Příklady životopisů podle oborů: Jak napsat životopis, který bude na míru přizpůsobený vašemu odvětví?

Svůj životopis byste měli rozhodně přizpůsobit oboru, ve kterém chcete pracovat. Pokud se ucházíte o práci v několika odvětvích, měli byste mít pro každé z nich jiný životopis. Příklady životopisů podle oboru na našich stránkách vás nasměřují tím správným směrem.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Úspěšné žádosti o zaměstnání nejsou o tom, kolik stejných životopisů můžete posílat po trhu práce. Než poslat kupu obecných CV je téměř vždy lepší odeslat pár konkrétních a cílených životopisů, které odrážejí vaši kariérní dráhu v daném oboru. Váš životopis by totiž měl být maximálně relevantní. Tím se zvýší vaše šance na získání práce a také tím vyjádříte respekt k času personalisty, který se musí vaším CV prokousat.

Proč je důležité, aby byl váš životopis přizpůsoben oboru?


Příklady životopisů podle oborů


Nejenže se organizace v rámci jednoho odvětví od sebe liší, ale liší se i priority, jazyk, postupy a požadavky jednotlivých odvětví. Váš životopis musí odrážet pochopení a respektování těchto rozdílů, zejména pokud se ucházíte o stejnou nebo podobnou pozici v jiném odvětví.

Zde jsou některé z důvodů, proč je dobré přepracovat svůj životopis pro každé odvětví, ve kterém rozesíláte životopisy.

Budete vypadat jako odborník, i když nemáte žádné zkušenosti

Výzkum a analýza jsou při hledání práce velmi důležité. Získejte jasnou představu o oboru, do kterého se hlásíte, a o jeho jedinečných vlastnostech a výzvách, abyste tuto představu zdůraznili ve svém životopise. Pak můžete poukázat na to, jak jsou vaše konkrétní dovednosti relevantní a přenositelné. To je důležité zejména proto, že v různých odvětvích mohou být pro v podstatě stejné pozice různé názvy. Vaším úkolem je znát a pochopit rozdíly, a to i ty nejjemnější, zejména pokud jste nováčkem a snažíte se prorazit. Možná budete překvapeni, jak pouhé přiznání, že danému odvětví rozumíte, může pomoci prolomit ledy.

Představíte se jako jedinečné řešení

Váš životopis by měl být zaměřen na konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Tímto způsobem se představíte jako řešení "problému" organizace. Pokud budete působit nesoustředěně nebo zaseknutě v minulosti (tj. v odvětví, ve kterém jste pracovali), váš životopis na přední příčky neposune. Nechcete působit nesoustředěně nebo nejistě v tom, co chcete, zejména když měníte odvětví.

Uspořádejte svůj životopis tak, aby odkazoval nejen na požadavky dané pozice, ale také na dané odvětví. Náborový manažer nebude trávit čas nad životopisem, který ho nezaujme hned na začátku, ani nebude prohledávat životopis, aby našel ty střípky informací, které s ním rezonují.

Ukážete své dovednosti v tom nejlepším světle

Při tvorbě životopisu myslete kreativně. Přenositelné dovednosti se jako takové vždy neidentifikují. Je na vás, abyste zjistili, co mají role v různých odvětvích společného. To je součást toho, jak identifikovat a zdůraznit své přenositelné dovednosti. Nepodceňujte ani své neprofesionální zkušenosti a dobrovolnickou činnost. Jednání s lidmi, komunikace, sociální média a správa tabulek - takové dovednosti jsou potřebné v každém odvětví.

Životopis přizpůsobený oboru vám využít každý kousek místa

Stejně jako u každého životopisu je cenný prostor. Ujistěte se, že vše, co do něj zahrnete, má konkrétní účel a je relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte, a vypovídá o odvětví, do kterého chcete vstoupit. Přepracování životopisu pro každé odvětví vám umožní zaměřit se na dovednosti a znalosti, které jsou nejdůležitější. Nebojte se vyškrtnout dovednosti, které nemají dopad, a zaměřit se na jiné, které dopad mají.

Váš životopis není všeobjímající dokument, který by zahrnoval každou minutu vašeho pracovního života. Je to obchodní sdělení, které vás prodává jako potenciálního kandidáta na danou pozici. Využijte omezený prostor, který máte k dispozici, a zaměřte se na témata, která personalisty v oboru, na který se zaměřujete, zajímají.

📌Tip: My vám s tvorbou životopisu pomůžeme, a to nejen pomocí profesionálních šablon, ale také prostřednictvím příkladů životopisů podle oboru. Obojí naleznete na našich stránkách.

Jak v životopise zohlednit obor, ve kterém působíte?


Příklady životopisů podle oborů


Vždy se zamyslete nad oborem, ve kterém působíte, nebo byste chtěli působit. Dále si nastudujte firemní kulturu společnosti, u které se ucházíte o zaměstnání. Následně vytvořte životopis, který vás prezentuje v nejlepším možném světle.

Jste-li například grafikem, a hlásíte se o pozici v kreativní společnosti s týmem mladých podnikavých lidí, pak se nemusíte bát použít moderní šablonu s originálním designem. Uvolněnější jazyk vám také v tomto případě může spíše pomoci, než uškodit.

Nicméně jestliže jste firemní právník a hlásíte se o práci v renomované společnosti, která si potrpí na profesionální vystupování, pak buďte střídmí. Vyberte si elegantní šablonu a zvolte neutrální spisovnou češtinu. Už chápete? Jde o to, dobře vyhodnotit situaci a svoje CVčko přizpůsobit každému zaměstnání zvlášť.

📌Tip: Podívejte se na naši elegantní šablonu, díky které do životopisu vměstnáte vše potřebné, a ještě bude mít vaše CV styl!

Jak napsat životopis přizpůsobený pozici, o kterou se ucházíte?


Životopis si můžete přizpůsobit podle následujících kroků:

Důkladně si prostudujte nabídku práce

Před přizpůsobením životopisu je důležité si přečíst nabídku práce, abyste důkladně pochopili, co daná práce obnáší. Můžete si všimnout slov, která jsou v popisu práce jedinečná, a přidat je do svého životopisu. Všimněte si také specifických požadavků na vzdělání nebo školení, které můžete do životopisu zahrnout. Nakonec si všimněte pořadí dovedností a požadavků na pracovní místo, protože mohou odrážet priority podniku. Stejné pořadí můžete dodržet i ve svém životopise.

Zjistěte si informace o firmě

Jakmile si prohlédnete nabídku práce, přejděte na webové stránky společnosti a přečtěte si stránky, například O nás, abyste zjistili, jaké hodnoty považuje společnost za důležité. Ty pak můžete mít na paměti při úpravě životopisu, abyste ukázali, že zapadáte do firemní kultury. Například pokud si společnost cení spolupráce, prokažte svou schopnost dobře spolupracovat s ostatními. Hodnoty nebo měkké dovednosti mohou být také v popisu práce.

Porovnejte svůj životopis

Nyní, když jste pochopili, co zaměstnanec požaduje z hlediska dovedností, kvalifikace a charakteru, můžete přizpůsobit svůj životopis. Prozkoumejte své zkušenosti a zjistěte, jaká minulá zaměstnání nejvíce odpovídají přáním a potřebám společnosti. Nemusíte uvádět svá minulá zaměstnání v obráceném chronologickém pořadí, pokud některá z nich nevyzdvihují dovednosti, které společnost hledá.

💡Poznámka: Pokud chcete, můžete použít funkční životopis. Můžete také zvážit rozdělení svého životopisu na části s ohledem na význam v daném odvětví a další zkušenosti.

Vytvořte silného profesní shrnutí

Protože shrnutí je první sekcí vašeho životopisu, právě zde se chcete prezentovat jako ideální kandidát na danou pozici. Zahrnutí názvu pracovní pozice, o kterou se ucházíte, naznačuje, že váš životopis je přizpůsoben dané pozici. Pokuste se uvést hlavní klíčová slova, která jste zaznamenali při prohlížení nabídky práce v prvním kroku. Pokud se například ucházíte o pozici administrativního asistenta, která vyžaduje dobře organizovanou osobu, a vy jste zběhlí v udržování plánu a vyplňování dokumentů, může váš souhrn vypadat takto:

Příklad

Jsem dobře organizovaná administrativní asistentka s více než dvouletou praxí ve vedení a udržování kancelářských plánů. Vyvinula jsem efektivní systém archivace, který zvýšil produktivitu kanceláře o 25 %.

Přizpůsobte svou pracovní historii

Věnujte chvíli doladění odrážek svých minulých zaměstnání, včetně klíčových slov, která jste zaznamenali v prvním kroku, přičemž ty prioritní uveďte na prvním místě, i když nebyly vaší hlavní náplní práce. Náborový manažer tak uvidí, že máte pro danou práci kvalifikaci a že jste si přečetli a prostudovali popis pracovní pozice. Pokud se například ucházíte o pozici v marketingu, která klade důraz na strategii sociálních médií, začněte své odrážky příklady toho, jak jste interpretovali data pro vytvoření plánu pro účty podniku na sociálních médiích.

Uveďte měřitelné výsledky a údaje

Náboroví pracovníci chtějí vidět, jaký dopad jste měli ve svých minulých rolích, ne jen popis vašich pracovních povinností. Přizpůsobení životopisu tak, aby ukazoval kvantitativní údaje, prokazuje hodnotu, kterou jste poskytli. Náborového manažera může například více zajímat, když uvidí odrážky typu:

SPRÁVNĚ
pomoc studentům při získání sebedůvěry v angličtině a zlepšení jejich dovedností, čímž se zlepšily výsledky v testech o 25 %

než toto:

CHYBNĚ
pomoc studentům ve zlepšení jejich znalosti angličtiny

V druhém příkladu náboroví pracovníci nevidí měřitelný výsledek hodnoty, kterou jste studentům poskytli.

Přepracujte část věnovanou dovednostem

Pokud nemůžete všechny své dovednosti zahrnout do sekce pracovních zkušeností, můžete je uvést v sekci dovedností. Stejně jako v oddíle o pracovních zkušenostech uveďte tyto dovednosti ve stejném prioritním pořadí jako v nabídce zaměstnání. Opět se ujistěte, že používáte stejná klíčová slova. Právě do sekce dovedností můžete zahrnout specifické technické dovednosti, kvalifikaci nebo měkké dovednosti, které se nehodí do sekce pracovních zkušeností.

Další rady a tipy pro napsání dobrého životopisu, který zvýší šance na získání práce v oblasti a oboru


Příklady životopisů podle oborů


Zde je několik dalších tipů, kterými se můžete řídit při psaní dobrého životopisu:

Životopis důkladně upravte a naformátujte

Jednou ze základních charakteristik dobrého životopisu je, že je dobře napsaný. Sděluje to profesionalitu a pečlivost, což může na personalistu zapůsobit. Zajistěte, aby byl váš životopis dobře naformátován, a to použitím čitelných stylů a velikostí písma. Používejte jednotné okraje na všech stranách, aby váš životopis vypadal vyváženě a uspořádaně.

⚠️Varování: Nezapomeňte si životopis po sobě přečíst, abyste zjistili a opravili případné pravopisné nebo gramatické chyby.

Buďte struční

Většina náborových manažerů vyžaduje, aby životopisy byly v rozsahu jedné strany u kandidátů na základní nebo střední úrovni a ne více než dvou až tří stran u kandidátů na vyšší úrovni. Náboroví manažeři věnují každému životopisu jen omezený čas, proto může být přínosné zajistit, aby ten váš byl snadno přehledný. Aby byl životopis stručný, vyberte pouze nejnovější a relevantní kvalifikace.

📌Tip: Věděli jste, že aby byla vaše žádost o zaměstnání kompletní, měla by obsahovat i motivační dopis? Proč se motivák vyplatí a jak jej správně napsat, se dozvíte zde.

Uveďte konkrétní informace o své kariéře

Zahrnutím konkrétních údajů bude váš životopis působit sebejistěji a přesvědčivěji. Skvělým tipem pro konkrétnost je vyčíslení vašich výsledků pomocí měřitelných pojmů, například čísel. To náborovému manažerovi pomůže pochopit vaše kompetence a vliv na pracovišti.

Použijte vzor životopisu

Při hledání práce je váš životopis klíčový. Napište skvěle strukturovaný životopis, který vám pomůže vyzdvihnout všechny relevantní informace o vaší kariéře. Tyto informace formátujte pomocí profesionální šablony životopisu. Profesionální vzor životopisu vám umožní přehledně uvést všechny vaše pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti a udělat dojem skvělým formátem a rozvržením. Navíc díky šabloně nezapomenete uvést žádné důležité údaje, ať už je váš obor jakýkoliv.

Proveďte korekturu svého životopisu

Než životopis odešlete, znovu si ho přečtěte, abyste v něm našli gramatické a pravopisné chyby. Zvažte možnost požádat přítele nebo člena rodiny, aby si váš životopis a nabídku práce prohlédl a zjistil, zda je jasné, proč se o danou pozici ucházíte. Ujistěte se, že váš životopis obsahuje konkrétní klíčová slova a fráze, které projdou všemi elektronickými systémy a pomohou upoutat pozornost personalisty.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá