Jak budovat kariéru jako tvůrce obsahu

Tvůrci obsahu, často označovaní také anglickým "content creator" nebo "copywriter", jsou lidé, kteří - jednoduše řečeno - píší texty. Jsou zodpovědní za vytváření různorodého a zajímavého obsahu, který může zahrnovat články, blogy, příspěvky na sociálních sítích a mnoho dalšího.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Helena Vzorková
Content Integration Specialist
777 123 456  
helenavzorkova@gmail.com  
www.linkedin.com/in/helena-vzorkova

Specialista pro tvorbu a integraci obsahu s mnohaletou zkušeností v manipulaci s textem a jeho různými aspekty. Pevný základ v tvorbě, aktualizaci a spojování textových informací, a to jak v češtině, tak v angličtině. Schopnost kombinovat a integrovat textový obsah z různých zdrojů, zajišťovat jeho soudržnost a přesnost. Své dovednosti v oblasti textového zpracování a překladu využívám k vytváření koherentních a kvalitních textů, které splňují specifické požadavky a cíle organizace.  

Pracovní zkušenosti:

OSVČ - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
2021 - doposud
Content Integration Specialist, Content Creator, Copywriter

Vybrané projekty:

 • Cryptonix, s.r.o. -  Vytváření textů pro klienta, včetně ucelených sborníku z podkladů (prezentace, videozáznamy) z konferencí na téma bezpečnosti; kompletní editace, korektury  
 • 1. leasingová, a.s. (oddělení IT Security) - Procesy aktualizace směrnic, pracovních postupů a IT Standardů na základě změn ve směrnicích a IT Standardech centrály; zajišťování dvou-jazyčných verzí aktualizovaných směrnic  
 • Portus Praha, z. ú. - Vytvoření souhrnného souboru textových podkladů pro různá využití (press kit), retextace webových stránek, články a tiskové zprávy  


Komunikační agentura Your products, s.r.o.
2018 - 2021
PR manažer, Content Creator, Copywriter

 • Kompletní péče o kmen klientů – PR služby, vytváření a realizace PR strategií (aktualizace webových stránek, marketing na sociálních sítích, osobnostní a produktové PR, krizová a interní komunikace, media relations, monitoring tisku…),  
 • Činnost copywritera pro reklamní oddělení  
 • Zpracování pokladů a integrace obsahu, korektury, překlady  


Vzdělání:

Mgr. titul v oboru Elektronická komunikace a sémiotika (Mediální a komunikační studia),
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova,
Praha 2008

 • Studium zaměřené na filozofické a sémiotické aspekty médií  
 • Hlavní předměty: Mediální sémiotika, Sémiotika reklamy, Narativa v nefikčních žánrech, Digitální média, Myopetika digitálního věku, Umění řeči  
 • Diplomová práce na téma "Sémiotické aspekty reklamního textu" (obhájena s výborným hodnocením)  


Bc. titul v oboru Základy humanitní vzdělanosti,
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha
2006

 • Studium zaměřené na základní znalosti jak v oblasti společenských věd (sociokulturní antropologie, psychologie, sociologie), tak v historii a filosofii  
 • Důraz na rozvoj jazykových kompetencí  
 • V rámci studia absolvováno: Školení SEO; Překladatelský kurz; Seminář Média a TV zpravodajství (zvuková stránka jazyka, stylistika, moderace); Seminář Mediální právo; Školení Teorie a praxe mediální komunikace  
 • Absolvováno s červeným diplomem  


Dovednosti:

 • Tvorba a integrace textového obsahu  
 • Vynikající znalost oblasti IT Security  
 • Překlady z a do anglického jazyka  
 • Editování textů  
 • Korektury textů  
 • Vynikající znalost SEO  
 • Zkušenosti s tvorbou meta obsahu  
 • Vynikající komunikační dovednosti (vč. efektivního získávání podkladů a prezentace výsledků)  

Zásadním nástrojem pro budování kariéry a získávání pozornosti potenciálních zaměstnavatelů nebo klientů je kvalitní životopis. Tento článek vám ukáže, jak vytvořit úspěšný životopis, který bude vyzdvihovat vaše dovednosti, zkušenosti a kreativitu.

Co dělá tvůrce obsahu a kde může pracovat?


Tvůrce obsahu životopis

Tvůrce obsahu se specializuje na produkci a sdílení zajímavých a relevantních informací prostřednictvím různých mediálních kanálů. To může zahrnovat psaní článků, blogů, textů pro webové stránky a mnoho dalších forem obsahu. Tvůrci obsahu mají příležitost uplatnit své dovednosti a kreativitu v různých průmyslových odvětvích a prostředích, jako například:

Marketingové agentury

Tvůrci obsahu spolupracují s různými klienty na vytváření přizpůsobeného obsahu pro různé průmyslové odvětví v marketingových agenturách.

Mediální společnosti

Televizní, rozhlasové stanice a noviny zaměstnávají tvůrce obsahu, kteří vytvářejí novinové články, televizní scénáře a scénáře pro rozhlasové pořady a další.

Společnosti s interním marketingovým oddělením

Větší korporace mají často interní týmy pro tvorbu obsahu, které jsou odpovědné za propagaci společnosti a jejích produktů. Tvůrci obsahu mohou být součástí takových týmů.

Freelance kariéra

Tvůrci obsahu mají také možnost pracovat nezávisle, takzvaně "na volné noze", a nabízet své služby klientům po celém světě.

Tvůrce obsahu životopis

Význam kvalitního životopisu pro tvůrce obsahu

Dobře zpracovaný životopis má pro tvůrce obsahu velký význam, ať už hledají pracovní příležitosti nebo chtějí přilákat nové klienty. Tento dokument slouží jako mocný nástroj pro ukázku jejich dovedností, zkušeností a úspěchů v oblasti tvorby obsahu. Pojďme se podívat, proč je pro tvůrce obsahu klíčový kvalitní životopis:

Vytvoření dobrého prvního dojmu

Když se ucházíte o práci nebo hledáte zakázku, váš životopis je často prvním kontaktním místem mezi vámi a potenciálním zaměstnavatelem či klientem. Dobře strukturovaný a vizuálně přitažlivý životopis okamžitě upoutá pozornost a zanechá pozitivní dojem.

Demonstrace odbornosti

Tvůrci obsahu musí prokázat své dovednosti a zkušenosti a svou odbornost v různých formách tvorby obsahu či případně zkušenosti s konkrétními tematickými oblastmi. Podrobný životopis vám umožní zdůraznit vaše specifické dovednosti a zkušenosti v každé oblasti, a tak předvést své odborné znalosti potenciálním spolupracovníkům.

Předvádění úspěchů

Ať už jste pracovali na úspěšných marketingových kampaních, přispívali k populárním publikacím nebo vytvářeli obsah pro vlivné účty na sociálních sítích, váš životopis je perfektní platformou pro předvedení vašich úspěchů. Životopis, který zahrnuje kvantifikovatelné výsledky a hmatatelné dopady zapůsobí na zaměstnavatele i klienty.

Zdůrazňování tvůrčího portfolia

Dobře vytvořený životopis může obsahovat odkazy na vaše portfolio, blog nebo profily na sociálních médiích, které nabízejí potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům přímý přístup k vaší předchozí práci. To jim umožňuje vyhodnotit kvalitu a kreativitu vašeho obsahu.

Řešení specifických požadavků

Různé role při vytváření obsahu mohou vyžadovat specifické dovednosti nebo odborné znalosti. Tím, že přizpůsobíte svůj životopis požadavkům každé pracovní příležitosti, ukážete, že rozumíte pozici a že jste pro tuto práci ta pravá osoba. Podívejte se na vypsané parametry pracovní pozice či zakázky a mějte je na mysli při vytváření svého CV.

Vytváření důvěryhodného obrazu

Profesionální a dobře napsaný životopis ukazuje, že ke svému povolání přistupujete velmi vážně. Poskytuje potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům důvěru, že jste spolehliví a schopní poskytnout vysoce kvalitní obsah, uzpůsobený na míru klientovi, tématu, komunikačnímu kanálu, publiku a tak dál.

V konkurenčním průmyslu, jako je tvorba obsahu, může být vynikající životopis odlišujícím faktorem, který vám dá vyniknout mezi ostatními uchazeči. Unikátní a přesvědčivý životopis vám pomůže upoutat pozornost tvůrců rozhodnutí a zvýší vaše šance na přijetí nebo další zakázku.

Pro tvůrce obsahu je vysoce kvalitní životopis nepostradatelným přínosem, který může znamenat velký rozdíl při získávání nových příležitostí a rozšiřování jejich kariéry. Ať už hledáte tradiční zaměstnání nebo práci na volné noze, profesionálně napsaný životopis ukazuje vaše dovednosti, zkušenosti a úspěchy, což usnadňuje potenciálním zaměstnavatelům a klientům rozpoznat vaši hodnotu jako tvůrce obsahu. Udělejte si čas na vytvoření životopisu, který bude účinně reprezentovat vaše nadání, a nepochybně vám to otevře dveře ke vzrušujícím projektům ve světě tvorby obsahu.

Podívejte se na to, co konkrétně potenciální klient či zaměstnavatel hledá a zdůrazněte ve svém životopise ty aspekty, které vám pomohou ukázat, že jste ten pravý člověk! Ať už je vaším cílem stálá pracovní pozice nebo chcete získat zakázku.


Tvůrce obsahu životopis

Struktura životopisu

Správná struktura životopisu je rozhodujícím prvkem při prezentaci vašich dovedností, kvalifikace a pracovních zkušeností potenciálním zaměstnavatelům či klientům. Dobře zorganizovaný životopis umožňuje rychlý a efektivní přehled o vašem profesním profilu a zdůrazňuje vaši schopnost naplnit požadavky konkrétní pracovní pozice či zakázky.

Zaměřte se na klíčové části a předložte informace v logickém pořadí, aby byl váš životopis jasný a snadno čitelný. Níže si popíšeme hlavní části životopisu a stručně představíme obsah, který by měla obsahovat každá z nich. Později v článku poskytneme příklad životopisu pro tvůrce obsahu.

Záhlaví

Úvodní část vašeho životopisu obsahuje kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Přidat sem můžete také odkaz na profil na vhodné sociální síti, například LinkedIn. Tento oddíl má zásadní význam, protože zaměstnavatelům umožňuje snadno vás kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně možných pracovních nabídek. Záhlaví by mělo také upoutat pozornost svou podobou, aby vytvořilo silný první dojem.

Profil

Tato část poskytuje stručný přehled vašich klíčových dovedností, zkušeností a kvalifikací. Použijte několik vět, abyste zdůraznili své odborné znalosti jako tvůrce obsahu a jak můžete přispět k potřebám zaměstnavatele či klienta. Buďte v této sekci struční a výstižní a vždy ji uzpůsobte na míru konkrétní příležitosti, o kterou se právě zajímáte.

Pracovní zkušenosti

V této části uveďte informace o svých předchozích pracovních pozicích jako tvůrce obsahu. Uveďte jméno zaměstnavatele, své povinnosti a úspěchy. Představení vašich úspěchů v této části pomůže ukázat vaši profesionalitu a praktické schopnosti. Pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí.

Vzdělání

Uveďte své formální vzdělání, včetně názvu školy, oboru studia a dosaženého titulu. (Opět od nejnovějších vzdělávacích aktivit k těm starším.) Tato část potvrzuje vaše akademické znalosti a jejich relevanci pro oblast tvorby obsahu. Pokud jste absolvovali nějaké workshopy, semináře či ze zúčastnili významných konferencích souvisejících s vaší prací, nezapomeňte je zde také uvést.

Dovednosti

V této části stručně a jasně předložte své klíčové dovednosti. Například můžete zmínit dovednosti, jako je psaní zajímavých článků, textů pro reklamní materiály, vytváření poutavého obsahu na sociálních sítích, psaní SEO optimalizovaných popisků produktů nebo jakékoli jiné specializované schopnosti. Poskytnutí konkrétních dovedností pomáhá zaměstnavatelům pochopit přidanou hodnotu, kterou můžete jejich organizaci přinést.

Díky dobře strukturované prezentaci svého životopisu profesionálního tvůrce obsahu budete mít příležitost ukázat své schopnosti a kvality na trhu práce. Dobře vypracovaný životopis upoutá pozornost zaměstnavatelů a udělá dobrý první dojem, což vám umožní postoupit do dalších fází výběrového procesu a zajistit si ideální pracovní pozici.


tvurce-obsahu-zivotopis

Závěrem

Vytvoření vysoce kvalitního životopisu je zásadním krokem pro každého tvůrce obsahu, který chce uspět na trhu práce a přilákat potenciální zaměstnavatele nebo klienty. V tomto článku jsme prozkoumali klíčové kroky, jak napsat úspěšný životopis, který přitáhne pozornost a bude sloužit jako ukázka vašich dovedností a tvořivosti.

Začátek vašeho životopisu je stejně důležitý jako jeho obsah. V záhlaví uveďte své kontaktní údaje, abyste usnadnili komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. Sekce profil pak nabízí stručný přehled vašich dovedností a zkušeností, což je ideální způsob, jak okamžitě udělat dojem a ukázat svou hodnotu.

Další část vašeho životopisu se zaměřuje na vaše pracovní zkušenosti. Popis vašich úspěchů v předchozích pozicích tvorby obsahu ukazuje vaši profesionalitu a praktické schopnosti, což je zásadní pro zaměstnavatele, kteří hledají tvůrce kreativních a zkušených obsahů. Když ve svém životopise prezentujete také své měkké dovednosti (soft skills), zdůrazníte tak svou schopnost komunikovat, spolupracovat a efektivně řešit problémy. Soft skills jsou klíčové pro tvorbu obsahu, zejména pokud jde o týmovou práci, interakci s klienty a řešení konfliktů.

Další důležitou částí životopisu je vaše formální vzdělání. Zaměřte se na vzdělávací instituce a kurzy, které vám pomohou zdůraznit vaše akademické znalosti a odborné znalosti v tvorbě obsahu. Důležitým prvkem, který nesmí být v životopise přehlížen, jsou vaše konkrétní dovednosti. Popište své schopnosti, které přispívají k vytváření efektivního a zajímavého obsahu. Zaměřte se na psaní článků, tvorbu obsahu na sociálních sítích, videa nebo jakékoli jiné relevantní dovednosti pro váš cílový trh.

Nakonec nezapomeňte zahrnout odkaz na vaše portfolio nebo další relevantní ukázky vašeho obsahu. To umožňuje potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům prozkoumat váš pracovní styl a kreativitu. Vytvoření úspěšného životopisu pro tvůrce obsahu může otevřít mnoho dveří a přinést vám atraktivní pracovní příležitosti. Naučte se prezentovat své dovednosti, zkušenosti a kreativitu v nejlepším světle a připravte se na nové výzvy a úspěchy ve světě tvorby obsahu. Pamatujte, že váš životopis je vaší vizitkou a klíčovým nástrojem pro budování vaší kariéry jako tvůrce obsahu.

Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší kariéře content creatora a doufáme, že pro vás náš článek byl zajímavý a užitečný.

📌 - Tip na závěr:

Pro urychlení a výrazné usnadnění celého procesu vytváření efektivního CV zkuste využít online dostupné šablony . Díky nim dosáhnete naprosto profesionálního výsledku.


A chcete-li načerpat ještě více inspirace, přečtěte si některé z našich dalších článků o efektivní přípravě životopisu v různých pracovních oborech. Zaujmout by vás mohly třeba tyto:


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis