Začínající asistent správce nemovitosti: Životopis, se kterým získáte asistentskou pozici levou zadní!

Láká vás správa nemovitostí, ale zatím nemáte žádné pracovní zkušenosti z praxe? Pak začněte na juniorní asistentské pozici správce nemovitostí! Poradíme vám, jak napsat životopis asistenta správce nemovitostí krok za krokem!

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano
📌Tip: Jak napsat životopis, aby se nabídky na práci jen hrnuly? Použijte profesionální šablonu CV, díky které uděláte nejlepší dojem!

Mohli by vás zajímat i další příklady životopisů, které jsme si pro vás připravili. Podívejte se například na obecné CV asistenta manažera nebo CV administrativního pracovníka. A pokud chcete v oblasti správy nemovitostí povýšit, pak pro vás máme CV správce. Další příklady naleznete zde.

Asistent správce nemovitosti životopis

Správa nemovitostí: Kolik si můžete v oblasti správy budov vydělat?


Společnosti, které se zabývají správou nemovitostí, v České republice nabízejí průměrný plat na pozici asistenta či asistentky správce budov ve výši 26 771 Kč hrubého měsíčně. V případě pozice manažera správy budov je to pak 33 689 Kč hrubého měsíčně (zdroj: Průměrné platy).

💡Poznámka: Výše platu se bude odvíjet od typu společnosti (s.r.o., a.s., apod.), typu a délky pracovního úvazku, místa výkonu práce a mnoha dalších.

Tvorba životopisu na juniorní pozici krok za krokem (i bez praxe)


Psaní životopisu s malými nebo žádnými zkušenostmi na pozici asistenta správce nemovitostí může být náročné, ale se správným přístupem můžete vytvořit přesvědčivý životopis. Níže jsme si pro vás připravili několik rad, tipů a triků, které vám pomohou vytvořit efektivní životopis:

 • Zdůrazněte přenositelné dovednosti: I když nemáte přímé zkušenosti s prací asistenta správce nemovitostí, pravděpodobně máte přenositelné dovednosti, které jsou v tomto oboru cenné. Mohou to být například organizační schopnosti, smysl pro detail, zákaznický servis, komunikace, řešení problémů a řízení času. Nezapomeňte tyto dovednosti zdůraznit ve svém životopise a ukázat, jak je lze uplatnit v roli asistenta správce nemovitostí.
 • Uveďte relevantní zkušenosti: I když nemusíte mít konkrétní zkušenosti se správou nemovitostí, zamyslete se nad všemi zkušenostmi, které jsou pro tento obor relevantní. Může se jednat o dobrovolnickou činnost v komunitních organizacích, účast na projektech souvisejících se správou nemovitostí během stáže nebo práce na částečný úvazek, nebo dokonce správu nájemních nemovitostí jako osobní záměr. Zdůrazněte tyto zkušenosti a vysvětlete svou roli a dovednosti, které jste získali nebo využili.
 • Zdůrazněte vzdělání a certifikace: Pokud jste vystudovali nějaký příbuzný obor, například obchodní administrativu, správu nemovitostí nebo pohostinství, nezapomeňte jej v životopise výrazně uvést.
 • Dále uveďte všechny relevantní certifikáty nebo kurzy, které jste absolvovali, například kurzy správy nemovitostí nebo certifikáty od renomovaných organizací.
 • Zdůrazněte dosažené úspěchy, které se dají přenést: I když jste dosud nezastávali formální pozici asistenta správce nemovitostí, myslete na úspěchy nebo dosažené výsledky z předchozích funkcí nebo zkušeností, které prokazují váš potenciál jako správce nemovitostí. Může jít například o úspěšné vedení týmu, překonávání očekávání zákazníků, zavádění efektivních procesů nebo řešení složitých problémů.
 • Pokud je to možné, kvantifikujte své úspěchy, abyste poskytli hmatatelné důkazy o svých schopnostech.
 • Připojte výrazné profesní shrnutí nebo kariérní cíl: V úvodu životopisu uveďte dobře formulované profesní shrnutí či kariérní cíl. Tento krátký odstavec pomůže zdůraznit vaše nadšení pro práci asistenta správce nemovitostí a váš závazek učit se a rozvíjet se v oboru. Tím prokážete své nadšení a odhodlání, což může kompenzovat nedostatek přímých zkušeností.
 • Použijte funkční formát životopisu: Zvažte použití funkčního formátu životopisu, který se zaměřuje spíše na dovednosti a úspěchy než na chronologickou pracovní historii. Tento formát vám umožní vyzdvihnout vaše přenositelné dovednosti a relevantní zkušenosti předem, což náborovým manažerům usnadní rozpoznat váš potenciál. Použít však můžete i obráceně chronologický formát. Zvolte si takový, který odpovídá úrovni vaší praxe.

Závěrem lze říci, že i když psaní životopisu s malou nebo žádnou praxí asistenta správce nemovitostí může představovat výzvu, zdůrazněním přenositelných dovedností, uvedením relevantních zkušeností, zdůrazněním vzdělání a certifikací a použitím funkčního formátu životopisu můžete vytvořit přesvědčivý životopis, který zaujme personalisty a ukáže váš potenciál v oboru.

Začněte v záhlaví CVčka, vložte do něj kontaktní informace


Asistent správce nemovitosti životopis


V životopise asistenta správce nemovitostí jsou důležité kontaktní údaje. Personalista vás musí být schopen kontaktovat co nejdříve, pokud vám chce nabídnout práci. Proto musíte uvést své:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Místo bydliště
 • Odkaz na LinkedIn (máte-li)

⚠️Varování: Vyvarujte se uvádění citlivých osobních informací, jako je váš rodinný stav. Tyto informace do CV nepatří!

Vzdělání potřebné k výkonu práce jako asistent či asistentka správy nemovitostí


V životopise asistenta správce nemovitostí si dejte záležet na tom, aby bylo vzdělání prioritou. Pokud pracujete již několik let a máte za sebou několik solidních pozic, uveďte své vzdělání až za zkušenostmi asistenta správce nemovitostí.

Další údaje, které je třeba uvést:

 • Škola, kterou jste absolvovali + Místo školy
 • Hlavní/ vedlejší obor
 • Rok ukončení studia

Jak nejlépe popsat pracovní zkušenosti?


Tato část však není jen výčtem vašich předchozích povinností asistenta správce nemovitostí. Má vás představit jako plnohodnotného kandidáta tím, že ukáže vaše relevantní úspěchy, a měla by být přizpůsobena konkrétně dané pozici asistenta správce nemovitostí, o kterou se ucházíte. Část o pracovních zkušenostech by měla být podrobným shrnutím vašich relevantních pozic, nemusí se však jednat o oblast správy majetku, jestliže v tomto oboru teprve začínáte.

Příklad

BuildConsult s.r.o, Praha
Asistentka správce budov
Leden 2017 až prosinec 2018
 • Řízení stěhování nájemníků a jejich odchod z portfolia 100 nemovitostí, zajištění hladkého přechodu a minimalizace doby neobsazenosti o 30 %
 • Pravidelné inspekce a kontroly údržby nemovitostí, proaktivní identifikace a řešení problémů, což vedlo ke snížení nákladů na údržbu o 15 %
 • Vedení přesných záznamů o všech činnostech nájemců, čímž byl zajištěn soulad s místními, státními a federálními zákony a usnadnil bezproblémové finanční výkaznictví

Komunikace, organizace a další potřebné dovednosti asistenta


Zdůrazněte své technické a měkké dovednosti, jako je znalost softwaru pro správu nemovitostí, vynikající komunikační schopnosti a dobré organizační schopnosti.

Sekce dovedností, která ukazuje, co umíte, obsahuje:

 • Klíčová slova z inzerátu, která vám pomohou přizpůsobit CV na míru pozici,
 • Tvrdé i měkké dovednosti, včetně technických a lidských dovedností,
 • Dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte,
 • Ne více než 10 dovedností - aby byl životopis čitelný.

Tvrdé dovednosti

 • Údržba a opravy nemovitostí
 • Vyjednávání a správa nájemních smluv
 • Prověřování a výběr nájemníků
 • sestavování rozpočtu a finanční řízení
 • Marketing a reklama nemovitostí
 • Znalost místních zákonů a předpisů týkajících se bydlení
 • Správa smluv
 • Služby zákazníkům a vztahy s nájemníky
 • Kontrola nemovitostí a správa inventáře
 • Procesy vybírání nájemného a vystěhování
 • Řízení dodavatelů
 • Účetnictví nemovitostí a vedení účetnictví

Měkké dovednosti

 • Komunikace
 • Týmová práce a spolupráce
 • Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Obsluha zákazníků a budování vztahů
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Obsluha zákazníků
 • Organizace a time management
 • Rozhodování a strategické plánování
 • Profesionalita a etické chování
 • Vedení a řízení týmu
 • Empatie a porozumění

Doplňkové sekce, které v oblasti správy nemovitostí zaměstnavatelé ocení


 • Certifikace: Pokud jste získali nějaké certifikáty týkající se správy nemovitostí, nezapomeňte je uvést.
 • Reference: Obecně není nutné uvádět reference v životopise, ale můžete uvést "Reference jsou k dispozici na vyžádání", abyste vyjádřili ochotu je poskytnout.
 • Jazyky: Nedělá vám problém komunikace s nájemníky, s klienty a dodavateli v cizím jazyce? Pak to uveďte v životopise! Praha a další velká města budou jazykové schopnosti vyžadovat!
 • Zájmy a záliby: Máte-li relevantní volnočasové aktivity, neváhejte je na konec životopisu uvést, jestliže vám ještě zbylo místo.

Profesní shrnutí nebo kariérní cíl: Prezentujte se jako nejlepší kandidát na pozici začínajícího asistenta


Asistent správce nemovitosti životopis


Profesní shrnutí životopisu je stručným přehledem vašich dovedností, zkušeností a úspěchů, který zaměstnavateli poskytne rychlou představu o vaší kvalifikaci a potenciální vhodnosti pro danou pozici. Nemáte-li příliš pracovních zkušeností, pak vyjádřete svou motivaci a danšení pomocí kariérního cíle.

Příklad

Jsem efektivním asistentem správce nemovitostí orientovaný na výsledky s prokazatelnými úspěchy při uzavírání nájemních smluv a smluv o pronájmu, zavádění systémů pro správu dotazů a stížností nájemníků a vytváření cílených marketingových strategií. Mám bohaté zkušenosti s řízením stěhování nájemníků, prováděním inspekcí nemovitostí a vedením přesných záznamů pro zajištění souladu se zákony a usnadnění bezproblémového finančního výkaznictví.

Zájem o pozici vyjádříte motivačním dopisem!


Motivační dopis je dokument přiložený k životopisu uchazeče. Hraje zásadní roli při rozhodování o tom, zda budete přijati, či nikoli. Vylepšuje dobře napsaný životopis.

Základním cílem dobrého motivačního dopisu je přesvědčit zaměstnavatele nebo přijímací komisi, že jste pro danou pozici nebo akademický program nejvhodnější.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jakou kvalifikaci a dovednosti by měl mít asistent správce nemovitostí?

Asistent správce nemovitostí by měl mít obvykle alespoň středoškolské vzdělání s maturitou nebo jeho ekvivalent, některé pozice však mohou vyžadovat bakalářský titul v oboru nemovitostí nebo příbuzném oboru. Nezbytné jsou dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a obsluhovat zákazníky. Výhodou jsou také zkušenosti se softwarem pro správu nemovitostí a znalost příslušných zákonů a předpisů.

Co by měl obsahovat životopis asistenta správy nemovitostí?

V životopise správce nemovitostí na vstupní úrovni by měla být zdůrazněna jeho schopnost efektivně spravovat nájemní smlouvy a smlouvy o pronájmu, stejně jako jeho zkušenosti s vyřizováním dotazů a stížností nájemníků. Měl by zdůraznit své dovednosti v oblasti zavádění marketingových strategií, řízení změn nájemců a provádění pravidelných kontrol nemovitostí. Kromě toho může prokázat své znalosti v oblasti vedení přesných záznamů o nájemnících, vyjednávání a prosazování pravidel pro nájemníky a rychlého vyřizování požadavků na údržbu, čímž prokáže své komplexní znalosti v oblasti správy nemovitostí.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis