Vytváření šablony pro motivační dopis v němčině: Krok za krokem

Motivační dopis je klíčovým krokem při hledání práce na německém trhu, který je charakterizován svou konkurenceschopností a vysokými nároky na kvalifikace uchazečů. Jak tedy napsat účinný motivační dopis, který upoutá pozornost německých zaměstnavatelů? Jaké techniky psaní jsou pro německý trh nejúčinnější a jaké jsou nejčastější chyby, kterých by se měli uchazeči vyvarovat? Tento článek přináší důkladné pokyny a tipy pro tvorbu motivačního dopisu šitého na míru německému trhu práce.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad motivačního dopisu v němčině

Sehr geehrter Herr Müller,

mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung für die Position des Marketing Managers in Ihrem Unternehmen gelesen, die auf der Webseite Ihrer Firma veröffentlicht wurde. Ich bin überzeugt, dass meine Fähigkeiten und Erfahrungen perfekt zu den Anforderungen dieser Position passen.

In den letzten fünf Jahren habe ich als Marketingkoordinator in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Dort habe ich umfangreiche Kenntnisse in der Erstellung und Umsetzung von Marketingstrategien, in der Durchführung von Marktanalysen und in der Zusammenarbeit mit Sales-Teams erworben. Meine Arbeit hat zu einer Steigerung der Markenbekanntheit und zu einer Umsatzsteigerung von 20% beigetragen.

Darüber hinaus war ich verantwortlich für die erfolgreiche Einführung einer neuen Produktlinie, die innerhalb eines Jahres zu den meistverkauften Produkten unseres Unternehmens zählte. Dies zeigt, dass ich in der Lage bin, effektive Marketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen, die direkt zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Ihr Unternehmen hat mich schon immer beeindruckt mit seiner innovativen Marketingstrategie und seinem klaren Fokus auf den Kunden. Ich schätze Ihre Bemühungen, ständig neue Wege zu gehen und den Markt zu analysieren, um immer einen Schritt voraus zu sein. Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Engagement einen positiven Beitrag zu Ihrem Team leisten kann.

Ich freue mich auf die Möglichkeit, meine Fähigkeiten und Erfahrungen weiter in einem Vorstellungsgespräch zu erläutern. Vielen Dank, dass Sie meine Bewerbung in Betracht ziehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann

Jak napsat motivační dopis v němčině: Užitečné fráze a jejich překlady


V následujícím odstavci najdete užitečný seznam výrazů, které jsou nezbytné pro psaní motivačního dopisu v němčině. Tyto výrazy jsou přeloženy do němčiny, aby vám usnadnily psaní a pomohly vám lépe vyjádřit vaše myšlenky a pocity v cizím jazyce.

 • Vzdělání: Bildung
 • Dovednosti: Fähigkeiten
 • Praxe: Praxis
 • Pracovní zkušenosti: Berufserfahrung
 • Profesní cíle: Berufsziele
 • Osobní rozvoj: Persönliche Entwicklung
 • Jazykové znalosti: Sprachkenntnisse
 • Zájmy a koníčky: Interessen und Hobbys
 • Dosavadní úspěchy: Frühere Erfolge
 • Reference: Referenzen
 • Výhody a nevýhody: Vor- und Nachteile
 • Kvalifikace: Qualifikationen
 • Profesní zkušenosti: Berufliche Erfahrungen
 • Očekávání od práce: Erwartungen an die Arbeit
 • Motivace: Motivation
 • Charakteristické rysy: Charakteristische Merkmale.
Tyto termíny vám pomohou lépe formulovat vaše myšlenky a dovednosti při psaní motivačního dopisu v němčině. Mějte na paměti, že je důležité zachovat strukturu a srozumitelnost textu.

Gramatika užitečná pro psaní Motivačního dopisu v Němčině


Při psaní motivačního dopisu v němčině je důležité dbát na správnou gramatiku a použití spřežek. Německá gramatika je komplikovaná a spřežky hrají v ní klíčovou roli. Spřežky jsou slovesa, která jsou používána k vytváření slovesných časů a módů, a jsou nezbytné pro správnou konstrukci vět. Příkladem německé spřežky je sloveso "haben" (mít), které se používá pro vytvoření dokonavého minulého času. Například: "Ich habe in der Marketingabteilung gearbeitet" (Pracoval jsem v marketingovém oddělení).

Motivační dopis by měl být napsán v první osobě jednotného čísla, protože se jedná o osobní prezentaci uchazeče. Doporučený čas pro psaní motivačního dopisu je přítomný čas, protože se uchazeč prezentuje v aktuálním stavu. Ale pokud se odkazuje na minulé zkušenosti nebo dovednosti, měl by použít minulý čas. Například: "Ich studiere Betriebswirtschaft" (Studuji obchodní administrativu) a "Ich habe ein Praktikum bei XY gemacht" (Absolvoval jsem stáž u XY). Důležité je také použití správného slovního druhu, který odpovídá pohlaví (männlich, weiblich, sächlich - mužský, ženský, střední rod) a čísla (Einzahl, Mehrzahl - jednotné, množné číslo). Například: "Ich bin eine engagierte und motivierte Person" (Jsem angažovaná a motivovaná osoba).

Struktura a formátování motivačního dopisu v němčině


Uchazeči, kteří hledají zaměstnání na německém trhu práce, musí věnovat značnou pozornost strukturování svého motivačního dopisu. Dobře strukturovaný motivační dopis v němčině může výrazně zvýšit jejich šance na úspěch. Tento dokument totiž nese zásadní váhu při rozhodování zaměstnavatelů, zda kandidáta pozvou k dalším krokům výběrového řízení. Efektivní rozvržení informací v motivačním dopise může být klíčové pro vytvoření pozitivního dojmu a zdůraznění vhodnosti kandidáta pro danou pozici. Navíc, jasná a logická struktura dopisu usnadní zaměstnavatelům pochopení kariérních cílů a ambicí uchazeče. Proto je třeba pečlivě promyslet jednotlivé části dopisu a jejich uspořádání.

Kromě šablony motivačního dopisu v němčině nabízíme i další podobné šablony, které by vás mohly zajímat.

Nemcina jazyk


Důležitost kontaktních údajů v německém motivačním dopise


Při psaní motivačního dopisu v němčině je důležité správně oslovení náborového manažera nebo zaměstnavatele. Pokud znáte jeho jméno, je nejlepší začít dopis tímto jménem. Pokud jméno neznáte, použijte obecné oslovení. Pamatujte, že v němčině mají oslovení velké písmeno na začátku.

Vzorové pozdravy mohou být:

 1. "Sehr geehrter Herr Schmidt," - Velmi vážený pane Schmidte,
 2. "Sehr geehrte Frau Müller," - Velmi vážená paní Müllerová,
 3. "Sehr geehrte Damen und Herren," - Velmi vážené dámy a pánové,
 4. "Liebe Frau Müller," - Milá paní Müllerová,
 5. "Lieber Herr Schmidt," - Milý pane Schmidte.
Mějte na paměti, že "Sehr geehrte/r" je formálnější než "Liebe/r", a tak je obecně vhodnější pro motivační dopisy. Pokud jste však s osobou, kterou osloveníte, již v kontaktu a máte s ní bližší vztah, může být "Liebe/r" vhodné.

Jak napsat úvodní odstavec motivačního dopisu v němčině


Úvodní odstavec motivačního dopisu psaného v němčině by měl obsahovat několik zásadních informací a vyjadřovat zájem o danou pozici. První věta by měla jasně a přímočaře uvést, o jakou pozici se uchazeč uchází. Dále je důležité zmínit, jak se uchazeč o volném pracovním místě dozvěděl - zda prostřednictvím inzerátu, doporučení, nebo jiným způsobem. Uchazeč by měl také stručně popsat, proč ho tato pozice zaujala a proč se rozhodl právě pro ni ucházet. Úvodní odstavec by měl být stručný, jasný a měl by vzbudit zájem čtenáře o další čtení.

Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige für die Position des Projektmanagers auf Ihrer Webseite gesehen. Ich bin überzeugt, dass ich aufgrund meiner Erfahrung und Qualifikationen die ideale Kandidatin für diese Stelle bin.

Návod na psaní hlavních odstavců motivačního dopisu v němčině


Motivační dopis je jedním z nejdůležitějších prvků, které mohou rozhodnout o tom, zda budete přijati na vysněnou pozici, studijní program či stipendium v Německu. Jeho struktura, obsah, ale i jazyk, kterým je napsán, hrají klíčovou roli v tom, jak budete vnímáni potenciálním zaměstnavatelem nebo vysokoškolským institutem. Hlavní odstavce jsou základem každého motivačního dopisu. Jsou místem, kde máte možnost vysvětlit své motivy, proč se ucházíte o danou pozici či studium, prezentovat své silné stránky a dovednosti a ukázat, jak můžete přispět k dané organizaci nebo instituci. Důkladná příprava a pečlivé zpracování těchto odstavců jsou proto naprosto nezbytné pro vytvoření úspěšného motivačního dopisu.

Psaní prvního hlavního odstavce motivačního dopisu v němčině

První odstavec motivačního dopisu v němčině by měl obsahovat informace o vašich dovednostech a zkušenostech. Je důležité se soustředit na klíčové dovednosti, které vás odlišují od ostatních uchazečů a zvýraznit zkušenosti, které jsou pro dané pracovní místo nejdůležitější. Taktéž je důležité tyto dovednosti a zkušenosti propojit s konkrétními požadavky daného pracovního místa. To znamená, že byste měli zdůraznit, jak vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají požadavkům a očekáváním potenciálního zaměstnavatele.

Als erfahrener Projektmanager in der Automobilindustrie bringe ich eine weitreichende Expertise in der Führung von Teams und der Umsetzung von komplexen Projekten mit. Meine analytischen Fähigkeiten und meine detailorientierte Arbeitsweise haben es mir ermöglicht, stets effiziente Lösungen zu finden und Projekte erfolgreich abzuschließen. Ich bin überzeugt, dass diese Fähigkeiten gut zu den Anforderungen Ihrer ausgeschriebenen Stelle als Senior Projektmanager passen.

Jak napsat druhý odstavec motivačního dopisu v německém jazyce

Druhý odstavec vašeho motivačního dopisu by měl obsahovat informace o vašich úspěších a přínosech, které jste dosáhli v minulých pozicích. Je důležité, abyste nejen uvedli, co jste dosáhli, ale také jak tato úspěchy mohou být pro vašeho potenciálního zaměstnavatele přínosné. Tímto způsobem můžete ukázat, jak mohou vaše dovednosti a zkušenosti přispět k úspěchu firmy, do které se snažíte dostat.

In meiner vorherigen Rolle als Projektmanager bei XYZ habe ich erfolgreich ein Team von 15 Mitarbeitern geleitet und Projekte im Wert von über 2 Millionen Euro abgewickelt. Durch meine starken organisatorischen Fähigkeiten und meine Fähigkeit, effiziente Lösungen zu finden, konnte ich die Projektkosten um 25% senken. Ich bin überzeugt, dass ich diese Erfolge und Fähigkeiten in Ihr Unternehmen einbringen und einen wertvollen Beitrag zu Ihrem Team leisten kann.

Příprava třetího odstavce motivačního dopisu v němčině

Třetí odstavec vašeho motivačního dopisu by měl být věnován prezentaci vašich znalostí o společnosti, u níž se ucházíte o práci. Je důležité ukázat, že jste si o firmě udělali domácí úkol, protože to zaměstnavatelům ukazuje, že jste o jejich společnosti skutečně zainteresováni.

Můžete například zmínit konkrétní projekty, které společnost provedla a které vás zaujaly. Můžete také poukázat na hodnoty společnosti, které se shodují s vašimi a které vás motivují k práci právě pro ně.

Dále byste měli vysvětlit, proč je tato společnost pro vás ideální volbou. Možná se vám líbí jejich firemní kultura, nebo vás inspiruje jejich inovativní přístup. Tato část dopisu by měla ukázat, že jste pro společnost dobrým zápasem nejen z hlediska dovedností, ale také z hlediska hodnot a očekávání.

Ihr Unternehmen hat einen ausgezeichneten Ruf als Branchenführer in der Softwareentwicklung, ein Bereich, in dem ich seit mehreren Jahren tätig bin. Ihre Firma ist bekannt für ihre innovativen Lösungen und die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Produkte, was genau meiner Leidenschaft und meinem Engagement für Innovation und Verbesserung entspricht. Darüber hinaus schätze ich Ihre Unternehmenswerte und Ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Vielfalt. Ich bin überzeugt, dass ich in Ihrem Unternehmen sowohl beruflich als auch persönlich wachsen kann.

Nemcina jazyk


Závěrečný odstavec v motivačním dopise psaném v němčině

Významnou součástí každého motivačního dopisu je jeho závěrečný odstavec. Toto je poslední příležitost, jak na sebe upozornit a potvrdit svůj zájem o danou pozici. Závěrečný odstavec by měl obsahovat výrazné nadšení z příležitosti pokračovat v diskusi během nadcházejícího pohovoru. Je důležité nezapomenout na uvádění kontaktních údajů, aby bylo možné s vámi snadno a rychle navázat komunikaci. Zároveň by závěrečný odstavec měl obsahovat projev vděčnosti za zvážení vaší kandidatury. Toto vše přispěje k tomu, že váš motivační dopis bude působit profesionálně a upřímně, což může zvýšit vaše šance na úspěch v následujícím výběrovém řízení.

Ich bin sehr begeistert von der Möglichkeit, Teil Ihres Teams zu werden und glaube fest daran, dass ich mit meinen Fähigkeiten und meiner Leidenschaft einen wertvollen Beitrag zu Ihrem Unternehmen leisten kann. Ich freue mich auf die Chance, mich in einem persönlichen Gespräch weiter vorzustellen und zu diskutieren, wie ich zur Erreichung Ihrer Ziele beitragen kann. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und die Berücksichtigung meiner Bewerbung. Ich freue mich auf eine positive Rückmeldung.

Závěrečné zdvořilé rozloučení v motivačním dopise v němčině


Komplimentární závěr motivačního dopisu je významnou součástí celého textu a měl by být pečlivě zvolen. V němčině existuje mnoho možností, jak tento závěr formulovat, a to jak formálně, tak neformálně. Vždy je však důležité, aby závěr odpovídal tónu a stylu zbytku dopisu. Příkladem profesionálních závěrečných frází mohou být "S pozdravem", "S úctou" nebo "S přáním všeho dobrého".

 • "S pozdravem" - "Mit freundlichen Grüßen"
 • "S úctou" - "Hochachtungsvoll"
 • "S přáním všeho dobrého" - "Mit den besten Wünschen"
Při výběru závěrečné fráze je důležité zohlednit, komu je dopis adresován a jakou má mít formálnost. U konzervativnějších firem nebo pozic je lepší volit formálnější závěr, zatímco u modernějších firem, kde je komunikace uvolněnější, lze sáhnout po méně formálních frázích.

Jak správně napsat podpis pro motivační dopis v němčině


Při psaní motivačního dopisu v němčině pro trh práce v Německu můžeme zvažovat, zda připojit digitální podpis nebo vlastnoruční. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody. Digitální podpis je praktický, rychlý a profesionální. Je snadný k použití a nevyžaduje tiskání ani skenování dokumentu. Avšak vlastnoruční podpis může působit osobněji a autentičtěji. Může vyvolat dojem, že jsme věnovali dopisu více času a péče. Někteří zaměstnavatelé mohou takový přístup ocenit. V konečném důsledku záleží na konkrétní situaci a na tom, co si myslíme, že by mohlo zapůsobit na potenciálního zaměstnavatele. V každém případě bychom měli vždy dodržovat profesionální a korektní formu, ať už se rozhodneme pro jakoukoli variantu.

Nemcina jazyk


Jak napsat motivační dopis v němčině bez předchozích zkušeností


Psaní motivačního dopisu v cizím jazyce může být náročný úkol, obzvlášť pokud jste začátečník. Zvláště pokud jde o němčinu, je důležité dodržovat určitá pravidla a postupy. V následujících odstavcích se dozvíte o několika užitečných tipů na psaní motivačního dopisu v němčině i bez předchozích zkušeností.

 1. Zvolte správný formát: Dodržujte konvenční formát německého obchodního dopisu. Dopis by měl být vytištěn na kvalitní papír, měl by být srozumitelný a bez gramatických chyb.
 2. Představte se: Začněte svůj motivační dopis představením sebe sama a vysvětlením, proč píšete.
 3. Ukažte svůj zájem: Vyjádřete svůj silný zájem o pozici nebo firmu.
 4. Prokažte své dovednosti: Místo zkušeností se zaměřte na své dovednosti, vzdělání a odborné znalosti.
 5. Poukážete na vaše silné stránky: Zdůrazněte své silné stránky, které vás mohou odlišit od ostatních uchazečů.
 6. Buďte upřímní: Ukažte svou upřímnost a nadšení pro danou pozici.
 7. Vyzdvižte svou ochotu se učit: Zdůrazněte svou ochotu se učit a zdokonalovat se v oblasti, o kterou se ucházíte.
 8. Uzavřete dopis správně: Ukončete dopis s profesionálním a zdvořilým pozdravem.
⚠️Poznámka: Uchazečům o zaměstnání nedoporučujeme lhát nebo falšovat skutečnost. Výjezd do vzdělávacího prostředí a kulturní výměna však mohou být hodnoceny kladně, pokud jsou ve vašem zázemí mezery.

Nemcina jazyk


Užitečné tipy pro psaní motivačního dopisu v němčině


Další tipy a osvědčené postupy pro psaní motivačního dopisu v Němčině

 • Jazyková správnost a korektura: Jazyková správnost je klíčová. Motivační dopis v Němčině by měl být gramaticky bezchybný, bez překlepů a stylistických chyb. Po jeho napsání je důležité dopis pečlivě přečíst a zkontrolovat. Ještě lepší je, pokud to udělá někdo jiný, kdo má s jazykem zkušenosti.
 • Struktura dopisu: Motivační dopis by měl mít jasnou a logickou strukturu. Dopis by měl začínat pozdravem, následovat by měl úvod, kde se krátce představíte, pak hlavní část, kde uvedete, proč se o danou pozici ucházíte a jaké máte zkušenosti a dovednosti. Závěr by měl obsahovat poděkování za přečtení dopisu a očekávání dalších kroků.
 • Konkrétnost: Vyhněte se obecným frázím a klišé. Zaměřte se na konkrétní důvody, proč se o danou pozici ucházíte, jaké máte relevantní zkušenosti a dovednosti a jak byste mohli přispět k firmě.
 • Formální jazyk: Motivační dopis by měl být napsán formálním jazykem. Vyhněte se slangovým výrazům nebo příliš neformálnímu jazyku.
 • Personifikace: Snažte se dopis napsat tak, aby byl co nejvíce přizpůsobený konkrétní firmě a pozici, o kterou se ucházíte. Vyhýbejte se obecným dopisům, které lze poslat na jakoukoliv pozici v jakékoliv firmě.
 • Délka dopisu: Motivační dopis by neměl být příliš dlouhý. Ideální délka je jedna strana formátu A4.
 • Závěrečný podpis: Nezapomeňte dopis podepsat. Můžete použít jak svůj běžný podpis, tak elektronický podpis.
Dodržování těchto tipů a osvědčených postupů vám pomůže napsat efektivní a přesvědčivý motivační dopis v Němčině.

Jak zlepšit svůj motivační dopis v němčině


Nemcina jazyk


Zde je několik konkrétních rad, jak vylepšit váš motivační dopis pro německý pracovní trh:

 1. Použijte formální oslovení: V německých motivačních dopisech je důležité používat formální oslovení, jako je "Sehr geehrte Damen und Herren", pokud neznáte jméno osoby, které dopis adresujete.
 2. Vyhněte se chybám v gramatice a pravopisu: I malá chyba může způsobit špatný dojem. Používejte německý pravopis a gramatiku správně.
 3. Přizpůsobte dopis konkrétní pozici: Německé firmy oceňují, když uchazeč ukáže, že si udělal domácí přípravu. Ukažte, že jste si přečetl popis práce a že rozumíte požadavkům a očekáváním.
 4. Použijte specifické příklady: Místo abstraktních tvrzení o vašich schopnostech uveďte konkrétní příklady, kdy jste tyto dovednosti uplatnil.
 5. Zdůrazněte svou znalost německého jazyka: Pokud umíte německy, uveďte to v dopise. To je velkou výhodou na německém trhu práce.
 6. Buďte struční a jasní: Německý styl komunikace je přímý a jasný. Držte se toho ve svém dopise.
 7. Nezapomeňte na formální závěr: V německém dopise je důležité ukončit dopis formálně, například "Mit freundlichen Grüßen" a vaším plným jménem.
 8. Neopomíjejte žádné důležité informace: Německé firmy očekávají, že uchazeči poskytnou veškeré potřebné informace, jako jsou kontaktní údaje, odkazy na sociální sítě, datum a místo narození.

Zakončení: Jak napsat úspěšný motivační dopis v němčině


V rámci celého procesu vytváření účinného motivačního dopisu v němčině jsme prošli několika klíčovými body. Začali jsme tím, že jsme se zaměřili na strukturu dopisu, která musí být jasná a logická. Důraz jsme kladli také na význam výběru správných slov a frází, které dokáží přesně a efektivně prezentovat vaše schopnosti a zkušenosti.

Podtrhli jsme význam představení se jako hodnotného kandidáta, který může přinést společnosti konkrétní výhody. Je důležité, aby uchazeč ukázal, že rozumí potřebám společnosti a je připraven je naplnit.

Silný motivační dopis v němčině může mít výrazný dopad na vaše šance získat práci. Je to váš vstupní lístek do procesu výběrového řízení, první dojem, který u potenciálního zaměstnavatele zanecháte. Dobře napsaný dopis dokáže vzbudit zájem a přesvědčit zaměstnavatele, že právě vy jste tou správnou volbou.

Bez ohledu na to, jakou šablonu pro svůj motivační dopis zvolíte, nezapomeňte ji přizpůsobit svým jedinečným zkušenostem, dovednostem a cílům. Každý z nás je jedinečný a tak by měl být i váš dopis. Nebojte se být autentický a originální. To je to, co vás odliší od ostatních uchazečů.

Nyní, když jste vybaveni všemi potřebnými nástroji a znalostmi, je čas se pustit do psaní. Nezapomeňte, že úspěch neprichází hned a může být třeba několik pokusů, než vytvoříte ten pravý motivační dopis. Ale nevzdávejte se, vaše snaha se vyplatí. Hodně úspěchů přeje váš tým.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Nejčastější dotazy týkající se psaní motivačního dopisu v němčině

Jaký je typický formát motivačního dopisu v Německu?

Obecně platí, že německý motivační dopis by měl být strukturován do tří hlavních částí: úvod, hlavní tělo a závěr. Úvod by měl obsahovat krátkou prezentaci a důvod pro zájem o danou pozici. Hlavní tělo by mělo zdůraznit vaše dovednosti, zkušenosti a výsledky, které jsou relevantní pro požadovanou roli. Závěr by měl shrnout, proč jste ideálním kandidátem, a vyjádřit váš zájem o další kroky v procesu výběru. Dopis by měl být stručný a přímočarý, obvykle nepřesahuje jednu stránku.

Musím psát motivační dopis v němčině, pokud se ucházím o zaměstnání v Německu?

To záleží na konkrétní pozici a firmě. Pokud je inzerát na pracovní pozici napsán v němčině, je pravděpodobné, že očekávají, že odpověď bude také v němčině. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte se zeptat. Většinou je ale dobré mít připravený motivační dopis v němčině, pokud se ucházíte o práci v Německu.

Jaké jsou specifické požadavky na žádosti o zaměstnání v Německu?

V Německu se obvykle očekává, že žádost o zaměstnání obsahuje několik částí: životopis (CV), motivační dopis, kopie relevantních kvalifikací a referencí. Co se týče životopisu, německé firmy obvykle preferují strukturovaný, chronologický formát, který detailně popisuje vaše předchozí zkušenosti a dovednosti. Důležitá je také fotografie v životopise, což je v Německu běžné, ale v jiných zemích může být považováno za neobvyklé.

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá