Jazykové znalosti do životopisu: Jak dobře uvést jazykové znalosti v životopisu

V dnešním mezinárodním prostředí jsou jazykové znalosti výhodou. Znalost jednoho nebo dvou cizích jazyků vám může poskytnout výhodu před ostatními podobně kvalifikovanými uchazeči, i když jazykové znalosti k výkonu práce nepotřebujete. Důvodem je, že podniky se vždy snaží rozšířit svou zákaznickou základnu a jedním z nejrychlejších způsobů, jak toho dosáhnout, je zaměstnat zaměstnance, kteří ovládají cizí jazyky.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

V následujícím článku si ukážeme, jak nejlépe uvést úroveň znalosti jazyka do životopisu tak, abyste vynikli mezi ostatními kandidáty. A to ať už ovládáte jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nebo jste schopni jen základní komunikace.

📌 Tip: Podívejte se na naše profesionální šablony, se kterými vytvoříte skvělý životopis a uděláte dobrý první dojem. Dále doporučujeme se při tvorbě životopisu inspirovat v našich příkladech, máme pro vás příklady CVček na všechny možné pozice od herce přes stavební dozor po konzultanta.

Vyplatí se do životopisu uvést jazykové znalosti?


Ano, ja, sí, oui! Mluvit cizím jazykem je dovednost, kterou zaměstnavatelé u potenciálních zaměstnanců rádi vidí. Rozhodně byste měli jazykové znalosti do životopisu uvést. Patří sem uvedení, zda jste začátečník, středně pokročilý, pokročilý, plynulý nebo rodilý mluvčí cizího jazyka.

Uvedení jazykových schopností v životopise vám dává výhodu oproti konkurenci. Nejenže můžete tvrdit, že jste dvojjazyční, ale můžete mít i pronikavější mezikulturní znalosti než ostatní uchazeči o stejnou práci jako vy, kteří ovládají pouze jeden jazyk.

jazykove znalosti v zivotopise


Uvedením jazykových znalostí v životopise vyniknete na pozicích, které zahrnují častou komunikaci s klienty, hosty nebo zákazníky. Možná se jedná o práci v oblasti, kde polovina cílové populace mluví anglicky a druhá polovina španělsky. Pokud uvedete schopnost komunikovat s oběma typy mluvčích, budete pro potenciální zaměstnavatele žádanější.

💡 Poznámka: Uvedení znalosti jazyků ukazuje, že se rychle učíte a máte hlubší znalosti o světě. Takže stručně řečeno, ano, jazykové znalosti byste měli do svého životopisu uvést!

Kam v životopise zařadit jazykové znalosti?


Existuje několik klíčových míst, kde můžete své jazykové znalosti v životopise uvést. Pokud hovoříte plynně více jazyky, zkuste si vytvořit oddíl jazykových dovedností. V životopisu pak můžete uvést všechny jazyky, které ovládáte.

Hovoříte pouze jedním dalším jazykem? Nebojte se, i to je skvělý úspěch! Skvělým místem pro zdůraznění vašich dvojjazyčných dovedností v životopise je umístit je do sekce obecných dovedností. Další možností je vypsat je v části shrnutí vašeho životopisu.

Kromě sekce dovedností a shrnutí je dalším nejlepším místem, kam v životopise napsat jazykové dovednosti, popis vašich pracovních, dobrovolnických a/nebo vzdělávacích zkušeností. Pokud jste se například zúčastnili jazykového programu v zahraničí, můžete to uvést v sekci vzdělání a popsat, jaké úrovně jste dosáhli ve vybraném kurzu (kurzech) cizího jazyka.

⚠️ Varování: Pozor, při uvádění úrovně jazyka si nevymýšlejte. Nikdy nevíte, zda v daném jazyce nebude veden pracovní pohovor. Pravda vždy vyjde najevo! Nelžete ani neuvádějte polopravdy. V případě, že si úroveň zvýšíte, budete dříve, nebo později odhaleni. Trapas!

Jak nejlépe uvést jazykové úrovně: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR)


Nyní, když už víte, že byste měli do životopisu zahrnout znalosti cizích jazyků a do které části se vzhledem k vašim zkušenostem nejlépe hodí, je čas na rady a příklady.

jazykove znalosti v zivotopise

Mezinárodní normy pro jazykové znalosti

Jedním z hlavních způsobů, jak označit své jazykové znalosti, je použití Společného evropského referenčního rámce, který je vodítkem, jež pomáhá studentům jazyků v Evropě posoudit jejich jazykovou úroveň.

Písmena se používají ke kategorizaci jazykových úrovní do tří širokých dělení a šesti úrovní, které popisují schopnosti studenta v oblasti čtení, psaní, mluvení a poslechu:

A - základní uživatel

A1 - Průlomový nebo začátečník
A2 - Počáteční nebo základní

B - samostatný uživatel

B1 - Jazyková úroveň nebo středně pokročilý
B2 - Vyšší středně pokročilý

C - Zkušený uživatel

C1 - Efektivní provozní účinnost
C2 - Zvládnutí nebo zběhlost

Takové rozdělení vašich dovedností pomůže zaměstnavatelům pochopit, zda dokážete své jazykové znalosti využít v profesionálním prostředí.

Tento mezinárodní standard lze využít například při psaní životopisu v angličtině nebo při žádosti o zaměstnání v mezinárodní společnosti:

jazykove znalosti v zivotopise

Jazyky

 • Angličtina na úrovni C1
 • Španělština B1
 • Francouzština A2

Zde jsou naše nejlepší tipy pro doplnění jazykových znalostí do životopisu:

 • Uveďte své znalosti cizího jazyka. Uveďte, zda jste začátečník, středně pokročilý, pokročilý nebo rodilý mluvčí.
 • Popište své znalosti. Umíte v cizím jazyce psát a číst, ale neumíte jím mluvit? Řekněte to! Zaměstnavatelé chtějí znát rozsah vašich jazykových znalostí.
 • Podělte se o doklady o znalosti cizího jazyka a ukažte výsledky testů z cizího jazyka. Jedním z nejběžnějších testů, který prověřuje vaše znalosti, je anglická zkouška z Cambridge (Cambridge English Qualifications). Další možností je použití stupnice CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).
 • Zdůrazněte své zkušenosti ze zahraničí. Vyprávějte o svých dobrovolnických zkušenostech, studiu v zahraničí nebo zahraniční stáži, zejména pokud vyžadovaly používání cizího jazyka při plnění každodenních úkolů nebo pokud jste během pobytu v zahraničí mluvili především cizím jazykem.
 • Vystavte ocenění a certifikáty. Konkrétně ukažte certifikáty a ocenění, které jste získali za své znalosti cizího jazyka.
 • Zmiňte se o jazykových kurzech. Nezapomeňte uvést jazykové kurzy, které jste absolvovali během studia na střední a/nebo vysoké škole.
💡 Poznámka: Mluvíte španělsky? Umíte psát francouzsky nebo holandsky? Možná trochu německy? Ať už se jedná o jakýkoli jazyk na jakékoliv z jazykových úrovní, je důležité, abyste své jazykové znalosti a svou úroveň uvedli ve svém životopise.

Příklady jazykových dovedností v životopise


Nyní, když jsme si ujasnili, co a kam napsat o svých jazykových dovednostech v životopise, pojďme se věnovat praktičtějším věcem. Níže uvádíme příklady jazykových dovedností, které můžete uvést v životopise.

jazykove znalosti v zivotopise

ENGLISH: C1

 • FCE (First Certificate in English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)

FRENCH: C1

 • DALF C1 (Diplôme approfondi de langue française)

SPANISH: B2

 • DELE B2 (Diploma de Español como lengua extranjera)

PORGUTUESE: A2


💡 Poznámka: Mějte na paměti, že se jedná pouze o příklady životopisů, takže je považujte za šablony, které můžete použít ve svém životopise nebo CV.

Nevíte, jak ohodnotit své jazykové znalosti?


Není vždy snadné zhodnotit své jazykové schopnosti. Možná se dokážete bavit se svým spolubydlícím německy, ale dělá vám problém psát e-maily v tomto jazyce nebo si dokážete povídat s kolegy francouzsky, ale dělá vám potíže konverzovat se zákazníky po telefonu.

V každém případě je nejlepším způsobem, jak to zjistit, absolvovat jazykový test. I když jsou na internetu k dispozici stovky jazykových testů, je dobré vybrat si oficiálně uznávaného nebo autorizovaného poskytovatele. Na internetu najdete akreditované poskytovatele jazykových testů podle jednotlivých jazyků.

Používejte jednotný formát


Bez ohledu na to, kam přidáváte jazykové dovednosti, nezapomeňte informace v životopise naformátovat tak, aby byly v souladu s ostatními částmi životopisu. Pokud se rozhodnete zahrnout své jazyky do oddílu dovedností, jednoduše přidejte další odrážku nebo položku v seznamu odděleném čárkou. Pokud jste se jazyk naučili v rámci školní výuky nebo studia v zahraničí, případně pokud jste jazyk vystudovali, může mít smysl zahrnout informace o jazycích do sekce o vzdělání.

jazykove znalosti v zivotopise


Pokud si vytvoříte samostatnou sekci pro jazyky, dbejte na to, aby její formát byl podobný jako u zbytku vašeho životopisu. Své jazykové znalosti můžete také prezentovat pomocí infografiky nebo v samostatném rámečku, pokud to bude zapadat do celkového schématu dokumentu. Pokud uvádíte více jazyků, začněte vždy tím, který ovládáte nejlépe, a ostatní přidávejte v sestupném pořadí.

Znalost cizích jazyků posílí váš životopis!


Není pochyb o tom, že uvedení jazykových znalostí v životopise je skvělý nápad. Zdůraznění vašich znalostí cizích jazyků váš životopis vyzdvihne a odliší od ostatních.

Uvedení zkušeností s cizími jazyky ukazuje, že se umíte uplatnit, rychle se učíte a dokážete komunikovat mezi kulturami. To jsou velmi žádoucí vlastnosti, které zaměstnavatelé hledají u všech kandidátů ucházejících se o práci.

Nyní už nemáte žádnou výmluvu - přidejte do svého životopisu své znalosti cizích jazyků ihned!

Jazykové znalosti do životopisu: jazykové znalosti v životopise a jak je nejlépe uvést

 • Znalosti jazyka uveďte společně s jejich úrovní, a to zvlášť do speciální sekce "Cizí jazyky" nebo "Jazykové dovednosti"
 • Znalost cizího jazyka také demonstrujte na dalších místech v životopisu, a to jak v sekci pracovních zkušeností, tak v sekci vzdělání
 • Znalost jazyka na vysoké úrovni můžete také uvést do profesního shrnutí

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Proč je znalost jazyka tak důležitá?

Znalost cizích jazyků se stává zaměstnavateli nejvyhledávanější dovedností. Schopnost mluvit jiným jazykem prokazuje mnohem více než jen komunikační dovednosti. Prokazuje také, že:

 • že dokážete porozumět jiným kulturám a vycházet s nimi.
 • jste schopni se přizpůsobit novým situacím
 • jste schopni přijímat nové výzvy (naučit se nový jazyk není jen tak!).
 • Jste otevřeni novým myšlenkám

Seznam je dlouhý. Vícejazyčnost s sebou přináší celou řadu výhod, a proto se stále více zaměstnavatelů obrací na mezinárodní trh práce, aby našli vhodného kandidáta. Uvedení jazykových znalostí v životopise vám proto může pomoci konkurovat mezinárodním kandidátům, kteří budou velmi pravděpodobně hovořit více než jedním cizím jazykem, např. angličtinou a svým rodným jazykem.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis