Průvodce tvorbou životopisu v dánštině pomocí šablony

Tvorba životopisu pro dánský trh práce má svá vlastní pravidla a charakteristiky, které je třeba respektovat. Dánský trh práce je známý svou otevřeností a flexibilitou, ale také důrazem na work-life balance a sociální odpovědnost. Jak tedy napsat životopis, který zaujme dánského zaměstnavatele? Jaké jsou klíčové prvky, které by měl obsahovat? A jaké jsou nejčastější chyby, kterých se kandidáti při psaní životopisu pro dánský trh práce dopouštějí?
Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V následující části tohoto článku se zaměříme na to, jak napsat dokonalý životopis v dánštině pro dánský trh práce. Při hledání zaměstnání v Dánsku je nezbytné podat životopis napsaný v dánštině, jelikož to nejen ukáže vaši schopnost komunikovat v místním jazyce, ale také prokáže váš respekt a přizpůsobivost k dánské pracovní kultuře. Psaní životopisu v dánštině může značně zvýšit vaše šance na úspěšné získání práce na dánském trhu práce.

Vzorový životopis v dánštině

Personlig Information:

Navn: Jens Hansen

Adresse: Kongensgade 10, 1000 København

Telefon: +45 12345678

Email: jenshansen@example.com

Fødselsdato: 1. januar 1980

Nationalitet: Dansk

Erhvervserfaring:

2015-Nu: Salgschef, Danfoss, København

 • Ansvarlig for at lede et team på 10 sælgere.
 • Implementering af nye salgsstrategier, hvilket har resulteret i en årlig omsætningsvækst på 15%.
 • Opbygning og vedligeholdelse af kundebase, herunder forhandling af kontrakter og aftaler.

2010-2015: Salgskonsulent, Novo Nordisk, København

 • Direkte salg af lægemidler til apoteker og hospitaler.
 • Uddannelse og træning af nyt personale.
 • Overvågning af markedsudviklinger og konkurrencepositionering.

2005-2010: Kundeservicemedarbejder, Telia, København

 • Besvarelse af kundehenvendelser via telefon og email.
 • Problemløsning og fejlfinding.
 • Opbygning og vedligeholdelse af kunderelationer.

Uddannelse:

2001-2004: Bachelor i International Salg og Markedsføring, Copenhagen Business School

Sprogkundskaber:

Dansk: Modersmål

Engelsk: Flydende

Tysk: Flydende

Kompetencer:

 • Erfaring med salgsledelse og teamledelse.
 • Stærke kommunikations- og forhandlingsevner.
 • Solid erfaring med CRM-systemer.

Referencer:

Tilgængelig på anmodning

Jeg erklærer hermed, at alle oplysninger i dette CV er korrekte og opdaterede.


Užitečné fráze pro psaní životopisu v dánštině

V tomto odstavci vám představíme seznam užitečných výrazů a termínů souvisejících s psaním životopisu v dánštině. Tyto termíny jsou přeložené do dánštiny, abyste se mohli lépe orientovat při psaní vašeho životopisu v tomto jazyce.

 • Struktura životopisu - CV struktur
 • Formátování životopisu - CV formatering
 • Vzdělání - Uddannelse
 • Dovednosti - Færdigheder
 • Praxe - Praktik
 • Pracovní zkušenosti - Arbejdserfaring
 • Kontaktní informace - Kontaktinformation
 • Osobní profil - Personlig profil
 • Jazykové dovednosti - Sprogfærdigheder
 • Reference - Referencer

Tyto termíny vám pomohou při sestavování vašeho životopisu v dánštině. Nezapomeňte, že kvalitní životopis je klíčový pro získání vysněného zaměstnání.

Gramatika potřebná pro psaní životopisu v dánštině

Dánština je severogermánský jazyk, který má poměrně jednoduchou gramatiku ve srovnání s některými ostatními evropskými jazyky. Skloňování v dánštině je velmi omezené a týká se převážně určitých a neurčitých členů, které se připojují na konec podstatných jmen (např. "en hund" - pes, "hunden" - pes (určitý)). Dánská slovesa jsou také relativně jednoduchá, protože nemají koncovky pro různé osoby a časy, což znamená, že tvar slovesa se nemění podle toho, kdo ho dělá nebo kdy se to děje.

Při psaní životopisu v dánštině by měl být použit minulý čas pro popis minulých zkušeností a současný čas pro popis aktuálních povinností nebo rolí. Důležité je také vědět, že v dánštině se obecně píše v třetí osobě jednotného čísla, tedy o sobě píšete jako o "on/ona", nikoli "já". Například: "Hun arbejdede som lærer" (Pracovala jako učitelka) místo "Jeg arbejdede som lærer" (Pracoval jsem jako učitel). To je zvláštnost, která se může zdát neobvyklá pro rodilé mluvčí některých jiných jazyků, ale je to standardní praxe v dánštině.

Jak správně sestavit a formátovat životopis v dánštině

Et velstruktureret CV er nøglen til succes på det danske arbejdsmarked. Det er et værktøj, der gør det muligt for jobsøgere at præsentere deres færdigheder, erfaringer og kvalifikationer på en klar og effektiv måde. Et velorganiseret CV hjælper potentielle arbejdsgivere med hurtigt at identificere og forstå kandidatens karriere mål og potentiale. Dermed kan det øge chancerne for at lande drømmejobbet. Samtidig udgør det en udfordring, da det kræver omhyggelig planlægning og overvejelser. Men det er en indsats, der helt sikkert vil betale sig i sidste ende.

Kromě Dánština Šablona životopisu máme k dispozici i další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.


Důležitost správného formátu: Jak napsat úspěšný životopis v dánštině

Stylistické nastavení životopisu v dánštině by mělo respektovat následující pravidla:

 • Písmo: Preferovaným písmem je často Arial nebo Calibri. Tyto typy písma jsou jednoduché, čitelné a profesionální. Dánský trh oceňuje přehlednost a jednoduchost, takže je důležité se vyhnout složitým nebo extravagantním stylům písma.
 • Formát: Doporučeným formátem je A4. Je to standardní velikost papíru používaná v Dánsku a ve většině Evropy.
 • Okraje: Okraje by měly být nastaveny na 1 až 1,5 cm. To umožňuje, aby text nebyl příliš stlačený a zůstal přehledný.
 • Odrážky: Odrážky by měly být použity k organizaci informací a zvýšení jejich čitelnosti. Dánský trh oceňuje strukturovanost a organizaci, takže využití odrážek je velmi doporučené.
 • Oddělovače: Oddělovače mohou být použity k oddělení různých sekcí životopisu, jako jsou pracovní zkušenosti, vzdělání atd. Měly by být jednoduché a nenápadné, aby nepřekážely čtení.
 • Barvy: Snažte se omezit použití barev na minimum. Dánský trh preferuje konzervativnější a profesionální prezentaci, takže by měly být použity primárně neutrální barvy, jako je černá, šedá nebo modrá.

Jak správně strukturovat dánský životopis: Klíčové rady a tipy

Při psaní životopisu v dánštině je důležité dodržet určitou strukturu a obsah, který je přijatelný pro dánský trh práce. Níže jsou uvedeny hlavní části životopisu, které by měly být zahrnuty:

 • Kontaktní informace: Tyto informace by měly být uvedeny na začátku životopisu a měly by zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail. V Dánsku je také běžné uvést datum narození a občanský stav.
 • Profesní profil: Tato sekce by měla stručně popsat dosavadní kariéru a profesní cíle uchazeče. Měla by být zaměřena na to, co uchazeč přináší na stůl a jak by mohl přispět k potenciálnímu zaměstnavateli.
 • Profesní zkušenosti: V této části by měl uchazeč uvést své předchozí pozice, zaměstnavatele, období zaměstnání a hlavní úkoly a úspěchy v každé roli. V Dánsku se obvykle očekává, že nejnovější zkušenosti budou uvedeny jako první.
 • Dovednosti: Tato sekce by měla zahrnovat jak technické dovednosti, tak měkké dovednosti. Pokud se uchazeč uchází o pozici, kde je požadována znalost dánštiny, měl by tuto dovednost zvýraznit.
 • Vzdělání: V této části by měl uchazeč uvést své vzdělání, včetně názvu studijního programu, názvu instituce a data ukončení studia.
 • Další oddíly: Tato část může zahrnovat informace o jazycích, koníčcích, dobrovolnické práci, publikacích nebo jakýchkoli dalších relevantních informacích. V Dánsku může být také užitečné uvést, zda má uchazeč řidičský průkaz.

Každý uchazeč by měl pečlivě přizpůsobit svůj životopis konkrétní pozici, o kterou se uchází, a zvážit, které informace jsou pro potenciálního zaměstnavatele nejdůležitější.

Jak správně napsat záhlaví životopisu v dánštině: Klíč k úspěchu na dánském pracovním trhu

Záhlaví životopisu v dánštině je klíčové pro první dojem a mělo by obsahovat všechny důležité kontaktní informace. K jeho vytvoření postupujte následovně:

 1. Na prvním řádku zadejte své příjmení a jméno. Toto jsou základní identifikační údaje, které musí být na první pohled jasné.
 2. Pod své jméno napište svou profesi a obor. Tím okamžitě dáte najevo, v jakém oboru máte zkušenosti a kde hledáte práci.
 3. Následující informací by měla být vaše poštovní adresa. Tuto informaci můžete umístit na stejný řádek jako profesi a obor, pokud se vám to lépe hodí do layoutu životopisu.
 4. Telefonní číslo je další nezbytnou součástí. Zadejte ho tak, aby bylo snadno čitelné a rozhodně se ujistěte, že je správné.
 5. Poslední řádek by měl obsahovat váš e-mail. Vyberte takový, který je profesionální a vhodný pro komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem.

Pamatujte, že všechny tyto údaje by měly být jasně viditelné a snadno čitelné, aby potenciální zaměstnavatel mohl rychle a snadno s vámi navázat kontakt.

SPRÁVNĚ

Efternavn, Fornavn

Profession og felt

Postadresse

Telefon

E-mail adresse


Hrajte na první dojem: Role fotografie v dánském životopise

V Dánsku není přidání fotografie do životopisu obecně vyžadováno. Představení se prostřednictvím fotografie je nepovinné a závisí na individuálním rozhodnutí každého uchazeče o zaměstnání. Na dánském trhu práce je velký důraz kladen na kvalitu a obsah životopisu, nikoliv na vizuální prezentaci.

Nicméně, pokud se uchazeč rozhodne přidat fotografii, měl by se držet několika zásad. Fotografie by měla být profesionální a aktuální, ideálně ve formátu pasové fotografie. Neformální nebo staré fotografie by mohly působit neprofesionálně. Dobře je také se vyhnout výrazným rámečkům, které by mohly od distract od obsahu životopisu.

Přestože Dánsko je liberální země s otevřenou společností, přidání fotografie do životopisu může někdy vést k nechtěné diskriminaci, ať už vědomé či nevědomé. Proto je v mnoha případech lepší se na přidání fotografie do životopisu vyhnout. Vždy je dobré si také ověřit, zda konkrétní zaměstnavatel nevyžaduje fotografii v životopise - v takovém případě by samozřejmě měla být přiložena.

Jak napsat životopis v dánštině: Důležitost zkušeností pro dánský trh práce

Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro dánský trh práce

Část životopisu týkající se zkušeností v Dánština má klíčový význam pro potenciální zaměstnavatele, protože dokládá praktické využití jazyka v reálném pracovním prostředí. Zvláště v případě pracovních pozic, kde je komunikace v dánštině nezbytná, může mít tato část životopisu rozhodující význam při výběrovém řízení.

• Chronologické řazení: Zkoušenosti v Dánština by měly být seřazeny od nejnovějších k nejstarším. Tímto způsobem může zaměstnavatel snadno vidět, jak se vyvíjely vaše jazykové dovednosti a v jakých oblastech jste je využívali.

• Data uzavření smlouvy: Uveďte přesné datum začátku a konce vaší práce v dané pozici. Tímto způsobem může zaměstnavatel posoudit, jak dlouho jste daný jazyk aktivně využívali v praxi.

• Název práce: Zmiňte název pozice, na které jste dánštinu využívali. Může to být například 'Obchodní zástupce pro Dánsko' nebo 'Překladatel dánštiny'.

• Seznam odrážek: Pod názvem práce uveďte konkrétní oblasti, ve kterých jste dánštinu využívali. To může zahrnovat například překlady, obchodní jednání, prezentace nebo komunikace s klienty.

• Popis práce: V několika větách popište, jaké byly vaše hlavní povinnosti a jak jste při nich využívali dánštinu. Zaměstnavatel tak získá konkrétní představu o vašich dovednostech.

• Použití klíčových slov: Ve svém popisu používejte klíčová slova, která souvisí s dánštinou a vaší pracovní pozicí. Mohou to být například 'překlad', 'komunikace v dánštině', 'obchodní jednání' nebo 'prezentace'. Klíčová slova pomohou zaměstnavateli rychle identifikovat vaše dovednosti a zkušenosti.

SPRÁVNĚ

Stilling: Projektleder

Virksomhed: Novo Nordisk, København

Periode: Januar 2016 - December 2020

 • Ledede og koordinerede tværfaglige projektteams.
 • Udviklede og implementerede projektplaner i henhold til virksomhedens strategi.
 • Overvågede projektets fremskridt og adresserede eventuelle problemer eller forsinkelser.
 • Deltog i regelmæssige statusmøder med interessenter.
 • Sikrede overholdelse af virksomhedens kvalitetsstandarder og retningslinjer.

Jak napsat životopis v dánštině, když nemáte žádné zkušenosti

Pokud se chystáte vyplnit životopis v dánštině a nemáte s tím žádné zkušenosti, může to být poněkud komplikované. Tento článek je určen právě pro vás, protože zde najdete snadno použitelné tipy, které vám s touto úlohou pomohou. Přečtěte si následující rady a vyplňte svůj životopis bez jakýchkoli problémů.

 1. Zdůrazněte své dovednosti: I když nemáte předchozí pracovní zkušenosti, můžete mít řadu dovedností, které by byly pro zaměstnavatele atraktivní. Můžete se soustředit na dovednosti, které jste získali během studia, na dobrovolnické práci nebo v rámci svých koníčků.
 2. Uveďte své vzdělání: Pokud jste nedávno dokončili školu nebo univerzitu, uveďte to do svého životopisu. Můžete také uvést jakékoliv kurzy nebo certifikáty, které jste získali.
 3. Zaměřte se na dobrovolnickou činnost: Pokud jste se někdy podíleli na dobrovolnické práci, tak to rozhodně uveďte. To ukazuje, že jste ochotni pracovat a že se aktivně zapojujete do své komunity.
 4. Zahrňte zájmy a koníčky: Pokud máte koníčky nebo zájmy, které souvisejí s prací, o kterou se ucházíte, měli byste je uvést. To může ukázat, že máte vášeň pro danou oblast.
 5. Uveďte referenční osoby: Pokud můžete, uveďte nějaké referenční osoby. To mohou být učitelé, trenéři nebo jiné důvěryhodné osoby, které vás mohou doporučit.
 6. Dbejte na kvalitní prezentaci: I když nemáte mnoho zkušeností, můžete se stále prezentovat jako profesionál. Ujistěte se, že váš životopis je dobře strukturovaný, přehledný a bez chyb.
 7. Zahrňte osobní prohlášení: Osobní prohlášení je krátký odstavec, který shrnuje, kdo jste a jaké jsou vaše cíle. To může zaměstnavateli pomoci lépe vás pochopit.
 8. Uveďte jakoukoliv praxi nebo stáže: Pokud jste absolvovali praxi nebo stáž, i když nebyla placená, měli byste ji uvést. Toto může ukázat, že máte nějaké praktické zkušenosti v daném oboru.
 9. Být upřímný: Je důležité být upřímný při vyplňování životopisu. Pokud nemáte mnoho zkušeností, je lepší to přiznat a ukázat, co jiného můžete nabídnout, než lhát nebo přehánět.
 10. Přizpůsobte svůj životopis pro každou pracovní pozici: Zaměstnavatelé ocení, když uvidí, že jste si dali tu námahu přizpůsobit svůj životopis pro konkrétní pozici. To může zahrnovat změnu důrazu na určité dovednosti nebo zkušenosti, které jsou pro danou práci nejrelevantnější.

Význam vzdělání pro životopis v dánštině

Část o vzdělání v životopise hraje klíčovou roli, nejen v Dánsku, ale ve všech zemích. V Dánsku je to zvlášť důležité, protože dánské pracovní trhy hodnotí kvalifikace a dovednosti, které člověk získal během svého vzdělávacího procesu. Dánské firmy často vyžadují specifické vzdělání a certifikáty jako podmínku pro získání určitých pozic. Proto je důležité mít v životopise správně a přehledně uvedené všechny vzdělávací údaje.

Informace o vzdělání dávají potenciálním zaměstnavatelům přehled o kandidátových odborných znalostech a dovednostech. Můžou také naznačit, jak se kandidát dokáže učit a adaptovat na nové situace, což jsou vlastnosti, které mohou být pro zaměstnavatele velmi atraktivní. Kromě toho, v Dánsku má profesionální vývoj a celoživotní vzdělávání velký význam, takže uvedení informace o dalším vzdělávání a kurzůch může být velkým plusem.

Jak správně uvádět vzdělání v dánském životopise

Umístění vzdělání v životopisu závisí na kontextu a zkušenostech uchazeče. V Dánsku, stejně jako v mnoha dalších zemích, se obecně doporučuje uvádět vzdělání na prvním místě, pokud je uchazeč nedávno absolventem nebo pokud je jeho vzdělání přímo relevantní pro pozici, o kterou se uchází. Například, pokud se uchazeč s magisterským titulem v oboru strojírenství uchází o pozici inženýra, je vhodné uvést vzdělání na prvním místě, aby upoutalo pozornost personalisty.

Na druhou stranu, pokud má uchazeč dlouholetou pracovní zkušenost, která je přímo relevantní k pozici, o kterou se uchází, měla by být tato zkušenost uvedena jako první. Například, pokud se uchazeč s dvacetiletou praxí v oboru IT uchází o pozici IT manažera, je doporučeno uvést zkušenosti jako první, neboť jsou pro tuto pozici klíčové. Vzdělání by v tomto případě následovalo po pracovních zkušenostech.

Kromě toho, v Dánsku se očekává, že životopis bude strukturován chronologicky, což znamená, že nejnovější zkušenosti by měly být uvedeny jako první. To je další důvod, proč by vzdělání mělo být uvedeno na prvním místě, pokud je uchazeč nedávno absolventem. V opačném případě, pokud má uchazeč již dlouhodobou pracovní praxi, je vhodné uvést nejprve tuto praxi a až poté vzdělání.

SPRÁVNĚ

Uddannelse

2009-2013: BA i Internationale Studier, Københavns Universitet

Fokuserede på global politik og økonomi med speciale i europæiske forhold. Afsluttede med en afhandling om EU's økonomiske politik.

2013-2015: MA i International Forretning, Aarhus Universitet

Specialiserede mig i strategisk ledelse og interkulturel kommunikation. Min afhandling undersøgte, hvordan danske virksomheder kan tilpasse sig nye markeder i Asien.

2015-2016: Certificeret Projektleder, Dansk Projektledelse Institut

Gennemførte en intensiv kursus og blev certificeret projektleder. Har siden anvendt disse færdigheder i forskellige forretningsmiljøer.

Sprog:

Flydende i dansk og engelsk. God forståelse for svensk og norsk.

Færdigheder:

Microsoft Office-pakken, projektledelse, interkulturel kommunikation.


Důležitost dovedností pro životopis v dánštině

Dovednosti v životopise jsou klíčové pro úspěch v jakémkoli oboru, ale v Dánsku jsou obzvláště důležité. Tato severská země je známá svou silnou pracovní etikou a vysokým standardem odborných dovedností. Dánští zaměstnavatelé očekávají, že uchazeči o práci budou mít ve svém životopise jasně uvedené, relevantní a ověřitelné dovednosti. Dánský trh práce je konkurenční a zaměstnavatelé očekávají od uchazečů, že budou schopni předvést své dovednosti a zkušenosti na konkrétních příkladech z praxe.

Náboráři v Dánsku hledají kandidáty, kteří jsou schopni pracovat samostatně, ale zároveň jsou týmoví hráči. Důraz je kladen na schopnost řešit problémy, tvůrčí myšlení a schopnost učit se novým věcem. Také hledají lidi, kteří jsou flexibilní, adaptabilní a kteří dokážou pracovat pod tlakem. Navíc, znalost dánštiny nebo alespoň angličtiny na pokročilé úrovni je často klíčovým požadavkem. V neposlední řadě, Dánové oceňují kandidáty, kteří mají mezinárodní zkušenosti a rozumí multikulturnímu prostředí.

V následujícím textu představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu v dánštině.
SPRÁVNĚ

Měkké dovednosti (Soft skills):

 • Komunikační dovednosti (Kommunikationsevner)
 • Týmová práce (Teamarbejde)
 • Řešení problémů (Problemløsning)
 • Kritické myšlení (Kritisk tænkning)
 • Flexibilita (Fleksibilitet)
 • Organizační dovednosti (Organisationsevner)
 • Multitasking (Multitasking)
 • Tvorba rozhodnutí (Beslutningstagning)
 • Kreativita (Kreativitet)
 • Pracovní etika (Arbejdsmoral)

Tvrdé dovednosti (Hard skills):

 • Ovládání počítačových programů (Computerprogramkontrol)
 • Znalost jazyků (Sprogkundskaber)
 • Datová analýza (Dataanalyse)
 • Projektový management (Projektledelse)
 • Prodej a marketing (Salg og marketing)
 • Grafický design (Grafisk design)
 • Finanční plánování (Finansiel planlægning)
 • Programování (Programmering)
 • Znalost právních předpisů (Kendskab til lovbestemmelser)
 • První pomoc (Førstehjælp)

Další důležité části životopisu v dánštině

Další rubriky v životopise mohou poskytnout důležitý kontext a umožnit potenciálnímu zaměstnavateli lépe pochopit vaše schopnosti, zájmy a kvalifikace. Například, pokud jste v minulosti získali nějaké certifikáty nebo máte řidičský průkaz, může to být relevantní pro určité pozice. Stejně tak, pokud máte zkušenosti s určitými IT nástroji nebo jste schopni mluvit několika jazyky, může to být velkým přínosem pro určité role. Přidání těchto kategorií do životopisu může pomoci potenciálnímu zaměstnavateli vidět širší obraz vašich schopností a zkušeností.

První kategorie, kterou jsem vybral, jsou "Jazyky". Znalost více jazyků je v dnešním globalizovaném světě velkou výhodou. Může to naznačovat, že jste schopni komunikovat s lidmi z různých kultur a zemí, což může být užitečné pro mezinárodní firmy nebo pro pozice, které vyžadují cestování nebo komunikaci s klienty nebo kolegy z jiných zemí.

Druhou kategorií je "IT nástroje". V dnešní digitální době je schopnost používat různé IT nástroje a software zásadní pro téměř jakoukoli pozici. Bez ohledu na to, zda jde o základní dovednosti, jako je práce s Microsoft Office, nebo pokročilé technické dovednosti, jako je programování nebo práce s databázemi, může tato sekce ukázat zaměstnavateli, že jste technicky zdatní a schopni se rychle přizpůsobit novým technologiím.

Body pro zlepšení životopisu v dánštině

Zlepšení vašeho životopisu pro dánský pracovní trh může výrazně zvýšit vaše šance na získání zaměstnání. Zde je několik konkrétních tipů, jak na to:

 1. Uveďte osobní údaje: V Dánsku je běžné uvádět datum narození a rodinný stav ve svém životopisu. Také doporučujeme uvést telefonní číslo, e-mail a adresu.
 2. Jazykové znalosti: Jazykové schopnosti jsou velmi důležité na dánském trhu práce. Uveďte všechny jazyky, kterými hovoříte, a uveďte úroveň vaší dovednosti.
 3. Struktura: Dánové dávají přednost stručnosti a jasnosti. Udržujte svůj životopis stručný, jasný a přehledný.
 4. Profesní zkušenosti: Začněte svými nejnovějšími pracovními zkušenostmi a pokračujte zpět v čase. Uveďte název pozice, název společnosti, období zaměstnání a krátký popis vašich úkolů a úspěchů.
 5. Vzdělání: Uveďte své vysokoškolské vzdělání a jakékoli další relevantní kurzy nebo certifikáty.
 6. Doplňkové dovednosti: Uveďte jakékoli další dovednosti, které by mohly být pro vaši cílovou pozici užitečné, například IT dovednosti nebo řidičský průkaz.
 7. Reference: Pokud máte reference, uveďte je. Dánové často kontaktují reference, takže se ujistěte, že jsou aktuální.
 8. Fotografie: Ačkoli to není povinné, v Dánsku je běžné mít fotografii na životopise. Ujistěte se, že je to profesionální fotografie, kde máte vhodné oblečení.

Klíčové prvky životopisu v dánštině

V závěru tohoto článku bychom vám rádi představili několik klíčových bodů, které byste měli mít na paměti při psaní životopisu v dánštině. Tyto konkrétní a praktické tipy vám pomohou vytvořit kvalitní a profesionální CV, které zaujme potenciálního zaměstnavatele.

 • Ujistěte se, že jste správně použil(a) dánskou gramatiku a pravopis. Překlepy a jazykové chyby mohou působit neprofesionálně.
 • Použijte profesionální a formální jazyk. Přestože Dánové jsou známí svou neformálností, životopis by měl být stále formální dokument.
 • Struktura životopisu by měla být jasná a logická. Typicky se začíná kontaktními údaji, následuje pracovní zkušenost, vzdělání a dovednosti.
 • Pracovní zkušenost a vzdělání by měly být uvedeny v chronologicky opačném pořadí, tedy od nejnovějšího k nejstaršímu.
 • Pokud se ucházíte o specifickou pozici, ujistěte se, že váš životopis reflektuje dovednosti a zkušenosti relevantní pro danou roli.
 • Nepřehánějte se délkou. Ideální délka životopisu je 1-2 strany.
 • Nezapomeňte uvést reference, pokud je máte. Může to posílit váš životopis a zvýšit vaše šance na úspěch.
 • Nakonec, nezapomeňte na osobní prohlášení nebo doprovodný dopis, který shrnuje, proč jste ideální kandidát pro danou pozici.

Jak napsat motivační dopis v dánštině

Když se ucházíte o práci v Dánsku, je velmi důležité přiložit k životopisu také motivační dopis. Tento dokument je často prvním kontaktem mezi vás a potenciálním zaměstnavatelem, a proto by měl ukázat, proč byste byli ideálním kandidátem pro danou pozici. Motivační dopis vám umožňuje představit sebe a vaše dovednosti v osobnějším světle, než je tomu v případě životopisu. Dánské firmy kladou velký důraz na týmovou práci, komunikativnost a motivaci, takže je důležité, aby tyto aspekty zazněly ve vašem motivačním dopise. Navíc, pokud je váš dopis v dánštině, ukáže to vaši snahu a respekt k dánské kultuře a pracovnímu trhu.

Jak napsat životopis v dánštině: odpovědi na nejčastější dotazy

Otázka: Jaký je obvyklý formát životopisu v Dánsku?

Odpověď: Dánský životopis je obvykle strukturovaný chronologicky a měl by být co nejstručnější, ideálně na jedné až dvou stranách. Je důležité uvést kontaktní informace, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a jazyky. Fotografie není nutná, pokud to výslovně nevyžaduje zaměstnavatel.

Otázka: Jaké informace by měly být obsaženy v životopisu pro dánského zaměstnavatele?

Odpověď: Dánský životopis by měl obsahovat kontaktní informace, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a jazyky. Výčet dosavadních pracovních zkušeností by měl obsahovat také konkrétní úkoly a odpovědnosti. Měli byste také uvést své odborné dovednosti a jazyky, kterými hovoříte. Důležité je také uvést reference.

Otázka: Jak by měla vypadat žádost o zaměstnání v Dánsku?

Odpověď: Žádost o zaměstnání by měla být stručná a přímá. Měla by obsahovat důvod, proč se hlásíte na danou pozici a proč byste byli dobrým kandidátem. Dánské firmy oceňují upřímnost a přímý přístup, takže není třeba se snažit o příliš "prodejný" tón. Žádost by měla být napsána v dánštině, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá