Životopis farmaceutického technika - jak na to

Práce v oblasti farmacie je velmi specifická. Vyžaduje velmi konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti. Farmaceutický technik je kvalifikovaný pracovník, který pracuje s léčivy. Ať už ve výrobě nebo distribučním řetězci, tedy především v lékárnách.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Jeho práce je velmi zodpovědná a důležitá. K úkolům farmaceutického technika patří kontrola kvality a nakládání s léčivy v různých podobách. Jeho úloha je důležitá v zajištění toho, aby léky a další zdravotnické materiály byly účinné a bezpečné.

Pokud si chcete najít práci jako farmaceutický technik, kromě příslušného nezbytného vzdělání budete potřebovat také kvalitní životopis. Bez toho se prakticky žádné výběrové řízení k obsazení pracovního místa neobejde. V tomto článku si přečtete, jak napsat životopis profesionálně a takovým způsobem, který co nejvíce zvýší vaše šance postoupit do dalšího kola výběrového řízení na pozici farmaceutického pracovníka.Farmaceutický technik životopis

Co patří do životopisu – struktura

Aby měl váš životopis šanci na úspěch, musí splnit určité formální náležitosti. Je důležité, aby měl správnou strukturu. To usnadňuje náborářům práci a zajistí, že ve vašem CV snadno najdou všechny důležité informace.

V následujícím textu si projdeme jednotlivé sekce životopisu, obecně si je popíšeme a specifikujeme, co by měly obsahovat v případě životopisu farmaceutického technika. A uvedeme si také příklady, jak může jejich obsah vypadat v praxi.

Záhlaví

To, co na vašem životopisu padne jako první do oka, je jeho záhlaví. Je to horní sekce celého dokumentu, u které je důležitý nejen obsah, ale také podoba. Záhlaví by mělo upoutat, ale současně musí působit seriózně. Můžete tedy například použít barvy, ale umírněně a s citem pro design.

🎁 Super tip:

Vezměte si na pomoc profesionální šablony. Navrhnout svému životopisu skvělé záhlaví, které bude současně atraktivní a seriózní, není snadný úkol. Naštěstí si ho můžete výrazně ulehčit. Nejen záhlaví, ale kompletní profesionální (a skvěle vypadající) CV si můžete vytvořit s pomocí online dostupných profesionálních šablon .

Profil

Co obvykle náboroví specialisté čtou v životopise jako první, je jeho profilová sekce. Je proto důležité napsat ji tak, aby nebyla zároveň také tím posledním, s čím se seznámí. Tedy takovým způsobem, aby váš životopis nebyl odložen, ale naopak vzbudil zájem seznámit se s vašimi zkušenostmi hlouběji.


Farmaceutický technik životopis

Profil je stručným a výstižným shrnutím toho, co jako farmaceutický technik můžete zaměstnavateli nabídnout. Zdůrazněte v něm to nejlepší z vaší profesní kariéry. A také to, co se domníváte, že z ní bude nejdůležitější pro konkrétního zaměstnavatele. Můžete uvést rozsah vašich zkušeností, své specializace nebo třeba podtrhnout důležité zvláštní znalosti a dovednosti.

Příklad:

Pečlivý farmaceutický technik s více než 10 lety zkušeností na poli jak výzkumu, tak výroby. Mám vynikající znalosti farmaceutických přípravků i technologických postupů výroby a kontroly kvality. Sleduji neustále vývoj trhu a vědeckých poznatků a kladu důraz na kontinuální zvyšování své kvalifikace. Mezi mé silné stránky patří preciznost, důslednost a nekompromisní přístup ke kvalitě práce. Hledám příležitost v dynamické oblasti vývoje nových léčiv, kde budu moci uplatnit své špičkové vzdělání a mnohostranné zkušenosti z praxe.

Pracovní zkušenosti

Předchozí zaměstnání je pro farmaceutického technika velmi důležitou sekcí jeho životopisu. Pro nového potenciálního zaměstnavatele budou samozřejmě velmi důležité vaše zkušenosti z praxe.

Své pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí. Nejprve tedy uveďte ty nejnovější. Uveďte zaměstnavatele, dobu, kdy jste zde pracovali, a stručný popis práce. Dbejte ale na to, jakým způsobem své zkušenosti v životopise podáváte. Že někde pracovali jako farmaceutičtí technici, uvedou nejspíš všichni vaši konkurenti. Odlište se od nich tím, že z vašeho CV bude znát, jak dobře rozumíte svému oboru. Zdůrazněte své úspěchy a podtrhněte vše, co může být relevantní pro konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.

Pokud teprve začínáte, nezoufejte, každý si někdy musel hledat první zaměstnání. V sekci pracovních zkušeností v takovém případě můžete uvést třeba praxe, které jste absolvovali v rámci studia. Nebo třeba brigády, samozřejmě pokud budou relevantní pro práci, o kterou se ucházíte.

Příklad:

Farmaceutický laborant, Klinika ABC, Praha
Leden 2018 - duben 2020
 • Odběr, laboratorní zpracování a vyšetřování biologického materiálu (včetně vzorků vyžadujících zvýšený stupeň bezpečnosti práce - např. od pacientů se závažným přenosným virovým onemocněním).
 • Obsluha široké škály laboratorní techniky (vč. krevních analyzátorů, spektrometrie, chromatografie a fotometrie).
 • Navrhl jsem a implementoval několik inovací postupů pro zvýšení kvality laboratorních výsledků a zrychlení zpracování velkého množství vzorků.
Farmaceutický asistent, Lékárna XY, Praha
Říjen 2018 - březen 2020
 • Příprava, vydávání a kontrola široké škály léčivých přípravků, zdravotnických a diagnostických prostředků.
 • Příprava cytotoxických léčiv v izolátoru.
 • Dohled nad skladovými zásobami, kontrola kvality a řízení distribuce.
 • Jednání se zákazníky, včetně odborných konzultací a doporučení v oblasti volně prodejných léčiv.

Vzdělání

Odborná kvalifikace je pro farmaceutického technika nepostradatelná. A není možné jí dosáhnout bez příslušného formálního vzdělání. Samozřejmě se nutná kvalifikace může lišit pro různé konkrétní pracovní pozice, ale obecně potřebuje farmaceutický technik minimálně středoškolské vzdělání v oboru farmacie. Spíše ale budete potřebovat vyšší odbornou školu. Některé pozice mohou vyžadovat i vzdělání z vysoké školy.


Farmaceutický technik životopis

Uveďte své dosažené vzdělání od nejvyššího a také veškeré relevantní odborné semináře, workshopy apod., které jste absolvovali. Od nejnovějšího po nejstarší. Do seznamu vašeho vzdělání napište instituci, kdy jste absolvovali a popis dosaženého vzdělání. Zdůrazněte v něm to, co může být nejrelevantnější pro konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. A pokud jste dosáhli nějakých akademických úspěchů, i to zmiňte ve svém CV.

Příklad:

Magisterský titul v oboru Farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2013 - 2018
 • Studium zaměřené na teoretické i praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích a farmaceutických technologiích.
 • Součástí studia akreditovaná praxe v lékárenském zařízení.
 • Diplomová práce na téma "Psychosociální pracovní zátěž farmaceutů" (obhájená s výborným hodnocením)
 • Absolvoval s červeným diplomem

Další vzdělání

 • Účast na 50. Evropském kongresu klinické farmacie v Praze, 2022
 • Účast na mezinárodní konferenci Syntéza a analýza léčiv, 2022
 • Workshop České odborné společnosti klinické farmacie Klinická farmacie v intenzivní péči, 2021
 • Mimořádná specializační odborná stáž na akreditovaném pracovišti klinické farmacie, Hradec Králové, 2018

Dovednosti

Pro úspěšný výkon svého povolání potřebuje farmaceutický technik širokou škálu dovedností. Od technických, přes organizační, až po dovednosti komunikační. Každá konkrétní pozice může vyžadovat trochu jinou sadu dovedností, tuto sekci životopisu je proto velmi vhodné upravovat vždy na míru konkrétní příležitosti.

Uvedete zde přehledně své hlavní dovednosti - odborné, ale i z ranku tzv. "soft skills". I farmaceutický technik mnohdy musí spolupracovat a komunikovat s lidmi. Na mnoha pozicích je to dokonce významnou složkou jeho práce.

Zdůrazněte své silné stránky, nebuďte přehnaně skromní, ale jako v celém životopisu, i zde samozřejmě platí pravidlo být autentičtí a striktně se držet pravdy.

Příklad:
 • Obsluha širokého spektra laboratorních přístrojů (všechny běžně užívané nástroje a navíc plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií)
 • Detailní obeznámenost s bezpečnostními pravidly pro laboratorní práci (vč. směrnic pro nakládání s nebezpečnými chemikáliemi ve výrobě léčiv)
 • Vynikající schopnost spolupráce
 • Skvělé komunikační dovednosti
 • Důslednost, preciznost a vysoká míra osobní odpovědnosti

Co byste ještě měli vědět

Práce farmaceutického technika je velmi zodpovědná a záslužná. Zvolili jste si povolání, které klade na své vykonavatele vysoké nároky. Získat v tomto oboru přesně takové zaměstnání, po jakém toužíte, není snadné. Prvním krokem je dokonalý životopis. V tomto článku jsme si důkladně probrali jeho strukturu. Nyní vám přinášíme ještě několik tipů, které vám mohou pomoci odlišit se od konkurence a zvýšit své šance na úspěch ve výběrovém řízení. A poradíme vám také, na co si dát pozor. Jaké jsou časté chyby, které lidé při vytváření CV dělají, a zbytečně si tak "hází klacky pod nohy"? Čtěte dál a budete o krok blíže své vysněné práci.


Farmaceutický technik životopis

Ukažte svou odbornost

Už jsme to v článku zmínili, ale jedná se o tak důležitý rys životopisu farmaceutického pracovníka, že ho považujeme za nutné ještě podtrhnout. Farmacie je velmi specifický obor a vědecké znalosti v něm se neustále vyvíjí. Je proto důležité, aby bylo z vašeho životopisu znát, že se orientujete v problematice a neustále si doplňujete své znalosti a rozšiřujete je o všechny aktuální poznatky.

Nezapomeňte proto ve svém CV uvést odborné semináře, konference, workshopy a podobné profesní akce, kterých jste se zúčastnili. A samozřejmě udržujte svůj životopis "živý", neustále ho aktualizujte. Jak roste vaše odborná kvalifikace, musí spolu s ní růst i vaše profesní resumé.

Uzpůsobte CV konkrétní příležitosti

V hledání práce, zejména v tak specializované oblasti jako je farmacie, platí, že kvalita je lepší než kvantita. Místo, abyste rozesílali životopis na desítky pozic, aniž byste pořádně věděli, kam že se to přesně hlásíte, vybírejte pečlivě. Seznamte se pak co nejdetailněji s popisem práce i konkrétním zaměstnavatelem (například pomocí studia webových stránek nebo profilů na sociálních sítích) a upravte svůj životopis na míru každé konkrétní příležitosti.

Zdůrazněte své nejrelevantnější zkušenosti. Obměňte seznam svých hlavních dovedností. Upravte profil a přímo v něm zmiňte, že hledáte novou výzvu či zkušenost na místě - které odpovídá popisu práce, o kterou se ucházíte. Každý potenciální zaměstnavatel ocení, když z vašeho životopisu hned uvidí skutečný zájem. Ale pozor, svou snahu o personalizaci životopisu pro konkrétní příležitost nepřežeňte. Věřte, že nejlepšího efektu vždy dosáhnete, když jste autentičtí a upřímní.

Nepodceňte korekturu

Váš životopis je vaše vizitka. Farmaceutický technik musí odvádět precizní práci a věnovat pozornost detailům. A tomu by měl odpovídat i jeho životopis. Než ho odešlete, nezapomeňte si vše velmi důkladně zkontrolovat. Ujistěte se, že vám v CV nic nechybí a také si dejte pozor, aby by v něm nebyly hrubky. Pravopisné chyby snižují velmi významně celkový dojem z životopisu, a úplně zbytečně se kvůli nim můžete připravit o šanci na získání vaší vysněné práce.


Farmaceutický technik životopis

Pokud jste s pravopisem maličko "na štíru", požádejte o kontrolu někoho ze svého okolí, kdo ovládá český jazyk výborně. Případně zvažte rovnou přizvat si na pomoc profesionálního korektora. Tak budete mít naprostou jistotu, že je vaše CV zcela bez chybičky.

Připojte také reference

Reference, tedy doporučení od předchozích zaměstnavatelů (či dalších lidí), jsou velmi častou součástí životopisu. Mnozí zaměstnavatelé je dokonce přímo vyžadují. Je to skvělý způsob, jak potvrdit, že jste skutečně kvalitní pracovník a zkušený odborník ve svém oboru.

Můžete rovnou uvést seznam svých referencí (jméno, pozici a kontaktní informace), nebo do dopisu napsat jen zmínku, že reference dodáte na vyžádání. Tak jako tak je mějte sepsané a nezapomeňte, že byste měli mít souhlas všech osob, které na seznamu figurují. A samozřejmě byste se měli ujistit, že vám skutečně dají takové doporučení, jaké potřebujete, pokud je někdo s touto žádostí opravdu osloví.

Přiložte motivační dopis

Motivační dopis je velmi častou přílohou životopisu. Podobně jako reference, i tento dokument bývá často náboráři přímo vyžadován jako podmínka účasti ve výběrovém řízení. Očekává se od vás, že v motivačním dopise uvedete důvody, proč máte zájem pracovat zrovna na té konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Můžete se v něm ale rozepsat také o tom, proč jste si zvolili povolání farmaceutického technika jako takové. A podtrhnout své nejrelevantnější zkušenosti, vzdělání a dovednosti.

Motivační dopis napište stručný a výstižný. Nikdo nebude chtít číst mnohastránkový elaborát. A než se do něj pustíte, důkladně se seznamte s potenciálním zaměstnavatelem a vypsanou pozicí. Z motivačního dopisu musí být znát, že skutečně víte, o jakou práci se ucházíte. A samozřejmě také skutečnost, že jste pro ni vhodným adeptem. Nezapomeňte ani u této přílohy svého CV na korekturu!

Buďte připraveni na pohovor

Pokud vám váš skvěle napsaný životopis zajistí postup do dalšího kola výběrového řízení, čeká vás pracovní pohovor. Ten vám může zajistit, že práci skutečně získáte, ale je také možné velmi rychle dobrý dojem z životopisu při osobním setkání pokazit. K pohovoru se proto vždy dostavte včas, vhodně oblečení a v neposlední řadě připravení.

Budou se vás na něm ptát na spoustu věcí a vy byste měli být schopni bez velkého váhání formulovat skvělé odpovědi. Dotazy se mohou týkat dílčích prvků vašeho životopisu, vašich představ a očekávání ohledně vypsané pozice nebo třeba toho, co pro vás vaše povolání znamená a jakým můžete být přínosem zaměstnavateli. Promyslete si proto předem odpovědi na co nejvíce otázek, které dokážete vymyslet. A počítejte také s tím, že mohou přijít i dotazy nečekané. Pokud jste dlouho na žádném pohovoru nebyli, vůbec neuškodí vyzkoušet si ho "nanečisto", třeba s nějakým přítelem, který má více zkušeností.

Přejeme vám mnoho štěstí v úsilí o získání vašeho vysněného zaměstnání. Doufáme, že vám v tom náš článek poskytl cenné rady a tipy.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis