Profesionální konzultant - životopis je základ úspěchu

Abyste si mohli vybudovat úspěšnou kariéru, nesmí vám chybět schopnost "prodat" své schopnosti. Vytvoření správného životopisu je prvním krokem na této cestě. Váš životopis musí ukázat potenciálnímu zaměstnavateli či klientovi, že jste pro něj ten správný člověk - s vhodnou kvalifikací, dovednostmi a osobnostními charakteristikami pro pozici, kterou chce obsadit.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

CV konzultanta musí prokazovat brilantní myšlení

Úkolem konzultanta je nabídnout zaměstnavateli či klientovi hodnotu a odbornost, jaké chybí zaměstnancům jeho společnosti. Konzultant přináší nový, svěží pohled všude tam, kde je to potřeba. Mnohdy je jeho intervence zcela zásadní pro zahájení nové cesty. Očekává se tedy od něj vynikající způsob myšlení a schopnost ovlivňovat a prosazovat potřebné změny. Pokud se ucházíte o pozici konzultanta, musí tohle vše váš životopis odrážet.Konzultant životopis


Kromě obecných charakteristik, které musí dobrý konzultant splňovat, záleží také na odbornosti v daném oboru působnosti . Váš životopis musí nejen naznačit, že máte schopnosti a dovednosti poskytovat konzultace, ale také že vám nechybí příslušná odbornost. Mezi oblasti, kde různé organizace nejčastěji hledají odborné konzultanty , patří účetnictví a finance, lidské zdroje a rozvoj zaměstnanců, technologie, branding a marketing či projektový management.

Pokud dokážete poskytovat odborné konzultace ve více oborech, pro konkrétní pozici či zakázku, o kterou se ucházíte, je vhodné vždy zvolit jen tu jednu vhodnou specializaci a zaměřit se na ni ve svém životopise. I když jste třeba pyšní na to, že skvěle rozumíte financím i lidským zdrojům, "odborníci na vše" obvykle vzbuzují spíše nedůvěru.

Co v životopise konzultanta rozhodně nesmí chybět:

 • Ukažte rozsah svých projektů s dopady na lidi a finance.
 • Ilustrujte, jak pracujete na přeměně nápadů ve skutečnost, se silným důrazem na výsledek.
 • Ujistěte se, že váš životopis používá vhodný jazyk - je plný akčních sloves a jazyka specifického pro daný projekt.

Prokažte svou odbornost i sílu osobnosti

Konzultantem, skutečně "ostříleným" odborníkem, se můžete stát po mnoha letech strávených v určitém oboru nebo odvětví. Své znalosti musíte být schopni prodat tak, aby za ně byli jednotlivci či společnosti ochotni zaplatit. Pro toho, kdo si vás najme, budete identifikovat problémy, navrhovat řešení, poskytovat vzdělávání. Očekává se, že budete schopni ovlivňovat, usnadňovat potřebné změny, oživovat podnikání nebo ho zcela proměnit. Takový potenciální rozsah odpovědnosti vyžaduje, aby konzultanti přinášeli vášeň a snahu o dokonalost do každé mise, kterou podniknou. Že jste toho všeho schopni, musí být na vašem CV vidět.

Zásadní tedy bude v životopise zdůraznit vaše znalosti a zkušenosti a současně osobnostní vlastnosti. A velmi významný bude také celkový dojem z CV. Dejte si záležet i na grafické úpravě. Samozřejmostí je absence jakýchkoli pravopisných chyb. Pokud si v tomto ohledu nejste úplně jisti, neváhejte si přizvat na pomoc profesionálního korektora.

Hlavní komponenty CV konzultanta

Několikastránkové životopisy, ve kterých uchazeči o práci popisují detailně každý bod svého profesního života, pomalu včetně známek na základní škole, jsou hudbou minulosti. Dnešní rychlá doba vyžaduje efektivitu. Musíte tedy v životopise být struční. A přitom sdělit vše podstatné. Ideálně na jedné jediné přehledné stránce. To není úplně snadný úkol. Ale na konzultanta žádné snadné úkoly obvykle nečekají.

Pro přehlednost si rozdělíme CV do základních komponent, které si společně projdeme jednu po druhé. Co v životopisu konzultanta nesmí chybět, je následující: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání, Dovednosti.

Záhlaví, které upoutá pozornost

Sekce v horní části životopisu, tedy záhlaví, uvádí vaše jméno, povolání, adresu, telefonní číslo a e-mail. Může v ní být také vaše fotografie a odkazy, kde je možné najít další informace o vás a vašich pracovních úspěších (webové stránky nebo vhodná profesní síť, jako je LinkedIn).

Hlavním účelem záhlaví je poskytnout potenciálním zaměstnavatelům či klientům informace o tom, jak vás v případě zájmu mohou oslovit. Je to ale také významný designový prvek životopisu, který ho činí na první pohled atraktivním.

📌 Tip: Dokonale vypadající CV si můžete vytvořit s pomocí profesionálních šablon.


Konzultant životopis


Profil ukazuje odbornost - i neodborníkům

Jako konzultant musíte mít odbornost na vyšší úrovni než váš potenciální klient. Jinak by vás nepotřeboval. Velmi často se navíc vaše CV v první vlně dostane do rukou HR specialistům. Od těch už vůbec nemůžete očekávat, že se dokonale vyznají ve vašem, obvykle velmi úzce vymezeném, oboru. Svou špičkovou kvalifikaci konzultanta podrobněji představíte v dalších sekcích životopisu. Účelem profilu je především představit se jako osobnost. Taková, jakou náborový pracovník bude chtít poznat lépe či rovnou představit rozhodující osobě.

Namísto používání mnoha složitých termínů tedy učiňte své profilové představení přístupnějším uvedením interpersonálních dovedností. Osobnost je koneckonců pro úspěšnou práci konzultanta nesmírně důležitá. Bez vhodných charakterových vlastností nedokážete přesvědčit další lidi o své vizi a nutných změnách.

Pro konzultanta je osobnost nesmírně důležitá, proto této sekci životopisu věnujte obzvláštní pozornost. Úspěšní konzultanti jsou schopni identifikovat problémy a přijít na to, za jakou páku je třeba zatáhnout, aby našli řešení. Do svých týmů přivádějí ty správné lidi, zajišťují, aby byly vzaty v úvahu nápady všech, a poté přicházejí s účinným plánem, jak co nejlépe využít dostupné talenty. Jsou schopni překonávat překážky a řešit nečekané problémy. Konzultanti jsou zdatnými influencery na všech úrovních seniority v organizaci a vědí, jak přesvědčit ostatní, aby viděli věci z požadované perspektivy.

A přesně takový dojem musí vyvolávat vaše CV. Profil životopisu vhodně shrnuje, kdo jste, jaké máte vlastnosti (vhodné pro danou pozici) a co děláte. Délku praxe zmiňuje jen ve stručnosti. Podrobněji se k ní dostanete dále ve svém životopise.

Příklad:
Prodejně zaměřený a finančně zdatný konzultant s více než 12 lety zkušeností s poskytováním datově orientovaných a přizpůsobených technologických řešení renomovaným klientům, včetně nadnárodních společností. Přirozeně vůdčí osobnost, schopná nadchnout a inspirovat. S prokazatelnými výsledky v oblasti strategického plánování a optimalizace cash-flow velkých podniků.

Pracovní zkušenosti: Podtrhněte konkrétní úspěchy

Pracovní historie je přirozeně pro profesní životopis naprosto zásadní. Nedělejte stejnou chybu jako mnozí, kdo ve svém CV podrobně popisují veškerou práci, které se kdy věnovali. Nechcete, aby ty zkušenosti, které mohou být rozhodující pro vaše přijetí, zanikly v přehršli nedůležitých informací.Konzultant životopis


Svou pracovní historii místo toho prezentujte jako sérii dosažených milníků profesního růstu. A zvýrazněte hlavní úspěchy, spolu s dovednostmi, které vám pomohly jich dosáhnout.

Projekty a pracovní místa uveďte v životopise od nejnovějších k nejstarším - tedy v obráceném chronologickém pořadí. Hlavní úspěchy popište konkrétně, s použitím čísel tam, kde je to možné (např. dosažené úspory pro klienta v procentech). Dosáhnete tak představitelnější ilustrace toho, čeho jste dosáhli. Samozřejmostí je nepřehánět a držet se pravdy.

Ačkoli chcete zdůraznit hlavně ty nejrelevantnější a skutečně přesvědčivé zkušenosti, nenechávejte ve své pracovní historii nevysvětlené mezery. Pokud některá pracovní pozice či projekt není zrovna vaší chloubou, stačí stručná zmínka.

Příklad:
Senior Consultant, ABC, s.r.o. (člen nadnárodní skupiny ABC Group), Praha
Únor 2019 - březen 2021
 • Vedení šestičlenného týmu konzultantů pro provádění kvantitativních analýz a předpovědí pro mezinárodní klienty.
 • Cestování do 17 zemí za účelem setkání s významnými klienty a jednání o technologických cílech týkající se finančních potřeb.
 • Výzkum a poskytování nákladově efektivních řešení, která zlepšila klientské obchodní procesy přidáním nebo odstraněním technologií.
 • Konzultant roku ABC Group v roce 2020.

Vzdělání: Odborné znalosti jsou klíčem úspěchu

Uveďte vysokoškolský titul, pokud jste nějaký získali. I kdyby se nejednalo přesně o to vzdělání, v jakém oboru působíte jako konzultant. A pokud jste v rámci studia absolvovali nějaký dobrovolný seminář vztahující se k dovednostem potřebným pro konzultanta nebo k oboru, který je vaší pracovní specializací, nezapomeňte ho uvést. I kdyby nebyl pro dané studium klíčový. Pro vaše CV je.

Nezapomínejte na to, že ke vzdělání patří vše, čím jste si doložitelně zvýšili kvalifikaci. Pokud máte na svém studijním kontě relevantní odborné semináře či workshopy nebo jste získali nějaké certifikáty, které se k vztahují k vašemu poli působnosti jako konzultant, zahrňte je do svého profesního CV.

Příklad:
Ing. titul, obor Ekonomika a management, Vysoká škola finanční a správní, Praha
2013 - 2018
 • Odpromoval summa cum laude.
 • S certifikovaným programem Řízení inovací a změn
 • S jazykovou zkouškou English Proficiency for Business - Level C2

Uveďte přehledně své dovednosti

Speciální dovednosti jsou pro konzultanta velmi důležité. Uveďte je přehledně v samostatné sekci životopisu. Často bývají opomíjené takzvané "soft skills", nedělejte stejnou chybu. Bez charakterových vlastností a dovedností pomáhajících dobře spolupracovat s jinými lidmi, inspirovat je a motivovat, se dobrý konzultant neobjede.

Samozřejmě neopomeňte zmínit mezi svými dovednostmi také znalost cizích jazyků (včetně dosažené úrovně) a řidičské oprávnění. Především tehdy, když je to pro danou pozici relevantní.

Příklad:
 • Řidičský průkaz skupina B - aktivní řidič
 • Anglický jazyk - úroveň C2
 • Vůdčí schopnosti
 • Řízení inovací a změn
 • Pokročilá analýza dat
 • Prognostika tržeb
 • Řešení problémů
 • Modelování a optimalizace obchodních procesů
 • Finanční plánování

I další zájmy a koníčky mohou být relevantní

Uvádění informací o tom, co rádi děláte ve svém volném čase, je v životopise potřeba dobře zvážit. Může vám to pomoci představit se lépe po lidské stránce - a víme už, že osobnost konzultanta je velmi důležitá. Na druhou stranu usilujete o stručnost a nechcete, aby kvůli nepodstatným informacím ve vašem CV zaniklo to nejdůležitější. Položte si tedy otázku, zda vám některé vaše zájmy mohou pomoci získat danou pozici. Pokud ano, uveďte je. Třeba v situaci, kdy se ucházíte o pozici konzultanta pro společnost, o jejímž jednateli víte, že je vášnivý sportovec, a i vy aktivně sportujete, může to být tím posledním rozhodujícím detailem pro váš úspěch. Lidé rádi spolupracují s partnery, se kterými si rozumí.

Rozhodně do svého profesního životopisu nepište o zájmech, které jsou pro danou pozici nerelevantní. To, že máte rádi dobré jídlo nebo umíte skládat origami, do životopisu konzultanta opravdu nepatří.Konzultant životopis


Celkový vzhled CV konzultanta

Formát

Nejčastěji se používá chronologický formát životopisu, který usnadňuje uspořádání zkušeností a kvalifikace. HR specialisté obecně tuto strukturu upřednostňují, protože jim usnadňuje prohlížení výpisů pracovní historie v pořadí od nejnovějšího po starší.

Zvažte jiné formáty životopisů, pokud je vaše pracovní historie méně přímočará, například z důvodu změny kariérní dráhy. Funkční formátu životopisu vám například umožní zaměřit se především na dovednosti a vzdělání a pracovní zkušenosti uvést jen stručněji.

Další možností je kombinovaný formát , který je dokonalým spojením chronologického a funkčního formátu. Takové CV zahájíte uvedením svých hlavních dovedností a navážete pracovní historií. Výhodou kombinovaného formátu životopisu je, že vám umožňuje nejprve upozornit náborového manažera na své silné stránky a zároveň poskytnout informace o historii zaměstnání, které mnoho tradičních společností stále očekává. Pro kandidáty, jejichž zkušenosti nejlépe odpovídají funkčnímu životopisu, ale nejsou si jisti, jak dobře bude přijat, je kombinovaný životopis tou správnou volbou.

Rozvržení, design a formátování

Jako konzultant musíte prokázat připravenost řešit velmi rozmanité situace, rozhodnost a schopnost racionalizace. Váš životopis by tomu měl odpovídat. Měl by tedy být věcný, vyvážený a racionální. Pokud bude vaše CV působit zmatečně a nepřehledně, může vás vyřadit z náborového procesu hned v první fázi.

Nepodceňuje volbu fontu. Zvolte takový, který působí profesionálně, ale současně není nudný a odráží vaši osobitost. Zkontrolujte si také, že je font vhodný pro český jazyk. Některé nemusí dobře zobrazovat specifické znaky v našem jazyce.

Parametry formátování, jako jsou velikost písma, odsazení odstavců či řádkování, nastavte tak, aby vám vaše CV vyšlo na jednu stranu. Nesmí tím ale utrpět jeho přehlednost a dobrá čitelnost.

To se může ukázat být náročným úkolem, ale naštěstí existují profesionální nástroje, jako například CV Forma , které vám s formátováním vašeho životopisu mohou výrazně pomoci.

Fotografie

Odborníci z oblasti lidských zdrojů se tak docela neshodují v tom, zda je strategické vložit do životopisu svůj portrét. Fotografie o vás může prozradit mnohem více než slova. Vhodně zvolená fotografie může dodat vašemu životopisu více lidskosti. A je vědecky ověřeno, že si lidé lépe zapamatují obrázky než text. Fotografie v životopisu vám také může pomoci k upoutání a udržení pozornosti náboráře.

CV konzultanta - závěrečné tipy:

CV konzultanta spolu s průvodním dopisem patří mezi dokumenty, které předkládáte při žádosti o zaměstnání či projektovou spolupráci. Shrnuje vaše dovednosti, zkušenosti, vzdělání a hlavní úspěchy a poskytne personalistovi představu o vaší vhodnosti pro danou pozici.

Upravte životopis na míru konkrétní pozici

Zjistěte si co nejvíce informací o potenciálním zaměstnavateli či obchodním partnerovi. Seznamte se s tím, co potřebuje. Můžete si tak vytvořit představu, jaká očekávání mají náboráři od ideálního adepta, a zohlednit to ve svém CV. Například podtrhnout vybrané zkušenosti a dovednosti.

Nezapomeňte na kontaktní informace

I když se to asi zdá jako zbytečné upozornění, překvapilo by vás, jak často se stává, že uchazeči ve svém CV zapomenou uvést e-mailovou adresu nebo třeba telefon. Taková zbytečná chyba vás přitom s pravděpodobností blížící se jistotě diskvalifikuje hned na samém začátku.

Využijte profesionální šablony

Usnadněte si práci a současně pohlídejte, abyste nevynechali nic důležitého. Jak? S využitím profesionálních šablon . Zvolte vhodný vzhled, doplňte informace o sobě podle našeho článku, dodejte svůj osobitý dotek a jste připraveni vykročit k získání skvělé konzultantské zakázky!


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá