Veterinární technik: Životopis, se kterým bude získání práce veterinárního technika hračka!

Veterinární technici pomáhají při péči o nemocná nebo zraněná zvířata, provádějí běžné prohlídky a pod vedením veterinárního lékaře také ošetřují zvířata v nouzových situacích. Mezi úkoly této práce patří zdravotní prohlídky, laboratorní testy a asistence při operacích.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Chcete-li vytvořit životopis veterinárního technika, který zaměstnavateli napoví, že jste pro pozici veterinárního technika tou správnou volbou, využijte naše odborné tipy a příklady životopisů.

📌 Tip: Prohlédněte si naše předpřipravené šablony CV, které vám jsou k dispozici ke stažení v libovolných formátech. Získáte tak profesionálně vypadající životopis během chvilky.

Čerpejte inspiraci v našich příkladech životopisů podle oboru. Na našem webu jsme si pro vás připravili stovky ukázkových CVček – podívejte se například na životopis lékařského asistenta, lékárníka, nebo ergoterapeuta.

Veterinární technik životopis

Platové podmínky na pozici veterinárního technika: Kolik si můžete každý měsíc vydělat?


Podle serveru Průměrné platy dosahuje průměrný plat veterinárního technika hodnoty 29 276 Kč. Jedná se o celorepublikový průměr, který se bude lišit kraj od kraje, město od města.

💡 Poznámka: Platové podmínky vždy záleží na mnoha faktorech od typu zaměstnání a délky pracovního úvazku přes místo výkonu práce po ochotu cestovat za prací apod.

Tvorba CVčka po formální stránce


Vhodným výběrem formátu, rozvržení a struktury životopisu vytvoříte dobře čitelný dokument, ve kterém bude snadné rychle najít potřebné informace.

Pojďme začít formátem. Nejvhodnějším a nejpoužívanějším formátem CV je obráceně chronologický. Ten upřednostňuje vaše nejlepší pracovní úspěchy. Jestliže však nemáte žádné pracovní zkušenosti, můžete si zvolit funkční formát životopisu. Ten se soustředí na dovednosti a vzdělání. Více o jednotlivých typech formátů, jejich použití včetně konkrétních příkladů se dozvíte zde.

Dále se zaměřte na rozvržení, které by mělo být co nejpřehlednější. To znamená, že buď použijte jednu z našich profesionálních šablon, nebo si naformátujte vlastní – a to s jednotným písmem (nejlépe Arial nebo Times New Roman), umírněnými barvami, dostatkem místa mezi jednotlivými sekcemi a dostatečně velkým řádkováním (cca 1,15 bodu).

V neposlední řadě si CV řádně strukturujte do následujících částí: Kontaktní údaje do záhlaví, profesní shrnutí, pracovní historie, vzdělání, dovednosti a další doplňkové sekce, třeba jazyky, počítačové dovednosti, zájmy a záliby nebo kurzy a absolvovaná školení.

Uvedení kontaktních údajů musí být správné!


Začněte v záhlaví CVčka, a to tím, že do něj vložíte aktuálně správné kontaktní údaje: jako je vaše:

 • Celé jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na profil na síti LinkedIn
⚠️ Varování: Vyvarujte se uvádění osobních informací, které neslouží k vašemu kontaktování. Měli byste pouze uvést údaje, díky kterým bude možné vás zastihnout. Dejte si však pozor na jejich aktuálnost.

Pracovní historie musí odrážet vaše největší kariérní úspěchy


Při vypisování pracovní historie se soustřeďte pouze na zásadní profesní historii a vynechejte jakoukoliv práci, která svým profilem neodpovídá požadavkům uvedeným v textu pracovní nabídky. Rovněž se vyvarujte uvádění suchého popisu práce – raději se zaměřte na své největší pracovní úspěchy, ať vynikne přidaná hodnota, kterou můžete potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout.

Příklad

Veterinární klinika zvířat HAFHAF, Praha
Veterinární technik
Leden 2015 až červen 2021
 • Odebírání vzorků od zvířecích pacientů pro laboratorní analýzu na parazity, analýzu krve a kultivaci
 • Příprava obalů na chirurgické nástroje a roušky pro použití ve sterilním prostředí zpracováním v autoklávu za vysokého tlaku a teploty
 • Provádění předběžných vyšetření zvířecích pacientů včetně shromažďování informací o anamnéze, popisu příznaků od majitele a dokumentování aktuálního stavu

Veterinární technik životopis

Nejvyšší dosažené vzdělání nesmíte vynechat!


Do sekce vzdělání byste měli přidat své nejvyšší dosažené vzdělání a pak také jedno nebo dvě předcházející. Doporučujeme rovněž přidat i studijní úspěchy, a to pokud máte čerstvě po škole a nemůžete se pochlubit dlouhou pracovní historií.

Zde je návod, jak nejlépe dosažené vzdělání uvést:

 • Pokud máte více než 5 let praxe, uveďte svůj titul, název školy, místo školy a rok ukončení studia.
 • Pokud máte méně zkušeností, bude pro vaši sekci o vzdělání přínosné přidat informace o mimoškolních aktivitách, akademických vyznamenáních a úspěších a také o příslušných kurzech.

Dále na řadu přicházejí stěžejní dovednosti


Při tvorbě sekce obsahující dovednosti je nejlepší načerpat inspiraci v požadavcích na ideálního kandidáta z pracovního inzerátu. Tam se dozvíte, co předně zaměstnavatel hledá a následně byste tomu měli svoje CV přizpůsobit.

To v praxi znamená, že uvedete dovednosti, které jste v inzerátu pracovní nabídky našli a oplýváte jimi. Nevymýšlejte si tedy, ale popravně uveďte pět až deset reálných dovedností, které jsou pro výkon práce relevantní.

Dále doporučujeme zaměřit se jak na tvrdé dovednosti (osvojené dovednosti technického rázu), tak na měkké dovednosti (osobní vlastnosti a povahové rysy). Níže pro inspiraci uvádíme některé z příkladů z obou kategorií.

Tvrdé dovednosti

 • Manipulace se zvířaty, jejich přeprava a krmení
 • Základní ošetřování
 • Podávání léků zvířatům (včetně injekcí)
 • asistence při operacích (včetně šití)
 • Laboratorní vyšetření
 • Znalost anatomie zvířat
 • Schopnost pracovat s velkými i malými zvířaty
 • Schopnost číst lékařské záznamy
 • Schopnost vést přesné záznamy a zprávy

Měkké dovednosti

 • Empatie
 • Interpersonální dovednosti
 • Dobré telefonické chování
 • Pozornost k detailům
 • Schopnost sdělovat špatné zprávy
 • Strategie zvládání problémů
 • Komunikační dovednosti

Doplňkové sekce, které by neměly chybět


Na konec životopisu se vyplatí přidat jakékoliv další relevantní informace, které rozdělíte do doplňkových sekcí, jako jsou například:

 • Jazyky
 • Počítačové dovednosti
 • Odborné kurzy, školení, semináře, certifikáty
 • Členství v oborových organizacích
 • Dobrovolnická činnost
 • Zájmy a záliby
 • A další

Veterinární technik životopis

Profesní shrnutí aneb jak se prezentovat v nejlepším světle


Je žádoucí na začátek životopisu pod záhlaví s kontaktními údaji vložit kratičký odstaveček o několik málo větách, ve kterých shrnete:

 • Roky své praxe
 • Největší pracovní úspěchy
 • Nejsilnější dovednosti a vlastnosti
 • Přidanou hodnotu, kterou můžete nabídnout

Příklad

Jsem licencovaný, empatický a velmi nadšený veterinární technik s více než šestiletou praxí, který poskytuje veterinárním lékařům vysoce kvalitní lékařskou podporu při psychologii zvířat, operacích a anestezii. Mohu nabídnout pevné zázemí při provádění více než 400 laboratorních testů, zachování vynikající komunikace mezi lékaři a klienty a úpravě operačních sálů pro zvýšení efektivity.

Rady a tipy, jak vytvořit po všech stránkách nejlepší CV


Chcete-li napsat skvělý životopis, kterého si všimnou personalisté a náboroví manažeři, řiďte se našimi základními pravidly pro tvorbu a uspořádání, abyste zdůraznili ty nejdůležitější informace.

 • Přizpůsobte svůj životopis pracovní pozici, o kterou se ucházíte.
 • Zařaďte do životopisu klíčová slova z popisu pracovní pozice.
 • Aktivně upravujte jen ty nejdůležitější informace pro pracovní pozici, o kterou se ucházíte – ušetříte tak místo pro důležité údaje
 • Uveďte pouze posledních 10 let zaměstnání – nebo to, co je relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 • Zvolte profesionální rozvržení s čistými mezerami, výstižnými formulacemi a jednotným stylem a velikostí písma - je v pořádku mít nadpisy větším písmem, ale zachovejte stejný styl v celém životopise!
 • Stručně a jasně shrňte svou kvalifikaci a profesní osobní údaje, aby si náboráři mohli vaše informace prohlédnout na první pohled.
 • Uveďte své dovednosti v jednoduchých odrážkách, které se snadno čtou.

Rekapitulujeme!


Shrneme-li to, sestavení životopisu veterinárního technika na míru je zásadní pro prezentaci vašich dovedností, zkušeností a vášně pro péči o zvířata. Pochopením role a povinností, výběrem správného formátu a struktury, zdůrazněním vašeho vzdělání a certifikací a zdůrazněním vašich úspěchů můžete vytvořit přesvědčivý životopis, který upoutá pozornost potenciálních zaměstnavatelů. Využijte tipy, šablony a příklady uvedené v tomto článku a vytvořte vynikající životopis, který vám otevře cestu k úspěšné kariéře ve veterinární oblasti.

Motivační dopis se vyplatí!


Když se ucházíte o zaměstnání, možná si kladete otázku, zda k žádosti přiložit motivační dopis. V popisu některých pracovních pozic je to uvedeno, zatímco v jiných se o motivačním dopise nemusí psát vůbec. Pochopení standardních postupů týkajících se motivačních dopisů vám pomůže správně zdůraznit vaši kvalifikaci a zvýšit vaše šance na postup do fáze pohovoru.

Proč je motivační dopis důležitý?

I když popis práce průvodní dopis nevyžaduje, jeho zaslání může prokázat vaše nadšení pro danou práci a pomoci vám odlišit se od ostatních uchazečů.

💡 Poznámka: Motivační dopis je vhodné vynechat, pokud to uchazečům určuje popis práce nebo pokud nemáte dostatek času na to, abyste dopis přizpůsobili každé pozici.

Motivační dopisy jsou příležitostí, jak podrobně vysvětlit, čím se odlišujete od ostatních kandidátů, takže jejich předložení může vaši žádost učinit přesvědčivější. Předložení tohoto dodatečného dokumentu může také prokázat vaše nadšení pro danou pozici a ochotu překonat očekávání.

📌 Tip: Mezi tipy pro napsání efektivního motivačního dopisu patří uvedení relevantních klíčových slov, použití správného formátování a uvedení kvalifikace v životopise do souvislostí.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Co přesně dělá veterinární technik a jaké předpoklady musí splňovat?

Veterinární technici poskytují péči o zvířata ve veterinárním zařízení. Typické příklady životopisů pro tuto pozici uvádějí povinnosti, jako je pomoc veterinárním lékařům, kontrola životních funkcí pacientů, čištění a obvazování ran, provádění testů, podávání léčby, aktualizace záznamů a dezinfekce pracovních prostor. Klíčové kvalifikační předpoklady, které se objevují ve většině životopisů veterinárních techniků, jsou láska ke zvířatům, empatie, klinické dovednosti, rychlé myšlení, řízení času a komunikace, protože musí také mluvit s majiteli zvířat. Úspěšní kandidáti na tuto pozici mají vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární technologie.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá