Životopis správce majetku s příklady a šablonami

Správa majetku je systematický proces správy, údržby, provozu, modernizace či likvidace majetku co nejefektivnějším způsobem, který zahrnuje všechny náklady, rizika a atributy výkonnosti. Práce v oblasti správy majetku je velmi žádaná, a tudíž není nejlehčí ji získat.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový příklad životopisu správce majetku

Ing. Vít Hruška Manažer správy majetku (rezidenční nemovitosti)
721 123 456
vih.hruska@platforma.com
Podčernice u Prahy
LinkedIn.com/in/vithruska

O mně
Jsem proaktivní manažer správy majetku se zaměřením na rezidenční nemovitosti s více než deseti lety praxe v oblasti property managementu. Zajistím efektivní dohled na úkony správních společností zároveň zvládnu zastoupit firmu jakožto vlastníka při výborech SVJ. Dále dokážu plánovat provozní náklady, výnosy a vést evidenci veškeré správy v interním systému. Nabízím efektivitu práce, pracovní morálku a orientaci na výsledek.

Pracovní zkušenosti
WEPRO Praha s.r.o., Prha
Koordinátor správy majetku (rezidenční nemovitosti)
Leden 2019 až současnost

 •  Zodpovědnost za přejímku nově nakoupených rezidenčních nemovitostí (přes 50 objektů ve správcovském portfoliu)
 •  Zajištění komunikace mezi spoluvlastníky nemovitostí
 •  Spolupráce na vyhodnocování provozních nákladů a výnosů nemovitosti
 •  Vedení správcovské společnosti na pozici jednatele, zastupování společnosti ve výborech SVJ
 •  Provádění ročního vyúčtování služeb, provozních nákladů nemovitostních jednotek

Manažer správy majetku a budov
Listopad 2015 až prosinec 2018

 •  Správa, opravy a údržba bytového hospodářství (přes 120 bytových jednotek) a dalších nemovitostí (zejména garáže a komerční prostory)
 •  Příprava a sjednávání nájemních a pojistných smluv
 •  Přejímka bytů uvolněných nájemci, kontrola a zařizování případných oprav
 •  Kontrola nedoplatků, vymáhání nesplacených záloh a nájemného, zajištění komunikace s nájemci


Státní pozemkový úřad, Odbor správy majetku, Praha
Referent majetkové správy
Září 2013 až říjen 2015

 •  Zodpovědnost za zpracovávání souhrnných podkladů výběrových řízení
 •  Příprava návrhů smluv při organizaci správy majetku státu
 •  Vyřizování požadavků na opravy a udržby státního majetku


Vzdělání

Karlova Univerzita v Prazem, Právnické fakulta
Právní minimum, dvousemestrální kurz
Září 2015 až květen 2015

Vysoké učení technické v Praze
Magisterský obor Stavební inženýrství
2013 až 2015

 •  Management správy nemovitostí
 •  Provoz technického zařízení budov
 •  Vedení technické dokumentace


Vysoké učení technické v Praze
Bakalářský obor Podnikání a ekonomika ve stavebnictví
2010 až 2013

Dovednosti

 •  Technická zařízení budov
 •  Evidence a inventarizace nemovitostí
 •  Tvorba nájemních a pojistných smluv
 •  Zásady BOZP
 •  Finanční plánování
 •  Sestavování rozpočtů
 •  Komunikace a organizace
 •  Orientace na výsledek
 •  Analytické myšlení
 •  Efektivita práce
 •  Odpovědnost
 •  Samostatnost

Přesvědčte budoucího zaměstnavatele, že jste nejlepším kandidátem na pozici správce majetku. Je to velmi jednoduché. Vytvořte dokonalý životopis správce majetku , ve kterém předvedete, co ve vás je. V následujícím průvodci psaním CV vám poradíme, jak na to!

Krok za krokem si popíšeme, jak napsat bezchybný životopis, a poskytneme praktické příklady i vzorové šablony , které vám pomohou napsat vlastní CV.

📌 Tip: Chcete si tvorbu CV usnadnit? S naším předpřipraveným vzorem životopisunešlápnete vedle!

Níže uvedený příklad představuje životopis manažera správy majetku s více než desetiletou praxí v oblasti finančního řízení, správy a údržby majetku a majetkových souborů. Inspirujte se jím při tvorbě svého životopisu v oblasti správy majetku.

Kolik si může vydělat manažer správy majetku?

Jak to vypadá s platem na pozici manažera správy majetku? Celonárodní průměr dosahuje hodnoty 33 366 Kč hrubého měsíčně. Tato částka by při plném úvazku odpovídala hodinové mzdě ve výši 187 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).


Správa majetku životopis

Podle národní soustavy povolání se pak platové rozmezí správce majetku pohybuje mezi 28 a 55 tisíci korunami hrubého měsíčně (zdroj: nsp.cz ).

💡 Poznámka: Výše platu bude velmi záviset na místě výkonu práce, regionu a míře zkušeností každého kandidáta.

Správa majetku: Životopis, kterým zabodujete!

Tato vysoce kvalifikovaná pozice vyžaduje profesionální a uspořádaný životopis. Chcete-li vytvořit dobrý životopis, musíte v něm nejen zdůraznit své nejdůležitější dovednosti, kvalifikaci a kariérní úspěchy, ale také veškeré informace uvést přehledným způsobem a s perfektní úpravou.

Začněte tvorbu životopisu tím, že si ujasníte, jaký bude nejlepší formát, rozvržení a struktura, které uspořádají vaše informace a představí kompletní profil – vás jako potenciálního zaměstnance.

Nejprve dokument vhodně naformátujte

Správný formát životopisu je zásadní, protože zajišťuje, že vaše nejlepší kvalifikace bude na prvním místě. Zde jsou tři formáty životopisu, které můžete při tvorbě životopisu zvážit.

 • Obráceně chronologický formát: Tento způsob formátování je ideální, pokud jste již dříve pracovali v oblasti property managementu. Zaměřuje se na zkušenosti a je také oblíbený u většiny personalistů.
 • Funkční formát : Tento formát se zaměřuje na vaše dovednosti a je ideální, pokud jste nedávno dokončili studium nebo měníte profesi.
 • Kombinovaný/hybridní formát životopisu: Tento formát je ideální, pokud máte dokonalou kombinaci zkušeností a dovedností. Kombinuje nejlepší vlastnosti reverzně-chronologického a funkčního formátu.
Informace přehledně rozvrhněte

Dalším faktorem, který musíte zvážit, je celkové rozvržení informací v životopise. Zásadním pravidlem je vytvoření snadno čitelného a přehledného CV. Použijte jednoduchý design a snadno čitelná písma, jako jsou Arial, Calibri, Cambria, Times New Roman nebo Georgia. Velikost písma by měla být 10-12 bodů. Nadpisy můžete napsat o něco větším a tučným písmem.

Jakmile životopis dotvoříte, uložte jej jako typ souboru, který je uzamčený. Ideální je PDF. Uzamčený dokument nezmění své rozvržení, jakmile jej potenciální zaměstnavatel otevře na svém počítači. To se bohužel často děje v případě dokumentu ve formátu Word.

CVčko strukturujte do jednotlivých částí

Struktura vašeho životopisu v oblasti property managementu by měla mít následující části:

 • Sekce záhlaví, do které vypíšete svůj kontakt
 • Profesní shrnutí
 • Pracovní zkušenosti
 • Oddíl o vzdělání
 • Sekce dovedností
 • Další oddíly (počítačové dovednosti a certifikáty, jazyky, ocenění/vyznamenání a zájmy či záliby)

Jako první vytvořte sekci s kontaktními údaji

V záhlaví by měly být uvedeny vaše kontaktní informace, které potenciální zaměstnavatel či personalista použije k tomu, aby vás kontaktoval. Ujistěte se, že jsou tyto informace přesné. Zahrňte:

 • Vaše celé jméno a příjmení, přidejte i akademický titul, máte-li jej
 • Název pracovní pozice (použijte stejný název, jaký je uveden v pracovním inzerátu)
 • Telefonní číslo
 • Profesní e-mailovou adresu
 • Místo (uveďte pouze název města)
 • Odkaz na váš profil na síti LinkedIn

Správa majetku životopis

⚠️ Varování: Dejte si pozor na profesionálnost své e-mailové adresy! Zapomeňte na přezdívky a zdrobněliny. Váš e-mail by měl obsahovat oficiální jméno a příjmení.

Příklady
Správně
Ing. Barbora Hájková

Správkyně majetku a budov

723 456 678

barbora.hajkova@platforma.cz

Břeclav

LinkedIn.com/in/barbotahajkova


Chybně
Ing. Barbora Hájková

Správkyně majetku a budov

Rodinný stav: Vdaná

Datum narození: 4.12. 1989

723 456 678

barbora.hajkova@platforma.cz

Břeclav

LinkedIn.com/in/barbotahajkova


Vezměte na vědomí, že záhlaví by mělo být krátké a obsahovat pouze údaje, které potenciální zaměstnavatel potřebuje k tomu, aby vás mohl kontaktovat. Vynechejte všechny osobní údaje, které nejsou nutné, jako je rodinný stav či datum narození.

📌 Tip: Do životopisu můžete připojit i foto. Podívejte se však nejprve, jak by taková fotograffie do životopisuměla správně vypadat.

Pokračujete pracovní historií pro obor správy majetku

Při uvádění pracovní historie vždy začínejte svým posledním zaměstnáním a postupujte zpět v čase až k nejstaršímu zaměstnání. Je také lepší upřednostnit relevantní zkušenosti a vynechat všechny ostatní zkušenosti, které s danou prací nesouvisejí. Podívejte se na níže uvedený příklad a získejte inspiraci, jak nejlépe doplnit své profesní zkušenosti.


Správa majetku životopis

Zde jsou údaje, které do této části ke každé zkušenosti přidejte.

 • Název společnosti společně s místem výkonu práce (stačí název města)
 • Přesný název vaší pracovní pozice
 • Doba, po kterou jste na jednotlivých místech pracovali
 • Pracovní povinnosti, kariérní úspěchy (uvádějte ve třech až šesti přehledných odrážkách, stačí heslovitě, nepoužívejte celé věty)

Pokud však píšete životopis začínajícího správce nemovitostí, můžete přidat i zkušenosti, které s danou prací nesouvisejí, pokud jste získali přenositelné dovednosti užitečné na nové pozici. Nemáte-li vhodné informace, které byste mohli do pracovních zkušeností vyplnit, zvolte si funkční formát životopisu a soustřeďte se na své dovednosti a vzdělání.

Příklad
Státní pozemkový úřad, Odbor správy majetku hl. města Prahy, Praha 1

Ředitel odboru pro správu majetku města

Leden 2018 až současnost

 • Podávání návrhů na demolici staveb v dezolátním stavu ohrožujících bezpečnost občanů
 • Vymezování nemovitého majetku a jeho nabídka k pronájmu
 • Podávání návrhů na interní normy týkající se nakládání s nemovitostmi ve správě města
 • Příprava návrhů obecně závazných vyhlášek týkajících se užívání veřejných prostranství ve vlastnictví města

Přidejte nejvyšší dosažené vzdělání


Správa majetku životopis

Ideální vysokoškolské vzdělání je z oblasti podnikání a managementu nebo stavebního inženýrství (správa nemovitostí).

Podobně jako v sekci věnované pracovním zkušenostem i zde vždy začínejte nejnovější kvalifikací a postupujte zpět v čase.

Údaje, které byste zde měli ohledně dosaženého vzdělání doplnit, zahrnují:
 • Název vzdělávací instituce a její umístění (stačí název města)
 • Název studijního programu
 • Rok nástupu a rok ukončení studia
 • Máte-li čerstvě po škole, nebo pokud jste studovali relevantní obor, připojte i hlavní náplň studia (v několika odrážkách, heslovitě)

Příklad
Vysoká škola stavební v Brně, Brno

Magisterský studijní program Stavební inženýrství – Pozemní a průmyslové stavitelství

2012 až 2014

 • Informační systémy pozemních a průmyslových staveb
 • Softwarová podpora energetiky budov
 • Rekonstrukce a sanace staveb

Vložte relevantní dovednosti správce majetku

Vaše dovednosti jsou zásadní a hrají důležitou roli při přijímacím procesu. Váš životopis by měl obsahovat jak tvrdé, tak měkké dovednosti. Při jejich výběru zkontrolujte popis pracovní pozice a doplňte do životopisu dovednosti, které potenciální zaměstnavatel požaduje. Nelžete však, protože z toho můžete být během následného ústního pohovoru zkoušeni a pravda vyjde najevo.


Správa majetku životopis

Doporučujeme uvést dovednosti pomocí odrážek, aby je náborový pracovník snadno viděl. Podívejte se na naše šablony životopisů , které vám umožní přidat do životopisu až deset dovedností. Neuvádějte jich více, ať zaměstnavatele zbytečně nezahltíte.

Podívejme se na některé dovednosti, které potřebujete ve svém životopise pro správu majetku.

Tvrdé dovednosti

Tvrdé dovednosti jsou naučitelné dovednosti, jejichž osvojení může vyžadovat určitý čas. Níže naleznete typické příklady:

 • Finanční plánování
 • Stanovování a kontrola rozpočtu
 • Správa dodavatelů
 • Správa účtů
 • Řízení projektů
 • Tvorba návrhů smluv
 • Řidičský průkaz sk. B
Měkké dovednosti

Měkké dovednosti jsou charakterové vlastnosti, které již máte a které vám pomáhají dobře komunikovat s lidmi. Pojďme se podívat na příklady:

 • Organizační dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Multitasking a time management
 • Vyjednávací schopnosti
 • Vedoucí dovednosti
 • Samostatnost
 • Zodpovědnost
 • Orientace na výsledky
 • Proaktivita
 • Časová flexibilita

Doplňte životopis dalšími užitečnými informacemi

Další části životopisu vám umožní přidat další kvalifikace, které vás odlišují od ostatních a pomáhají porazit konkurenci, která na trhu panuje.

V této části životopisu také zdůrazníte kvalifikaci, kterou nechcete, aby personalista přehlédl. Právě tyto kvalifikace vám mohou pomoci porazit konkurenci, proto je v životopise nevynechávejte.

Zde jsou některé z částí, které můžete na konec životopisu přidat:

 • Počítačové dovednosti : Je možné, že budete muset ovládat software pro správu nemovitostí nebo pracovat v interních systémech, takže budete potřebovat pokročilé počítačové dovednosti. Uveďte je v této sekci, abyste zajistili, že je zaměstnavatel nepřehlédne.
 • Certifikace : Ty vypadají v životopise vždycky dobře, takže se ujistěte, že je zaměstnavatel nepřehlédne. Ukazují, že máte další vzdělání v oblasti správy majetku a mohou vám pomoci získat náskok před konkurencí.
 • Jazyky: Jazykové znalosti se ve vašem životopise vždy vyjímají. Personalisté mají rádi dvojjazyčné kandidáty, takže tuto kvalifikaci potřebují vidět ve vašem životopise.
 • Koníčky : Zájmy a záliby ve vašem životopise mohou mít velký význam a pomoci vám získat pozici. Prozkoumejte společnost, abyste se ujistili, že vaše zájmy odpovídají profilu a jsou v souladu s její kulturou. Vaše zájmy také umožní personalistovi lépe vás poznat i mimo práci, což někteří personalisté oceňují a chtějí to vědět, než vám dají práci.

Vytvořte přesvědčivý medailonek v podobě profesního shrnutí

Profesní shrnutí je něco jako úvodní medailonek – uvádí váš životopis zdůrazněním vašich kariérních úspěchů, zkušeností a dovedností.


Správa majetku životopis

Tato část by měla následovat hned po záhlaví a musí být poutavá a zajímavá, aby zaměstnavatele přiměla přečíst si zbytek životopisu.

Buďte struční. Dvě až čtyři věty jsou plně dostačující. Uveďte pouze stěžejní informace, které shrňte do krátkého odstavce. Celou část pojmenujte jednoduše "O mně".

Příklady
Správně
Jsem schopný správce majetku s více než osmi lety praxe vedením hospodářské správy při zajišťování provozu a údržby bytových i nebytových prostor a komerčně využívaných nemovitostí. Mám silné manažerské dovednosti a finanční vzdělání, díky kterým dovedu efektivně spravovat budovy s využitím prostor vnitřních a vnějších areálů a také sestavovat realistický rozpočet pro údržbu a soběstačnost budov.

Uchazeč ve svém profesním shrnutí umně zdůraznil silné body ze svého životopisu. Kromě přesného vymezení praxe (7 let zkušeností) také vyzdvihuje své nejpůsobivější dovednosti (schopnost, efektivita, finanční a manažerské dovednosti).

Chybně
Mám zkušenosti jako referent majetkové správy (odbor majetkové správy města Brna) a v současné době si hledám práci jako property manažer. Další podrobnosti s vámi rád proberu během osobního pohovoru.

Tady uchazeč zaměstnavateli neshrnuje příliš relevantních zkušeností. Obsah jeho shrnutí je nepodstatný a pravděpodobně nenaláká zaměstnavatele, aby dočetl celý uchazečům životopis až do konce.

Profesionální tipy, díky kterým bude váš životopis perfektní

 • Vyvarujte se používání jednoho životopisu pro více žádostí a pro každou práci, o kterou se ucházíte, vytvořte nový životopis, který stejně jako svůj motivační dopis přizpůsobíte konkrétní pracovní nabídce. Zjistěte si z popisu práce správná klíčová slova a přidejte je do životopisu.
 • Váš životopis by neměl být delší než jedna stránka, protože většina personalistů má na projití každého životopisu jen několik sekund.
 • Zvolte jednoduchý design životopisu a zajistěte, aby byl snadno čitelný a srozumitelný.
 • Konkurence na skvělých pracovních místech je velká, takže musíte udělat víc, abyste vynikli. Pod každé pracoviště přidejte tři až pět pracovních povinností a vyčíslete je čísly a fakty, abyste ukázali, jakých výsledků byste mohli pro společnost dosáhnout.
 • Před odesláním životopisu potenciálnímu zaměstnavateli si jej zkontrolujte. Čeština není vaše nejsilnější stránka? Dejte CVčko zkontrolovat další osobě, která po vás text opraví, upozorní vás na případné chyby a poskytne cennou zpětnou vazbu.

Pojďme si shrnout základní informace

Jsme ve finiši. Níže shrnujeme základní poznatky z tohoto průvodce:

 • Údaje v záhlaví musí být přesné a mít profesionální podobu.
 • Začněte svůj životopis poutavým shrnutím, který upoutá pozornost potenciálního zaměstnavatele.
 • Zvolte správný formát životopisu, doporučujeme obráceně chronologický formát.
 • V části o pracovních zkušenostech podrobně popište svou pracovní historii a své výsledky vyčíslete pomocí čísel a faktů.
 • Doplňte své vzdělání v obráceném chronologickém pořadí.
 • Vyjmenujte své dovednosti pomocí odrážek.
 • Zařaďte další části se svými ostatními kvalifikacemi.
 • Připojte motivační dopis!

Nezapomeňte na průvodní dopis!

Žádost o pracovní pozici doplňte průvodním dopisem, který doplní váš životopis. Podrobně v něm popište svou kvalifikaci a předvedete své nejlepší schopnosti. Průvodní dopis vám také umožní vnést do žádosti trochu osobnosti, protože v něm můžete uvést více informací o úspěších, které z vás dělají nejlepšího kandidáta na danou pozici.

📌 Tip: Máte-li problém s jeho napsáním, podívejte se na naše příklady průvodních dopisů.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké požadavky bývají nejčastěji kladeny na správce majetku?

Mezi hlavní požadavky patří praxe v oblasti správy, údržby majetku. Tu můžete získat jak správou komerčních a rezidenčních nemovitostí a budov či jiných souborů majetku, tak třeba působením ve státních orgánech, jako je odbor pro správu majetku státu či jednotlivých měst a obcí.

Dále je kladen důraz na dovednosti, jako je schopnost zastupovat vlastnickou společnost ve věcích správy a údržby svěřeného majetku, plánování rozpočtu, zajištění komunikace dodavateli oprav a renovací nebo s nájemníky apod.

V neposlední řadě se vám budou hodit měkké dovednosti, jako je efektivita, komunikace, organizace či orientace na výsledek a proaktivita.

Je nutné vysokoškolské vzdělání k získání práce správce majetku?

V některých případech je vyžadováno vysokoškolské vzdělání, nicméně řada zaměstnavatelů se spokojí se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Výhodou pak bude vysokoškolské studium na alespoň bakalářské úrovni, a to v oborech stavebního inženýrství či ekonomiky, managementu a podnikání.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá