Začínající právník: Životopis koncipienta a jak jej nejlépe napsat!

Získali jste v nedávné době titul Mgr. z právnické fakulty, nebo se brzy chystáte studium práv úspěšně absolvovat? Pak se jistě poohlížíte po možnostech první právní praxe! Pomůžeme vám podniknout první kroky na vaší kariérní cestě.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Ukázkový příklad životopisu advokátního koncipienta

Mgr. Monika Sašová
Advokátní koncipientka
987 654 321
monika.sasova@platforma.com
PrahaLinkedIn.com/in/monikasasova

O mně
Jsem iniciativní advokátní koncipientka s dvěma roky praxe z advokátní kanceláře soustředící se na akvizice, korporátní právo a kapitálové trhy. Mohu nabídnout schopnost vyhovět požadavkům klientů, silnou pracovní morálku a perfektní znalost anglického a německého jazyka. Dovedu pracovat samostatně i táhnout za jeden provaz v rámci týmu.

Vzdělání
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Magisterský obor Právo a právní věda
2018 až 2023

 •  Pracovní stáž v délce 6 měsíců v rámci studia na právním oddělení Ministerstva financí, 2021
 •  Studijní stáž v délce 10 měsíců na mnichovské univerzitě Ludwig-Maxmilians-Universität München v rámci Erasmus+, 2019 až 2020


Německé gymnázium, Praha 1
Výuka výhradně v německém jazyce, studia zakončena německou maturitní zkouškou
2010 až 2018

Pracovní zkušenosti
Skolný & spol. s.r.o., Advokátní kancelář, Praha 2
Advokátní koncipientkaLeden
2022 až duben 2023

 •  Zajištění odborné a administrativní podpory právnického týmu
 •  Příprava a tvorba právních dokumentů (smlouvy, podání, plné moci, přípisy soudům, návrhy)
 •  Komunikace se zahraničními klienty v anglickém a německém jazyce
 •  Aktivní účast na jednáních s klienty i na soudních řízeních
 •  Provádění právních rešerší


Dovednosti

 •  Znalost českého a německého práva
 •  Profesionální vystupování
 •  Proaktivita a iniciativa
 •  Obchodní povědomí
 •  Organizace a řízení času
 •  Samostatnost a zodpovědnost
 •  Ochota stále se vzdělávat
 •  Týmový duch
 •  Pracovitost


Počítačové dovednosti

 •  MS Office: Outlook, Word, Excel, Powerpoint
 •  Préter, advokátní systém


Jazyky

 •  Anglický jazyk: C1
 •  Německý jazyk: C2

Svou kariéru nastartujete pomocí silného životopisu začínajícího právníka , jehož tvorbou vás provedeme krok za krokem a přidáme tipy, díky kterým vašemu CV neodolá žádná advokátní kancelář!

📌 Tip : Dokažte svůj profesionální přístup a preciznost, které jsou pro koncipienta zásadní! Dokážete to pomocí přehledné šablony CV , díky které uděláte skvělý dojem!

Načerpejte inspiraci z níže uvedeného příkladu kompletního životopisu advokátního koncipienta. Další užitečné příklady CVček nejen z právního oboru jsou k dispozici na našich stánkách.

Kolik koncipientovi platí advokátní kancelář? Průměrné platové sazby


Začínající právník životopis

Podle pracovních portálů se nástupní mzda na pozici advokátního koncipienta v případě práce na plný úvazek pohybuje mezi 35 000 až 40 000 Kč hrubého měsíčně (zdroj: cz.indeed.com ).

Další zdroj uvádí průměrnou hodinovou sazbu advokátního koncipienta, a to 1 026 Kč (zdroj: cz.talent.com ).

💡 Poznámka : Výše uvedené částky uvádíme pro představu. V hodnotách nejsou započítány bonusy, možné zvýšení platu po zkušební době, přesčasy apod.

Podrobný průvodce psaním životopisu začínajícího právníka

Abyste vyjádřili svou profesionalitu, snažte se v celém životopise zachovat stejné formátování a tón. Zde je seznam kroků, které vám mohou pomoci při tvorbě životopisu na pozici začínajícího právníka:

Začněte vhodným výběrem formátu

Vybrat si můžete ze tří formátů, které jsme pro vás blíže specifikovali zde .

 • Formát obráceně chronologického životopisu : Tento formát je ideální pro advokátní koncipienty s dlouholetou praxí v oboru. Zaměřuje se na odborné zkušenosti a upřednostňuje je ve vašem životopise.
 • Formát funkčního životopisu : Tento formát je také známý jako životopis založený na dovednostech. Je ideální pro čerstvé absolventy a osoby, které mění kariéru a nemají relevantní zkušenosti, protože se zaměřuje na dovednosti, které získali ve škole nebo v jiných profesích.
 • Hybridní/kombinovaný životopis : Tento formát kombinuje vlastnosti dvou dalších formátů. Pokud máte požadované zkušenosti a dovednosti, je tento formát pro vás ideální.

Pokračujte přehledným rozvržením

Vzhledem k nepřebernému množství dostupných šablon životopisů s různými vzory a styly jsou čerství absolventi právnických fakult, kteří si hledají první zaměstnání obvykle zmateni, jak by měl jejich životopis vypadat. V tomto směru vám rádi poradíme:

 • Buďte struční a výstižní: Životopis musí obsahovat potřebné informace o vaší kvalifikaci, kromě dosaženého vzdělání však není vaše praxe dostatečně dlouhá, a proto byste se měli omezit na rozsah jedné stránky a nezatěžovat zaměstnavatele nepodstatnými údaji.
 • Rozložení vašeho životopisu by mělo být jednoduché. Nejvhodnější jsou snadno čitelná písma jako Cambria, Verdana, Times New Roman, Calibri, Aria a Georgia a velikost písma 10 až 12 bodů.
 • Nejvhodnějším typem souboru je PDF: Než dokument odešlete, uložte jej jako uzamčený soubor PDF. Wordovké dokumenty mění formátování, takže se zaměstnavateli nakonec zobrazí úplně jiný text, který většinou vypadá jako rozsypaný čaj.

Začínající právník životopis

Zakončete nejlepší strukturou

Můžete se svobodně rozhodnout, jak chcete vizuálně umístit jednotlivé oddíly a nadpisy. Pokud však jde o to, co by měl životopis obsahovat, ujistěte se, že jste do něj zahrnuli následující části: Kontaktní údaje, profesní shrnutí či kariérní cíl, pracovní zkušenosti, dosažené vzdělání, dovednosti, a další užitečné sekce (jazyky, počítačové dovednosti, dobrovolnická činnost, zájmy a záliby atd).

Uveďte na sebe kontakt, ideálně do záhlaví!

V záhlaví bude uvedeno vaše celé jméno, pracovní pozice, kontaktní údaje, místo bydliště a odkaz na váš profil na síti Linkedin nebo profesní webové stránky (nepovinné). Tyto informace musí být přesné, protože podle nich vás budou kontaktovat přímo potenciální zaměstnavatelé nebo personalisté z oddělení HR.

Příklady

Správně
Mgr. Krištof Nový
Advokátní koncipient
123 456 789
kristof.novy@platforma.com
Brno
LinkedIn.com/in/kristofnovy

Chybně
Mgr. Krištof Nový
Advokátní koncipient
Rodinný stav: Svobodný
Věk: 26 let
123 456 789
kristufek@platforma.com
Brno
LinkedIn.com/in/kristovnovy

⚠️ Varování : Pozor na profesionální podobu emailové adresy!

Připojit můžete i fotografii, a to v případě, že máte profesionální portrét. Naopak neuvádějte osobní informace, jako je věk, rodinný stav apod.

Právnická fakulta a hlavní náplň studia aneb jak nejlépe popsat dosažené vzdělání

V případě, že se nemůžete pochlubit dlouhou pracovní historií, pak doporučujeme začít sekcí věnovanou vzdělání. Jestliže jste studium právnické fakulty prozatím nedokončili, uveďte pouze rok začátku studia a zmiňte, že školu právního směru ještě studujete.

Příklad

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Magisterský obor Právo a právní věda

2019 až současnost (plánovaný rok ukončení 2024)

 • Úzká specializace na hospodářské právo procesní
 • Pracovní stáž v rámci nepovinné školní praxe v délce 6 měsíců, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Máte-li již nějaké zkušenosti z právnické praxe, detailně je rozepište!

Následně uveďte své právní pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí. U každé pozice uveďte jméno a místo zaměstnavatele, název pozice, data zaměstnání a stručný seznam pracovních povinností, dosažených úspěchů a všech získaných dovedností. Do této sekce také patří dlouhodobější právní stáže.


Začínající právník životopis

Příklad

Filip a spol., Advokátní kancelář, Brno
Advokátní koncipient
Září 2009 až červen 2010
 • Aktivní jednání s klienty, řízení schůzek a zajištění komunikace
 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány veřejné moci
 • Provádění právních rešerší, příprava právních dokumentů

Jak napsat životopis začínajícího právníka bez praxe?

Nelekejte se, řada zaměstnavatelů nečeká pracovní zkušenosti, ale motivaci k osvojení právních dovedností, technické právní znalosti a obchodní povědomí.

Pokud máte minimální nebo žádné právní pracovní zkušenosti, zvažte využití této sekce ke zdůraznění svého nadšení pro obor prostřednictvím jiných zaměstnání a dobrovolnických činností.

Zvažte také uvedení dalších zkušeností z jiných oblastí, jako jsou komerční nebo částečné úvazky při studiu, třeba v administrativě nebo na oddělení zákaznického servisu. Dokážete tím svou pracovitost a přenositelné dovednosti, jako je komunikace, proklientský přístup či proaktivita.

Jestliže jste nikdy předtím nepracovali, pak doporučujeme funkční životopis. Soustřeďte se na dosažené vzdělání a dovednosti začínajícího právníka.

Vyberte do životopisu začínajícího právníka nejlepší dovednosti

V této části zdůrazněte své nejdůležitější a nejpřínosnější dovednosti pro konkrétní pozici nebo firmu, do které se hlásíte. Často sem patří interpersonální dovednosti, technické dovednosti a znalost cizích jazyků. Zaměstnavatelé tyto dovednosti v oblasti práva oceňují, takže jejich uvedení v životopise může prokázat vaši přidanou hodnotu, kterou můžete nabídnout.

Při výčtu svých dovedností používejte seznam s odrážkami. Zde je seznam možných dovedností, které můžete uvést ve svém životopise:


Začínající právník životopis

Znalost českých právních předpisů a další tvrdé dovednosti koncipienta

 • Analýza dat
 • Právní výzkum
 • Networking
 • Vyjednávání
 • Vedení diskuze
 • Znalost právního odvětví, např. zákonů a soudních předpisů

Profesionální vystupování a další měkké dovednosti koncipienta

 • Týmová spolupráce
 • Pracovní morálka
 • Samostatnost
 • Profesionální vystupování
 • Písemná i ústní komunikace
 • Organizace a řízení času
 • Multitasking
 • Dochvilnost
 • Svědomitost a pečlivost
 • Proaktivita a iniciativnost
 • Časová flexibilita
 • Ochota učit se nové věci

Zvyšte svou hodnotu na trhu práce přidáním doplňkových sekcí

Jako koncipient budete potřebovat zejména angličtinu. Nenašla by se advokátní kancelář, která by tuto jazykovou vybavenost nevyžadovala. Uveďte proto jazykové dovednosti zvlášť tak, ať je hned na očích!

Dále zvažte vyčlenění počítačových dovedností, a pokud to uznáte za vhodné, můžete uvést i své zájmy a záliby.

Máte-li za sebou dobrovolnickou činnost z právního či administrativního prostřední, rovněž ji uveďte zvlášť do speciální sekce.

Napište působivou část "O mně", ve které se uvedete jako nejlepší koncipient

Pod kontaktními údaji vytvořte oddíl s názvem "O mně". Mělo by se jednat o krátké shrnutí vašich dovedností, úspěchů, zkušeností a osobních vlastností. Můžete také uvést své osobní nebo profesní cíle. Tuto část použijte k tomu, abyste ukázali, jakou hodnotu máte pro zaměstnavatele a proč jste pro danou pozici advokátního koncipienta nejlepším kandidátem. Většina osobních prohlášení obsahuje čtyři až pět vět nebo přibližně 150 slov. Nezapomeňte, že zaměstnavatelé obvykle hledí na kvalitu, nikoli na rozsah tohoto odstavce.


Začínající právník životopis

Příklady

Správně
Jsem na výsledky orientovaný čerstvý absolvent práv s roční praxí na pozici právního praktikanta v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo. Mám bohaté zkušenostmi s prováděním podrobného právního výzkumu, přípravou a kontrolou složitých obchodních smluv a účastí na právních jednáních. Mohu nabídnout rozsáhlé znalosti v oblasti obchodního práva, týmového i obchodního ducha a touhu učit se nové věci.

Zde je uvedeno vše podstatné a informace jsou podloženy příklady, čísly a fakty. S takto vytvořeným shrnutím získá reálnou šanci, že si potenciální zaměstnavatel dočte jeho životopis až do konce a pozve jej na pracovní pohovor.

Chybně
Jsem čerstvý absolvent univerzity, který si v současnosti hledá práci, ve které by nasbíral první pracovní zkušenosti. Chci se učit od těch nejlepších v oboru, aby se ze mě stal právník, který poskytuje nejlepší možné právní služby.

V části "O mně" se nemůžete vyjadřovat vágně tak, jako tento kandidát na advokátního koncipienta. Z jeho shrnutí nevyplývají žádné podstatné informace, které by vypovídaly o přidané hodnotě, kterou by mohl kandidát nabídnout.

Tipy, díky kterým váš životopis začínajícího právníka nepřehlédne žádná advokátní kancelář

 • Váš životopis musí být konkrétně přizpůsoben pozici nebo roli, o kterou se ucházíte. Při čtení popisu pracovní pozice si všímejte zmíněných požadovaných dovedností a vlastností a nezapomeňte je ve svém životopise zdůraznit.
 • Nejdříve v životopise uveďte nejdůležitější informace. Jsou-li to pracovní zkušenosti, začněte touto sekcí, je-li to studium, začněte tam!
 • Zaměřte se na formální stránku, která je nesmírně důležitá: Pečlivě volte nadpisy, zachovejte jednotné formátování a udržujte životopis v rozsahu jedné stránky stran. Volte jednoduchý styl a elegantní design .
 • V životopise nelžete. Nejenže je to neetické, ale dělá to špatný dojem a v konečném důsledku vás to může stát práci.
 • Nakonec si životopis pečlivě zkontrolujte a požádejte o korekturu i někoho dalšího.
 • Porazte konkurenci připojením motivačního dopisu. V něm si můžete dovolit být osobnější a vysvětlit, co můžete zaměstnavateli nabídnout.

Krátká rekapitulace: Životopis začínajícího právníka v kostce

 • Ideální formát volte na základě své dosavadní kariérní dráhy.
 • Kontaktní údaje v záhlaví musí být přesné.
 • Váš životopis by neměl být delší než jedna strana.
 • Pomocí popisu práce zjistěte, co zaměstnavatel pracovník hledá, a podle toho přizpůsobte svůj životopis.
 • Výrazná část "O mně" zaujme zaměstnavatele a přesvědčí jej, aby si přečetl další části vašeho životopisu.
 • Své úspěchy vždy kvantifikujte čísly, abyste zaměstnavateli ukázali, čeho můžete dosáhnout.
 • Část věnovaná dovednostem by měla obsahovat seznam tvrdých a měkkých dovedností.
 • Žádost o zaměstnání by měla být obohacena o motivační dopis.

Začínající právník životopis

Jako začínající advokát si nemůžete dovolit nepřipojit motivační dopis!

Musíte zapojit všechny dostupné zbraně k tomu, abyste vysněnou práci v advokátní kanceláři jako začínající právník získali! Jednou z těch nejsilnějších zbraní je motivační dopis!

Zatímco životopis vám poskytne možnost popsat vaší kvalifikaci, motivační dopis představuje další prostor, na kterém můžete prezentovat osobnější informace a projevit opravdový zájem o konkrétní pozici.

Zde je několik tipů pro psaní motivačního dopisu pro oblast práva:
 • Prokažte svou motivaci a odhodlání v právnickém oboru tím, že zdůrazníte své relevantní zkušenosti.
 • Použijte práci na částečný úvazek (v oblasti práva, administrativy apod.) jako referenci a praktickou ukázku dovedností souvisejících s právem.
 • Pište o tom, jaký vliv jste měli a co jste dokázali přinést.
 • Psaní v profesionálním tónu může váš motivační dopis posunout z dobrého na skvělý, protože tento tón se od právníků očekává.
 • Zdůrazněte, co můžete advokátní kanceláři nabídnout, a svou ochotu učit se nové věci.
 • Neuvádějte pouze zřejmé dovednosti týkající se práva. Přidejte jakékoli další kurzy, které jste absolvovali, nebo mimořádné dovednosti, které byste mohli mít a které ostatní uchazeči nemají.
📌 Tip : Než se pustíte do psaní, přečtěte si našeho podrobného průvodce psaním motivačního dopisu.


Začínající právník životopis

Často kladené otázky (FAQ)

Co zaměstnavatelé hledají v životopise začínajícího právníka?

Zaprvé je to vzdělání. Budete muset mít ukončené studium z oboru práva, tedy mít titul Mgr., který vám udělila právnická fakulta. Další možností je být v posledním či předposledním ročníku právnické fakulty. I v takovém případě se můžete o pozici advokátního koncipienta ucházet.

Z tvrdých dovedností bude požadována znalost českého právního systému (české právní předpisy a jejich interpretace, výklad českých zákonů) a hlubší zájem o obor práva, na který se daná advokátní kancelář zaměřuje. Dále po vás bude požadována schopnost provádět právní výzkum a jazykové dovednosti, zejména aktivní znalost angličtiny. Ovládáte-li jakýkoliv jiný cizí jazyk, vždy to pro vás bude výhoda.

Z měkkých dovedností je pak kladen důraz na loajalitu, komunikaci, schopnost týmové spolupráce, ale také samostatnost, analytické a kritické myšlení, profesionální vystupování, řízení času a organizace práce apod.

Co se praxe týče, pak některé advokátní kanceláře mohou vyžadovat určitou míru pracovních zkušeností, většina zaměstnavatelů však počítá s tím, že jako čerstvý absolvent nemůžete nabídnout dlouhou pracovní historii. V takovém případě však budete muset demonstrovat svou touhu učit se novým věcem.

Jaká je náplň práce začínajícího advokátního koncipienta?

Advokátní koncipienti úzce spolupracují se zkušenými právníky a advokáty, získávají praktické zkušenosti v různých oblastech práva, na které se advokátní kancelář specializuje. Zkoumají právní otázky, připravují právní dokumenty, účastní se soudních jednání a schůzek s klienty. Pomáhají také s přezkumem dokumentů, zjišťováním informací a dalšími úkoly podle zadání. Tato pozice poskytuje skvělou příležitost seznámit se s právnickou profesí, rozvíjet právní dovednosti a navazovat kontakty s odborníky. Advokátní koncipienti jsou nedílnou součástí právního týmu a cenným způsobem přispívají k úspěchu právních případů.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis