce v nové společnosti.
 • Životopis na míru : Každý odeslaný životopis na míru přizpůsobte pracovní pozici, o kterou se ucházíte!
 • Korektura : Ačkoli to může znít jako klišé, správná čeština a gramatika rozhodně působí na náboráře, stejně jako správné použití klíčových slov. Chytré použití účinných klíčových slov v titulku, v podnadpisech a v textu může zajistit, že se váš životopis objeví na vrchu hromádky CVček s úspěšnými kandidáty.
📌 Tip: Použijte online aplikaci ke korektuře svého životopisu, místo abyste se spoléhali na své instinkty, toto platí obzvláště, pokud vám jde vývoj webových stránek více než pravidla českého pravopisu.

Pojďme si to shrnout: Rekapitulace hlavních bodů

Shrňme si to. Při psaní životopisu front end webového vývojáře nezapomeňte:

 • Začít vhodným výběrem formátu.
 • Dále se přesuňte do záhlaví CVčka. Vložte do něj své kontaktní informace.
 • Následuje sekce profesního shrnutí nebo kariérního cílu.
 • Následně vložte sekci věnovanou pracovním zkušenostem a vzdělání. Tyto informace uvádějte v obráceně chronologickém pořadí.
 • Vložte adekvátní dovednosti a další relevantní sekce.
 • Doplňte životopis personalizovaným motivačním dopisem.
📌 Tip: K vytvoření CVčka front end developera použijte moderní šablonu životopisu.

Chcete dobře placenou práci? Motivační dopis je nutností!


zivotopis front end developer

Motivační dopis je cenným nástrojem pro každého uchazeče o zaměstnání, což platí zejména pro front end vývojáře. Front end development je vysoce konkurenční obor a motivační dopis vám může pomoci vyniknout mezi ostatními uchazeči. Může prezentovat vaše technické dovednosti, zdůraznit vaše relevantní zkušenosti a prokázat vaše nadšení pro danou pozici.

📌 Tip: Motivační dopis musí být stručný a k věci: Zaměřte se na jednu stránku a vyhněte se opakování informací ze životopisu.

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo je to Front End Developer?

Vývojáři frontendů (Front End Developeři) hrají klíčovou roli při oživování webových stránek a aplikací. Jsou zodpovědní za návrh a implementaci uživatelských aspektů digitálního produktu a zajišťují, aby uživatelské prostředí bylo bezproblémové a vizuálně přitažlivé. Díky hluboké znalosti jazyků HTML, CSS a JavaScript vývojáři frontendů úzce spolupracují s designéry, produktovými manažery a dalšími zúčastněnými stranami, aby uvedli své nápady v život a zajistili optimalizaci digitálních produktů pro uživatele i vyhledávače.


zivotopis front end developer

Jaké jsou obvyklé pracovní povinnosti Front End Developera?

Mezi hlavní pracovní úkoly front end developera patří zejména následující:

 • Úzká spolupráce s designéry s cílem zajistit správnou implementaci komponent uživatelského rozhraní, rozvržení a vizuálních prvků.
 • Vývoj uživatelsky přívětivých webových stránek a funkcí s cílem efektivně optimalizovat uživatelský zážitek.
 • Implementace standardů přístupnosti webu a vývoj vhodného webového obsahu pro všechny prohlížeče, platformy a zařízení.
 • Vytváření opakovaně použitelného kódu, který je škálovatelný a optimalizovaný z hlediska výkonu.
 • Spolupráce s týmy UX při vytváření interaktivních aplikací a webových stránek.
 • Vytváření vhodných strategií integrace s komponentami na straně serveru a rozhraními API.
 • Práce se systémy pro správu verzí a nástroji pro správu zdrojového kódu (např. GIT, SVN) za účelem sledování kódu.
 • Testování, ladění a optimalizace webových aplikací pomocí různých nástrojů a technik (např. Chrome DevTools).
 • Řešení problémů s rozvržením a funkčností v různých prohlížečích a zařízeních.
 • Využívání webových frameworků, jako jsou React, Angular, Ember.js, Node.js a další knihovny JavaScriptu.
 • Implementace a údržba škálovatelné architektury front-endu s využitím nejnovějších knihoven a frameworků JavaScriptu.
 • Využívání osvědčených postupů pro mobilní a responzivní webový design.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis