Návod na vytvoření šablony motivačního dopisu v italštině

Italský pracovní trh je dynamický a konkurenceschopný, kde jsou klíčové dovednosti, flexibilita a schopnost adaptace na změny. Jak tedy napsat motivační dopis, který zaujme potenciálního zaměstnavatele a odliší vás od ostatních kandidátů? A jaké jsou nejúčinnější techniky psaní motivačního dopisu pro italský trh, které vám pomohou dosáhnout vašeho cíle? Tento článek vám poskytne ucelené informace a praktické tipy, jak na to.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový motivační dopis v italštině

Gentile Signor/Signora,

Mi rivolgo a Voi con grande entusiasmo per esprimere il mio interesse per la posizione di Graphic Designer presso la Vostra stimata azienda, di cui ho appreso attraverso il vostro sito web. Credo fermamente che le mie competenze, la mia esperienza e la mia passione per il design grafico siano perfettamente in linea con i requisiti e gli obiettivi della Vostra azienda.

Nel corso della mia carriera di oltre 10 anni come Graphic Designer, ho acquisito una vasta esperienza nella creazione e nello sviluppo di progetti grafici innovativi. Ho avuto l'opportunità di lavorare su una gamma diversificata di progetti, che includevano branding, pubblicità, web design e packaging. Sono convinto che queste competenze mi permetteranno di adempiere efficacemente alle responsabilità del ruolo proposto.

Il mio percorso professionale mi ha portato a lavorare con clienti di diverse dimensioni e settori. Queste esperienze mi hanno permesso di sviluppare una forte capacità di adattamento e di comprensione delle esigenze specifiche dei clienti. Ho avuto l'opportunità di lavorare su progetti di successo, come la campagna pubblicitaria per la società X, che ha portato ad un aumento del 30% delle vendite. Sono sicuro che questi successi potranno essere trasferiti e replicati nella Vostra azienda.

Ho sempre ammirato la Vostra azienda per la sua reputazione di eccellenza nel settore del design. In particolare, apprezzo il Vostro impegno per la creatività e l'innovazione, che ritengo sia perfettamente in linea con la mia filosofia professionale. Sono convinto che lavorare per la Vostra azienda rappresenterebbe per me un'opportunità unica di crescita e sviluppo professionale.

Sarei lieto di avere l'opportunità di discutere più dettagliatamente delle mie competenze e di come potrebbero contribuire al successo del Vostro team. Vi ringrazio in anticipo per aver preso in considerazione la mia candidatura.

Cordiali saluti,

[Vaše jméno]

Jak napsat motivační dopis v italštině: Užitečné fráze a jejich překlady

V následujícím odstavci naleznete seznam užitečných výrazů a termínů, které se často objevují při psaní motivačního dopisu v italštině. Tento seznam je přeložen do italštiny, takže můžete lépe porozumět tomu, jak se tyto termíny používají a jak je správně formulovat ve vašem vlastním motivačním dopise.

 • vzdělání: formazione
 • dovednosti: competenze
 • praxe: esperienza pratica
 • pracovní zkušenosti: esperienza lavorativa
 • reference: referenze
 • kvalifikace: qualifiche
 • cíle kariéry: obiettivi di carriera
 • osobní zájmy: interessi personali
 • profesní cíle: obiettivi professionali
 • výzkum: ricerca
 • výsledky: risultati
 • úspěchy: successi
 • schopnosti: abilità
 • jazykové dovednosti: competenze linguistiche
 • specializace: specializzazione
 • organizace: organizzazione
 • týmová práce: lavoro di squadra
 • iniciativa: iniziativa
 • odpovědnost: responsabilità
 • flexibilita: flessibilità

Tyto termíny vám mohou pomoci sestavit efektivní a přesvědčivý motivační dopis v italštině. Pamatujte, že každý motivační dopis by měl být přizpůsoben konkrétní pozici, na kterou se hlásíte, a měl by odrazit vaše jedinečné schopnosti a zkušenosti.

Gramatika užitečná pro psaní motivačního dopisu v italštině

Motivační dopis v italštině, stejně jako v jakémkoli jazyce, by měl být napsán v první osobě jednotného čísla, protože vyjadřuje vaše pocity, zkušenosti a cíle. Používejte přítomný čas pro vyjádření vašeho současného stavu a minulý čas pro popis vašich dosavadních zkušeností. Například: "Sono appassionato di..." (Jsem vášnivý...), "Ho lavorato come..." (Pracoval jsem jako...).

Slovesné časy v italštině jsou podobné jako v češtině, tedy přítomný, minulý a budoucí. Přítomný čas se používá pro současné události a stavy, minulý čas pro události a stavy, které se udály v minulosti, a budoucí čas pro události a stavy, které se teprve stanou. V motivačním dopise byste měli také používat zdvořilé výrazy a fráze, například: "Mi piacerebbe avere l'opportunità di…" (Rád bych měl příležitost...). Důležitá je také správná konjugace sloves a použití spřežek. Například: "Mi chiamo..." (Jmenuji se...), "Vorrei lavorare..." (Chtěl bych pracovat...).

Důležitost struktury a formátování při psaní motivačního dopisu v italštině

Kariérní cíle a výzvy často vyžadují pečlivé plánování a strategické rozhodování. Jedním z klíčových aspektů, kterým by měli aspirující profesionálové věnovat pozornost, je umění napsat dobře strukturovaný motivační dopis, zejména pokud se zaměřují na trh práce v Italština mluvící zemi. Perfektně rozvržený a strukturovaný motivační dopis může být rozhodující při získávání pozornosti potenciálních zaměstnavatelů. V přeplněném a konkurenčním pracovním trhu, jako je ten italský, by měl být každý prvek žádosti o zaměstnání co nejvíce optimalizován. Dobře strukturovaný motivační dopis může být tím rozhodujícím faktorem, který odliší úspěšného kandidáta od ostatních. Připravte se tedy na objevování tajemství tvorby vynikajícího motivačního dopisu, který otevře dveře k vašim snům.

Máme k dispozici i další šablony motivujících dopisů, které by vás mohly zajímat kromě Italština Šablony motivujícího dopisu.


Důležitost kontaktních údajů v italském motivačním dopise

Při psaní motivačního dopisu v italštině je důležité začít správným pozdravem. Tím ukážete respekt a profesionalitu. Pokud znáte jméno náborového manažera či zaměstnavatele, měli byste ho v pozdravu použít. Pokud jméno neznáte, snažte se použít neutrální oslovení.

 1. "Gentile Signor / Signora [příjmení]" - Vážený pane / paní [příjmení]
 2. "Egregio Signor / Egregia Signora [příjmení]" - Vážený pane / paní [příjmení]
 3. "All'attenzione del responsabile del personale" - K pozornosti manažera náboru
 4. "Spettabile [název společnosti]" - Vážená [název společnosti]
 5. "Gentili Signori" - Vážení páni

Upozorňujeme, že v italštině se oslovení píše s velkým písmenem pouze pokud jde o oficiální názvy nebo tituly. Když píšete "Signor" nebo "Signora", začínáte malým písmenem, pokud to není na začátku věty.

Jak napsat úvodní odstavec motivačního dopisu v italštině

V úvodním odstavci motivačního dopisu psaného v italštině by měl uchazeč jasně a stručně vyjádřit svůj zájem o danou pozici. Měl by uvést název pozice, o kterou se uchází, a také v jaké společnosti. To ukazuje, že se jedná o cílenou žádost, nikoliv hromadně rozesílaný dopis. Dále by měl uchazeč zmínit, jak se o dané pracovní pozici dozvěděl - zda to bylo skrze inzerát na pracovním portálu, doporučení od známých, nebo jiný zdroj. Tato informace může být pro zaměstnavatele zajímavá z hlediska efektivity jeho náborových kanálů.

SPRÁVNĚ

Sono molto interessato alla posizione di [nome del lavoro] che ho trovato sul vostro sito web e credo che le mie competenze e la mia esperienza si adattino perfettamente a ciò che state cercando. Ho sempre ammirato la vostra azienda e le innovazioni che avete portato nel settore, quindi l'opportunità di unirmi al vostro team mi entusiasma molto.


Jak napsat hlavní odstavce motivačního dopisu v italštině

Hlavní odstavce motivačního dopisu hrají klíčovou roli v procesu přesvědčování zaměstnavatele o vaší vhodnosti pro danou pozici. Představují základ, na kterém se buduje celkový dojem o vaší osobě, schopnostech a ambicích. Jejich struktura a obsah jsou zásadní pro to, jak efektivně dokážete předat svůj profesní příběh a motivovat potenciálního zaměstnavatele k tomu, aby vás pozval na osobní pohovor. Bez dobře napsaných hlavních odstavců se motivační dopis stává neúplným a vaše šance na úspěch se výrazně snižuje.

Návod na psaní prvního hlavního odstavce motivačního dopisu v italštině

V prvním odstavci motivačního dopisu, napsaného v italštině, by měly být uvedeny vaše dovednosti a zkušenosti. Je důležité zdůraznit klíčové dovednosti, které vás vyzdvihují nad ostatní kandidáty a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Tyto dovednosti a zkušenosti by měly být navíc propojeny s konkrétními požadavky na pracovní místo, aby bylo jasné, že jste schopni splnit očekávání a požadavky zaměstnavatele.

SPRÁVNĚ

Sono molto entusiasta di candidarmi per la posizione di Manager di Progetto presso la vostra azienda. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore della gestione di progetti e una forte competenza nell'analisi dei dati e nella risoluzione dei problemi, credo di essere il candidato ideale per questa posizione. Ho una vasta esperienza nel coordinare e guidare i team, garantendo il rispetto dei tempi e dei budget. La mia capacità di gestire efficacemente le risorse e di implementare strategie innovative per migliorare l'efficienza e la produttività sono perfettamente allineate con le esigenze del ruolo.


Jak napsat druhý odstavec motivačního dopisu v italštině

Druhý odstavec vašeho motivačního dopisu v italštině by měl být věnován vašim úspěchům a přínosům. Zde byste měli uvést konkrétní výsledky a úspěchy, kterých jste dosáhl(a) na svých předchozích pracovních pozicích. Můžete zmiňovat například úspěšné projekty, které jste vedl(a), nebo klíčové cíle, které jste splnil(a). Důležité je také zdůraznit, jak tyto úspěchy mohou prospět potenciálnímu zaměstnavateli. Ukázat, že vaše dovednosti a zkušenosti mohou být pro firmu přínosem, vám může výrazně pomoci v získání pozice.

SPRÁVNĚ

Nelle mie posizioni precedenti, ho raggiunto significativi successi, tra cui un aumento del 30% nell'efficienza operativa e un miglioramento del 20% nella soddisfazione del cliente. Credo fermamente che queste esperienze possano essere estremamente vantaggiose per la vostra azienda. Le mie competenze e i miei successi possono contribuire a migliorare la produttività e l'efficienza della vostra squadra.


Příprava třetího odstavce motivačního dopisu v italštině

Třetí odstavec vašeho motivačního dopisu by měl ukázat, že jste si udělal/a domácí úkol a jste dobře informovaný/a o společnosti, u které se ucházíte o práci. Měli byste zde uvést detaily, které ukazují, že jste se o firmě dozvěděl/a hodně, a že chápete její hodnoty, cíle a produkty či služby.

Můžete také sdělit, proč vás daná společnost přitahuje a proč si myslíte, že by byla ideální volbou pro vás. Například, můžete zmínit, že se vám líbí její kultura, přístup ke zákazníkům, inovativní produkty nebo jakýkoli jiný aspekt, který vás přitáhl.

Je důležité, abyste byl/a konkrétní a osobní, a zároveň profesionální. Tímto způsobem ukážete, že jste se o společnosti dozvěděl/a více než jen povrchní informace a že jste opravdu motivovaný/a stát se její součástí.

SPRÁVNĚ

Ho avuto l'opportunità di approfondire la mia conoscenza sulla vostra azienda e sono rimasto colpito dalla vostra dedizione all'innovazione e alla sostenibilità. Ammiro il vostro impegno nel creare un ambiente di lavoro positivo e la vostra capacità di rimanere all'avanguardia nel vostro settore. Credo che lavorare nella vostra azienda rappresenti un'opportunità unica di contribuire attivamente a progetti innovativi e di crescere professionalmente in un ambiente stimolante e dinamico.


Závěrečný odstavec v motivačním dopise v italštině

Dobrý závěrečný odstavec v motivačním dopise je klíčový, zejména pokud se jedná o motivační dopis v cizím jazyce, jako je italština. Je to místo, kde máte příležitost vyjádřit své nadšení a očekávání dalších kroků. Představte si to jako svou poslední šanci udělat dobrý dojem. Je to místo, kde můžete udeřit na rybník svého zájmu a touhy pokračovat v procesu výběru. Měli byste také uvést své kontaktní údaje, abyste usnadnili komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem. A konečně, ale neméně důležité, je projevení vděčnosti za zvážení vaší kandidatury. Tímto způsobem nejen ukážete svou zdvořilost a profesionalitu, ale také posílíte pozitivní dojem, který jste vytvořili během celého dopisu.

SPRÁVNĚ

Sono molto entusiasta per l'opportunità di lavorare e crescere professionalmente all'interno della vostra prestigiosa azienda. Sarei felice di avere la possibilità di discutere ulteriormente le mie competenze e le mie esperienze in un colloquio. Vi ringrazio anticipatamente per aver preso in considerazione la mia candidatura e spero di avere l'opportunità di incontrarvi presto. Cordiali saluti.


Závěrečné zdvořilé rozloučení v motivačním dopise v italštině

Vhodný komplimentární závěr motivačního dopisu je důležitým prvkem, který významně ovlivňuje celkový dojem z vaší žádosti. Závěr by měl být stručný, ale zároveň výrazný a výstižný. V italštině, stejně jako v češtině, existuje řada profesionálních frází, které lze použít jako zdvořilý závěr vašeho dopisu.

 • "S pozdravem" - "Distinti saluti"
 • "S úctou" - "Cordiali saluti"
 • "S nejlepším pozdravem" - "Con i miei migliori saluti"
 • "S přátelským pozdravem" - "Cordialmente"

Tyto fráze slouží jako formální a zdvořilý způsob, jak ukončit váš motivační dopis. Je důležité si uvědomit, že jakýkoli dopis, včetně motivačního dopisu, by měl být ukončen profesionálně a zdvořile, aby se posílila jeho celková kvalita a efektivita.

Jak napsat podpis pro motivační dopis v italštině

Při psaní motivačního dopisu v italštině pro trh práce v Itálii je důležité zohlednit několik aspektů, mezi něž patří i otázka připojení podpisu. Existuje několik názorů na to, zda je lepší připojit digitální nebo vlastnoruční podpis. Někteří odborníci tvrdí, že digitální podpis může působit profesionálněji a je snadněji čitelný, zatímco jiní uvádějí, že vlastnoruční podpis dodává dopisu osobnější dojem. V Itálii je obecně ceněna osobnost a individualita, takže vlastnoruční podpis by mohl být vhodnější volbou. Nicméně, v dnešní digitální době je stále více akceptován i digitální podpis. Důležité je, aby podpis nebyl jediným faktorem, který rozhoduje o úspěchu vašeho motivačního dopisu. Měli byste se soustředit také na jeho obsah, strukturu a správnost jazyka.

Jak napsat motivační dopis v italštině, když nemáte žádné předchozí zkušenosti

Psaní motivačního dopisu v cizím jazyce může být náročné, především pokud v daném jazyce nemáme mnoho zkušeností. Následující rady by měly pomoci sestavit účinný motivační dopis v italštině, i když nemáte žádné předchozí zkušenosti. Zde jsou uvedeny jednoduché a snadno použitelné tipy, které vám pomohou s tímto úkolem.

 1. Začněte s uvedením svého jména a kontaktních údajů: Zahrněte své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail v horní části dopisu.
 2. Uveďte, na kterou pozici se ucházíte: Hned v úvodní větě specifikujte pozici, o kterou máte zájem.
 3. Vyjádřete svůj zájem o danou pozici: Vysvětlete, proč máte zájem o tuto konkrétní pozici a jaký vliv by na vás měla.
 4. Popište své dovednosti a schopnosti: I když nemáte přímo zkušenosti s danou prací, můžete uvést dovednosti nebo schopnosti, které jsou pro tuto pozici relevantní.
 5. Představte své vzdělání: Popište své vzdělání a jak vám pomohlo rozvíjet dovednosti, které jsou pro tuto pozici důležité.
 6. Zdůrazněte svou ochotu učit se: Pokud nemáte zkušenosti, je důležité ukázat, že jste ochotný se učit a rychle se přizpůsobit novým situacím.
 7. Ukažte svou iniciativu: Popište, jak jste v minulosti projevovali iniciativu, například v rámci školních projektů nebo dobrovolnické práce.
 8. Uveďte příklady: Příklady vašeho chování nebo konkrétních situací mohou ukázat, jaké jste typy kompetencí získali.
 9. Uzavřete dopis s pozdravem: Na závěr poděkujte za přečtení dopisu a vyjádřete naději na budoucí kontakt.
 10. Uveďte své jméno a podepište se: Na konci dopisu uveďte své jméno a podepište se.

⚠️Poznámka: Uchazečům o zaměstnání nedoporučujeme lhát nebo falšovat skutečnost. Výjezd do vzdělávacího prostředí a kulturní výměna však mohou být hodnoceny kladně, pokud jsou ve vašem zázemí mezery.

Užitečné tipy pro psaní motivačního dopisu v italštině

Další tipy a osvědčené postupy při psaní motivačního dopisu v italštině

 1. Význam korektury: Je velmi důležité před odesláním motivačního dopisu v italštině provést pečlivou korekturu. Korektura vám umožní odhalit a opravit jakékoli chyby v gramatice, pravopisu či syntaxi. Chyby v textu mohou vypadat neprofesionálně a mohou vést k tomu, že budete považováni za méně kompetentní. Je také důležité si uvědomit, že v italštině existují určité pravopisné a gramatické zvláštnosti, které se liší od češtiny.
 2. Dodržování formálního tónu: V italštině je důležité dodržovat formální tón a oslovení. Při psaní motivačního dopisu byste měli vždy používat formální "Lei" místo neformálního "tu". Dále byste měli používat formální výrazy úcty, jako je "Gentile Signore" nebo "Egregio Signore" při oslovení muže, a "Gentile Signora" nebo "Egregia Signora" při oslovení ženy.
 3. Struktura dopisu: Struktura motivačního dopisu by měla být jasná a logická. Dopis by měl začínat úvodem, ve kterém uvedete, na jakou pozici se hlásíte a kde jste o ní zjistili. Následovat by měla hlavní část, ve které se prezentujete a popisujete své zkušenosti a dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici. Závěr by měl obsahovat shrnutí, proč si myslíte, že jste vhodný kandidát, a poděkování za zvážení vaší kandidatury.
 4. Přizpůsobení obsahu: Každý motivační dopis by měl být přizpůsoben konkrétní pozici, na kterou se hlásíte. Je důležité ukázat, že jste si vědomi požadavků a očekávání dané pozice a že dokážete naplnit potřeby zaměstnavatele.
 5. Uvedení konkrétních příkladů: Při popisu svých zkušeností a dovedností se snažte uvádět konkrétní příklady. Tyto příklady by měly ukázat, jak jste tyto dovednosti využili v praxi a jaký jste dosáhli výsledků.
 6. Zdůraznění jazykových dovedností: Pokud píšete motivační dopis v italštině, pravděpodobně se hlásíte na pozici v italsky mluvícím prostředí. Je důležité zdůraznit své jazykové dovednosti a ukázat, že jste schopni efektivně komunikovat v italštině.
 7. Udržení stručnosti: Motivační dopis by neměl být příliš dlouhý. Snažte se udržet jeho délku na jedné straně A4. Zaměstnavatelé obvykle nemají čas číst dlouhé dopisy, takže je důležité své myšlenky vyjádřit stručně a jasně.
 8. Použití profesionálního formátu: Motivační dopis by měl být napsán v profesionálním formátu. To znamená, že by měl obsahovat vaše kontaktní údaje, datum a místo napsání dopisu, kontaktní údaje adresáta, úvod, hlavní část, závěr a podpis.

Jak napsat motivační dopis v italštině: tipy na zlepšení

Zlepšení motivačního dopisu, který je určený pro italský trh práce, může zvýšit vaše šance na úspěch při hledání zaměstnání. Zde jsou některé praktické tipy, které by vám měly pomoci:

 1. Užijte správnou formu oslovení: Italské firmy jsou známé svou formalitou, proto je důležité užívat správných oslovení. Pokud znáte jméno osoby, které píšete, použijte "Egregio/a Signor/a" následované jejich příjmením. Pokud neznáte jméno, použijte "Egregi Signori".
 2. Zaměřte se na osobní výsledky: V Itálii je důležité prezentovat konkrétní výsledky, kterých jste dosáhli v předchozích pracovních pozicích, než popisovat obecné dovednosti.
 3. Ukažte znalost italské kultury a trhu: Pokud se ucházíte o práci v Itálii, je důležité, abyste ukázali, že rozumíte italské kultuře a trhu. To může zahrnovat zmínku o tom, jak vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají specifickým potřebám italských firem.
 4. Použijte správný jazyk a styl: Italština je velmi formální a elegantní jazyk, takže byste měli věnovat zvláštní pozornost správné gramatice a pravopisu. Vyhněte se slangovým výrazům a používejte formální jazyk.
 5. Ukažte svůj zájem o danou firmu: Ve svém motivačním dopise byste měli ukázat, že jste se o dané firmě dozvěděli a že máte zájem o její produkty nebo služby. To ukáže, že jste se o pozici opravdu zajímali.
 6. Přidejte osobní dotek: Italové jsou velmi rodinně orientovaní a cítí se blízko svým kolegům, takže můžete zahrnout nějaké osobní detaily, které vás činí jedinečnými a ukazují, jak byste mohli zapadnout do týmu.
 7. Dodržujte stručnost: I když je důležité poskytnout dostatek informací o sobě, italští zaměstnavatelé oceňují stručnost. Snažte se držet jedné strany A4.
 8. Uzavřete dopis formálně: Ukončete svůj dopis formálním závěrem, například "In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo i miei più cordiali saluti", což znamená "V očekávání vaší laskavé odpovědi, posílám vám své nejupřímnější pozdravy".

Zakončení: Jak napsat úspěšný motivační dopis v italštině

Závěr

V průběhu tohoto článku jsme prošli důležitými kroky a tipy pro psaní ideálního motivačního dopisu v italštině. Jak jsme zdůraznili, motivační dopis je více než jen souhrn vašeho životopisu; je to příležitost představit se a vyniknout před zaměstnavateli.

Klíčovými body byly: pochopení potřeb a očekávání zaměstnavatele, jasné a stručné vyjádření vašich zkušeností a dovedností, které odpovídají požadavkům a přání zaměstnavatele, a upřímný zájem o pozici a společnost. Kromě toho jsme zdůraznili význam správného a profesionálního jazyka, formátu a struktury dopisu.

Pamatujte, že vy jako uchazeč přinášíte hodnotu. Jste jedineční svými zkušenostmi, dovednostmi a perspektivou, kterou můžete přinést do firmy. Vaše jedinečnost je to, co vás může odlišit od ostatních kandidátů.

Silný motivační dopis může mít obrovský dopad na vaše šance na získání práce. Je to váš první dojem, a jak víme, první dojem je často ten nejdůležitější.

Proto vás povzbuzujeme, abyste šablonu motivačního dopisu přizpůsobili svým jedinečným zkušenostem. Buďte autentičtí a upřímní, zdůrazněte své silné stránky a projevte svůj skutečný zájem o pozici. Nebojte se být kreativní a odvážní. Vaše budoucí kariéra je v hledáčku!

Jak napsat motivační dopis v italštině: odpovědi na nejčastější dotazy týkající se žádosti o zaměstnání

1. Jaký je obvyklý formát motivačního dopisu v italštině?

Odpověď: Motivační dopis v italštině by měl být psán výhradně ve formálním stylu. Měl by zahrnovat úvod, kde se představíte a uvedete, proč píšete, hlavní část, ve které shrnete své zkušenosti, dovednosti a kvalifikace relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte, a závěr, kde vyslovíte přání setkat se na pohovoru. Důležité je také používat správnou formu oslovení - v italštině se používá "Egregio/a" pro muže/ženy a "Spettabile" pro firmy.

2. Existují nějaké specifické požadavky na žádosti o zaměstnání v Itálii, které bych měl/a vědět?

Odpověď: Ano, v Itálii je obvyklé, že k žádosti o zaměstnání se přikládá i fotografie. Je také důležité, aby žádost obsahovala kontaktní informace nejen vás, ale i dvou referenčních osob. Navíc, pokud jste absolvoval/a nějaký kurz nebo školení, je dobré přiložit k žádosti také certifikáty.

3. Jaký jazyk bych měl/a použít při psaní motivačního dopisu a žádosti o zaměstnání pro italského zaměstnavatele?

Odpověď: Pokud nejste výslovně požádáni jinak, měli byste svůj motivační dopis a žádost o zaměstnání napsat v italštině. I když umíte anglicky, italština je preferovaným jazykem pro komunikaci v pracovním prostředí. Pokud jste cizinec, ukázka vašich italských jazykových dovedností může být velkým plusem.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá