Jak sehnat skvělou práci jako správce

Správce je významná pracovní pozice, která hraje důležitou roli v různých odvětvích a organizacích. Jeho úkolem je řídit a dohlížet na různé aspekty obchodních operací s cílem zajistit hladké a efektivní fungování společností.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Povinnosti správce se mohou lišit v závislosti na konkrétních potřebách a požadavcích pracovního prostředí. Jedním z příkladů pozice v oblasti působnosti správce je role administrátora. Administrátor je zodpovědný za koordinaci a organizaci různých procesů a zdrojů v rámci organizace. Mezi jejich úkoly patří správa systémů, dat, dokumentů, projektů nebo lidských zdrojů, aby bylo zajištěno, že všechny provozní činnosti jsou efektivně řešeny a potřebné zdroje jsou k dispozici.

V tomto článku se zaměříme na sestavení životopisu na pozici administrátora. Poskytneme vám užitečné tipy a příklady, jak zdůraznit své dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci správce. Zaměříme se na klíčové informace, které by váš životopis měl obsahovat, a na to, jak je co nejefektivněji prezentovat.

Na konci článku budete mít jasno v tom, jak vytvořit atraktivní a profesionální životopis speciálně přizpůsobený pro roli administrátora. Dodržováním těchto tipů a pokynů zvýšíte své šance upoutat pozornost zaměstnavatelů a zajistit si příležitosti v oblasti administrativy. Připravte se na posunutí své kariéry na další úroveň a prezentujte se jako kvalifikovaný a zkušený administrátor prostřednictvím svého životopisu.


Správce životopis

Životopis správce - jak na to

Životopis je zásadní nástroj při hledání práce. Jedná se o dokument, který umožňuje prezentovat své dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci potenciálním zaměstnavatelům. Důsledné dodržování formálních požadavků a správná struktura životopisu jsou rozhodující pro váš úspěch při získání požadované práce.

Ve vašem životopise je důležité zdůraznit několik hlavních částí, které by měly být zahrnuty a měly by být vhodně strukturovány. Jedná se o následující sekce: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. Každá z těchto sekcí hraje zásadní roli při předvádění vašich dovedností a vytváření pozitivního dojmu na zaměstnavatele.

V tomto článku se budeme podrobně zabývat každou z těchto sekcí a uvedeme vám konkrétní příklady, jak je jako správce správně vyplnit a jak vyzdvihnout své dovednosti a zkušenosti jako administrátor. Naučíte se, jak efektivně vytvořit záhlaví, sestavit silný a atraktivní profil, předvést své profesní zkušenosti a vzdělání a důkladně popsat své dovednosti. Získáte přehled osvědčených postupů při tvorbě životopisu správce a zvýšíte pravděpodobnost, že vaše žádosti o zaměstnání budou úspěšné.

Záhlaví

Záhlaví je klíčovou součástí životopisu. Poskytuje důležité informace o vaší identitě a kontaktních údajích. Je to první věc, kterou potenciální zaměstnavatelé uvidí, a může mít významný vliv na první dojem o vás. Dobře navržené záhlaví by mělo obsahovat následující informace: vaše jméno, pracovní pozici nebo požadovaný cíl, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu a město/zemi, je-li to relevantní) a odkazy na vaše profesní profily (např. LinkedIn).

Důležitost atraktivního záhlaví spočívá v tom, že upoutá pozornost zaměstnavatelů. Dobře zpracované záhlaví může také vytvořit dojem profesionality a pečlivosti, což je výhodné při soupeření s ostatními uchazeči o stejnou pozici.

Při vytváření záhlaví je důležité vyvarovat se některých chyb. Například přílišná vizuální složitost nebo neuspořádanost mohou odvádět pozornost zaměstnavatelů. Je také důležité udržovat konzistentní a profesionální vzhled a dojem, který odráží vaše profesní odvětví. Nepoužívejte nevhodné nebo neformální e-mailové adresy, které mohou působit neprofesionálně. Záhlaví životopisu je prvním krokem k úspěchu.

📌 - Tip:

Pokud máte pochybnosti o tom, jak navrhnout záhlaví svého životopisu, zvažte náš užitečný tip: Profesionální šablony dostupné online vám pomohou vytvořit vhodné záhlaví (a dokonce celý životopis). Usnadní vám sestavení naprosto profesionálního životopisu, se kterým zanecháte skvělý dojem.Správce životopis

Profil

Profilová sekce je důležitou součástí životopisu, která poskytuje stručný a přesný přehled o vašich profesních schopnostech, zkušenostech a cílech. Je to první místo, kde zaměstnavatelé hledají relevantní informace, které je přesvědčí o tom, že jste vhodným kandidátem na dané místo. Profil by měl být stručný a výrazný a obvykle by se měl skládat ze tří až pěti vět.

Vaše odborné znalosti, specifické schopnosti a cíle by zde měly být prezentovány jasně a srozumitelně. Je vhodné jmenovat oblasti, ve kterých máte silné dovednosti i a které jsou současně relevantní pro vaši pozici. V této sekci můžete vyzdvihnout klíčové dovednosti, které vás odlišují od ostatních uchazečů.

Jako správce se můžete zaměřit například na své organizační schopnosti, schopnost efektivně řídit úkoly a komunikovat s týmy a zákazníky. Dále je dobré uvést dobré výsledky, kterých jste dosáhli v minulosti. Vyhněte se však používání obecných frází a prázdných slov, které neposkytují konkrétní informace o vašich schopnostech a přispění. Vyhněte se také velmi podrobným popisům.

Profil by měl být přehledný a snadno čitelný. Nezapomeňte, že profilová sekce je pro vás příležitostí, jak zapůsobit na zaměstnavatele a vyzdvihnout svou hodnotu. Věnujte dostatek času tomu, abyste vytvořili profil, který bude nejlépe odrážet vaše schopnosti a odpovídat požadavkům pozice, která vás zajímá.

Příklad:

Pečlivý administrátor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti správy sítí, systémů a databází. Praxí osvědčené dovednosti v oblasti systémové údržby, řešení chyb a zajištění řádného provozu IT infrastruktury. Zaměřuji se vždy na efektivitu, spolehlivost a spokojenost zákazníků. Výborné komunikační dovednosti a schopnost efektivně spolupracovat s interními týmy a externími partnery. Jsem cílevědomý a schopný pracovat pod tlakem, abych poskytl včasné a účinné řešení všech problémů.

Pracovní zkušenosti

Sekce „Pracovní zkušenosti“ v životopise slouží k prezentaci a popisu předchozích zaměstnání a relevantních zkušeností uchazeče. Jde o nezbytnou součást, která umožňuje zaměstnavateli získat přehled o pracovní historii uchazeče a posoudit, zda má pro danou pozici kvalifikaci.

Při předkládání pracovních zkušeností byste měli poskytnout určité informace, abyste zaměstnavatele přesvědčili. To zahrnuje název společnosti, pozici, délku služby a popis povinností a odpovědností. Je důležité zdůraznit relevantní zkušenosti související s pozicí, o kterou se ucházíte.

Vyvarujte se však přílišných podrobností o irelevantních položkách nebo dlouhých popisů. Místo toho se zaměřte na úspěchy, kterých jste dosáhli během své profesionální kariéry. Pomocí kvantifikovatelných výsledků a konkrétních příkladů můžete lépe ilustrovat své dovednosti a úspěchy.

Při psaní této sekce se ujistěte, že používáte jasný a stručný styl, abyste upoutali pozornost zaměstnavatele a efektivně sdělili své profesní úspěchy.

Příklad:

Administrátor bezpečnostních systémů, Manpower, Praha
Leden 2018 - doposud
 • Samostatná komplexní péče o administraci bezpečnostních systémů pro koncová zařízení a servery
 • Administrace bezpečnostních systémů pro koncová zařízení a servery
 • Vytváření a aktualizace provozní dokumentace a procedur na spravovaných systémech a službách
 • Monitorování spravovaných systémů a služeb a zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti a aktuálnosti
 • Řešení bezpečnostních incidentů na klientských stanicích a serverech
 • Koordinace a kontrola dodavatelských služeb
 • Používání správy bezpečnostního systému Trellix (McAfee), Microsoft Endpoint Configuration Manager
 • Využívání znalosti bezpečnostních řešení v oblasti desktopů, serverů a sítí a prostředí klientské výpočetní techniky a operačních systémů

Vzdělání

Sekce „Vzdělání“ v životopise slouží k prezentaci formálního vzdělání, akademické kvalifikace uchazeče. Jejím účelem je poskytnout zaměstnavateli informace o dosaženém vzdělání, relevantním pro danou pozici.

Při vytváření této sekce je důležité uvést následující údaje: název vzdělávací instituce, typ studijního programu (bakalářský, magisterský, doktorský atd.), obor, roky studia a získaný titul. Pro pozici administrátora existuje celá řada relevantních vzdělávacích cest. Minimální požadované vzdělání je obvykle uvedeno v pracovním inzerátu.

V některých případech může stačit středoškolské vzdělání, zatímco jindy může být vyžadováno vysokoškolské vzdělání nebo certifikace v oboru IT nebo sítí. Je důležité přizpůsobit tuto sekci životopisu požadavkům konkrétní pozice, a vyzdvihnout tedy to vzdělání, které nejlépe odpovídá očekávání zaměstnavatele.

Při vytváření sekce „Vzdělání“ je třeba se vyvarovat zbytečných detailů, které nejsou relevantní pro konkrétní pozici. Je vhodné uvádět pouze nejnovější a nejdůležitější vzdělání. Pokud jste absolvovali mnoho kurzů a školení, vybírejte ty, které přímo souvisejí s profesní oblastí. Uveďte také všechny relevantní certifikáty, které jste získali.

Při popisu svého vzdělání můžete vyzdvihnout důležité projekty, výzkumy nebo významné úspěchy během studia. Nezapomeňte, že cílem sekce „Vzdělání“ je prezentovat váš akademický profil a podpořit váš profesní rozvoj. Mějte tedy vždy na mysli pozici, o kterou se zrovna ucházíte.

Příklad:

Střední odborné vzdělání - program Správa sítí a IT bezpečnost, Střední průmyslová škola na Proseku, Praha
 • Rámcový vzdělávací program Informační technologie
 • Studium zaměřené na kybernetickou bezpečnost, zabezpečení IT systémů, správu počítačových sítí z pohledu serverů i sítí, návrh a stavbu počítačových sítí včetně optických a bezdrátových sítí, správu mobilních zařízení, na datová centra a skriptování.
 • Osvojení základních znalostí a dovedností ze všech oblastí informačních technologií.
 • Hlavní odborné studijní oblasti: Administrace počítačových sítí, Kybernetická bezpečnost, Síťová infrastruktura a datová centra, Databázové systémy a internet věcí (IoT), Informační a komunikační technologie
 • Certifikáty získané v rámci studia:
  • certifikát z počítačových sítí (Cisco CCNA 1, 2, 3, 4)
  • certifikát z počítačových sítí (Mikrotik)
  • certifikát z oblasti hardwaru (Cisco Essentials)
  • certifikát z Linuxových systémů (Cisco Linux Fundamentals)
  • certifikát z oblasti bezpečnosti (Cisco Security)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)


Správce životopis

Dovednosti

Sekce "Dovednosti" je důležitou součástí životopisu správce. Můžete zde vyzdvihnout relevantní klíčové dovednosti a znalosti, které jsou důležité pro konkrétní pozici. Při sestavování tohoto oddílu byste měli vzít v úvahu, že je důležité vybrat dovednosti přímo související s pracovní náplní místa, o které se právě zajímáte. Například s řízením IT infrastruktur, sítí, systémů a databází.

Může se, podle konkrétní pozice, jednat třeba také o znalost operačních systémů, jako jsou Windows a Linux, a zkušenosti s bezpečností sítí a systémů. Rovněž mohou být důležité dovednosti v oblasti správy databází, odstraňování chyb a monitorování. Každopádně buďte struční a výstižní a uvádějte maximálně 10 svých nejlepších relevantních dovedností.

Jak jsme již uvedli, je vhodné přizpůsobit výběr svých dovedností specifickým požadavkům požadované pozice. Pečlivě si přečtěte inzerát a identifikujte požadované dovednosti. Ve svém životopise vyjádřete ty, které nejlépe odpovídají požadavkům a očekáváním zaměstnavatele.

Vyhněte se nejasným a nespecifikovaným prohlášením. Pravidelně sekci dovedností svého CV aktualizujte. Pečlivě navrženou sekcí dovedností můžete jasně zdůraznit svou způsobilost pro pozici správce a získat zájem potenciálních zaměstnavatelů.

Příklad:

 • Dokonalá obeznámenost se správou a údržbou IT infrastruktur, sítí, systémů a databází
 • Odborné znalosti operačních systémů Windows a Linux
 • Zkušenost se zabezpečením sítí a systémů, jakož i s odstraňováním a řešením problémů
 • Znalosti v oblasti správy databází, včetně návrhu a optimalizace databází
 • Profesionální ovládání virtualizačních technologií VMware a Hyper-V
 • Znalost skriptových jazyků PowerShell a Python pro automatizaci procesů
 • Zkušenosti s řízením cloudových platforem a AWS a Azure
 • Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s interními týmy a externími partnery.
 • Silné schopnosti řešit problémy
 • Schopnost nalézat efektivní řešení pod tlakem

Správce životopis

Závěrem

Nyní, když jste získali cenné znalosti o tom, jak vytvořit přesvědčivý životopis správce, jste dobře připraveni přesvědčivě prezentovat své dovednosti a zkušenosti. Pokud budete následovat pokyny v tomto článku (včetně konkrétních praktických příkladů), dokážete napsat skvělý životopis a vhodně představit svou kvalifikaci potenciálním zaměstnavatelům.

Chcete-li maximalizovat efektivitu svého životopisu, měli byste vzít v úvahu následující tipy:

 • Vždy přizpůsobte svůj životopis specifickým požadavkům požadované pozice.
 • Zdůrazněte nejrelevantnější dovednosti a zkušenosti pro tuto roli.
 • Používejte jasný a stručný jazyk a vyhněte se technickému žargonu, který by mohl být neznámý netechnickým čtenářům (protože váš životopis může být zpočátku kontrolován personálními pracovníky).
 • Pečlivě zkontrolujte svůj životopis (aby neobsahoval překlepy či pravopisné chyby) a ujistěte se, že působí profesionální dojmem.
 • Zdůrazněte své úspěchy. Uveďte konkrétní příklady projektů nebo kampaní, na nichž jste pracovali, a pokud možno své výsledky kvantifikujte. To dá potenciálním zaměstnavatelům jasný obraz o vaší schopnosti dosáhnout pozitivních výsledků a cílů.
 • Prezentuje své schopnosti týmové práce. Jako správce (administrátor) je důležité, abyste byli schopni efektivně spolupracovat s dalšími subjekty. Proto zdůrazněte své zkušenosti ve spolupráci s různými zúčastněnými stranami a dosahováním společných cílů.
 • Nezapomeňte také na své "soft skills". Jako správce můžete potřebovat vynikající komunikační schopnosti jak písemně, tak ústně.
 • A nakonec byste měli zdůraznit vaši vášeň pro správu a ochotu neustále se učit. Je důležité ukázat, že jste připraveni přizpůsobit se novým trendům a neustále rozšiřovat své znalosti a schopnosti. Uveďte další relevantní další vzdělávací aktivity, školení nebo osvědčení, která jste absolvovali, aby prokázali svou odbornou způsobilost a ochotu k celoživotnímu učení.

Obecně je velmi důležité, abyste svůj životopis administrátora navrhli tak, aby odrážel vaše jedinečné dovednosti a rozsáhlé zkušenosti. Použitím výše uvedených pokynů jako výchozího bodu a jejich přizpůsobením tak, aby vyhovovaly vašim osobním potřebám a kariérním cílům, můžete vytvořit působivý a dobře strukturovaný životopis. Takový životopis přesvědčí potenciální zaměstnavatele o vaší kvalifikaci a potenciálu jako správce. Přejeme vám hodně štěstí při hledání nového zaměstnání a ať se vám podaří najít příležitost uplatnit své schopnosti a zkušenosti v náročné administrátorské roli!


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis