Návod na vytvoření životopisu v indonéštině

Tvorba životopisu může být náročným procesem, který se značně liší v závislosti na zemi, pro kterou je určen. Pro indonéský trh práce je důležité pochopit jeho jedinečné charakteristiky a očekávání zaměstnavatelů. Jak tedy vytvořit životopis, který bude přizpůsoben indonéskému trhu? Jaké jsou nejlepší techniky pro psaní životopisu, který upoutá pozornost indonéských zaměstnavatelů? A jaké jsou klíčové prvky, které by měl obsahovat životopis pro indonéský trh práce?
Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V následujícím textu se podrobně zaměříme na to, jak vytvořit dokonalý životopis v indonéštině pro indonéský pracovní trh. V Indonésii, stejně jako v mnoha jiných zemích, je životopis prvním krokem k získání vysněného zaměstnání. Je to vaše vizitka, která vás prezentuje potenciálnímu zaměstnavateli. Při psaní životopisu v indonéštině je důležité znát specifika a očekávání indonéského trhu práce, což může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Proto se v tomto článku zaměříme na klíčové aspekty, které by měl obsahovat dokonalý životopis určený pro indonéský trh.

Příklad životopisu v indonéštině

Nama: Budi Santoso

Alamat: Jl. Merpati No.45, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

Telepon: +62 812 3456 7890

Email: budi.santoso@mail.com

Riwayat Pendidikan:

2012-2016: Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia

2008-2012: SMA Negeri 71 Jakarta

Pengalaman Kerja:

2016-sekarang: Manajer Keuangan, PT. Maju Mundur

 • Menganalisis dan melaporakan data keuangan perusahaan.
 • Mengelola dana operasional dan budget perusahaan.
 • Membuat dan menganalisis laporan keuangan bulanan dan tahunan.

2014-2016: Asisten Manajer Keuangan, PT. Maju Mundur

 • Membantu manajer keuangan dalam mengelola dana operasional dan budget perusahaan.
 • Membantu dalam pembuatan dan analisis laporan keuangan.

2012-2014: Staff Keuangan, PT. Maju Mundur

 • Membantu dalam pengecekan dan penyelesaian laporan keuangan.
 • Membantu dalam pengelolaan dana operasional perusahaan.

Kemampuan:

 • Mampu menggunakan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Mampu menggunakan aplikasi akuntansi (Accurate, Zahir)
 • Mampu berbahasa Inggris secara aktif

Referensi:

Tersedia atas permintaan

Sertifikat:

Certified Public Accountant (CPA) - 2018

Hobi:

Travelling, Membaca buku, Memasak

Saya menyatakan bahwa data yang saya berikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Budi Santoso


Užitečné fráze pro psaní životopisu v indonéštině

V tomto článku najdete seznam užitečných výrazů a pojmů, které se týkají psaní životopisu, přeložených do indonéštiny. Tento seznam vám pomůže lépe porozumět tomu, jak se v Indonésii píše životopis, a co je v něm důležité zdůraznit.

 • Struktura životopisu - Struktur Surat Lamaran Kerja
 • Formátování životopisu - Format Surat Lamaran Kerja
 • Vzdělání - Pendidikan
 • Dovednosti - Keterampilan
 • Praxe - Praktik
 • Pracovní zkušenosti - Pengalaman kerja
 • Osobní informace - Informasi pribadi
 • Kontaktní informace - Informasi kontak
 • Odkazy - Referensi
 • Certifikáty a ocenění - Sertifikat dan penghargaan
 • Jazykové dovednosti - Kemampuan bahasa
 • Zájmy a koníčky - Minat dan hobi

Doufáme, že vám tento seznam pomůže při psaní vašeho životopisu v indonéštině a usnadní vám komunikaci s potenciálními zaměstnavateli v Indonésii.

Gramatika potřebná pro psaní životopisu v indonéštině

Indonéština je aglutinační jazyk, což znamí, že se slova a významy tvoří skládáním základních morfémů. To znamená, že se nepoužívá skloňování ani časování, jak je známe z češtiny. Slovosled je pevný a slovesa nemění svůj tvar podle času, osoby nebo čísla. Například „Saya bekerja di perusahaan besar“ znamená "Pracuji v velké firmě", přičemž sloveso "bekerja" (pracovat) zůstává stejné bez ohledu na to, kdo nebo kdy danou akci provádí.

Životopis v indonéštině by měl být napsán v první osobě jednotného čísla, protože se jedná o osobní popis vlastních zkušeností a dovedností. Přítomný čas je obvykle používán pro popis současných povinností a zodpovědností, zatímco minulý čas je používán pro popis předchozích zkušeností a úspěchů. Ale jak již bylo zmíněno, v indonéštině se časování nerozlišuje změnou tvaru sloves, ale pomocí kontextu nebo pomocných slov. Například: "Saya telah bekerja di perusahaan ini selama lima tahun" znamená "Pracoval(a) jsem v této firmě pět let", kde "telah" označuje minulý čas.

Jak správně strukturovat a formátovat životopis v indonéštině

Struktur yang baik pada resume memegang peranan penting dalam meraih kesuksesan pada pasar kerja Indonesia. Layout yang terstruktur rapi dapat mencerminkan profesionalisme dan pengetahuan kandidat tentang standar industri terkini. Ini juga membantu perekrut untuk dengan mudah menemukan informasi penting dan relevan. Dengan begitu, tata letak yang baik dan terstruktur dengan baik dapat meningkatkan peluang kandidat untuk dipertimbangkan dan dipanggil untuk wawancara. Oleh karena itu, menekankan penataan dan struktur resume adalah langkah penting dalam mempersiapkan diri untuk tantangan karir. Ini adalah aspek vital yang dapat membuat perbedaan dalam mencapai tujuan karir Anda di Indonesia.

Kromě šablony životopisu v Indonéštině nabízíme i další podobné šablony, které byste mohl chtít vyzkoušet.


Jak napsat skvělý životopis v indonéštině: klíčová pravidla formátování

Stylistické nastavení životopisu v Indonéština by mělo respektovat jisté specifické rysy a zvyklosti. Při přípravě životopisu si tedy všímejte následujících aspektů:

 • Písmo: Preferované jsou jednoduché, čitelné fonty, jako je Arial nebo Times New Roman. Velikost písma by měla být mezi 10 a 12 body. Indonésané dávají přednost jednoduchosti a přehlednosti.
 • Formát: Tradičním formátem je A4. Pokud je to možné, snažte se životopis vměstnat na jednu stranu. Pokud je to nutné, maximálně na dvě strany.
 • Okraje: Doporučuje se nastavit okraje na 1 až 1,5 cm. To je běžný standard, který umožňuje dobrou čitelnost a zároveň efektivní využití prostoru na stránce.
 • Odrážky: Používejte je pro zvýraznění důležitých informací, jako jsou dovednosti, zkušenosti nebo dosažené výsledky. Odrážky by měly být jednoduché a konzistentní po celý dokument.
 • Oddělovače: Pro oddělení jednotlivých částí životopisu můžete použít horizontální čáry. Ty pomáhají zvýraznit strukturu dokumentu a usnadnit jeho orientaci.

Tyto rady jsou založené na obecných zvyklostech a očekáváních na indonéském trhu práce. Vždy však platí, že je dobré přizpůsobit životopis konkrétní pozici a společnosti, o kterou se ucházíte.

Jak vytvořit strukturovaný životopis v indonéštině: klíč k úspěchu

Při psaní životopisu v Indonéštině je důležité pochopit strukturu a hlavní části, které odpovídají očekávání na indonéském trhu práce. Následují klíčové části, které by měly být zahrnuty:

 • Osobní údaje: Zde je třeba uvést základní informace jako jméno, datum narození, kontaktní informace a adresu. V Indonésii je obvyklé uvést také svůj náboženský vyznání.
 • Profesní profil: Tato část je krátkým shrnutím vašich profesních zkušeností, dovedností a cílů. Měla by být stručná a výstižná, aby zaujala potenciálního zaměstnavatele.
 • Pracovní zkušenosti: Zde podrobně popište své předchozí pracovní pozice, úkoly, odpovědnosti a dosažené výsledky. V Indonésii je důležité uvést také název společnosti, období zaměstnání a pozici, kterou jste zastávali.
 • Vzdělání: Uveďte své akademické úspěchy, včetně názvu instituce, oboru a doby studia. Můžete zahrnout také informace o svých akademických oceněních nebo stipendiích.
 • Dovednosti: Zde uveďte všechny důležité dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Například pokud se ucházíte o pozici v IT společnosti, můžete uvést své programovací dovednosti nebo zkušenosti s konkrétními technologiemi.
 • Další informace: V této části můžete uvést jazykové dovednosti, certifikáty, koníčky nebo zájmy. V Indonésii je například velmi ceněna schopnost hovořit anglicky nebo mandarinsky.
 • Reference: Pokud máte reference od předchozích zaměstnavatelů nebo vzdělávacích institucí, uveďte je zde. V Indonésii je obvyklé uvádět alespoň dvě reference.

Jak napsat účinné záhlaví životopisu v Indonéština: Klíč k úspěchu

V životopise v indonéštině je záhlaví nezbytnou součástí, protože by mělo být jasně viditelné a obsahovat všechny kontaktní informace.

Chcete-li vytvořit záhlaví, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Zadejte své příjmení a jméno. Tato informace by měla být napsána velkými písmeny a umístěna na samostatné řádce, aby byla snadno viditelná.
 2. Napište svou profesi a obor. Toto je důležité, protože poskytuje informace o vašem povolání a specializaci. Mělo by to být umístěno hned pod vaším jménem.
 3. Uveďte svou poštovní adresu. Toto je důležité pro potenciálního zaměstnavatele, aby věděl, kde vás může kontaktovat nebo vám zaslat potřebné dokumenty. Adresu napište na další řádek.
 4. Uveďte své telefonní číslo. Toto je důležité pro rychlý a přímý kontakt. Telefonní číslo by mělo být napsáno na další řádek pod adresou.
 5. Nakonec uveďte svou e-mailovou adresu. E-mail je dnes jedním z nejčastějších způsobů komunikace, takže je důležité jej uvést. E-mailovou adresu napište na poslední řádek záhlaví.
SPRÁVNĚ

Nama belakang, Nama depan

Profesi dan bidang

Alamat pos

Nomor telepon

Alamat email


Jak napsat úspěšný životopis v indonéštině: Klíčová role fotografie

V Indonésii je praxe přidávání fotografií do životopisu poměrně běžná, zejména pokud se ucházíte o pozici, která vyžaduje osobní kontakt s klienty nebo veřejností. Fotografie poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli představu o tom, jak se prezentujete, a může být důležitou součástí prvotního dojmu.

Pokud přidáváte fotografii do svého životopisu, je důležité dodržet několik zásad. Fotografie by měla být profesionální a formální - žádné selfie nebo snímky z dovolené. Preferovaná velikost je obvykle 4x6 cm, ale vždy se doporučuje zkontrolovat specifické požadavky u potenciálního zaměstnavatele. Fotografie by měla být aktuální a vytištěná na kvalitním papíru.

Na druhou stranu, pokud se ucházíte o pozici, která nevyžaduje osobní kontakt s veřejností nebo klienty, může být fotografie v životopisu považována za zbytečnou. Někteří zaměstnavatelé mohou dokonce vnímat přítomnost fotografie jako neprofesionální nebo mohou mít obavy z možných obvinění z diskriminace na základě vzhledu. V takových případech je lepší fotografii do životopisu nevkládat.

Jak efektivně prezentovat své zkušenosti v životopise pro indonéský trh práce

Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro indonéský trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopise je jedním z nejdůležitějších. Zde uchazeč představuje své pracovní zkušenosti, dovednosti a úspěchy, které získal během své kariéry. V případě pozice související s Indonéštinou, je to ideální místo k prezentaci jazykových schopností, zkušeností s kulturou, práce nebo studia v Indonésii, nebo jakékoliv jiné zkušenosti související s touto oblastí.

Při psaní této části doporučujeme:

 • Chronologické řazení: Začněte s nejnovější pracovní zkušeností a pokračujte až k nejstarší. Toto uspořádání umožní zaměstnavateli snadno vidět, jak se vaše kariéra vyvíjela a jaké dovednosti jste získali.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte, kdy jste začali a skončili v dané pozici. Pokud jste na pozici stále, uveďte to jako "současnost".
 • Název práce: Uveďte přesný název pozice, kterou jste zastávali. Pokud jste měli více rolí v jedné organizaci, vytvořte pro každou z nich samostatný záznam.
 • Seznam odrážek: Pro každou pozici vytvořte seznam odrážek, který popisuje vaše hlavní úkoly, zodpovědnosti a úspěchy. Tento formát umožňuje rychlé a snadné čtení.
 • Popis práce: U každé odrážky popište, co jste dělali, jak jste to dělali a jaké výsledky jste dosáhli. Snažte se být co nejkonkrétnější.
 • Použití klíčových slov: Využijte klíčová slova z popisu práce, na kterou se ucházíte. Tím ukážete, že máte přesně to, co zaměstnavatel hledá.

Pamatujte, že tato část životopisu je vaší příležitostí ukázat, proč jste ideální kandidát pro danou pozici. Proto se snažte být co nejkonkrétnější a ukažte, jak můžete přinést hodnotu do nové role.

SPRÁVNĚ

Pozice: Manajer Pemasaran

Perusahaan: PT. Maju Mundur, Jakarta

Periode: Januari 2015 - Desember 2019

 • Mengatur dan mengimplementasikan strategi pemasaran perusahaan.
 • Menganalisis tren pasar dan persaingan untuk menentukan strategi.
 • Menyusun dan mengendalikan anggaran pemasaran.
 • Mengkoordinasikan aktivitas tim pemasaran dan memastikan target tercapai.
 • Mengelola hubungan dengan klien dan mitra bisnis.

Jak napsat životopis v Indonéštině, když nemáte žádnou pracovní zkušenost

Při hledání práce v Indonésii může být vyplnění životopisu bez předchozích zkušeností výzvou. Tento článek vám nabídne několik snadno použitelných tipů, jak tento úkol zvládnout. Jsou zaměřené především na strukturu CV, jeho obsah a formátování.

 1. Kladte důraz na své vzdělání: Pokud nemáte pracovní zkušenosti, vzdělání by mělo být na předním místě vašeho životopisu. Uveďte svůj dosažený stupeň vzdělání, obor studia a případné další kurzy nebo školení, které jste absolvovali.
 2. Přiložte dovednosti: I když nemáte pracovní zkušenosti, mohou být vaše dovednosti pro zaměstnavatele cenné. Zaměřte se na soft skills jako jsou komunikace, týmová práce, řešení problémů, a také na hard skills, které se týkají specifických dovedností potřebných pro danou práci.
 3. Uveďte dobrovolnickou práci: Dobrovolnická práce může být skvělým způsobem, jak ukázat zaměstnavatelům, že jste ochotni pracovat a učit se nové věci. Může také ukázat vaše dovednosti v praxi.
 4. Zmíňte projekty: Pokud jste během studia nebo ve svém volném čase pracovali na nějakém projektu, který souvisí s pracovní pozicí, na kterou se hlásíte, rozhodně to uveďte.
 5. Napište cíl kariéry: Tento krátký odstavec na začátku životopisu vám umožní zaměstnavateli sdělit, co hledáte za práci a jaké jsou vaše kariérní cíle.
 6. Doporučení: Pokud máte někoho, kdo může poskytnout doporučení, např. učitele, trenéra nebo vedoucího z dobrovolnické práce, může to být velmi užitečné.
 7. Udržujte životopis stručný a jasný: Zaměstnavatelé obvykle stráví jen několik sekund při prohlížení jednoho životopisu, takže je důležité, aby byl váš životopis stručný a snadno čitelný.
 8. Používejte profesionální jazyk: I když jste student nebo nedávno absolvoval, je důležité, aby váš životopis působil profesionálně. Vyhněte se slangovým výrazům a ujistěte se, že váš životopis je gramaticky správný.
 9. Personalizujte životopis pro každou práci: Ujistěte se, že váš životopis je přizpůsobený každé pozici, na kterou se hlásíte. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro danou práci.
 10. Nezapomeňte na kontaktní údaje: Ujistěte se, že váš životopis obsahuje vaše kontaktní údaje, včetně jména, telefonního čísla a e-mailové adresy.

Význam vzdělání v indonéském životopise

Část o vzdělání v životopise je klíčová pro každého uchazeče o práci, a to nejen v Indonésii. Poskytuje potenciálním zaměstnavatelům přehled o vašich dosavadních akademických úspěších a kvalifikacích. Je to část, kde můžete udat své formální vzdělání, kurzy, certifikáty, školení a další relevantní studijní programy, které jste absolvovali.

V Indonésii je obzvláště důležité uvést úplné a přesné informace o svém vzdělání, protože vzdělání hraje v indonéské společnosti velkou roli. Zaměstnavatelé často vyžadují určitý stupeň vzdělání pro specifické pozice a vysokoškolské vzdělání může být klíčové pro vyšší manažerské pozice. Z toho důvodu je důležité, aby byla část o vzdělání v životopise co nejvíce kompletní a přehledná.

Jak správně uvést vzdělání v životopise v indonéštině

Vzdělání by mělo být v životopise v Indonéštině uváděno na prvním místě v případě, pokud se jedná o pozici, která vyžaduje specifickou odbornou kvalifikaci nebo pokud je uchazeč čerstvým absolventem. Indonésie je země s velkým důrazem na formální vzdělání a tituly, proto je často důležité zdůraznit vzdělání, pokud odpovídá požadavkům pracovní pozice. Například pokud se uchazeč uchází o pozici lékaře, je nezbytné uvést, že má titul v medicíně, a to by mělo být uvedeno na samém začátku životopisu.

Nicméně, pokud se uchazeč uchází o pozici, u které je důležitější praxe a zkušenosti než formální vzdělání, měl by se životopis začít pracovními zkušenostmi. Například pokud se uchazeč uchází o místo šéfkuchaře v prestižní restauraci, bude pro personalisty důležitější jeho zkušenost a dovednosti získané v praxi, než titul z gastronomické školy. V tomto případě by měl uchazeč uvést své pracovní zkušenosti na prvním místě, zatímco vzdělání by bylo uvedeno až následně.

SPRÁVNĚ

Pendidikan:

 1. Sekolah Dasar Negeri 05 Jakarta, 2000 - 2006

Lulus dengan nilai bagus dan aktif dalam ekstrakurikuler olahraga dan seni.

 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Jakarta, 2006 - 2009

Menjadi anggota aktif klub debat dan klub sains. Lulus dengan nilai A dalam semua mata pelajaran.

 1. Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Jakarta, 2009 - 2012

Aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Lulus dengan predikat cum laude.

 1. Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika, 2012 - 2016

Mengikuti berbagai seminar dan lokakarya terkait teknologi terbaru dan tren. Lulus dengan IPK 3.8.

Pelatihan dan Sertifikasi:

 1. Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris - Universitas Cambridge, 2015
 2. Sertifikasi Profesional Microsoft Certified: Azure Fundamentals, 2016
 3. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen - Jakarta Leadership Training Center, 2017

Keterampilan:

 1. Kemampuan bahasa: Bahasa Indonesia (lisan dan tulisan), Bahasa Inggris (lisan dan tulisan)
 2. Kemampuan komputer: Microsoft Office, Adobe Photoshop, AutoCAD, Java, Python
 3. Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik
 4. Kemampuan untuk bekerja dalam tim maupun secara individual
 5. Kemampuan manajemen waktu dan organisasi yang baik.

Důležitost dovedností pro životopis v indonéštině

Dovednosti v životopise jsou pro Indonésii mimořádně důležité, protože se jedná o velmi konkurenční trh práce. Zaměstnavatelé v Indonésii hledají kandidáty, kteří nejenže mají příslušné vzdělání a zkušenosti, ale také dovednosti, které jim umožní rychle se přizpůsobit a být efektivní v měnícím se pracovním prostředí. Tyto dovednosti mohou zahrnovat schopnost týmové práce, řešení problémů, komunikace, jazykové dovednosti nebo technické dovednosti relevantní pro dané obor.

Náboráři v Indonésii často hledají kandidáty, kteří mají silné mezilidské dovednosti a schopnost budovat a udržovat vztahy s kolegy a zákazníky. Také hledají lidi, kteří jsou samostatní, flexibilní a schopní pracovat pod tlakem. Vzhledem k tomu, že Indonésie je rozmanitá země s mnoha jazyky a kulturami, jsou také velmi ceněny jazykové dovednosti a mezikulturní kompetence. V některých oborech, jako je IT nebo inženýrství, mohou být také důležité technické dovednosti a zkušenosti.

V následujícím textu vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které můžete využít při psaní svého životopisu v indonéštině.
SPRÁVNĚ

Měkké dovednosti (Soft Skills):

 • Týmová práce (Kerja sama)
 • Komunikativnost (Komunikasi)
 • Řešení problémů (Pemecahan masalah)
 • Schopnost pracovat pod tlakem (Bekerja di bawah tekanan)
 • Schopnost sebeřízení a organizace (Organisasi dan pengelolaan diri)
 • Schopnost přizpůsobení se změnám (Adaptasi terhadap perubahan)
 • Lídrství (Kepemimpinan)
 • Kreativita (Kreativitas)
 • Asertivita (Asertivitas)
 • Práce s časem (Manajemen waktu)

Tvrdé dovednosti (Hard Skills):

 • Ovládání cizích jazyků (Bahasa asing)
 • Znalost práce na počítači (Komputer)
 • Znalost práce s konkrétním softwarem (Perangkat lunak tertentu)
 • Řízení projektů (Manajemen proyek)
 • Analytické dovednosti (Keterampilan analitis)
 • Odborné znalosti v oboru (Keahlian profesional)
 • Certifikáty a licence (Sertifikat dan lisensi)
 • Technické dovednosti (Keterampilan teknis)
 • Znalost právních předpisů (Pengetahuan hukum)
 • Znalost financí a účetnictví (Keuangan dan akuntansi)

Další důležité části životopisu v indonéštině

Další rubriky, které mohou být součástí životopisu, odhalují více o kandidátových schopnostech a zkušenostech, které nemohou být zahrnuty do tradičních sekcí životopisu. Přidáním dalších kategorií může kandidát ukázat svou rozmanitost, zájmy a schopnosti, které jsou nad rámec formálního vzdělání a pracovní zkušenosti. To může být pro zaměstnavatele atraktivní, protože jim dává širší obraz o kandidátovi.

Z následujících kategorií jsem vybral Jazyky a IT nástroje. Jazyky jsou v dnešní globalizované společnosti nezbytné. Pokud kandidát ovládá více jazyků, může to naznačovat, že je flexibilní, otevřený novým zkušenostem a že je schopen se přizpůsobit různým kulturám a pracovním prostředím.

Jazyky: V této kategorii kandidát uvádí jazyky, které ovládá, a úroveň svého ovládání (například základní, středně pokročilá, pokročilá, rodilý mluvčí). Může také uvést, zda má nějaké jazykové certifikáty. Tato kategorie je pro zaměstnavatele důležitá, protože jim ukazuje, zda je kandidát schopen komunikovat s klienty nebo kolegy z jiných zemí.

IT nástroje: V této sekci kandidát uvádí, jaké IT nástroje ovládá. Může se jednat o různé programy, aplikace, systémy nebo jazyky. Tato kategorie je důležitá, protože většina pracovních míst dnes vyžaduje alespoň základní znalosti IT. Pokud kandidát ovládá specifické IT nástroje, které jsou pro danou pozici důležité, může to zvýšit jeho šance na úspěch.

Jak vylepšit svůj životopis v indonéštině

Pokud se chystáte hledat práci v Indonésii, je důležité, aby váš životopis odpovídal místním normám a očekáváním. Zde je několik tipů, jak vylepšit svůj Indonéština životopis:

 1. Použijte indonéštinu: Pokud je to možné, váš životopis by měl být napsán v indonéštině. To ukáže vaši schopnost mluvit a psát v místním jazyce, což je pro zaměstnavatele velmi důležité.
 2. Dodržujte formální tón: Indonéská kultura je velmi formální, proto by měl být i váš životopis. Vyhněte se slangovým výrazům a udržujte profesionální tón.
 3. Uveďte fotografii: V Indonésii je běžné uvádět na životopisu fotografii. Ujistěte se, že je vaše fotografie profesionální a představuje vás v nejlepším světle.
 4. Zdůrazněte relevantní dovednosti: Zaměstnavatelé v Indonésii hledají konkrétní dovednosti a zkušenosti, které jsou pro práci relevantní. Zdůrazněte tyto dovednosti ve svém životopise.
 5. Detailní popis pracovních zkušeností: Indonéští zaměstnavatelé oceňují detailní popis vašich předchozích pracovních zkušeností. Uveďte, jaké jste měli povinnosti, jaké dovednosti jste získali a jaké úspěchy jste dosáhli.
 6. Reference: Pokud máte reference od předchozích zaměstnavatelů nebo kolegů, uveďte je do svého životopisu. Indonéští zaměstnavatelé často tyto reference prověřují.
 7. Vzdělání a certifikáty: Detailně popište své vzdělání a případné certifikáty, které jste získali. V Indonésii je vysoké vzdělání velmi ceněno a může vám pomoci získat lepší pozici.
 8. Osobní informace: Na rozdíl od některých zemí, v Indonésii je běžné uvádět v životopise i některé osobní informace, jako je věk, rodinný stav nebo náboženství.

Klíčové prvky životopisu v indonéštině

V závěru našeho článku bychom vám rádi předložili několik konkrétních tipů pro sestavení životopisu v Indonéština. Tato rada by vám měla pomoci vytvořit profesionální a efektivní životopis, který zaujme potenciální zaměstnavatele a odliší vás od ostatních kandidátů.

 1. Použijte formální a profesionální jazyk: Indonéština má různé úrovně formality a v životopisu byste měli používat nejformálnější verzi. Vyhněte se slangovým výrazům a ujistěte se, že vaše gramatika a pravopis jsou bezchybné.
 2. Struktura životopisu: Struktura životopisu by měla být jasná a srozumitelná. Začněte osobními údaji, pokračujte pracovními zkušenostmi, vzděláním a dovednostmi a zakončete referencemi.
 3. Personalisace: Každý životopis by měl být přizpůsoben konkrétnímu zaměstnavateli a pozici, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte své dovednosti a zkušenosti, které jsou pro danou pozici nejdůležitější.
 4. Kvantifikujte své úspěchy: Kdekoliv je to možné, uvádějte konkrétní čísla a statistiky, které ukazují, jak jste přispěli k úspěchu svých předchozích zaměstnavatelů.
 5. Uveďte všechny relevantní certifikáty a školení: Pokud máte certifikáty nebo jste absolvovali školení relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte, určitě je uveďte.
 6. Přiložte profesionální fotografii: V Indonésii je běžné přiložit k životopisu profesionální fotografii. Ujistěte se, že je kvalitní a působíte na ní profesionálně.
 7. Udržujte ho stručným: Ideální délka životopisu je jedna až dvě strany. Zaměstnavatelé často nemají čas číst dlouhé životopisy, takže se snažte udržet svůj životopis stručný a jasný.
 8. Zkontrolujte svůj životopis: Před odesláním svého životopisu si ho pečlivě přečtěte a zkontrolujte, zda neobsahuje žádné chyby nebo překlepy.

Jak napsat motivační dopis v indonéštině

Když se ucházíte o práci v Indonésii, je velmi důležité přiložit k životopisu motivační dopis. Tento dokument je významný, protože poskytuje zaměstnavateli hlubší pochopení o vaší motivaci a zájmu o danou pozici. Motivační dopis vám také umožňuje představit své dovednosti a zkušenosti, které nemusí být zřejmé z vašeho životopisu. V Indonésii, kde je konkurence o pracovní místa vysoká, může dobře napsaný motivační dopis zvýšit vaše šance na získání pozvání k pohovoru. Navíc, vyjadřování se v indonéštině ukazuje váš respekt a ochotu přizpůsobit se místní kultuře, což může být pro zaměstnavatele dalším pozitivním bodem.

Jak správně napsat životopis v indonéštině: nejčastější dotazy

Otázka: Jaký je tradiční formát životopisu v Indonésii?

Odpověď: Tradiční formát životopisu v Indonésii je chronologický. Zahrnuje osobní údaje, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a reference. Je důležité uvést kontaktní informace na začátku životopisu a ujistit se, že je vše prezentováno jasně a stručně. Indonéské firmy také oceňují, když kandidáti uvádějí své osobní zájmy a koníčky, protože to podává komplexnější obrázek o jejich osobnosti.

Otázka: Jaké jsou specifické požadavky na psaní žádosti o zaměstnání v Indonésii?

Odpověď: Žádost o zaměstnání v Indonésii by měla být napsána v indonéštině nebo angličtině, pokud je to požadováno. Měla by být stručná a jasná, s důrazem na schopnosti a zkušenosti relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Je také důležité zdůraznit, jak můžete přispět k úspěchu firmy. V Indonésii je běžné zahrnout fotografii do žádosti o zaměstnání.

Otázka: Existují v Indonésii nějaké specifické etické normy nebo zvyklosti, které bych měl dodržovat při hledání práce?

Odpověď: Ano, v Indonésii je důležité dodržovat určité etické normy a zvyklosti. Například, pokud jste pozváni k osobnímu pohovoru, je důležité přijít včas a být oblečený konzervativně a profesionálně. Během pohovoru je také důležité ukázat úctu k nadřízeným a vyzdvihnout své schopnosti spolupracovat v týmu, což je v indonéské kultuře velmi ceněno.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá