Učitel základní školy: Životopis, se kterým zaujmete nejednoho ředitele školy a rychle získáte práci

Práce ve školství může přinášet mnoho zadostiučinění, a to zvláště v případě, že jste se pro práci s dětmi narodili, rádi předáváte své vědomosti a umíte zapálit zájem žáků o danou látku.K získání pracovního místa učitele na základní škole budete k prezentaci svých dosavadních výsledků potřebovat silný životopis.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Ten musí jasně a přesvědčivě demonstrovat vaše dovednosti a kompetence v oblasti vzdělávání a výchovy, což může být pro uchazeče s malými zkušenostmi s tvorbou životopisů náročné. Proto jsme tu my - abychom vám s vytvářením CV učitele základní školy pomohli!

📌 Tip : Ušetřete si čas i nervy a vyhněte se složitému formátování. Použijte jednu z našich předpřipravených šablon CV , do které pohodlně vyplníte své informace o pracovní historii, vzdělání a dovednostech.

Jak to vypadá s platy pracovníků ve školství? Kolik svým učitelům platí české školy?

V České republice si jako učitel v průměru můžete každý měsíc přijít na 37 920 Kč hrubého (zdroj: prumerneplaty.cz ). Přičemž jako učitel pro 1. stupeň ZŠ si při práci na plný úvazek přijdete na 33 749 Kč , a jako učitel pro 2. stupeň ZŠ na 33 341 Kč (zdroj: cz.indeed.com ).

💡 Poznámka : O výši platu rozhoduje mnoho okolností, jako je vysokoškolské vzdělání, míra zkušeností, místo výkonu práce nebo specifické dovednosti. Zatímco Praha vévodí, co se výše platu týče, na malých městech si jako učitel vyděláte méně.


učitele základní školy

Jak napsat životopis na pozici učitele základní školy?

Dobře napsaný životopis učitele na základní škole musí mít uspořádanou podobu ještě před tím, než se do něj přidá obsah.

Zvolte správný formát

Při psaní životopisu si můžete vybrat z celé řady možností formátování . Existují možnosti pro uchazeče bez zkušeností i pro uchazeče se zkušenostmi. Vyberte si jednu z následujících možností formátování:

 • Chronologický formát : Tento typ životopisu použijte, pokud máte zkušenosti s prací učitele na základní škole, abyste zdůraznili své relevantní zkušenosti, které se vztahují ke klíčovým slovům v popisu práce. Mohou to být například zkušenosti s vedením školních exkurzí.
 • Funkční formát : Tento typ životopisu je ideální pro kandidáty s malou praxí učitele na základní škole. Zaměřuje se na dovednosti, které souvisejí s danou funkcí, jako je empatie a trpělivost.
 • Hybridní formát : Tuto možnost zvolte, pokud máte zkušenosti i dovednosti, které vás odlišují od ostatních kandidátů. Mezi tyto dovednosti mohou patřit komunikační schopnosti, které můžete využít při vyjednávání strategií, jak pomoci žákovi se špatným prospěchem.

Informace vhodně rozvrhněte

Veškerý obsah si přehledně rozvrhněte na jednostránkový dokument, ve kterém použijete snadno čitelné písmo o velikosti cca 11 bodů (nadpisy můžete napsat o něco větším písmem) s řádkováním 1,15 až 1,5 a dostatkem volného místa mezi jednotlivými sekcemi.

Jakmile svůj životopis dopíšete, doporučujeme jej uložit a odeslat jako soubor PDF. Neuzamčený soubor DOC totiž může změnit své formátování, a to nechcete! Veškerá práce, kterou byste věnovali složitému formátování, by přišla vniveč!

Struktura životopisu učitele základní školy

Životopis učitele základní školy se ve srovnání s jinými typy životopisů více zaměřuje na dosažené vysokoškolské vzdělání v oblasti učitelství. Na mnoha školách záleží na tom, aby jejich učitelé měli školení a kurzy pro vedení tříd, které jsou nezbytné pro vytvoření bezpečného a produktivního prostředí pro výuku. To platí zejména pro speciální třídy, které budou vyžadovat další vzdělání či školení v oblasti různorodého řízení chování a přístupů k výuce.

Základní formát životopisu zahrnuje přehledné záhlaví s kontaktními údaji, shrnutí životopisu a oddíly pro dovednosti, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti. Přidat můžete i další doplňkové sekce, jako jsou jazyky, počítačové dovednosti, kurzy a školení, zájmy a záliby apod.

Kontaktní informace uveďte do záhlaví dokumentu

Záhlaví by mělo obsahovat všechny následující kontaktní informace:

 • Vaše celé jméno a příjmení
 • Vaše telefonní číslo
 • Vaši e-mailovou adresu
 • Vaše místo bydliště
 • Odkaz na profil LinkedIn, pokud to popis pracovní pozice vyžaduje

Příklady

Správně
Mgr. Sandra Nováková
Učitelka pro 1. stupeň ZŠ
123 456 789
sandra.novakova@platforma.com
Praha Bubeneč
LinkedIn.com/in/sandranovakova

Chybně
Mgr. Sandra Nováková
Učitelka
Rodinný stav: Vdaná
Věk: 32 let
123 456 789
sandra.kopretinky@platforma.com
Vítova 234/19, Praha Bubeneč
LinkedIn.com/in/sandranovakova

⚠️ Varování : Osobní informace o přesném datu narození, rodinném stavu nebo počtu dětí neuvádějte. Rovněž si dejte pozor na formu, jakou má váš e-mail. Vyvarujte se nevhodným přezdívkám či zdrobnělinám.


učitele základní školy

Jak v životopise nejlépe prezentovat pracovní zkušenosti?

Učitelova pedagogická zkušenost je nejsledovanější částí celého životopisu. Překvapivě, akademická zkušenost buď upevní, nebo zmaří vaše šance, pokud není napsána správně. K tomu, abyste tuto část napsali co nejpřesvědčivěji, podívejte se na pracovní inzerát od zaměstnavatelů. Vyberte klíčová slova a fráze. Přidejte je do svého životopisu učitele.

Příklad

ZŠ Kladská, Praha 2
Učitel pro 1. stupeň základní školy
září 2012 až červen 2020
 • Organizace uspořádání třídy a sledování chování a pokroků žáků
 • Tvorba týdenních plánů výuky v souladu se školními osnovami
 • Spolupráce s učiteli ostatních předmětů při sledování slabých a silných stránek jednotlivých žáků
 • Komunikace s rodiči k zajištění správného domácího vedení
 • Hodnocení žáků slovně i známkami

Jak napsat životopis na pozici začínajícího učitele bez zkušeností?

Jakékoli zkušenosti s výukou, včetně zkušeností a náslechové praxe vysokoškolských studentů učitelství, jsou výhodou. Rovněž práce vychovatele nebo asistenta pedagoga vás seznámí s prostředím školní třídy a poskytne vám důležité způsoby, jak rozvíjet vlastní metody výuky do budoucna. V době, kdy dokončíte studium, už můžete mít za sebou několik let zkušeností.

Vaše zkušenosti studenta učitelství se nemusí nutně týkat oblasti základního vzdělávání. Pokud jste učili na střední škole nebo na vysoké škole či vedli kroužek v místním domě dětí a mládeže, můžete tyto zkušenosti také přidat do svého životopisu.

Studium učitelství pro základní školy a jak jej nejlépe popsat?

Podobně jako pedagogická praxe musí být i úroveň vzdělání pedagoga na dobré úrovni. Vyžadován je magisterský titul z oboru učitelství pro ZŠ. Kromě názvu vzdělávací instituce uveďte i roky studia a v případě, že s výukou na ZŠ teprve začínáte, přidejte i hlavní náplň studia v několika stručných bodech.

Příklad

Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Praha
Magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy
2016 až 2018
 • Školní pedagogika a dětská psychologie
 • Didaktika výuky na 1. stupni ZŠ
 • Kurzy vedení vyučování v angličtině

Dovednosti, které z vás udělají nejlepšího pedagoga

Mezi nejdůležitější dovednosti učitelů základních škol patří dobré ústní a písemné komunikační, motivační, organizační a řídící schopnosti. Na této pozici by měli být energičtí a nadšení, projevovat vysokou míru tolerance, trpělivosti a podpory. Měli by být dobrými posluchači a rádi pracovat s dětmi. Učitelé základních škol by měli umět dobře komunikovat s osobami různého původu a profesní úrovně, od rodičů až po vedení školy. Kromě těchto důležitých schopností musí mít učitelé základních škol následující dovednosti:

Tvrdé dovednosti učitele základní školy

 • Tvorba plánů výuky a pomoc při tvorbě učebních osnov
 • Používání různých vyučovacích strategií
 • Vyplňování zpráv o pokroku žáků
 • Řízení aktivit ve třídě a chování žáků
 • Komunikace s rodiči a kolegy

Měkké dovednosti učitele základní školy

 • Komunikace a organizace
 • Kreativita
 • Trpělivost a empatie
 • Schopnost předávat vědomosti
 • Umění nadchnout a zapálit pro danou látku

učitele základní školy

Doplňkové sekce, na které byste neměli zapomenout

Udělejte dobrý dojem přidáním jakýchkoliv dalších relevantních informací, které vás pomohou odlišit od konkurenčních uchazečů. Je-li to relevantní, připojte následující doplňkové sekce:

 • Jazykové dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Účast se kurzech a programech pro učitele v oblasti dalšího profesního rozvoje
 • Osvědčení a certifikáty
 • Zájmy a záliby

Profesní shrnutí, kterým se uvedete jako skvělý pedagog

Profesní shrnutí je shrnující odstavec o dvou až čtyřech větách, který se nachází v horní části životopisu a shrnuje vaše příslušné pedagogické dovednosti a pracovní historii. Zaměstnavatelé denně procházejí desítky žádostí o zaměstnání, takže shrnutí životopisu může být skvělým způsobem, jak ukázat obzvláště důležité dovednosti a zazářit jako kandidát.

Příklady

Správně
Jsem trpělivá a děti milující učitelka pro 1. stupeň ZŠ s tříletou praxí výuky, jejímž hlavním cílem je předávat žákům znalosti pomocí různých výukových metodik, které dětem pomáhají pozvednout jejich sebevědomí a udržet si zájem i nadšení pro danou látku. Dokáži žákům poskytnout vedení a pomoc v obtížných chvílích. Zastávám kreativní přístup, což mi umožňuje přizpůsobovat různé výukové techniky k obohacení žáků a rozvoji jejich schopnosti učit se.

Tímto způsobem vytvořené profesní shrnutí vyzdvihuje silné osobnostní stránky uchazečky, nicméně nezapomíná uvést i roky praxe a další silné dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu povolání učitelky na ZŠ.

Chybně
Jsem učitel, který si hledá práci na základní škole. Nechybí mi praxe a mám dostatek know-how v oblasti práce s dětmi, vedení tříd a zadávání domácích úkolů i testů. Také mohu nabídnout potřebné dovednosti a schopnosti pedagoga, které jsem si během let osvojil.

Tento uchazeč se prezentuje až příliš obecně a neuvádí žádné relevantní informace, které by doložil pomocí užitečných příkladů z praxe.

Kariérní cíl, kterým odstartujete svou kariéru

Alternativně lze u uchazečů nebo pozic spíše základní úrovně použít kariérní cíl. Kariérní cíl je sestaven jako profesní shrnutí s doplněním cílů a toho, čeho chcete v rámci své pedagogické praxe dosáhnout.

Správně
Jsem čerstvě vystudovaný učitel pro 1. stupeň základní školy, který již během studia nasbíral cenné zkušenosti jako asistent pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nyní bych chtěl dále rozvíjet své pedagogické dovednosti a předávat žákům dovednosti a lásku k učení se novým věcem. Výuku plánuji kreativně a vždy na míru potřebám žáků s využitím inovativních metod založených na hře.

Zde uchazeč uvádí své zkušenosti, které nasbíral ještě při studiu (to je vždy velké plus) a také své silné stránky a přidanou hodnotu, kterou může ZŠ nabídnout.

Chybně
Jsem začínající pedagog bez dlouhé praxe, ale se zájmem o učitelství na naší ZŠ. Věřím, že po studiu učitelství mám všechny potřebné dovednosti a schopnosti pedagoga, které mi umožní dobře vykonávat svou profesi.

Tento uchazeč se až příliš soustředí na skutečnost, že nemá dlouhou pracovní historii a neuvádí žádné dovednosti ani přidanou hodnotu, kterou by mohl nabídnout.


učitele základní školy

Rady a tipy, díky kterým bude váš životopis vyčnívat z davu

Napsat životopis profesionálního pedagoga je jednodušší, než se zdá. Postupujte podle hlavních tipů uvedených níže a vytvoříte úžasný životopis pedagoga:

 • Použijte šablonu životopisu učitele , aby bylo psaní životopisu snadné.
 • Omezte používání minulého času, a co nejvíce integrujte přítomný čas.
 • Napište důležité podrobnosti v odrážkách. Části životopisů, jako je vzdělání, pracovní historie a dovednosti, musí být psány pouze odrážkami.
 • Dodržujte obrácené chronologické pořadí jako přizpůsobitelný formát životopisu.
 • Na závěr proveďte korekturu celého textu. Nesmíte se prezentovat chybami!

Rekapitulace stěžejních bodů

Vytvoření efektivního životopisu na pozici učitele na základní škole může být náročné, ale nemusí! Existuje několik klíčových bodů, které vám mohou usnadnit proces tvorby vynikajícího životopisu.

 • V první řadě se ujistěte, že váš životopis přesně odráží vaši kvalifikaci a zkušenosti. Uveďte všechny relevantní pedagogické tituly, osvědčení a ocenění a také všechny relevantní kurzy profesního rozvoje.
 • Nezapomeňte uvést všechny své zvláštní dovednosti nebo kvalifikace, které mohou být pro vaši učitelskou kariéru přínosné. Může se jednat například o znalost druhého jazyka, znalost práce s počítačem nebo jiné zvláštní schopnosti, které by z vás mohly udělat atraktivního kandidáta na pozici učitele.
 • Důležité je také v životopise zdůraznit veškeré zkušenosti s výukou nebo třídnictvím, které můžete mít. Uveďte podrobnosti o speciálních projektech nebo aktivitách, kterých jste se účastnili, a také o dobrovolnické práci nebo zkušenostech, které jste získali ve třídě. Ukázat potenciálnímu zaměstnavateli, že máte zkušenosti s prací s dětmi a s výukou, může být klíčovým faktorem pro získání učitelského místa.
 • Nakonec nezapomeňte uvést jakékoli další informace, které by mohly být užitečné a relevantní pro vaši žádost. Může jít například o jakékoli relevantní informace o vašem vzdělání, jako jsou vyznamenání nebo ocenění, nebo o jakékoli zvláštní znalosti či zkušenosti v oboru.
 • Kromě toho nezapomeňte uvést veškeré kontaktní údaje na současné nebo bývalé zaměstnavatele či kolegy, kteří se mohou vyjádřit k vašim pedagogickým schopnostem.

Dodržováním těchto klíčových pokynů můžete vytvořit životopis, který vám pomůže získat perfektní pozici primárního učitele. Pokud věnujete čas vytvoření promyšleného a dobře zpracovaného životopisu, pomůže vám to vyniknout z davu a ukázat potenciálním zaměstnavatelům, že se na danou pozici hodíte.

Motivační dopis je vždy skvělý nápad!

Nevynechávejte ze své žádosti o zaměstnání motivační dopis. Představuje skvělou příležitost, jak doplnit informace, které jste uvedli v životopise, a poskytuje prostor, kde můžete mluvit o svých dalších kvalifikacích, schopnostech a silných stránkách.

Zde najdete návod, jak napsat motivační dopis pro učitele:

 • Začněte úvodem, který upoutá pozornost hned na začátku.
 • Pokračujte tím, že řeknete, proč se skvěle hodíte jako příští učitel na základní škole.
 • Vysvětlete potenciálnímu zaměstnavateli, proč je právě tato škola pro vás ideálním pracovištěm.
 • Uzavřete motivační dopis důraznou výzvou k akci, která povzbudí k přečtení vašeho životopisu.

učitele základní školy

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká je hlavní úloha učitele na základní škole?

Učitelé na základních školách se věnují rozvoji dětí v raném věku, podporují zapojení žáků do výuky nových předmětů a vytvářejí pestré a zajímavé plány hodin. Výuka na základní škole se značně liší od výuky na střední škole nebo gymnáziu, přičemž dobří učitelé berou v úvahu různé styly učení a podle toho upravují plány hodin.

Jaké požadavky jsou kladeny na učitele základní školy?

Tak zaprvé je to vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni v oblasti učitelství (buď pro první, nebo druhý stupeň ZŠ). Dále jsou to tvrdé dovednosti, jako schopnost tvorby výukových plánů a znalost osnov, a měkké dovednosti, jako je trpělivost, empatie, láska k dětem, dobré pedagogické dovednosti a schopnost motivovat žáky. Dále je nutná dobrá komunikace, a to jak se žáky, tak s jejich rodiči a ostatními členy pedagogického sboru, a také organizace třídy i plánu výuky.

Jaká je náplň práce učitele základní školy?

Učitelé základních škol vzdělávají žáky 1. až 9. ročníku ZŠ (1. stupeň, 2. stupeň) a učí je matematiku, čtení, psaní, přírodní vědy a další předměty základního školství. Obvyklými pracovními činnostmi, které tito pedagogičtí pracovníci vykonávají, jsou vypracovávání plánů výuky, příprava materiálů pro výuku, organizování činností, zadávání písemných prací, hodnocení testů a v případě potřeby přijímání kázeňských opatření. Na základě nejúspěšnějších příkladů životopisů by učitelé na základních školách měli prokázat pedagogické schopnosti, trpělivost, vynikající komunikační dovednosti a počítačové kompetence. Typické ukázky životopisů zdůrazňují bakalářský titul v oboru základního vzdělávání.

Učitelé základních škol musí splnit několik úkolů, aby mohli uspokojivě plnit všechny pracovní povinnosti. Podrobně jsme prozkoumali několik pracovních nabídek a zjistili jsme, že nejčastěji uváděnými povinnostmi učitelů základních škol jsou následující úkoly:

 • Vypracovávat plány výuky a učit žáky: Hlavním úkolem tohoto povolání je vypracovávat materiály a plány potřebné k výuce žáků v různých předmětech. Učitelé základních škol vybírají četbu a další materiály, připravují aktivity pro výuku, vytvářejí přednášky a vybírají témata k diskusi. Používají vhodné výukové strategie pro jednotlivé předměty a používají metody, které žáky zaujmou a podporují jejich účast ve třídě. Zadávají také domácí úkoly a zadávají a hodnotí testy.

 • Hodnocení výkonu a chování žáků : Učitelé na základních školách využívají své pozorovací schopnosti k hodnocení každého žáka ve třídě. Mapují chování a vypracovávají kázeňské programy pro řešení rušivého nebo neukázněného chování. Učitelé na základní škole také hodnotí pokrok v porozumění tématům a pokroky žáků, aby zjistili, zda se učí na přijatelné úrovni a přijatelným tempem.

 • Dohled a účast na schůzkách: Učitelé základních škol mají některé povinnosti i mimo třídu. Musí se obracet na rodiče s obavami nebo problémy týkajícími se jejich dítěte, podle potřeby pořádat schůzky učitelů s rodiči, podávat zprávy správcům a účastnit se schůzek učitelského sboru, aby se dozvěděli o všech změnách školního řádu, výukových přístupech nebo jiných důležitých tématech.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis