Životopis digitálního marketéra - jak na to

Digitální marketér, často nazývaný také "specialista digitálního marketingu", je marketingový pracovník specializovaný na propagaci v online prostředí. To zahrnuje velmi širokou škálu marketingových kanálů a komunikačních nástrojů, jako jsou webové stránky, sociální média, e-mailový marketing, PPC reklamy, SEO a tak dále.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Digital Marketing Specialista vytváří a realizuje komunikační strategie, pracuje s širokou škálou různých nástrojů (jako např. Google Analytics nebo Google Search Console), sleduje výkonnost kampaní, provádí jejich optimalizaci, analyzuje výsledky. Šíře uplatnění je v dnešní digitální době opravdu velmi široká.

Jako odborník na digitální marketing se jistě v této problematice orientujete. Zejména pak v nějaké její dílčí oblasti, na kterou se specializujete. Specialista digitálního marketingu má velmi různorodé možnosti, jak rozvíjet svou kariéru. Může pracovat v komunikační agentuře, působit jako OSVČ nebo se nechat zaměstnat v marketingovém oddělení různých firem v oblasti od potravinářství, přes IT a módu až třeba po automobilový průmysl.

Jakýkoli segment, kde dochází k prodeji zboží nebo služeb, může být předmětem digitálního marketingu. A nejen to. Digitální marketing má své uplatnění třeba i ve vzdělávání nebo v neziskovém sektoru.

Každopádně když chcete v oblasti digitálního marketingu budovat svou kariéru, budete potřebovat kvalitní životopis. A v tomto článku se dozvíte, jak takový vytvořit.


Digitální marketér

Struktura CV specialisty digitálního marketingu

Stejně jako musí kvalitní marketingová strategie obsahovat zásadní části, jako jsou cíle, hlavní cílové skupiny, komunikační nástroje a metriky měření úspěšnosti, také profesní resumé má základní prvky. A je důležité dodržet formální náležitosti. Jen tak pracovník náboru může snadno najít ve vašem CV všechny informace, které potřebuje.

Základními stavebními kameny kvalitního strukturovaného životopisu jsou následující sekce: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. V tomto článku si je projdeme jednu po druhé a na jeho konci budete vědět, jaké informace do nich uvést a jak to udělat tak, abyste v oblasti digitálního marketingu získali takovou práci, jakou chcete.

Přečtete si zde také konkrétní příklady, jak mohou jednotlivé sekce životopisu vypadat v praxi u odborníka na digitální marketing. A chybět nebudou ani praktické tipy, jak své CV vylepšit tak, abyste vynikli mezi ostatními uchazeči o vámi zvolenou pracovní pozici.


Digitální marketér

Záhlaví

Stejně jako je u digitálního marketingu potřeba umět zaujmout sdělením - poprat se o pozornost cílové skupiny s celou řadou dalších reklamních sdělení -, také váš životopis by měl být schopen na první pohled upoutat pozornost. K tomu slouží jeho záhlaví, atraktivně navržená horní sekce. Ale podobně jako dobrá reklama, také záhlaví CV musí současně působit důvěryhodně. Mělo by tedy být poutavé, ale současně profesionálně a seriózně vypadající.

Co se týče obsahu, patří do záhlaví vaše jméno, pozice a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo). Můžete sem připojit také odkaz na svůj profil na profesní síti LinkedIn nebo jiný online zdroj, kde může pracovník náboru nalézt prezentaci vaší práce.

📌 Super tip

Pokud váháte, jak co nejlépe vytvořit záhlaví životopisu, nabízíme vám praktický tip: Pomoci vám mohou online dostupné profesionální šablony . Díky nim si vytvoříte nejen dokonalé záhlaví, ale celé CV. Jednoduše a s výsledkem, který bude naprosto profesionální a udělá skvělý dojem.


Profil

Když specialista digitálního marketingu připravuje prezentaci pro potenciálního klienta, musí být schopen také v úvodu shrnout to nejpodstatnější. Tak, aby tomu zákazník snadno porozuměl, a především způsobem, který ho zaujme, aby se seznámil s kompletním obsahem nabízené komunikační strategie.

Podobným způsobem funguje profilová sekce životopisu. Výstižně a stručně v ní shrnete, kým jste jako specialista digitálního marketingu. Uveďte své nejsilnější stránky, rozsah zkušeností, jedinečné dovednosti. Vše, co ve čtenáři vyvolá zájem dozvědět se o vás po pracovní stránce více.

Příklad:
Zkušený specialista digitálního marketingu s mnohaletou praxí zejména v oblasti sociálních médií, PPC, influencer a affiliate marketingu. Po 5leté kariéře v komunikační agentuře jsem dosáhl na pozici vedoucího oddělení digitálního marketingu a nyní hledám novou výzvu v podobě práce na straně klienta. Kromě svých bohatých zkušeností mohu nabídnout špičkovou znalost nejaktuálnějších trendů, které neustále čerpám studiem zahraničních zdrojů a účastí na odborných workshopech, konferencích a dalších vzdělávacích akcích.


Digitální marketér

Pracovní zkušenosti

Stejně jako je důležitou součástí každé komunikační kampaně analyzování výsledků pomocí klíčových metrik, vaše pracovní historie je ukázkou využití (a dalšího budování) vašich znalostí a dovedností v praxi. Potenciálního zaměstnavatele samozřejmě zajímá, co už máte za sebou.

V této sekci životopisu uveďte přehledně své předchozí pracovní zkušenosti - od těch nejnovějších ke starším, tedy v obráceném chronologickém pořadí. Uveďte nejen, kde, pro koho a v jakém období jste pracovali, ale nezapomeňte také napsat, co jste dělali. Neomezujte se pouze na název pracovní pozice a stručný výpis hlavních povinností. Jako specialista digitálního marketingu musíte být schopen prodat také své zkušenosti.

Prezentujte tedy svou pracovní historii jako kariérní růst, podtrhněte své největší úspěchy, naznačte, jakým způsobem vám jednotlivé dřívější pozice pomohly dále se profesně rozvíjet.

Příklad:
Specialista digitálního marketingu, ABC ČR s.r.o., člen ABC Group, Praha
Leden 2020 - doposud
 • Člen marketingového týmu společnosti zabývající se vývojem a prodejem softwarových řešení
 • Zodpovědnost za digital marketing strategie - od návrhů po implementaci a vyhodnocení
 • Komunikace s marketingovým oddělením mateřské společnosti v Londýně (v anglickém jazyce)
 • Úspěšné vedení digitální kampaně představení nového SW řešení Robotron X (Kampaň byla oceněna jako nejlepší uvedení produktu roku 2019 v celé ABS Group.)
Junior digitální marketér, komunikační agentura Talkative, Praha
Leden 2017 - prosinec 2019
 • Příprava nabídek do výběrových řízení
 • Vyhodnocování probíhajících kampaní (s užitím Google Analytics)
 • Spolupráce na přípravě a realizaci komplexních komunikačních kampaní klientského kmene
 • Od začátku roku 2019 přiděleni dva vlastní klienti v oblasti digitálního marketingu

Vzdělání

Stejně jako se dobrá komunikační strategie potřebuje opírat o odborné znalosti, také váš životopis může podpořit vhodné vzdělání. V oboru digitálního marketingu možná není nejvyšší dosažené vzdělání tím nejvíce rozhodujícím faktorem, ale ukazuje-li vaše profesní resumé, že pracujete na zvyšování své kvalifikace, jistě vám to získá body navíc.


Digitální marketér

Uveďte v této sekci životopisu nejen případnou vysokou školu, kterou jste absolvovali, ale také všechny relevantní kurzy, workshopy, semináře, certifikace apod. Vše, co může ukázat, že máte svou praxi podpořenou také teoretickými znalostmi. Odvětví digitálního marketingu se rychle vyvíjí a chcete ukázat, že jste odborníkem, který drží krok s trendy.

Příklad:
Bc. titul v oboru Marketingová komunikace, zaměření Digitální marketing, AMBIS vysoká škola, a.s., Praha
2015 - 2017
 • Specializační předmě t y: Úvod do digitálního marketingu, Bannerové kampaně a kampaně ve vyhledávání, Sociální sítě a content marketing, Správa placených kampaní na sociálních sítích
 • V rámci studia kreativní projekty a stáže
 • Bakalářská práce na téma "Placené kampaně na sociálních sítích v neziskovém sektoru" (obhájena v výborným hodnocením)
Další vzdělání:
 • Účast na konferenci Digital Marketing Europe 2023 (se zapojením do pracovní skupiny "e-mailový marketing a auto-responding")
 • Účast (s referátem) na workshopu s mezinárodní účastí - Digital Markting in the non- profit sector, 2022
 • Odborný seminář (v anglickém jazyce) "Affiliate marketing and AI - opportunities and risks", 2022

Dovednosti

Digitální marketing je stále se rozšiřující disciplínou. V jednotlivých segmentech a konkrétních uplatněních můžete potřebovat rozdílné odborné dovednosti a znalosti. Každopádně pak každý specialista marketingu musí vynikat v komunikaci a být schopen připravovat a realizovat velmi komplexní kampaně.

V této sekci životopisu se od vás očekává, že stručně a výstižně popíšete své hlavní dovednosti, které z vás činí ideálního adepta pro práci, o kterou se zajímáte. Zvažte tedy, jakého člověka asi potenciální zaměstnavatel nebo klient hledá. A ze svých dovedností vyberte ty, které tomu nejlépe odpovídají.

Pokud je to relevantní, uveďte také své jazykové dovednosti. Například když se dá očekávat, že budete komunikovat se zahraničními partnery či klienty. A bude-li nová práce spojená s cestováním, můžete uvést jako dovednost také své řidičské oprávnění.

Příklad:

 • Tvorba komplexních strategií digitálního marketingu (vč. počáteční analýzy k identifikaci cílové skupiny a klíčových cílů)
 • Dokonalé ovládání nejmodernějších nástrojů (vč. platforem pro automatizaci, umělé a rozšířené reality a chatbotů založených na UI)
 • Výborná obeznámenost se specifiky nejrozšířenějších sociální sítí (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn) a jejich uplatnění v digitálním marketingu
 • SEO (od vstupních analýz a strategií po realizaci ve spolupráci s linkbuildery a copywritery)
 • Affiliate marketing ze strany partnera i inzerenta (vč. vytváření affiliate programů)
 • Schopnost týmové spolupráce, vůdčí schopnosti
 • Schopnost rychlého osvojování práce s novými nástroji a prostředími, neustálé udržování přehledu v aktuálních trendech
 • Vynikající komunikační schopnosti, vč. efektivní komunikace se členy týmu, vedoucími pracovníky a klienty
 • Anglický jazyk na úrovni C2 (vč. oborové terminologie)
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Digitální marketér

Praktické rady na závěr

Digitální marketing je atraktivní pracovní obor a konkurence je velká. Při úsilí získat ty nejvíce atraktivní pozice vám skvělá kvalifikace nemusí stačit. A mnohdy ani dokonale sestavený životopis. Přinášíme vám v závěru tohoto článku několik praktických tipů, jak získat výhodu oproti ostatním uchazečům. Každý detail může být tím, co pomyslné misky vah převáží ve váš prospěch.

Uzpůsobte životopis na míru konkrétní příležitosti

Vaše šance uspět v konkrétním výběrovém řízení výrazně zvýší, když nebudete ke svému CV přistupovat jako ke statickému dokumentu, který zasíláte na různé pozice v nezměněné podobě. Každá konkrétní pracovní příležitost má svá specifika a když k nim přihlédnete a aktualizujete své pracovní resumé podle nich, více se přiblížíte potřebám a očekáváním potenciálního zaměstnavatele.

Když do profilové sekce zároveň vhodně zakomponujete, proč hledáte právě takovou pracovní příležitost, bude náborovému pracovníkovi jasný váš hluboký zájem. A adepti, kteří dávají najevo, že mají skutečně hluboký zájem právě o danou pozici, získávají výhodu oproti těm, kdo rozesílají své CV na všechny strany a neví ani pořádně, kam se vlastně hlásí.

Připojte své reference

Reference, tedy doporučení od vašich dřívějších zaměstnavatelů či klientů, dodají vašemu životopisu na autentičnosti. Vyberte takové kontaktní osoby, které jsou dostatečně reprezentativní a mohou potvrdit vaši odbornost a skvělou kvalifikaci. Vždyť co je lepší vizitkou než předchozí spokojený zaměstnavatel či klient?

Vyžádejte si od svých referencí souhlas a ujistěte se vždy, že jsou jejich kontaktní údaje stále aktuální. Reference můžete přiložit k životopisu, nebo v něm jen uvést, že jsou k dispozici na vyžádání. V takovém případě je ale mějte skutečně připravené!


Digitální marketér

Přiložte motivační dopis

Motivační dopis, tedy příloha životopisu, ve které uvádíte, proč se ucházíte právě o danou pracovní příležitost, je pro potenciálního zaměstnavatele či náborového pracovníka skvělým nástrojem, jak zjistit hloubku zájmu uchazeče. Pokud není povinnou součástí výběrového řízení a napíšete ho z vlastní iniciativy, v tomto ohledu okamžitě získáváte cenné body.

Když navíc dokážete umně popsat, jakým přínosem budete díky svým zkušenostem, dovednostem a znalostem, a dáte najevo, že máte velmi dobrou představu o tom, co se od vás na nové pozici bude očekávat, vaše šance na úspěch se dále značně zvyšují. Do motivačního dopisu můžete vtisknout více ze své osobnosti, ale stále ho udržujte v profesionálním tónu.

Nepodceňte korekturu

Před odesláním životopisu (a samozřejmě i případného motivačního dopisu) si důkladně zkontrolujte obsah po věcné i pravopisné stránce. Ujistěte se, že jsou všechny údaje aktuální, nic zásadního vám nechybí a CV je formátováno tak, aby vyšlo maximálně na dvě strany a současně bylo přehledné a dobře čitelné.

Zvláštní pozor věnujte pravopisu. Překlepy a hrubky okamžitě razantně snižují celkový dojem z vašeho profesního resumé. A to úplně zbytečně. Pokud si nejste svými pravopisnými dovednostmi úplně jistí, požádejte o kontrolu někoho ze svého okolí, kdo má český jazyk skvěle zvládnutý. Nebo tento úkol zadejte rovnou profesionálnímu korektorovi. Tak budete mít jistotu, že je vaše CV bez jediné chybičky.

Připravte se na pohovor

Vytvořením a odesláním dokonalého životopisu vaše úsilí o získání nové, skvělé práce nekončí. Pokud postoupíte do dalšího kola výběrového řízení, čeká vás osobní pohovor. Nepodceňte přípravu na něj. Promyslete si, na co by se vás mohli u pohovoru ptát a připravte si předem nástin odpovědí. Potenciální zaměstnavatel nebo pracovník náboru se může dotazovat na detaily z vašeho životopisu, ptát se, proč jste ukončili předchozí zaměstnání, nebo se třeba zajímat, co vás nejvíce láká na práci u nich.

Obvykle jste také vyzváni, abyste sami položili nějaké dotazy. Zajímejte se o věci, jako jsou možnosti dalšího vzdělávání nebo kariérního postupu. Neptejte se hned na plat nebo na informace, které jste si sami mohli (a měli) zjistit ještě před pohovorem.

A v neposlední řadě nezapomeňte na to nejdůležitější: Přijít na pohovor včas, vhodně oblečený a s pozitivním přístupem. Měli byste působit profesionálně, sebevědomě, ale ne arogantně. Držíme vám palce v úsilí získat vaši vysněnou pracovní příležitost a doufáme, že vám náš článek pomůže k úspěchu!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá