Pomocný učitel – životopis jako základ úspěchu

Pozice pomocného učitele je často významným krokem v cestě k úspěšné pedagogické kariéře. K tomu, abyste ji získali, budete potřebovat ten správný životopis.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Takový, který vám pomůže přesvědčit vybraného potenciálního zaměstnavatele, že jste pro tuto práci kvalifikovaní, máte ty správné dovednosti a v neposlední řadě také rysy osobnosti.

CV pomocného pedagoga musí být na jedničku

Pomocný učitel je role, která vám umožní pracovat s dětmi. Budete pomáhat s každodenními vyučovacími činnostmi a úkoly a podporovat učitele v jejich činnosti na různých stupních vzdělávání a při různých vyučovacích předmětech. Tato pozice může být velmi obohacující a především je skvělou praxí do vaší budoucí samostatné pedagogické kariéry.

Jako pomocný učitel musíte prokázat velkou míru zodpovědnosti, organizovanosti a flexibility. Musíte být schopen rychle se učit a k vašim osobnostním vlastnostem musí patřit nadhled, přirozená autorita a schopnost zachovat klid v zátěžových situacích. Vše zmíněné, společně s příslušnými zkušenostmi a vzděláním, musíte šikovně zakomponovat do svého CV.


pomocny ucitel zivotopis

Ukažte své předpoklady i motivaci

Možná se může zdát, že o pozice pomocného učitele nebude tak velký zájem. Ale ve skutečnosti si touto cestou vylepšit své resumé usiluje mnoho adeptů. A pozic přitom není v našem akademickém prostředí mnoho. Ne ale každý zájemce o práci pomocného pedagoga k tomu má vhodné předpoklady nebo motivaci. Jestli patříte mezi ty, kteří se pro ni hodí a vědí, proč o ni stojí, můžete to dokázat vhodně sestaveným životopisem.

Pro práci ve školství víc než kdekoli jinde platí, že vaše CV musí být zcela bez chybičky. Dejte si velmi záležet na pravopisné i stylistické stránce. Pomocný pedagog musí být schopen se písemně vyjadřovat na jedničku.

Co se týče obsahu životopisu pomocného učitele, musíte samozřejmě zdůraznit především jakékoli pedagogické zkušenosti (přičemž to může být třeba i jen práce s dětmi mimo školní prostředí, jako například vedení zájmového kroužku), pedagogické vzdělání (nebo takové, které souvisí s předměty, jakých se konkrétní pozice může týkat) a v neposlední řadě vhodné charakterové vlastnosti. Svým životopisem také musíte ukázat, co vás motivuje k získání dané pozice. A že o ni máte skutečný zájem a není pro vás jen nějakou "nouzovou volbou".

Hlavní komponenty CV pomocného učitele

Se svým životopisem se budete chtít vejít ideálně na jednu jedinou stranu. Dlouhá CV, která rozepisují na několika stranách každý detail kvalifikace adepta, dnes již nemá nikdo čas číst. I s omezeným prostorem ale nesmíte nic důležitého vynechat.

Rozdělme si životopis pro přehlednost do několika komponent. Na následujících odstavcích tohoto článku si je podrobně projdeme:

 • Záhlaví
 • Profil
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Záhlaví

První komponenta životopisu, záhlaví, je atraktivně navržená sekce v jeho horní části. Tam uveďte svoje jméno, povolání, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Patří sem také fotografie a můžete doplnit i odkazy na webovou prezentaci. Tím je myšlen profil na vhodné profesní síti typu LinkedIn nebo třeba vaše vlastní webové stránky, na kterých prezentujete své zkušenosti, relevantní pro pozici pomocného učitele.

Záhlaví nejen slouží k poskytnutí kontaktních údajů potenciálnímu zaměstnavateli, ale je také důležitým designovým prvkem stránky. Vhodně vytvořené záhlaví vám může pomoci učinit vaše CV atraktivnějším a upoutat k němu na první pohled pozornost.

📌 Tip : Bezchybné a skvěle vypadající CV si můžete jednoduše vytvořit s pomocí profesionálních šablon .

Profil

Pomocný učitel má obvykle dva hlavní úkoly: podporuje vedoucího učitele a pomáhá studentům ve třídě. Jak název práce napovídá, pomocní pedagogové usnadňují vedoucímu učiteli jeho pracovní zátěž a pomáhají s každodenními úkoly ve třídě, jako je známkování domácích úkolů nebo docházka. Dobré pochopení toho, co vás na pozici čeká, vám může pomoci přizpůsobit své CV pomocného učitele přesným potřebám školy. Účelem profilu v životopisu je především představit se jako vhodná osobnost. Jako člověk, který chápe, co se od něj čeká, a je na to připravený.

V profilu shrnete vhodným způsobem, kdo jste, jaké jsou vaše pro danou pozici vhodné vlastnosti a také, co už máte za sebou - po stránce pracovní a vlastního vzdělávání. Uveďte zde též, jaká je vaše motivace pro získání pozice. Ta je v případě pomocného učitele velmi důležitá.

Příklad:

Svědomitý a přátelský pomocný učitel se zkušenostmi z prvního a druhého stupně základní školy. Hledám příležitost na pozici pomocného učitele, která mi pomůže rozvinout mé pedagogické dovednosti a naplnit ambice po vzdělávání nové generace. Dokáži flexibilně reagovat na různé podmínky a potřeby třídy a pedagoga. Mám za sebou velmi obohacující zkušenost na pozici asistenta pedagoga, kdy mým úkolem bylo mimo jiné udržování kázně ve velkých skupinách žáků nebo výpomoc při výuce na různých stupních a v různých předmětech.

Pracovní zkušenosti

Svou historii zaměstnání a dalších pracovní zkušenosti si můžete představit jako takové vaše osobní vysvědčení. Řediteli, či jiné osobě, která na škole, kde usilujete o zaměstnání, rozhoduje o náboru, jím ukážete, co už jste se naučili a jak jste si vedli.

S největší pravděpodobností jste jakožto uchazeč o pozici pomocného učitele ještě nepracovali jako učitelé na plný úvazek. Dost možná dokonce ještě studujete. To znamená, že vaše relevantní zkušenosti budou zahrnovat především vzdělávání a různé aktivity související s péčí o děti. Například doučování, hlídání dětí nebo dobrovolnickou činnost v zájmových kroužcích. Pro váš životopis je klíčové, abyste ukázali, jak vás tyto zkušenosti naučily dovednostem potřebným k úspěchu jako pomocný učitel. Zaměřte se proto na konkrétní úkoly z popisu práce a spojte je se svými největšími dosavadními úspěchy.

V životopise uvádějte své pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí, tedy od těch nejnovějších k nejstarším.


pomocny ucitel zivotopis

Příklad:

Asistent učitele, ZŠ Palackého, Praha (zkrácený úvazek při studiu VŠ)
Září 2021 - červen 2022
 • Dohled v technické učebně, individuální výpomoc žákům.
 • Podpora při výuce výpočetních dovedností na prvním i druhém stupni základní školy, včetně adaptace učebních osnov podle věku a specifických potřeb studentů.
 • Dosažení zvýšení průměru třídy z matematiky z 3 na začátku školního roku na 2 na jeho konci.
Vedoucí zájmových kroužků ve Vzdělávacím a informačním centru Prahy 4 (brigáda při studiu VŠ)
Září 2020 - Srpen 2021
 • Dohled na příměstských táborech, zajištění bezpečnosti a kázně velkých skupin dětí.
 • Vedení dramatického kroužku rozvíjejícího komunikační a kreativní dovednosti dětí ve věku 7 - 13 let.
 • Asistent vedoucího kroužku občanské nauky pro děti z prvního stupně ZŠ.

Vzdělání

Jestli jste už dosáhli vysokoškolského titulu, samozřejmě ho nezapomeňte v CV uvést. V případě, že ještě studujete, uveďte v životopise, co a kde. Zejména pokud se jedná o pedagogické vzdělání nebo takové, jehož obor může být relevantní pro konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.

Pro váš životopis pomocného učitele má samozřejmě význam i jakákoli další získaná kvalifikace, která může být užitečná pro práci s dětmi v rozmanité podobě. Do svého CV vyberte především takové zkušenosti, jaké jsou relevantní pro konkrétní pozici, kterou chcete získat. Jestli se například hlásíte na pozici asistenta pedagoga na škole s výrazným hudebním zaměřením, bude relevantní například i vaše vlastní hudební vzdělání, třeba několik let navštěvování lekcí hry na klavír.

Příklad:

Bakalářské studium oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Od října 2022
 • Systematická příprava pro navazující magisterské studium učitelství.
 • P ropojení oblasti teorie umění s výtvarnou pedagogikou, oborovou didaktikou a základy učitelské propedeutiky.
 • Učební plán zahrnuje také pedagogicko-psychologickou přípravy s předměty: pedagogika, psychologie a speciální pedagogika (včetně pedagogicko-psychologické praxe).

Dovednosti

Sekce dovedností je v životopise pomocného učitele nesmírně důležitá. Zejména v případě, že toho zatím nemáte mnoho k uvedení v sekcích o praxi a vzdělání. Jako pomocný pedagog se zaměřte především na takové dovednosti, jaké vás představují jako skvělého pomocníka - pro studenty i učitele.

Jako pomocný učitel budete pravděpodobně mimo jiné pracovat se studenty, abyste zajistil, že pochopí obsah během výuky. Mezi vaše úkoly může patřit také podpora učitelům při plánování a prezentaci hodin. A později, na vyšší úrovni, můžete dokonce pedagogy zastupovat ve výuce. Budete tedy potřebovat schopnost dobře se adaptovat na nové prostředí a úkoly, rychle se učit a spolupracovat s vedoucím pedagogem tak, abyste pro něj byli skutečnou pomocí.


pomocny ucitel zivotopis

Ve svém životopise se tedy jako pomocný učitel budete chtít zaměřit hlavně na vlastnosti a dovednosti pomáhající dobře spolupracovat s lidmi (tzv. "soft skills"). Nevynechte ale ani další dovednosti, například takové, které se týkají nástrojů používaných studenty na dané škole. Seznam svých dovedností vhodně uzpůsobte konkrétní pozici, o kterou usilujete. Pokud například víte, že jednou z povinností úlohy pomocného učitele, o kterou se ucházíte, bude výpomoc v počítačové učebně, zahrňte nějaké své schopnosti a dovednosti, které jsou pro takový úkol vhodné.

Příklad:

 • Zodpovědný, spolehlivý a pečlivý
 • Komunikativní
 • Schopnost rychlé adaptace na nové podmínky a osvojování nových dovedností
 • Znalosti v oblasti speciální pedagogiky
 • Vedení dramatického kroužku
 • Práce s MS Office - pokročilý uživatel
 • Hra na klavír (8 let)

Další zájmy, koníčky

Pokud vám sekce vašeho životopisu týkající se praxe a vzdělání připadají poněkud chudé, může vám pomoci doplňující část CV, ve které uvedete své další zájmy a koníčky. Můžete s její pomocí ukázat skutečný zájem o to rozvíjet se v oblasti práce s dětmi nebo předvést, že máte co nabídnout v nějakých specifických oblastech pedagogické práce.

Pokud se například věnujete intenzivně různým sportům, může to být velmi relativní koníček pro sportovně zaměřené školy. Hra na klavír či malba olejovými barvami zase pro školy umělecké. A tak podobně. Samozřejmě je vhodné uvést také zájmy pojící se k práci s dětmi. Pokud třeba pravidelně jezdíte jako účastník na hudební tábory a rádi se tam věnujete pomáhání mladším účastníkům, klidně se o tom ve svém CV vhodným způsobem zmiňte.

Celkový vzhled CV pomocného učitele

Vzhledem k tomu, že se ucházíte o práci v akademickém prostředí, je nesmírně důležité přesvědčivě celkovým vzhledem svého životopisu vyvolat dojem vaší pečlivosti, svědomitosti a citu pro detail. Budete pomáhat rozvíjet nové generace a to je zodpovědný úkol. Z vašeho CV musí vyzařovat, že jste ho hodni.

Promyšlené rozložení ukazuje, že jste organizovaní, a naznačuje, že takoví budete i ve školní třídě. Životopis ponechte vizuálně spíše jednoduchý, s čistým celkovým vzhledem. Žádné zbytečné ikony či jiné nadbytečné designové prvky.

Font vybírejte rozumně. Zvolte takový, který působí seriózně. Parametry formátování textu, jako jsou odsazení, velikost písma a řádkování, nastavte takovým způsobem, aby se vám CV vešlo právě na jednu stranu. Přitom ale stále potřebujete zachovat přehlednost a dobrou čitelnost.

Z předchozích odstavců vyplývá, že může být celková úprava životopisu náročným úkolem. Naštěstí vám v jeho splnění mohou pomoci profesionální nástroje, jako je například CV Forma , která vám vytvoření dokonalého CV velmi usnadní.


pomocny ucitel zivotopis

CV pomocného učitele - závěrečné tipy:

Příležitosti pro pomocného učitele mohou z rozpočtových důvodů na straně škol mnohdy být značně omezené. Může se tak stát, že budete o vypsanou pozici bojovat s nemalou konkurencí. Dokonale vypilovaný životopis je jedním z hlavních nástrojů, jak mezi soupeři vyniknout.

Ukažte svou tvář

Protože je pro pomocného pedagoga velmi důležitá jeho osobnost, může být vhodná fotografie v životopisu výraznou pomocí. Musí to ale být skutečně ta správná fotka. Potřebujete na ní působit současně sympaticky, cílevědomě a sebevědomě. Jako člověk, který ví, co chce, je milý a tolerantní, ale současně v případě potřeby dokáže být také rázný a přísný. Dobrá fotografie dokáže toto všechno sdělit, ale její pořízení není jednoduchý úkol. Zvažte pro to investici do spolupráce s profesionálním fotografem.

Svůj životopis upravte na míru konkrétní pozici

Než se přihlásíte na nějaké místo a pošlete tam svůj životopis, zjistěte si co nejvíce informací o dané škole a konkrétní pozici. Když budete vědět, jaká jsou specifika zaměstnavatele a co od pomocného učitele očekávají, můžete podle toho upravit své CV. Podtrhnout vybrané zkušenosti a dovednosti nebo dokonce konkrétní školu přímo zmínit v profilu svého CV a napsat, proč se ucházíte o práci právě tam.

Nepodceňte závěrečnou korekturu

Pokud vám v životopise budou chybět nějaké zásadní věci (třeba kontaktní údaje), ukážete se jako nedůsledná a nepozorná osobnost. Kdo by někomu takovému svěřil výchovu a vzdělávání dětí? Podobně vás z výběru diskvalifikují na samém začátku pravopisné chyby. Závěrečné kontrole svého CV pomocného učitele proto věnujte opravdu velkou pozornost. Klidně si přizvěte na pomoc i profesionální korektora. Ten zajistí, aby byl váš životopis po pravopisné stránce bez jediné chyby.

Využijte profesionální šablonu

Vytvoření dokonalého životopisu pomocného pedagoga si můžete výrazně usnadnit, když využijete profesionální šablony . Stačí zvolit vhodný vzhled, doplnit informace o sobě podle našeho článku, přidat svůj osobitý dotek a jste připraveni vykročit k získání pozice pomocného učitele!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis