Pravidla psaní životopisu: Jak napsat životopis snadno a rychle díky našim profesionálním radám, tipům a šablonám

Při hledání práce je váš životopis vaší nejsilnější zbraní. Nejenže je to jeden z hlavních způsobů, jak se dostat na pracoviště, absolvovat pracovní pohovor a získat zaměstnání, ale je to také vyvrcholení vaší kariéry a zkušeností - ukazuje vaše dovednosti, úspěchy a vliv.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Ať už právě začínáte, máte za sebou léta pracovních zkušeností, nebo jste novým uchazečem o zaměstnání, pochopení toho, jak sestavit životopis, je klíčovou dovedností pro dohlednou budoucnost i celou vaši kariéru. Existuje však mnoho zavádějících informací a protichůdných rad ohledně organizace i obsahové stránky životopisu.

V tomto průvodci najdete zaručená pravidla psaní životopisu, se kterými sestavíte profesionální CVčko a uděláte skvělý dojem! Personalisté vám budou tleskat! Níže uvedené rady a tipy vás provedou celým procesem psaní životopisu krok za krokem, včetně formální stránky, nejlepšího způsobu sestavení jednotlivých sekcí, jako jsou pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti a zájmy či záliby apod.

📌Tip: Použijte naši čistou šablonu nebo si přečtěte, jak vypadá dobře strukturovaný životopis. Máme pro vás všechny potřebné informace o tvorbě životopisu!

Při psaní životopisu je důležitá příprava!


pravidla psaní životopisu


Než se ponoříte do detailů psaní životopisu, je důležité si připravit příslovečné kachny v řadě. Pochopení toho, jak si životopis připravit, může celý proces zefektivnit a učinit jej hladším (a rychlejším!). Zde je několik věcí, které je třeba udělat, než začnete psát životopis:

 • Shromážděte údaje o své kariéře: Ujistěte se, že máte aktuální a přesné informace o společnosti, data začátku a konce zaměstnání, pracovní pozice a vaše hmatatelné úspěchy a dovednosti. Poznamenejte si navštěvované školy, získané tituly a všechny certifikáty. Jste-li čerstvým absolventem, uveďte studované předměty, příslušná ocenění, svůj průměrný prospěch nebo vynikající projekty. Vytvořte si seznam aktuálních a relevantních online profilů, včetně sítě LinkedIn, osobních webových stránek nebo odkazů na portfolio.‍.
 • Uspořádejte si informace: (Pokud máte papírové doklady, např. certifikáty, pracovní zkušenosti, vzdělání atd., uspořádejte si je do složky, abyste k nim měli snadný přístup.)‍Vytvořte si speciální složky pro každou část životopisu, např.
 • Osvojte si správné myšlení: Znovu si projděte své minulé role, a to nejen kvůli detailům, ale také proto, abyste pochopili, jakou hodnotu jste přinesli. To vám pomůže při zařazování jednotlivých zkušeností do životopisu zaujmout správnou pozici.‍ Připravte se na to, abyste si uvědomili, jaké zkušenosti jste získali.
 • Hledejte inspiraci: Podívejte se na příklady životopisů z vašeho oboru. Pochopte trendy a všímejte si přesvědčivých způsobů, jak podobné informace prezentovat.‍

Správné formátování je polovina úspěchu!


Ideální formát

Základem životopisu je jeho formátování, přičemž formát hraje zásadní roli při prezentaci vašich referencí. Nejlepší formát životopisu zajistí, že zdůrazníte svou kvalifikaci způsobem, který upoutá pozornost a odpovídá očekáváním personalistů. Zde je několik bodů, které by v něm měly být zohledněny:

 • Nejrozšířenějším formátem je obráceně chronologický životopis. Představuje vaše pracovní zkušenosti v jasném, lineárním sledu od nejnovější po nejstarší, což náborovým manažerům usnadňuje jejich sledování. Tento formát je přímočarý a jasný.
 • Pokud právě začínáte, měníte kariéru nebo pracujete v oboru, kde vládnou nástroje a software, může být vhodnější funkční životopis. Tento formát začíná profesním shrnutím, po němž následuje oddíl "Dovednosti", který okamžitě vyzdvihuje tvrdé dovednosti.
 • Při výběru ideálního formátu zvažte, v jaké fázi kariéry se nacházíte, jaká je povaha pozic, o které se ucházíte, a jaký design nejlépe vystihuje vaše silné stránky a úspěchy.

📌Tip: Více informací o jednotlivých typech formátů si můžete přečíst zde.

Rozvržení a struktura

 • Délka: Jedna stránka. Životopis by měl být na jedné stránce. Uložte jej jako PDF nebo vytiskněte na papír.
 • Buďte struční. Používejte stručná vyjádření ve formě odrážek nebo vět.
 • Udržujte velikost písma 10, 11 nebo 12 bodů a okraje nastavte tak, aby nebyly menší než 2,5 cm po celém obvodu.
 • Používejte tučné písmo, kurzívu a podtržení, abyste rozčlenili text a usnadnili čtení dokumentu.
 • V celém dokumentu důsledně používejte interpunkci. Například buď používejte tečky na konci všech odrážek, nebo je nepoužívejte.

Do životopisu uveďte následující sekce:

 • Kontaktní údaje
 • Profesní shrnutí
 • Praxe
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Doplňkové sekce

Jak napsat životopis, který bude na míru přizpůsobený pozici, o kterou se ucházíte


pravidla psaní životopisu


Při psaní životopisu se řiďte níže uvedenou standardní strukturou životopisu. Nezapomeňte se ujistit, že používáte čisté a jasné formátování.

Kontaktní informace

Začněte základními údaji, jako je vaše jméno, telefonní číslo, e-mail (ujistěte se, že e-mailová adresa, kterou používáte, zní profesionálně) a profil na síti LinkedIn. Používejte telefonní číslo a e-mailovou adresu, které používáte nejčastěji. Nechcete přece zaměstnavatele zklamat tím, že mu včas neodpovíte na pozvání k pohovoru.

⚠️Varování: Neuvádějte osobní údaje (např. datum narození, rodinný stav apod.). Pokud se hlásíte na pozici v jiné zemi, zjistěte si, jaká jsou očekávání od životopisu v dané zemi.

Profesní shrnutí

V 50 až 150 slovech popište své použitelné zkušenosti a dovednosti. Toto shrnutí by mělo prokázat vaši hodnotu a pomoci vás odlišit. Vyvarujte se popisu toho, co byste od příštího zaměstnání chtěli, a raději se zaměřte na to, co můžete nabídnout. Zde je místo pro vaše USP neboli jedinečnou prodejní nabídku. Tuto část přizpůsobte každé pozici, o kterou se ucházíte.

📌Tip: Použijte klíčová slova z popisu pracovní pozice!

Praxe a pracovní zkušenosti

Vaše pracovní historie by měla být nejpodrobnější částí vašeho životopisu, přičemž pozice by měly být uvedeny v opačném pořadí, počínaje tou nejnovější. Uveďte jména zaměstnavatelů, jejich pozice a hlavní odpovědnosti.

💡 Poznámka: Je důležité kvantifikovat vaše úspěchy - čtenář chce vidět fakta, nikoli chmýří. Zaměřte se spíše na přidanou hodnotu, kterou jste v jednotlivých funkcích vytvořili, než na pouhý výčet vašich povinností. Tato část by se neměla číst jako popis práce. Spíše by měla vyprávět příběh vašich jedinečných silných stránek a úspěchů. U každé role se zamyslete nad svými největšími úspěchy a uveďte konkrétní, měřitelné důkazy o každém z nich.

Doporučujeme vám také, abyste ve své pracovní historii nenechávali mezery. Pokud jste si vzali roční dovolenou, vykonávali jste dočasné přidělení nebo jste půl roku cestovali, uveďte to. Jen se ujistěte, že jakoukoli zkušenost ilustrujete pozitivním způsobem a zaměříte se na to, že vám přinesla skvělé zkušenosti a znalosti.

⚠️Varování: Vyhněte se v životopise nadužívaným klišé, která mohou plýtvat cenným místem. Místo toho uveďte příklady své práce, které prokáží vaše silné stránky. Nezapomeňte, že důkazem jsou vaše výsledky.

Vzdělání a kvalifikace

Buďte struční a uveďte dosaženou akademickou kvalifikaci, rok jejího ukončení, název instituce a shrnutí hlavní náplně studia.

📌Tip: Napsat životopis je dřina. Ale nemusí! Hledáte při tvorbě životopisu inspiraci? Podívejte se na naše příklady životopisů!

pravidla psaní životopisu

Dovednosti

Čtenář vašeho životopisu nemusí mít na skenování každé žádosti více než minutu času, zejména pokud je objem žádostí velmi vysoký, takže zařazení oddílu o dovednostech může upoutat jeho pozornost tím, že mu bude okamžitě jasné, co můžete nabídnout. Sestavte stručný seznam systémů, dovedností a kompetencí, které jsou pro pracovní místo, o které se ucházíte, nejdůležitější. I zde použijte klíčová slova z popisu práce.

Pokud je například v inzerátu uvedeno, že se jedná o někoho, kdo má "efektivní administrativní schopnosti a vynikající interpersonální dovednosti", měli byste se jim zde věnovat a stručně doložit, kde jste tyto dovednosti získali. Své odborné znalosti vždy přizpůsobte konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.

Úspěchy a další doplňkové sekce, jako jsou jazyky apod.

Budoucího zaměstnavatele bude zajímat, kde jste se dostali nad rámec práce, za kterou jste byli placeni, a dosáhli jste něčeho velkého. Dále tedy uveďte své klíčové kariérní úspěchy, podložené fakty, statistikami nebo odkazy. Pokud jste například překročili své prodejní cíle, musíte uvést, o kolik procent a za jaké období.

Mějte na paměti, že toto shrnutí má zaujmout tím, že prokážete, že můžete úspěšně přinášet organizaci přidanou hodnotu v typu práce, o kterou se ucházíte, takže důkazy jsou nezbytné.

Přidejte jakékoliv další užitečné sekce, které vám pomohou získat plusové body. Mohou to být například znalosti cizího jazyka, počítačové dovednosti, dobrovolnická práce apod.

📌Tip: Píšete životopis v cizím jazyce? Máme pro vás vše, co jen můžete potřebovat. Například podrobný návod tvorby životopisu v angličtině, francouzštině a dalších jazycích!

Závěrečné tipy, které je třeba mít na paměti při psaní životopisu


pravidla psaní životopisu


Než se personalista nebo náborový manažer dostane na konec vašeho životopisu, je více než pravděpodobné, že se již rozhodl, zda váš životopis zařadí na hromádku uchazečů o zaměstnání, či nikoli. Zde jsou tři závěrečné tipy, které vám pomohou dostat životopis do užšího výběru:

 • Zaprvé, přizpůsobte svůj životopis každé žádosti. Abyste se dostali do užšího výběru uchazečů o zaměstnání, musí váš životopis prokázat, že splňujete většinu nebo všechna kritéria požadovaná v dané pozici. Přizpůsobte svůj životopis každé pozici, o kterou se ucházíte, tím, že rozšíříte své zkušenosti relevantní pro danou práci a omezíte méně relevantní části. Měli byste také ukázat, že máte o tuto práci skutečný zájem. Pokud svůj životopis nepřizpůsobíte a podáte jen obecnou žádost, neuděláte dojem. Vložte tedy do svého profesního shrnutí důvody, které vás činí vhodným kandidátem na tuto konkrétní pozici, a to, co konkrétně na vás v dané organizaci nebo na dané pozici rezonuje.
 • Za druhé, nezapomeňte přidat kvantifikovatelné výsledky. Jak bylo uvedeno výše, předložení důkazů na podporu tvrzení, která uvádíte ve svém životopise, jej oživí a čtenáři potvrdí, jakou hodnotu byste mohli přinést. Ne každá pozice však umožňuje takové měření, kterým byste mohli prokázat své odborné znalosti. Přidání odkazů na váš profil na síti LinkedIn a online portfolia vaší práce může čtenáři také pomoci vytvořit si lepší představu o vašich kompetencích.
 • V neposlední řadě věnujte pozornost detailům. Tím, že se budete snažit, aby váš životopis byl stoprocentně bez chyb, dáváte čtenáři další signál, že byste mohli být pro danou práci vhodnou osobou. Především kontrola chyb vybuduje v mysli čtenáře dojem, že jste svědomití a věnujete pozornost detailům. Faktem je, že pouhý překlep nebo pravopisná chyba může znamenat odmítnutí vaší žádosti o zaměstnání, proto si životopis před odesláním alespoň jednou zkontrolujte. Pokud je to možné, požádejte někoho, aby zkontroloval případné pravopisné, grafické nebo tiskové chyby. Zkontrolujte formátování, pravopis a gramatiku. Zkontrolujte, zda fungují všechny hypertextové odkazy.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis