Právní asistent: Životopis, se kterým získáte práci v právní kanceláři a odstartujete svou kariéru v oblasti práva

Právní asistenti jsou odborníci na právo a mají smysl pro detail. Jako právní asistent by měl mít váš životopis mnoho společného s právním dokumentem. Měl by být přesný, stručný a přizpůsobený potřebám zaměstnavatele.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V tomto průvodci psaním životopisu právního asistenta si projdeme jednotlivé sekce životopisu právních asistentů, které vám pomohou vytvořit silný životopis, který vám vyslouží pozvání do advokátní kanceláře na pracovní pohovor.

📌 Tip : Udělejte perfektní první dojem! S tím vám pomůže některá z našich profesionálních šablon životopisů s přehledným formátováním a moderním designem.

Kolik získáte na pozici právního asistenta? Advokátní kancelář si šikovné zaměstnance dobře zaplatí

Statistiky jsou následující. Zatímco nástupní průměrný plat na pozici právního asistenta či asistentky (bez ukončeného právního vzdělání) dosahuje v Praze je 35 700 Kč/měsíc (zdroj: prace.cz ).

Jako advokátní koncipient či koncipientka (s ukončeným právním vzděláním a v rámci přípravy na advokátní zkoušky) si mohou zaměstnanci v advokátní kanceláři přijít v průměru na 45 500 Kč měsíčně (zdroj: www.platy.cz ).

💡 Poznámka : O výši platu hodně rozhoduje místo výkonu práce. Zatímco nejvíce si právní asistent vydělá v Praze, s menším platem pak musí počítat na malých městech. Ke zvýšení platu výrazně přispějí další roky praxe, specifické dovednosti (jazyky, znalosti konkrétního práva apod.) a vyšší vzdělání či specializace v oblasti práva.


Právní asistent

Jak napsat životopis právního asistenta krok za krokem

Formát

Nejlepší způsob, jak naformátovat životopis právního asistenta, je začít vhodným formátem. Jestliže již máte určitou praxi, pak si zvolte obráceně chronologický životopis . Kandidátům bez praxe doporučujeme funkční formát . Více informací ohledně formátování se dozvíte zde .

Rozvržení

Používejte profesionální písmo a zachovejte jednotný styl a design v celém dokumentu. Nakonec pečlivě zkontrolujte, zda v něm nejsou pravopisné a gramatické chyby, a před odesláním životopisu potenciálním zaměstnavatelům jej nechte zkontrolovat někým jiným. Jako právní asistent je důležité, abyste ve formátování životopisu ukázali svůj smysl pro detail a organizační schopnosti.

Struktura

Zde jsou uvedeny základní části, které by měl životopis právního asistenta obsahovat:

 • Kontaktní údaje
 • Profesní shrnutí nebo kariérní cíl životopisu
 • Pracovní zkušenosti a úspěchy
 • Vzdělání
 • Dovednosti a kompetence

Pokud chcete udělat dojem a získat náskok před ostatními uchazeči o místo právního asistenta, můžete zvážit doplnění těchto částí:

 • Certifikace/školení
 • Jazyky a počítačové dovednosti
 • Ocenění
 • Projekty

Začněme se záhlavím životopisu.

CVčko se vyplatí začít tvořit v záhlaví

Je snadné přidat kontaktní údaje - vložte je do záhlaví, čímž ušetříte místo. Uveďte následující seznam:

 • Jméno a příjmení společně s akademickým titulem
 • Aktualizované telefonní číslo
 • Profesionální e-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na profil na LinkedIn

Příklady

Správně
Mgr. Irma Nová
Advokátní asistentka
234 567 890
irma.nova@platforma.com
Praha
LinkedIn-com/in/irmanova

Chybně
Mgr. Irma Nová
Advokátní asistentka
Rodinný stav: Vdaná
234 567 890
irmicka@platforma.com
Praha
LinkedIn-com/in/irmanova

⚠️ Varování : Omezte tuto sekci na kontaktní údaje a neuvádějte osobní citlivé informace.


Právní asistent

Podrobně popište praxi v oblasti práva

Efektivní oddíl o pracovních zkušenostech právního asistenta by se měl zaměřit na shrnutí relevantních pracovních rolí, úspěchů a úspěchů, které prokazují znalost právních postupů, správu dokumentů a dobré komunikační dovednosti.

Tato sekce by měla zaměstnavatelům ukázat, že uchazeč má prokazatelné zkušenosti s poskytováním podpory advokátům, vedením spisů a udržováním vztahů s klienty. Kromě toho by měla vyzdvihnout schopnost právního asistenta provádět právní rešerše, vypracovávat právní dokumenty a zvládat lhůty.

Příklad

Kotek & spol. Advokáti s.r.o., Brno
Asistentka právní administrativy
03/2020 – 03/2022
 • Poskytování administrativní podpory advokátům při přípravě na slyšení, soudních procesů a dalších soudních řízení, což vedlo k 30% nárůstu úspěšných výsledků v případech a 20% nárůstu míry udržení klientů
 • Správa právních spisů, zajištění přesnosti a úplnosti všech dokumentů a zkrácení doby vyhledávání spisů o 40 %
 • Plánování schůzek, výpovědí a dalších jednání, čímž optimalizovalo rozvrhy advokátů a zvýšilo produktivitu o 25 %

Jak napsat životopis bez praxe?

Nemáte s praxí velké zkušenosti? Svůj životopis žačněte sekcí vzdělání, kterou umístíte jako první přes pracovní historii. V případě, že nemáte, co napsat do sekce věnované pracovním zkušenostem, zvolte si funkční životopis a zaměřte se na své dovednosti a získané právní vzdělání.

Efektivní životopis právního asistenta bez praxe by měl zdůrazňovat silné výzkumné a analytické dovednosti. Kromě toho prokážete vynikající organizační schopnosti, které využijete při vedení právních spisů a databází, což zvýrazní váš potenciál zvýšit efektivitu na pracovišti. Nakonec zdůrazněte svou schopnost přesně vypracovávat a kontrolovat právní dokumenty, jakož i své dobré komunikační schopnosti, abyste ukázali své všestranné schopnosti v oblasti práva.

Advokátní kanceláře vyžadují právní vzdělání! Dokažte, že jej máte

Kromě nejvyššího dosaženého vzdělání (např. vysokoškolský titul z oboru Právní vědy) uveďte veškerá absolvovaná školení nebo certifikace, které se vztahují k práci právního asistenta, např. certifikát o studiu právní asistence nebo certifikace v oblasti kancelářského softwaru či managementu.

Příklad

Masarykova univerzita v Brně
Magisterský obor Právní věda
2013 až 2018

📌 Tip : V případě, že nemáte dlouhou pracovní historii, přidejte i hlavní náplň studia a akademické úspěchy.

Právní rešerše nebo vedení jednání s klienty: Jaké jsou nejžádanější dovednosti právního asistenta?

Jako právní asistent jste nedílnou součástí právního týmu a poskytujete důležitou podporu advokátům a advokátním koncipientům v rychlém a náročném prostředí. Abyste na této pozici vynikli, musíte mít jedinečnou kombinaci technických znalostí a mezilidských měkkých dovedností.

Při vytváření části životopisu věnované dovednostem je cílem ukázat, že jste zběhlí v právním výzkumu, vypracovávání právních dokumentů, vedení spisů a efektivní komunikaci s klienty a kolegy. Přesvědčivá sekce dovedností potenciálním zaměstnavatelům ukáže, že máte rozmanité nadání a odborné znalosti, které jsou nezbytné k tomu, abyste se uplatnili jako právní asistent a přispěli k úspěchu jejich organizace.

V následujících částech vám nastíníme hlavní tvrdé a měkké dovednosti, které se neustále objevují v životopisech úspěšných právních asistentů.

Tvrdé dovednosti

 • Právní rešerše
 • Právní analýza
 • Poskytování právního poradenství
 • Příprava právních dokumentů
 • Vedení a organizace případu
 • Revize a analýza smluv
 • Vyplňování soudních spisů a dokumentace
 • Komunikace s klienty a právní korespondence
 • Správa a organizace dokumentů
 • Fakturace a časová evidence
 • Znalost právní terminologie a postupů
 • Dodržování právních předpisů a řízení rizik

Měkké dovednosti

V životopise právního asistenta by měly být zdůrazněny výjimečné organizační schopnosti , které se projevují zvládáním velkého množství případů a vedením přesných právních spisů. Zdůrazněte svou schopnost spolupracovat s právníky při přípravě a kontrole právních dokumentů a provádět důkladný právní výzkum. Ukažte svůj přínos k úspěšnému vyřízení případu, spokojenosti klientů a zvýšení produktivity prostřednictvím administrativní podpory a přípravy na různá soudní řízení. Jaké další měkké dovednosti se vyplatí uvést do životopisu?

 • Řešení problémů
 • Komunikační dovednosti
 • Analytické a kritické myšlení
 • Time management a časová flexibilita
 • Ochota učit se nové věci a dále se vzdělávat
 • Proaktivní přístup k práci a pracovní morálka
 • Pečlivost a pozornost věnovaná detailům
 • Týmová práce a spolupráce
 • Důvěrnost a diskrétnost
 • Profesionalita a etika

Právní asistent

Jazyky a další užitečné sekce do CV právního asistenta

Chcete v záplavě konkurence vyniknout? Začleňte další sekce, kterými zvýšíte svou kvalifikaci.

 • Znalost technologií a softwaru
 • Jazykové dovednosti
 • Právní školení, semináře workshopy, konference
 • Zájmy a záliby

Profesní shrnutí a jak jej nejlépe napsat

Shrnutí životopisu jsou pro právní asistenty klíčová, protože poskytují stručný, ale působivý způsob, jak představit své dovednosti, zkušenosti a jedinečnou hodnotu. Dobře zpracované shrnutí může okamžitě upoutat pozornost personalistů, udat tón zbytku životopisu a představit kandidáta jako ideálního kandidáta na danou pozici.

Konkrétně u právních asistentů je efektivní shrnutí životopisu takové, které zdůrazňuje jejich schopnost poskytovat administrativní podporu právníkům, spravovat právní dokumenty a udržovat vysokou úroveň organizace a pozornosti k detailům.

Mezi klíčové body, které by měli právní asistenti ve svém životopise uvést, patří:

 • Relevantní zkušenosti: V životopise je třeba jasně uvést počet let praxe na pozici právního asistenta a zdůraznit všechny významné úspěchy a kariérní úspěchy. Pokud máte zkušenosti s různými druhy práva nebo průmyslovými odvětvími, které jsou pro danou pracovní pozici obzvláště důležité, uveďte je také.
 • Technické a oborové znalosti: Uveďte své znalosti právní terminologie, postupů a softwaru, jako je Prétor apod. Zdůrazněte své zkušenosti s právním výzkumem, přípravou právních dokumentů a vedením spisů.
 • Organizační a administrativní dovednosti: V každé pozici právního asistenta budou organizační a administrativní dovednosti základem. Zdůrazněte svou schopnost spravovat kalendáře, plánovat schůzky a vést přesné záznamy. Zdůrazněte svůj smysl pro detail a schopnost stanovit priority úkolů v rychle se měnícím prostředí.
 • Komunikační a interpersonální dovednosti: Právní asistenti úzce spolupracují s právníky, klienty a dalšími zúčastněnými stranami. Zdůrazněte svou schopnost efektivně komunikovat, a to jak ústně, tak písemně. Zdůrazněte svou schopnost spolupracovat s ostatními a zachovat si profesionální vystupování.
 • Schopnost řešit problémy: Ukažte, že umíte analyzovat právní dokumenty, identifikovat problémy a přijímat informovaná rozhodnutí na podporu právníků a klientů. Zdůrazněte svou schopnost vyhledávat právní problémy a poskytovat doporučení právníkům.

Chcete-li se trefit do vkusu při tvorbě shrnutí životopisu, použijte svůj nejlepší úsudek a zvolte správnou kombinaci, která se nejvíce blíží konkrétní roli, o kterou se ucházíte. Nezapomeňte, že shrnutí vašeho životopisu bude jednou z prvních věcí, které o vás a vaší kariéře právního asistenta potenciální zaměstnavatel uvidí.

Příklady

Správně
Jsem vysoce organizovaná a detailně orientovaná právní koncipientka s dvouletou praxí v řízení velkého množství případů a ve spolupráci s právníky při přípravě a revizi právních dokumentů. Jsem ceněna za výjimečné rešeršní a vyjednávací dovednosti, které vedly k úspěšným výsledkům v 80 % případů a 20% nárůstu úspěšných urovnání. Mám prokazatelné výsledky v oblasti optimalizace rozvrhů advokátů, zkrácení doby vyhledávání spisů o 40 % a zvýšení hodnocení spokojenosti klientů o 10 %.

Toto profesní shrnutí je silné, neboť zdůrazňuje relevantní zkušenosti, dovednosti a úspěchy kandidátky v oblasti práva. Upozorňuje na uchazeččin smysl pro detail a schopnost spolupracovat s klienty a právníky.

Chybně
Jsem právní koncipientka a nechybí mi jak praxe, tak všechny nutné dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu právní profese. Níže naleznete všechny moje další úspěchy a silné stránky. Pokračujte ve čtení!

Toto profesní shrnutí je třeba vylepšit, protože v něm chybí konkrétní příklady úspěchů nebo dovedností uchazečky, které by ho potenciálnímu zaměstnavateli přiblížily. Shrnutí poskytuje pouze obecný přehled zkušeností kandidátky, aniž by zmiňovalo konkrétní právní úkoly nebo projekty, na kterých pracovala.

Bez praxe vytvořte kariérní cíl!

Nemáte-li pracovní zkušenosti, začněte silným kariérním clem, Váš cíl by měl jasně uvádět vaše kariérní cíle a to, jak hodláte advokátní kanceláři přispět v oblasti práva.

Příklady

Správně
Jsem vysoce organizovaná právní asistentka s vášní pro právo a orientací na výsledek, která hledá základní pozici, kde by využila své silné dovednosti v oblasti výzkumu a psaní pro podporu advokátů v rychle se rozvíjejícím právním prostředí.

Proč je toto profesní shrnutí silné? Ukazuje relevantní dovednosti, vzdělání a dychtivost uchazeče učit se a přispívat k úspěchu právního týmu. Zdůrazňuje uchazečovu pozornost k detailům a silné dovednosti v oblasti výzkumu a psaní, které jsou pro právního asistenta nezbytné.

Chybně
Hledám pozici právní asistentka, kde bych mohla uplatnit své dovednosti a získat zkušenosti v oblasti práva.

Proč je tento kariérní cíl slabý? Není dostatečně konkrétní a nevyzdvihuje jedinečné dovednosti a kvalifikaci kandidátky. Cíl je příliš obecný a neposkytuje žádné informace o kandidátově minulosti nebo relevantních zkušenostech. Prospěla by konkrétnější formulace a podrobnosti o kvalifikaci a zájmech kandidátky.

Profesionální rady a tipy, díky kterým bude váš životopis neodolatelný!

Životopis je pro vás jako pro právního asistenta první příležitostí, jak potenciálním zaměstnavatelům představit své dovednosti a zkušenosti. Zaměstnavatelé hledají odborníky, kteří zvládnou různé úkoly, od právního výzkumu po přípravu právních dokumentů, a kteří mají velký smysl pro detail a organizační schopnosti.

Aby váš životopis vynikl, zde je několik klíčových tipů, na které byste měli pamatovat:

 • Zdůrazněte své právní znalosti a zkušenosti: Právní asistenti musí mít dobré znalosti právní terminologie, postupů a předpisů. Ve svém životopise nezapomeňte zdůraznit své právní znalosti a zkušenosti, včetně všech příslušných kurzů, certifikací nebo stáží.
 • Prokažte své dovednosti v oblasti výzkumu a psaní: Právní asistenti jsou často zodpovědní za provádění právního výzkumu a vypracovávání právních dokumentů. V životopise uveďte své dovednosti v oblasti výzkumu a psaní, včetně zkušeností s právními databázemi a softwarem pro psaní.
 • Zdůrazněte své organizační schopnosti a schopnost řídit čas: Jako právní asistent budete zodpovědní za zvládání více úkolů a termínů. V životopise zdůrazněte své organizační schopnosti a schopnost řídit čas a prokažte, že umíte stanovit priority úkolů, dodržovat termíny a zvládat konkurenční požadavky.
 • Předveďte své komunikační a interpersonální dovednosti: Vaše role právního asistenta zahrnuje interakci s různými zúčastněnými stranami, včetně advokátů, klientů a zaměstnanců soudu. Zdůrazněte své dobré komunikační a mezilidské dovednosti, včetně schopnosti spolupracovat, řešit konflikty a efektivně komunikovat.
 • Přizpůsobte svůj životopis dané pozici a společnosti: Přizpůsobte svůj životopis každému pracovnímu místu, o které se ucházíte, a zdůrazněte dovednosti a zkušenosti, které vás činí vhodným kandidátem pro danou pozici a společnost. V popisu práce uveďte klíčové dovednosti a kvalifikaci, které zaměstnavatel hledá, a zdůrazněte, jak tyto požadavky splňujete.

Dokažte svůj zájem o práci sepsáním motivačního dopisu


Právní asistent

Jako právní asistent chápete, že je důležité věnovat pozornost detailům a důkladnosti při práci. Stejné vlastnosti můžete uplatnit i při žádosti o zaměstnání a zaslání motivačního dopisu spolu s životopisem může mít zásadní vliv na získání vysněné práce. Motivační dopis je rozšířením vašeho životopisu, příležitostí představit vaše dovednosti a zkušenosti osobnějším a podrobnějším způsobem.

Zde je několik pádných důvodů, proč jako právní asistent předložit motivační dopis:

 • Personalizujte svou žádost a ukažte svůj skutečný zájem o právní firmu nebo společnost.
 • Zdůrazněte své relevantní zkušenosti a jejich soulad s konkrétními požadavky na pracovní místo
 • Sdělte, jak rozumíte právnímu odvětví a jak hodláte přispět firmě nebo společnosti
 • Podělte se o úspěchy a úspěchy, které se nevešly do vašeho životopisu, například o konkrétní případy, na kterých jste pracovali, nebo o právní výzkum, který jste provedli.
 • Prokažte své schopnosti psaní a komunikace, které jsou pro právní asistenty zásadní.
 • odlišit se od ostatních uchazečů, kteří se možná rozhodli nepředložit motivační dopis, a ukázat, že jste ochotni udělat něco navíc, abyste vynikli
 • Závěrem lze říci, že motivační dopis je pro právní asistenty cenným nástrojem, který jim umožní prezentovat své dovednosti a zkušenosti, personalizovat svou žádost a odlišit se od ostatních uchazečů. Nemusí se jednat o složitý úkol a jeho přínosy zdaleka převažují nad vynaloženým úsilím.

Často kladené otázky (FAQ)

Co je náplní práce právního asistenta v advokátní kanceláři?

Právní asistenti mají zásadní význam pro úspěch každého právního týmu. Poskytují důležitou podporu advokátům a dalším právním odborníkům a pomáhají zajistit, aby byly případy vyřizovány efektivně a účinně. Právní asistenti musí mít jedinečnou kombinaci právních znalostí, organizačních schopností a pozornosti k detailům, aby zajistili přesnost a aktuálnost všech právních dokumentů.

Advokátní koncipienti se mají na starost přípravu právních dokumentů, právní rešerše a další jednodušší právní činnosti včetně zastupování klientů u soudu.

Běžné povinnosti uvedené v životopisech právních asistentů:

 • Provádění právní rešerše a právní analýzy
 • Poskytování právního poradenství a jednání s klienty
 • Příprava a kontrola právních dokumentů, jako jsou smlouvy, podání a návrhy.
 • Příprava a podávání právních dokumentů soudům, úřadům a dalším subjektům
 • Zkoumání právních otázek a příprava memorand o zjištěných skutečnostech.
 • Asistence právníkům při přípravě na slyšení, soudní řízení a další soudní řízení.
 • Vedení a organizování právních spisů
 • Plánování schůzek, výpovědí a dalších jednání
 • Pomoc právníkům při přípravě na svědecké výpovědi a jiná řízení
 • Pomoc advokátům při přípravě na schůzky s klienty
 • Pomoc advokátům při přípravě na soudní jednání
 • Pomoc advokátům při přípravě na jednání o vyrovnání
 • Pomoc advokátům při přípravě na soudní řízení
 • Pomoc advokátům při přípravě závěrečných řečí

Jaké požadavky jsou na pozici právního asistenta kladeny ze strany advokátní kanceláře?

Zaprvé je to právní vzdělání. To může být buď v průběhu - na pozici začínajícího právního asistenta, který získává první praxi ještě při studiu, nebo skončené právní vzdělání (magisterský titul z oboru Právní věda) - to v případě advokátních koncipientů.

K získání práce nestačí mít jen správné dovednosti a odborné znalosti. Je nezbytné se efektivně umístit prostřednictvím životopisu, který plně vypovídá o vaší hodnotě a potenciálu právního asistenta. Ať už jste zkušený právní asistent, nebo nováček v oboru, na našich stránkách naleznete vzorové životopisy právních asistentů na různých kariérních úrovních, specializací, odvětví a dalších.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá