Jak dát výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance snadno & rychle?

Když se rozhodnete, že je čas odejít ze zaměstnání, pravděpodobně vás přepadnou smíšené pocity. Ulehčete sobě (i svým spolupracovníkům) tento přechod tím, že odejdete z práce profesionálním způsobem a podáte výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance správným způsobem.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Profesionální přístup vám nejen usnadní dvouměsíční výpovědní lhůtu, ale také pomůže zachovat vaše budoucí kariérní vyhlídky. Níže naleznete rady, co udělat před podáním výpovědi, jaké kroky podniknout, abyste podali výpověď profesionálně, a co byste měli udělat po podání výpovědi.

📌 Tip: Pokud se chystáte dát výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance, pak asi hledáte nejen vzor výpovědi, ale také vzor životopisu k nalezení nového zaměstnání. Stáhněte si vzor profesionálního životopisu zde.

V případě, že si hledáte novou práci, máme pro vás inspiraci. Podívejte se na životopis asistenta manažera, administrativního pracovníka nebo třeba vedoucího týmu. Všechny inspirativní příklady naleznete zde.

Dvouměsíční výpovědní lhůta aneb jak funguje výpověď z pracovního poměru v ČR?


vypoved vzor ke stazeni

Výpověď z pracovního poměru vs. dohoda o ukončení pracovního poměru

Výpověď je jednostrannou volbou, která nevyžaduje souhlas druhé strany, ať už je to zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Je nutné, aby osoba, která výpověď podává, splnila veškeré náležitosti stanovené pracovními zákony a doručila ji druhé straně. Naopak dohoda vyžaduje souhlas obou stran - zaměstnavatele i zaměstnance. Bez podpisu obou stran není dohoda platná, i kdyby vám zaměstnavatel tvrdil opak a vyhrožoval ukončením pracovního poměru.

💡 Poznámka: Zatímco u výpovědi platí obvyklá dvouměsíční výpovědní lhůta, u dohody může být stanoven jiný termín ukončení pracovního poměru, včetně okamžitého. Při výpovědi máte větší šanci na získání odstupného podle zákona.

Zákoník práce stanoví několik způsobů, jak lze ukončit pracovní poměr:

  • Výpověď
  • Dohoda
  • Okamžité zrušení
  • Zrušení během zkušební doby
  • Uplynutím sjednané doby (u pracovních poměrů na dobu určitou).

Výpovědní lhůta

Pracovní poměr neskončí okamžitě po podání výpovědi, pokud se nejedná o okamžitou výpověď, kterou si probereme později. Zaměstnanec i zaměstnavatel jsou povinni dodržet výpovědní dobu, která je stanovena zákoníkem práce. Tato doba trvá minimálně dva kalendářní měsíce a začíná se počítat prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. V praxi může tedy být výpovědní doba téměř tři měsíce.

  • Například, pokud zaměstnanec podá výpověď 1. června a doručí ji tento den, výpovědní doba začne běžet od 1. července a skončí posledním dnem následujícího kalendářního měsíce, tedy 31. srpna.
  • Naopak, pokud zaměstnavatel doručí výpověď 31. února, výpovědní doba začne běžet od 1. března a skončí 31. dubna.
💡 Poznámka: Z pracovní nebo jiné smlouvy může vyplývat, že výpovědní doba bude delší, než stanovuje zákon, a to z důvodů zajištění stability pracovního kolektivu. Důležité je, aby takové podmínky platily pro obě strany. Nelze tedy situaci, kdy by zaměstnanec musel dodržet delší výpovědní dobu než zaměstnavatel. Výjimkou je možnost dohody, která umožňuje zkrácení výpovědní doby na méně než dva měsíce, avšak pouze za předpokladu, že se obě strany dohodnou a toto ujednání není v rozporu se zákonem.

Co byste měli a neměli dělat, když uvažujete o výpovědi?


vypoved vzor ke stazeni

Ujistěte se, že podáváte výpověď ze správného důvodu

Opravdu si promyslete, proč chcete dát výpověď. Pokud jste dostali úžasnou pracovní nabídku, pravděpodobně bude stát za to skočit. Pokud se cítíte vyhořelí, vystresovaní nebo úzkostní z práce a chcete dát výpověď jen proto, abyste si od ní odpočinuli, možná bude nejlepší, když si nejdříve promluvíte se svým nadřízeným.

⚠️ Varování: Zaměstnavatel vás nemůže vyhodit bez uvedení důvodu, naopak vy jako zaměstnanec můžete odejít bez uvedení důvodu.

Nemluvte o svém rozhodnutí s kolegy dříve než s nadřízeným

O vašem odchodu by se měl vždy jako první dozvědět váš nadřízený. Nedovolte, aby se o tom dozvěděli z doslechu - mohlo by to vážně ohrozit vaše vztahy s firmou.

Mluvte o svých myšlenkách s rodinou a blízkými přáteli

O velkých změnách je vždy dobré mluvit s těmi, kteří mají na paměti vaše nejlepší zájmy. Diskuse o situaci vám navíc může pomoci ujasnit si vlastní myšlenky a posunout vás ke konečnému rozhodnutí.

Nejednejte na základě unáhleného rozhodnutí

O svém rozhodnutí chvíli přemýšlejte. Vyspěte se na něj. Ať už uděláte cokoli, neopouštějte zaměstnání pouze na základě impulzivního rozhodnutí.

Nejprve se ujistěte, že je vaše nová pracovní nabídka dokončena

Není nic horšího, než když podáte výpověď a nabídka práce padne. Pokud odcházíte do jiné práce, je nejlepší podat výpověď až poté, co obdržíte oficiální nabídku nové práce.

Jak podat výpověď krok za krokem s užitečnými radami a tipy


vypoved vzor ke stazeni


Podívejte se na nejúčinnější kroky, jak dát výpověď a přitom zůstat profesionální, vděčný a otevřený budoucím příležitostem.

Ať už odcházíte z práce kvůli nové výzvě, nové kariéře, nebo kvůli něčemu méně pozitivnímu, jako je střet zájmů se zaměstnavatelem, může být výpověď vzrušující nebo osvěžující změnou. S dobrým výpovědním dopisem a správným přístupem může být způsob podání výpovědi v zaměstnání jednoduchý jako devět kroků.

1. krok: Naplánujte si další kroky

Vaše výpověď by měla být promyšlená tak, aby přinesla maximální užitek. I když jste v situaci, kdy zoufale toužíte dát výpověď, mít připravený jasný akční plán vám pomůže posunout se rychleji požadovaným směrem, než kdybyste nejprve dali výpověď a pak přemýšleli.

To znamená zvážit načasování výpovědi. Jste uprostřed projektu, který bude přínosné dokončit, abyste si ho mohli přidat do životopisu? Chystáte se na změnu kariéry, která bude vyžadovat přerušení školení? Můžete si dovolit dát výpověď a mít mezeru v zaměstnání? To jsou otázky, které je třeba zvážit před plánováním dalších kroků směrem k výpovědi.

📌 Tip: Abyste minimalizovali případné mezery v zaměstnání nebo přehlédnutí při zvyšování kvalifikace, snažte se mít zajištěnou práci, zajištěné pohovory, plán hledání zaměstnání nebo v hlavě kurz zvyšování kvalifikace.

2. krok: Připravte si výpověď z pracovního poměru

Jakmile jste si jisti, že jste připraveni podat výpověď, začněte psát výpovědní dopis. I když podáte výpověď ústně, je písemná výpověď nezbytná, protože je třeba jej oficiálně doložit. Napsání písemné výpovědi je také profesionálním přístupem a projevem úcty k vašemu zaměstnavateli. Při přemýšlení o tom, jak napsat výpovědní dopis, postupujte podle následujících kroků:

Uveďte datum ukončení pracovního poměru.

Aby nedošlo k nedorozumění, uveďte svůj poslední den v práci. Zaměstnavatel tak získá oficiální datum, k němuž se může přiblížit, vaše záměry budou pevné a jasné, a pokud je to písemně, nemůže dojít k žádným sporům o tom, že jste nepracovali po dobu výpovědní lhůty. S ohledem na tuto skutečnost se informujte o případných požadavcích na výpovědní lhůtu na svém personálním oddělení nebo v pracovní smlouvě. Standardem může být dvoutýdenní výpovědní lhůta, ale ne vždy tomu tak je. Jako gesto dobré vůle můžete zaměstnavatele informovat i dříve.

vypoved vzor ke stazeni

Můžete, ale nemusíte uvést důvod výpovědi

Zaměstnanec má právo dát zaměstnavateli výpověď z libovolného důvodu, nebo dokonce i bez udání důvodu. Není povinen poskytnout žádné oficiální vysvětlení. Nicméně je nezbytné dodržet základní formální požadavky: výpověď musí být podána písemně a doručena zaměstnavateli, a je třeba dodržet výpovědní lhůtu, která je stejná jako pro zaměstnavatele, obvykle dvouměsíční.

💡 Poznámka: Naopak zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které jsou explicitně uvedené v zákoníku práce.

Zaměstnavatel je povinen ve výpovědi jasně uvést, z jakého důvodu ji podává. Zákoník práce stanoví osm hlavních výpovědních důvodů, které můžeme rozdělit do čtyř skupin pro lepší přehlednost. Správné označení důvodu je důležité, zejména pokud jde o potenciální nárok na odstupné.

💡 Poznámka: Pokud chcete vyjádřit důvod odchodu, je k tomu vhodná příležitost. Raději však nezacházejte do přílišných podrobností, protože nechcete vyvolávat negativní pocity, které by vám později mohly způsobit problémy. Sdělujte stručně a zachovejte profesionální tón.

Nabídněte pomoc s přechodem a školením

Chcete-li podpořit dobré partnerství se zaměstnavatelem, můžete nabídnout pomoc s případným přechodným obdobím mezi vámi a vaším nástupcem; aktivní nabídka pomoci může zanechat příznivý dojem. Může se jednat o pomoc při pohovorech, rozhovor s novým zaměstnancem o jeho roli nebo nabídku školení.

Vyjádřete své přání

Nakonec vyjádřete přání všeho dobrého a nabídněte, že zůstanete v kontaktu, pokud o to budete stát. Dejte najevo, že jste otevřeni případným novým příležitostem v budoucnu, pokud se tak stane.

vypoved vzor ke stazeni

3. krok: Dejte výpověď osobně

Kromě napsání výpovědního dopisu je dobré podat výpověď osobně. Prokážete tím profesionalitu a čestnost a zajistíte, že váš dopis nadřízeného nepřekvapí. Osobní rezignace vám také umožní vyhnout se pomluvám a drbům v kanceláři, které by se mohly dostat k vašemu nadřízenému.

Pokud váš nadřízený pracuje mimo pracoviště, občas cestuje nebo pracujete na dálku, nemusí být osobní podání výpovědi možné. V těchto případech je přijatelné zvolit spolu s dopisem jiný způsob podání výpovědi.

4. krok: Vytvořte plán přechodu

Spolu s nabídkou podpory novému zaměstnanci při přechodu si připravte plán přechodu pro sebe. Tím zajistíte, že vaše práce a odkaz budou pokračovat. Vypracování přechodového plánu také ukazuje, že máte profesionální přístup a věnujete se své práci. Je to druh snahy, která udržuje výpověď pozitivní a umožňuje budoucí komunikaci, pokud by se objevily nějaké další příležitosti.

Plán přechodu zahrnuje podrobné vymezení povinností a odpovědností, aby nový zaměstnanec věděl, co se od něj v nové roli očekává. Podrobně také popíšete všechny probíhající nebo nedokončené projekty, aby mohl navázat tam, kde jste skončili. Můžete také zahrnout seznam užitečných kontaktů a významných dat, která by nový zaměstnanec mohl potřebovat znát.

5. krok: Buďte připraveni na protinávrh

Ačkoli je to lákavé, je důležité zvážit své důvody pro odchod a případnou protinabídku, abyste se ujistili, že děláte to nejlepší rozhodnutí pro svou kariéru. Protinabídka může být lákavou nabídkou, ale je důležité zvážit, proč vůbec odcházíte. Pokud problémy, které vás trápí, nejsou peněžního rázu, protinabídka nemusí vyřešit základní problém. Navíc přijetí protinabídky může někdy vyvolat nelibost nebo nedostatek důvěry ze strany zaměstnavatele, protože může zpochybnit vaši loajalitu.

Závěrem lze říci, že napsání výpovědi může být náročný úkol, ale je nezbytné, aby byl správný. Budete-li se řídit radami uvedenými v tomto článku a použijete-li uvedené příklady, můžete napsat výpovědní dopis, který na zaměstnavatele zanechá pozitivní dojem a zajistí hladký odchod z funkce.

6. krok: Uložte své osobní soubory

Při odchodu ze zaměstnání si s sebou vezměte všechny své osobní věci - případně osobní složky - a ujistěte se, že si s sebou neberete žádný majetek společnosti. Může se jednat o věci, na kterých jste pracovali a které plánujete použít v portfoliu. Můžete také zvážit uspořádání souborů, které patří firmě, tak, aby je váš nástupce mohl snadno používat, a zvážit případné zásady ochrany dat, které vám zabrání vzít si nesprávné informace.

vypoved vzor ke stazeni

7. krok: Požádejte o doporučení

Dalším důvodem pro zachování profesionálního přístupu během celého procesu výpovědi je to, že možná budete chtít požádat svého zaměstnavatele o doporučení. Než o tuto laskavost požádáte, pomůže vám to podpořit dobrou vůli. Když žádáte o formální doporučení, plánujte požádat někoho, kdo je obeznámen s vaší prací. Ujasněte si, kdy dopis potřebujete a za jaké dovednosti nebo zkušenosti se má v textu zaručit.

8. krok: Připravte se na výstupní pohovor

Při odevzdání výpovědi vás zaměstnavatel může požádat o účast na výstupním pohovoru. Tyto rozhovory jsou příležitostí k poskytnutí jakékoli zpětné vazby, kterou považujete za důležitou, a také k projevení vděčnosti zaměstnavateli. Očekávejte otázky typu: "Jaké jsou důvody, proč jste se rozhodl odejít?" a "Co se vám na práci u vás líbilo?".

9. krok: Rozlučte se se svými spolupracovníky

Jakmile zaměstnavateli oznámíte svůj záměr odejít, můžete to konečně sdělit kolegům. Ujistěte se, že tuto zprávu nejprve obdrží váš šéf; jinak by se o vaší chystané výpovědi mohl dozvědět z druhotného zdroje, například od spolupracovníka.

Můžete se rozhodnout rozloučit se osobně se spolupracovníky, se kterými se často vídáte. Ke kontaktování spolupracovníků, které vídáte méně často nebo kteří pracují v jiné oblasti, můžete použít e-mail. Udržování kontaktu se spolupracovníky je užitečné pro budoucí navazování kontaktů.

Zachovejte si pozitivní přístup


Stojí za to, aby se na vás vzpomínalo v dobrém, i když z firmy odcházíte z negativních důvodů. Udržujte svůj příběh pozitivní - buďte ohleduplní ke stávajícím zaměstnancům a podělte se o některé věci, které vám na práci v podniku budou chybět.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Kde lze získat výpověď vzor ke stažení?

Na internetu těchto vzorů k písemnému podání výpovědi naleznete celý nespočet. Výpovědi ze své podstaty mohou být velmi krátké, půl stránky většinou úplně stačí.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis