Nápravný důstojník: Životopis, se kterým získáte práci jako vězeňská stráž

Vězeňští pracovníci mají těžkou, ale důležitou práci. Pracují ve vysoce stresovém prostředí, rychle uvažují v nebezpečných situacích a zajišťují bezpečnost vězňů.Psaní životopisu na pozici nápravného pracovníka však nemusí být tak obtížné jako práce, na kterou se zaměřujete. Naše jednoduché rady, tipy a příklady vám pomohou sestavit životopis pro příslušníky nápravných zařízení, který vám zajistí práci.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano
📌 Tip : Jak získat práci vězeňského dozorce v roce 2023? Ujistěte se, že máte přehledný životopis, který profesionálně prezentuje vaši kariérní dráhu v rámci armády a policie nebo bezpečnostních složek. K tomu vám může být nápomocná šablona CV, na základě které se vám nestane, že byste zapomněli na jakékoliv informace.

Hledáte jinou práci? Máme pro vás informace o psaní dalších životopisů napříč všemi obory a profesními oblastmi. S námi tak můžete odstartovat svou kariéru, ať už se rozhodnete dělat cokoliv. Abyste se při hledání práce neztratili, je důležité se o psaní životopisu na různé pozice informovat. Prohlédněte si například náš životopis team leadera , poradce nebo stavebního dozorce .


Nápravný důstojník

Podle portálu Personálka si na pozici dozorce v nápravném zařízení a věznicích můžete v roce 2023 můžete přijít v průměru na 37 915 Kč hrubého měsíčně. To by odpovídalo při práci na plný úvazek hodinové sazbě 212 Kč.

💡 Poznámka : Při výpočtu vašeho platu dozorce vstupuje do rovnice mnoho proměnných, jako je úroveň vašich dovedností, pracovních zkušeností, lokalita, úroveň vzdělání, typ oddělení a zařízení a mnoho dalšího.

Jak vytvořit životopis po formální stránce?

Při tvorbě životopisu na pozici nápravného pracovníka v roce 2023 je třeba dbát na několik klíčových faktorů. Zaprvé, udržujte délku životopisu stručnou a omezte ji na jednu nebo dvě strany. Náboroví pracovníci a personalisté často procházejí životopisy zběžně, proto je důležité, aby každé slovo mělo váhu.

Je důležité vybrat vhodný formát!

 • Funkční formáty : Zaměření na dovednosti. Nejvhodnější pro začínající příslušníky nápravných zařízení, kterým chybí pracovní zkušenosti. Vhodné pro osoby, které se vracejí do pracovního procesu. Může vynechat data v části pracovní historie. Dovednosti uvedené nad pracovní zkušeností.
 • Kombinované formáty : Kombinace dovedností a pracovní historie. Ideální pro příslušníka nápravné služby ve střední fázi kariéry. Vhodné pro osoby měnící kariéru a osoby usilující o povýšení. Dovednosti vedle nebo nad pracovní zkušeností.
 • Chronologické formáty : Kladou největší důraz na pracovní historii. Nejvhodnější pro příslušníky nápravných zařízení s dlouhou a stabilní kariérou. Nejoblíbenější formát. Preferovaný náborovými pracovníky. Doporučujeme!

Jakmile víte, jaký formát je pro vás nejvhodnější, je snadné vybrat si šablonu životopisu vězeňského strážníka . Šablony mají předformátované rozvržení vytvořené profesionály v oblasti designu, aby váš životopis vypadal prostě skvěle a udělal dobrý dojem!

Design a rozvržení

Co se týče designu, zvolte čisté a profesionální rozvržení, které se snadno čte. Vyvarujte se používání netradičních písem nebo přílišných barev, které by mohly odvádět pozornost od obsahu.

Kromě toho se ujistěte, že je váš životopis ve standardním formátu, například PDF nebo Microsoft Word. Zajistíte tak kompatibilitu s různými zařízeními a operačními systémy.

Ke správnému formátování patří také používání jednotných velikostí a stylů písma v celém životopise.

U nadpisů a podnadpisů volte větší písmo a zvýrazněte je tučným písmem nebo kurzívou, aby vynikly.

Struktura životopisu

Pokud jde o jednotlivé sekce, existuje několik klíčových částí životopisu nápravného pracovníka, které byste měli zahrnout:

 • Profesní shrnutí: Uveďte stručný přehled svých dovedností, zkušeností a kvalifikace jako příslušníka nápravných zařízení.
 • Profesní zkušenosti: Uveďte, co jste v minulosti dělali, abyste se dostali k výkonu trestu: Vyzdvihněte své předchozí pracovní zkušenosti v chronologickém pořadí a zdůrazněte příslušné povinnosti a úspěchy.
 • Vzdělání a osvědčení: Uveďte své vzdělání a všechna příslušná osvědčení nebo licence, které vlastníte.
 • Dovednosti: Uveďte své klíčové dovednosti, jako je hodnocení rizik, krizové řízení a mezilidská komunikace.
 • Školení a profesní rozvoj: Uveďte všechna další školení nebo kurzy, které jste absolvovali a které jsou důležité pro výkon funkce nápravného pracovníka.

Na vytvoření sekce s kontaktními informacemi si vyhraďte záhlaví dokumentu

Záhlaví životopisu je to první, co personalista v životopise uvidí. Proto musí být dostatečně poutavá, aby upoutala pozornost náboráře. Zde je několik prvků, které je třeba do záhlaví životopisu zahrnout:

 • Vaše jméno (velikost písma 14-16)
 • Název pracovní pozice
 • E-mailová adresa
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Místo pobytu
 • Odkaz profilu LinkedIn
⚠️ Varování : Informace týkající se vašeho rodinného stavu si nechte pro sebe. Citlivé osobní informace byste uvádět neměli! Stejně jako je nevhodné uvádět e-mail v neprofesionálním formátu plném přezdívek nebo zdrobnělin!


Nápravný důstojník

Ukažte, jaké jsou vaše pracovní zkušenosti

Jednou z nejpodstatnějších částí životopisu jsou pracovní zkušenosti. Zahrnutí dovedností a úspěchů do sekce pracovních zkušeností, které se vztahují k vaší roli příslušníka nápravné služby, je pro napsání dobrého životopisu zásadní. Porovnejte si tyto příklady pracovních zkušeností, abyste pochopili, jaké informace uvést, aby životopis získal pracovní místo.

Příklad

Věznice Velké Karlovice
Vězeňský strážník
Září 2011 až prosinec 2015
 • Dohled na vězně a zajištění bezpečnosti zaměstnanců a vězňů v zařízení s maximální ostrahou a maximální kapacitou 250 vězňů
 • Vypracovávání a prosazování vnitřních předpisů k udržení pořádku a kázně v zařízení
 • Provádění prohlídek vězňů a prostor u jejich cel s cílem zajistit dodržování předpisů zařízení
 • Asistence při řešení sporů mezi vězni a personálem a poskytoval vězňům poradenství

Nápravná zařízení se mohou v různých místech značně lišit. Proto je důležité, abyste ve svém životopise uvedli konkrétní pracovní zkušenosti.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je uvést přesná čísla, která vyčíslí vaše pracovní zkušenosti. Uveďte například přesná čísla pro:

 • velikost věznic, ve kterých jste pracovali
 • cely, které jste monitorovali
 • vězňů, na které jste dohlíželi
 • hlášení, která jste denně zaznamenávali
 • příslušníky, které jste školili nebo na které jste dohlíželi

Zde je příklad, jak používat tvrdá čísla k pracovní historii:

 • Dohled na každodenní činnost více než 600 vězňů tím, že byly eliminovány pokusy o násilí, provádění denních bezpečnostních kontrol a ohlašování veškerých alarmujících událostí
 • Kontrola stavu vrat, mříží a okenních mříží ve více než 300 celách a provádění pravidelných obchůzkek pracovních prostor s cílem zajistit neporušenost instituce a zabránit útokům na personál nebo ostatní vězně

Tento záznam o pracovních zkušenostech poskytuje díky výčtu čísel důkladný přehled o minulých funkcích tohoto nápravného pracovníka.

Nezapomeňte proto v životopise svého vlastního nápravného pracovníka co nejvíce kvantifikovat jeho pracovní zkušenosti, aby měl zaměstnavatel jasnější představu o tom, jaké povinnosti zvládnete a čím vynikáte.

Nezapomeňte uvést vaše vzdělání

Věznice Velké Karlovice
Vězeňský strážník
Září 2011 až prosinec 2015

 • Dohled na vězně a zajištění bezpečnosti zaměstnanců a vězňů v zařízení s maximální ostrahou a maximální kapacitou 250 vězňů
 • Vypracovávání a prosazování vnitřních předpisů k udržení pořádku a kázně v zařízení
 • Provádění prohlídek vězňů a prostor u jejich cel s cílem zajistit dodržování předpisů zařízení
 • Asistence při řešení sporů mezi vězni a personálem a poskytoval vězňům poradenství

Dovednosti vězeňského strážníka, které vám při hledání práce pomohou

V krizových okamžicích musí příslušníci nápravných zařízení zachovat klid a jednat rozhodně. Zaměstnavatelé proto potřebují vědět, že se mohou spolehnout na váš dobrý úsudek při ochraně pořádku a bezpečnosti svého zařízení. Abyste zaměstnavatele ujistili, že na to máte, zdůrazněte své dovednosti při prosazování předpisů a deeskalaci konfliktů, jakož i respektování zákonných práv vězňů.

📌 Tip : Uveďte příklady svých tvrdých dovedností (naučených schopností) a měkkých dovedností (osobnostních rysů), abyste ukázali, že máte jak technické znalosti, tak schopnost dobře komunikovat s ostatními.

Zde je seznam některých tvrdých a měkkých dovedností, které můžete uvést v části o pracovních zkušenostech:

Tvrdé dovednosti

 • Vedoucí dovednosti
 • Poskytnutí první pomoci
 • Zneškodnění útočníka
 • Znalost zásad a postupů nápravných zařízení
 • Bezpečnostní operace a protokoly
 • Školení v oblasti reakce na mimořádné události
 • Fyzická zdatnost a techniky sebeobrany
 • Znalost střelných zbraní a bezpečnost
 • Dozorčí systémy a vybavení
 • Psaní zpráv a vedení záznamů

Nápravný důstojník

Měkké dovednosti

 • Komunikační dovednosti
 • Týmová práce
 • Fyzická zdatnost
 • Kritické myšlení a řešení problémů
 • Přizpůsobivost a flexibilita
 • Schopnost zachovat klid pod tlakem
 • Odolnost a zvládání stresu
 • Smysl pro detail a přesnost

Nezapomeňte, že některá zařízení vyžadují specializované dovednosti. Například věznice pro mladistvé se zaměřují na nápravné vzdělávací programy, které mají mladé vězně vést na lepší cestu. Nápravný pracovník pracující v zařízeních s maximální ostrahou však může potřebovat další školení pro sledování psychického stavu vězňů.

Doplňkové sekce životopisu

Dobrovolnické zkušenosti

Máte nějaké dobrovolnické zkušenosti? Pokud ano, neváhejte ji do životopisu přidat. Je to důležitější, pokud jste čerstvý absolvent a hledáte své první zaměstnání v nápravném zařízení.

Konference, školení, kurzy a semináře

Pokud jste se zúčastnili nějakých relevantních konferencí, kurzů, školení, seminářů apod. můžete je do životopisu přidat. Ukážete tím, že se neucházíte jen o práci, ale že máte o obor skutečně zájem.

Koníčky a zájmy

Pokud máte nějaké relevantní koníčky, o kterých si myslíte, že přidají životopisu na hodnotě, můžete je do životopisu pro příslušníky nápravných zařízení přidat.

Profesní shrnutí nesmí chybět!

Většina náborových manažerů si váš životopis prohlédne pouze během několika málo vteřin. Pokud ve vašem profesním shrnutí nenajdou to, co hledají, pravděpodobně přeskočí k dalšímu zájemci o danou pozici vězeńského strážce.

Profesní shrnutí je odstavec o dvou až třech větách, který prodává vaše nejlepší úspěchy jako příslušníka nápravné služby a nejlepší kvalifikaci pro danou práci.

📌 Tip : Pro čerstvé absolventy, osoby měnící kariéru a osoby bez větších pracovních zkušeností bude lepší napsat kariérní cíl, ve kterém zmíníte své cíle pro danou pozici a dovednosti, které máte.

Rady a tipy pro vytvoření nejlepšího profesního shrnutí:

 • Popište se pomocí odvážných rysů: Použití 1-2 přídavných jmen, která vás charakterizují, zejména pokud byla požadována v popisu práce, dodá vašemu životopisu nápravného pracovníka náskok před ostatními kandidáty, protože vás barvitě vykreslí.
 • Zmiňte se o příslušných povinnostech: Jako dozorce jste vykonávali určité povinnosti, které jsou pro danou pozici vyžadovány. Ujistěte se, že ve svém životopise nápravného pracovníka uvedete relevantní povinnosti vycházející z vašich zkušeností.
 • Uveďte vynikající výkony nebo úspěchy: Čísla o tom, kolik potenciálních výtržností jste úspěšně zvládli nebo jak jste během svého působení jako policista zastavili významnou nezákonnou operaci, z vás dělají úspěšného kandidáta a někoho, kdo na to má.

Níže se s vámi podělíme o příklady profesních shrnutí pro různé uchazeče o zaměstnání v oboru vězeňské služby.

Příklady

Správně
Jsem zkušený příslušník nápravné služby s více než desetiletou praxí v oblasti udržování pořádku a bezpečnosti v nápravných zařízeních. Mám prokazatelně úspěšné zkušenosti s reakcí na mimořádné události, prosazováním předpisů a dohledem nad osobami ve výkonu trestu. Jsem zběhlý ve využívání nejnovějších technologií k zajištění bezpečnosti vězňů, zaměstnanců a návštěvníků.

Proč tento příklad prošel:

 • Uvádí statistiku úspěchu kandidáta, která upoutá pozornost. Čísla přidávají podrobnosti o tom, jak velké jsou výsledky, kterých dosahujete, např. výsledky testů, míra úspěšnosti a další.
 • Ukazuje délku kariéry, více než 10 let.
 • Zmiňuje dovednosti požadované zaměstnavatelem: dovednosti a vlastnosti
Chybně
Mám zkušenosti jako dozorce v nápravném zařízení, kde jsem byl zodpovědný za udržování pořádku a bezpečnosti. Dobře rozumím zákonům a dokážu řešit obtížné situace. Jsem spolehlivý a pracovitý člověk, který se věnuje své práci.

Proč tento příklad selhává:

 • Neobsahuje žádná čísla, která by kvantifikovala výkon nápravného důstojníka.
 • Používá vágní popisy a dovednosti.
 • Neuvádí roky pedagogické praxe.

Nápravný důstojník

Rady a tipy, jak napsat nejlepší životopis

Buďte struční: Profesní shrnutí nebo kariérní cíl životopisu nápravného pracovníka není esej, proto se omezte na 2-4 věty.

Ujistěte se, že jste přesně specifikovali pozici, o kterou stojíte: Deklarujte místo, na které se hlásíte, a jen se rozpovídejte o svých ambicích, pokud jde o prostředí, do kterého se hlásíte.

Ukažte, co dokážete udělat pro udržení pořádku a bezpečnosti: Náboráři chtějí kompetentního pracovníka, proto ukažte, jak můžete přispět k dodržování bezpečnostních a pořádkových standardů.

Klíčové body z tohoto průvodce psaním CV

Níže je uveden přehled toho, co tvoří dokonalý životopis nápravného pracovníka:

 • Zvolte správný formát životopisu na základě svých zkušeností a kariérní situace, abyste vyslali správné poselství
 • Pečlivě si přečtěte popis pracovní pozice a určete klíčové dovednosti, které můžete zahrnout do celého životopisu
 • Napište shrnutí životopisu ve formátu odstavce a shrňte ho do 3-4 vět
 • V části věnované profesním zkušenostem začínejte odrážky klíčovými slovy
 • Přidejte samostatný oddíl o vzdělání a uveďte do něj všechny své zkušenosti se vzděláním, včetně případných certifikátů, které jste získali
 • V části o odborných zkušenostech přidejte statistické údaje a čísla, kterými podpoříte svá tvrzení
 • Vytvořte samostatnou sekci "klíčové dovednosti" a přidejte do ní všechny relevantní tvrdé dovednosti, aby je náboroví pracovníci snadno viděli

Podívejte se na zoubek motivačnímu dopisu!

Komunikace je pro každého dobrého pracovníka vězeňské služby základní dovedností a jedním z vynikajících způsobů, jak ji prokázat, je motivační dopis. Motivační dopis vám umožní vyprávět o tom, jak jste si osvojili cenné dovednosti a naučili se překonávat překážky. A psaním motivačního dopisu ani nemusíte strávit příliš mnoho času, když použijete našeho podrobného průvodce pro tvorbu motivačních dopisů!

Vše zabalte do vizuálně atraktivního designu, který vyjadřuje profesionalitu! Další tipy na vytvoření přesvědčivého motivačního dopisu najdete v našem průvodci Jak napsat motivační dopis .

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou pracovní povinnosti strážníka ve věžnici?

Povinností příslušníka nápravného zařízení je dohlížet na osoby nebo skupinu osob, které jsou zatčeny a čekají na soudní proces, nebo které jsou odsouzeny k výkonu trestu ve vězení nebo ve věznici. V životopise nápravného pracovníka může být uveden výčet následujících pracovních povinností:

 • prosazování pravidel a udržování pořádku ve věznici nebo vězení;
 • předcházení výtržnostem a udržování bezpečnosti, v případě potřeby používání progresivních sankcí;
 • dohled nad každodenními aktivitami vězňů;
 • dohlížení na to, aby vězni dodržovali pravidla, a zajišťování místa pobytu vězňů;
 • časté kontroly zařízení.

Jaké jsou kladeny požadavky na uchazeče?

Lidé, kteří uvažují o vstupu do tohoto povolání, musí zkušenostmi z vojenské či policejní služby, čistý trestní rejstřík a fyzickou schopnost zvládat násilné vězně. Uchazeč o zaměstnání musí být starší 18 let, být občanem ČR a mít potřebné vzdělání, aby získal způsobilost k absolvování příslušné zkoušky.

 • Maturitní vysvědčení
 • Zkušenosti v oblasti vymáhání práva, bezpečnosti
 • Emocionální povědomí
 • Schopnost rychle reagovat na mimořádné události
 • Dobré interpersonální dovednosti

Nápravný důstojník

Jak napsat životopis krátce po absolvování školy?

Pokud jste začínající odborník nebo nemáte žádné pracovní zkušenosti, můžete místo shrnutí napsat namísto profesního shrnutí kariérní cíl. Na rozdíl od shrnutí životopisu se v prohlášení o cíli zaměřte na své dovednosti, akademické znalosti, vůdčí schopnosti a dobrovolnické zkušenosti. Také si můžete zvolit funkční formát životopisu, který je vhodný pro osoby bez mnoha zkušeností.

Pokud vám chybí pracovní zkušenosti nebo procházíte změnou kariéry, nezoufejte! Při tvorbě životopisu nápravného pracovníka vám kryjeme záda následujícími radami:

 • Upozorněte na své vzdělání: Vašemu vzdělání bude v životopise nápravného pracovníka věnována největší pozornost, protože vám chybí pracovní zkušenosti. V závislosti na tom, kam se hlásíte (soudní věznice, federální věznice atd.), může být nutné doplnit příslušné vzdělání nebo certifikáty.
 • Zvolte raději kariérní cíl než shrnutí životopisu: U pozice příslušníka nápravné služby vás cíl životopisu sladí s požadavky na práci v nápravné službě tím, že uvede vaše dovednosti a záliby.
 • Přijměte funkční formát životopisu: Pro svůj životopis nápravného pracovníka si můžete vybrat ze čtyř různých forem formátů životopisů: chronologický, funkční, hybridní/kombinovaný a životopis na míru. Ze všech formátů funkční životopis klade důraz na dovednosti před pracovními zkušenostmi, což je ideální pro čerstvé zaměstnance.
 • Pošlete motivační dopis: Napsání motivačního dopisu pro příslušníky nápravných zařízení je způsob, jak zaměstnavateli sdělit, proč by si měl vybrat právě vás a vzít vás v úvahu. Popište své dovednosti, kvalifikaci a motivaci ucházet se o danou pozici.

Až do kolika let můžete pracovat jako vězeňský strážník? Můžete pracovat jako vězeňský právník i v letech?

Vzhledem k tomu, že se věk odchodu do důchodu neusále mění a spolu s ním také podmínky odchodu do důchodu, doporučujeme využít online kalkulačku předpokládaného věku odchodu do důchodu nebo konzultovat oficiální stránky Ministerstva sociálních věcí ČR.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá