Vytvořte dokonalý klasický životopis | Kompletní průvodce psaním klasického CVčka

Někdy méně znamená více! Držte se jednoduchosti a zajistěte si pozvání na pracovní pohovor. Klasický životopis, který se často rovněž nazývá “tradiční” či “jednoduchý”, představuje osvědčený formát, jak udělat dobrý dojem při hledání práce na vedoucích pozicích nebo v tradičních profesních oborech, jako je účetnictví, strojírenství, logistika atd. Nicméně šablonu klasického životopisu můžete bez obav použít v jakékoliv profesní oblasti.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzor klasického životopisu

Marek Dolejší
Finanční účetní
+420 721 342 549
marek.dolejsi@gmail.com
Ústí nad Labem, ČR
LinkedIn.com/in/marek.dolejsi

O mě
Jsem pečlivý účetní s pětiletou praxí na pozici finančního účetního v nadnárodních firmách. Definuje mě smysl pro detail, pečlivost a samostatnost. Rovněž jsem týmový hráč, který vždy dodrží termíny. Mám bohaté zkušenosti nejen s účtováním běžných účetních operací finančního účetnictví, ale také se správou pohledávek nebo zpracováním podkladů pro audit. Vaší společnosti mohu nabídnout maximální spolehlivost a ochotu učit se novým věcem.

Pracovní zkušenosti
Ardon Elektronics, s.r.o.
Finanční účetní
Únor 2020 – současnost

 •  Vedení a zpracovávání finančního účetnictví
 •  Zpracovávání přijatých a vystavených faktur, bankovních výpisů
 •  Kontrola, evidence a správa přijatých a vystavených faktur
 •  Zadávání bankovních příkazů, kontrola a párovaní plateb
 •  Spravování měsíční a roční účetní závěrky
 •  Spolupráce a komunikace s auditory a daňovými poradci
 •  Vedení evidence majetku
 •  Příprava DPH přiznání


ACC International Czech Republic, s.r.o.
Finanční účetní
Květen 2017 – Leden 2020

 •  Provádění běžných účetních operací finančního účetnictví
 •  Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence a zpracování
 •  Příprava podkladů pro hlavní účetní (např. vozový park aj.)
 •  Příprava podkladů pro mzdovou účetní (např. přehled nepeněžních příjmů zaměstnanců)
 •  Kontrola a zaútování skladových dokladů, spolupráce na inventuře zásob, evidence zápůjček zásob
 •  Administrátor elektronické knihy jízd vozového parku
 •  Evidence pracovních cest a účtování cestovních náhrad (přehled docházky na základě evidence služ. cest)
 •  Účtování uzávěrkových operací (přehled prodejů v několika verzích, přehled zásob, cash expenses report, opravná položka k pohledávkám)


LeoMara ČR, s.r.o.
JUNIOR účetní
Červenec 2018 – Prosinec 2019

 •  Komplexní vedení účetnictví (skladová evidence, bankovní výpisy, faktury přijaté a vydané)
 •  Podpora pro jednotlivé obchody (fashion retail)
 •  Spolupráce při sestavování účetní závěrky
 •  Zpracování statistických výkazů
 •  Zpracování reportů pro management


Vzdělání

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Magisterský titul v oboru Účetnictví a finanční řízení
Září 2016 – Červen 2018

 •  Firemní účetnictví
 •  Účetnictví ve veřejné sféře
 •  Veřejné finance


Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Bakalářský titul v oboru Ekonomika a management
Září 2013 – Červen 2016

 •  Bankovnictví a finančnictví
 •  Český daňový systém
 •  Účetní a právní minimum


Dovednosti

 •  Pečlivost a pracovitost
 •  Schopnost pracovat v týmu i samostatně
 •  Výborné komunikační a organizační schopnosti
 •  Znalost podvojného účetnictví
 •  Všeobecný přehled o daňových předpisech
 •  Time management
 •  Multitasking
 •  Časová flexibilita
 •  Schopnost pracovat pod tlakem
 •  Ochota učit se novým věcem


Počítačové dovednosti

 •  Pokročilá znalost ekonomického a účetního programu POHODA
 •  Pokročilá znalost účetního programu Altrus Vario
 •  Výborná znalost MS Excelu a dalších aplikací MS Office


Jazyky

 •  Český jazyk: Rodilý mluvčí
 •  Anglický jazyk: Komunikativní znalost na úrovni B2


Záliby a zájmy

 •  Pub kvízy
 •  Geocaching
 •  Vysokohorská turistika
 •  Silniční cyklistika

Klasický životopis vám pomůže prezentovat vaše dovednosti a pracovní zkušenosti velmi strukturovaným a výstižným způsobem a zabrání tomu, abyste byli vyřazeni během úvodního kola. Chcete být pozváni na pohovor? Pak si vyberte jednoduchou šablonu životopisu!

V následujícím podrobném průvodci mimo jiné naleznete:

 • Co je to klasický životopis a v čem se liší od jiných variant životopisů
 • Jak napsat klasický životopis spolu s kompletním vzorem klasického životopisu (ve strukturované podobě i v celých větách)
 • Praktické příklady jednotlivých částí klasického životopisu
 • Detailní popis toho, jak by měl klasický životopis vypadat, a to jak po obsahové, tak formální stránce
 • Užitečné rady a zaručené tipy, jak vytvořit perfektní klasický životopis

Pojďme se do toho pustit po hlavě! Začněme vzorovým příkladem klasického životopisu, kterým se můžete inspirovat. Další příklady životopisů naleznete zde .

💡 Poznámka: Klasickým životopisem se rovněž někdy myslí CV psané v celých větách . Vyžaduje-li potenciální zaměstnavatel životopis v celých větách (a často také sepsaný vlastní rukou), pak se připravte na menší slohové cvičení.

Psaní životopisu v celých větách je jako vytváření slohové práce. Podobně jako strukturovaný životopis musí mít i klasický životopis psaný v celých větách určitou strukturu. Sepište si nejprve strukturovaný životopis, který vám poslouží jako osnova pro klasický životopis psaný ve větách.


klasický životopis

Ukažme si to opět na konkrétním příkladu. Níže naleznete vzor klasického životopisu psaného jako sloh – tedy v celých větách. Jako osnova posloužil strukturovaný životopis finančního účetního uvedený výše. Pojďme na to!

Vzor klasického životopisu psaný ve větách:

Marek Dolejší

Finanční účetní

+420 721 342 549

marek.dolejsi@gmail.com

Ústí nad Labem, ČR

LinkedIn.com/in/marek.dolejsi


Jsem pečlivý účetní s pětiletou praxí na pozici finančního účetního v nadnárodních firmách. Definuje mě smysl pro detail, pečlivost a samostatnost. Rovněž jsem týmový hráč, který vždy dodrží termíny. Mám bohaté zkušenosti nejen s účtováním běžných účetních operací finančního účetnictví, ale také se správou pohledávek nebo zpracováním podkladů pro audit. Vaší společnosti mohu nabídnout maximální spolehlivost a ochotu učit se novým věcem.


Vysokoškolská studia jsem absolvoval na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde jsem v roce 2016 získal bakalářský titul, a to v oboru Ekonomika a management. Mezi mé hlavní předměty patřilo bankovnictví a finančnictví, český daňový systém nebo účetní a právní minimum.


Na stejné univerzitě jsem v roce 2018 získal magisterský titul v oboru Účetnictví a finanční řízení. Státní závěrečné zkoušky jsem úspěšně složil z firemního účetnictví, účetnictví ve veřejné sféře a veřejných financí.


Své první pracovní zkušenosti jsem načerpal na juniorské pozici účetního v módní společnosti LeoMara ČR, s.r.o., ve které jsem působil od července 2018 do prosince 2019. Na této pozici mi bylo svěřeno kompletní vedení účetnictví, a to od vedení skladové evidence přes zpracování bankovních výpisů po vystavování a evidenci faktur přijatých a vydaných. Dále jsem měl na starosti podporu pro jednotlivé obchody (fashion retail), spolupracoval jsem při sestavování účetní závěrky nebo zpracování statistických výkazů a reportů pro management.


Zkušenosti jako finanční účetní jsem dále získával i u předchozího zaměstnavatele, kterým byla nadnárodní společnost ACC International Czech Republic, s.r.o., kde jsem působil od května 2017 do ledna 2020. Na této pozici jsou opět vedle provádění běžných účetních operací finančního účetnictví dále rovněž kontroloval náležitosti účetních dokladů a jejich evidence i zpracování a úzce spolupracoval s hlavní i mzdovou účetní, pro které jsem připravoval podklady, jako například vozový park nebo přehled nepeněžních příjmů zaměstnanců.


Na současné pozici finančního účetního ve společnosti Ardon Elektronics, s.r.o. působím od února 2020 a mezi mou hlavní náplň práce patří kromě vedení a zpracovávání finančního účetnictví, také například spolupráce a komunikace s auditory a daňovými poradci nebo vedení evidence majetku společnosti.


Mezi mé tvrdé dovednosti patří zejména znalost podvojného účetnictví a všeobecný přehled o daňových předpisech. K mým dobrým osobním vlastnostem patří pečlivost a pracovitost nebo schopnost pracovat v týmu, ale i samostatně. Dále vynikám výbornými komunikačními a organizačními schopnostmi. Jsem schopný pracovat pod tlakem a ochotný učit se novým věcem.


Na předchozích pozicích jsem pracoval s ekonomickými a účetními programy, jako je POHODA či Altrus Vario, které perfektně ovládám. Naprostou samozřejmostí je pak výborná znalost MS Excelu a dalších aplikací MS Office. Kromě českého jazyka ovládám i anglický jazyk, a to na komunikativní úrovni.


Ve volném čase rád vymýšlím a pořádám pub kvízy nebo se věnuji geocachingu. O víkendech chodím rád po horách či jezdím na silničním kole.

V Ústí nad Labem dne 15. května 2022

Marek Dolejší


⚠️ Varování: Píšete-li životopis v celých větách, pak upřednostněte chronologické uspořádání tak, jak se události postupně odvíjely ve vašem životě. V případě strukturovaného životopisu použijte obráceně chronologické pořadí . Nebojte, o formátu životopisu ještě bude řeč!


klasický životopis

Co je to klasický životopis?

Označení “klasický životopis” může být zavádějící. Někteří klasickým životopisem myslí strukturovaný životopis , který je v současnosti nejrozšířenější variantou CVčka.

Obvykle se jedná o maximálně dvoustránkový dokument se stručným popisem vašich pracovních zkušeností, dosaženého vzdělání, dovedností a silných stránek i dalších úspěchů. Pro tento typ pracovního dokumentu je charakteristické jednoduché uspořádání bez křiklavých grafických prvků i barev. Velkým plusem takového životopisu je jeho přehlednost a snadná skenovatelnost.

Nicméně v některých případech může “klasický životopis” znamenat životopis psaný v celých větách jako slohová práce . V takové situaci bude navíc často vyžadováno, abyste životopis napsali vlastní rukou a poslali běžnou poštou. Proč? Vaše písmo bude s největší pravděpodobností podrobeno grafologickému rozboru, na základě kterého se odborník bude snažit z rukopisu odhadnout vaši osobnost a povahové vlastnosti.

Slovníček pojmů aneb rozdíl mezi strukturovaným, klasickým a neformálním životopisem

Jaký je rozdíl mezi strukturovaným životopisem a klasickým CVčkem? A jak se klasický životopis liší od toho neformálního? Pojďme si v tom udělat jasno!

 • Klasický životopis : Toto pojmenování se běžně zaměňuje se strukturovaným životopisem. Jedná se o tradiční “strohý” a velice formální životopis, který je přehledně rozdělený do standardních částí, jako jsou pracovní zkušenosti, dosažené vzdělání nebo dovednosti. Personalisté jsou na tento typ tak nějak zvyklí a ve většině případů jej očekávají. Někdy je klasickým životopisem označováno i CVčko, které je psané v celých větách. Pokud však nevynikáte ve slohu, nebo si to zaměstnavatel vysloveně nepřeje, raději životopis strukturujte.
 • Strukturovaný životopis : Jasně a přehledně rozdělené části se stručnými body a pouze relevantními informacemi. Tak by se dal popsat strukturovaný životopis. Nebude-li v pracovním inzerátu vysloveně uvedeno jinak, dajte přednost této variantě.
 • Neformální životopis : Tato varianta je vhodná, hledáte-li si práci v uvolněném pracovním prostředí, ve kterém se nehraje na formality. Jak napsat perfektní neformální životopis si můžete přečíst v tomto článku .

klasický životopis

Jakou variantu životopisu použít?

Není-li v nabídce práce výslovně uvedeno jinak, vždy vytvářejte strukturovaný životopis . Většina personalistů a zaměstnavatelů je na něj totiž zvyklá a očekává jej.

Jednoduchý strukturovaný životopis je oblíbený u uchazečů o zaměstnání, kteří si hledají práci na konzervativních pracovištích, jako jsou advokátní kanceláře nebo jiné obory, například finance, státní nebo neziskový sektor. Díky základnímu vzhledu, přehlednosti a ucelenosti působí velmi profesionálně a dělá dobrý dojem.

Stejně jako by měl životopis prezentovat vaše schopnosti a profesní zkušenosti, měl by jeho design ukazovat, že jste prozkoumali firemní kulturu vašeho potenciálního zaměstnavatele. Jestliže se ucházíte o zaměstnání v konkrétní společnosti, měli byste si nejprve nastudovat její firemní kulturu a tu následně sladit se svým životopisem.

📌 Tip: Stále si nejste jisti, zda byste měli použít klasickou šablonu životopisu? Zde je naše poslední rada: najděte si webové stránky zaměstnavatele a trochu si je prohlédněte. Je jejich jazyk formální? Jak jsou zaměstnanci na fotografiích oblečeni? Tímto malým průzkumem nasajete atmosféru a firemní kulturu a budete vědět, zda je klasický formát životopisu ten, který byste měli použít.

Klasický životopis psaný vlastní rukou ve větách podobně jako slohová práce může být vyžadován na pozice, na kterých se klade důraz na psychickou odolnost uchazeče (policista, hasič, sociální pracovník apod.). Z písma se toho totiž lze o kandidátovi mnoho dozvědět. Dalším důvodem může být otestování jazykových a stylistických dovedností uchazeče, a to například na pozici korektora, editora, překladatele apod.

Jak správně vytvořit klasický životopis?

Je-li po vás vyžadován vlastoručně psaný životopis v celých větách, pak vám doporučujeme nejprve vytvořit strukturovaný životopis a na jeho základě sepsat ucelený text.

Obsah klasického životopisu

Strukturovaný životopis má jednoduché uspořádání a dodržuje striktní obsah i formu, obvykle začíná hlavičkou se jménem a kontaktními údaji. Dokument pokračuje profesním shrnutím, následuje historie vaší profesní činnosti a končí informacemi o vzdělání a příslušných dovednostech. Posléze mohou na řadu přijít další části, jako jsou jazyky, počítačové dovednosti nebo záliby a zájmy.

Píšete-li životopis ve větách, dodržte stejný obsah jen v trošku jiném pořadí:

 • V horní části stránky se nachází část záhlaví, která zobrazuje nejdůležitější kontaktní údaje. Uveďte vaše celé jméno, pracovní pozici, telefonní číslo, emailovou adresu atd.
 • V prvním odstavci shrňte své nejsilnější stránky a největší úspěchy podobně, jako tomu bývá v profesním shrnutí.
 • Posléze se soustřeďte na vzdělání , každému stupni můžete věnovat jeden odstavec.
 • Pokračujte profesními zkušenostmi , které uvádějte chronologicky od nejstarší po nejnovější. Každé z vaší zkušenosti můžete věnovat jeden odstavec. Vaše pracovní historie a zkušenosti by měly být jasné a stručné, ale zároveň popisné.
 • Jako poslední oddíl v klasickém životopise můžete pomocí odrážek uvést relevantní soubor dovedností .
 • Následovat mohou dodatečné informace o vašich zálibách a zájmech, jazykových nebo počítačových dovednostech, certifikacích, publikacích apod.
 • Na závěr uveďte místo a datum spolu s vlastnoručním podpisem.

klasický životopis

Forma klasického životopisu

Ať už životopis píšete ve stručných bodech, nebo naopak v celých větách, budete muset dodržet určitou formu:

 • Délka: Většina životopisů by měla mít maximálně dvě strany, což je standardní délka, která odpovídá vašemu shrnutí, pracovní historii, zkušenostem a dovednostem.
 • Design: Doporučujeme vám jednoduchý design, méně barev a grafických nebo vizuálních prvků. V případě životopisu psaného v souvislém textu to platí dvojnásob. Ideální je černobílý dokument s jednoduchým záhlavím a přímočarým rozvržením. Jednoduchá stylizace umožní vyniknout vašim zkušenostem, vzdělání i dovednostem.
 • Písmo: Výběr správného písma pro klasický životopis je velmi důležitý. Nikdy neuděláte chybu s písmem Times New Roman. Další možností je písmo Arial, které působí přirozeně a čistě. Pamatujte, že čisté linie zlepší čitelnost celého dokumentu.
 • Barvy: V klasických životopisech se nepoužívají barvy, jsou totiž považovány za rušivé a neprofesionální. Použití tmavých barev, jako je tmavě modrá nebo šedá, v klasicky vypadajícím životopise se však považuje za přijatelné. Dobrým způsobem, jak přizpůsobit životopis společnosti, do které se hlásíte, je použití jejích firemních barev.
 • Jazyk: Měl by být vysoce profesionální, seriózní a přímočarý. Vaše sdělení musí působit inteligentně, kriticky a soustředěně. Vyhněte se prázdným frázím bez obsahu.
 • Rozvržení: Zatímco v případě životopisu psaného v bodech je obsah rozdělen do jednotlivých částí, životopis psaný v celých větách je dělen na odstavce, které tematicky odpovídají daným částem.
 • Formát: V případě strukturovaného životopisu nejčastěji bývají pracovní zkušenosti a vzdělání uváděny v obráceném chronologickém formátu. To znamená, že jsou nejprve uvedeny nejnovější zkušenosti a postupně se dostáváte až k těm nejstarším. Píšete-li však životopis jako ucelený text, pak vzdělání i pracovní zkušenosti uveďte chronologicky bez reverze. Začněte tedy nejstarší zkušeností a postupně popisujte ty nadcházející.

V případě strukturovaného životopisu můžete kromě reverzně chronologického formátu zvážit další způsoby uvádění informací, které jsou vhodné pro uchazeče bez zkušeností. Konkrétně se jedná o:

 • Funkční formát: Dává důraz na dovednosti, a je tudíž vhodný pro čerstvé absolventy škol a další kandidáty bez pracovních zkušeností.
 • Hybridní formát (kombinovaný formát): Tento formát kombinuje dva výše uvedené styly. Soustředí se tedy jak na dovednosti, tak na pracovní zkušenosti.
📌 Tip: Vyzkoušejte některou z našich přehledných šablon a odpadnou vám starosti s formátováním! Šablona klasického životopisu vám pomůže zachovat čistý design a profesionální formátování.


klasický životopis

Hlavička s kontaktními údaji a jak ji správně napsat

Nezáleží na tom, zda vytváříte strukturovaný životopis, nebo píšete klasický životopis jako slohovou práci, vaše CVčko musí obsahovat hlavičku s následujícími údaji:

 • Celé jméno a příjmení
 • Název profese
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na profil na LinkedInu, nebo na jiné profesní síti
Správně

Martina Veverková

Lektorka angličtiny

+420 606 566 709

veverkova.mar@gmail.com

Lovosice, ČR

LinkedIn.com/m.veverkova


Chybně

Martina Veverková

Lektorka angličtiny

Narozena: 5.7. 1992

Rodinný stav: Vdaná

Národnost: ČR

+420 606 566 709

veverkova.mar@gmail.com

Adresa: U Potoka 14, 132 00, Lovosice, ČR

LinkedIn.com/m.veverkova


💡 Poznámka: Je zbytečné uvádět takové osobní údaje, jako je rodinný stav, přesné datum narození nebo celou fyzickou adresu.


klasický životopis

Patří do klasického životopisu fotka?

Do strukturovaného životopisu se nemusíte bát fotku přiložit. V České republice je to běžná praxe. Vhodně zvolená fotka dotvoří váš profil a udělá dobrý dojem. Jak by taková fotka na životopis měla vypadat? Přiložte profesionální portrét , který zobrazuje pouze vaši hlavu a ramena na neutrálním pozadí.

Vyvarujte se selfíčkům nebo momentkám z dovolené či z večírku. Ty si nechte pro kamarády. Na personálním oddělení z nich nikdo odvázaný nebude. Konkrétní příklady vhodné a nevhodné fotky na životopis naleznete v našem článku , který jsme tomuto tématu věnovali.

Jestliže vlastnoručně píšete životopis v celých větách, pak fotografii přiložte jen v případě, že je fotka vysloveně vyžadována.

Stěžejní část: Pracovní zkušenosti

Dostáváme se k hlavní a nejdůležitější části. Potenciálního zaměstnavatele budou totiž vaše pracovní povinnosti zajímat ze všeho nejvíce.

Při vytváření této části strukturovaného životopisu postupně uvádějte následující informace, a to v obráceně chronologickém pořadí:

 • Jméno zaměstnavatele
 • Název pozice, kterou jste zastávali
 • Doba, po kterou jste na pozici působili
 • Několik stručných bodů s náplní práce a hlavními pracovními úspěchy

Stejné informace uveďte i v případě, že píšete klasický životopis jako sloh . Každé pracovní zkušenosti tak můžete věnovat jeden odstavec. Jednotlivé pracovní zkušenosti však uvádějte v chronologickém pořadí od nejstarší po nejnovější.

Pojďme si pro lepší představu vše ukázat na konkrétním příkladu životopisu Office managera.

Příklad pracovních zkušeností do strukturovaného životopisu

Barcley & spol., a.s.

Office Manager

Duben 2017 – Prosinec 2021

 • Zajištění plynulého chodu kanceláře a provozních záležitostí (objednávání kancelářských potřeb, kancelářské techniky, občerstvení na pracovišti, pošta, evidence docházky)
 • Příprava podkladů pro vedení firmy
 • Jednání s dodavateli služeb a institucemi
 • Organizace a zajištění firemních akcí, školení
 • Správa a evidence smluv, provizních sestav

Příklad pracovních zkušeností do klasického životopisu psaného ve větách

Od dubna 2017 do prosince 2021 jsem působila jako office manažerka ve společnosti Barcley & spol., a.s., kde jsem měla na starosti zejména zajištění plynulého chodu kanceláře a provozních záležitostí, jako je objednávání kancelářských potřeb, kancelářské techniky, občerstvení na pracovišti, pošta, evidence docházky. Mezi mé další pracovní povinnosti patřila příprava podkladů pro vedení firmy, jednání s dodavateli služeb a institucemi, organizace a zajištění firemních akcí či školení, nebo správa a evidence smluv a provizních sestav.

Co si počít v případě, že nemáte pracovní zkušenosti?

Neházejte flintu do žita! Jestliže nemáte pracovní zkušenosti, pak se soustřeďte na další oblasti, jako jsou vaše silné stránky na poli dovedností nebo akademické úspěchy. Uvádět můžete i jakékoliv relevantní studentské brigády, přivýdělky nebo třeba dobrovolnickou činnost.


klasický životopis

Dosažené vzdělání a jak jej popsat

Nehledě na formu, životopis by měl obsahovat část věnovanou dosaženému vzdělání. Ve strukturovaném životopisu uveďte:

 • Oficiální název vzdělávací instituce
 • Hlavní studovaný obor, popřípadě katedru
 • Získaný titul/název certifikace apod.
 • Pár stručných bodů s hlavními předměty a největšími akademickými úspěchy

I v klasickém životopise psaném v celých větách uveďte všechny výše uvedené informace, a to v souvislém textu. Každé vystudované škole, absolvovanému kurzu či získané certifikaci můžete věnovat jeden odstavec.

V následujícím příkladu si názorně ukážeme, jak na to!

Příklad vzdělání do strukturovaného životopisu

Vyšší odborná škola zdravotnická, Praha 4

Obor Diplomovaný nutriční terapeut zakončený absolutoriem

Září 2016 – Červen 2019

 • Stanovování a vyhodnocování nutriční anamnézy
 • Zabezpečování komplexní preventivní péče v oblasti klinické výživy v souladu s diagnózou stanovenou lékařem
 • Poskytování specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb pacienta

Příklad vzdělání do klasického životopisu psaného ve větách

Od září 2016 jsem studovala obor Diplomovaný nutriční terapeut na Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze 4, který jsem v červnu 2019 úspěšně zakončila absolutoriem. Během tříročního studia jsem se naučila stanovovat a vyhodnocovat nutriční anamnézu pacienta, zabezpečovat jeho kompletní preventivní péči v oblasti klinické výživy, a to vždy v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, a také poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování jeho nutričních potřeb.


Jaké dovednosti do klasického životopisu uvést?

Důležité je soustředit se na dovednosti, které jsou relevantní. To znamená, že přímo či nepřímo souvisí s výkonem práce na dané pozici. Ucházíte-li se například o práci Event manažera, pak by mezi vašimi dovednostmi měly být zahrnuty například výborné komunikační a organizační schopnosti nebo orientace na detail.

V této části vždy uvádějte vyvážený mix tvrdých i měkkých dovedností, které vás definují a zároveň odpovídají požadavkům na kandidáta uvedených v pracovní nabídce.

Uveďme si příklad. V pracovním inzerátu na pozici IT testera požadují následující:

 • Znalosti či zájem o oblast IT
 • Schopnost samostatného uvažování
 • Zodpovědnost, pečlivost a komunikativnost

V požadavních identifikujte klíčová slova a přetavte je do části věnované dovednostem:

 • Zájem o obor a ochota se kontinuálně vzdělávat
 • Samostatnost a kritické myšlení
 • Svědomitý přístup k práci
 • Orientace na detail
 • Výborné komunikační schopnosti

Píšete-li strukturovaný životopis, pak vám bude stačit výčet dovedností ve stručných bodech. V případě klasického životopisu psaného souvislým textem budete muset své nejlepší dovednosti a vlastnosti prezentovat v celých větách.

Níže si uvedeme příklady tvrdých i měkkých dovedností do životopisu IT specialisty.


klasický životopis

Tvrdé dovednosti (hard skills)

Jedná se o dovednosti, které jste si osvojili během studia nebo při výkonu určitého druhu práce. Příkladem může být třeba pokročilá znalost MS Excel nebo komunikativní znalost francouzštiny.

Příklad tvrdých dovedností do strukturovaného životopisu

 • Perfektní znalost macOS a Windows
 • Pokročilá znalost MikroTik a Ubiquiti UniFi
 • Uživatelská zkušenost s Google Workspace a Microsoft 365

Příklad tvrdých dovedností do klasického životopisu psaného v celých větách

Kromě toho, že mám perfektní znalost macOS a Windows , také na pokročilé úrovni ovládám MikroTik a Ubiquiti UniFi . Jako uživatel rovněž běžně používám Google Workspace a Microsoft 365 .

Měkké dovednosti (soft skills)

Mezi měkké dovednosti patří osobní vlastnosti a povahové rysy, které jsou vrozené. Nicméně studiem nebo výkonem práce je lze dále posilovat. Jako příklad uveďme třeba pracovitost, samostatnost nebo schopnost pracovat ve stresu.

Příklad měkkých dovedností do strukturovaného životopisu

 • Samostatnost
 • Zodpovědnost
 • Analytické myšlení

Příklad měkkých dovedností do klasického životopisu psaného v celých větách

V práci jsem samostatný , k přiděleným úkolům vždy přistupuji zodpovědně a při jejich řešení aplikuji analytické myšlení .


klasický životopis

Další části klasického životopisu

Právě jste se úspěšně prokousali všemi stěžejními částmi životopisu, které nesmí chybět v žádném CVčku. Nicméně to také znamená, že je ve svém životopisu uvádí všichni kandidáti. Odlište se od konkurence a uveďte další části, které vás předurčují k výkonu toužené práce.

Ve strukturovaném životopise můžete do speciálních částí vyčlenit:

 • Jazyky
 • Počítačové dovednosti
 • Absolvované kurzy, školení, workshopy
 • Certifikace
 • Publikace
 • Zájmy a záliby

V tradičním životopisu můžete tyto informace představit ve zvláštních odstavcích.

Profesní shrnutí: Vychvalte se v části “O mě”

Profesní shrnutí slouží jako krátká prezentace, díky které máte možnost představit se potenciálnímu zaměstnavateli. Tato část životopisu by měla obsahovat shrnutí vašich dosavadních zkušeností, dovedností a budoucích cílů souvisejících s konkrétním pracovním místem. Při psaní shrnutí buďte struční, ale zároveň se snažte zdůraznit své nejlepší vlastnosti, které personalisté hledají.


klasický životopis

Ve strukturovaném životopise bývá profesní shrnutí umístěno hned za hlavičkou s kontaktními údaji. V životopisu psaném jako souvislý text můžete tuto část umístit jako úvod – tedy jako první odstavec klasického životopisu.

Níže naleznete správný příklad profesního shrnutí po kterém následuje příklad toho, jak by profesní shrnutí vypadat nemělo.

Správně

O mě

Jsem profesionální marketingový manažer s více než 7 lety zkušeností v oblasti digitálního marketingu. Mám bohaté zkušenosti s marketingem na sociálních sítích, včetně reklamy na Facebooku, Googlu a síti LinkedIn. Rovněž mám zkušenosti se správou účtu s měsíčním rozpočtem 50 000 CZK. Vaší společnosti mohu nabídnout časovou flexibilitu, týmového ducha a perfektní prezentaci na sociálních sítích jak firmy samotné, tak jejího portfolia výrobků.


💡 Poznámka: V tomto profesním shrnutí, které by v klidu mohlo posloužit i jako úvodní odstavec do životopisu psaného jako sloh, nechybí nic podstatného. Kandidát uvádí roky praxe, svou specializaci, silné stránky i přidanou hodnotu, kterou může společnosti přinést. Kromě toho jsou uvedené informace podloženy čísly, což je vždy plus.

Chybně

O mě

Jsem zkušený profesionál, který hledá příležitost uplatnit své zkušenosti s digitálním marketingem. Jsem pracovitý a motivovaný rozšířit své profesní dovednosti a pomoci vaší společnosti v růstu.


💡 Poznámka: Toto profesní shrnutí je příliš vágní a plné prázdných frází. Personalista se z něj nedozví žádnou kloudnou informaci.

Rady & tipy pro optimalizaci klasického životopisu

 • Životopis si po sobě několikrát přečtěte, abyste vychytali všechny chyby a překlepy. V ideálním případě dejte životopis přečíst někomu dalšímu. Víc očí víc vidí! Další pár očí může odhalit chyby, které vám unikly.
 • Zvláštní pozornost věnujte hlavičce s kontaktními údaji. Nechcete se eliminovat z výběrového řízení jen proto, že jste se přepsali v emailové adrese!
 • Nikdy neposílejte obecný životopis, ale maximálně jej přizpůsobte konkrétní nabídce práce. Vyhledejte klíčová slova z pracovního inzerátu a použijte je ve svém CVčku.
 • Ujistěte se, že posíláte správnou variantu životopisu. Ve většině případů se od vás bude očekávat strukturovaný životopis. CV psané v celých větách posílejte jen tehdy, požádá-li vás o to výslovně potenciální zaměstnavatel.
 • Zapomeňte na otevř

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá