Vytváříme životopis v Chorvatštině: Průvodce šablonou

Chorvatský trh práce je charakterizován silnou konkurencí a vysokými nároky na kvalifikaci a dovednosti uchazečů. Jak se tedy v tomto prostředí vyznačit a představit se v nejlepším světle? Které techniky a postupy při psaní životopisu pro chorvatský trh práce je vhodné využít? V následujícím článku se zaměříme na to, jak připravit účinný a atraktivní životopis, který upoutá pozornost potenciálních zaměstnavatelů v Chorvatsku.
Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V následujících odstavcích našeho článku se podrobně seznámíte s postupem psaní dokonalého životopisu v chorvatštině, speciálně přizpůsobeného pro chorvatský trh práce. Při hledání zaměstnání v Chorvatsku je klíčové předložit životopis napsaný v místním jazyce, který je přizpůsobený specifikům místního trhu práce. Toto vám umožní lépe komunikovat vaše dovednosti a zkušenosti potenciálním zaměstnavatelům, což zvyšuje vaše šance na úspěch v konkurenčním prostředí chorvatského pracovního trhu.

Příklad životopisu v chorvatštině

Osobne informacije:

Ime i prezime: Ivan Horvat

Adresa: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, Hrvatska

Datum rođenja: 13. 07. 1985.

Telefon: +385 98 123 4567

E-mail: ivan.horvat@email.com

Radno iskustvo:

 1. Voditelj prodaje, Poduzeće XYZ, Zagreb, 2015. - danas
 • Planiranje i implementacija strategija prodaje
 • - Praćenje i izvješćivanje o prodajnim rezultatima
 • - Izgradnja i održavanje odnosa s klijentima
 • - Koordinacija s marketinškim timom na promociji proizvoda
 1. Prodajni predstavnik, Kompanija ABC, Zagreb, 2010. - 2015.
 • Prodaja proizvoda i usluga
 • - Održavanje odnosa s postojećim klijentima i privlačenje novih
 • - Prikupljanje i analiza povratnih informacija od klijenata
 • - Sudjelovanje u razvoju novih prodajnih strategija

Obrazovanje:

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2003. - 2008.

 • Diplomirao ekonomiju, smjer: marketing

Dodatne vještine:

 • Izvrsne komunikacijske i pregovaračke vještine
 • Sposobnost vođenja tima
 • Napredno korištenje MS Office paketa
 • Aktivno znanje engleskog jezika, pasivno znanje njemačkog jezika

Reference:

Dostupne na zahtjev

Članstva:

Član Hrvatske gospodarske komore od 2015. godine

Interesi:

Putovanja, nogomet, čitanje knjiga o samorazvoju

S poštovanjem,

Ivan Horvat


Užitečné fráze pro psaní životopisu v chorvatštině

V následujícím textu naleznete užitečný seznam výrazů, které se týkají psaní životopisu a které jsou přeloženy do chorvatštiny. Tento seznam vám může pomoci lépe pochopit jednotlivé části životopisu a také vám může usnadnit komunikaci s chorvatskými zaměstnavateli.

 • struktura životopisu - struktura životopisa
 • formátování životopisu - formatiranje životopisa
 • vzdělání - obrazovanje
 • dovednosti - vještine
 • praxe - praksa
 • pracovní zkušenosti - radno iskustvo
 • jazykové dovednosti - jezične vještine
 • osobní údaje - osobni podaci
 • kontaktní informace - kontaktne informacije
 • dosažené úspěchy - postignuća
 • reference - reference

Doufáme, že tento seznam vám pomůže při psaní vašeho životopisu v chorvatštině a že vám usnadní hledání práce v Chorvatsku.

Užitečná gramatika pro psaní životopisu v chorvatštině

Chorvatská gramatika je dosti komplexní a zahrnuje jak skloňování jmen a přídavných jmen, tak také časování sloves. V chorvatštině existuje sedm pádů: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál a instrumentál. Například slovo "životopis" (životopis) se ve vokativu mění na "životopisu" (o životopise), v genitivu na "životopisa" (životopisu), atd.

Co se týče časů, chorvatština má sedm gramatických časů: prezent, perfekt, pluskvamperfekt, futur I, futur II, aorist a imperfekt. Pro psaní životopisu je nejvhodnější použít perfekt, který vyjadřuje děje dokonané v minulosti. Perfekt se tvoří pomocí pomocného slovesa "biti" (být) v přítomném čase a minulého participu hlavního slovesa. Například věta "V roce 2010 jsem absolvovala univerzitu" by se přeložila do chorvatštiny jako "Godine 2010. sam diplomirala na sveučilištu". Životopis by měl být napsán v první osobě, tedy z pohledu osoby, která životopis píše. To umožňuje autentické a osobní vyprávění o vlastním životě a dosažených úspěších.

Struktura a formátování životopisu v chorvatštině

Dobro strukturirani životopis ključan je korak u postizanju karijernih ciljeva i suočavanju s izazovima na tržištu rada. Pruža jasnu vizualnu prezentaciju profesionalnih postignuća i vještina koje su od interesa za potencijalne poslodavce. Pravilno strukturiran životopis omogućava brzo i učinkovito pregledavanje, što je od velike važnosti u današnjem brzom poslovnom svijetu. Ističe se važnost pažljivog planiranja i usklađivanja strukture životopisa s potrebama i očekivanjima poslodavca. Sve to pridonosi stvaranju snažnog prvog dojma i povećava šanse za uspjeh na konkurentnom tržištu rada. Stoga je ulaganje vremena i truda u kreiranje dobro strukturiranog životopisa itekako vrijedno.

Kromě Chorvatština Šablona životopisu poskytujeme i další šablony, které by vás mohly zajímat.


Jak napsat úspěšný životopis v chorvatštině: klíčová pravidla formátování

Stylistické nastavení životopisu v chorvatštině je důležité pro vytvoření profesionálního a čitelného dokumentu. Zde jsou klíčové body, na které je třeba se zaměřit:

 • Písmo: Doporučuje se používat jasné a čitelné písma, jako je Arial nebo Times New Roman. Tyto typy písma jsou široce uznávány a snadno čitelné, což je důležité pro zaměstnavatele, kteří často procházejí velkým množstvím životopisů. V Chorvatsku není běžné používat dekorativní písma v profesionálních dokumentech.
 • Formát: Chorvatští zaměstnavatelé obvykle preferují standardní formát A4. Tento formát je nejrozšířenější a nejvhodnější pro tisk.
 • Okraje: Okraje by měly být nastaveny na 2,5 cm na všech stranách. To poskytuje dostatek prostoru pro tisk a zároveň zaručuje, že text nebude příliš stlačený.
 • Odrážky: Používejte odrážky pro výčet dovedností, dosažených výsledků nebo předchozích pracovních povinností. To pomáhá zvýraznit důležité informace a usnadňuje rychlé čtení životopisu.
 • Oddělovače: Oddělovače, jako jsou čáry nebo pruhy, mohou být použity k oddělení různých sekcí v životopise, jako jsou pracovní zkušenosti, vzdělání atd. To pomáhá zlepšit čitelnost a organizaci dokumentu.

Vždy mějte na paměti, že vaším cílem je vytvořit životopis, který je snadno čitelný, profesionální a přehledný pro chorvatské zaměstnavatele.

Jak vytvořit strukturovaný životopis v chorvatštině: klíč k úspěchu

Při psaní životopisu v chorvatštině je důležité mít na paměti strukturu a hlavní části, které jsou specifické pro chorvatský trh práce. Mezi hlavní části patří:

 • Osobní údaje: Tyto informace by měly zahrnovat jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo a e-mail. V Chorvatsku je běžné uvést také občanství.
 • Profesní profil: Tato část by měla být stručným shrnutím kariéry uchazeče, které zdůrazňuje jeho nejvýznamnější úspěchy a dovednosti. Například pokud se uchazeč uchází o pozici ve vedení, měl by zdůraznit své zkušenosti s vedením týmu nebo projektu.
 • Profesní zkušenosti: Tato sekce by měla chronologicky uvádět všechny pracovní pozice, které uchazeč zastával, včetně názvu pozice, názvu společnosti, období zaměstnání a stručný popis povinností a úspěchů na dané pozici. V Chorvatsku je běžné uvést také důvod odchodu z předchozích pozic.
 • Vzdělání: Tato část by měla uvést všechny dosažené akademické tituly, školy, které uchazeč navštěvoval, a roky studia. V Chorvatsku je důležité uvést také středoškolské vzdělání.
 • Dovednosti: Tato sekce by měla zahrnovat jak technické dovednosti, například znalost cizích jazyků nebo počítačové dovednosti, tak také měkké dovednosti, jako jsou komunikační dovednosti nebo schopnost týmové práce.
 • Další oddíly: Tato část by měla zahrnovat jakékoliv další relevantní informace, jako jsou kurzy, certifikáty, zájmy nebo reference. V Chorvatsku je například běžné uvést vojenskou službu.

Každý uchazeč by měl strukturu a obsah svého životopisu přizpůsobit svým individuálním potřebám a cílům a vždy by měl zvážit, jaké informace jsou pro potenciálního zaměstnavatele nejrelevantnější.

Hrajte na první dojem: jak správně vytvořit záhlaví životopisu v chorvatštině

Záhlaví životopisu v chorvatštině má zásadní význam, neboť by mělo jasně a přehledně uvádět všechny kontaktní údaje. Pro vytvoření záhlaví v chorvatštině postupujte podle následujících kroků:

 1. Na začátek záhlaví napište své příjmení a jméno. V chorvatských dokumentech je zvykem uvádět příjmení před jménem.
 2. Pod své jméno a příjmení uveďte svou profesi a obor. To pomůže zaměstnavateli rychleji identifikovat, v jakém oboru máte zkušenosti.
 3. Následně uveďte svou poštovní adresu. Tento údaj by měl obsahovat ulici, číslo domu, město a PSČ.
 4. Dále uveďte své telefonní číslo. Nezapomeňte na mezinárodní předvolbu, pokud se ucházíte o práci v zahraničí.
 5. Nakonec doplňte svou e-mailovou adresu. Dbejte na to, aby byla profesionální a snadno zapamatovatelná.

Dodržením těchto pokynů vytvoříte přehledné a profesionální záhlaví životopisu v chorvatštině, které usnadní zaměstnavateli kontaktování vás.

SPRÁVNĚ

Prezime, Ime

Profesija i struka

Poštanska adresa

Telefon

E-mail adresa


Fotografie v životopise: Klíč k úspěchu na chorvatském trhu práce

V Chorvatsku je praxe přidání fotografie do životopisu volitelná. Avšak, mnoho zaměstnavatelů oceňuje možnost vizuálně se seznámit s kandidátem předtím, než ho pozvou na pohovor. Pokud se rozhodnete vložit fotografii do svého životopisu, měli byste se řídit několika zásadami.

Fotografie by měla být profesionální a aktuální, zobrazující vás v profesionálním oblečení. Doporučená velikost je obvykle 4x6 cm, ale pokud odesíláte životopis elektronicky, obraťte se na požadavky konkrétního zaměstnavatele. Fotografie by měla být většinou portrétní, tedy zobrazovat hlavně obličej a horní část těla. Rámeček není potřebný, ale pokud jej použijete, měl by být jednoduchý a nenápadný.

Pokud se rozhodnete nevložit fotografii, není to považováno za chybu. Někteří zaměstnavatelé dokonce preferují životopisy bez fotografií, aby se vyhnuli možnému obvinění z diskriminace na základě vzhledu. Důležité je, aby byl váš životopis přehledný, strukturovaný a obsahoval všechny relevantní informace o vašem odborném profilu a dosaženém vzdělání.

Jak napsat životopis v chorvatštině: Důležitost zkušeností na chorvatském trhu práce

Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro chorvatský trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopise je zásadní pro potenciálního zaměstnavatele, jelikož podává podrobný přehled o dosavadní kariéře a dovednostech kandidáta. V případě životopisu týkajícího se zkušeností v Chorvatštině, je důležité zaměřit se na konkrétní dovednosti a zkušenosti spojené s touto oblastí, jako je například schopnost překladu, komunikace s místními obyvateli nebo znalost chorvatské kultury a historie.

 • Chronologické řazení: Začněte svými nejnovějšími zkušenostmi a pokračujte zpět v čase. Tento přístup dává zaměstnavateli nejjasnější představu o vašem profesním vývoji.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte přesné období, kdy jste danou práci vykonávali. Tím dáte potenciálnímu zaměstnavateli jasný přehled o délce vaší praxe v daném oboru.
 • Název práce: Uveďte oficiální název pozice, kterou jste zastávali. To pomáhá zaměstnavateli lépe porozumět povaze vaší práce.
 • Seznam odrážek: Každou pozici popište pomocí několika stručných bodů. Ty by měly zdůraznit vaše hlavní úkoly, zodpovědnosti a úspěchy na dané pozici.
 • Popis práce: U každé pozice uveďte stručný, ale jasný popis práce. Zaměřte se na to, jaké dovednosti a znalosti jste při práci získali nebo využívali.
 • Použití klíčových slov: Využijte klíčových slov relevantních pro oblast Chorvatštiny, jako je "překlad", "komunikace", "chorvatská kultura" atd. Tyto termíny pomohou vašemu životopisu lépe se umístit v online hledáních.
SPRÁVNĚ

Pozicija: Voditelj prodaje

Poslodavac: Hrvatski Telekom

Datum: Siječanj 2016. - Prosinac 2020.

 • Upravljanje timom od 10 prodajnih predstavnika.
 • Planiranje i provođenje prodajnih strategija.
 • Organizacija i vođenje prodajnih sastanaka.
 • Izrada mjesečnih izvještaja o prodaji.
 • Praćenje i analiza prodajnih trendova.

Jak napsat chorvatský životopis bez předchozích pracovních zkušeností

Chcete-li se úspěšně ucházet o práci v Chorvatsku, je nezbytné správně vyplnit životopis, i když nemáte žádné předchozí zkušenosti. Následují jednoduché a snadno použitelné tipy, které vám pomohou vytvořit efektivní a profesionální životopis v chorvatštině. Přečtěte si je pozorně a získejte výhodu při hledání práce.

 1. Osobné Informacije: Na početku životopisu napište své osobné informace, včetně jména, kontaktních údajů, adresy a e-mailu.
 2. Profesionalni cilj: Uključite profesionalni cilj na početku životopisu. Ovaj deo treba da bude koncizan i jasan, opisujući vrstu posla koju tražite i vaša očekivanja.
 3. Obrazovanje: Detaljno opisujte svoje obrazovanje, uključujući nazive škola, datum završetka studija i ostvarene uspehe.
 4. Veštine: Izdvojite svoje veštine koje su relevantne za posao na koji se prijavljujete. To može uključivati tehničke veštine, jezike koje govorite, komunikacijske veštine i druge.
 5. Volontiranje i Praksa: Ako nemate radno iskustvo, ali ste volontirali ili imali praksu, obavezno ga uključite u svoj životopis. Opisujte zadatke koje ste obavljali i veštine koje ste stekli.
 6. Aktivnosti izvan škole: Uključite u životopis sve dodatne aktivnosti koje ste obavljali izvan škole, kao što su sportski događaji, klubovi, organizacije, volonterski rad i druge aktivnosti. Ove informacije mogu da pokažu vaše sposobnosti liderstva, timskog rada i posvećenosti.
 7. Referencije: Ako imate osobe koje bi mogle da daju pozitivne preporuke o vama, obavezno ih uključite u svoj životopis.
 8. Prilagodba životopisu: Prilagodite svoj životopis za svaki posao na koji se prijavljujete, naglašavajući veštine i iskustva koja su najrelevantnija za taj posao.
 9. Pravopis i gramatika: Pre nego što pošaljete svoj životopis, proverite pravopis i gramatiku. Životopis sa greškama može ostaviti loš utisak na poslodavca.
 10. Struktura i dizajn: Držite se čistog i jednostavnog dizajna za svoj životopis. Koristite jasne odeljke i podnaslove kako bi poslodavac mogao lako pratiti vašu aplikaciju.
 11. Iskrenost: Iako nemate radnog iskustva, važno je biti iskren u svom životopisu. Laganje ili preuveličavanje može dovesti do problema u budućnosti.

Význam vzdělání při psaní životopisu v chorvatštině

Část o vzdělání v životopise hraje klíčovou roli při hledání práce nebo při přihlášení na studium v Chorvatsku. Tato sekce poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci podrobný přehled o dosaženém vzdělání, odborných dovednostech a kvalifikacích uchazeče. Informace o vzdělání mohou zahrnovat detaily o školském vzdělání, vysokoškolském studiu, postgraduálních programech, odborných kurzech, certifikacích a dalších relevantních vzdělávacích úspěších.

V Chorvatsku, stejně jako v mnoha jiných zemích, zaměstnavatelé a vzdělávací instituce často vyžadují specifický stupeň vzdělání nebo kvalifikace pro určité pozice nebo studijní programy. Proto je důležité, aby byla část o vzdělání v životopise co nejvíce kompletní a přesná. Tato sekce může rozhodnout o tom, zda bude uchazeč pozván na pohovor nebo přijat na studijní program. Zároveň může pomoci vyniknout v konkurenci a ukázat potenciálnímu zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci, že uchazeč má potřebné dovednosti a znalosti pro danou pozici nebo studijní obor.

Jaké vzdělání uvést na prvním místě v životopise v chorvatštině

Vzdělání by mělo být v životopise v chorvatštině uvedeno na prvním místě zejména v případě, kdy se jedná o čerstvé absolventy nebo o uchazeče, kteří se hlásí na pozice, kde je vzdělání klíčové. Například pokud se někdo uchází o pozici lékaře, inženýra nebo vysokoškolského učitele, je důležité, aby personalista viděl na první pohled, že má uchazeč relevantní vzdělání. V Chorvatsku je zvykem uvádět nejen název oboru a školy, ale také hodnocení a ocenění získaná během studia, pokud jsou relevantní pro danou pozici.

Pokud ovšem uchazeč má dlouholetou praxi a zkušenosti přímo v daném oboru, měl by je uvést hned na začátku životopisu. Například, pokud se o práci uchází zkušený hotelový manažer s dvacetiletou praxí, je pro něj důležitější zdůraznit své dosavadní pracovní zkušenosti než fakt, že má titul z hotelového managementu. Vzdělání by v tomto případě mělo být uvedeno až po pracovních zkušenostech.

Tedy, ačkoliv je v Chorvatsku běžné uvádět vzdělání na prvním místě v životopise, vždy je třeba zvážit, co je pro konkrétní pracovní pozici nejdůležitější. Personalista by měl na první pohled vidět to, co je pro danou pozici klíčové.

SPRÁVNĚ

Obrazovanje:

Srednja škola "Ivan Goran Kovačić", Split (2006. - 2010.)

 • Srednja škola tehničkog smjera s posebnim naglaskom na informatiku i programiranje.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (2010. - 2015.)

 • Preddiplomski studij inženjerstva računarstva, specijalizacija za softversko inženjerstvo. Diplomirao s prosječnom ocjenom 4,5.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (2015. - 2017.)

 • Diplomski studij inženjerstva računarstva, specijalizacija za umjetnu inteligenciju. Završio s izvrsnim uspjehom, prosječna ocjena 5.

Dodatna edukacija i certifikati:

 • Certifikat za razvoj aplikacija u Java programskom jeziku (Oracle, 2016.)
 • Certifikat za stručnjaka za Microsoftove serverske tehnologije (Microsoft, 2018.)
 • Tečaj za razvoj mobilnih aplikacija (Google, 2019.)

Důležitost dovedností pro životopis v chorvatštině

Dovednosti v životopise jsou klíčové pro hledání práce v Chorvatsku, stejně jako v jakékoliv jiné zemi. Náboráři často věnují zvláštní pozornost informacím o dovednostech uchazečů, aby zjistili, zda jsou vhodní pro konkrétní pozici. Důležité je uvést jak odborné dovednosti přímo související s požadovanou pozicí, tak i tzv. měkké dovednosti, jako je komunikační schopnost, týmová práce nebo schopnost řešit problémy. V Chorvatsku je také velmi ceněna znalost cizích jazyků, zejména angličtiny a němčiny.

Na trhu práce v Chorvatsku náboráři hledají kandidáty, kteří jsou schopni přizpůsobit se rychle měnícím se podmínkám a kteří jsou ochotni učit se nové věci. Velký důraz je kladen také na schopnost týmové práce a komunikace s ostatními. Pro některé pozice je důležitá také znalost specifických programů nebo technologií. Náboráři oceňují, pokud uchazeči dokážou prokázat, že mají tyto dovednosti a že jsou schopni je využít v praxi.

V následujícím textu vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které se mohou hodit při psaní životopisu v chorvatštině.
SPRÁVNĚ

Měkké dovednosti (Soft skills):

 • Komunikacijske vještine (Communication skills)
 • Rješavanje problema (Problem-solving)
 • Timski rad (Teamwork)
 • Vještine upravljanja vremenom (Time management skills)
 • Kritičko razmišljanje (Critical thinking)
 • Odlučnost (Decision making)
 • Prilagodljivost (Adaptability)
 • Kreativnost (Creativity)
 • Vođenje (Leadership)

Tvrdé dovednosti (Hard skills):

 • Znanje stranih jezika (Foreign language skills)
 • Računalne vještine (Computer skills)
 • Vozačka dozvola (Driving license)
 • Vještine pisanja izvještaja (Report writing skills)
 • Stručne kvalifikacije (Professional qualifications)
 • Vještine prodaje (Sales skills)
 • Grafički dizajn (Graphic design)
 • Programiranje (Programming)
 • Digitalni marketing (Digital marketing)

Další důležité části životopisu v chorvatštině

Další rubriky v životopisu mohou zahrnovat Jazyky, Koníčky nebo zájmy, Certifikáty, Řidičské průkazy, Reference a IT nástroje. Přidání dalších kategorií do životopisu může poskytnout potenciálním zaměstnavatelům komplexnější pohled na váš profil. Může jim například ukázat vaši schopnost učit se novým dovednostem, vaši schopnost řídit auto, nebo vaše schopnosti v oblasti IT. Pro tento účel vyberu kategorie Jazyky a IT nástroje.

Kategorie Jazyky v životopisu je velmi důležitá, zejména pro pracovní pozice, které vyžadují komunikaci s mezinárodními klienty nebo kolegy. V této části můžete uvést všechny jazyky, kterými mluvíte, a také svou úroveň dovednosti v každém z nich. To může zahrnovat jak jazyky, které jste se naučili ve škole, tak jazyky, které jste se naučili samostudiem. Kromě toho můžete uvést i certifikáty nebo kurzy, které jste absolvovali, aby jste dokázali svou úroveň dovednosti.

IT nástroje jsou v dnešní době nezbytné pro většinu pracovních pozic. Zaměstnavatelé často vyžadují znalost určitých programů nebo systémů, které jsou pro danou práci nezbytné. V této sekci můžete uvést všechny IT nástroje, které ovládáte, od textových editorů a tabulkových procesorů po složitější programovací jazyky nebo databázové systémy. Stejně jako u jazyků, můžete také uvést certifikáty nebo kurzy, které jste absolvovali, aby jste dokázali svou úroveň dovednosti.

Jak vylepšit svůj životopis v chorvatštině

Pro vylepšení vašeho životopisu v chorvatštině a zvýšení vašich šancí na úspěch na chorvatském pracovním trhu vám nabízíme následující tipy:

 1. Zdokonalte svou chorvatštinu: V Chorvatsku je velký důraz kladen na správné použití jazyka. Pokud není chorvatština vaším mateřským jazykem, je důležité, abyste svůj životopis nechal přečíst a opravit rodilým mluvčím.
 2. Přizpůsobte svůj životopis chorvatskému formátu: Chorvatští zaměstnavatelé očekávají tradiční formát životopisu, který zahrnuje osobní údaje, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a jazyky.
 3. Uveďte všechny relevantní dovednosti a certifikáty: Chorvatští zaměstnavatelé oceňují, když uchazeči o práci uvedou všechny své dovednosti a certifikáty, které jsou pro pozici relevantní. Uveďte také úroveň ovládání cizích jazyků.
 4. Buďte struční a jasní: V Chorvatsku se oceňuje stručnost a jasnost. Snažte se svůj životopis napsat co nejjednodušeji a nejjasněji.
 5. Zahrňte doporučení: Pokud máte doporučení od předchozích zaměstnavatelů, neváhejte je přiložit k životopisu. V Chorvatsku se na tato doporučení klade velký důraz.
 6. Uveďte své kontaktní údaje: Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailu. Měli byste také uvést, zda máte v Chorvatsku trvalý pobyt.
 7. Nezapomeňte na fotografii: I když to není v některých zemích běžné, v Chorvatsku se očekává, že váš životopis bude obsahovat vaši aktuální fotografii.

Klíčové prvky životopisu v chorvatštině

Na závěr našeho článku bychom vám rádi nabídli několik konkrétních tipů a doporučení, jak psát životopis v chorvatštině. Výběr správných slov a formulací může významně ovlivnit vaši šanci uspět v procesu hledání zaměstnání. Následující rady by vám měly pomoci vytvořit přesvědčivý a efektivní životopis:

 1. Používejte formální a profesionální jazyk: Chorvatský jazyk má mnoho dialektů, ale při psaní životopisu byste měli používat standardní chorvatštinu.
 2. Struktura je důležitá: Životopis by měl obsahovat osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti a reference. Všechny tyto informace by měly být prezentovány v logickém a srozumitelném pořadí.
 3. Používejte aktivní slovesa: Když popisujete své dosavadní zkušenosti a dovednosti, používejte aktivní slovesa. To pomáhá vytvářet obraz dynamického a aktivního kandidáta.
 4. Buďte struční a jasní: Chorvatští zaměstnavatelé oceňují stručnost a přehlednost. Snažte se uvádět informace jasně a bez zbytečných detailů.
 5. Pravopis a gramatika: Před odesláním životopisu si jej pečlivě přečtěte a zkontrolujte na případné pravopisné a gramatické chyby.
 6. Přizpůsobte svůj životopis: Zaměstnavatelé oceňují, když kandidáti přizpůsobí svůj životopis konkrétní pozici, na kterou se hlásí.
 7. Používejte klíčová slova: Analyzujte inzerát na práci a zjistěte, jaká klíčová slova jsou v něm použita. Tyto termíny by měly být následně zařazeny do vašeho životopisu.
 8. Ověřte si informace: Ujistěte se, že všechny kontaktní údaje a informace uvedené v životopise jsou správné a aktuální.

Jak napsat motivační dopis v chorvatštině

Při hledání zaměstnání v Chorvatsku je důležité přiložit k životopisu také motivační dopis. Tento dokument výrazně zvyšuje vaše šance na úspěch, protože dává potenciálnímu zaměstnavateli lepší představu o vašich schopnostech, dovednostech a motivaci pro konkrétní pozici. Motivační dopis je také ideální příležitostí k tomu, abyste vysvětlili, proč jste se rozhodli ucházet se o práci právě v této firmě a jakým způsobem můžete přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Navíc, pokud je váš dopis napsán v chorvatštině, může to působit velmi pozitivním dojmem, jelikož ukazuje, že jste ochotni a schopni se přizpůsobit místnímu pracovnímu prostředí.

Jak napsat životopis v chorvatštině: odpovědi na nejčastější dotazy

Otázka: Jaké jsou nezbytné části životopisu psaného v Chorvatsku?

Odpověď: Chorvatský životopis, známý také jako "životopis", by měl obsahovat osobní údaje (osobne podatke), pracovní zkušenosti (radno iskustvo), vzdělání (obrazovanje), dovednosti a schopnosti (vještine i sposobnosti), jazykové dovednosti (jezične vještine) a reference (preporuke). Chorvatský životopis se obvykle píše v chronologickém pořadí, s nejnovějšími zkušenostmi uvedenými jako první.

Otázka: Existují nějaké specifické požadavky na formát životopisu v Chorvatsku, které bych měl/a dodržovat?

Odpověď: Chorvatský životopis by měl být stručný a jasný, obvykle ne delší než dvě strany. Doporučuje se také používat profesionální a formální jazyk. Fotografie se obvykle nezahrnuje, pokud to není výslovně požadováno. Kromě toho, ačkoli Chorvatsko je země EU, měli byste uvést svoje občanství, protože to může mít vliv na vaše právní postavení jako zaměstnance.

Otázka: Jaký je obvyklý proces žádosti o zaměstnání v Chorvatsku?

Odpověď: Proces žádosti o zaměstnání v Chorvatsku je podobný tomu, jak je to v mnoha evropských zemích. Po najití nabídky práce, na kterou chcete reagovat, byste měli poslat svůj životopis a motivační dopis zaměstnavateli. Pokud vás zaměstnavatel považuje za vhodného kandidáta, pozve vás na osobní pohovor. V některých případech může být proveden také telefonický nebo video pohovor.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá