Jak správně napsat životopis a úspěšně se ucházet o práci v Lichtenštejnsku

Vstup na pracovní trh Lichtenštejnska vyžaduje důkladnou přípravu a kvalitní životopis, který odpovídá místním standardům a očekáváním. Lichtenštejnsko je charakterizováno silným průmyslem, zejména v oblasti strojírenství a výroby, a také finančními službami, které vyžadují specifické dovednosti a kvalifikace. Jak tedy může vypadat dokonalý životopis pro lichtenštejnský trh práce? Jaké jsou klíčové prvky, které by měl obsahovat? Jaké jsou nejčastější chyby, kterých byste se měli vyvarovat?

Níže vytvoříme vzorový životopis pro trh práce v Lichtenštejnsku, kde je oficiálním jazykem němčina. Tento příklad bude napsán právě v němčině, ale můžete ho upravit a přizpůsobit podle sebe.

Vzhledem k tomu, že v Lichtenštejnsku se mluví převážně německy, životopis vytvořím v německém jazyce.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis pro trh práce v Lichtenštejnsku

Persönliche Daten

Name: Maximilian Schmidt
Adresse: Hauptstrasse 123, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 123 456 789
E-Mail: max.schmidt@mail.com
Geburtsdatum: 15. Mai 1990

Berufserfahrung

Softwareentwickler - Hilti AG, Schaan, Liechtenstein
März 2015 - Heute

 • Entwicklung und Wartung von internen Softwareanwendungen
 • Implementierung von Verbesserungen basierend auf Feedback von Benutzern und Analyse von Systemleistung

Junior Softwareentwickler - ivoclar vivadent AG, Schaan, Liechtenstein
Juni 2012 - Februar 2015

 • Unterstützung des Entwicklerteams bei der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen
 • Durchführung von Tests zur Fehlerbehebung und Qualitätssicherung

Ausbildung

Bachelor of Science in Informatik - Universität Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein
September 2008 - Mai 2012

Fähigkeiten

 • Starke Kenntnisse in Java, C++, und Python
 • Erfahrung mit Datenbankmanagement und SQL
 • Ausgezeichnete Problemlösungsfähigkeiten
 • Starke mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

Sprachen

 • Deutsch - Muttersprache
 • Englisch - Fließend
 • Französisch - Grundkenntnisse

Referenzen

Verfügbar auf Anfrage

Bitte beachten Sie, dass dieser Lebenslauf nur ein Beispiel ist und die genannten Unternehmen, Personen und Fähigkeiten fiktiv sind.

V následujících odstavcích se zaměříme na to, jak napsat dokonalý životopis pro trh Lichtenštejnska. Představíme vám také rady a tipy pro hledání práce v této zemi a jak se o ni úspěšně ucházet. Životopis je klíčovým nástrojem při hledání práce, a právě proto je důležité vědět, jak ho napsat správně. Lichtenštejnsko je specifické svým trhem práce, a proto je třeba přizpůsobit životopis místním požadavkům. Při psaní životopisu můžete využít několika jazyků. Lichtenštejnsko je vícejazyčná země, kde se nejčastěji mluví německy, ale také se zde vyskytuje angličtina a francouzština. Proto je možné napsat životopis v některém z těchto jazyků, přičemž nejčastěji je preferována němčina.

lichtenstejnsko zeme

Jak hledat a ucházet se o práci v Lichtenštejnsku


Hledání práce v Lichtenštejnsku může být náročné, pokud nevíte, kde začít. Tato malá, ale prosperující země nabízí mnoho příležitostí v různých odvětvích. Zde je několik tipů, které by vám mohly pomoci při hledání práce v Lichtenštejnsku:

 • Nejdříve si vyhledejte přehled pracovních pozic v Lichtenštejnsku na místních pracovních portálech, jako je Lichtenstein Marketing nebo na mezinárodních pracovních portálech jako Indeed, LinkedIn, nebo Jobs.ch.
 • Snažte se navázat kontakt s místními firmami. Můžete jim zaslat svůj životopis a motivační dopis nebo se informovat o otevřených pozicích.
 • Připravte se na to, že budete možná muset zvládnout německý jazyk, který je v Lichtenštejnsku oficiálním jazykem.

Pokud jste již našli práci, kterou byste chtěli v Lichtenštejnsku vykonávat, je důležité vědět, jak se o ni ucházet. Proces ucházení se o práci může být v různých zemích různý, a Lichtenštejnsko není výjimkou. Zde jsou některé důležité body, které byste měli vzít v úvahu:

 • Připravte si životopis a motivační dopis. V Lichtenštejnsku je běžné, že tyto dokumenty jsou v němčině. Čeština zde není obchodním jazykem, takže životopisy v češtině nejsou běžně přijímány.
 • Informujte se o pracovním právu v Lichtenštejnsku. To zahrnuje informace o pracovních smlouvách, pracovní době, dovolené a dalších právech a povinnostech.
 • Pokud jste občanem země mimo Evropskou unii, budete pravděpodobně potřebovat pracovní povolení. Zjistěte si, jaký je proces jeho získání.

Důležitost profesionálního e-mailu při žádosti o zaměstnání v Lichtenštejnsku

Pokud máte zájem o pracovní příležitosti v Lichtenštejnsku, je zásadní, abyste se ucházeli o práci profesionálním způsobem. To zahrnuje psaní profesionálního e-mailu, který obsahuje váš životopis a motivační dopis. Tento e-mail by měl být stručný, jasný a měl by zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro danou pozici. Pamatujte, že Lichtenštejnsko je malý, ale velmi konkurenceschopný trh práce s vysokými standardy, takže je třeba, abyste se prezentovali co nejlepším způsobem. Při psaní e-mailu také využijte formální oslovení a ujistěte se, že jste zkontrolovali správnost gramatiky a pravopisu. Na závěr e-mailu slušně poděkujte za zvážení vaší žádosti a vyjádřete naději na další komunikaci. Níže najdete vzorový e-mail, který můžete použít jako předlohu pro vaši žádost.

Betreff: Bewerbung um die Stelle als Softwareentwickler

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mich gerne um die ausgeschriebene Stelle als Softwareentwickler in Ihrem Unternehmen bewerben. Ich habe einen Abschluss in Informatik und habe über 5 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich.

Ich bin davon überzeugt, dass meine Fähigkeiten und Erfahrungen eine Bereicherung für Ihr Team sein werden. Im Anhang finden Sie meinen Lebenslauf und Zeugnisse zur weiteren Überprüfung meiner Qualifikationen.

Ich freue mich auf die Möglichkeit, mich persönlich vorzustellen und meine Fähigkeiten und Erfahrungen weiter zu diskutieren.

Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihr Name]

Anhänge: Lebenslauf, Zeugnisse


Hledání základních pracovních míst v Lichtenštejnsku


 1. Výzkum trhu práce: Prvním krokem je výzkum trhu práce v Lichtenštejnsku. Zjistěte, které obory a průmysly jsou v této zemi silné a kde by mohly být příležitosti pro někoho bez zkušeností.
 2. Jazykové dovednosti: Oficiálním jazykem Lichtenštejnska je němčina, takže je velmi důležité, aby byla vaše němčina na dobré úrovni. Pokud německy neumíte, můžete se pokusit najít práci v oblasti, kde je angličtina hlavním jazykem. Mějte na paměti, že pokud neovládáte němčinu, může to omezit vaše možnosti.
 3. Životopis a motivační dopis: Vaše žádost o práci by měla obsahovat životopis a motivační dopis. I když nemáte žádné zkušenosti, můžete v životopise uvést své vzdělání, dobrovolnickou činnost, projekty, které jste dokončili, nebo jakékoliv relevantní dovednosti. Motivační dopis by měl vysvětlit, proč máte zájem o danou práci a jaké dovednosti a kvality můžete přinést.
 4. Networking: Networking je klíčovým prvkem hledání práce. Pokuste se navázat kontakty s lidmi, kteří pracují v Lichtenštejnsku, ať už osobně nebo online. Mohou vám poskytnout cenné informace a možná vás doporučit potenciálním zaměstnavatelům.
 5. Online hledání práce: Existuje několik webových stránek, kde můžete hledat práci v Lichtenštejnsku, například www.jobs.li nebo www.jobwinner.ch. Můžete také využít sociální sítě jako je LinkedIn.
 6. Pracovní agentury: Můžete se také obrátit na pracovní agentury, které se specializují na zprostředkování pracovních míst v Lichtenštejnsku.
 7. Pracovní víza: Pokud nejste občanem země EU / EHP, budete pravděpodobně potřebovat pracovní vízum, aby jste mohli v Lichtenštejnsku pracovat. Zjistěte si více informací na ambasádě nebo konzulátu Lichtenštejnska ve vaší zemi.
 8. Jazykové kurzy: Pokud neovládáte němčinu, můžete zvážit absolvování jazykového kurzu. To vám nejen pomůže zlepšit vaše jazykové dovednosti, ale také vám může pomoci získat lepší přehled o lichtenštejnské kultuře a společnosti.
 9. Buďte trpěliví a vytrvalí: Hledání práce může být náročné a může trvat nějakou dobu, než najdete tu správnou příležitost. Buďte trpěliví a nepřestávejte hledat.

Dokumenty potřebné pro žádost o zaměstnání v Lichtenštejnsku


Proces žádosti o zaměstnání v Lichtenštejnsku se může lišit v závislosti na občanství žadatele a typu práce, o kterou se uchází. Lichtenštejnsko je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP), což znamí, že občané členských států EHP mohou pracovat v Lichtenštejnsku bez pracovního povolení. Pro občany mimo EHP je situace složitější a vyžaduje pracovní povolení.

Pokud jste občanem země mimo EHP, budete potřebovat pracovní povolení. K získání tohoto povolení budete nejprve potřebovat pracovní smlouvu nebo potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele v Lichtenštejnsku. Tento dokument by měl obsahovat informace o typu práce, kterou budete vykonávat, a o délce trvání zaměstnání.

Dalším důležitým dokumentem je životopis a motivační dopis, který by měl být napsán v němčině, pokud není uvedeno jinak. Tyto dokumenty by měly být aktualizované a měly by odrážet vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikace relevantní pro danou pozici.

Pokud jste občanem země mimo EHP a EŠLP (Evropský sociální a likvidační prostor), budete také potřebovat vízum. Podmínky získání víza se mohou lišit v závislosti na vaší zemi původu, takže je důležité se poradit s konzulárním úřadem Lichtenštejnska nebo s příslušným zastupitelstvím ve vaší zemi.

Je také důležité poznamenat, že Lichtenštejnsko má velmi striktní pravidla pro získání pracovního povolení, protože dává přednost občanům EHP. Proto je důležité mít všechny potřebné dokumenty a pokrýt všechny náležitosti před podáním žádosti.

Užitečné fráze pro psaní životopisu pro trh práce v Lichtenštejnsku a jejich překlady


V tomto textu naleznete seznam užitečných výrazů, které se vztahují k psaní životopisu pro trh práce v Lichtenštejnsku. Tyto výrazy jsou přeložené do němčiny, která je oficiálně používaný jazyk v Lichtenštejnsku.

 • Struktura životopisu - Lebenslaufstruktur
 • Formátování životopisu - Lebenslaufformatierung
 • Vzdělání - Ausbildung
 • Dovednosti - Fähigkeiten
 • Praxe - Praktikum
 • Pracovní zkušenosti - Berufserfahrung

Další vhodné termíny mohou zahrnovat:

 • Osobní údaje - Persönliche Daten
 • Kontaktní informace - Kontaktinformationen
 • Jazykové dovednosti - Sprachkenntnisse
 • Ocenění a certifikáty - Auszeichnungen und Zertifikate
 • Reference - Referenzen
 • Zájmy a koníčky - Interessen und Hobbys.

Správná struktura, formátování a využití fotografií při tvorbě životopisu pro lichtenštejnský trh


Správně strukturovaný a naformátovaný životopis je klíčovým nástrojem při hledání práce v Lichtenštejnsku. Odráží profesionální přístup žadatele a ukazuje jeho schopnost prezentovat své dovednosti a zkušenosti v přehledné formě. Výběrový proces může být v Lichtenštejnsku velmi konkurenční, takže vynikající prezentace životopisu může znamenat rozdíl mezi získáním rozhovoru a ztracením příležitosti.

Rady pro vytvoření efektivního životopisu pro trh práce v Lichtenštejnsku zahrnují:

 1. Písmo: Použijte standardní, snadno čitelné písmo, jako je Arial nebo Times New Roman. To ukazuje profesionalitu a respekt k čtenáři.
 2. Formát: Preferovaným formátem je PDF, které udržuje původní formátování bez ohledu na zařízení nebo software, který je používán pro jeho otevření.
 3. Okraje: Doporučují se standardní okraje 1 palce po všech stranách. To zajišťuje čistý a přehledný vzhled.
 4. Odrážky: Používejte odrážky pro snadnou čitelnost a přehlednost. To pomáhá zaměstnavatelům rychle skenovat a najít klíčové informace.
 5. Oddělovače: Využijte oddělovače, jako jsou čáry nebo pruhy, pro rozdělení jednotlivých sekci. To pomáhá udržet životopis organizovaný a usnadňuje čtení.

Na trhu práce v Lichtenštejnsku je běžné přidávat k životopisu profesionální fotografii. Toto může pomoci vytvořit osobní spojení a poskytnout představu o vaší profesionální prezentaci.

Kromě Šablony životopisu pro Lichtenštejnsko máme v nabídce i další podobné šablony, které by vás mohly zajímat.

Klíčové prvky životopisu pro úspěch na lichtenštejnském trhu práce


lichtenstejnsko zeme

Důležitost záhlaví v životopise pro úspěch na pracovním trhu v Lichtenštejnsku

Záhlaví životopisu je klíčové pro úspěch na trhu práce v Lichtenštejnsku, protože by mělo být jasně viditelné a obsahovat všechny důležité kontaktní informace. K vytvoření správného záhlaví postupujte následovně:

Na začátek záhlaví uveďte své příjmení a jméno. Tato informace by měla být dobře viditelná, protože je to první, co potenciální zaměstnavatel uvidí. Následně uveďte svou profesi a obor. Tímto způsobem zaměstnavatel ihned získá představu o tom, jaké je vaše zaměření a jaké jsou vaše odborné dovednosti.

Další část záhlaví tvoří poštovní adresa. I když v dnešní době digitální komunikace se zdá, že poštovní adresa ztrácí na významu, stále jde o formální a důležitou část životopisu, která by neměla chybět.

Telefonní číslo je další nezbytnou součástí záhlaví. Zaměstnavatel by měl mít možnost vás rychle a snadno kontaktovat. Ujistěte se, že vaše telefonní číslo je aktuální a správně napsané.

Poslední částí záhlaví je e-mailová adresa. V dnešní době je e-mail jedním z nejpoužívanějších komunikačních kanálů, a proto je nezbytné, aby byla vaše e-mailová adresa součástí záhlaví vašeho životopisu.

Tímto způsobem vytvoříte záhlaví, které obsahuje všechny důležité kontaktní informace a které vás představí jako profesionála ve svém oboru.

Jako úřední jazyk Lichtenštejnska je němčina, tedy vzorová hlavička životopisu by mohla vypadat takto:

Nachname: Müller

Vorname: Johannes

Beruf und Fachgebiet: Softwareentwickler, IT-Branche

Postanschrift: Städtle 23, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Telefon: +423 123 456 789

E-Mail-Adresse: johannes.mueller@email.de


Význam zkušeností v životopise pro pracovní trh v Lichtenštejnsku

Část životopisu věnovaná zkušenostem má klíčový význam pro trh práce v Lichtenštejnsku. Tento oddíl poskytuje potenciálním zaměstnavatelům jasný přehled o vašich předchozích pracovních rolích, dovednostech a úspěších. Specifika pro Lichtenštejnsko zahrnují očekávání detailního popisu pracovních povinností a úspěchů, a to zejména v případě vysoce specializovaných pozic, které jsou v tomto malém, ale ekonomicky silném státě časté.

 • Bez ohledu na to, jak dlouhá je vaše pracovní historie, vždy dodržujte chronologické řazení zkušeností. Začněte svou nejnovější pracovní pozicí a pokračujte zpětně.
 • U každé pracovní pozice uveďte data uzavření pracovní smlouvy. Data by měla zahrnovat měsíc a rok nástupu i ukončení pracovního poměru.
 • Nezapomeňte uvést plný název práce. Název by měl být co nejpřesnější, aby potenciální zaměstnavatel mohl ihned identifikovat vaše pracovní role a odpovědnosti.
 • V rámci každé pracovní pozice vytvořte seznam odrážek, který popisuje vaše konkrétní úkoly, projekty a odpovědnosti. Tento seznam by měl být co nejpodrobnější.
 • Popis práce by měl být jasný a výstižný. Snažte se vyhnout obecným frázím a raději použijte konkrétní příklady vaší práce.
 • Aktivně využívejte klíčové slova z inzerátu na práci. Zaměstnavatelé často tyto fráze hledají, aby identifikovali nejvhodnější kandidáty.
 • Vyhněte se psaní v první osobě. Místo toho použijte pasivní formu nebo „akční“ slovesa, která efektivně popisují vaše dovednosti a úspěchy.

Pozice: Marketing Manager

Firma: Hilti Corporation, Schaan, Lichtenštejnsko

Datum: Leden 2017 - Současnost


Popis:

 • Verwaltung und Koordination von Marketingprojekten.
 • Erstellung von Marketingmaterialien und Präsentationen.
 • Analyse und Berichterstattung über Marketingmetriken.
 • Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen.
 • Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern.

lichtenstejnsko zeme

Význam vzdělání v životopise pro pracovní trh v Lichtenštejnsku

Část o vzdělání v životopisu je pro trh práce v Lichtenštejnsku nezbytná, jelikož personalisté v této zemi kladou velký důraz na formální vzdělání a kvalifikace uchazečů. Tato sekce by měla obsahovat údaje o dosaženém vzdělání, jako jsou úroveň vzdělání, název oboru, jméno instituce a roky studia. Může také zahrnovat informace o odborných kurzech, certifikátech a dalším relevantním vzdělání. Personalistům v Lichtenštejnsku tato část umožňuje posoudit, zda uchazeč splňuje minimální vzdělávací požadavky na danou pozici a zda má potřebné znalosti a dovednosti.

Zda by se vzdělání mělo v životopise psaném pro trh práce v Lichtenštejnsku objevit na prvním místě, záleží na konkrétní situaci uchazeče. Pokud se jedná o nedávno absolventy bez mnoha pracovních zkušeností, je vhodné, aby část o vzdělání byla umístěna na začátku životopisu. Tím se zdůrazní jejich akademické úspěchy a potenciál. Naproti tomu, pokud má uchazeč významné pracovní zkušenosti relevantní pro pozici, na kterou se hlásí, měla by být část o pracovních zkušenostech umístěna před částí o vzdělání. Například pokud se zkušený inženýr s dlouholetou praxí v oboru hlásí na pozici senior inženýra, je důležitější zdůraznit jeho pracovní zkušenosti než vzdělání.

Lichtenštejnsko je malá země, kde se mluví především německy, proto vytvořím příklad oddílu ve vzorovém životopisu v německém jazyce.

"Bildung im Ausland

2012 - 2016: Bakkalaureus der Betriebswirtschaft, Universität Zürich, Schweiz

Hauptfächer: Marketing und Finanzwirtschaft. Ich habe meine Abschlussarbeit auf Deutsch geschrieben und einen Kurs in Wirtschaftsdeutsch absolviert.


2010 - 2012: Sprachkurs, Goethe-Institut, Berlin, Deutschland

Ich habe einen intensiven Kurs in deutscher Sprache und Kultur absolviert, wobei ich fließend Deutsch sprechen und schreiben gelernt habe.


2008 - 2010: Oberschule, Gymnasium Vaduz, Liechtenstein

Ich habe mein Abitur in Liechtenstein absolviert, wobei ich Wirtschaft und Deutsch als Leistungsfächer gewählt habe."


Tento oddíl životopisu zdůrazňuje vzdělání kandidáta v německy mluvících zemích a jeho schopnost komunikovat a pracovat v němčině, což je pro lichtenštejnský trh práce velmi důležité

Význam dovedností v životopise pro trh práce v Lichtenštejnsku

lichtenstejnsko zeme


Dovednosti v životopise jsou klíčové pro každý trh práce, včetně Lichtenštejnska. Tyto dovednosti demonstrují vaši schopnost vykonávat určité úkoly a plnit určité role. Lichtenštejnsko je malý, ale ekonomicky silný stát, který se specializuje na finanční služby, výrobu a technologie. Proto náboráři často hledají kandidáty s dovednostmi v těchto oblastech. Údaje o vašich dovednostech v životopise mohou poskytnout přehled o tom, jaké přínosy můžete přinést do podnikání a jak se můžete přizpůsobit dynamickému prostředí Lichtenštejnska.

Náboráři na trhu práce v Lichtenštejnsku hledají řadu dovedností, záleží na konkrétním odvětví. V oblasti finančních služeb jsou žádány schopnosti jako finanční analýza, řízení rizik a poradenství. V oblasti výroby a technologií jsou žádány dovednosti jako strojírenství, programování nebo projektový management. Navíc, vzhledem k malému a mezinárodnímu charakteru země, je důležitá také schopnost komunikovat v několika jazycích, zejména v němčině a angličtině. Proto je důležité, abyste ve svém životopise jasně uvedli své dovednosti a jak mohou přispět k potřebám zaměstnavatele.

V následující části představujeme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které by mohly být užitečné při psaní životopisu pro trh práce v Lichtenštejnsku.

Lituji, ale jazyka Lichtenštejnsko neexistuje. Úředním jazykem v Lichtenštejnsku je němčina, konkrétně alemannský dialekt švýcarské němčiny. Zde jsou dovednosti v češtině a jejich překlady do němčiny:

Měkké dovednosti:

 • Komunikační dovednosti (Kommunikationsfähigkeiten)
 • Schopnost týmové práce (Teamfähigkeit)
 • Řešení konfliktů (Konfliktlösung)
 • Flexibilita (Flexibilität)
 • Kreativita (Kreativität)
 • Organizační dovednosti (Organisationsfähigkeiten)
 • Schopnost dodržovat termíny (Fähigkeit, Fristen einzuhalten)
 • Emocionální inteligence (Emotionale Intelligenz)

Tvrdé dovednosti:

 • Ovládání počítačových programů (Beherrschung von Computerprogrammen)
 • Znalost cizích jazyků (Kenntnis von Fremdsprachen)
 • Technické dovednosti (Technische Fähigkeiten)
 • Znalost obchodních procesů (Kenntnis von Geschäftsprozessen)
 • Projektový management (Projektmanagement)
 • Analytické dovednosti (Analytische Fähigkeiten)
 • Znalost právních předpisů (Kenntnis der Rechtsvorschriften)
 • Znalost účetnictví (Buchhaltungskenntnisse).

Další důležité sekce pro životopis určený pro lichtenštejnský pracovní trh


Přidání dalších kategorií do životopisu je důležité, protože to může potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout širší přehled o kandidátových dovednostech, zkušenostech a zájmech. Tyto kategorie mohou pomoci vytvořit více kompletní a přesný obraz o kandidátovi a mohou být rozhodující pro konkrétní pozici.

Jazyky: V Lichtenštejnsku se mluví německy, ale také je zde velký počet mezinárodních firem, kde může být znalost dalších jazyků výhodou. Znalost různých jazyků ukazuje, že kandidát je schopen se přizpůsobit různým kulturám a komunikovat s lidmi z různých zemí, což může být pro zaměstnavatele atraktivní.

IT nástroje: V dnešní digitalizované době je znalost IT nástrojů klíčová ve většině profesí. Tato kategorie může zahrnovat informace o schopnosti používat různé software, programovací jazyky nebo jiné technické dovednosti. Uchazeči, kteří jsou schopni efektivně využívat a adaptovat se na nové technologie, mohou být pro zaměstnavatele velmi atraktivní.

Zlepšení životopisu pro lichtenštejnský trh práce


Lichtenštejnsko je malý alpský stát, který je domovem pro mnoho mezinárodních korporací, zejména v oblasti finančních služeb a výroby. Kvůli jeho malé velikosti a specifickým tržním podmínkám může být ucházení se o práci v Lichtenštejnsku někdy náročné. Následující tipy vám mohou pomoci přizpůsobit váš životopis specifikům lichtenštejnského trhu práce:

 1. Důraz na jazykové schopnosti: Lichtenštejnsko je německy mluvící země, ale mnoho jeho obyvatel a firem ovládá více jazyků. Zdůrazněte vaše jazykové dovednosti, zejména v němčině, angličtině a francouzštině.
 2. Ukažte mezinárodní zkušenosti: Mnoho lichtenštejnských firem má mezinárodní dosah. Pokud máte zkušenosti s prací v různých zemích nebo s mezinárodními týmy, měli byste to zdůraznit.
 3. Zdůrazněte své finanční a obchodní dovednosti: Lichtenštejnsko je domovem pro mnoho finančních institucí a výrobních společností. Pokud máte dovednosti nebo zkušenosti v těchto oblastech, ujistěte se, že je zahrnete do svého životopisu.
 4. Přizpůsobte svůj životopis konkrétnímu odvětví: Lichtenštejnsko má velmi specifický trh práce s důrazem na několik klíčových odvětví. Ujistěte se, že váš životopis je přizpůsoben odvětví, ve kterém se ucházíte o práci, a zahrnuje relevantní dovednosti a zkušenosti.
 5. Být stručný a jasný: Lichtenštejnské firmy oceňují stručnost a jasnost. Snažte se udržet svůj životopis na jedné až dvou stranách a ujistěte se, že je snadno čitelný a srozumitelný.
 6. Zahrněte doporučení: Doporučení mohou být významným přínosem pro váš životopis, zejména pokud pocházejí od respektovaných jedinců nebo institucí v oboru, ve kterém se ucházíte o práci.
 7. Profesionální prezentace: Ujistěte se, že váš životopis vypadá profesionálně. Měl by být dobře uspořádaný, bez chyb a preferovaně vytvořený v programu pro zpracování textu, jako je Microsoft Word nebo Google Docs.
lichtenstejnsko zeme

Motivační dopisy pro lichtenštejnský trh práce


Při ucházení se o práci v Lichtenštejnsku je důležité přiložit k životopisu i motivační dopis. Ten může hrát klíčovou roli při výběru kandidátů, neboť umožňuje zaměstnavatelům lépe pochopit vaše motivace, zkušenosti a dovednosti. Motivační dopis může potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, proč byste byli dobrým přínosem pro jejich tým a jak by vaše schopnosti mohly přispět k jejich cílům. Navíc, ukazuje vaši schopnost komunikovat písemně, což je v mnoha oborech důležitou dovedností.

Příprava na pracovní pohovor pro práci v Lichtenštejnsku


Příprava na pracovní pohovor je klíčová pro úspěch, a to platí dvojnásob v případě, že se chystáte pracovat v zahraničí. Lichtenštejnsko je malé, prosperující knížectví se silným zaměřením na obchod a průmysl. To znamená, že očekávání mohou být vysoká a konkurence může být silná. Proto je důležité se na pohovor důkladně připravit.

Co dělat:
 1. Důkladně se informujte o společnosti, o její kultuře a hodnotách.
 2. Připravte se na otázky týkající se vašich dovedností a zkušeností relevantních pro pozici, o kterou se ucházíte.
 3. Naučte se základy němčiny, která je oficiálním jazykem v Lichtenštejnsku.
 4. Připravte si otázky, které byste chtěli položit zaměstnavateli. To ukáže váš zájem o pozici a společnost.
 5. Oblečte se profesionálně a přiměřeně kulturě společnosti.
 6. Připravte si kopie svého životopisu, referencí a dalších důležitých dokumentů.

Co NEdělat:
 1. Nemluvte o politice nebo citlivých tématech, pokud to není přímo součástí vaší práce.
 2. Nepodceňujte význam formálního chování a profesionálního vystupování.
 3. Nezatajujte pravdu o svých zkušenostech a dovednostech.
 4. Nezapomeňte, že je nezdvořilé přerušovat druhé během konverzace.
 5. Nezapomeňte na časovou disciplínu. V Lichtenštejnsku je důležité být přesný a dodržovat časový plán.
 6. Nezapomeňte se poděkovat za příležitost k pohovoru a projevit svůj zájem o další průběh výběrového řízení.

Osvědčené postupy při žádosti o pracovní pohovor v Lichtenštejnsku


Při žádosti o zaměstnání v Lichtenštejnsku je nezbytné dodržovat několik osvědčených postupů. Jedním z nejdůležitějších faktorů při hledání práce v této alpské zemi je kvalitní životopis a motivační dopis. Zaměstnavatelé očekávají, že životopis bude strukturováný, přehledný a bude obsahovat pouze relevantní informace. Motivační dopis by měl být stručný, jasný a měl by jasně ukazovat, proč je uchazeč ideální kandidát pro danou pozici.

Důležitost pracovního pohovoru nelze přehlédnout. Uchazeči by měli být připraveni odpovědět na otázky týkající se jejich profesních zkušeností, dovedností a kvalifikací. Je rovněž důležité představit se jako spolehlivý a motivovaný pracovník. Příprava na pohovor může zahrnovat průzkum o zaměstnavateli a daném odvětví, aby uchazeč mohl ukázat své porozumění pro firmu a její cíle.

Ve svých aplikacích by uchazeči měli prokázat svou ochotu a schopnost integrovat se do lichtenštejnské společnosti. To může zahrnovat znalost místního jazyka a kultury. V Lichtenštejnsku je také velmi ceněna profesní flexibilita a schopnost přizpůsobit se rychle měnícím se pracovním podmínkám.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Časté dotazy týkající se žádosti o práci a psaní životopisu pro lichtenštejnský pracovní trh

Jaký je ideální formát životopisu pro Lichtenštejnsko?

V Lichtenštejnsku je nejčastěji používaným formátem životopisu strukturovaný životopis, který je podobný reverse-chronologickému životopisu. Tento formát začíná nejnovějším zaměstnáním a pokračuje zpětně. Důležité je zaměřit se na dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Je také důležité uvést kontaktní informace, vzdělání, jazykové dovednosti a odborné kvalifikace.

Jaké jsou specifické požadavky na životopis pro Lichtenštejnsko?

V Lichtenštejnsku je důležité, aby životopis byl jasný, stručný a profesionalita. Je také běžné uvést fotografiu na životopisu. Měli byste také uvést vaše kontaktní informace, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a odkazy. Mějte na paměti, že Lichtenštejnsko je malé a velmi konkurenceschopné místo, takže je důležité se vyzdvihnout a ukázat, jak můžete přidat hodnotu.

Existují nějaké specifické pravidla pro ucházení se o práci v Lichtenštejnsko?

Ano, existují. Hlavním pravidlem je, že uchazeči z mimo Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska potřebují povolení k práci. To je dáno tím, že Lichtenštejnsko není členem Evropské unie, ale je členem Evropského hospodářského prostoru. Dále, vzhledem k tomu, že němčina je oficiální jazyk Lichtenštejnska, je velmi výhodné, pokud máte dobré znalosti tohoto jazyka. V případě, že se ucházíte o pozici v oboru, kde je vyžadována odborná kvalifikace, může být také nutné předložit odpovídající certifikáty nebo diplomy.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis